LEKI ONKOLOGICZNE

Lekiem w raka

Niestety, niezależnie od stylu życia i regularnego dbania o zdrowie, każdy z nas jest w pewien sposób narażony na chorobę nowotworową. Smog, chemiczne składniki pożywienia, stres i geny to najwięksi winowajcy naszych chorób. Na szczęście medycyna i farmakologia coraz lepiej radzą sobie z rakiem, a często najważniejsze dla procesu leczenia jest wczesna diagnoza i błyskawiczne wdrożenie najlepszej terapii. Sprawdź, jakie leki onkologiczne mogą być wykorzystywane w zwalczaniu chorób nowotworowych oraz od czego zależy ich działanie.

leki onkologiczne

Leki onkologiczne

Celem stosowania leków przeciwnowotworowych jest zniszczenie lub przynajmniej zahamowanie wzrostu wszystkich ognisk nowotworu w organizmie. Różnią się one metodą – mechanizmem działania i lekarz onkolog dla każdego pacjenta dobiera indywidualne leczenie. Wśród leków onkologicznych wyróżniamy:
• toksyczne dla komórek – chemioterapia,
• leki onkologiczne działające poprzez zahamowanie lub wzmocnienie działania określonych hormonów – hormonoterapia,
• molekularne – celowane na konkretny typ komórki,
• farmaceutyki stymulujące układ immunologiczny (immunoterapia).

Działanie przeciwnowotworowe leków zależy od indywidualnej wrażliwości nowotworu, ale również od osiągnięcia odpowiedniego stężenia substancji w krwi i w określonych narządach. Farmaceutyki  onkologiczne mają wiele skutków ubocznych, dlatego wymagają wielu leków osłonowych i wspierających, w miarę możliwości, odporność organizmu.

W każdym leczeniu onkologicznym szczególnie ważny jest czas. Im wcześniejsze wykrycie nowotworu i wdrożenie działania farmakologicznego, tym większa szansa nie tylko na pełny sukces terapii, ale łagodniejszy sposób walki z rakiem. Dlatego niezwykle istotny jest szybki dostęp – czas w tych przypadkach czasem liczy się w godzinach – do aktualnej bazy leków onkologicznych, w której lekarz i pacjent znajdą nie tylko odpowiedni farmaceutyk, ale i dostępny od ręki. Również w leczeniu molekularnym, immunoterapią, czy hormonami dostępność leku bywa na wagę złota. Leczenie onkologiczne jest drogie, dlatego ważna jest wiedza lekarza i pacjenta o stosowanych zamiennikach danej substancji.

Zapoznaj się z listą leków onkologicznych i opiniami pacjentów

Poniżej znajduje się wykaz leków stosowanych w onkologii, leków stosowanych w leczeniu nowotworów, raka. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach onkologicznych. Przygotowana przez nas lista leków uwzględnia preparaty, które mogą być stosowane między innymi w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie, przewlekłej białaczki limfocytowej, glejaka wielopostaciowego, a także choroby nowotworowej gruczołu krokowego. Głównym zadaniem leków onkologicznych jest hamowanie wzrostu komórek rakowych oraz wspieranie prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

5-FLUOROURACIL-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA 5-Fluorouracil-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym, należy do cytostatyków z grupy antymetabolitów. Jego działanie polega na wstrzymywaniu podziału komórek dzięki hamowaniu syntezy DNA, w wyniku czego dochodzi do zahamowania rozrostu nowotworu. Lek 5-Fluorouracil-Ebewe może być stosowany sam (w monoterapii) lub w...

ABRAXANE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Abraxane Abraxane to lek zawierający jako substancję czynną paklitaksel połączony z ludzkim białkiem albuminą w postaci małych cząsteczek nazywanych nanocząsteczkami. Paklitaksel należy do grupy leków zwanych taksanami, wykorzystywanych w leczeniu raka. - Paklitaksel to część leku...

ABSEAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Abseamed zawiera substancję czynną epoetynę alfa – białko, które pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby krwinek czerwonych, zawierających hemoglobinę (substancję odpowiedzialną za transport tlenu). Epoetyna alfa jest kopią ludzkiego białka – erytropoetyny i działa w taki...

ADCETRIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Adcetris zawiera substancję czynną brentuksymab vedotin, lek przeciwnowotworowy, który jest produkowany z przeciwciał monoklonalnych związanych z substancją przeznaczoną do niszczenia komórek nowotworowych. Substancję tę do komórek rakowych dostarcza przeciwciało monoklonalne. Przeciwciało monoklonalne to białko rozpoznające określone komórki rakowe. Adcetris...

ADRIBLASTINA PFS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku ADRIBLASTINA PFS doksorubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek ADRIBLASTINA PFS może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. ...

ADRIBLASTINA R.D.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ADRIBLASTINA R.D. zawiera jako substancję czynną doksorubicynę, która jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek ten może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek ADRIBLASTINA R.D....

AFINITOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Afinitor to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Afinitor jest stosowany w leczeniu: - zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, u...

AKYNZEO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Akynzeo zawiera dwa leki (dwie substancje czynne) o nazwie: • netupitant • palonosetron Lek Akynzeo stosuje się u dorosłych pacjentów chorych na raka w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom podczas leczenia przeciwnowotworowego zwanego chemioterapią. Stosowanie chemioterapii powoduje uwalnianie przez organizm substancji...

ALDARA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Krem Aldara może być stosowany w leczeniu trzech różnych chorób. Lekarz prowadzący może przepisać krem Aldara w celu leczenia: ● brodawek - kłykcin kończystych (condylomata acuminata) występujących na powierzchni narządów płciowych i wokół odbytu ● powierzchownego raka podstawnokomórkowego Powierzchowny rak podstawnokomórkowy...

ALECENSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Alecensa to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną alektynib. Lek Alecensa jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Lek stosuje się, gdy rak płuca: ● jest „ALK-dodatni”, co oznacza, że komórki nowotworowe zawierają wadliwą wersję genu...

ALEXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Alexan stosuje się do leczenia chorób nowotworowych. Może być stosowany samodzielnie lub równocześnie z innymi Ickami przeciwnowolworowymi w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym: - ostrych białaczek szpikowych, - ostrych białaczek limfoblastycznych, - nacieków białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym,...

ALFAFERONE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ALFAFERONE jest lekiem zawierającym ludzki interferon alfa, uzyskiwany z leukocytów pochodzących od zdrowych dawców. W jego skład wchodzi 18 podtypów interferonu leukocytarnego alfa (o masie cząsteczkowej od 17 000 do 27 000 daltonów), obecnych fizjologicznie u ludzi, w...

ALIMTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ALIMTA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek ALIMTA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek ALIMTA...

ALKERAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Alkeran zawiera jako substancję czynną melfalan, który jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do grupy związków alkilujących. Alkeran wskazany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest melfalan. Każda tabletka zawiera 2 mg melfalanu. Inne składniki leku to...

ALOXI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aloxi należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3. Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Aloxi jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych, młodzieży i...

AMSIDYL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Amsidyl należy do grupy leków zwanych cytostatykami (są to leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych). Jest on stosowany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, w skrócie (z języka angielskiego) AML. AML to rodzaj nowotworu złośliwego krwi i szpiku kostnego. Lek...

ANASTRALAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastralan zawiera substancję czynną nazywaną anastrozolem. Należy do grupy leków tzw. inhibitorów aromatazy. Anastralan jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Anastralan zmniejsza ilość wytwarzanego przez organizm hormonu żeńskiego estrogenu. Następuje to w wyniku zablokowania występującego...

ANASTRIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol, substancja czynna leku Anastrin, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Hamuje on działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. W wyniku działania anastrozolu zmniejsza się stężenie estrogenów we...

ANASTROZOL BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol Bluefish zawiera substancję o nazwie anastrozol, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Anastrozol Bluefish jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Anastrozol Bluefish hamuje...

ANASTROZOL DR. MAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol, substancja czynna leku Anastrozol Dr. Max należy do grupy leków nazwanych inhibitorami aromatazy. Lek Anastrozol Dr. Max stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi u których stwierdzono w guzie obeccność receptorów dla estrogenów. Lek Anastrozol...

ANASTROZOL MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Anastrozol medac zawiera substancję zwaną anastrozol, która należy do grupy leków zwanych inhibitory aromatazy. Lek Anastrozol medac jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Działanie leku polega na ograniczeniu ilości wytwarzanego w organizmie hormonu...

ANASTROZOL SYNTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Anastrozol Synthon 1 mg należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że hamuje on niektóre działania aromatazy, enzymu, który wpływa na stężenie żeńskich hormonów płciowych w organizmie, takich jak estrogeny. Lek Anastrozol Synthon 1 mg...

ANASTROZOL TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol Teva zawiera substancje czynną zwaną anastrozolem. Anastrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Anastrozol Teva jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Anastrozol Teva zmniejsza ilość produkowanego przez organizm żeńskiego hormonu płciowego, zwanego estrogenem,...

ANSYN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ansyn zawiera substancję czynną zwaną anastrozolem. Anastrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Ansyn jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi. Ansyn zmniejsza ilość hormonu nazywanego estrogenem i wytwarzanego przez organizm pacjentki. Następuje...

APO-FLUTAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Flutamid - substancja czynna leku jest doustnym, niesteroidowym i niehormonalnym antagonistą androgenów (męskich hormonów płciowych), stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego (stercza) z przerzutami. Rak rozwija się wskutek nadmiernego rozrostu komórek stercza, co przyśpieszają androgeny. Flutamid hamuje transport i...

APO-NASTROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol, substancja czynna leku Apo-Nastrol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Apo-Nastrol jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Apo-Nastrol hamuje działanie aromatazy - enzymu...

APREPITANT SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aprepitant Sandoz zawiera substancją czynną, aprepitant, lek z grupy tzw. antagonistów receptorów neurokininowych 1 (NK1). W mózgu znajduje się szczególny obszar, który odpowiada za odczuwanie nudności i za wymioty. Lek Aprepitant Sandoz blokuje sygnały dochodzące do tego obszaru,...

ARIMIDEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol, substancja czynna leku Arimidex, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Lek jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi. Arimidex hamuje działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich...

ARMISARTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Armisarte jest stosowany w leczeniu raka. Zawiera substancję czynną pemetreksed, który należy do grupy leków znanych jako analogi kwasu foliowego i zakłóca procesy, które są niezbędne do podziału komórki. Armisarte w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany...

AROGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Arogen 2,5 mg tabletki powlekane zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Letrozol należy do grupy leków inhibitorów aromatazy. Stosowany jest w hormonalnym leczeniu nowotworów piersi. Lek Arogen stosuje się: - w zapobieganiu nawrotom raka piersi, jako lek pierwszego...

AROMEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA AROMEK to białe, okrągłe tabletki powlekane zawierające 2,5 mg letrozolu. Jest to lek stosowany u kobiet po menopauzie w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego nowotworu piersi posiadającego receptory dla hormonów. AROMEK jest również wskazany do leczenia zaawansowanego...

ARZERRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Arzerra zawiera ofatumumab, który należy do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Lek Arzerra stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Przewlekła białaczka limfocytowa jest nowotworem krwi, który dotyczy jednego rodzaju białych krwinek, zwanych limfocytami. Limfocyty te dzielą się...

ASPARAGINASE 5000 / 10000 MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek zawiera asparaginazę, enzym katalizujący rozszczepienie L-asparaginy na kwas asparaginowy i amoniak. Przyjmuje się, że L-asparaginaza działa poprzez zmniejszenie stężenia L-asparaginy w komórkach białaczkowych, co prowadzi do zahamowania syntezy białek w komórkach nowotworowych. Wskazania do stosowania: Skojarzone leczenie przeciwnowotworowe ostrej białaczki...

ASTEXANA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Astexana należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te oddziaływują z substancją zwaną aromatazą, która jest niezbędna do wytwarzania żeńskiego hormonu płciowego estrogenu, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie poziomu estrogenu w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka...

ATOSSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Atossa jest lekiem przeciwwymiotnym i zapobiegającym nudnościom, należącym do grupy antagonistów receptorów serotoninowych 5-HT3. Jego działanie związane jest z wpływem, jaki wywiera na jeden z receptorów w układzie nerwowym (receptor serotoninowy 5-HT3). Lek Atossa stosuje się w zapobieganiu nudnościom i...

ATRIANCE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Atriance zawiera nelarabinę, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi, stosowanych w chemioterapii mającej na celu zniszczenie niektórych rodzajów komórek nowotworowych. Lek Atriance jest stosowany w leczeniu pacjentów z: - rodzajem białaczki, zwanym ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową. Białaczka powoduje...

ATROZOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol, substancja czynna leku Atrozol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że anastrozol hamuje działanie aromatazy, enzymu wpływającego na stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych). Lek Atrozol jest stosowany: • w leczeniu uzupełniającym u pacjentek...

AVASTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Avastin zawiera jako substancję czynną bewacyzumab, która jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (rodzaj białka, które jest w normalnych warunkach produkowane przez układ immunologiczny w celu obrony przed zakażeniami i rakiem). Bewacyzumab łączy się wybiórczo z białkiem nazywanym ludzkim...

AXASTROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Axastrol zawiera substancję czynną anastrozol. Należy ona do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Axastrol stosuje się w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Lek działa poprzez obniżenie stężenia hormonu produkowanego przez organizm kobiety zwanego estrogenem. Ma to...

BAVENCIO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bavencio zawiera substancję czynną awelumab, czyli monoklonalne przeciwciało (rodzaj białka), które wiąże się z ligandem PD-L1. Lek Bavencio jest stosowany w leczeniu dorosłych z rakiem z komórek Merkla (ang. Merkel cell carcinoma, MCC) z przerzutami (rozprzestrzenienie się...

BCG-MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek BCG-medac pobudza układ odpornościowy i jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów raka pęcherza moczowego. Lek ten jest skuteczny jeśli rak ogranicza się do komórek nabłonka przejściowego wyściełających powierzchnię wewnętrzną pęcherza (urothelium) i nie przeniknął do tkanek wewnętrznych pęcherza....

BENDAMUSTINE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Accord jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustine Accord stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w...

BENDAMUSTINE ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Actavis jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Actavis stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w...

BENDAMUSTINE GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bendamustine Glenmark zawiera substancję czynną określaną jako bendamustyny chlorowodorek (w dalszej części ulotki określany jako bendamustyna). Lek Bendamustine Glenmark jest lekiem stosowanym w leczeniu określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Lek Bendamustine Glenmark stosuje się...

BENDAMUSTINE HELM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Helm jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Bendamustine Helm stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych:...

BENDAMUSTINE INTAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Intasjest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Intasstosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy...

BENDAMUSTINE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Kabi jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Kabi stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie...

BENDAMUSTINE SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Sandoz jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Lek Bendamustine Sandoz stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: -...

BENDAMUSTINE STADA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine STADA jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie bendamustyny chlorowodorek (określany dalej mianem bendamustyny). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorob nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu...

BENDAMUSTINE ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bendamustine Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną - chlorowodorek bendamustyny (zwany dalej bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu...

BENDAMUSTYNA MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bendamustyna medac jest lekiem zawierającym jako substancję czynną bendamustyny chlorowodorek (dalej zwany bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami...

BENLYSTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Benlysta jest lekiem stosowanym do leczenia tocznia (tocznia rumieniowatego układowego, SLE) u osób dorosłych (po ukończeniu 18 lat), u których choroba jest nadal bardzo aktywna, pomimo stosowania standardowego leczenia. Toczeń jest chorobą, w której układ immunologiczny...

BENMAK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Benmak jest lekiem zawierającym substancję czynną nazywaną bendamustyny chlorowodorkiem (w dalszej części ulotki nazywaną bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Bendamustyna jest stosowana jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu...

BEROMUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Beromun zawiera substancję czynną tazonerminę (czynnik martwicy nowotworów alfa-1a), wytwarzaną metodami rekombinacji DNA. Należy ona do klasy leków zwanych środkami immunostymulującymi, które wspomagają układ odpornościowy organizmu w zwalczaniu komórek nowotworowych. Beromun jest stosowany wraz z produktami...

BESPONSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku BESPONSA jest inotuzumab ozogamycyny. Należy on do grupy leków, które są ukierunkowane na komórki nowotworowe. Leki te zwane są lekami przeciwnowotworowymi. Lek BESPONSA jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną. Ostra białaczka limfoblastyczna...

BICALUTAMIDA PENTAFARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bicalutamida Pentafarma stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego (prostaty). Stosowany jest razem z lekiem zwanym analogiem gonadoliberyny (LHRH) – dodatkowym leczeniem hormonalnym – lub razem z chirurgicznym usunięciem jąder. Lek Bicalutamida Pentafarma należy...

