LEKI ONKOLOGICZNE

Lekiem w raka

Niestety, niezależnie od stylu życia i regularnego dbania o zdrowie, każdy z nas jest w pewien sposób narażony na chorobę nowotworową. Smog, chemiczne składniki pożywienia, stres i geny to najwięksi winowajcy naszych chorób. Na szczęście medycyna i farmakologia coraz lepiej radzą sobie z rakiem, a często najważniejsze dla procesu leczenia jest wczesna diagnoza i błyskawiczne wdrożenie najlepszej terapii.

leki onkologiczne

Leki onkologiczne

Celem stosowania leków przeciwnowotworowych jest zniszczenie lub przynajmniej zahamowanie wzrostu wszystkich ognisk nowotworu w organizmie. Różnią się one metodą-mechanizmem działania i lekarz onkolog dla każdego pacjenta dobiera indywidualne leczenie. Wśród leków onkologicznych wyróżniamy: toksyczne dla komórek - chemioterapia, leki działające poprzez zahamowanie lub wzmocnienie działania określonych hormonów - hormonoterapia, molekularne - celowane na konkretny typ komórki - oraz farmaceutyki stymulujące układ immunologiczny (immunoterapia). Działanie przeciwnowotworowe leków zależy od indywidualnej wrażliwości nowotworu, ale również od osiągnięcia odpowiedniego stężenia substancji w krwi i w określonych narządach. Farmaceutyki  onkologiczne mają wiele skutków ubocznych, dlatego wymagają wielu leków osłonowych i wspierających, w miarę możliwości, odporność organizmu. W każdym leczeniu onkologicznym szczególnie ważny jest czas. Im wcześniejsze wykrycie nowotworu i wdrożenie działania farmakologicznego, tym większa szansa nie tylko na pełny sukces terapii, ale łagodniejszy sposób walki z rakiem. Dlatego niezwykle istotny jest szybki dostęp  - czas w tych przypadkach czasem liczy się w godzinach - do aktualnej bazy leków, w której lekarz i pacjent znajdą nie tylko odpowiedni farmaceutyk, ale i dostępny od ręki. Również w leczeniu molekularnym, immunoterapią, czy hormonami dostępność leku bywa na wagę złota. Leczenie onkologiczne jest drogie, dlatego ważna jest wiedza lekarza i pacjenta o stosowanych zamiennikach danej substancji.

Zapoznaj się z listą leków onkologicznych

Poniżej znajduje się wykaz leków stosowanych w onkologii, leków stosowanych w leczeniu nowotworów, raka. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach onkologicznych.

5-FLUOROURACIL-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 5-Fluorouracil-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym, należy do cytostatyków z grupy antymetabolitów. Jego działanie polega na wstrzymywaniu podziału komórek dzięki hamowaniu syntezy DNA, w wyniku czego dochodzi do zahamowania rozrostu nowotworu. Lek 5-Fluorouracil-Ebewe może być stosowany sam (w monoterapii) lub w terapii skojarzonej w leczeniu nowotworów złośliwych, szczególnie raka piersi, okrężnicy i odbytnicy, żołądka i trzustki. SKŁAD Substancją czynną leku jest 5-fluorouracyl. Każdy ml roztworu zawiera 50 mg 5-fluorouracylu....

ABRAXANE

Podmiot odpowiedzialny: Celgene Europe Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Abraxane Abraxane to lek zawierający jako substancję czynną paklitaksel połączony z ludzkim białkiem albuminą w postaci małych cząsteczek nazywanych nanocząsteczkami. Paklitaksel należy do grupy leków zwanych taksanami, wykorzystywanych w leczeniu raka. - Paklitaksel to część leku działająca przeciwko rakowi, poprzez zahamowanie podziału komórek rakowych, co oznacza śmierć tych komórek. - Albumina to część leku, która ułatwia rozpuszczenie...

ABSEAMED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Abseamed zawiera substancję czynną epoetynę alfa – białko, które pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby krwinek czerwonych, zawierających hemoglobinę (substancję odpowiedzialną za transport tlenu). Epoetyna alfa jest kopią ludzkiego białka – erytropoetyny i działa w taki sam sposób. Abseamed stosuje się w leczeniu objawowej niedokrwistości spowodowanej chorobą nerek: • u dzieci poddawanych hemodializie; • u dorosłych poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej; • u dorosłych z ciężką niedokrwistością,...

ADCETRIS

Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma A/S WSKAZANIA DO STOSOWANIA Adcetris zawiera substancję czynną brentuksymab vedotin, lek przeciwnowotworowy, który jest produkowany z przeciwciał monoklonalnych związanych z substancją przeznaczoną do niszczenia komórek nowotworowych. Substancję tę do komórek rakowych dostarcza przeciwciało monoklonalne. Przeciwciało monoklonalne to białko rozpoznające określone komórki rakowe. Adcetris jest stosowany w leczeniu chłoniaka ziarniczego, który: - nawrócił lub nie wykazał reakcji po wlewie własnych zdrowych komórek macierzystych pacjenta (autologiczny...

ADRIBLASTINA PFS

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku ADRIBLASTINA PFS doksorubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek ADRIBLASTINA PFS może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek ADRIBLASTINA PFS jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: − ostra białaczka limfoblastyczna −...

ADRIBLASTINA R.D.

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ADRIBLASTINA R.D. zawiera jako substancję czynną doksorubicynę, która jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek ten może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek ADRIBLASTINA R.D. jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, białaczki przewlekłe, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze,...

AFINITOR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Afinitor to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Afinitor jest stosowany w leczeniu: - zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, u których inne leki (tzw. „niesteroidowe inhibitory aromatazy”) przestały utrzymywać chorobę pod kontrolą. Ten lek jest podawany razem z eksemestanem, lekiem zwanym steroidowym inhibitorem aromatazy, stosowanym w hormonalnym...

AKYNZEO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Akynzeo zawiera dwa leki (dwie substancje czynne) o nazwie: • netupitant • palonosetron Lek Akynzeo stosuje się u dorosłych pacjentów chorych na raka w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom podczas leczenia przeciwnowotworowego zwanego chemioterapią. Stosowanie chemioterapii powoduje uwalnianie przez organizm substancji zwanych serotoniną oraz substancją P. Pobudzają one ośrodek wymiotny w mózgu, powodując nudności i wymioty. Substancje czynne leku Akynzeo wiążą się z receptorami w układzie nerwowym, za...

ALDARA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Krem Aldara może być stosowany w leczeniu trzech różnych chorób. Lekarz prowadzący może przepisać krem Aldara w celu leczenia: ● brodawek - kłykcin kończystych (condylomata acuminata) występujących na powierzchni narządów płciowych i wokół odbytu ● powierzchownego raka podstawnokomórkowego Powierzchowny rak podstawnokomórkowy to częsty rodzaj nowotworu skóry, który cechuje się powolnym wzrostem i bardzo niewielkim prawdopodobieństwem szerzenia do innych części ciała. Zwykle występuje w średnim lub podeszłym wieku na...

ALECENSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Alecensa to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną alektynib. Lek Alecensa jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Lek stosuje się, gdy rak płuca: ● jest „ALK-dodatni”, co oznacza, że komórki nowotworowe zawierają wadliwą wersję genu wytwarzającego enzym zwany ALK („kinazą chłoniaka anaplastycznego”), ● i jest zaawansowany ● i był wcześniej leczony kryzotynibem Lek blokuje działanie enzymu określanego mianem „kinazy tyrozynowej ALK”. Nieprawidłowe formy tego enzymu...

ALEXAN

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Alexan, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych tego leku. Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Gcs.m.b.H. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Alexan stosuje się do leczenia chorób nowotworowych. Może być stosowany samodzielnie lub równocześnie z innymi Ickami przeciwnowolworowymi w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym: - ostrych białaczek szpikowych, - ostrych białaczek limfoblastycznych, - nacieków...

ALFAFERONE

Podmiot odpowiedzialny: Alfa Wassermann S.p.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA ALFAFERONE jest lekiem zawierającym ludzki interferon alfa, uzyskiwany z leukocytów pochodzących od zdrowych dawców. W jego skład wchodzi 18 podtypów interferonu leukocytarnego alfa (o masie cząsteczkowej od 17 000 do 27 000 daltonów), obecnych fizjologicznie u ludzi, w naturalnie występujących proporcjach. Działanie farmakologiczne leku ALFAFERONE wynika ze współdziałania i wzajemnej interakcji jego składników. Lek ALFAFERONE wykazuje działanie przeciwwirusowe, immunomodulujące i...

ALIMTA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA ALIMTA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek ALIMTA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek ALIMTA w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek ALIMTA może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium...

ALKERAN

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Export Ltd WSKAZANIA DO STOSOWANIA Alkeran zawiera jako substancję czynną melfalan, który jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do grupy związków alkilujących. Alkeran wskazany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego. SKŁAD Substancją czynną leku jest melfalan. Każda tabletka zawiera 2 mg melfalanu. Inne składniki leku to mikrokrystaliczna celuloza, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol. DAWKOWANIE Wskazówki dotyczące stosowania leku Alkeran jest lekiem cytotoksycznym. Zetknięcie się...

ALOXI

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Aloxi 250 mikrogramów roztwór do wstrzykiwań. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceuteycznych tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Aloxi należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3. Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Aloxi jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych, młodzieży i dzieci w...

AMSIDYL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Amsidyl należy do grupy leków zwanych cytostatykami (są to leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych). Jest on stosowany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, w skrócie (z języka angielskiego) AML. AML to rodzaj nowotworu złośliwego krwi i szpiku kostnego. Lek Amsidyl stosuje się u osób dorosłych, u których nie uzyskano reakcji na inne leczenie lub w przypadku nawrotu choroby. SKŁAD Substancją czynną jest amsakryna. Każdy mililitr...

ANASTRALAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastralan zawiera substancję czynną nazywaną anastrozolem. Należy do grupy leków tzw. inhibitorów aromatazy. Anastralan jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Anastralan zmniejsza ilość wytwarzanego przez organizm hormonu żeńskiego estrogenu. Następuje to w wyniku zablokowania występującego w organizmie enzymu aromatazy. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30,...

ANASTRIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol, substancja czynna leku Anastrin, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Hamuje on działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. W wyniku działania anastrozolu zmniejsza się stężenie estrogenów we krwi. Anastrin jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Inne składniki...

ANASTROZOL BLUEFISH

Podmiot odpowiedzialny: Bluefish Pharmaceuticals AB WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol Bluefish zawiera substancję o nazwie anastrozol, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Anastrozol Bluefish jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Anastrozol Bluefish hamuje działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. Następuje to w wyniku hamowania działania...

ANASTROZOL DR. MAX

Podmiot odpowiedzialny: Dr.Max Pharma Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol, substancja czynna leku Anastrozol Dr. Max należy do grupy leków nazwanych inhibitorami aromatazy. Lek Anastrozol Dr. Max stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi u których stwierdzono w guzie obeccność receptorów dla estrogenów. Lek Anastrozol Dr. Max hamuje działanie aromatazy, enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych takich jak estrogeny. Następuje to w...

ANASTROZOL MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Anastrozol medac zawiera substancję zwaną anastrozol, która należy do grupy leków zwanych inhibitory aromatazy. Lek Anastrozol medac jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Działanie leku polega na ograniczeniu ilości wytwarzanego w organizmie hormonu estrogenu, poprzez blokowanie działania enzymu (substancji występującej naturalnie w organizmie) zwanego aromatazą. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. • Pozostałe...

ANASTROZOL SYNTHON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Anastrozol Synthon 1 mg należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że hamuje on niektóre działania aromatazy, enzymu, który wpływa na stężenie żeńskich hormonów płciowych w organizmie, takich jak estrogeny. Lek Anastrozol Synthon 1 mg jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka zawiera i mg anastrozolu. Inne składniki leku to rdzeń tabletki:...

ANASTROZOL TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol Teva zawiera substancje czynną zwaną anastrozolem. Anastrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Anastrozol Teva jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Anastrozol Teva zmniejsza ilość produkowanego przez organizm żeńskiego hormonu płciowego, zwanego estrogenem, poprzez hamowanie substancj nazywanej aromatazą. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Ponadto lek zawiera: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, magnezu...

ANSYN

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ansyn zawiera substancję czynną zwaną anastrozolem. Anastrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Ansyn jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi. Ansyn zmniejsza ilość hormonu nazywanego estrogenem i wytwarzanego przez organizm pacjentki. Następuje to w wyniku hamowania działania naturalnej substancji (enzymu) w organizmie pacjentki, nazywanej aromatazą. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol....

APO-FLUTAM

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Flutamid - substancja czynna leku jest doustnym, niesteroidowym i niehormonalnym antagonistą androgenów (męskich hormonów płciowych), stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego (stercza) z przerzutami. Rak rozwija się wskutek nadmiernego rozrostu komórek stercza, co przyśpieszają androgeny. Flutamid hamuje transport i (lub) wiązanie dihydrotestosteronu w jądrach komórek tkanki gruczołu krokowego. W rezultacie dochodzi do zahamowania wzrostu i podziału komórek gruczołu krokowego....

APO-NASTROL

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol, substancja czynna leku Apo-Nastrol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Apo-Nastrol jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Apo-Nastrol hamuje działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. Następuje to w wyniku hamowania działania substancji (enzymu), nazywanego...

APREPITANT SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Aprepitant Sandoz zawiera substancją czynną, aprepitant, lek z grupy tzw. antagonistów receptorów neurokininowych 1 (NK1). W mózgu znajduje się szczególny obszar, który odpowiada za odczuwanie nudności i za wymioty. Lek Aprepitant Sandoz blokuje sygnały dochodzące do tego obszaru, zmniejszając w ten sposób nudności i wymioty. Lek stosuje się u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat razem z innymi lekami w celu zapobiegania nudnościom...

ARIMIDEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol, substancja czynna leku Arimidex, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Lek jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi. Arimidex hamuje działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. Następuje to w wyniku hamowania działania substancji (enzymu), nazywanego aromatazą. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Pozostałe...

ARMISARTE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Armisarte jest stosowany w leczeniu raka. Zawiera substancję czynną pemetreksed, który należy do grupy leków znanych jako analogi kwasu foliowego i zakłóca procesy, które są niezbędne do podziału komórki. Armisarte w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Armisarte w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe...

AROGEN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Arogen 2,5 mg tabletki powlekane zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Letrozol należy do grupy leków inhibitorów aromatazy. Stosowany jest w hormonalnym leczeniu nowotworów piersi. Lek Arogen stosuje się: - w zapobieganiu nawrotom raka piersi, jako lek pierwszego rzutu po zabiegach chirurgicznych lub po leczeniu tamoksyfenem trwającym 5 lat. - w zapobieganiu przerzutom nowotworu do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. Arogen może być...

AROMEK

Podmiot odpowiedzialny: Celon Pharma S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA AROMEK to białe, okrągłe tabletki powlekane zawierające 2,5 mg letrozolu. Jest to lek stosowany u kobiet po menopauzie w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego nowotworu piersi posiadającego receptory dla hormonów. AROMEK jest również wskazany do leczenia zaawansowanego nowotworu piersi u kobiet z naturalną lub sztucznie wywołaną menopauzą, które wcześniej leczone były lekami blokującymi receptory estrogenowe i...

ARZERRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Arzerra zawiera ofatumumab, który należy do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Lek Arzerra stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Przewlekła białaczka limfocytowa jest nowotworem krwi, który dotyczy jednego rodzaju białych krwinek, zwanych limfocytami. Limfocyty te dzielą się zbyt szybko i żyją zbyt długo, co powoduje, że we krwi znajduje się ich zbyt wiele. Choroba może również dotyczyć innych narządów ciała. Przeciwciało zawarte w leku...

ASPARAGINASE 5000 / 10000 MEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHA WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek zawiera asparaginazę, enzym katalizujący rozszczepienie L-asparaginy na kwas asparaginowy i amoniak. Przyjmuje się, że L-asparaginaza działa poprzez zmniejszenie stężenia L-asparaginy w komórkach białaczkowych, co prowadzi do zahamowania syntezy białek w komórkach nowotworowych. Wskazania do stosowania: Skojarzone leczenie przeciwnowotworowe ostrej białaczki limfatycznej u dzieci i dorosłych oraz chłoniaka nieziarniczego u dzieci. SKŁAD Substancją czynną leku jest asparaginaza. DAWKOWANIE Dawkowanie Przed...

ASTEXANA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Astexana należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te oddziaływują z substancją zwaną aromatazą, która jest niezbędna do wytwarzania żeńskiego hormonu płciowego estrogenu, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie poziomu estrogenu w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi. Lek jest stosowany w leczeniu wczesnego stadium hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie po ukończeniu 2-3 letniego leczenia tamoksifenem. Lek jest również stosowany w leczeniu zaawansowanego...

ATOSSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Atossa jest lekiem przeciwwymiotnym i zapobiegającym nudnościom, należącym do grupy antagonistów receptorów serotoninowych 5-HT3. Jego działanie związane jest z wpływem, jaki wywiera na jeden z receptorów w układzie nerwowym (receptor serotoninowy 5-HT3). Lek Atossa stosuje się w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz hamowaniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów jak również w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz leczeniu nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego. Uwaga: Lek nie...

ATRIANCE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Atriance zawiera nelarabinę, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi, stosowanych w chemioterapii mającej na celu zniszczenie niektórych rodzajów komórek nowotworowych. Lek Atriance jest stosowany w leczeniu pacjentów z: - rodzajem białaczki, zwanym ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową. Białaczka powoduje nadmierne zwiększenie liczby krwinek białych. We krwi lub innych tkankach może się pojawić zbyt wiele krwinek białych. Rodzaj białaczki zależy od rodzaju białych krwinek, które są głównie...

ATROZOL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol, substancja czynna leku Atrozol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że anastrozol hamuje działanie aromatazy, enzymu wpływającego na stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych). Lek Atrozol jest stosowany: • w leczeniu uzupełniającym u pacjentek po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów; • w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Wykazano też skuteczność leczenia pacjentek, u...

AVASTIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Avastin zawiera jako substancję czynną bewacyzumab, która jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (rodzaj białka, które jest w normalnych warunkach produkowane przez układ immunologiczny w celu obrony przed zakażeniami i rakiem). Bewacyzumab łączy się wybiórczo z białkiem nazywanym ludzkim czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (ang. vascular endothelial growth factor - VEGF), które jest obecne w wyściółce naczyń krwionośnych i limfatycznych w organizmie. Białko VEGF powoduje wzrost naczyń...

AXASTROL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Axastrol zawiera substancję czynną anastrozol. Należy ona do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Axastrol stosuje się w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Lek działa poprzez obniżenie stężenia hormonu produkowanego przez organizm kobiety zwanego estrogenem. Ma to miejsce dzięki blokowaniu naturalnej w organizmie substancji (enzymu) zwanego aromatazą. SKŁAD Substancja czynna jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: laktoza...

BAVENCIO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bavencio zawiera substancję czynną awelumab, czyli monoklonalne przeciwciało (rodzaj białka), które wiąże się z ligandem PD-L1. Lek Bavencio jest stosowany w leczeniu dorosłych z rakiem z komórek Merkla (ang. Merkel cell carcinoma, MCC) z przerzutami (rozprzestrzenienie się do innych części organizmu), który jest rzadko występującym rodzajem raka skóry. PD-L1 występuje na powierzchni komórek MCC i przyczynia się do ochrony komórek nowotworowych przed działaniem układu immunologicznego...

BCG-MEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek BCG-medac pobudza układ odpornościowy i jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów raka pęcherza moczowego. Lek ten jest skuteczny jeśli rak ogranicza się do komórek nabłonka przejściowego wyściełających powierzchnię wewnętrzną pęcherza (urothelium) i nie przeniknął do tkanek wewnętrznych pęcherza. Lek BCG-medac podawany jest bezpośrednio do pęcherza w postaci wlewu. W przypadku płaskich zmian nowotworowych pęcherza...

BENDAMUSTINE ACCORD

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Accord jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustine Accord stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały...

BENDAMUSTINE ACTAVIS

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Actavis jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Actavis stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę - chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały...

BENDAMUSTINE GLENMARK

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bendamustine Glenmark zawiera substancję czynną określaną jako bendamustyny chlorowodorek (w dalszej części ulotki określany jako bendamustyna). Lek Bendamustine Glenmark jest lekiem stosowanym w leczeniu określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Lek Bendamustine Glenmark stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub jednocześnie z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej...

BENDAMUSTINE HELM

Podmiot odpowiedzialny: Helm AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Helm jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Bendamustine Helm stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaki nieziarnicze, które nie...

BENDAMUSTINE INTAS

Podmiot odpowiedzialny: Intas Pharmaceuticals Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Intasjest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Intasstosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze...

BENDAMUSTINE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Kabi jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Kabi stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę; - chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem; - szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy wysokie dawki...

BENDAMUSTINE SANDOZ

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Sandoz jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Lek Bendamustine Sandoz stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub...

BENDAMUSTINE STADA

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine STADA jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie bendamustyny chlorowodorek (określany dalej mianem bendamustyny). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorob nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorob nowotworowych: • przewlekła białaczka limfocytowa w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie...

BENDAMUSTINE ZENTIVA

Podmiot odpowiedzialny: Zentiva WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bendamustine Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną - chlorowodorek bendamustyny (zwany dalej bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu...

BENDAMUSTYNA MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bendamustyna medac jest lekiem zawierającym jako substancję czynną bendamustyny chlorowodorek (dalej zwany bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko...

BENLYSTA

Podmiot odpowiedzialny: Glaxo Group Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Benlysta jest lekiem stosowanym do leczenia tocznia (tocznia rumieniowatego układowego, SLE) u osób dorosłych (po ukończeniu 18 lat), u których choroba jest nadal bardzo aktywna, pomimo stosowania standardowego leczenia. Toczeń jest chorobą, w której układ immunologiczny (układ, który zwalcza zakażenia) atakuje komórki i tkanki własnego organizmu, powodując stan zapalny i niszczenie organów. Może to dotyczyć...

BENMAK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Benmak jest lekiem zawierającym substancję czynną nazywaną bendamustyny chlorowodorkiem (w dalszej części ulotki nazywaną bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Bendamustyna jest stosowana jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: • przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, • chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały...

BEROMUN

Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Beromun zawiera substancję czynną tazonerminę (czynnik martwicy nowotworów alfa-1a), wytwarzaną metodami rekombinacji DNA. Należy ona do klasy leków zwanych środkami immunostymulującymi, które wspomagają układ odpornościowy organizmu w zwalczaniu komórek nowotworowych. Beromun jest stosowany wraz z produktami zawierającymi melfalan w leczeniu mięsaków tkanek miękkich rąk i nóg. Rolą leczenia jest zmniejszenie masy guza i ułatwienie...

BESPONSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku BESPONSA jest inotuzumab ozogamycyny. Należy on do grupy leków, które są ukierunkowane na komórki nowotworowe. Leki te zwane są lekami przeciwnowotworowymi. Lek BESPONSA jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną. Ostra białaczka limfoblastyczna jest nowotworem krwi charakteryzującym się występowaniem zbyt dużej liczby białych krwinek. Lek BESPONSA przeznaczony jest do leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych pacjentów, u których wcześniej próbowano...

BICALUTAMIDA PENTAFARMA

Podmiot odpowiedzialny: PENTAFARMA – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bicalutamida Pentafarma stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego (prostaty). Stosowany jest razem z lekiem zwanym analogiem gonadoliberyny (LHRH) – dodatkowym leczeniem hormonalnym – lub razem z chirurgicznym usunięciem jąder. Lek Bicalutamida Pentafarma należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe antyandrogeny. Substancja czynna leku, bikalutamid, blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych...

BICALUTAMIDE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i substancje podobne, antyandrogeny. Bikalutamid jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek ten należy przyjmować z innym lekiem stosowanym jako dodatkowa terapia hormonalna – tak zwanym analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub należy go stosować w połączeniu z chirurgicznym usunięciem jąder. Bikalutamid należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami niesteroidowymi. Substancja czynna leku – bikalutamid – blokuje niepożądane...

BICALUTAMIDE APOTEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Apotex należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Substancja czynna leku - bikalutamid - blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek raka gruczołu krokowego. Bicalutamide Apotex stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn, otrzymujących jednocześnie leki nazywane analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący, np. gonadorelinę, lub u których przeprowadzono bądź przeprowadzi się w najbliższym czasie...

BICALUTAMIDE FAIR-MED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Fair-Med zawiera lek o nazwie bikalutamid. Należy on do grupy leków zwanych niesteroidowymi przeciwandrogenami. Działa on przez blokowanie działania męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego. Lek Bicalutamide Fair-Med, 150 mg, jest wskazany w monoterapii lub w połączeniu z chirurgicznym usunięciem gruczołu krokowego lub radioterapią u pacjentów z miejscowym zaawansowanym rakiem prostaty, u których występuje wysokie ryzyko rozwoju...

BICALUTAMIDE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Kabi stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek stosowany jest jednocześnie z innym lekiem znanym jako analog hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), który zmniejsza stężenie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie lub po chirurgicznym usunięciu jąder. Bicalutamide Kabi należy do grupy leków zwanych jako niesteroidowe przeciwandrogeny. Substancja czynna leku - bikalutamid blokuje działanie niepożądane hormonów męskich (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost...

BICALUTAMIDE POLPHARMA 50 MG

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bikalutamid jest przeciwandrogenem. Oznacza to, że hamuje działanie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie. Zmniejsza również ilość męskich hormonów płciowych wytwarzanych przez organizm. Bikalutamid jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego jednocześnie z lekami zwanymi analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) jak np. gonadorelina albo krótko przed lub po chirurgicznym usunięciu jąder. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Inne składniki leku...

BICALUTAMIDE TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Teva jest lekiem należącym do grupy antyandrogenów (antagonistów androgenów). Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych). Bicalutamide Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, które zmniejszają stężenie męskich hormonów płciowych (leki lub chirurgiczna kastracja). SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera...

BIKALUTAMID FARMAX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Bikalutamid Farmax jest bikalutamid, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. • Bikalutamid Farmax stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego. • Działa poprzez hamowanie męskich hormonów płciowych, takich jak testosteron. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, powidon K25, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, Otoczka Opadry OY-S-9622: Hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy ...

BINABIC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bikalutamid, substancja czynna leku Binabic 50 mg, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Lek jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Lek działa poprzez blokowanie męskich hormonów płciowych takich jak testosteron. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent nie czuje poprawy lub jeśli poczuje się gorzej. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid: każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu. Pozostałe składniki leku to: Rdzeń: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, powidon K-25, karboksymetyloskrobia...

BINODA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Binoda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Binoda zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm pacjenta zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Binoda stosuje się w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto, jest...

BIODRIBIN

Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków WSKAZANIA DO STOSOWANIA BIODRIBIN jest lekiem przeciwnowotworowym. Substancją czynną jest kladrybina z grupy analogów puryn, związków biorących udział w syntezie kwasów nukleinowych. Lek podaje się w odpowiedniej dawce w długotrwałych wlewach dożylnych. Kladrybina działa toksycznie na nowotworowo zmienione krwinki białe (limfocyty). Po podaniu dożylnym lek szybko wnika do komórek nowotworowych i niszczy je, poprzez zahamowanie aktywności wielu enzymów odpowiedzialnych za komórkowy...

BLASTOMAT

Podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.àr.l. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Blastomat zawiera substancje czynną temozolomid i jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Blastomat jest stosowany w leczeniu pacjentów ze szczególnymi postaciami guzów mózgu: − dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Blastomat jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). − dzieci w wieku od 3 lat i starszych, młodzieży i...

BLEOMEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bleomedac zawiera składnik czynny o nazwie siarczan bleomycyny. Bleomedac należy do grupy leków cytostatycznych. Leki te są lekami przeciwnowotworowymi czasami nazywanymi chemioterapeutykami. Atakują komórki rakowe i zapobiegają ich podziałowi. Lek Bleomedac stosuje się zwykle w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi bądź radioterapią. Bleomedac stosowany jest w leczeniu: • Nowotworów głowy i szyi, szyjki macicy oraz zewnętrznych narządów płciowych • Choroby Hodgkina i chłoniaków nieziarniczych (nowotwory...