BICALUTAMIDE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i substancje podobne, antyandrogeny. Bikalutamid jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek ten należy przyjmować z innym lekiem stosowanym jako dodatkowa terapia hormonalna – tak zwanym analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący...

BICALUTAMIDE APOTEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bicalutamide Apotex należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Substancja czynna leku - bikalutamid - blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek raka gruczołu krokowego. Bicalutamide Apotex stosuje się w leczeniu...

BICALUTAMIDE FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bicalutamide Fair-Med zawiera lek o nazwie bikalutamid. Należy on do grupy leków zwanych niesteroidowymi przeciwandrogenami. Działa on przez blokowanie działania męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego. Lek Bicalutamide Fair-Med, 150 mg,...

BICALUTAMIDE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bicalutamide Kabi stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek stosowany jest jednocześnie z innym lekiem znanym jako analog hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), który zmniejsza stężenie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie lub po chirurgicznym usunięciu...

BICALUTAMIDE POLPHARMA 50 MG

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bikalutamid jest przeciwandrogenem. Oznacza to, że hamuje działanie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie. Zmniejsza również ilość męskich hormonów płciowych wytwarzanych przez organizm. Bikalutamid jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego jednocześnie z lekami zwanymi...

BICALUTAMIDE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bicalutamide Teva jest lekiem należącym do grupy antyandrogenów (antagonistów androgenów). Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych). Bicalutamide Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, które zmniejszają stężenie...

BIKALUTAMID FARMAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Bikalutamid Farmax jest bikalutamid, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. • Bikalutamid Farmax stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego. • Działa poprzez hamowanie męskich hormonów płciowych, takich jak testosteron. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest...

BINABIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bikalutamid, substancja czynna leku Binabic 50 mg, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Lek jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Lek działa poprzez blokowanie męskich hormonów płciowych takich jak testosteron. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent nie czuje poprawy...

BINODA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Binoda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Binoda zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm pacjenta zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego...

BIODRIBIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA BIODRIBIN jest lekiem przeciwnowotworowym. Substancją czynną jest kladrybina z grupy analogów puryn, związków biorących udział w syntezie kwasów nukleinowych. Lek podaje się w odpowiedniej dawce w długotrwałych wlewach dożylnych. Kladrybina działa toksycznie na nowotworowo zmienione krwinki białe (limfocyty). Po...

BLASTOMAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Blastomat zawiera substancje czynną temozolomid i jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Blastomat jest stosowany w leczeniu pacjentów ze szczególnymi postaciami guzów mózgu: − dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Blastomat jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego...

BLEOMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bleomedac zawiera składnik czynny o nazwie siarczan bleomycyny. Bleomedac należy do grupy leków cytostatycznych. Leki te są lekami przeciwnowotworowymi czasami nazywanymi chemioterapeutykami. Atakują komórki rakowe i zapobiegają ich podziałowi. Lek Bleomedac stosuje się zwykle w połączeniu z innymi lekami...

BLINCYTO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aktywnym składnikiem leku BLINCYTO jest blinatumomab. Blinatumomab należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi, których docelowym miejscem działania są komórki nowotworowe. Lek BLINCYTO stosowany jest w leczeniu osób dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną. Ostra białaczka limfoblastyczna...

BLITZIMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Blitzima Lek zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W...

BONDRONAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bondronat, 2 mg; 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Bondronat zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami. Bondronat jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który...

BORTECLARMIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Borteclarmia zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu czynności komórek i procesu ich namnażania. Poprzez zaburzanie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci...

BORTEZOMIB ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Accord zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do...

BORTEZOMIB ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Actavis zawiera substancję czynną bortezomib, nazywaną również inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcjonowania i wzrostu komórek. Poprzez zaburzanie ich funkcjonowania bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Lek Bortezomib Actavis...

BORTEZOMIB ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Adamed zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do...

BORTEZOMIB GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Glenmark zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Zaburzając ich funkcję bortezomib może prowadzić do śmierci...

BORTEZOMIB HETERO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Hetero zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i aktywności komórek. Poprzez zaburzenie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Hetero stosowany...

BORTEZOMIB HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Hospira zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib...

BORTEZOMIB MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib medac zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i rozwoju komórek. Poprzez zaburzanie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Lek Bortezomib medac...

BORTEZOMIB MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bortezomib Mylan zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i rozwoju komórek. Poprzez zaburzanie czynności komórek nowotworowych bortezomib może prowadzić do ich śmierci. Bortezomib Mylan stosuje się...

BORTEZOMIB PHARMASWISS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib PharmaSwiss zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i aktywności komórek. Poprzez zaburzenie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib PharmaSwiss stosowany jest...

BORTEZOMIB SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bortezomib Sandoz jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie bortezomib, tzw. „inhibitor proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu czynności komórek i procesu ich namnażania. Zaburzając ich czynność bortezomib może spowodować śmierć komórek nowotworowych. Bortezomib...

BORTEZOMIB STADA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Stada zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i rozwoju komórek. Poprzez zaburzanie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Lek Bortezomib Stada...

BORTEZOMIB SUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib SUN zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib...

BORTEZOMIB TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Teva zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do...

BORTEZOMIB ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bortezomib Zentiva zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do...

BOSULIF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bosulif zawiera substancję czynną bosutynib. Lek ten jest stosowany do leczenia dorosłych pacjentów chorych na typ białaczki o nazwie przewlekła białaczka szpikowa z obecnością chromosomu Philadelphia (typ Ph-dodatni), u których poprzednie leki nie działały...

BRAFTOVI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Braftovi to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną enkorafenib. Jest on stosowany u osób dorosłych w skojarzeniu z innym lekiem zawierającym binimetynib w leczeniu określonego rodzaju raka skóry o nazwie czerniak, który wykazuje: - obecność specyficznej zmiany (mutacji) w genie...

BREAKYL / BREAKYL START

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Breakyl lamelki podpoliczkowe zawiera substancję czynną, fentanyl, silnie działający lek przeciwbólowy, należący do grupy opioidów. Breakyl wskazany jest w leczeniu przebijającego bólu nowotworowego u dorosłych pacjentów. Ból przebijający to dodatkowy, nagły ból. Może wystąpić pomimo...

BUPRETEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bupretec jest lekiem przeciwbólowym (łagodzącym ból) przeznaczonym do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych oraz bólu o dużym nasileniu, który nie reaguje na inne typy leków przeciwbólowych. Lek Bupretec działa poprzez skórę....

CABOMETYX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA CABOMETYX jest lekiem onkologicznym zawierającym substancję czynną o nazwie kabozantynib. Stosowany jest w leczeniu zaawansowanego etapu raka nerki zwanego rakiem nerkowokomórkowym, u dorosłych, którzy byli już wcześniej leczeni. CABOMETYX blokuje działanie białek zwanych receptorowymi kinazami tyrozynowymi (RTK), które biorą...

CACHEXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Octan megestrolu jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu nowotworów piersi i trzonu macicy. Znanym działaniem octanu megestrolu jest zwiększenie masy ciała, będące raczej wynikiem zwiększonego łaknienia niż zatrzymania płynów w organizmie. To działanie leku zostało potwierdzone w leczeniu braku...

CAELYX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Caelyx jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Caelyx stosowany jest w leczeniu raka piersi u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia powikłań ze strony serca. Lek Caelyx stosowany jest także w leczeniu raka jajnika. Lek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza...

CALCIUM FOLINATE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Calcium Folinate Kabi, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, zawiera folinian wapnia, który należy do grupy leków: odtrutki stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym. Jest to sól wapniowa kwasu folinowego związana z witaminą - kwasem foliowym. Calcium Folinate Kabi jest...

CAMITOTIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Camitotic. Jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Lek Camitotic jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca...

CAMPTO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe prowadząc do ich zniszczenia. Lek CAMPTO jest stosowany...

CANTALODA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cantaloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Cantaloda zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku...

CAPECITABINE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine Accord jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Accord zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku...

CAPECITABINE ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Capecitabine Actavis należy do grupy leków nazywanych „cytostatykami”, które hamują wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Actavis zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny związek...

CAPECITABINE ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Capecitabine Adamed jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Adamed zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi...

CAPECITABINE CIPLA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine Cipla należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków, które hamują wzrost komórek nowotworowych. Lek Capecitabine Cipla zawiera 150 mg / 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm ulega ona przemianie...

CAPECITABINE FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Capecitabine Fair-Med, 150 mg, tabletki powlekane: Lek Capecitabine Fair-Med jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Fair-Med zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie...

CAPECITABINE FRESENIUS KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kapecytabina jest lekiem należącym do grupy leków nazywanych „cytostatykami”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Tabletka powlekana leku Capecitabine Fresenius Kabi zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm pacjenta zmienia się...

CAPECITABINE GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine Glenmark jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Glenmark zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm pacjenta zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego leku gromadzi...

CAPECITABINE INTAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine Intas jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Intas zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w...

CAPECITABINE LEK-AM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine LEK-AM jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine LEK-AM zawiera 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej...

CAPECITABINE MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine medac jest lekiem należącym do „cytostatyków” hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine medac zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku...

CAPECITABINE POLPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Capecitabine Polpharma jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Polpharma zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance...

CAPECITABINE SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine Sandoz należy do grupy tzw. „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Lek ten zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po wchłonięciu do organizmu kapecytabina przekształcana jest do czynnego leku przeciwnowotworowego (którego jest więcej w tkance...

CAPECITABINE SUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine SUN jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine SUN zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się...

CAPECITABINE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capecitabine Teva jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Teva zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku...

CAPECITABINE ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Capecitabine Zentiva jest lekiem należącym do grupy „leków cytostatycznych”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Zentiva zawiera w tabletce 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy...

CAPECITALOX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Capecitalox jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitalox zawiera 150 mg lub 500 kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny przeciwnowotworowy lek (przy czym więcej tego...

CAPELYM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capelym jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capelym zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny lek przeciwnowotworowy (przy czym więcej tego...

CAPESTRI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Capestri jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capestri zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny lek przeciwnowotworowy (przy...

CAPRELSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Caprelsa jest stosowany w leczeniu raka rdzeniastego tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie lub który rozprzestrzenił się na inne części ciała. Działanie leku Caprelsa polega na spowalnianiu wzrostu nowych naczyń krwionośnych w guzie (w nowotworze). Przez to odcięty...

CARBOMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa „Carbomedac, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji” obejmuje nazwę, moc i postać, jednak w dalszej części ulotki stosowana jest nazwa leku „Carbomedac”. Carbomedac zawiera karboplatynę, która należy do grupy leków zwanych związkami platyny stosowanych w leczeniu...

CARBOPLATIN ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek nosi nazwę Carboplatin Accord. Lek Carboplatin Accord należy do grupy leków znanych jako związki koordynacyjne platyny, stosowanych w leczeniu raka. Lek Carboplatin Accord stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku...

CARBOPLATIN ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek nosi nazwę Carboplatin Accord. Lek Carboplatin Accord należy do grupy leków znanych jako związki koordynacyjne platyny, stosowanych w leczeniu raka. Lek Carboplatin Accord stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku...

CARBOPLATIN KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Carboplatin Kabi zawiera karboplatynę, która należy do substancji znanych jako związki koordynacyjne platyny, stosowanych w leczeniu raka. Carboplatin Kabi stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml koncentratu...

CARBOPLATIN PFIZER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Carboplatin Pfizer to lek o potwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej. Lek Carboplatin Pfizer jest wskazany w leczeniu: - zaawansowanego raka jajnika (w tym w leczeniu drugiego rzutu u pacjentek, które wcześniej otrzymywały schematy leczenia zawierające cisplatynę), - drobnokomórkowego raka...

CARBOPLATIN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Karboplatyna jest stosowana w leczeniu zaawansowanego raka jajnika pochodzenia nabłonkowego jako lek pierwszego rzutu lub gdy inne leki okazały się nieskuteczne oraz w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml koncentratu...

CARMUSTINE OBVIUS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Carmustine Obvius jest lekiem zawierającym karmustynę. Karmustyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych pochodnymi nitrozomocznika, które działają poprzez spowolnienie wzrostu komórek nowotworowych. Karmustyna jest skuteczna w zwalczaniu następujących nowotworów złośliwych w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi...

CASODEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bikalutamid, substancja czynna leku Casodex, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Leki z tej grupy łącząc się z receptorem męskich hormonów płciowych, hamują działanie tych hormonów w organizmie człowieka. Lek Casodex jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego...

CEPLENE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ceplene należy do grupy leków zwanych lekami immunomodulującymi. Leki te pomagają zwalczać takie choroby jak nowotwory dzięki wzmocnieniu naturalnych funkcji układu immunologicznego. Substancją czynną leku Ceplene jest dichlorowodorek histaminy identyczna, jak substancja występująca naturalnie w organizmie. Lek stosowany jest...

CHLOREK STRONTU 89SrCl2 POLATOM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM jest lekiem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do terapii, który zawiera promieniotwórczy izotop strontu-89. Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM stosowany jest do uśmierzania bólu wynikającego z przerzutów nowotworowych, najczęściej pochodzących z gruczołu krokowego i gruczołu piersiowego, do...

CIAMBRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA CIAMBRA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek CIAMBRA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaj nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek CIAMBRA...

CISPLATIN – EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cisplatin-Ebewe jest stosowany w leczeniu nowotworów. Może być podawany samodzielnie (monoterapia) albo razem z innymi lekami, jako składnik chemioterapii. Lek stosuje się w leczeniu: - nowotworów złośliwych jądra i jajnika, - nowotworów złośliwych szyjki macicy, pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i...

CISPLATIN ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cisplatin Actavis zawiera substancje czynną cisplatynę, która należy do grupy leków cytostatycznych i stosowana jest w celu niszczenia komórek nowotworowych. Cisplatyna może być stosowana samodzielnie, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna niszczy w organizmie...

CISPLATIN CADUCEUS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna cisplatyna należy do grupy leków zwanych lekami cytostatycznymi, stosowanymi w leczeniu raka. Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna stosowana jest w leczeniu raka jądra, raka jajnika,...

CISPLATIN KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cisplatyna należy do grupy leków zwanych cytostatykami, stosowanych w leczeniu raka. Cisplatynę można stosować samodzielnie, ale częściej stosuje się ją w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. W jakim celu stosuje się Cisplatin Kabi Cisplatynę stosuje się w leczeniu raka jąder,...

CISPLATIN MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cisplatyna (substancja czynna leku Cisplatin Mylan) należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków, czyli leków stosowanych w leczeniu raka. Choć Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, częściej jest ona stosowana w połączeniu z innymi cytostatykami. Cisplatyna może niszczyć komórki...

CISPLATIN TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cisplatyna należy do klasy tak zwanych leków cytostatyczny stosowanych w leczeniu raka. Cisplatyna może być stosowana samodzielnie, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać pewne rodzaje raka (rak jąder,...

CISPLATINUM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cisplatyna należy do klasy tak zwanych leków cytostatyczny stosowanych w leczeniu raka. Cisplatynę można stosować samodzielnie, ale częściej stosuje się ją w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać niektóre rodzaje raka (raka jąder, guza...

CLADRIBINE MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cladribine Mylan zawiera substancję czynną o nazwie kladrybina. Kladrybina należy do grupy leków przeciwnowotworowych (zwanych cytostatykami). Lek Cladribine Mylan jest wskazany do stosowania w leczeniu choroby spowodowanej nieprawidłowym namnażaniem krwinek białych. Choroba ta nosi nazwę białaczki włochatokomórkowej (HCL,...

CLARZOLE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Clarzole zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany w leczeniu hormonalnym (czyli endokrynnym) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek...

CLOFARABINE NORAMEDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Clofarabine Norameda jest klofarabina. Klofarabina należy do rodziny leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych białych krwinek i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające –...

COLOXET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Coloxet jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Coloxet zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w...

COMETRIQ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA COMETRIQ jest lekiem sotoswanym w leczeniu rdzeniastego raka tarczycy, rzadkiego typu raka tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie, albo który rozprzestrzenił się do innych partii ciała. COMETRIQ może spowolnić lub zatrzymać rozrost rdzeniastego raka tarczycy. Może pomóc zmniejszyć nowotwory...

COTAMOX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cotamox należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te przeszkadzają substancji zwanej aromatazą, która jest potrzebna do produkcji żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem na leczenie raka...

COTELLIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cotellic jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną kobimetynib. Cotellic stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów chorych na raka skóry o nazwie czerniak, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie może być usunięty chirurgicznie. • Lek ten jest...

CYRAMZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cyramza jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną ramucyrumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym. Jest to wyspecjalizowane białko, które potrafi rozpoznać i łączyć się z innymi białkami obecnymi w naczyniach krwionośnych, nazywanymi „receptorami VEGF2”. Receptory te są potrzebne do rozwoju...

CYRDANAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cyrdanax zawiera substancję czynną zwaną deksrazoksanem. Substancja ta należy do grupy leków o ochronnym działaniu na serce (leki kardioprotekcyjne). Lek Cyrdanax jest stosowany w celu zapobiegania uszkodzeniu serca, u dorosłych pacjentów z rakiem piersi, leczonych z tego powodu doksorubicyną...

CYTARABINA ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA • Lek Cytarabina Accord jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. • Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo...

CYTARABINE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA • Lek Cytarabine Kabi jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. • Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo...

CYTARABINE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cytarabine Teva jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (rak krwi, gdy pacjent ma za dużo...

CYTOSAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek CYTOSAR należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w dziedzinie chemioterapii nowotworów i tylko wówczas, gdy korzyści wynikające z leczenia cytarabiną przewyższają zagrożenia. Lek CYTOSAR stosuje się w leczeniu ostrej białaczki szpikowej...

DACARBAZIN LIPOMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dacarbazin lipomed należy ona do grupy leków nazywanych “lekami cytotoksycznymi”, często nazywanymi chemioterapią. Leczenie dakarbazyną powinni przeprowadzać wyłącznie lekarze specjalizujący się w leczeniu raka (onkolodzy) lub chorób krwi (hematolodzy). Dakarbazyna jest stosowana do leczenia rodzaju raka skóry nazywanego...

DACARBAZIN TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dakarbazyna jest substancją cytostatyczną o działaniu alkilującym, antymetabolit. Działanie przeciwnowotworowe polega na hamowaniu podziałów komórkowych w wyniku hamowania syntezy DNA, RNA i białek. Wskazaniem do stosowania dakarbazyny jest czerniak złośliwy przerzutowy. Dakarbazynę stosuje się również jako część chemioterapii skojarzonej...

DACOGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dacogen zawiera substancję czynną „decytabinę”. Jest to lek przeciwnowotworowy. Dacogen jest stosowany w leczeniu rodzaju nowotworu o nazwie „ostra białaczka szpikowa”. Jest to rodzaj raka który dotyczy komórek krwi. Dacogen stosuje się przy pierwszym rozpoznaniu ostrej białaczki szpikowej. Stosuje...

DARZALEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DARZALEX jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną daratumumab. Należy ona do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała monoklonalne są białkami, które opracowano by rozpoznawały i łączyły się ze szczególnymi komórkami w organizmie. Daratumumab stworzono by łączył się ze...

DECAPEPTYL 0,1 mg

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Decapeptyl 0,1 mg zawiera tryptorelinę (w postaci tryptoreliny octanu). Jednym jej z działań jest zmniejszanie wytwarzania przez organizm hormonów płciowych. Decapeptyl 0,1 mg stosowany jest: U mężczyzn: - do leczenia hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, U kobiet: - do...

DECAPEPTYL DEPOT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Decapeptyl Depot zawiera tryptorelinę (w postaci tryptoreliny octanu). Jednym z jej działań jest zmniejszanie wytwarzania przez organizm hormonów płciowych. Decapeptyl Depot stosowany jest: U mężczyzn: - do leczenia hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, - do diagnostyki hormonozależności raka...

DEMACYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Demacylan zawiera substancję czynną cyklofosfamid. Cyklofosfamid jest lekiem cytotoksycznym lub inaczej, lekiem przeciwnowotworowym. Jego działanie polega na niszczeniu komórek nowotworowych (co nazywa się „chemioterapią”). Demacylan stosuje się często sam albo razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub z radioterapią w...

DEPO-PROVERA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek DEPO-PROVERA zawiera medroksyprogesteronu octan, który jest progestagenem wpływającym na układ hormonalny. Lek DEPO-PROVERA stosuje się w: - leczeniu wspomagającym i (lub) paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek; - leczeniu wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi...

DEPOCYTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wskazaniem do stosowania DepoCyte jest zapalenie opon mózgowych w przebiegu chłoniaka. Zapalenie opon mózgowych w przebiegu chłoniaka jest stanem, w którym komórki rakowe chłoniaka zajęły płyn lub błony otaczające mózg i rdzeń kręgowy. DepoCyte stosuje się u dorosłych w celu...

DETIMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dakarbazyna należy do grupy leków cytotoksycznych. Leki te wpływają na rozwój komórek nowotworowych. Lek Detimedac jest stosowany w leczeniu nowotworów takich jak zaawansowany czerniak złośliwy (nowotwór złośliwy skóry), choroba Hodgkina (nowotwór złośliwy układu limfatycznego) lub mięsak tkanek miękkich (nowotwór...

DHC CONTINUS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DHC Continus zawiera substancję czynną dihydrokodeinę, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami. DHC Continus stosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych (długotrwałych) bólów innego pochodzenia. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? - Substancją czynną leku jest winian dihydrokodeiny....

DINUTUXIMAB BETA APEIRON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dinutuximab beta Apeiron zawiera dinutuksymab beta, który należy do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Są to białka, które w swoisty sposób rozpoznają inne unikalne białka w organizmie i wiążą się z nimi. Dinutuksymab beta wiąże się z...

DINUTUXIMAB BETA EUSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dinutuximab beta EUSA zawiera dinutuksymab beta, który należy do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Są to białka, które w swoisty sposób rozpoznają inne unikalne białka w organizmie i wiążą się z nimi. Dinutuksymab beta wiąże się...

DIPHERELINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tryptorelina, substancja czynna leku Diphereline 0,1 mg to syntetyczny dekapeptyd, analog naturalnego hormonu GnRH - gonadoliberyny. Długotrwałe podawanie tryptoreliny, po początkowej stymulacji, powoduje zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania czynności gonad (jąder lub jajników). Rak...

DIPHERELINE SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją aktywną leku Diphereline SR jest tryptorelina, analog naturalnego hormonu - gonadoliberyny. Przedłużone podawanie tryptoreliny, po początkowej stymulacji, powoduje zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych (FSH i LH), czego ostatecznym efektem jest hamowanie czynności jąder i jajników. Wskazywany jest również inny mechanizm...

DOCETAKSEL MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaksel Mylan. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Docetaksel Mylan jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego,...

DOCETAXEL ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Accord, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Docetaxel Accord jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci...

DOCETAXEL AMRING

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Amring, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Docetaxel Amring jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci...

DOCETAXEL AQVIDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel AqVida, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Docetaxel AqVida jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych...

DOCETAXEL EGIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Egis. Nazwą powszechnie stosowaną jest docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Docetaxel Egis jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy...

DOCETAXEL HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym i jest stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu: - wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych; lek może być podawany w połączeniu z doksorubicyną...

DOCETAXEL KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to DOCETAXEL KABI, jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksanami. DOCETAXEL KABI jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka...

DOCETAXEL LEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek nosi nazwę Docetaxel Lek, zaś jego nazwą powszechnie stosowaną jest docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu i należy do grupy leków przeciwnowotworowych, tzw. taksoidów. Docetaxel Lek jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka...

DOCETAXEL PFIZER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Pfizer. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami, które otrzymywane są z igieł cisu. Docetaxel Pfizer jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuc (niedrobnokomórkowy rak płuc), raka gruczołu...

DOCETAXEL POLPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Polpharma, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Docetaxel Polpharma jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy...

DOCETAXEL SEACROSS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to DOCETAXEL SEACROSS, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Lek jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy...

DOCETAXEL TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Teva. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Docetaxel Teva jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu...

DOCETAXEL WINTHROP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Docetaxel Winthrop, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Docetaxel Winthrop jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci...

DOCETAXEL-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Lek Docetaxel-Ebewe zawiera substancję czynną docetaksel, należącą do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Docetaxel-Ebewe jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka...

DOXORUBICIN ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Doxorubicin Actavis należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Doxorubicin Actavis stosowany jest w leczeniu następujących typów raka: − drobnokomórkowy rak płuc, − rak pęcherza moczowego, − rak kości, − rak piersi, − rak krwi, − rak układu chłonnego (ziarnica złośliwa Hodgkina i chłoniak...

DOXORUBICIN MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Doksorubicyna należy do grupy leków określanych jako antracykliny. Działanie leku polega na niszczeniu komórek nowotworowych w ogniskach nowotworowych i w nowotworach krwi. Lekarz może objaśnić działanie doksorubicyny u każdego pacjenta. Produkt stosuje się w leczeniu: • raka piersi • raka jajnika • raka...

DOXORUBICIN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek zawiera substancję o nazwie doksorubicyna. Doksorubicyna jest stosowana w następujących wskazaniach: mięsaki tkanek miękkich i pochodzące z tkanki kostnej, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika, rak pęcherza moczowego,...

DOXORUBICINUM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Właściwa nazwa leku Doxorubicinum Accord, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji używana w dalszej części ulotki to “Doxorubicinum Accord”. Doksorubicyna należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Leki te są również znane jako leki przeciwnowotworowe lub chemioterapeutyczne, lub „chemia”....

ECANSYA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ecansya jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Ecansya zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku...

EFFENTORA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Effentora jest cytrynian fentanylu. Lek Effentora jest lekiem łagodzącym ból zwanym opioidem stosowanym do leczenia bólu przebijającego u dorosłych pacjentów cierpiących na nowotwór, którzy zażywają już inne opioidowe leki przeciwbólowe do leczenia...

EGISTROZOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Egistrozol 1 mg tabletki powlekane zawiera substancję leczniczą o nazwie anastrozol. Należy ona do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Egistrozol jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Egistrozol działa poprzez obniżenie ilości hormonu wydzielanego przez organizm...

EGITINID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Egitinid jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Egitinid jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: -...

ELIGARD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku ELIGARD należy do grupy leków zwanych gonadoliberynami. Leki te są stosowane w celu zahamowania wytwarzania określonych hormonów płciowych (testosteronu). ELIGARD jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami,...

EMPLICITI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Empliciti zawiera substancję czynną o nazwie elotuzumab, która jest przeciwciałem monoklonalnym, czyli rodzajem białka, które rozpoznaje określoną docelową substancję w organizmie i przyłącza się do niej. Elotuzumab wiąże się z docelowym białkiem nazwanym SLAMF7. SLAMF7 występuje w dużych...

ENDOXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Endoxan jest lekiem cytotoksycznym lub inaczej lekiem przeciwnowotworowym. Jego działanie polega na niszczeniu komórek rakowych (co określa się mianem „chemioterapii”). Lek Endoxan jest stosowany w leczeniu wielu różnych nowotworów. Jest on często stosowany razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub radioterapią....

EPIMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Chlorowodorek epirubicyny – substancja czynna leku Epimedac – należy do grupy substancji czynnych zwanych antracyklinami. Te cytotoksyczne substancje czynne są stosowane w leczeniu nowotworów. Lek Epimedac jest stosowany w leczeniu: • raka piersi. • zaawansowanego raka jajnika. • raka żołądka. • raka drobnokomórkowego płuca...

EPIRUBICIN ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek „Epirubicin Accord, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji” w dalszej części ulotki nazywany jest lekiem „Epirubicin Accord”. Epirubicin Accord jest lekiem przeciwnowotworowym. Leczenie z zastosowaniem leku przeciwnowotworowego czasami określa się jako chemioterapia nowotworów. Epirubicin Accord należy do grupy...

EPIRUBICIN KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Epirubicyna należy do terapeutycznej grupy środków przeciwnowotworowych (leków przeciw rakowi). Jest stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Epirubicin Kabi jest stosowany w leczeniu: − raka piersi, − raka żołądka. Epirubicin Kabi jest również stosowany dopęcherzowo w leczeniu wczesnych stadiów (powierzchniowego)...

EPIRUBICIN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Chlorowodorek epirubicyny – substancja czynna leku Epirubicin-Ebewe – należy do grupy przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych. Leki te mają działanie cytotoksyczne i wykorzystuje się je w leczeniu wielu nowotworów. Epirubicyna może być stosowana w monoterapii, ale częściej w skojarzeniu z innymi...

EPISINDAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Episindan jest lekiem przeciwnowotworowym. Leczenie z zastosowaniem leków przeciwnowotworowych jest nazywane chemioterapią nowotworu. Lek Episindan należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Działają one na szybko rosnące komórki nowotworowe, spowalniając lub wstrzymując ich wzrost, dzięki czemu zwiększa się szansa...

ERBITUX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Erbitux Erbitux zawiera cetuksymab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne są białkami, które swoiście rozpoznają inne szczególne białka zwane antygenami i się z nimi wiążą. Cetuksymab wiąże się z receptorem nabłonkowego czynnika wzrostu...

ERIVEDGE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Erivedge Erivedge jest lekiem przeciwnowotworowym i zawiera aktywną substancję wismodegib. W jakim celu stosuje się lek Erivedge Erivedge stosuje się w leczeniu osób dorosłych z typem nowotworu skóry zwanym zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym. Lek stosowany...

ERLOTINIB SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Erlotinib Sandoz zawiera substancję czynną erlotynib. Erlotinib Sandoz jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, który działa poprzez hamowanie aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR). Białko to uczestniczy w procesie wzrostu i...

ERLOTINIB TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Erlotinib Teva, zawierający substancję czynną erlotynib, jest stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się...

ERLOTINIB TEVA B.V.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Erlotinib Teva B.V., zawierający substancję czynną erlotynib, jest stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania...

ERWINASE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Erwinase jest lekiem stosowanym w leczeniu nowotworów komórek krwi. Działa poprzez zmniejszenie w organizmie stężenia asparaginy, czyli substancji, która jest potrzebna komórkom nowotworowym do przeżycia. Lek Erwinase jest stosowany w leczeniu nowotworu białych krwinek o nazwie ostra białaczka...

ETADRON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Eksemestan należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te oddziałują z substancją zwaną aromatazą, której obecność jest niezbędna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w...

ETOPOSID ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Etoposid Actavis jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym). Etoposid Actavis stosuje się w leczeniu niektórych typów nowotworów takich, jak rak płuc, złośliwy nowotwór jądra, w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku...

ETOPOSID-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Etoposid-Ebewe jest wskazany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu guzów złośliwych jądra oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest etopozyd. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg etopozydu. Pozostałe składniki leku...

ETOPOSIDE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwą leku jest Etoposide Kabi, ale w dalszej części ulotki będzie nazywany również etopozydem. Zawiera on substancję czynną: etopozyd. Etopozyd należy do grupy leków nazywanych pochodnymi podofilotoksyny. Etopozyd jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu...

ETOPOZYD ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek zawiera substancję czynną etopozyd. Lek działa poprzez zakłócanie replikacji DNA oraz spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych. Etopozyd Accord stosowany jest razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu: • Drobnokomórkowego raka płuc • Ostrej białaczki mielomonocytowej...

ETRUZIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Etruzil i jak działa Lek Etruzil zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowana w hormonalnym (czyli endokrynologicznym) leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi jest często...

EUVASCOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Euvascor zawiera dwie substancje czynne w jednej kapsułce: atorwastatynę i peryndopryl z argininą. Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które są środkami regulującymi stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. Atorwastatyna jest stosowana w celu zmniejszenia stężenia lipidów, określanych jako...

EVEROLIMUS ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Everolimus Accord to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Accord jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych...

EVEROLIMUS GENTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Everolimus Genthon to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Genthon jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych...

EVEROLIMUS KRKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Everolimus Krka to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Krka jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych...

EVEROLIMUS STADA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Everolimus Stada to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Stada jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych...

EVEROLIMUS SYNTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Everolimus Synthon to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Synthon jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych...

EVEROLIMUS TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Everolimus Teva to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych...

EVOLTRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Evoltra jest klofarabina. Klofarabina należy do rodziny leków cytotoksycznych. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych białych krwinek i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające – takie jak komórki...

EXEMESTANE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Eksemestan należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Leki te hamują działanie substancji zwanej aromatazą, która jest niezbędna do produkcji żeńskich hormonów płciowych - estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego...

EXEMESTANE FAIR-MED HEALTHCARE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten nazywa się Exemestane Fair-Med Healthcare. Lek Exemestane Fair-Med Healthcare należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te działają na substancję zwaną aromatazą, która jest potrzebna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie....

EXEMESTANE MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek nosi nazwę Exemestane Mylan. Lek Exemestane Mylan należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te hamują działanie substancji o nazwie aromataza, która jest niezbędna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Zmniejszenie...