BLINCYTO

Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Aktywnym składnikiem leku BLINCYTO jest blinatumomab. Blinatumomab należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi, których docelowym miejscem działania są komórki nowotworowe. Lek BLINCYTO stosowany jest w leczeniu osób dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną. Ostra białaczka limfoblastyczna jest nowotworem krwi, w którym dochodzi do niekontrolowanego rozrostu krwinek białych zwanych limfocytami B. Działanie leku polega na umożliwieniu...

BLITZIMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Blitzima Lek zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim celu stosuje się lek Blitzima Lek może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki...

BONDRONAT

Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bondronat, 2 mg; 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Bondronat zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami. Bondronat jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przeniósł się do kości (zwany „przerzutami do kości”). •Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym •Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub...

BORTECLARMIA

Podmiot odpowiedzialny: Sigillata Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Borteclarmia zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu czynności komórek i procesu ich namnażania. Poprzez zaburzanie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Lek Borteclarmia jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej...

BORTEZOMIB ACCORD

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Accord zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Accord jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co...

BORTEZOMIB ACTAVIS

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Actavis zawiera substancję czynną bortezomib, nazywaną również inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcjonowania i wzrostu komórek. Poprzez zaburzanie ich funkcjonowania bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Lek Bortezomib Actavis jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów powyżej 18. roku życia: - jako...

BORTEZOMIB ADAMED

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Adamed zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Adamed jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku...

BORTEZOMIB GLENMARK

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Glenmark zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Zaburzając ich funkcję bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Glenmark stosuje się w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku powyżej...

BORTEZOMIB HETERO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Hetero zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i aktywności komórek. Poprzez zaburzenie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Hetero stosowany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu złośliwego szpiku kostnego) u pacjentów w wieku powyżej 18 lat: - jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami: pegylowaną doksorubicyną...

BORTEZOMIB HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Hospira zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat: - jako jedyny lek lub razem z innymi lekami: pegylowaną liposomalną...

BORTEZOMIB MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bortezomib Mylan zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i rozwoju komórek. Poprzez zaburzanie czynności komórek nowotworowych bortezomib może prowadzić do ich śmierci. Bortezomib Mylan stosuje się w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat: - jako jedyny lek lub razem z innymi lekami: pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub...

BORTEZOMIB PHARMASWISS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib PharmaSwiss zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i aktywności komórek. Poprzez zaburzenie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib PharmaSwiss stosowany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu złośliwego szpiku kostnego) u pacjentów w wieku powyżej 18 lat: - jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami: pegylowaną doksorubicyną liposomalną...

BORTEZOMIB SANDOZ

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bortezomib Sandoz jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie bortezomib, tzw. „inhibitor proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu czynności komórek i procesu ich namnażania. Zaburzając ich czynność bortezomib może spowodować śmierć komórek nowotworowych. Bortezomib Sandoz stosuje się w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku powyżej 18 lat: - jako...

BORTEZOMIB SUN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib SUN zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib SUN stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: - szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat: - jako jedyny lek lub razem z...

BORTEZOMIB TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Teva zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Teva jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u...

BORTEZOMIB ZENTIVA

Podmiot odpowiedzialny: Synthon Hispania SL WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bortezomib Zentiva zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Bortezomib Zentiva jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej...

BOSULIF

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bosulif zawiera substancję czynną bosutynib. Lek ten jest stosowany do leczenia dorosłych pacjentów chorych na typ białaczki o nazwie przewlekła białaczka szpikowa z obecnością chromosomu Philadelphia (typ Ph-dodatni), u których poprzednie leki nie działały lub dla których były nieodpowiednie. Przewlekła białaczka szpikowa Ph-dodatnia to nowotwór krwi, który powoduje, że organizm wytwarza za dużo specyficznych...

BREAKYL / BREAKYL START

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Breakyl lamelki podpoliczkowe zawiera substancję czynną, fentanyl, silnie działający lek przeciwbólowy, należący do grupy opioidów. Breakyl wskazany jest w leczeniu przebijającego bólu nowotworowego u dorosłych pacjentów. Ból przebijający to dodatkowy, nagły ból. Może wystąpić pomimo regularnego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych. Breakyl można stosować tylko wtedy, gdy pacjent przyjmuje już i jest przyzwyczajony do regularnej terapii lekami opioidowymi, takimi jak morfina, oksykodon lub...

BUPRETEC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bupretec jest lekiem przeciwbólowym (łagodzącym ból) przeznaczonym do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych oraz bólu o dużym nasileniu, który nie reaguje na inne typy leków przeciwbólowych. Lek Bupretec działa poprzez skórę. Buprenorfina jest opioidem (silny środek przeciwbólowy), który redukuje ból poprzez działanie na ośrodkowy układ nerwowy (wyspecjalizowane komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i mózgu). Działanie systemu transdermalnego utrzymuje...

CABOMETYX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA CABOMETYX jest lekiem onkologicznym zawierającym substancję czynną o nazwie kabozantynib. Stosowany jest w leczeniu zaawansowanego etapu raka nerki zwanego rakiem nerkowokomórkowym, u dorosłych, którzy byli już wcześniej leczeni. CABOMETYX blokuje działanie białek zwanych receptorowymi kinazami tyrozynowymi (RTK), które biorą udział we wzroście komórek i tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, które je odżywiają. Białka te mogą występować w dużych ilościach w komórkach nowotworowych, a ich zablokowanie przez CABOMETYX...

CACHEXAN

Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Octan megestrolu jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu nowotworów piersi i trzonu macicy. Znanym działaniem octanu megestrolu jest zwiększenie masy ciała, będące raczej wynikiem zwiększonego łaknienia niż zatrzymania płynów w organizmie. To działanie leku zostało potwierdzone w leczeniu braku łaknienia (anoreksji) oraz zmniejszenia masy ciała, towarzyszących zespołowi nabytego niedoboru odporności (AIDS) oraz chorobie nowotworowej. SKŁAD Substancją czynną leku jest megestrolu...

CAELYX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Caelyx jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Caelyx stosowany jest w leczeniu raka piersi u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia powikłań ze strony serca. Lek Caelyx stosowany jest także w leczeniu raka jajnika. Lek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza i opóźnia jego rozrost oraz wydłuża czas przeżycia pacjenta. Lek jest również stosowany jednocześnie z lekiem bortezomib w leczeniu szpiczaka mnogiego, czyli choroby nowotworowej krwi u pacjentów, którzy...

CALCIUM FOLINATE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Calcium Folinate Kabi, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, zawiera folinian wapnia, który należy do grupy leków: odtrutki stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym. Jest to sól wapniowa kwasu folinowego związana z witaminą - kwasem foliowym. Calcium Folinate Kabi jest wskazany do stosowania: - w celu zmniejszenia toksyczności i w przypadkach przedawkowania niektórych leków przeciwnowotworowych, np. metotreksatu i innych antagonistów kwasu foliowego, co określa się jako „leczenie ochronne...

CAMITOTIC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Camitotic. Jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Lek Camitotic jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: − W leczeniu zaawansowanego raka piersi lek może być podawany zarówno w monoterapii jak i...

CAMPTO

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Enterprises SARL WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe prowadząc do ich zniszczenia. Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy): - w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u...

CANTALODA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cantaloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Cantaloda zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Cantaloda jest przepisywany przez lekarzy w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej,...

CAPECITABINE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine Accord jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Accord zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Capecitabine Accord stosuje się w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest ona przepisywana przez...

CAPECITABINE ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Capecitabine Actavis należy do grupy leków nazywanych „cytostatykami”, które hamują wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Actavis zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny związek przeciwnowotworowy (więcej jest go w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Capecitabine Actavis jest przepisywany przez lekarzy w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto lek Capecitabine...

CAPECITABINE ADAMED

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Capecitabine Adamed jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Adamed zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Capecitabine Adamed jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek...

CAPECITABINE CIPLA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine Cipla należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków, które hamują wzrost komórek nowotworowych. Lek Capecitabine Cipla zawiera 150 mg / 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm ulega ona przemianie do czynnego leku przeciwnowotworowego (przy czym więcej tego leku powstaje w tkance nowotworowej niż w tkankach prawidłowych). Lek Capecitabine Cipla zapisywany jest przez lekarzy w celu...

CAPECITABINE FAIR-MED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Capecitabine Fair-Med, 150 mg, tabletki powlekane: Lek Capecitabine Fair-Med jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Fair-Med zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny lek przeciwnowotworowy (przy czym więcej tego leku gromadzi się w tkance nowotworowej niż w zdrowych tkankach). Capecitabine Fair-Med, 500 mg, tabletki powlekane: Lek Capecitabine Fair-Med jest lekiem...

CAPECITABINE FRESENIUS KABI

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Oncology Plc. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Kapecytabina jest lekiem należącym do grupy leków nazywanych „cytostatykami”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Tabletka powlekana leku Capecitabine Fresenius Kabi zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm pacjenta zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Kapecytabina...

CAPECITABINE GLENMARK

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine Glenmark jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Glenmark zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm pacjenta zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego leku gromadzi się w tkance nowotworowej niż w zdrowych tkankach). Lek Capecitabine Glenmark stosuje się w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka...

CAPECITABINE INTAS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine Intas jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Intas zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Kapecytabina jest stosowana w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest ona stosowana w celu zapobiegania nawrotom raka...

CAPECITABINE LEK-AM

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine LEK-AM jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine LEK-AM zawiera 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Capecitabine LEK-AM jest stosowany w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest on...

CAPECITABINE MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine medac jest lekiem należącym do „cytostatyków” hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine medac zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Capecitabine medac stosuje się w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest on przepisywany przez...

CAPECITABINE POLPHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Capecitabine Polpharma jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Polpharma zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Capecitabine Polpharma jest stosowana w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto jest ona stosowana w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po...

CAPECITABINE SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine Sandoz należy do grupy tzw. „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Lek ten zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po wchłonięciu do organizmu kapecytabina przekształcana jest do czynnego leku przeciwnowotworowego (którego jest więcej w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Capecitabine Sandoz jest stosowany w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka lub piersi. Ponadto przepisywany jest w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po całkowitym...

CAPECITABINE SUN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine SUN jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine SUN zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Capecitabine SUN jest stosowana w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest ona stosowana w celu zapobiegania...

CAPECITABINE TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capecitabine Teva jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Teva zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Capecitabine Teva jest stosowany w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest on stosowany...

CAPECITABINE ZENTIVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Capecitabine Zentiva jest lekiem należącym do grupy „leków cytostatycznych”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Zentiva zawiera w tabletce 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Capecitabine Zentiva jest stosowany w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka lub piersi....

CAPECITALOX

Podmiot odpowiedzialny: Mylan S.A.S. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Capecitalox jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitalox zawiera 150 mg lub 500 kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny przeciwnowotworowy lek (przy czym więcej tego leku gromadzi się w tkance nowotworowej niż w zdrowych tkankach). Lek Capecitalox jest stosowany w leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i...

CAPELYM

Podmiot odpowiedzialny: Generics Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capelym jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capelym zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny lek przeciwnowotworowy (przy czym więcej tego leku gromadzi się w tkance nowotworowej niż w zdrowych tkankach). Lek Capelym jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek...

CAPESTRI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Capestri jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capestri zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po wchłonięciu przez organizm chorego ulega ona przemianie w czynny lek przeciwnowotworowy (przy czym więcej tego leku gromadzi się w tkance nowotworowej niż w zdrowych tkankach). Lek Capestri jest stosowany w leczeniu raka: okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Jest on również...

CAPRELSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Caprelsa jest stosowany w leczeniu raka rdzeniastego tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie lub który rozprzestrzenił się na inne części ciała. Działanie leku Caprelsa polega na spowalnianiu wzrostu nowych naczyń krwionośnych w guzie (w nowotworze). Przez to odcięty zostaje dowóz substancji odżywczych i tlenu do tkanek guza. Lek Caprelsa może również działać bezpośrednio na komórki nowotworowe, niszcząc je lub spowalniając ich wzrost. SKŁAD Substancją czynną...

CARBOMEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa „Carbomedac, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji” obejmuje nazwę, moc i postać, jednak w dalszej części ulotki stosowana jest nazwa leku „Carbomedac”. Carbomedac zawiera karboplatynę, która należy do grupy leków zwanych związkami platyny stosowanych w leczeniu raka. Prawidłowo pacjent będzie otrzymywał lek w warunkach szpitalnych. Lek Carbomedac stosowany jest w leczeniu niektórych typów raka jajnika i płuc (rak jajnika pochodzenia nabłonkowego, rak drobnokomórkowy płuc). ...

CARBOPLATIN ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek nosi nazwę Carboplatin Accord. Lek Carboplatin Accord należy do grupy leków znanych jako związki koordynacyjne platyny, stosowanych w leczeniu raka. Lek Carboplatin Accord stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD Substancją czynną leku jest karboplatyna. Inny składnik leku to woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Lek jest zazwyczaj podawany w postaci powolnej iniekcji (infuzji) przez kroplówkę do żyły i zwykle trwa od 15 do 60 minut....

CARBOPLATIN ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek nosi nazwę Carboplatin Accord. Lek Carboplatin Accord należy do grupy leków znanych jako związki koordynacyjne platyny, stosowanych w leczeniu raka. Lek Carboplatin Accord stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml zawiera 10 mg karboplatyny. Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Wlew zawsze będzie podawany przez pielęgniarkę lub lekarza. Zwykle lek jest podawany w wolnym wlewie...

CARBOPLATIN KABI

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Oncology Plc. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Carboplatin Kabi zawiera karboplatynę, która należy do substancji znanych jako związki koordynacyjne platyny, stosowanych w leczeniu raka. Carboplatin Kabi stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg karboplatyny. Każda fiolka z 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg...

CARBOPLATIN PFIZER

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Carboplatin Pfizer to lek o potwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej. Lek Carboplatin Pfizer jest wskazany w leczeniu: - zaawansowanego raka jajnika (w tym w leczeniu drugiego rzutu u pacjentek, które wcześniej otrzymywały schematy leczenia zawierające cisplatynę), - drobnokomórkowego raka płuca. SKŁAD Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml roztworu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). Pozostałe składniki to: woda do...

CARBOPLATIN-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Karboplatyna jest stosowana w leczeniu zaawansowanego raka jajnika pochodzenia nabłonkowego jako lek pierwszego rzutu lub gdy inne leki okazały się nieskuteczne oraz w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml koncentratu zawiera 10 mg karboplatyny. Pozostałe składniki leku to woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Lek Carboplatin-Ebewe może być podawany jedynie pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii...

CASODEX

Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca UK Ltd WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bikalutamid, substancja czynna leku Casodex, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Leki z tej grupy łącząc się z receptorem męskich hormonów płciowych, hamują działanie tych hormonów w organizmie człowieka. Lek Casodex jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z analogami LHRH lub kastracją chirurgiczną. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Pozostałe składniki leku to: Rdzeń:...

CEPLENE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ceplene należy do grupy leków zwanych lekami immunomodulującymi. Leki te pomagają zwalczać takie choroby jak nowotwory dzięki wzmocnieniu naturalnych funkcji układu immunologicznego. Substancją czynną leku Ceplene jest dichlorowodorek histaminy identyczna, jak substancja występująca naturalnie w organizmie. Lek stosowany jest łącznie z interleukiną-2 (IL-2) w małej dawce. IL to również lek wspomagający układ immunologiczny w zwalczaniu takich chorób jak nowotwory. Ceplene stosowany jest jednocześnie z IL-2 w leczeniu...

CHLOREK STRONTU 89SrCl2 POLATOM

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM jest lekiem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do terapii, który zawiera promieniotwórczy izotop strontu-89. Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM stosowany jest do uśmierzania bólu wynikającego z przerzutów nowotworowych, najczęściej pochodzących z gruczołu krokowego i gruczołu piersiowego, do układu kostnego. SKŁAD Substancją czynną leku jest strontu chlorek 89SrCl2 Inne składniki leku to: Strontu chlorek Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań DAWKOWANIE Dawkowanie i sposób podania Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący przebieg...

CIAMBRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA CIAMBRA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek CIAMBRA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaj nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek CIAMBRA w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek CIAMBRA może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium...

CISPLATIN – EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Cisplatin-Ebewe jest stosowany w leczeniu nowotworów. Może być podawany samodzielnie (monoterapia) albo razem z innymi lekami, jako składnik chemioterapii. Lek stosuje się w leczeniu: - nowotworów złośliwych jądra i jajnika, - nowotworów złośliwych szyjki macicy, pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, raka płuca. SKŁAD Substancją czynną jest cisplatyna. 1 ml koncentratu zawiera 0,5 mg lub 1 mg...

CISPLATIN ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Cisplatin Actavis zawiera substancje czynną cisplatynę, która należy do grupy leków cytostatycznych i stosowana jest w celu niszczenia komórek nowotworowych. Cisplatyna może być stosowana samodzielnie, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać pewne rodzaje raka (rak jąder, rak jajników, rak pęcherza moczowego, płaskonabłonkowy rak głowy i szyi, rak płuc oraz rak szyjki macicy w skojarzeniu...

CISPLATIN CADUCEUS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna cisplatyna należy do grupy leków zwanych lekami cytostatycznymi, stosowanymi w leczeniu raka. Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna stosowana jest w leczeniu raka jądra, raka jajnika, raka pęcherza moczowego, raka głowy i szyi, oraz raka płuc. Cisplatyna stosowana jest w leczeniu raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią. SKŁAD Substancją czynną jest cisplatyna. 1...

CISPLATIN KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cisplatyna należy do grupy leków zwanych cytostatykami, stosowanych w leczeniu raka. Cisplatynę można stosować samodzielnie, ale częściej stosuje się ją w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. W jakim celu stosuje się Cisplatin Kabi Cisplatynę stosuje się w leczeniu raka jąder, jajnika, pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, raka płuca. Cisplatynę stosuje się w leczeniu raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią. Więcej informacji na ten temat może...

CISPLATIN MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cisplatyna (substancja czynna leku Cisplatin Mylan) należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków, czyli leków stosowanych w leczeniu raka. Choć Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, częściej jest ona stosowana w połączeniu z innymi cytostatykami. Cisplatyna może niszczyć komórki w organizmie, które mogą powodować niektóre rodzaje raka (guzów jądra, guzów jajnika, guzów pęcherza moczowego, guzów okolicy głowy i szyi, raka płuca oraz – w połączeniu z...

CISPLATIN TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cisplatyna należy do klasy tak zwanych leków cytostatyczny stosowanych w leczeniu raka. Cisplatyna może być stosowana samodzielnie, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać pewne rodzaje raka (rak jąder, rak jajników, rak pęcherza moczowego, płaskonabłonkowy rak głowy i szyi, rak płuc oraz rak szyjki macicy w...

CISPLATINUM ACCORD

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cisplatyna należy do klasy tak zwanych leków cytostatyczny stosowanych w leczeniu raka. Cisplatynę można stosować samodzielnie, ale częściej stosuje się ją w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać niektóre rodzaje raka (raka jąder, guza jajnika, guza pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, raka płuca i raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią). Więcej informacji...

CLADRIBINE MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Cladribine Mylan zawiera substancję czynną o nazwie kladrybina. Kladrybina należy do grupy leków przeciwnowotworowych (zwanych cytostatykami). Lek Cladribine Mylan jest wskazany do stosowania w leczeniu choroby spowodowanej nieprawidłowym namnażaniem krwinek białych. Choroba ta nosi nazwę białaczki włochatokomórkowej (HCL, ang. hairy cell leukaemia). Mechanizm działania leku Cladribine Mylan polega na zabijaniu nieprawidłowych krwinek białych. SKŁAD Substancją czynną leku jest kladrybina. Każdy ml leku Cladribine Mylan zawiera 1 mg...

CLARZOLE

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Clarzole zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany w leczeniu hormonalnym (czyli endokrynnym) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Clarzole zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może hamować rozrost nowotworów złośliwych...

COLOXET

Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals PLC WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Coloxet jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Coloxet zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Coloxet jest stosowany w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto, lek Coloxet jest stosowany w...

COMETRIQ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA COMETRIQ jest lekiem sotoswanym w leczeniu rdzeniastego raka tarczycy, rzadkiego typu raka tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie, albo który rozprzestrzenił się do innych partii ciała. COMETRIQ może spowolnić lub zatrzymać rozrost rdzeniastego raka tarczycy. Może pomóc zmniejszyć nowotwory związane z tym typem raka. SKŁAD Substancją czynną leku jest (S)-jabłczan kabozantynibu. Kapsułki COMETRIQ 20 mg zawierają (S)-jabłczan kabozantynibu w ilości odpowiadającej 20 mg kabozantynibu. Kapsułki COMETRIQ 80 mg...

COTAMOX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Cotamox należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te przeszkadzają substancji zwanej aromatazą, która jest potrzebna do produkcji żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem na leczenie raka piersi zależnego od hormonów. Lek Cotamox jest stosowany w leczeniu hormonozależnego wczesnego raka piersi u kobiet w okresie po menopauzie, które zakończyły 2-3 - letni cykl leczenia tamoksyfenem....

COTELLIC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cotellic jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną kobimetynib. Cotellic stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów chorych na raka skóry o nazwie czerniak, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie może być usunięty chirurgicznie. • Lek ten jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym o nazwie wemurafenib. • Lek można stosować tylko u pacjentów, u których nowotwór wykazuje zmianę (mutację) w białku „BRAF". Przed rozpoczęciem...

CYRAMZA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cyramza jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną ramucyrumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym. Jest to wyspecjalizowane białko, które potrafi rozpoznać i łączyć się z innymi białkami obecnymi w naczyniach krwionośnych, nazywanymi „receptorami VEGF2”. Receptory te są potrzebne do rozwoju nowych naczyń krwionośnych. Nowotwór potrzebuje nowych naczyń krwionośnych, aby móc rosnąć. Poprzez łączenie się z „receptorami VEGF2” i blokowanie ich, lek odcina dopływ krwi do komórek nowotworu. Lek...

CYRDANAX

Podmiot odpowiedzialny: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Cyrdanax zawiera substancję czynną zwaną deksrazoksanem. Substancja ta należy do grupy leków o ochronnym działaniu na serce (leki kardioprotekcyjne). Lek Cyrdanax jest stosowany w celu zapobiegania uszkodzeniu serca, u dorosłych pacjentów z rakiem piersi, leczonych z tego powodu doksorubicyną lub epirubicyną. SKŁAD Substancją czynną leku jest deksrazoksan (w postaci chlorowodorku). 1 ml sporządzonego roztworu zawiera 20 mg deksrazoksanu (w...

CYTARABINA ACCORD

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA • Lek Cytarabina Accord jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. • Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są później niszczone. • Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów białaczki....

CYTARABINE KABI

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Oncology Plc. WSKAZANIA DO STOSOWANIA • Lek Cytarabine Kabi jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. • Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są później niszczone. • Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów...

CYTARABINE TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Cytarabine Teva jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (rak krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są ostatecznie niszczone. Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów białaczki. Kiedy leczenie jest skuteczne, równowaga...

CYTOSAR

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek CYTOSAR należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w dziedzinie chemioterapii nowotworów i tylko wówczas, gdy korzyści wynikające z leczenia cytarabiną przewyższają zagrożenia. Lek CYTOSAR stosuje się w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłych i dzieci. Wskazany jest też w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i przewlekłej białaczki szpikowej. Może być stosowany w...

DACARBAZIN LIPOMED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dacarbazin lipomed należy ona do grupy leków nazywanych “lekami cytotoksycznymi”, często nazywanymi chemioterapią. Leczenie dakarbazyną powinni przeprowadzać wyłącznie lekarze specjalizujący się w leczeniu raka (onkolodzy) lub chorób krwi (hematolodzy). Dakarbazyna jest stosowana do leczenia rodzaju raka skóry nazywanego “przerzutowym czerniakiem złośliwym”. Jest to rodzaj raka, który rozprzestrzenił się do innej części ciała pacjenta. Dakarbazyna jest równie stosowana razem z innymi lekami w leczeniu: • zaawansowanego raka...

DACARBAZIN TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dakarbazyna jest substancją cytostatyczną o działaniu alkilującym, antymetabolit. Działanie przeciwnowotworowe polega na hamowaniu podziałów komórkowych w wyniku hamowania syntezy DNA, RNA i białek. Wskazaniem do stosowania dakarbazyny jest czerniak złośliwy przerzutowy. Dakarbazynę stosuje się również jako część chemioterapii skojarzonej w leczeniu: - zaawansowanej ziarnicy złośliwej (choroba Hodgkina); - zaawansowanych mięsaków tkanek miękkich (z wyjątkiem mięsaka Kaposiego) u...

DACOGEN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dacogen zawiera substancję czynną „decytabinę”. Jest to lek przeciwnowotworowy. Dacogen jest stosowany w leczeniu rodzaju nowotworu o nazwie „ostra białaczka szpikowa”. Jest to rodzaj raka który dotyczy komórek krwi. Dacogen stosuje się przy pierwszym rozpoznaniu ostrej białaczki szpikowej. Stosuje się go u osób dorosłych w wieku co najmniej 65 lat. Dacogen hamuje rozwój komórek raka a także je zabija. Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie...

DARZALEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA DARZALEX jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną daratumumab. Należy ona do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała monoklonalne są białkami, które opracowano by rozpoznawały i łączyły się ze szczególnymi komórkami w organizmie. Daratumumab stworzono by łączył się ze szczególnymi komórkami nowotworowymi, tak by układ odpornościowy mógł je zniszczyć. Lek DARZALEX stosuje się u osób dorosłych w wieku co najmniej 18 lat z nowotworem zwanym szpiczak mnogi...

DECAPEPTYL 0,1 mg

Podmiot odpowiedzialny: Ferring GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Decapeptyl 0,1 mg zawiera tryptorelinę (w postaci tryptoreliny octanu). Jednym jej z działań jest zmniejszanie wytwarzania przez organizm hormonów płciowych. Decapeptyl 0,1 mg stosowany jest: U mężczyzn: - do leczenia hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, U kobiet: - do leczenia endometriozy (tworzenie się tkanki macicznej poza macicą). SKŁAD - Substancją czynną leku jest tryptorelina. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg...

DECAPEPTYL DEPOT

Podmiot odpowiedzialny: Ferring GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Decapeptyl Depot zawiera tryptorelinę (w postaci tryptoreliny octanu). Jednym z jej działań jest zmniejszanie wytwarzania przez organizm hormonów płciowych. Decapeptyl Depot stosowany jest: U mężczyzn: - do leczenia hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, - do diagnostyki hormonozależności raka gruczołu krokowego (ocena wskazań do leczenia hormonalnego). U kobiet: Do zmniejszania stężeń hormonów jajnika w celu: - zmniejszenia wielkości mięśniaków macicy (powszechnie znanych jako...

DEMACYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Demacylan zawiera substancję czynną cyklofosfamid. Cyklofosfamid jest lekiem cytotoksycznym lub inaczej, lekiem przeciwnowotworowym. Jego działanie polega na niszczeniu komórek nowotworowych (co nazywa się „chemioterapią”). Demacylan stosuje się często sam albo razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub z radioterapią w leczeniu różnych nowotworów. Stosuje się go m.in.: - w leczeniu niektórych rodzajów raka krwinek białych (ostra białaczka limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfocytowa); - w leczeniu różnych postaci chłoniaka, wpływających na...

DEPO-PROVERA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek DEPO-PROVERA zawiera medroksyprogesteronu octan, który jest progestagenem wpływającym na układ hormonalny. Lek DEPO-PROVERA stosuje się w: - leczeniu wspomagającym i (lub) paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek; - leczeniu wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie. SKŁAD DEPO-PROVERA, 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań - Substancją czynną leku jest medroksyprogesteronu octan. 1 ml zawiesiny zawiera 50 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas). -...

DEPOCYTE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wskazaniem do stosowania DepoCyte jest zapalenie opon mózgowych w przebiegu chłoniaka. Zapalenie opon mózgowych w przebiegu chłoniaka jest stanem, w którym komórki rakowe chłoniaka zajęły płyn lub błony otaczające mózg i rdzeń kręgowy. DepoCyte stosuje się u dorosłych w celu zabicia komórek nowotworowych chłoniaka. SKŁAD Substancją czynną leku jest cytarabina. Jeden ml zawiesiny zawiera 10 mg cytarabiny. Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg cytarabiny Pozostałe...

DETIMEDAC

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci farmaceutycznej: Detimedac 100 mg, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Ten lek występuje także pod innymi postaciami. Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach w dolnej sekcji strony. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dakarbazyna należy do grupy leków cytotoksycznych. Leki te wpływają na rozwój komórek nowotworowych. Lek Detimedac jest stosowany w leczeniu nowotworów takich jak zaawansowany czerniak złośliwy (nowotwór złośliwy skóry), choroba Hodgkina...