EXEMESTANE SYMPHAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten zawiera substancję czynną eksemestan. Eksemestan należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te oddziałują z substancją zwaną aromatazą, która jest niezbędna do wytworzenia żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Redukcja stężenia...

FARESTON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fareston zawiera substancję czynną toremifen, jest antyestrogenem. Fareston jest lekiem stosowanym w leczeniu określonego typu guza piersi u kobiet po menopauzie. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? - Substancją czynną jest toremifen: każda tabletka zawiera 60 mg (w...

FARMORUBICIN PFS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku FARMORUBICIN PFS, epirubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek FARMORUBICIN PFS może być podawany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek FARMORUBICIN PFS jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: -...

FARYDAK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Farydak Farydak jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną o nazwie panobinostat, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami pan-deacetylazy. W jakim celu stosuje się lek Farydak Farydak jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z...

FASLODEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Faslodex zawiera substancję czynną fulwestrant, która należy do leków blokujących działanie receptorów estrogenowych. Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi. Faslodex jest przeznaczony do leczenia raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami u kobiet...

FILGRASTIM HEXAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Filgrastim HEXAL to czynnik wzrostu białych krwinek (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) i należy do grupy białek zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu są to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które dzięki biotechnologii można wykorzystać również jako...

FIRMAGON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA FIRMAGON zawiera degareliks. Degareliks jest syntetycznym blokerem hormonu, stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn. Degareliks działa podobnie jak naturalny hormon (hormon uwalniający gonadotropiny, GnRH) i bezpośrednio blokuje jego działanie. Działając w ten sposób degareliks natychmiast zmniejsza...

FLUDARA ORAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Fludara Oral stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Jest to rodzaj nowotworu krwinek białych, zwanych limfocytami. W chorobie tej wytwarzanych jest zbyt wiele nieprawidłowych limfocytów - niedojrzałych lub niefunkcjonujących prawidłowo - które nie są w stanie...

FLUDARABINE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest Fludarabine Accord i jak działa: Lek Fludarabine Accord, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera substancję czynną fludarabiny fosforan. Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, analogi puryny Lek Fludarabine Accord, 25...

FLUDARABINE ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Fludarabine Actavis jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Fludarabine Actavis jest stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (B-CLL) u pacjentów wytwarzających wystarczającą ilość zdrowych komórek krwi. Jest to rodzaj nowotworu białych krwinek (komórek zwanych limfocytami)....

FLUDARABINE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek nazywa się Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, ale w ulotce jest nazywany „Fludarabine”. Substancją czynną leku jest fludarabiny fosforan. Jest to lek przeciwnowotworowy, który hamuje wzrost komórek nowotworowych. Stosowany jest w leczeniu...

FLUDARABINE MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest Fludarabine Mylan i w jaki sposób działa: Fludarabine Mylan to lek przeciwnowotworowy. Fludarabine Mylan podawany jest w postaci zastrzyku dożylnego lub kroplówki i hamuje on wzrost nowych komórek nowotworowych. Wszystkie komórki w organizmie tworzą...

FLUDARABINE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fludarabina jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym): należy do leków hamujących wzrost komórek nowotworu. Lek Fludarabine Teva jest stosowany do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej z limfocytów B (B-PBL) u pacjentów, u których wytwarzanie zdrowych komórek krwi jest wystarczające. Pierwszy kurs leczenia przewlekłej...

FLUOROURACIL ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Fluorouracil Accord jest fluorouracyl. Jest to lek przeciwnowotworowy. Lek Fluorouracil Accord jest stosowany w leczeniu wielu rodzajów raka, w szczególności raka jelita, przełyku, trzustki, żołądka, głowy i szyi oraz raka piersi. Można go stosować w leczeniu skojarzonym...

FLUOROURACIL MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fluorouracyl jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy antymetabolitów. Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, jest używany w leczeniu wielu rodzajów nowotworów, głównie raka okrężnicy i raka piersi. Może być używany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku...

FLUTAMID EGIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Flutamid EGIS należy do grupy niesteroidowych leków określanych, jako antyandrogeny. Blokuje działanie testosteronu w organizmie. Podawanie flutamidu w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie testosteronu jest jedną z metod leczenia raka gruczołu krokowego. Lek powoduje...

FOSCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Foscan jest temoporfin. Lek Foscan jest lekiem z grupy porfiryn, uwrażliwiającym na działanie światła. Lek zwiększa wrażliwość na światło i jest aktywowany przez światło laserowe podczas leczenia nazywanego terapią fotodynamiczną. Foscan stosuje się do...

FOTIVDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Fotivda jest tiwozanib, który jest inhibitorem kinazy białkowej. Tiwozanib zmniejsza dopływ krwi do raka, co zapewnia spowolnienie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek działa poprzez blokowanie działania białka nazywanego czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)....

FULVESTRANT MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Fulvestrant Mylan zawiera substancję czynną fulwestrant, która należy do leków blokujących działanie receptorów estrogenowych. Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi. Fulvestrant Mylan jest przeznaczony do leczenia raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami...

FULVESTRANT SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt Fulvestrant Sandoz jest wskazany do leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi u kobiet po menopauzie, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, gdy nastąpił nawrót choroby podczas lub po zakończeniu leczenia uzupełniającego lekiem z grupy antyestrogenów lub gdy...

FULVESTRANT TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Fulvestrant Teva zawiera substancję czynną fulwestrant, która należy do leków blokujących działanie receptorów estrogenowych. Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi. Lek jest przeznaczony do leczenia raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami u...

GAZYVARO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gazyvaro zawiera substancję czynną obinutuzumab, który należy do grupy leków zwanych „przeciwciałami monoklonalnymi”. Przeciwciała działają w wyniku przyłączenia się do swoistych receptorów w organizmie pacjenta. W jakim celu stosuje się lek Gazyvaro Lek jest stosowany u osób dorosłych w...

GEMBIN

    CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gembin należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te zabijają dzielące się komórki, w tym komórki rakowe. Lek Gembin może być podawany sam lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju raka....

GEMCEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcel należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcel można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcel stosuje się w leczeniu...

GEMCITABINE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gemcitabine Accord należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Lek Gemcitabine Accord można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności...

GEMCITABINE ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gemcitabine Actavis należy do grupy leków, nazywanych cytotoksycznymi. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Lek Gemcitabine Actavis można stosować pojedynczo lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od...

GEMCITABINE CSC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gemcitabine CSC należy do grupy leków, nazywanych cytostatykami. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemcitabine CSC można stosować w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi,...

GEMCITABINE FAIR-MED HEALTHCARE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcitabine Fair-Med Healthcare należy do grupy leków cytotoksycznych. których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Lek można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi Ickami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Lek stosuje się w...

GEMCITABINE HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gemcitabine Hospira (gemcytabina) należy do grupy leków, nazywanych cytostatykami. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemcitabine Hospira można stosować w monoterapii (samodzielnie) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi (np....

GEMCITABINE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcitabine Kabi należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te zabijają dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemcitabine Kabi może być podawany pojedynczo lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od...

GEMCITABINE MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gemcitabine medac należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Lek można stosować osobno lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od typu nowotworu. Brak wystarczających danych...

GEMCITABINE MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcitabine Mylan zawiera substancję czynną gemcytabinę. Gemcytabina należy do grupy leków cytotoksycznych. Ich działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabine Mylan można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju...

GEMCITABINE POLPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcitabine Polpharma należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabine Polpharma można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju...

GEMCITABINE STRIDES

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcitabine Strides zawiera substancję czynną gemcytabinę. Gemcytabina należy do grupy leków cytotoksycznych. Ich działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabine Strides można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami...

GEMCITABINE SUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemcitabine SUN należy do grupy leków zwanych lekami „cytotoksycznymi”. Leki te niszczą komórki dzielące się, w tym komórki rakowe. Gemcitabine SUN można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine SUN stosuje...

GEMCITABINUM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Gemcitabinum Accord należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Lek Gemcitabinum Accord można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności...

GEMLIQUID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemliquid należy do grupy tzw. leków cytotoksycznych. Leki te niszczą komórki w fazie podziału, w tym również komórki nowotworowe. Gemliquid może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju...

GEMSOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemsol należy do grupy tzw. leków cytotoksycznych. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemsol może być stosowany sam (monoterapia) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju leczonego...

GEMZAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gemzar należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemzar można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemzar stosuje się...

GESTROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gestrol zawiera jako substancję czynną octan megestrolu, który jest syntetycznym steroidem o działaniu gestagennym (hamującym owulację). Wskazania do stosowania: - Leczenie objawowe zaawansowanego hormonozależnego raka piersi (nieoperacyjnego, nawracającego, z przerzutami) i(lub) raka błony śluzowej macicy, Preparatu nie należy stosować zamiast takich...

GIOTRIF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA GIOTRIF jest lekiem, którego substancją czynną jest afatynib. Jego działanie polega na blokowaniu aktywności grupy białek zwanych rodziną ErbB (obejmującą EGFR , HER2 , ErbB3 i ErbB4). Białka te uczestniczą we wzroście i rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych, podlegają...

GLANDEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tabletki powlekane Glandex to lek zawierający substancję należącą do tzw. inhibitorów aromatazy. Substancja ta hamuje działanie enzymu aromatazy niezbędnego do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie ilości estrogenów w organizmie kobiety,...

GLIOLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gliolan jest stosowany w celu uwidocznienia guzów mózgu, nazywanych glejakami złośliwymi, podczas resekcji guza. Gliolan zawiera kwas aminolewulinowy (5-ALA). 5-ALA kumuluje się w większym stopniu w komórkach guza, w których zostaje przekształcony w inny podobny związek chemiczny. Po ekspozycji...

GLIVEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Glivec jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Glivec jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: -...

GRASTOFIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Grastofil zawiera substancję czynną, filgrastym. Grastofil jest czynnikiem wzrostu białych krwinek (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) i należy do grupy leków zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które dzięki biotechnologii można również wykorzystać...

HALAVEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek HALAVEN zawiera substancję czynną nazywaną erybuliną i jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, działającym poprzez hamowanie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek raka. Jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami (raka...

HERCEPTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Herceptin, 150 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Trastuzumab) monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest zaprojektowany aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu...

HERZUMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Herzuma zawiera substancję czynną trastuzumab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest tak zaprojektowany aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HER2). HER2 występuje w...

HOLOCLAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Holoclar jest lekiem stosowanym w celu zastąpienia zniszczonych komórek rogówki, czyli przezroczystej warstwy pokrywającej kolorową tęczówkę od przodu oka, w tym komórek rąbka, które normalnie biorą udział w utrzymaniu oka w dobrym stanie. Holoclar składa się...

HOLOXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Holoxan jest lekiem cytotoksycznym lub lekiem przeciwnowotworowym. Jego działanie polega na niszczeniu komórek rakowych, co określa się czasem mianem „chemioterapii”. Holoxan jest stosowany w leczeniu wielu różnych nowotworów. Jest on często stosowany razem z innymi...

HYCAMTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hycamtin, 1 mg; 4 mg, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Hycamtin jest lekiem przeciwnowotworowym. Jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Hycamtin jest używany w leczeniu: •...

HYDROXYCARBAMID TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroxycarbamid TEVA zawiera jako substancję czynną hydroksykarbamid, który jest lekiem przeciwnowotworowym o działaniu cytostatycznym i antymitotycznym. Hamuje wzrost komórek nowotworowych i tym samym, rozwój choroby nowotworowej. Wskazania do stosowania: Hydroksykarbamid jest stosowany w leczeniu przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych takich, jak: - przewlekła białaczka...

HYDROXYUREA MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Jednym z najważniejszych efektów działania hydroksymocznika jest blokowanie działania reduktazy rybonukleotydowej, co prowadzi do zahamowania syntezy DNA. Wskazania do stosowania: Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (CML) w fazie przewlekłej lub w fazie akceleracji. Leczenie samoistnej nadpłytkowości lub czerwienicy prawdziwej z dużym ryzykiem...

IBANDRONIC ACID ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ibandronic Acid Accord zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami. Lek Ibandronic Acid Accord jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przerzucił się do kości (zwany „przerzutami do...

IBRANCE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA IBRANCE jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną palbocyklib. Działanie palbocyklibu polega na blokowaniu białek nazywanych kinazami zależnymi od cyklin 4 i 6, które regulują wzrost i podział komórek. Blokowanie tych białek może spowolnić wzrost komórek nowotworowych i opóźnić postęp...

ICLUSIG

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Iclusig stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z następującymi typami białaczki, u których stosowanie innych leków nie przynosi już korzyści lub którzy maja pewną różnicę genetyczną, znaną jako mutacja T315I: • przewlekła białaczka szpikowa (CML): nowotwór krwi, wiążący...

IDARUBICIN ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Idarubicin Accord należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi i antymitotycznymi, które łączą się z DNA i wchodzą w interakcje z topoizomerazą II, wywierając działanie hamujące syntezę kwasu nukleinowego. Lek Idarubicin Accord jest stosowany w leczeniu: Dorośli: - W leczeniu...

IDARUBICIN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Idarubicin-Ebewe zawiera substancję czynną o nazwie idarubicyna, która należy do grupy leków o nazwie antracykliny. Lek Idarubicin-Ebewe wpływa na sposób powstawania i wzrostu nowych komórek w organizmie. Jest stosowany w leczeniu raka (w chemioterapii). Lek Idarubicin-Ebewe jest stosowany w...

IMAKREBIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imakrebin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imakrebin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: -...

IMATENIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatenil jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatenil jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: •...

IMATINIB ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Accord jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Accord jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej (CML...

IMATINIB ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Actavis jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre nowotwory. Lek Imatinib Actavis jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej (CML...

IMATINIB ACTAVIS GROUP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Actavis Group jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Actavis Group jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej...

IMATINIB ADAMED PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Adamed Pharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Adamed Pharma jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów...

IMATINIB APOTEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Apotex jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek, występujących w niżej wymienionych chorobach. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. - Imatinib Apotex jest wskazany w leczeniu dzieci z przewlekłą...

IMATINIB AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Aurovitas jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Aurovitas jest wskazany w leczeniu dorosłych i dzieci...

IMATINIB FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Fair-Med jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Fair-Med jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATINIB FRESENIUS KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Fresenius Kabi jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Fresenius Kabi jest wskazany w leczeniu pacjentów z: –...

IMATINIB GENERICS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Generics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Generics jest lekiem do stosowania u pacjentów dorosłych...

IMATINIB GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Glenmark jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Glenmark jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATINIB KRKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Krka jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Krka jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci...

IMATINIB MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib medac jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib medac jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów, dzieci...

IMATINIB MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Mylan jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Mylan jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATINIB POLFA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Polfa jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach wymienionych poniżej, w tym w niektórych typach nowotworów. Lek Imatinib Polfa jest stosowany u dorosłych, dzieci i...

IMATINIB POLPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Polpharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Polpharma jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATINIB SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Sandoz jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa przez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu niżej wymienionych chorób. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Sandoz jest wskazany w leczeniu dorosłych i dzieci...

IMATINIB TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Teva jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Teva jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATINIB TEVA B.V.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Teva B.V. jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Teva B.V. jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej...

IMATINIB TEVA PHARMACEUTICALS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Teva Pharmaceuticals jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu choroby o nazwie przewlekła białaczka szpikowa (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym...

IMATINIB VIPHARM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Vipharm jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Vipharm jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej...

IMATINIB ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatinib Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Zentiva stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATYNIB BIOORGANICS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatynib BioOrganics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib BioOrganics jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMATYNIB GENTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatynib Genthon jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. . Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib Genthon jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów...

IMATYNIB KIRON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatynib Kiron jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. . Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib Kiron jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów...

IMATYNIB SYNTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imatynib należy do klasy leków określanych jako inhibitory kinazy białkowej. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib Synthon jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

IMAVEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imavec jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu choroby zwanej przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle...

IMBRUVICA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek IMBRUVICA jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną ibrutynib, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy białkowej. Jest on stosowany w leczeniu następujących nowotworów krwi u dorosłych: - Chłoniaka z komórek płaszcza (z ang. mantle cell lymphoma-MCL), który jest...

IMFINZI

- CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek IMFINZI jest stosowany w leczeniu rodzaju raka płuca o nazwie niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) u dorosłych. Stosuje się go, gdy NDRP: - rozprzestrzenił się w płucu pacjenta i nie może zostać usunięty chirurgicznie, oraz - uzyskano odpowiedź lub...

IMLYGIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Imlygic jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rodzajem nowotworu skóry zwanego czerniakiem, który rozwija się w obrębie skóry lub węzłów chłonnych w przypadku, gdy leczenie chirurgiczne jest niemożliwe. Składnikiem czynnym leku Imlygic jest talimogen laherparepwek. Jest to osłabiony...

IMNOVID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Imnovid zawiera substancję czynną ,,pomalidomid”. Lek ten jest podobny do talidomidu i należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego (naturalnej odporności organizmu). Lek Imnovid stosuje jednocześnie z innym lekiem, zwanym ,,deksametazonem” (lek przeciwzapalny) w leczeniu...

INLYTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Inlyta jest lekiem zawierającym substancję czynną aksytynib. Aksytynib zmniejsza dopływ krwi do nowotworu i spowalnia jego rozrost. Lek jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerki (zaawansowany rak nerkowokomórkowy) u dorosłych, jeżeli inny lek (nazywany sunitynibem lub cytokiną) przestał hamować...

INTRONA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA IntronA (interferon alfa-2b) zmienia reakcję układu odpornościowego organizmu, co pomaga w zwalczaniu zakażeń i ciężkich chorób. IntronA stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu niektórych chorób krwi, szpiku kostnego, węzłów chłonnych lub skóry, które mogą również objąć cały organizm....

IRESSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek IRESSA zawiera jako substancję czynną gefitynib, który hamuje aktywność białka tzw. receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Białko to wpływa na wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Lek stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Ten rodzaj...

IRINOCOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irinocol należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek Irinocol jest wskazany w leczeniu zaawansowanej postaci raka jelita grubego u pacjentów dorosłych, jako jedyny lek albo w skojarzeniu z innymi lekami. Lekarz może zalecić stosowanie Irinocol - w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA)...

IRINOTECAN ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irynotekan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w skojarzenu z innymi lekami lub jako jedyny lek. Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym...

IRINOTECAN CSC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irinotecan CSC należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan stosuje się w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami. Lekarz może zalecić stosowanie leku Irinotecan CSC w skojarzeniu z: -...

IRINOTECAN FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Irinotecan Fair-Med należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan Fair-Med może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z wieloma innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka. Te połączenia mogą być stosowane do leczenia nowotworów okrężnicy,...

IRINOTECAN FRESENIUS

- CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irynotekan należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek ten stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów, oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami...

IRINOTECAN HAMELN RDS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Irinotecan hameln rds należy do grupy leków nazywanych środkami cytotoksycznymi. Lek Irinotecan hameln rds stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami jak i samodzielnie. SKŁAD ,...

IRINOTECAN HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irinotecan Hospira należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan Hospira jest stosowany do leczenia zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami...

IRINOTECAN KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irinotecan Kabi należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek ten jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium zarówno w skojarzeniu z innymi...

IRINOTECAN MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Irinotecan medac należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan medac można stosować samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów. Lek w skojarzeniu z innymi lekami można stosować do leczenia zaawansowanego stadium...

IRINOTECAN MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irinotecan Mylan należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków (leków przeciwnowotworowych). Irinotecan Mylan jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, albo w połączeniu z innymi lekami (np. 5-fluorouracylem / kwasem folinowym, bewacyzumabem, cetuksymabem, kapecytabiną), albo...

IRINOTECAN SEACROSS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Roztwór Irinotecan Seacross należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwrakowe). Irinotecan Seacross może być stosowany w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwrakowymi albo pojedynczo. Skojarzenia te mogą być stosowane w leczeniu nowotworów jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy), w przypadku,...

IRINOTECAN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Irinotecan-Ebewe należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan-Ebewe stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami (takimi jak 5-fluorouracyl/kwas folinowy, bewacyzumab, cetuksymab, kapecytabina) u dorosłych z zaawansowanym rakiem okrężnicy i odbytnicy. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją...

IRYNOTEKAN CHLOROWODORKU QILU

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Irynotekan należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków (leki przeciwnowotworowe). Jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych, w skojarzeniu z innymi lekami (np. 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacyzumabem, cetuksymabem, kapecytabiną) lub w monoterapii. SKŁAD ,...

JAKAVI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Jakavi zawiera substancję czynną ruksolitynib. Jakavi jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z powiększeniem śledziony lub objawami związanymi z włóknieniem szpiku, które jest rzadką postacią nowotworu krwi. Jakavi jest również stosowany w leczeniu pacjentów z czerwienicą...

JAVLOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Javlor zawiera jako substancję czynną winfluninę, która należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych alkaloidami Vinca. Leki te oddziaływują na rozwój komórek nowotworowych poprzez zahamowanie ich podziału, co prowadzi do śmierci komórek (cytotoksyczność). Javlor jest wskazany w...

JEVTANA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to JEVTANA. Nazwa zwyczajowa to kabazytaksel. Należy on do grupy leków zwanych „taksanami”, które są stosowane w leczeniu raka. Lek JEVTANA stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego (prostaty), gdy stwierdzono postęp choroby po...

KADCYLA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Kadcyla Lek Kadcyla zawiera substancję czynną o nazwie trastuzumab emtanzyna, składający się z dwóch połączonych ze sobą cząsteczek: ● trastuzumab - przeciwciało monoklonalne, które wiąże się wybiórczo z antygenem (białko docelowe) o nazwie...

KANJINTI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA KANJINTI zawiera aktywną substancję trastuzumab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest zaprojektowany, aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HER2). HER2 występuje w dużych...

KEPIVANCE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kepivance zawiera substancję czynną - paliferminę, która jest białkiem wytwarzanym w procesie biotechnologicznym przez bakterie szczepu Escherichia coli. Palifermina pobudza wzrost komórek nabłonka wyściełających wnętrze jamy ustnej i przewodu pokarmowego, a także komórek znajdujących się w innych tkankach,...

KEYTRUDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA KEYTRUDA zawiera substancję czynną pembrolizumab, białko, które działa pomagając układowi mmunologicznemu pacjenta w walce z rakiem. Lek KEYTRUDA stosowany jest u osób dorosłych w leczeniu pewnego rodzaju raka skóry nazywanego czerniakiem, gdy doszło do jego rozsiewu...

KISPLYX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kisplyx jest to lek zawierający substancję czynną nazywaną lenwatynibem. Jest on stosowany w skojarzeniu z ewerolimusem w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerek (zaawansowany rak nerkokomórkowy), u których inne leczenie (nazywane terapią ukierunkowaną na VEGF) nie doprowadziło do...

KISQALI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Kisqali zawiera substancję czynną rybocyklib, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinaz zależnych od cyklin (ang. cyclin-dependent kinase, CDK). Lek Kisqali jest stosowany u kobiet po menopauzie z pewnym typem raka piersi zwanym rakiem piersi z obecnością...

KYMRIAH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Kymriah Lek Kymriah, znany także pod nazwą tisagenlecleucel, jest wytwarzany z własnych krwinek białych pacjenta nazywanych limfocytami T. Limfocyty T są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego (układu obronnego organizmu). Jak działa lek Kymriah? Limfocyty T są...

KYPROLIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kyprolis jest lekiem, który zawiera substancję czynną karfilzomib. Karfilzomib działa w wyniku hamowania proteasomu. Proteasom jest układem elementów w komórce, który rozkłada uszkodzone lub niepotrzebne już dłużej białka. W wyniku zapobiegania rozkładowi białek w komórkach nowotworowych,...

LAMETTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Lametta jest letrozol - inhibitor aromatazy. Letrozol hamuje działanie enzymu wpływającego na stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych). Estrogeny mogą pobudzać wzrost pewnych typów raka piersi. Lek Lametta jest stosowany w: • leczeniu uzupełniającym u pacjentek po menopauzie z...

LARTRUVO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lartruvo zawiera substancję czynną olaratumab, która należy do grupy leków nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Olaratumab w sposób specyficzny rozpoznaje białko i wiąże się z tym białkiem znanym jako receptor α płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR-α). Receptor PDGFR-α znajduje się w dużych...

LEDAGA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ledaga zawiera substancję czynną chlormetynę. Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany na skórę w leczeniu ziarniniaka grzybiastego będącego postacią chłoniaka skóry z limfocytów T (ang. MF-type CTCL). Ziarniniak grzybiasty to choroba, w której pewne komórki systemu odpornościowego zwane limfocytami...

LENALIDOMIDE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Lenalidomide Accord Lek Lenalidomide Accord zawiera substancję czynną „lenalidomid”. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego. W jakim celu stosuje się lek Lenalidomide Accord Lek Lenalidomide Accord jest stosowany u dorosłych w...

LENVIMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA LENVIMA jest to lek zawierający substancję czynną nazywaną lenwatynibem. Jest on stosowany w leczeniu pacjentów z postępującym lub zaawansowanym rakiem tarczycy, u których leczenie jodem radioaktywnym nie prowadzi do zatrzymania choroby. Lek LENVIMA blokuje aktywno ść białek nazywanych receptorami...

LETROFEM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Letrofem zawiera substancję czynną nazywaną letrozolem. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym (endokrynologicznym) raka piersi. Letrofem stosowany jest w: - zapobieganiu wznowie (nawrotowi) raka piersi jako pierwsze leczenie po operacji piersi lub...

LETROMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Letrozol, substancja czynna leku Letromedac należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany do hormonalnego (czyli endokrynologicznego) leczenia raka piersi. Rozwój raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Letrozol zmniejsza ilość estrogenów blokując...

LETROZOL FARMAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Letrozol Farmax zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy środków leczniczych zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (albo endokrynologicznym) leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, czyli żeńskie...

LETROZOLE APOTEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Letrozole Apotex zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Letrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (albo „endokrynologicznym”) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami...

LETROZOLE BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Letrozole Bluefish zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym (endokrynologicznym) raka piersi. Letrozole Bluefish stosowany jest w zapobieganiu nawrotom raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze...

LETROZOLE FAIR-MED HEALTHCARE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Letrozole Fair-Med Healthcare zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to hormonalny (endokrynologiczny) lek stosowany do leczenia raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi...

LETROZOLE ZDROVIT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Letrozole Zdrovit zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (lub „endokrynologicznym”) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi...

LETROZOLUM GENTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Letrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany do hormonalnego (czyli endokrynologicznego) leczenia raka piersi. Rozwój raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Letrozol zmniejsza ilość estrogenów blokując enzym (aromatazę) uczestniczący w...

LEUKERAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Leukeran to lek przeciwnowotworowy należący do grupy środków alkilujących. Lek Leukeran stosowany jest w leczeniu następujących chorób: - choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej), - niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin's lymphoma), - przewlekłej białaczki limfatycznej, - makroglobulinemii Waldenströma. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku...

LEUPROSTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku Leuprostin (octan leuproreliny) należy do grupy inhibitorów niektórych hormonów płciowych. Leuprostin działa na przysadkę mózgową, pobudzając na krótko, a następnie hamując wytwarzanie hormonów, które regulują powstawanie męskich hormonów płciowych w jądrach. Oznacza to, że stężenie hormonów...

LEUTIPOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Leutipol jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Leutipol jest wskazany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (CML -...

LEUZEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Leuzek jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach wymienionych poniżej, w tym w niektórych typach nowotworów. Lek Leuzek jest stosowany u dorosłych, dzieci i młodzieży w...

LEVACT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Levact jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Levact stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane...

LEVOFOLIC 50 MG/ML ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ LUB INFUZJI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Stosowanie Levofolic 50 mg/ml w skojarzeniu z metotreksatem Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji należy do grupy leków zmniejszających toksyczność leków przeciwnowotworowych. Są to leki stosowane podczas leczenia raka (leczenie cytostatyczne) w celu zapobiegania toksyczności cytostatyków. Lek jest...

LINEVERO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Linevero to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Linevero jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych u kobiet...

LITAK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA LITAK zawiera substancję czynną kladrybinę. Kladrybina jest substancją cytostatyczną. Wpływa na rozwój nowotworowych (rakowych) białych krwinek, które mają znaczenie w białaczce włochatokomórkowej. LITAK jest stosowany do leczenia tej choroby. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest kladrybina. Każdy...

LONSURF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lonsurf to lek stosowany w chemioterapii raka, który należy do grupy leków zwanych lekami cytostatycznymi - antymetabolitami. Lonsurf zawiera dwie różne substancje czynne: triflurydynę i typiracyl. • Triflurydyna hamuje wzrost komórek rakowych. • Typiracyl zatrzymuje rozkładanie triflurydyny w organizmie, co powoduje,...

LORTANDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Lortanda zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek hormonalny (endokrynologiczny) wskazany w leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek...

LOSTAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Lostar zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to leczenie hormonalne (lub „endokrynologiczne”) raka piersi. Rozrost nowotworu piersi jest częściowo stymulowany estrogenami, które są kobiecymi hormonami płciowymi. Lek Lostar zmniejsza stężenie...

LUCRIN DEPOT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Octan leuproreliny, substancja czynna leku Lucrin Depot, jest syntetycznym hormonem, który stosuje się w celu zmniejszenia poziomów testosteronu i estrogenu w organizmie. Stosowanie u dorosłych Lek Lucrin Depot jest wskazany w leczeniu: – raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia...

LUTATHERA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Lutathera jest preparatem radiofarmaceutycznym stosowanym w leczeniu określonych nowotworów (guzów neuroendokrynnych trzustki i przewodu pokarmowego), których nie można całkowicie usunąć z organizmu pacjenta podczas operacji, nastąpiły przerzuty nowotworu i nie ma już odpowiedzi na obecne leczenie....

LUTRATE DEPOT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lutrate Depot jest lekiem dostępnym w postaci białego proszku w fiolce, który jest przekształcany w zawiesinę do wstrzyknięć domięśniowych. Lutrate Depot zawiera substancję czynną – leuprorelinę (zwaną także leuprolidem), która należy do grupy leków, nazywanych agonistami hormonu uwalniającego hormon...

LYNETORIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lynetoril jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Lynetoril stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy...

LYNPARZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Lynparza w kapsułkach twardych zawiera substancję czynną o nazwie olaparyb. Olaparyb jest lekiem z rodzaju inhibitorów polimerazy poli-adenozynodifosforanu rybozy (ang. PARP). U nosicieli pewnych zmutowanych (zmienionych) genów, zwanych genami BRCA (gen raka piersi), u których istnieje zwiększone...

LYSODREN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lysodren to lek przeciwnowotworowy. Lek jest stosowany w leczeniu objawów zaawansowanego raka nadnerczy (nieoperacyjnego, z przerzutami lub wznowy). SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną jest mitotan. Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (E 460),...

MAMOSTROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Anastrozol, substancja czynna leku Mamostrol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Mamostrol jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Lek hamuje działanie aromatazy - enzymu biorącego udział...

MEAXIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Meaxin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Meaxin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą...

MEKINIST

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mekinist jest lekiem zawierającym jako substancję czynną trametynib. Jest on stosowany sam lub razem z innym lekiem, zawierającym dabrafenib w leczeniu rodzaju nowotworu skóry zwanego czerniakiem - z określoną zmianą (mutacją) genu zwanego „BRAF” - który rozprzestrzenił się do innych...

MEKTOVI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mektovi to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną binimetynib. Jest on stosowany u osób dorosłych w skojarzeniu z innym lekiem zawierającym enkorafenib do leczenia określonego rodzaju nowotworu skóry o nazwie czerniak, który wykazuje: • obecność specyficznej zmiany (mutacji) w genie...

MEPACT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek MEPACT zawiera substancję czynną - mifamurtyd, podobną do składników ściany komórkowej niektórych bakterii. Substancja ta pobudza układ odpornościowy, pomagając organizmowi w zwalczaniu komórek nowotworowych. Lek MEPACT stosuje się w leczeniu kostniakomięsaka (raka kości) u dzieci, młodzieży i młodych...

MERCAPTOPURINUM VIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Merkaptopuryna jest lekiem cytotoksycznym czyli hamującym podział komórek i działa toksycznie na komórki szybko dzielące się. Stosowana jest aby uzyskać brak objawów choroby i w leczeniu podtrzymującym, w: - ostrej białaczce limfoblastycznej (nadmierny przyrost limfocytów), - ostrej białaczce mieloblastycznej (nadmierny przyrost...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA- 131I (MIBG- 131I) DO TERAPII

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do terapii jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej w celach terapeutycznych. Jod jest radioizotopem krótko życiowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-123I

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I) jest radio farmaceutykiem stosowanym w scyntygraficznej lokalizacji i terapii guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) i ich przerzutów oraz neuroblastoma. Ze względu na użycie 123I, radiofarmaceutyk ten nadaje się szczególnie w diagnostyce u dzieci. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-131I (MIBG-131I) DO DIAGNOSTYKI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej w celach diagnostycznych. Jod jest radioizotopem krótkożyciowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni. Metajodobenzyloguanidyna-131I...