DHC CONTINUS

Podmiot odpowiedzialny: Norpharma A/S WSKAZANIA DO STOSOWANIA DHC Continus zawiera substancję czynną dihydrokodeinę, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami. DHC Continus stosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych (długotrwałych) bólów innego pochodzenia. SKŁAD - Substancją czynną leku jest winian dihydrokodeiny. - Inne składniki leku to laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk. DAWKOWANIE Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami...

DINUTUXIMAB BETA APEIRON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dinutuximab beta Apeiron zawiera dinutuksymab beta, który należy do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Są to białka, które w swoisty sposób rozpoznają inne unikalne białka w organizmie i wiążą się z nimi. Dinutuksymab beta wiąże się z cząsteczką o nazwie disialogangliozyd 2 (GD2), która występuje na powierzchni komórek rakowych i w ten sposób aktywuje układ odpornościowy organizmu, w wyniku czego atakuje on komórki rakowe....

DINUTUXIMAB BETA EUSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dinutuximab beta EUSA zawiera dinutuksymab beta, który należy do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Są to białka, które w swoisty sposób rozpoznają inne unikalne białka w organizmie i wiążą się z nimi. Dinutuksymab beta wiąże się z cząsteczką o nazwie disialogangliozyd 2 (GD2), która występuje na powierzchni komórek rakowych i w ten sposób aktywuje układ odpornościowy organizmu, w wyniku czego atakuje on komórki...

DIPHERELINE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tryptorelina, substancja czynna leku Diphereline 0,1 mg to syntetyczny dekapeptyd, analog naturalnego hormonu GnRH - gonadoliberyny. Długotrwałe podawanie tryptoreliny, po początkowej stymulacji, powoduje zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania czynności gonad (jąder lub jajników). Rak gruczołu krokowego z przerzutami Podawanie jednej dawki leku może na początku leczenia doprowadzić do zwiększenia stężenia testosteronu. Kontynuacja leczenia doprowadza do zmniejszenia stężenia hormonów steroidowych w ciągu 2-3...

DIPHERELINE SR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją aktywną leku Diphereline SR jest tryptorelina, analog naturalnego hormonu - gonadoliberyny. Przedłużone podawanie tryptoreliny, po początkowej stymulacji, powoduje zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych (FSH i LH), czego ostatecznym efektem jest hamowanie czynności jąder i jajników. Wskazywany jest również inny mechanizm działania leku: bezpośredni wpływ na jądra i jajniki przez zmniejszenie wrażliwości ich receptorów na hormon zwiększający uwalnianie hormonów płciowych (gonadoliberynę). Lek Diphereline SR jest wskazany w: − Raku gruczołu...

DOCETAKSEL MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaksel Mylan. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Docetaksel Mylan jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: − W leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaksel Mylan może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną...

DOCETAXEL ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Accord, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Docetaxel Accord jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi docetaksel może być podawany zarówno w monoterapii...

DOCETAXEL AMRING

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Amring, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Docetaxel Amring jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: • w leczeniu zaawansowanego raka piersi lek może być podawany zarówno w monoterapii...

DOCETAXEL AQVIDA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel AqVida, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Docetaxel AqVida jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: · w leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Docetaxel AqVida może być podawany...

DOCETAXEL EGIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Egis. Nazwą powszechnie stosowaną jest docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Docetaxel Egis jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: • w leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Docetaxel Egis może być podawany zarówno w monoterapii jak...

DOCETAXEL HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym i jest stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu: - wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych; lek może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem, - zaawansowanego raka piersi; lek Docetaxel Hospira może być podawany zarówno jako jedyny lek, jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną, kapecytabiną lub trastuzumabem, - szczególnych postaci...

DOCETAXEL KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to DOCETAXEL KABI, jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksanami. DOCETAXEL KABI jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi DOCETAXEL KABI może być podawany zarówno w monoterapii...

DOCETAXEL LEK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek nosi nazwę Docetaxel Lek, zaś jego nazwą powszechnie stosowaną jest docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu i należy do grupy leków przeciwnowotworowych, tzw. taksoidów. Docetaxel Lek jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuc (niedrobnokomórkowego raka płuc), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaxel Lek może być podawany zarówno sam (monoterapia),...

DOCETAXEL PFIZER

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Pfizer. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami, które otrzymywane są z igieł cisu. Docetaxel Pfizer jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuc (niedrobnokomórkowy rak płuc), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - W leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Docetaxel Pfizer może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym...

DOCETAXEL POLPHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Polpharma, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Docetaxel Polpharma jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaxel Polpharma może być podawany zarówno sam, jak i w...

DOCETAXEL SEACROSS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to DOCETAXEL SEACROSS, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Lek jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi lek może być podawany zarówno w monoterapii jak i w...

DOCETAXEL TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Teva. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Docetaxel Teva jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - W leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaxel Teva może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym...

DOCETAXEL WINTHROP

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Docetaxel Winthrop, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Docetaxel Winthrop jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaxel Winthrop może być podawany zarówno w...

DOCETAXEL-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Lek Docetaxel-Ebewe zawiera substancję czynną docetaksel, należącą do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami. Docetaxel-Ebewe jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi. Lek może być stosowany zarówno samodzielnie, jak i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD Substancją czynną leku jest docetaksel. Każdy...

DOXORUBICIN ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Doxorubicin Actavis należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Doxorubicin Actavis stosowany jest w leczeniu następujących typów raka: − drobnokomórkowy rak płuc, − rak pęcherza moczowego, − rak kości, − rak piersi, − rak krwi, − rak układu chłonnego (ziarnica złośliwa Hodgkina i chłoniak nieziarniczy), − rak szpiku kostnego, − rak tarczycy, − rak tkanki miękkiej (u pacjentów dorosłych), − nawracający rak jajnika lub błony śluzowej wyściełającej macicę, − niektóre typy raka nerki występujące u dzieci...

DOXORUBICIN MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Doksorubicyna należy do grupy leków określanych jako antracykliny. Działanie leku polega na niszczeniu komórek nowotworowych w ogniskach nowotworowych i w nowotworach krwi. Lekarz może objaśnić działanie doksorubicyny u każdego pacjenta. Produkt stosuje się w leczeniu: • raka piersi • raka jajnika • raka macicy • raka pęcherza moczowego • raka płuca • raka tarczycy • nowotworów tkanek miękkich i kości (mięsaka) • nerwiaka zarodkowego (neuroblastoma, nowotwór z komórek nerwowych) • guza Wilmsa • chłoniaków złośliwych (ziarnica złośliwa...

DOXORUBICIN-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek zawiera substancję o nazwie doksorubicyna. Doksorubicyna jest stosowana w następujących wskazaniach: mięsaki tkanek miękkich i pochodzące z tkanki kostnej, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika, rak pęcherza moczowego, drobnokomórkowy rak płuc, nerwiak zarodkowy. W niektórych opracowaniach stwierdzono, że doksorubicyna może być podawana do wnętrza pęcherza moczowego. Stosowanie...

DOXORUBICINUM ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Właściwa nazwa leku Doxorubicinum Accord, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji używana w dalszej części ulotki to “Doxorubicinum Accord”. Doksorubicyna należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Leki te są również znane jako leki przeciwnowotworowe lub chemioterapeutyczne, lub „chemia”. Leki te stosuje się w leczeniu różnych rodzajów raka, w celu opóźnienia lub zatrzymania rozwoju komórek rakowych. Aby osiągnąć lepsze wyniki i zmniejszyć działania niepożądane często stosuje...

ECANSYA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Ecansya jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Ecansya zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Ecansya jest stosowany w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest on stosowany w celu zapobiegania...

EFFENTORA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Effentora jest cytrynian fentanylu. Lek Effentora jest lekiem łagodzącym ból zwanym opioidem stosowanym do leczenia bólu przebijającego u dorosłych pacjentów cierpiących na nowotwór, którzy zażywają już inne opioidowe leki przeciwbólowe do leczenia uporczywego bólu związanego z chorobą nowotworową. Ból przebijający to dodatkowy, nagły ból, który występuje pomimo regularnego zażywania opioidowego leku przeciwbólowego. SKŁAD Substancją czynną leku jest fentanyl. Każda tabletka...

EGISTROZOL

Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals PLC WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Egistrozol 1 mg tabletki powlekane zawiera substancję leczniczą o nazwie anastrozol. Należy ona do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Egistrozol jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Egistrozol działa poprzez obniżenie ilości hormonu wydzielanego przez organizm nazywanego estrogenem. Następuje to w wyniku hamowania działania substancji (enzymu), nazywanego aromatazą. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol....

EGITINID

Podmiot odpowiedzialny: Egis Pharmaceuticals PLC WSKAZANIA DO STOSOWANIA Egitinid jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Egitinid jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają...

ELIGARD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku ELIGARD należy do grupy leków zwanych gonadoliberynami. Leki te są stosowane w celu zahamowania wytwarzania określonych hormonów płciowych (testosteronu). ELIGARD jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami, wrażliwego na terapię hormonalną oraz w połączeniu z radioterapią - w leczeniu raka gruczołu krokowego dużego ryzyka bez przerzutów, wrażliwego na terapię hormonalną. SKŁAD ELIGARD 22,5 mg Substancją...

EMPLICITI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Empliciti zawiera substancję czynną o nazwie elotuzumab, która jest przeciwciałem monoklonalnym, czyli rodzajem białka, które rozpoznaje określoną docelową substancję w organizmie i przyłącza się do niej. Elotuzumab wiąże się z docelowym białkiem nazwanym SLAMF7. SLAMF7 występuje w dużych ilościach na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego i w niektórych komórkach układu odpornościowego (komórkach NK). Gdy elotuzumab wiąże się z białkiem SLAMF7 na komórkach szpiczaka mnogiego lub na...

ENDOXAN

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o. Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci farmaceutycznej proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g, ten lek występuje także w innych mocach i pod innymi postaciami, informacje na ich temat znajdują się w załączonych ulotkach. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Endoxan jest lekiem cytotoksycznym lub inaczej lekiem przeciwnowotworowym. Jego działanie polega na niszczeniu komórek rakowych (co określa się mianem „chemioterapii”). Lek Endoxan jest stosowany w leczeniu...

EPIMEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Chlorowodorek epirubicyny – substancja czynna leku Epimedac – należy do grupy substancji czynnych zwanych antracyklinami. Te cytotoksyczne substancje czynne są stosowane w leczeniu nowotworów. Lek Epimedac jest stosowany w leczeniu: • raka piersi. • zaawansowanego raka jajnika. • raka żołądka. • raka drobnokomórkowego płuca (specjalny rodzaj raka płuca). • powierzchniowego lub miejscowo bardzo ograniczonego raka pęcherza moczowego. SKŁAD • Substancją czynną...

EPIRUBICIN ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek „Epirubicin Accord, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji” w dalszej części ulotki nazywany jest lekiem „Epirubicin Accord”. Epirubicin Accord jest lekiem przeciwnowotworowym. Leczenie z zastosowaniem leku przeciwnowotworowego czasami określa się jako chemioterapia nowotworów. Epirubicin Accord należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Antracykliny działają na komórki w fazie aktywnego wzrostu, hamując lub całkowicie zatrzymując ich wzrost i zwiększając możliwość obumarcia tych komórek. Lek Epirubicin Accord stosuje się...

EPIRUBICIN KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Epirubicyna należy do terapeutycznej grupy środków przeciwnowotworowych (leków przeciw rakowi). Jest stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Epirubicin Kabi jest stosowany w leczeniu: − raka piersi, − raka żołądka. Epirubicin Kabi jest również stosowany dopęcherzowo w leczeniu wczesnych stadiów (powierzchniowego) raka pęcherza moczowego i w zapobieganiu nawrotom raka pęcherza moczowego po operacji. Epirubicin Kabi jest często stosowany w połączeniu z innymi lekami zwalczającymi raka (w tzw. polichemioterapii). ...

EPIRUBICIN-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Chlorowodorek epirubicyny – substancja czynna leku Epirubicin-Ebewe – należy do grupy przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych. Leki te mają działanie cytotoksyczne i wykorzystuje się je w leczeniu wielu nowotworów. Epirubicyna może być stosowana w monoterapii, ale częściej w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Epirubicyna stosowana jest w leczeniu wielu chorób nowotworowych, w tym: - raka piersi, - raka jajnika, - raka żołądka, - raka płuca, - raka głowy i szyi, - raka okrężnicy i odbytnicy, -...

EPISINDAN

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group hf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Episindan jest lekiem przeciwnowotworowym. Leczenie z zastosowaniem leków przeciwnowotworowych jest nazywane chemioterapią nowotworu. Lek Episindan należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Działają one na szybko rosnące komórki nowotworowe, spowalniając lub wstrzymując ich wzrost, dzięki czemu zwiększa się szansa na ich obumieranie. Lek Episindan stosowany jest w leczeniu różnych chorób nowotworowych. Sposób stosowania zależny jest od rodzaju choroby nowotworowej, w...

ERBITUX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Erbitux Erbitux zawiera cetuksymab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne są białkami, które swoiście rozpoznają inne szczególne białka zwane antygenami i się z nimi wiążą. Cetuksymab wiąże się z receptorem nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), antygenem znajdującym się na powierzchni niektórych komórek rakowych. EGFR aktywuje białka nazywane białkami RAS. Białka RAS odgrywają ważną rolę w szlaku EGFR – złożonej kaskadzie sygnalizacyjnej, zaangażowanej...

ERIVEDGE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Erivedge Erivedge jest lekiem przeciwnowotworowym i zawiera aktywną substancję wismodegib. W jakim celu stosuje się lek Erivedge Erivedge stosuje się w leczeniu osób dorosłych z typem nowotworu skóry zwanym zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym. Lek stosowany jest gdy nowotwór: •rozprzestrzenił się do innych części ciała (nazywany jest wówczas „przerzutowym” rakiem  podstawnokomórkowym), •rozprzestrzenił się do pobliskich obszarów ciała (nazywany jest wówczas „miejscowo zaawansowanym” rakiem podstawnokomórkowym) i...

ERLOTINIB SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Erlotinib Sandoz zawiera substancję czynną erlotynib. Erlotinib Sandoz jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, który działa poprzez hamowanie aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR). Białko to uczestniczy w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Stosowanie leku Erlotinib Sandoz jest wskazane u dorosłych. Lekarz może przepisać ten lek pacjentom z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w zaawansowanym stadium. Lek może być...

ERLOTINIB TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Erlotinib Teva, zawierający substancję czynną erlotynib, jest stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek Erlotinib Teva jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Może być zastosowany w leczeniu pierwszego rzutu lub gdy...

ERLOTINIB TEVA B.V.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Erlotinib Teva B.V., zawierający substancję czynną erlotynib, jest stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek Erlotinib Teva B.V. jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Może być zastosowany w leczeniu pierwszego rzutu...

ERWINASE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Erwinase jest lekiem stosowanym w leczeniu nowotworów komórek krwi. Działa poprzez zmniejszenie w organizmie stężenia asparaginy, czyli substancji, która jest potrzebna komórkom nowotworowym do przeżycia. Lek Erwinase jest stosowany w leczeniu nowotworu białych krwinek o nazwie ostra białaczka limfoblastyczna u pacjentów, przede wszystkim u dzieci, u których wystąpiła reakcja alergiczna na podobne leki. Lek Erwinase jest stosowany z innymi lekami. SKŁAD Substancją czynną leku jest kryzantaspaza...

ETADRON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Eksemestan należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te oddziałują z substancją zwaną aromatazą, której obecność jest niezbędna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie to sposób na leczenie hormonozależnego raka piersi. Eksemestan stosowany jest w leczeniu wczesnej postaci hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które ukończyły 2-3-letni okres leczenia...

ETOPOSID ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Etoposid Actavis jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym). Etoposid Actavis stosuje się w leczeniu niektórych typów nowotworów takich, jak rak płuc, złośliwy nowotwór jądra, w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD Substancją czynną leku jest etopozyd. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu. Jedna fiolka zawierająca 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg etopozydu....

ETOPOSID-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Etoposid-Ebewe jest wskazany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu guzów złośliwych jądra oraz drobnokomórkowego raka płuc. SKŁAD Substancją czynną leku jest etopozyd. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg etopozydu. Pozostałe składniki leku to: alkohol benzylowy, etanol (96%), kwas cytrynowy bezwodny, makrogol 300, polisorbat 80. DAWKOWANIE Etoposid-Ebewe może być podawany wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem...

ETOPOSIDE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwą leku jest Etoposide Kabi, ale w dalszej części ulotki będzie nazywany również etopozydem. Zawiera on substancję czynną: etopozyd. Etopozyd należy do grupy leków nazywanych pochodnymi podofilotoksyny. Etopozyd jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc, raka jądra, nowotworu tkanki krwiotwórczej szpiku kostnego (ostra białaczka mielomonocytowa i mieloblastyczna). Często jest stosowany w tym samym czasie z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Etopozyd...

ETOPOZYD ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ten lek zawiera substancję czynną etopozyd. Lek działa poprzez zakłócanie replikacji DNA oraz spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych. Etopozyd Accord stosowany jest razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu: • Drobnokomórkowego raka płuc • Ostrej białaczki mielomonocytowej oraz ostrej białaczki monocytowej (nowotwór tkanek krwiotwórczych szpiku kostnego) • Guzów jąder (raka jąder) SKŁAD Substancją czynną leku jest etopozyd. 1 ml roztworu zawiera 20 mg etopozydu. Każda fiolka o...

ETRUZIL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Etruzil i jak działa Lek Etruzil zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowana w hormonalnym (czyli endokrynologicznym) leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi jest często stymulowany przez estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe. Etruzil zmniejsza ilość estrogenu poprzez blokowanie enzymu (aromatazy) uczestniczącego w wytwarzaniu estrogenow i dlatego może hamować wzrost raka piersi, który...

EUVASCOR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Euvascor zawiera dwie substancje czynne w jednej kapsułce: atorwastatynę i peryndopryl z argininą. Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które są środkami regulującymi stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. Atorwastatyna jest stosowana w celu zmniejszenia stężenia lipidów, określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, kiedy sama dieta ubogotłuszczowa oraz zmiana trybu życia nie są skuteczne. Jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko choroby serca, atorwastatyna może być...

EVEROLIMUS TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Everolimus Teva to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Everolimus Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, u których inne leki(tzw. „niesteroidowe inhibitory aromatazy”)przestały utrzymywać chorobę pod kontrolą. Ten lek jest podawany razem z eksemestanem, lekiem zwanym steroidowym inhibitorem aromatazy,...

EVOLTRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Evoltra jest klofarabina. Klofarabina należy do rodziny leków cytotoksycznych. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych białych krwinek i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające – takie jak komórki rakowe. Lek Evoltra jest stosowany do leczenia dzieci (≥ 1. roku życia), młodzieży i młodych osób dorosłych do 21. roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), gdy poprzednie...

EXEMESTANE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Eksemestan należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Leki te hamują działanie substancji zwanej aromatazą, która jest niezbędna do produkcji żeńskich hormonów płciowych - estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi. Eksemestan jest stosowany w leczeniu hormonozależnego wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które przez 2 lub 3 lata leczono tamoksyfenem. Eksemestan jest stosowany w leczeniu hormonozależnego...

EXEMESTANE FAIR-MED HEALTHCARE

Podmiot odpowiedzialny: Fair-Med Healthcare GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten nazywa się Exemestane Fair-Med Healthcare. Lek Exemestane Fair-Med Healthcare należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te działają na substancję zwaną aromatazą, która jest potrzebna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi. Lek Exemestane Fair-Med Healthcare jest wskazany do leczenia hormonozależnego wczesnego raka...

EXEMESTANE MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek nosi nazwę Exemestane Mylan. Lek Exemestane Mylan należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te hamują działanie substancji o nazwie aromataza, która jest niezbędna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Zmniejszenie poziomu estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi. Lek Exemestane Mylan stosuje się w leczeniu wczesnego hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie pomenopauzalnym po zakończeniu...

EXEMESTANE SYMPHAR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten zawiera substancję czynną eksemestan. Eksemestan należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te oddziałują z substancją zwaną aromatazą, która jest niezbędna do wytworzenia żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Redukcja stężenia estrogenów w organiźmie jest metodą leczenia hormonozależnego raka piersi. Eksemestan jest stosowany: - w leczeniu wczesnego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które zakończyły 2 - 3 letnią...

FARESTON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Fareston zawiera substancję czynną toremifen, jest antyestrogenem. Fareston jest lekiem stosowanym w leczeniu określonego typu guza piersi u kobiet po menopauzie. SKŁAD - Substancją czynną jest toremifen: każda tabletka zawiera 60 mg (w postaci cytrynianu). - Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, laktoza, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, koloidalny dwutlenek krzemu bezwodny, stearynian magnezu. DAWKOWANIE Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza....

FARMORUBICIN PFS

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku FARMORUBICIN PFS, epirubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek FARMORUBICIN PFS może być podawany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek FARMORUBICIN PFS jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: - rak pęcherza moczowego wywodzący się z komórek nabłonka przejściowego - rak piersi wczesny, rak piersi zaawansowany i (lub) z przerzutami -...

FARYDAK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Farydak Farydak jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną o nazwie panobinostat, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami pan-deacetylazy. W jakim celu stosuje się lek Farydak Farydak jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rzadkim rodzajem raka krwi zwanym szpiczakiem plazmocytowym (mnogim). Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest zaburzeniem komórek plazmatycznych (rodzaju krwinek), które zaczynają rozwijać się w niekontrolowany sposób w szpiku kostnym. Farydak...

FASLODEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Faslodex zawiera substancję czynną fulwestrant, która należy do leków blokujących działanie receptorów estrogenowych. Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi. Faslodex jest przeznaczony do leczenia raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami u kobiet po menopauzie. SKŁAD Substancją czynną jest fulwestrant. Jedna ampułkostrzykawka (5 ml) zawiera 250 mg fulwestrantu. Ponadto lek zawiera: etanol (96 procent), alkohol benzylowy, benzoesan benzylu i olej rycynowy ...

FILGRASTIM HEXAL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Filgrastim HEXAL to czynnik wzrostu białych krwinek (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) i należy do grupy białek zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu są to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które dzięki biotechnologii można wykorzystać również jako leki. Filgrastim HEXAL pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby białych krwinek. Zmniejszenie liczby krwinek białych (neutropenia) może nastąpić z kilku powodów. Neutropenia osłabia zdolność organizmu do...

FIRMAGON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA FIRMAGON zawiera degareliks. Degareliks jest syntetycznym blokerem hormonu, stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn. Degareliks działa podobnie jak naturalny hormon (hormon uwalniający gonadotropiny, GnRH) i bezpośrednio blokuje jego działanie. Działając w ten sposób degareliks natychmiast zmniejsza stężenie męskiego hormonu, testosteronu, który pobudza rozwój raka gruczołu krokowego. SKŁAD Substancją czynną leku jest degareliks. 1 fiolka zawiera 80 mg degareliksu (w postaci octanu). Po rozpuszczeniu...

FLUDARA ORAL

Podmiot odpowiedzialny: Genzyme Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Fludara Oral stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Jest to rodzaj nowotworu krwinek białych, zwanych limfocytami. W chorobie tej wytwarzanych jest zbyt wiele nieprawidłowych limfocytów - niedojrzałych lub niefunkcjonujących prawidłowo - które nie są w stanie spełniać funkcji obronnych organizmu, właściwych krwinkom białym. Jeśli liczba nieprawidłowych krwinek białych jest za duża, wypierają one zdrowe krwinki ze szpiku kostnego,...

FLUDARABINE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest Fludarabine Accord i jak działa: Lek Fludarabine Accord, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera substancję czynną fludarabiny fosforan. Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, analogi puryny Lek Fludarabine Accord, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji to roztwór podawany dożylnie w postaci wstrzyknięcia lub infuzji, który hamuje wzrost komórek nowotworowych. Wszystkie komórki ciała tworzą...

FLUDARABINE ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Fludarabine Actavis jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Fludarabine Actavis jest stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (B-CLL) u pacjentów wytwarzających wystarczającą ilość zdrowych komórek krwi. Jest to rodzaj nowotworu białych krwinek (komórek zwanych limfocytami). Pierwszy cykl leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej lekiem Fludarabine Actavis można rozpocząć tylko u pacjentów z zaawansowaną chorobą, u których występują objawy związane z chorobą lub są dowody...

FLUDARABINE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ten lek nazywa się Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, ale w ulotce jest nazywany „Fludarabine”. Substancją czynną leku jest fludarabiny fosforan. Jest to lek przeciwnowotworowy, który hamuje wzrost komórek nowotworowych. Stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (B-PBL, z ang. CLL), nowotworu limfocytów (białych krwinek), u pacjentów, którzy mają wystarczającą ilość zdrowych komórek krwi w szpiku kostnym. Pierwszy cykl leczenia przewlekłej...

FLUDARABINE MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest Fludarabine Mylan i w jaki sposób działa: Fludarabine Mylan to lek przeciwnowotworowy. Fludarabine Mylan podawany jest w postaci zastrzyku dożylnego lub kroplówki i hamuje on wzrost nowych komórek nowotworowych. Wszystkie komórki w organizmie tworzą nowe komórki, takie same jak one, w wyniku podziału. Fludarabine Mylan jest wychwytywany przez komórki nowotworowe i prowadzi do zahamowania ich podziału. W nowotworach krwinek białych (których przykładem...

FLUDARABINE TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Fludarabina jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym): należy do leków hamujących wzrost komórek nowotworu. Lek Fludarabine Teva jest stosowany do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej z limfocytów B (B-PBL) u pacjentów, u których wytwarzanie zdrowych komórek krwi jest wystarczające. Pierwszy kurs leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej fosforanem fludarabiny można rozpocząć tylko u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, którzy wykazują objawy z nią...

FLUOROURACIL ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Fluorouracil Accord jest fluorouracyl. Jest to lek przeciwnowotworowy. Lek Fluorouracil Accord jest stosowany w leczeniu wielu rodzajów raka, w szczególności raka jelita, przełyku, trzustki, żołądka, głowy i szyi oraz raka piersi. Można go stosować w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnowotworowymi i radioterapią. SKŁAD - Substancją czynną leku jest fluorouracyl. - Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek i kwas solny. DAWKOWANIE Stosowana dawka...

FLUOROURACIL MEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac WSKAZANIA DO STOSOWANIA Fluorouracyl jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy antymetabolitów. Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, jest używany w leczeniu wielu rodzajów nowotworów, głównie raka okrężnicy i raka piersi. Może być używany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD Substancją czynną leku jest fluorouracyl. 1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu. Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Jeśli fluorouracyl stosowany jest w domu ważne jest, aby...

FLUTAMID EGIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Flutamid EGIS należy do grupy niesteroidowych leków określanych, jako antyandrogeny. Blokuje działanie testosteronu w organizmie. Podawanie flutamidu w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie testosteronu jest jedną z metod leczenia raka gruczołu krokowego. Lek powoduje zmniejszenie wielkości oraz spoistości guza, zmniejszenie lub cofnięcie się przerzutów, zwłaszcza do kości, ustąpienie lub zmniejszenie bólów kostnych. W wyniku leczenia flutamidem może wystąpić remisja – całkowite...

FOSCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Foscan jest temoporfin. Lek Foscan jest lekiem z grupy porfiryn, uwrażliwiającym na działanie światła. Lek zwiększa wrażliwość na światło i jest aktywowany przez światło laserowe podczas leczenia nazywanego terapią fotodynamiczną. Foscan stosuje się do leczenia raka głowy i szyi u pacjentów, u których nie można stosować innych metod terapii. SKŁAD - Substancją czynną leku jest temoporfin. Jeden ml leku zawiera 1...

FOTIVDA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Fotivda jest tiwozanib, który jest inhibitorem kinazy białkowej. Tiwozanib zmniejsza dopływ krwi do raka, co zapewnia spowolnienie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek działa poprzez blokowanie działania białka nazywanego czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Blokowanie działania VEGF zapobiega powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. Lek Fotivda jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki. Jest on stosowany u osób, u których nie...

FULVESTRANT MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Fulvestrant Mylan zawiera substancję czynną fulwestrant, która należy do leków blokujących działanie receptorów estrogenowych. Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi. Fulvestrant Mylan jest przeznaczony do leczenia raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami u kobiet po menopauzie SKŁAD Substancją czynną jest fulwestrant. Jedna ampułkostrzykawka (5 ml) zawiera 250 mg fulwestrantu. Ponadto lek zawiera: benzoesan benzylu, alkohol benzylowy, etanol bezwodny, olej rycynowy...