METHOTREXAT-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Methotrexat-Ebewe zawiera substancję czynną metotreksat. Metotreksat jest pochodną kwasu foliowego, jest lekiem cytostatycznym z grupy antymetabolitów, hamuje namnażanie szybko dzielących się komórek (takich jak nowotworowe, szpiku kostnego, płodowe, błony śluzowej jamy ustnej, jelita cienkiego, pęcherza moczowego). Methotrexat-Ebewe stosuje się w...

METOTREKSAT ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Metotreksat Accord jest metotreksat. Metotreksat jest lekiem cytostatycznym, który hamuje wzrost komórek. Metotreksat wywiera największy wpływ na komórki szybko dzielące się, takie jak komórki nowotworowe, komórki szpiku kostnego i komórki skóry. Metotreksat Accord jest stosowany w...

METVIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Metvix stosuje się w leczeniu zmian przednowotworowych skóry twarzy i owłosionej skóry głowy (znanych jako rogowacenie słoneczne -Keratosis actinica) obszarów, gdzie skóra została zniszczona przez promienie słoneczne, w wyniku czego stała się szorstka i łuszcząca. Wystąpienie tych zmian...

MITOMYCIN ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mitomycyna to lek stosowany w leczeniu nowotworów, tzn. lek, który zapobiega podziałom komórek nowotworowych bądź opóźnia ich podział wpływając w różny sposób na ich metabolizm. Działanie leków stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych oparte jest na fakcie, że jedną...

MITOMYCIN C KYOWA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mitomycin C Kyowa jest antybiotykiem, należy do grupy leków znanych jako leki przeciwnowotworowe. Działanie Mitomycin C Kyowa polega na zatrzymywaniu rozrostu nowotworu, prowadzi do śmierci komórek nowotworowych a tym samym do niszczenia nowotworu. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu...

MITOMYCIN MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mitomycyna to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych, tzn. lek, który zapobiega podziałom komórek nowotworowych bądź opóźnia ich podział wpływając w różny sposób na ich metabolizm. Działanie leków stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych oparte jest na fakcie, że...

MITOXANTRON ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mitoxantron Accord należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Należy także do podgrupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Mitoxantron Accord zabopiega wzrostowi komórek rakowych doprowadzając w rezultacie do ich śmierci. Stosowany jest w leczeniu: · Zaawansowanego stadium raka piersi (z przerzutami) · Pewnych postaci...

MITOXANTRON SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Mitoxantron Sandoz zawiera substancję czynną o nazwie mitoksantron. Mitoxantron Sandoz należy do grupy leków określanych jako leki przeciwnowotworowe. Dodatkowo należy do klasy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Mitoxantron Sandoz uniemożliwia wzrost komórek nowotworowych, w wyniku czego ostatecznie...

MITOXANTRON-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mitoxantron-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, chłoniak nieziarniczy (typu non-Hodgkin), ostra białaczka nielimfocytowa. Może być stosowany jako jedyny lek, jednak częściej podaje się go razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Ponadto Mitoxantron-Ebewe stosuje się w...

MULTIFERON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Multiferon zawiera interferon alfa. Jest to substancja wytwarzana w organizmie w celu wzmocnienia jego obrony immunologicznej oraz mająca zdolność atakowania niektórych komórek rakowych i wirusów. Multiferon stosuje się w leczeniu czerniaka złośliwego i u pacjentów z odpornością na interferony wytwarzane...

MUSTOPHORAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA MUSTOPHORAN zawierający fotemustynę, jest lekiem przeciwnowotworowym, który zapobiega rozrostowi pewnych komórek. Lek MUSTOPHORAN jest wskazany: - w leczeniu rozsianego czerniaka złośliwego z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego; - w leczeniu pierwotnych, złośliwych guzów mózgu. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją...

MVASI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek MVASI zawiera jako substancję czynną bewacyzumab, która jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (rodzaj białka, które jest w normalnych warunkach produkowane przez układ immunologiczny w celu obrony przed zakażeniami i rakiem). Bewacyzumab łączy się wybiórczo z białkiem nazywanym ludzkim...

MYLERAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tabletki leku Myleran zawierają substancję czynną – busulfan. Substancja ta należy do grupy lekówcytotoksycznych (zwanych również chemioterapią). Myleran jest stosowany w leczeniu niektórych chorób krwi i nowotworów krwi. Lek działa zmniejszając liczbę nowych komórek krwi wytwarzanych przez organizm. Myleran jest...

MYLOTARG

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek MYLOTARG zawiera substancję czynną gemtuzumab ozogamycyny, lek przeciwnowotworowy, który składa się z przeciwciała monoklonalnego połączonego z substancją mającą za zadanie niszczenie komórek nowotworowych. Substancja ta jest dostarczana do komórek nowotworowych przez przeciwciało monoklonalne. Przeciwciało monoklonalne jest białkiem,...

MYOCET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Myocet zawiera lek o nazwie „doksorubicyna”, który niszczy komórki nowotworowe. Leczenie lekiem tego typu określane jest jako chemioterapia. Lek zawarty jest w mikroskopijnych cząsteczkach tłuszczu nazywanych liposomami. Myocet jest stosowany u dorosłych kobiet jako lek pierwszego rzutu w leczeniu...

NAVELBINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Navelbine należy do grupy pochodnych alkaloidów Vinca stosowanych w leczeniu raka. Lek Navelbine dostępny jest w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podawanego dożylnie. Lek Navelbine stosowany jest w leczeniu niektórych typów nowotworów złośliwych płuc i piersi. Nie zaleca się...

NAVIREL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA LNavirel ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Substancja czynna leku — winorelbina — należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków. Leki te wpływają na wzrost komórek nowotworowych. Navirel jest przeznaczony do stosowania w leczeniu nowotworów złośliwych, a konkretnie...

NEOCITEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Neocitec jest lekiem przeciwnowotworowym. Należy do grupy leków nazywanych alkaloidami barwinka różowatego. Neocitec jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów zaawansowanego raka płuc i raka piersi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną jest winorelbina. Każda fiolka 1 ml zawiera winorelbiny winian w...

NEOFORDEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Neofordex jest lekiem, który zawiera substancję czynną deksametazon. Deksametazon to rodzaj hormonu zwany glikokortykoidem, a niekiedy kortykoidem lub kortykosteroidem. Wykazuje on różne działania, między innymi wpływa na białe krwinki, stanowiące część układu odpornościowego (naturalnej obrony organizmu). Deksametazon jest...

NERLYNX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Nerlynx Lek zawiera substancję czynną neratynib. Należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy tyrozynowej, stosowanych w celu blokowania komórek nowotworowych i leczenia raka piersi. W jakim celu stosuje się lek Nerlynx Lek jest stosowany u pacjentów z...

NEXAVAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nexavar stosuje się w leczeniu raka wątroby (rak wątrobowokomórkowy). Nexavar stosuje się również w leczeniu raka nerki w zaawansowanym stadium (zaawansowany rak nerkowokomórkowy) u pacjentów, u których standardowa terapia nie przyniosła efektów w postaci zatrzymania choroby lub gdy uznano,...

NIBIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nibix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Nibix jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci...

NIBIX PP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nibix PP jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Nibix PP jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

NINLARO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA NINLARO jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym iksazomib, który jest „inhibitorem proteasomu“. Lek NINLARO jest stosowany w leczeniu nowotworu szpiku kostnego zwanego szpiczakiem mnogim. Substancją czynną tego leku jest iksazomib, który działa poprzez blokowanie czynności proteasomów. Proteasomy to elementy wewnątrzkomórkowe, które...

NIVOLUMAB BMS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nivolumab BMS jest lekiem stosowanym w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (rodzaj nowotworu płuc) u dorosłych. Substancją czynną jest niwolumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym rodzajem białka, które zostało zaprojektowane aby rozpoznawać i przyłączać się do specyficznych, określonych substancji w...

NOGRON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nogron zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Nogron jest stosowany w leczeniu pacjentów z określonymi postaciami guzów mózgu: - u dorosłych z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym. Nogron jest stosowany na początku razem z radioterapią (faza leczenia...

NOLVADEX D

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek nazywa się Nolvadex D i zawiera substancję czynną, która nazywa się tamoksyfen. Tamoksyfen należy do grupy leków nazywanych antyestrogenami. Estrogen jest naturalną substancją w organizmie. Jest hormonem płciowym. Nolvadex D działa poprzez blokowanie działania estrogenu. Lek Nolvadex D jest stosowany w...

NOXECAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Noxecan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Noxecan stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych jako jedyny lek albo jednocześnie z innymi lekami (np. z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacuzymabem, cetuksymabem, kapecytabiną). SKŁAD ,...

ODOMZO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Odomzo Lek Odomzo zawiera substancję czynną sonidegib. Jest to lek przeciwnowotworowy. W jakim celu stosuje się lek Odomzo Lek Odomzo jest stosowany w celu leczenia osób dorosłych z pewnym rodzajem raka skóry zwanym rakiem podstawnokomórkowym. Lek jest...

OKSALIPLATYNA MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oksaliplatyna medac jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę. Oksaliplatyna medac stosowana jest w leczeniu nowotworu jelita grubego (leczenie III stadium raka okrężnicy po całkowitym usunięciu pierwotnego guza, raka jelita grubego i odbytu z przerzutami). Oksaliplatyna medac stosowana jest w połączeniu z...

ONCOTICE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek OncoTICE należy do grupy leków o działaniu immunostymulującym. Preparaty te stymulują pewne elementy układu odpornościowego. Lek OncoTICE to proszek służący do sporządzania zawiesiny, która po rozpuszczeniu jest podawana przez cewnik do...

ONIVYDE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ONIVYDE jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną — irynotekan. Ta substancja czynna jest utrzymywana w niewielkich cząsteczkach lipidowych (tłuszczowych) zwanych liposomami. Irynotekan należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „inhibitorami topoizomerazy”. Blokuje enzym o nazwie topoizomeraza I, który uczestniczy w...

ONTRUZANT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ontruzant zawiera substancję czynną trastuzumab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest zaprojektowany, aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HER2). HER2 występuje w...

OPDIVO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA OPDIVO jest lekiem stosowanym w leczeniu: - zaawansowanego czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u dorosłych - zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (rodzaj nowotworu płuc) u dorosłych - zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (rodzaj nowotworu nerki) u dorosłych. Substancją czynną jest niwolumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym rodzajem...

ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ortofosforan sodu Na2p2PO4, do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop fosforu-32. Izotop ten posiada krótki okres połowicznego rozpadu 14,29 dni, emituje cząstki beta (Emax 1,71 MeV), które podczas przejścia przez materię wytwarzają promieniowanie hamowania (Bremsstrahlung). Preparat...

OXALIPLATIN CSC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Oxaliplatin CSC jest oksaliplatyna. Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę. Lek jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (leczenie raka okrężnicy w III stopniu, wg skali Duke C, zaawansowania po całkowitym operacyjnym usunięciu guza pierwotnego...

OXALIPLATIN HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Oxaliplatin Hospira jest oksaliplatyna. Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym platynę. Oksaliplatyna jest stosowana do leczenia raka jelita grubego (leczenie raka okrężnicy w III stadium zaawansowania po całkowitej resekcji guza pierwotnego, raka okrężnicy i odbytnicy z...

OXALIPLATIN KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Oxaliplatin Kabi, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest oksaliplatyna. Oxaliplatin Kabi jest lekiem przeciwnowotworowym, stosowanym w leczeniu raka okrężnicy (jelita grubego) lub odbytnicy (odbytu) z przerzutami (zaawansowanego) lub jako leczenie uzupełniające po...

OXALIPLATIN MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Oxaliplatin Mylan stosuje się w leczeniu raka jelita grubego (raka okrężnicy w III stopniu zaawansowania po całkowitej resekcji zmiany pierwotnej oraz raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami). Oksaliplatynę stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami...

OXALIPLATIN TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oxaliplatin Teva jest cytostatykiem (lekiem przeciwnowotworowym) i jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) z przerzutami (zaawansowanego) lub jako leczenie dodatkowe po operacji usunięcia guza okrężnicy. Oxaliplatin Teva stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami...

OXALIPLATIN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oxaliplatin-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną oksaliplatynę. Oxaliplatin-Ebewe jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (leczenie III stadium raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza, raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami). Oxaliplatin-Ebewe stosuje się w połączeniu z...

OXALIPLATINUM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Oxaliplatinum Accord jest oksaliplatyna. Lek Oxaliplatinum Accord jest lekiem przeciwnowotworowym i stosuje się go w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, a także w leczeniu uzupełniającym po operacji usuwania guza nowotworowego okrężnicy. Stosuje się go w skojarzeniu...

PACLIMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest stosowany w leczeniu raka jajnika lub piersi. Lek ten może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju raka płuc (zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca) u pacjentów, którzy nie mogą być poddani zabiegowi chirurgicznego i (lub) leczeni...

PACLITAXEL DR. SCHLICHTIGER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Paclitaxel Dr. Schlichtiger jest lekiem przeciwnowotworowym. Może powstrzymać podział i wzrost komórek rakowych. Lek Paclitaxel Dr. Schlichtiger stosuje się w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, takich jak: - rak piersi o leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi po chirurgicznym usunięciu guza pierwotnego,...

PACLITAXEL HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paclitaxel Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, który jest stosowany do leczenia różnych rodzajów raka, w tym raka jajnika, raka piersi (po zabiegu chirurgicznym lub jeśli jest zaawansowany lub powoduje przerzuty) i...

PACLITAXEL KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek nosi nazwę „Paclitaxel Kabi, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji”, ale w dalszej części ulotki zwany jest „Paclitaxel Kabi”. Ten lek należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „taksany”. Leki te hamują wzrost komórek nowotworowych. Paclitaxel Kabi...

PACLITAXEL-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Paclitaxel-Ebewe jest stosowany w leczeniu:  raka jajnika W chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika paklitaksel jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyną u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm), po wcześniejszej laparotomii. W chemioterapii drugiego rzutu...

PACLITAXELUM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek nosi nazwę „Paclitaxelum Accord, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji”,w dalszej części ulotki zwany jest jednak lekiem „Paclitaxelum Accord”. Paklitaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „taksany”. Leki te hamują wzrost komórek nowotworowych. Lek PaclitaxelumAccord jest stosowany w...

PACLITAXELUM TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Paclitaxelum TEVA jest lekiem przeciwnowotworowym. Wynikiem jego działania jest zahamowanie przebudowy sieci mikrotubuli, co uniemożliwia podział mitotyczny komórki. Wskazaniami do stosowania leku Paclitaxelum TEVA są: Rak jajnika - leczenie pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym...

PALONOSETRON ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Palonosetron Accord należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3. Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Palonosetron Accord jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych,...

PALONOSETRON FRESENIUS KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Palonosetron Fresenius Kabi należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów serotoninowych 5-HT3. Ma on zdolność blokowania działania powstającej w organizmie serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Palonosetron Fresenius Kabi stosuje się w zapobieganiu nudnościom i wymiotom spowodowanym chemioterapią...

PALONOSETRON HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Palonosetron Hospira należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3. Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Palonosetron Hospira jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych,...

PAMIDRONAT MEDAC 3 MG/ML

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pamidronat medac 3 mg/ml jest lekiem wpływającym na tworzenie i niszczenie kości. Ma formę roztworu, który może być podawany poprzez powolny wlew kroplowy. Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest stosowany w trzech przypadkach: - obniża zwiększone z powodu nowotworów stężenie...

PAMIFOS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku jest disodu pamidronian. Pamifos należy do leków z grupy bisfosfonianów. Bisfosfoniany są stosowane w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi. Duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) może towarzyszyć różnym chorobom, łącznie z niektórymi rodzajami nowotworów. Hiperkalcemia często...

PAMISOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pamisol należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Działanie lecznicze pamidronianu polega na tym, że lek wiąże się z kośćmi i zmniejsza ich destrukcję. Lek pomaga zmniejszyć zwiększone stężenie wapnia we krwi, spowodowane przez nowotwory i zmniejszyć utratę tkanki kostnej,...

PAMITOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku Pamitor należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami, działającymi na składniki mineralne kości. Bisfosfoniany hamują proces resorpcji kości, dzięki czemu równowaga między ciągłym tworzeniem kości a jej resorpcją jest przesunięta w kierunku procesu tworzenia kości. Pamitor...