FULVESTRANT SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Produkt Fulvestrant Sandoz jest wskazany do leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi u kobiet po menopauzie, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, gdy nastąpił nawrót choroby podczas lub po zakończeniu leczenia uzupełniającego lekiem z grupy antyestrogenów lub gdy nastąpiła progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy antyestrogenów. SKŁAD Jedna ampułko-strzykawka zawiera 250 mg fulwestrantu (Fulvestrantum) w 5 ml roztworu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: • ...

FULVESTRANT TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Fulvestrant Teva zawiera substancję czynną fulwestrant, która należy do leków blokujących działanie receptorów estrogenowych. Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi. Lek jest przeznaczony do leczenia raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami u kobiet po menopauzie. SKŁAD Substancją czynną leku jest fulwestrant. Każda ampułko-strzykawka zawiera 250 mg fulwestrantu. Jeden mililitr roztworu zawiera 50 mg fulwestrantu. Ponadto lek zawiera: etanol (96 %), alkohol...

GAZYVARO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gazyvaro zawiera substancję czynną obinutuzumab, który należy do grupy leków zwanych „przeciwciałami monoklonalnymi”. Przeciwciała działają w wyniku przyłączenia się do swoistych receptorów w organizmie pacjenta. W jakim celu stosuje się lek Gazyvaro Lek jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu dwóch różnych rodzajów nowotworu: • Przewlekła białaczka limfocytowa (zwanej również „PBL”) • Lek jest stosowany u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni w związku z PBL i mają...

GEMBIN

        WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gembin należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te zabijają dzielące się komórki, w tym komórki rakowe. Lek Gembin może być podawany sam lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju raka. Lek Gembin jest stosowany w leczeniu następujących rodzajów raka: - niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP), sam lub w połączeniu z cisplatyną, - rak trzustki, - rak piersi,...

GEMCEL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcel należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcel można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcel stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: - w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, - w leczeniu raka trzustki, - w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu raka piersi, -...

GEMCITABINE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gemcitabine Accord należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Lek Gemcitabine Accord można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Lek Gemcitabine Accord stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: - w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu...

GEMCITABINE ACTAVIS

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf.  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gemcitabine Actavis należy do grupy leków, nazywanych cytotoksycznymi. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Lek Gemcitabine Actavis można stosować pojedynczo lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Lek Gemcitabine Actavis stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: • niedrobnokomórkowy rak płuc,...

GEMCITABINE CSC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gemcitabine CSC należy do grupy leków, nazywanych cytostatykami. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemcitabine CSC można stosować w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine CSC stosuje się w leczeniu następujących typów raka: - niedrobnokomórkowego raka płuc (NRRP), w monoterapii lub w połączeniu z cisplatyną, -...

GEMCITABINE FAIR-MED HEALTHCARE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcitabine Fair-Med Healthcare należy do grupy leków cytotoksycznych. których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Lek można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi Ickami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Lek stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: • w monoterapii lub w połączeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka piuc, • w leczeniu raka trzustki. • w połączeniu z paklitakselem w leczeniu raka...

GEMCITABINE HOSPIRA

Podmiot odpowiedzialny: Hospira UK Limited.  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gemcitabine Hospira (gemcytabina) należy do grupy leków, nazywanych cytostatykami. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemcitabine Hospira można stosować w monoterapii (samodzielnie) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi (np. z cisplatyną, paklitakselem, karboplatyną), w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine Hospira stosuje się w leczeniu następujących typów...

GEMCITABINE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcitabine Kabi należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te zabijają dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemcitabine Kabi może być podawany pojedynczo lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine Kabi jest stosowany w leczeniu następujących rodzajów nowotworów: - niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP), sam lub w połączeniu z cisplatyną, - rak trzustki, - rak...

GEMCITABINE MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gemcitabine medac należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Lek można stosować osobno lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od typu nowotworu. Brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Gemcitabine medac u dzieci. Wskazania do stosowania Lek stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: • niedrobnokomórkowy rak płuca, jako jedyny lek lub...

GEMCITABINE MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcitabine Mylan zawiera substancję czynną gemcytabinę. Gemcytabina należy do grupy leków cytotoksycznych. Ich działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabine Mylan można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine Mylan stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: • w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, • w leczeniu raka trzustki, • w skojarzeniu...

GEMCITABINE POLPHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcitabine Polpharma należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabine Polpharma można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine Polpharma stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:  w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc,...

GEMCITABINE STRIDES

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcitabine Strides zawiera substancję czynną gemcytabinę. Gemcytabina należy do grupy leków cytotoksycznych. Ich działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabine Strides można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine Strides stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: • w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka...

GEMCITABINE SUN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemcitabine SUN należy do grupy leków zwanych lekami „cytotoksycznymi”. Leki te niszczą komórki dzielące się, w tym komórki rakowe. Gemcitabine SUN można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemcitabine SUN stosuje się w leczeniu następujących typów raka: - niedrobnokomórkowy rak płuc (NDRP), jako jedyny lek lub w skojarzeniu z cisplatyną - rak trzustki; - rak piersi, w skojarzeniu z paklitakselem; - rak...

GEMCITABINUM ACCORD

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Gemcitabinum Accord należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Lek Gemcitabinum Accord można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Lek Gemcitabinum Accord stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: - w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną...

GEMLIQUID

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemliquid należy do grupy tzw. leków cytotoksycznych. Leki te niszczą komórki w fazie podziału, w tym również komórki nowotworowe. Gemliquid może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju leczonego nowotworu. SKŁAD Substancją czynną leku jest gemcytabina (w postaci chlorowodorku). Inne składniki leku to: sodu octan trójwodny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Najczęściej stosuje się...

GEMSOL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemsol należy do grupy tzw. leków cytotoksycznych. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe. Gemsol może być stosowany sam (monoterapia) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju leczonego nowotworu. Lek stosuje się w leczeniu następujących nowotworów: - niedrobnokomórkowego raka płuc (w monoterapii lub razem z cisplatyną), - raka trzustki, - raka piersi (razem z paklitakselem),...

GEMZAR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gemzar należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemzar można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Gemzar stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: - w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, - w leczeniu raka trzustki, - w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu...

GESTROL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gestrol zawiera jako substancję czynną octan megestrolu, który jest syntetycznym steroidem o działaniu gestagennym (hamującym owulację). Wskazania do stosowania: - Leczenie objawowe zaawansowanego hormonozależnego raka piersi (nieoperacyjnego, nawracającego, z przerzutami) i(lub) raka błony śluzowej macicy, Preparatu nie należy stosować zamiast takich metod leczenia, jak zabieg chirurgiczny, radioterapia lub chemioterapia. SKŁAD Jedna tabletka leku. 40 mg, zawiera substancję czynną - octan megestrolu (40 mg) oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną...

GIOTRIF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA GIOTRIF jest lekiem, którego substancją czynną jest afatynib. Jego działanie polega na blokowaniu aktywności grupy białek zwanych rodziną ErbB (obejmującą EGFR , HER2 , ErbB3 i ErbB4). Białka te uczestniczą we wzroście i rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych, podlegają też wpływom zmian (mutacji) w genach, które są odpowiedzialne za ich produkcję. Lek ten może hamować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych przez blokowanie aktywności tych białek. Lek...

GLANDEX

Podmiot odpowiedzialny: „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tabletki powlekane Glandex to lek zawierający substancję należącą do tzw. inhibitorów aromatazy. Substancja ta hamuje działanie enzymu aromatazy niezbędnego do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie ilości estrogenów w organizmie kobiety, jest sposobem leczenia tzw. hormonozależnego raka piersi. Lek Glandex jest przeznaczony do leczenia wczesnego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie,...

GLIOLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Gliolan jest stosowany w celu uwidocznienia guzów mózgu, nazywanych glejakami złośliwymi, podczas resekcji guza. Gliolan zawiera kwas aminolewulinowy (5-ALA). 5-ALA kumuluje się w większym stopniu w komórkach guza, w których zostaje przekształcony w inny podobny związek chemiczny. Po ekspozycji guza na niebieskie światło nowy związek chemiczny emituje światło czerwono-fioletowe, umożliwiając lepsze rozróżnienie tkanki zdrowej i tkanki guza. Pomaga to chirurgowi w usunięciu, guza oszczędzając jednocześnie zdrową...

GLIVEC

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Glivec 50 mg kapsułki, twarde. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Glivec jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Glivec jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką...

GRASTOFIL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Grastofil zawiera substancję czynną, filgrastym. Grastofil jest czynnikiem wzrostu białych krwinek (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) i należy do grupy leków zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które dzięki biotechnologii można również wykorzystać jako leki. Działanie leku Grastofil polega na pobudzaniu szpiku kostnego do wytwarzania większej liczby białych krwinek. Istnieje kilka przyczyn zmniejszenia liczby białych krwinek (neutropenii). Neutropenia osłabia zdolność organizmu...

HALAVEN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek HALAVEN zawiera substancję czynną nazywaną erybuliną i jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, działającym poprzez hamowanie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek raka. Jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami (raka piersi, który rozprzestrzenił się poza pierwotny guz), gdy co najmniej jedna inna terapia została wypróbowana, ale straciła swoją skuteczność. SKŁAD - Substancją czynną leku jest erybulina. Każda...

HERCEPTIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Herceptin, 150 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Trastuzumab) monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest zaprojektowany aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HER2). HER2 występuje w dużych ilościach na powierzchni niektórych komórek rakowych i pobudza ich rozrost. Herceptin wiąże się z HER2, przez co hamuje wzrost takich komórek...

HERZUMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Herzuma zawiera substancję czynną trastuzumab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest tak zaprojektowany aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HER2). HER2 występuje w dużych ilościach na powierzchni niektórych komórek rakowych i pobudza ich rozrost. Herzuma wiąże się z HER2, przez co hamuje wzrost takich komórek i powoduje ich śmierć. Lekarz może...

HOLOCLAR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Holoclar jest lekiem stosowanym w celu zastąpienia zniszczonych komórek rogówki, czyli przezroczystej warstwy pokrywającej kolorową tęczówkę od przodu oka, w tym komórek rąbka, które normalnie biorą udział w utrzymaniu oka w dobrym stanie. Holoclar składa się z warstwy własnych komórek danego pacjenta, które zostały wyhodowane (ekspandowane w warunkach ex vivo) z próbki komórek rąbka pobranych z oka podczas drobnego zabiegu chirurgicznego zwanego biopsją....

HOLOXAN

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Holoxan jest lekiem cytotoksycznym lub lekiem przeciwnowotworowym. Jego działanie polega na niszczeniu komórek rakowych, co określa się czasem mianem „chemioterapii”. Holoxan jest stosowany w leczeniu wielu różnych nowotworów. Jest on często stosowany razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub radioterapią. SKŁAD Holoxan, 1 g; 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Substancją...

HYCAMTIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Hycamtin, 1 mg; 4 mg, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Hycamtin jest lekiem przeciwnowotworowym. Jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Hycamtin jest używany w leczeniu: • raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii • zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapia....

HYDROXYCARBAMID TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Hydroxycarbamid TEVA zawiera jako substancję czynną hydroksykarbamid, który jest lekiem przeciwnowotworowym o działaniu cytostatycznym i antymitotycznym. Hamuje wzrost komórek nowotworowych i tym samym, rozwój choroby nowotworowej. Wskazania do stosowania: Hydroksykarbamid jest stosowany w leczeniu przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych takich, jak: - przewlekła białaczka szpikowa (CML); - czerwienica prawdziwa z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych; - nadpłytkowość samoistna (trombocytemia); - zwłóknienie szpiku (osteomielofibroza). ...

HYDROXYUREA MEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Jednym z najważniejszych efektów działania hydroksymocznika jest blokowanie działania reduktazy rybonukleotydowej, co prowadzi do zahamowania syntezy DNA. Wskazania do stosowania: Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (CML) w fazie przewlekłej lub w fazie akceleracji. Leczenie samoistnej nadpłytkowości lub czerwienicy prawdziwej z dużym ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. SKŁAD Substancją czynną leku jest hydroksymocznik (Hydroxycarbamidum) 1 kapsułka zawiera 500 mg hydroksymocznika. Inne...

IBANDRONIC ACID ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Ibandronic Acid Accord zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami. Lek Ibandronic Acid Accord jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przerzucił się do kości (zwany „przerzutami do kości”). • Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym • Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania Lek Ibandronic Acid Accord może być również przepisany w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we...

IBRANCE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA IBRANCE jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną palbocyklib. Działanie palbocyklibu polega na blokowaniu białek nazywanych kinazami zależnymi od cyklin 4 i 6, które regulują wzrost i podział komórek. Blokowanie tych białek może spowolnić wzrost komórek nowotworowych i opóźnić postęp choroby nowotworowej. Lek stosuje się w leczeniu pacjentów z niektórymi typami raka piersi (hormonozależnymi, bez ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2), które rozprzestrzeniły się poza ognisko...

ICLUSIG

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Iclusig stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z następującymi typami białaczki, u których stosowanie innych leków nie przynosi już korzyści lub którzy maja pewną różnicę genetyczną, znaną jako mutacja T315I: • przewlekła białaczka szpikowa (CML): nowotwór krwi, wiążący się z nadmierną liczbą białych krwinek we krwi i szpiku kostnym (miejscu, w którym wytwarzana jest krew). • ostra białaczka limfoblastyczna z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL): typ...

IDARUBICIN ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Idarubicin Accord należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi i antymitotycznymi, które łączą się z DNA i wchodzą w interakcje z topoizomerazą II, wywierając działanie hamujące syntezę kwasu nukleinowego. Lek Idarubicin Accord jest stosowany w leczeniu: Dorośli: - W leczeniu ostrej białaczki szpikowej, w celu wywołania remisji u pacjentów nieleczonych lub pacjentów z nawrotami lub opornością na leczenie. - W leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej – jako lek drugiego...