PANZYGA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Panzyga Lek Panzyga jest roztworem immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IgG), tzn. roztworem normalnych ludzkich przeciwciał, do podawania dożylnego (tzn. w kroplówce do żyły). Immunoglobuliny stanowią normalny składnik krwi człowieka i element mechanizmu odpornościowego organizmu. Lek Panzyga zawiera...

PEGASPARGASE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek zawiera pegaspargazę, pochodną L-asparaginazy, enzymu rozkładającego L-asparaginę na kwas asparaginowy i amoniak. Przyjmuje się, że działanie asparaginazy polega na zmniejszaniu ilości L-asparaginy w komórkach białaczkowych, co prowadzi do zahamowania tworzenia białek w komórkach nowotworowych. Wskazania do stosowania Lek Pegaspargase jest...

PEMETREKSED ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetreksed Adamed to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek Pemetreksed Adamed podawany jest w połączeniu z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym, jako leczenie złośliwego międzybłoniaka opłucnej, czyli rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREKSED SUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetreksed SUN zawiera substancję czynną pemetreksed, która należy do grupy leków stosowanych w leczeniu raka. Stosuje się go: - w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym cisplatyną, w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca u pacjentów,...

PEMETREXED ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Accord to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Accord w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Actavis to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek zawiera substancję czynną pemetreksed. Pemetreksed należy do grupy leków zwanych analogami kwasu foliowego; przerywa on procesy niezbędne do namnażania się komórek. Lek w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest...

PEMETREXED ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Adamed to lek stosowany w leczeniu raka. Pemetrexed Adamed w połączeniu z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Adamed...

PEMETREXED ALVOGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Pemetrexed Alvogen jest lekiem stosowanym w leczeniu raka. Lek Pemetrexed Alvogen jest stosowany w połączeniu z cisplatyną (innym lekiem przeciwnowotworowym) w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej (nowotworu złośliwego dotyczącego błony pokrywającej płuca) u pacjentów, którzy nie byli wcześniej poddawani...

PEMETREXED FRESENIUS KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Fresenius Kabi to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed Fresenius Kabi w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca u pacjentów, którzy wcześniej nie...

PEMETREXED GENERICS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Generics jest lekiem stosowany w leczeniu nowotworów. Pemetrexed Generics podaje się łącznie z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym, w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, czyli rodzaju nowotworu atakującego błonę okrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Generics...

PEMETREXED GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Glenmark to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Pemetrexed Glenmark podaje się łącznie z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym, w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, czyli rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Glenmark...

PEMETREXED HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Hospira to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Hospira w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED HOSPIRA UK LIMITED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Hospira UK Limited to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Hospira UK Limited w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy...

PEMETREXED KRKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Krka to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Krka w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED LILLY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Lilly to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Lilly w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed medac to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed medac w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca. Lek stosuje się u pacjentów, którzy wcześniej...

PEMETREXED MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Mylan to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed Mylan w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed...

PEMETREXED PFIZER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Pfizer to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Pfizer w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED PHARMASWISS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed PharmaSwiss to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed PharmaSwiss w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Sandoz to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Sandoz w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PEMETREXED SIGILLATA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA PemetrexedSigillata to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Zawiera on substancję czynną pemetreksed. Pemetreksed należy do grupy leków zwanych analogami kwasu foliowego. Zaburza on procesy, które są niezbędne do namnażania komórek. Lek Pemetrexed Sigillata w skojarzeniu z innym lekiem...

PEMETREXED STADA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed STADA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed STADA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed...

PEMETREXED TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed Teva w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed...

PEMETREXED ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pemetrexed Zentiva to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Zentiva w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani...

PERJETA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Perjeta jest pertuzumab i jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem piersi, gdy: • Stwierdzono, że rak piersi jest „HER2-dodatni” – na podstawie badania zleconego przez lekarza. • Rak rozprzestrzenił się na inne narządy (doszło do...

PIXUVRI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Pixuvri należy do grupy farmakoterapeutycznej leków znanych jako „leki przeciwnowotworowe”. Leki te są stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pixuvri jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z wielokrotnie nawracającym lub opornym na leczenie agresywnym chłoniakiem nieziarniczym z komórek...

PORTRAZZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Portrazza zawiera jako substancję czynną necytumumab, który należy do grupy substancji nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Necytumumab w sposób specyficzny rozpoznaje i wiąże się z białkiem na powierzchni niektórych komórek nowotworowych. Białko to określane jest jako receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)....

POTACTASOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Potactasol zawiera substancję czynną topotekan, która pomaga zabijać komórki nowotworowe. Lek Potactasol jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe...

RELESTAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Relestat, krople do oczu, roztwór jest lekiem przeciwalergicznym (przeciwuczuleniowym), stosowanym w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. Relestat jest stosowany w leczeniu następujących objawów: łzawienie oczu, swędzenie, zaczerwienienie lub opuchnięcie oczu lub powiek. SKŁAD , JAKIE...

REMOVAB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Removab zawiera substancję czynną katumaksomab, który jest przeciwciałem monoklonalnym. Rozpoznaje on białko na powierzchni komórek rakowych i angażuje komórki odpornościowe do ich zniszczenia. Removab jest stosowany do leczenia wodobrzusza nowotworowego, jeśli standardowe leczenie nie jest dostępne lub nie jest już...

REVLIMID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Revlimid Lek Revlimid zawiera substancję czynną „lenalidomid”. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego. Lek Revlimid jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu: 1. Szpiczaka mnogiego. 2. Zespołów mielodysplastycznych. 3. Chłoniaka z komórek płaszcza. Szpiczak...

RITEMVIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Ritemvia Ritemvia zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim...

RITUZENA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Rituzena zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. Lek Rituzena może być...

RIXATHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Rixathon Lek Rixathon zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab wiąże się z powierzchnią białych krwinek zwanych limfocytami B. Po związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tych komórek następuje ich śmierć. W jakim...

RIXIMYO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Riximyo Lek Riximyo zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab wiąże się z powierzchnią białych krwinek zwanych limfocytami B. Po związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tych komórek następuje ich śmierć. W jakim...

ROFERON-A

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Roferon-A zawiera substancję przeciwwirusową o nazwie interferon alfa-2a, która jest podobna do naturalnego interferonu wytwarzanego w organizmie w celu obrony przed zakażeniami wirusowymi i przed rozwojem nowotworów. Po wykryciu zagrożenia Roferon-A modyfikuje, spowalnia, hamuje lub zmienia wzrost...

RYDAPT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Rydapt zawiera substancję czynną midostaurynę. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy proteinowej. Rydapt jest stosowany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) u dorosłych, u których występuje defekt genu o nazwie FLT3. Ostra białaczka szpikowa to postać...

SANCUSO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku SANCUSO jest granisetron. Lek SANCUSO należy do grupy leków przeciwwymiotnych oraz zapobiegających nudnościom. Lek SANCUSO jest systemem transdermalnym (przezskórnym), plastrem stosowanym u dorosłych w celu zapobiegania nudnościom oraz wymiotom podczas stosowania chemioterapii (leki stosowane w leczeniu...

SAVENE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Savene zawiera substancję czynną deksrazoksan, który jest stosowany jako antidotum na leki przeciwnowotworowe zwane antracyklinami. Większość leków przeciwnowotworowych podaje się dożylnie. Niekiedy może dojść do przypadkowego wydostania się leku poza żyłę i do otaczających tkanek lub przecieków z...

SINDAXEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sindaxel jest lekiem z grupy chemioterapeutyków stosowanym w leczeniu nowotworów. Jest lekiem pochodzenia roślinnego z grupy taksanów. Mechanizm działania leku polega na zahamowaniu podziałów komórek nowotworowych, które ulegają ostatecznie zniszczeniu. Lek jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów raka. Rak...

SPECTRILA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Spectrila zawiera asparaginazę, czyli enzym, który oddziałuje z naturalnymi substancjami potrzebnymi do rozwoju komórek nowotworowych. Aby żyć, wszystkie komórki potrzebują aminokwasu o nazwie asparagina. Prawidłowe komórki samodzielnie wytwarzają asparaginę, podczas gdy niektóre komórki nowotworowe nie są do...

SPRYCEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA SPRYCEL zawiera substancję czynną dazatynib. Lek ten stosuje się w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) u dorosłych. Białaczka jest to nowotwór białych krwinek. Białe krwinki w prawidłowych warunkach pomagają organizmowi w zwalczaniu zakażeń. U osób z przewlekłą białaczką...

STIVARGA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Stivarga zawiera substancję czynną regorafenib. Jest lekiem stosowanym w leczeniu raka dzięki spowalnianiu wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek rakowych oraz odcinaniu dopływu krwi, która umożliwia wzrost komórek rakowych. Lek Stivarga stosuje się w leczeniu: - raka okrężnicy lub odbytnicy, który...

SUNITINIB TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sunitinib Teva zawiera jako substancję czynną sunitynib, który jest inhibitorem kinazy białkowej. Sunitinib Teva jest stosowany w leczeniu nowotworów. Hamuje aktywność specjalnej grupy białek, o których wiadomo, że uczestniczą we wzroście i rozsiewie komórek nowotworowych. Sunitinib Teva jest stosowany...

SUTENT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sutent zawiera jako substancję czynną sunitynib, który jest inhibitorem kinazy białkowej. Sutent jest stosowany w leczeniu nowotworów. Hamuje aktywność specjalnej grupy białek, o których wiadomo, że uczestniczą we wzroście i rozsiewie komórek nowotworowych. Sutent jest stosowany w leczeniu następujących...

SYMEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten nazywa się Symex. Symex należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te hamują substancje zwane aromatazami, które są niezbędne do wytworzenia żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Redukcja...

SYMLETROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Symletrol i jak działa Lek Symletrol zawiera substancję czynną zwana letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (czyli endokrynnym) leczeniu raka piersi. Rozrost raka...

SYMLODA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Symloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Symloda zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny...

SYMTABIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Symtabin należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Symtabin można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Symtabin stosuje się...

TAFINLAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tafinlar zawiera jako substancję czynną dabrafenib. Jest on stosowany sam lub razem z innym lekiem, zawierającym trametynib w leczeniu dorosłych pacjentów z rodzajem nowotworu skóry zwanym czerniakiem, - u których występuje określona zmiana (mutacja) genu zwanego BRAF, oraz -...

TAGRISSO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek TAGRISSO zawiera substancję czynną ozymertynib, która należy do klasy inhibitorów kinaz białkowych leków przeciwnowotworowych. Lek TAGRISSO jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z pewnego rodzaju rakiem płuca określanym jako niedrobnokomórkowy rak płuca. Jest on stosowany w przypadku,...

TAMOXIFEN SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tamoxifen Sandoz jest syntetycznym lekiem przeciwestrogenowym stosowanym w leczeniu zaawansowanego raka piersi z przerzutami lub w leczeniu uzupełniającym po pierwotnej terapii raka piersi. Bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe leku polega na hamowaniu procesu podziału jądra komórkowego w komórkach posiadających receptory estrogenowe...

TAMOXIFEN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tamoxifen-Ebewe jest stosowany do leczenia raka piersi. Może być stosowany w monoterapii ale najczęściej stosuje się go jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest tamoksyfen. Jedna tabletka leku Tamoxifen-Ebewe 10 zawiera 10...

TAMOXIFEN-EGIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tamoxifen-EGIS należy do grupy leków antyhormonalnych, jest to niesteroidowy lek, który w niektórych tkankach wykazuje takie samo działanie jak estrogen (żeński hormon płciowy), podczas gdy w innych tkankach hamuje działanie estrogenu. Lek ten, z uwagi na swoje złożone działanie...

TARCEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tarceva zawiera substancję czynną erlotynib. Tarceva jest lekiem stosowanym w leczeniu chorych na raka. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor - EGFR). Białko to bierze udział...

TARGIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Targin zawiera jako substancje czynne chlorowodorek oksykodonu oraz chlorowodorek naloksonu. Chlorowodorek oksykodonu odpowiedzialny jest za działanie przeciwbólowe leku Targin i jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Druga substancja czynna leku Targin – chlorowodorek naloksonu – zapobiega zaparciom. Zaburzenie pracy...

TARGRETIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku Targretin, beksaroten, należy do grupy leków zwanych retynoidami, które są pochodnymi witaminy A. Kapsułki Targretin są wskazane do leczenia zmian skórnych w zaawansowanym stadium chłoniaka skórnego T-komórkowego (ang. Cutaneous T-cell lymphoma = CTCL), jeśli ta choroba...

TASIGNA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tasigna to lek zawierający substancję czynną o nazwie nilotynib. Lek Tasigna stosowany jest w leczeniu białaczki, nazywanej przewlekłą białaczką szpikową z chromosomem Philadelphia (CML Ph+). CML jest nowotworem krwi, który sprawia, że organizm wytwarza zbyt dużo nieprawidłowych białych krwinek....

TAXESPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Taxespira, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Taxespira jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca...

TAXOTERE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to TAXOTERE, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. TAXOTERE jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca...

TECENTRIQ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tecentriq jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną atezolizumab. Należy on do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciało monoklonalne to typ białka opracowany w celu rozpoznawania i przyłączania się do swoistych celów molekularnych w organizmie. W jakim celu stosuje...

TELUX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Telux jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach wymienionych poniżej, w tym w niektórych typach nowotworów. Lek Telux jest wskazany w leczeniu dorosłych i...

TEMODAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temodal zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temodal jest wskazany w leczeniu specyficznych postaci guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temodal jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a...

TEMOMEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temomedac zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temomedac jest wskazany w leczeniu pacjentów ze specyficznych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temomedac jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego...

TEMOSTAD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temostad zawiera substancję czynną zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temostad jest stosowany w leczeniu szczególnych rodzajów guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temostad jest najpierw stosowany razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego),...

TEMOZOLOMIDE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temozolomid jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Accord w postaci kapsułek jest stosowany w leczeniu określonych rodzajów guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowaną szczególną postacią guza mózgu (glejak wielopostaciowy). Temozolomid jest na początku stosowany razem z radioterapią (faza leczenia...

TEMOZOLOMIDE ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temozolomide Actavis zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest to lek przeciwnowotworowy. Lek Temozolomide Actavis jest wskazany w leczeniu pacjentów z określonymi postaciami guzów mózgu: - u dorosłych z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Actavis jest początkowo stosowany razem z radioterapią...

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Temozolomide FAIR-MED zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide FAIR-MED jest wskazany w leczeniu następującego rodzaju guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide FAIRMED jest najpierw stosowany razem z radioterapią...

TEMOZOLOMIDE GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Temozolomide Glenmark zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Glenmark jest wskazany w leczeniu określonych typów nowotworów mózgu: · u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide Glenmark najpierw stosuje się w połączeniu z...

TEMOZOLOMIDE HEXAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temozolomide Hexal zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest to lek przeciwnowotworowy. Lek Temozolomide HEXAL jest stosowany w leczeniu szczególnych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide HEXAL jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego...

TEMOZOLOMIDE POLPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temozolomide Polpharma zawiera substancję zwana temozolamidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Temozolomide Polpharma jest wskazany w leczeniu specyficznych guzów mózgu: · u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Polpharma jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a...

TEMOZOLOMIDE SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Temozolomide Sandoz zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Sandoz jest stosowany w leczeniu szczególnych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide Sandoz jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego...

TEMOZOLOMIDE SUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temozolomide SUN zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Temozolomide SUN jest stosowany do leczenia nowotworówmózgu określonych typów: 1. u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide SUN najpierw stosuje się w skojarzeniu z radioterapią (faza leczenia skojarzonego),...

TEMOZOLOMIDE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Temozolomide Teva zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Teva jest wskazany w leczeniu specyficznych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Teva jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego...

TEYSUNO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Teysuno zawiera substancje czynne tegafur, gimeracyl i oteracyl. Teysuno jest pochodną fluoropirymidyny zaliczaną do leków przeciwnowotworowych, które hamują wzrastanie komórek nowotworowych. Lek Teysuno stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego raka żołądka jednocześnie z cisplatyną, innym lekiem...

THALIDOMIDE CELGENE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest Thalidomide Celgene Thalidomide Celgene zawiera substancję czynną o nazwie talidomid. Należy on do grupy leków, które wpływają na sposób działania układu immunologicznego (odpornościowego) pacjenta. W jakim celu stosuje się Thalidomide Celgene Thalidomide Celgene stosuje się wraz z dwoma...

THYROGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Thyrogen zawiera substancję czynną tyreotropinę alfa. Lek Thyrogen jest ludzkim hormonem stymulującym czynności tarczycy (TSH) produkowanym za pomocą procesów biotechnologicznych. Lek Thyrogen jest używany do wykrywania określonych rodzajów raka tarczycy u pacjentów po usunięciu tarczycy stosujących hormony tarczycy....

TIBALDIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tibaldix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Przewlekła białaczka szpikowa (CML, ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem...

TOLNEXA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nazwa leku to Tolnexa, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Tolnexa jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka...

TOOKAD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA TOOKAD jest lekiem zawierającym padeliporfin (w postaci soli dipotasowej). Jest on stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z zaawansowanym miejscowo rakiem gruczołu krokowego z grupy niskiego ryzyka, których rak występuje tylko w jednym płacie i którzy leczeni są za...

TOPOTECAN ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Topotecan Actavis zawiera substancję czynną topotekan, która pomaga zabijać komórki nowotworowe. Lek Topotecan Actavis jest stosowany w leczeniu: - drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii, lub - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe...

TOPOTECAN CIPLA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Topotecan Cipla pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Topotecan Cipla jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub)...

TOPOTECAN HOSPIRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Topotecan Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym, który będzie podawany pacjentowi w postaci infuzji dożylnej, w kroplówce. Topotecan Hospira jest używany w leczeniu: • Raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii; • zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku,...

TOPOTECAN KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Topotecan Kabi pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lek podawany jest w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Topotecan Kabi jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po...

TOPOTECAN MEDAC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Topotecan medac pomaga niszczyć nowotwory. Jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Topotecan medac jest stosowany w leczeniu: • raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca, których nawrót nastąpił po chemioterapii • zaawansowanego raka szyjki macicy,...

TOPOTECAN TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Topotecan Teva pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Topotecan Teva jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub)...

TOPOTECAN-EBEWE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Topotecan-Ebewe pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lekarz lub pielęgniarka podaje lek w postaci infuzji dożylnej (kroplówki) w warunkach szpitalnych. Lek jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca, który nawrócił po chemioterapii; - zaawansowanego raka szyjki macicy, jeśli nie...

TOPOTECANUM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Topotecanum Accord pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lek jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Topotecanum Accord stosuje się w leczeniu: - raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii -...

TORISEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Torisel zawiera substancję czynną temsyrolimus. Temsyrolimus jest selektywnym inhibitorem kinazy mTOR ssaków blokującej wzrost i podział komórek nowotworowych. Torisel jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z następującymi nowotworami:  zaawansowany rak nerek (rak nerki)  leczony wcześniej chłoniak z komórek płaszcza, odmiana...

TRANSTEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Transtec jest przeciwbólowym lekiem przeznaczonym do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu w chorobach nowotworowych i bólu o dużym nasileniu w innych chorobach, jeżeli nie ustępuje on po zastosowaniu nieopioidowych środków przeciwbólowych. Transtec działa przez skórę. Po...

TREXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku Trexan tabletki, metotreksat jest antymetabolitem (lekiem wpływającym na wzrost komórek ciała) i lekiem immunosupresyjnym (lekiem zmniejszającym aktywność układu immunologicznego). Lek Trexan jest stosowany: - w leczeniu łuszczycy, - w chemioterapii przeciwnowotworowej: rak płuca (drobno i wielokomórkowy), zwłaszcza rak...

TRISENOX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek TRISENOX stosuje się u pacjentów dorosłych z ostrą białaczką promielocytową (APL) w przypadku braku odpowiedzi na inne terapie. APL jest unikalnym typem białaczki szpikowej, w której występują nieprawidłowe białe krwinki oraz nieprawidłowe krwawienie i pojawianie się siniaków. SKŁAD...

TRIXID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Trixid to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek Trixid w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Trixid w...

TROZEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Trozel zawiera jako substancję czynną letrozol. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym raka piersi. Lek Trozel jest stosowany w: − zapobieganiu nawrotom raka piersi jako leczenie pierwszego rzutu po operacji raka piersi...

TRUXIMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Truxima zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim celu stosuje się...

TUXELLA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Tuxella Tuxella zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim...

TYVERB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tyverb jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi (z nadekspresją receptora HER2) w przypadku, gdy rak rozprzestrzenił się poza pierwotnie stwierdzony guz lub do innych narządów (rak piersi zaawansowany lub z przerzutami). Lek może spowolnić lub zahamować...

UNITUXIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest Unituxin Unituxin jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną, dinutuksymab. Należy ona do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Działają one jak przeciwciała naturalnie wytwarzane przez organizm. Pomagają one układowi odpornościowemu w walce z określonymi rodzajami...

VARGATEF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kapsułki leku Vargatef zawierają substancję czynną nintedanib. Nintedanib blokuje aktywność pewnej grupy białek biorących udział w rozwoju nowych naczyń krwionośnych, które są potrzebne komórkom raka do zaopatrywania je w składniki odżywcze i tlen. Nintedanib, blokując aktywność tych białek,...

VARLOTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Varlota zawiera substancję czynną erlotynib. Varlota jest lekiem stosowanym w leczeniu chorych na raka. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor - EGFR). Białko to bierze udział...

VECTIBIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vectibix stosowany jest w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami u dorosłych pacjentów z pewnym typem guza, określanym jako guz bez mutacji genu RAS („typ dziki”). Vectibix stosowany jest zarówno samodzielnie, jak i w skojarzeniu z innymi lekami...

VELCADE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek VELCADE zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. VELCADE jest...

VELLOFENT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vellofent zawiera substancję czynną - fentanyl, która należy do grupy silnie działających leków przeciwbólowych, zwanych opioidami. Vellofent jest stosowany w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, stosujących już inne leki przeciwbólowe z powodu przewlekłego (utrzymującego się...

VENCLYXTO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Venclyxto Lek Venclyxto jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną wenetoklaks. Należy do grupy leków nazywanych „inhibitorami Bcl-2”. W jakim celu stosuje się lek Venclyxto Lek Venclyxto stosowany jest w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (ang. Chronić...

VESANOID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vesanoid zawiera tretynoinę, która należy do grupy leków nazywanych retynoidami, zbliżonych pod względem budowy do witaminy A. Tretynoina hamuje wzrost niektórych typów nieprawidłowych komórek krwi. Lek Vesanoid przepisywany jest przez lekarzy w celu leczenia ostrej białaczki promielocytowej u...

VIANIB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA VIANIB jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z:...

VIDAZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vidaza jest przeciwnowotworowym środkiem należącym do grupy leków nazywanych „antymetabolitami”. Lek Vidaza zawiera substancję czynną zwaną „azacytydyną". Lek Vidaza stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, do leczenia: - zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka, - przewlekłej...

VINBLASTIN–RICHTER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Winblastyna, substancja czynna leku, jest alkaloidem wyizolowanym z Catharantus roseus. Działa przeciwnowotworowo (cytostatycznie) poprzez hamowanie mitotycznego podziału komórek w stadium metafazy. Winblastyna zaburza prawidłowe podziały komórkowe i hamuje mitozę (podział komórki). Większe dawki wywołują wakuolizację (tworzenie się wodniczek)...

VINCRISTIN-RICHTER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Każda fiolka leku Vincristin - Richter zawiera 1 mg winkrystyny siarczanu w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Opakowanie zawiera również rozpuszczalnik. Winkrystyna, alkaloid pochodzenia roślinnego (Catharanthus roseus), jest cytostatykiem hamującym rozrost nowotworów. Wskazania do stosowania: Winkrystyna stosowana jest...

VINCRISTINE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vincristine Teva jest zazwyczaj stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu: • ostrej białaczki limfocytowej, która jest szybko rozwijającą się chorobą nowotworową, w której organizm wytwarza duże ilości niedojrzałych białych komórek krwi • choroby Hodgkina, która jest nowotworem...

VINORAYNE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vinorayne jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy alkaloidów Vinca. Lek jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i raka piersi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest winorelbina, 10 mg/ml (w postaci winianu). Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań. JAKIE...

VINORELBINE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vinorelbine Accord to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Substancja, czynna, winorelbina, należy do grupy środków cytostatycznych. Środki te zaburzają wzrost komórek nowotworowych. Lek Vinorelbine Accord jest wskazany u osób dorosłych w leczeniu raka, w szczególności niedrobnokomórkowego raka...

VINORELBINE STRIDES

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vinorelbine Strides jest stosowany w leczeniu raka, należy do grupy leków znanych jako alkaloidy barwinka. Vinorelbine Strides jest stosowany w leczeniu niektórych postaci raka płuc i raka piersi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest winorelbina. 1 ml...

VOPECIDEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vopecidex jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Vopecidex zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego leku gromadzi się w...

VORTEMYEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vortemyel zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Vortemyel jest...

VOTRIENT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Votrient należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy białkowej. Działanie leku polega na hamowaniu aktywności białek biorących udział w rozroście i rozprzestrzenianiu się komórek raka. Votrient jest stosowany w leczeniu: - raka nerki zaawansowanego lub z przerzutami do innych narządów. -...

VOTUBIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Votubia to lek przeciwnowotworowy, który blokuje wzrost pewnych komórek w organizmie. Zawiera substancję czynną o nazwie ewerolimus, która może spowodować zmniejszenie rozmiaru guzów nerki zwanych naczyniakomięśniakotłuszczakami nerki oraz guzów mózgu nazywanych gwiaździakami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (ang. SEGA). Guzy te...

VPRIV

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek VPRIV jest rodzajem długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej (ERT, ang. enzyme replacement therapy) dla pacjentów cierpiących na chorobę Gauchera typu I. Choroba Gauchera jest zaburzeniem genetycznym powodowanym brakiem lub uszkodzeniem enzymu o nazwie glukocerebrozydaza. Brak tego enzym lub...

WOLAREX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Wolarex zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną. Celem leczenia lekiem Wolarex jest uzupełnienie niedoborów i (lub) zmniejszenie nadprodukcji hormonów tarczycy. Wolarex jest stosowany np.: − w celu uzupełnienia niedoboru hormonu we wszystkich postaciach...

XALKORI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA XALKORI jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym substancję czynną kryzotynib. Stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z typem raka płuca, zwanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca, który zależy od specyficznej zmiany lub defektu genu kodującego białko zwane kinazą chłoniaka anaplastycznego (ALK) lub...

XALUPRINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Xaluprine zawiera merkaptopurynę. Należy ona do grupy leków o nazwie leki cytotoksyczne (zwane także chemioterapeutykami). Xaluprine stosuje się w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (zwanej także ostrą białaczką limfatyczną lub ALL). Jest to szybko postępująca choroba, w której dochodzi do...

XALVOBIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Xalvobin jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Xalvobin zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (który intensywniej gromadzi się w...

XANCODAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Xancodal jest działającym ośrodkowo, silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Xancodal stosuje się w leczeniu silnego bólu, do którego opanowania konieczne jest stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu...

XELODA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Xeloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Xeloda zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w...

XERMELO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten zawiera substancję czynną o nazwie ester etylowy telotristatu. Lek ten stosuje się u dorosłych chorych na zespół rakowiaka. Do rozwoju zespołu rakowiaka dochodzi wówczas, gdy nowotwór określany mianem nowotworu neuroendokrynnego uwalnia do krwioobiegu substancję o nazwie...

XGEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek XGEVA zawiera denosumab, białko (przeciwciało monoklonalne), które spowalnia niszczenie kości spowodowane rozprzestrzenianiem się raka do kości (przerzuty do kości) lub przez guz olbrzymiokomórkowy kości. Lek XGEVA jest stosowany u dorosłych chorych na raka w celu zapobiegania poważnym komplikacjom...

XOFIGO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten zawiera substancję czynną dichlorek radu Ra-223 (dichlorek radu-223). Lek Xofigo jest stosowany do leczenia dorosłych z zaawansowanym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego. Jest to rak gruczołu krokowego (gruczoł męskiego układu rozrodczego), który nie reaguje na leczenie...

XTANDI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Xtandi zawiera substaję czynną enzalutamid. Lek Xtandi stosowany jest u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka prostaty, który uległ rozsianiu do pozostałych części organizmu. Jak działa Xtandi Xtandi jest lekiem, który działa poprzez blokowanie aktywności hormonów zwanych androgenami (takich jak testosteron)....

YERVOY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek YERVOY zawiera substancję czynną ipilimumab, białko, które pomaga układowi immunologicznemu w atakowaniu i niszczeniu komórek nowotworowych przez komórki układu odpornościowego. Ipilimumab jest stosowany w leczeniu zaawansowanego czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u dorosłych. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? - Substancją czynną...

YONDELIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Yondelis zawiera substancję czynną trabektedynę. Lek Yondelis jest lekiem przeciwnowotworowym, którego działanie polega na zapobieganiu namnażania się komórek guza. Yondelis jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, jeśli wcześniej stosowane leki okazały się nieskuteczne lub...

ZALMOXIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zalmoxis składa się z białych krwinek zwanych komórkami T, które pobierane są od dawcy. Komórki takie są zmodyfikowane genetycznie poprzez wprowadzenie genu „samobójczego” (HSVTK Mut2) do ich kodu genetycznego, który w późniejszym czasie może zostać aktywowany w...

ZALTRAP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ZALTRAP zawiera substancję czynną aflibercept, białko blokujące wzrost nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza nowotworowego. Guz potrzebuje do wzrostu składników odżywczych i tlenu dostarczanych przez krew. Lek ZALTRAP pomaga wstrzymać lub spowolnić wzrost guza, poprzez hamowanie wzrostu...

ZARZIO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zarzio to czynnik wzrostu białych krwinek (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) i należy do grupy białek zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu są to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które dzięki biotechnologii można wykorzystać również jako leki. Zarzio pobudza szpik...

ZAVEDOS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zavedos jest cytostatykiem z grupy antybiotyków antracyklinowych do stosowania w: -ostrej białaczce nielimfoblastycznej (określana również jako ostra białaczka szpikowa) u dorosłych. Zavedos wywołuje remisje zarówno w terapii pierwszego rzutu, jak i u pacjentów z nawrotami choroby lub nieodpowiadających na...

ZEGOMIB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zegomib zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Zegomib jest stosowany...

ZEJULA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zejula zawiera substancję czynną o nazwie niraparyb. Niraparyb to lek przeciwnowotworowy należący do grupy określanej jako inhibitory PARP. Inhibitory PARP blokują enzym nazywany polimerazą poli(adenozynodisfosforybozy) (PARP). PARP ułatwia naprawę uszkodzonego DNA w komórkach, dlatego zablokowanie działania tego...

ZELBORAF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zelboraf jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną wemurafenib. Lek stosuje się w leczeniu dorosłych chorych na czerniaka, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie może zostać usunięty chirurgicznie. Lek można stosować tylko u pacjentów, u których...

ZEVALIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do celów leczniczych. Zevalin to zestaw do sporządzania substancji czynnej – ibrytumomabu tiuksetanu , przeciwciała monoklonalnego znakowanego pierwiastkiem radioaktywnym – itrem-90 (90Y). Zevalin przyłącza się do białka (CD20) na powierzchni określonych białych...

ZOLADEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zoladex zawiera substancję czynną: goserelinę. Należy ona do grupy leków nazywanych analogami LHRH. Zastosowanie leku Zoladex u mężczyzn U mężczyzn lek Zoladex jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Działa on poprzez zmniejszenie ilości testosteronu (hormonu) produkowanego przez organizm...

ZOLADEX LA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zoladex LA: implant do podawania podskórnego w kolorze białokremowym, o cylindrycznym kształcie, zawierający 10,8 mg gosereliny. Goserelina, substancja czynna leku Zoladex LA, jest syntetycznym odpowiednikiem naturalnie występującego hormonu - gonadoliberyny (ang. LHRH – hormon uwalniający hormon luteinizujący). Należy...

ZOLITRAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zolitrat stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność produktu nie została potwierdzona u pacjentek z nowotworami bez receptora estrogenowego, chyba że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem. SKŁAD , JAKIE...

ZYDELIG

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zydelig jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, który zawiera substancję czynną idelalizyb. Jego działanie polega na blokowaniu aktywności enzymu biorącego udział w mnożeniu się oraz przeżyciu pewnych białych krwinek, zwanych limfocytami. Enzym ten jest zbyt aktywny w...

ZYKADIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Zykadia Zykadia jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym substancję czynną o nazwie cerytynib. Lek jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z zaawansowanym rakiem płuca zwanym nie drobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Lek Zykadia jest przeznaczony do podawania wyłącznie...

ZYTIGA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ZYTIGA jest lekiem zawierającym octan abirateronu. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. ZYTIGA hamuje wytwarzanie testosteronu w organizmie; to może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego - prostaty. W trakcie...