IDARUBICIN-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Idarubicin-Ebewe zawiera substancję czynną o nazwie idarubicyna, która należy do grupy leków o nazwie antracykliny. Lek Idarubicin-Ebewe wpływa na sposób powstawania i wzrostu nowych komórek w organizmie. Jest stosowany w leczeniu raka (w chemioterapii). Lek Idarubicin-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów białaczki. Lek Idarubicin-Ebewe w połączeniu z cytarabiną jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu w celu wywołania remisji u nieleczonych wcześniej dzieci z nowotworową chorobą krwi...

IMAKREBIN

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imakrebin, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imakrebin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imakrebin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - przewlekłą białaczką...

IMATENIL

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatenil, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatenil jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatenil jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: • Przewlekłą białaczką...

IMATINIB ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Accord jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Accord jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w...

IMATINIB ACTAVIS

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Actavis 50 mg kapsułki twarde. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Actavis jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre nowotwory. Lek Imatinib Actavis jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej (CML -...

IMATINIB ACTAVIS GROUP

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Actavis Group, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Actavis Group jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Actavis Group jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej...

IMATINIB ADAMED PHARMA

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Adamed Pharma, 100 mg, kapsułki, twarde. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych lub mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Adamed Pharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Adamed Pharma jest wskazany w leczeniu dorosłych...

IMATINIB APOTEX

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Apotex, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Apotex jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek, występujących w niżej wymienionych chorobach. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. - Imatinib Apotex jest wskazany w leczeniu dzieci z przewlekłą białaczką...

IMATINIB AUROVITAS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Aurovitas jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Aurovitas jest wskazany w leczeniu dorosłych i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Krwinki białe pomagają zazwyczaj organizmowi zwalczać zakażenie. Przewlekła białaczka szpikowa...

IMATINIB FAIR-MED

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Fair-Med, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Fair-Med jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Fair-Med jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci...

IMATINIB FRESENIUS KABI

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Fresenius Kabi, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Fresenius Kabi jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Fresenius Kabi jest wskazany w leczeniu pacjentów z: –...

IMATINIB GENERICS

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Generics, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Generics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Generics jest lekiem do stosowania u pacjentów dorosłych...

IMATINIB GLENMARK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Glenmark jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Glenmark jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła...

IMATINIB KRKA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Krka jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Krka jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Białe krwinki zwykle pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka...

IMATINIB MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib medac jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib medac jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów, dzieci i młodzieży z: • przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia) w fazie przełomu blastycznego. Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki...

IMATINIB MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Mylan jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Mylan jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: • Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła...

IMATINIB POLFA

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Polfa, 100 mg, kapsułki twarde. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Polfa jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach wymienionych poniżej, w tym w niektórych typach nowotworów. Lek Imatinib Polfa jest stosowany u dorosłych, dzieci i młodzieży...

IMATINIB POLPHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Polpharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Polpharma jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (ang. Chronic Myeloid Leukaemia - CML). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła...

IMATINIB SANDOZ

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Sandoz, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Sandoz jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa przez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu niżej wymienionych chorób. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Imatinib Sandoz jest wskazany w leczeniu dorosłych i dzieci z: ▪...

IMATINIB TEVA

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Teva 100 mg tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Teva jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Teva jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci...

IMATINIB TEVA B.V.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Teva B.V. jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Teva B.V. jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest...

IMATINIB TEVA PHARMACEUTICALS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Teva Pharmaceuticals jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu choroby o nazwie przewlekła białaczka szpikowa (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają...

IMATINIB VIPHARM

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Vipharm jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Vipharm jest wskazany w leczeniu: - Przewlekłej białaczki szpikowej (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki,...

IMATINIB ZENTIVA

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imatinib Zentiva, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatinib Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatinib Zentiva stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci...

IMATYNIB BIOORGANICS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatynib BioOrganics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib BioOrganics jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: Przewlekłą białaczką szpikową (CML). Jednak u dzieci i młodzieży lek można stosować w leczeniu wszystkich stadiów choroby. Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle...

IMATYNIB GENTHON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatynib Genthon jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. . Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib Genthon jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: Przewlekłą białaczką szpikową (CML).”. Jednak u dzieci i młodzieży lek można stosować w leczeniu wszystkich stadiów choroby. Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych...

IMATYNIB KIRON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatynib Kiron jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. . Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib Kiron jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: Przewlekłą białaczką szpikową (CML).”. Jednak u dzieci i młodzieży lek można stosować w leczeniu wszystkich stadiów choroby. Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek....

IMATYNIB SYNTHON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imatynib należy do klasy leków określanych jako inhibitory kinazy białkowej. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Imatynib Synthon jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: Przewlekłą białaczką szpikową (CML). U osób dorosłych jest stosowany w leczeniu określonego podtypu tej choroby, zwanego „przełomem blastycznym”. Jednak u dzieci i młodzieży lek można stosować...

IMAVEC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imavec jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu choroby zwanej przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. U...

IMBRUVICA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek IMBRUVICA jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną ibrutynib, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy białkowej. Jest on stosowany w leczeniu następujących nowotworów krwi u dorosłych: - Chłoniaka z komórek płaszcza (z ang. mantle cell lymphoma-MCL), który jest nowotworem zajmującym węzły chłonne, gdy choroba powróciła lub nie reaguje na leczenie. - Przewlekłej białaczki limfocytowej (z ang. chronic lymphocytic leukaemia-CLL), nowotworu obejmującego krwinki białe, zwane limfocytami, zajmującego...

IMLYGIC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Imlygic jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rodzajem nowotworu skóry zwanego czerniakiem, który rozwija się w obrębie skóry lub węzłów chłonnych w przypadku, gdy leczenie chirurgiczne jest niemożliwe. Składnikiem czynnym leku Imlygic jest talimogen laherparepwek. Jest to osłabiony wirus opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1). Aby otrzymać lek Imlygic, wirus HSV-1 został zmieniony w taki sposób, aby skuteczniej namnażał się w komórkach nowotworowych niż w komórkach...

IMNOVID

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Imnovid zawiera substancję czynną ,,pomalidomid”. Lek ten jest podobny do talidomidu i należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego (naturalnej odporności organizmu). Lek Imnovid stosuje jednocześnie z innym lekiem, zwanym ,,deksametazonem” (lek przeciwzapalny) w leczeniu dorosłych pacjentów, u których rozpoznano nowotwór nazwany szpiczakiem mnogim (multiple myeloma). Lek ten jest stosowany u pacjentów ze szpiczakiem, których stan uległ pogorszeniu, mimo że w przeszłości...

INLYTA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Inlyta jest lekiem zawierającym substancję czynną aksytynib. Aksytynib zmniejsza dopływ krwi do nowotworu i spowalnia jego rozrost. Lek jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerki (zaawansowany rak nerkowokomórkowy) u dorosłych, jeżeli inny lek (nazywany sunitynibem lub cytokiną) przestał hamować rozwój choroby. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki działa lek lub dlaczego ten lek został przepisany, należy zwrócić się do lekarza. SKŁAD Substancją czynną leku jest...

INTRONA

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku IntronA 3 miliony j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych / mocy tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA IntronA (interferon alfa-2b) zmienia reakcję układu odpornościowego organizmu, co pomaga w zwalczaniu zakażeń i ciężkich chorób. IntronA stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu niektórych chorób krwi, szpiku kostnego, węzłów chłonnych lub skóry, które mogą...

IRESSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek IRESSA zawiera jako substancję czynną gefitynib, który hamuje aktywność białka tzw. receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Białko to wpływa na wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Lek stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Ten rodzaj złośliwego nowotworu wywodzi się z komórek płuc. SKŁAD Substancją czynną leku jest gefitynib. Jedna tabletka zawiera 250 mg gefitynibu. Ponadto lek zawiera: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), kroskarmeloza...

IRINOCOL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irinocol należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek Irinocol jest wskazany w leczeniu zaawansowanej postaci raka jelita grubego u pacjentów dorosłych, jako jedyny lek albo w skojarzeniu z innymi lekami. Lekarz może zalecić stosowanie Irinocol - w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka jelita grubego, - w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazującego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu, - w skojarzeniu z kapecytabiną i...

IRINOTECAN ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irynotekan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w skojarzenu z innymi lekami lub jako jedyny lek. Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy). Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z kapecytabiną jednocześnie z bewacyzumabem lub bez niego w leczeniu...

IRINOTECAN CSC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irinotecan CSC należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan stosuje się w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami. Lekarz może zalecić stosowanie leku Irinotecan CSC w skojarzeniu z: - 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy - cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazującego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu - kapecytabiną razem z bewacyzumabem...

IRINOTECAN FAIR-MED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Irinotecan Fair-Med należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan Fair-Med może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z wieloma innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka. Te połączenia mogą być stosowane do leczenia nowotworów okrężnicy, odbytnicy oraz raka jelita grubego gdy choroba jest w zaawansowanym stadium. Lekarz może zastosować połączenie roztworu leku Irinotecan Fair-Med z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5 U/FA) i bewacyzumabem w leczeniu...

IRINOTECAN HAMELN RDS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Irinotecan hameln rds należy do grupy leków nazywanych środkami cytotoksycznymi. Lek Irinotecan hameln rds stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami jak i samodzielnie. SKŁAD Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu. Jeden ml leku Irinotecan hameln rds zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (co odpowiada 17,33 mg irynotekanu). Każda fiolka 2 ml leku...

IRINOTECAN HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irinotecan Hospira należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan Hospira jest stosowany do leczenia zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia). Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy. Lekarz może zalecić...

IRINOTECAN KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irinotecan Kabi należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek ten jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia). Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i...

IRINOTECAN MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Irinotecan medac należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan medac można stosować samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów. Lek w skojarzeniu z innymi lekami można stosować do leczenia zaawansowanego stadium raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytu). Lekarz może zastosować lek Irinotecan medac w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i z bewacyzumabem w celu leczenia raka jelita grubego (okrężnicy...

IRINOTECAN MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irinotecan Mylan należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków (leków przeciwnowotworowych). Irinotecan Mylan jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, albo w połączeniu z innymi lekami (np. 5-fluorouracylem / kwasem folinowym, bewacyzumabem, cetuksymabem, kapecytabiną), albo jako jedyny lek (w monoterapii) SKŁAD Substancją czynną leku jest irinotekanu chlorowodorek trójwodny. • 1 ml koncentratu zawiera 20 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irinotekanu. •...

IRINOTECAN SEACROSS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Roztwór Irinotecan Seacross należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwrakowe). Irinotecan Seacross może być stosowany w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwrakowymi albo pojedynczo. Skojarzenia te mogą być stosowane w leczeniu nowotworów jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy), w przypadku, gdy choroba znajduje się w stadium zaawansowanym. Lekarz prowadzący może stosować roztwór Irinotecan Seacross w skojarzeniu z 5- fluorouracylem/kwasem folinowym (5FU/FA) i bevacizumab w leczeniu raka jelita grubego...

IRINOTECAN-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Irinotecan-Ebewe należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan-Ebewe stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami (takimi jak 5-fluorouracyl/kwas folinowy, bewacyzumab, cetuksymab, kapecytabina) u dorosłych z zaawansowanym rakiem okrężnicy i odbytnicy. SKŁAD Substancją czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny. - 1 ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu co odpowiada 17,33 mg irynotekanu. - Jedna fiolka z 2 ml zawiera 40 mg trójwodnego...

IRYNOTEKAN CHLOROWODORKU QILU

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Irynotekan należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków (leki przeciwnowotworowe). Jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych, w skojarzeniu z innymi lekami (np. 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacyzumabem, cetuksymabem, kapecytabiną) lub w monoterapii. SKŁAD Substancją czynną leku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu. Każda fiolka zawierająca 2 ml koncentratu zawiera...

JAKAVI

Podmiot odpowiedzialny: Novartis Europharm Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Jakavi zawiera substancję czynną ruksolitynib. Jakavi jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z powiększeniem śledziony lub objawami związanymi z włóknieniem szpiku, które jest rzadką postacią nowotworu krwi. Jakavi jest również stosowany w leczeniu pacjentów z czerwienicą prawdziwą, którzy nie tolerują lub nie odpowiadają na leczenie hydroksymocznikiem. Jak działa lek Jakavi Jedną z cech włóknienia szpiku jest powiększenie...

JAVLOR

Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Médicament WSKAZANIA DO STOSOWANIA Javlor zawiera jako substancję czynną winfluninę, która należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych alkaloidami Vinca. Leki te oddziaływują na rozwój komórek nowotworowych poprzez zahamowanie ich podziału, co prowadzi do śmierci komórek (cytotoksyczność). Javlor jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym lub z przerzutami rakiem pęcherza moczowego i dróg moczowych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii pochodnymi platyny. ...

JEVTANA

Podmiot odpowiedzialny: sanofi-aventis groupe WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to JEVTANA. Nazwa zwyczajowa to kabazytaksel. Należy on do grupy leków zwanych „taksanami”, które są stosowane w leczeniu raka. Lek JEVTANA stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego (prostaty), gdy stwierdzono postęp choroby po zastosowaniu innej chemioterapii. Lek działa poprzez zatrzymanie wzrostu i podziału komórek. Częścią leczenia jest również codzienne, doustne przyjmowanie kortykosteroidu (prednizon lub...

KADCYLA

Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Kadcyla Lek Kadcyla zawiera substancję czynną o nazwie trastuzumab emtanzyna, składający się z dwóch połączonych ze sobą cząsteczek: ● trastuzumab - przeciwciało monoklonalne, które wiąże się wybiórczo z antygenem (białko docelowe) o nazwie receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). HER2 występuje w dużych ilościach na powierzchni niektórych komórek nowotworowych i...

KEPIVANCE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Kepivance zawiera substancję czynną - paliferminę, która jest białkiem wytwarzanym w procesie biotechnologicznym przez bakterie szczepu Escherichia coli. Palifermina pobudza wzrost komórek nabłonka wyściełających wnętrze jamy ustnej i przewodu pokarmowego, a także komórek znajdujących się w innych tkankach, takich jak skóra. Palifermina działa tak samo jak czynnik wzrostu keratynocytów (KGF), który jest w niewielkich ilościach wytwarzany w organizmie człowieka w warunkach naturalnych. Kepivance jest stosowany w...

KEYTRUDA

Podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA KEYTRUDA zawiera substancję czynną pembrolizumab, białko, które działa pomagając układowi mmunologicznemu pacjenta w walce z rakiem. Lek KEYTRUDA stosowany jest u osób dorosłych w leczeniu pewnego rodzaju raka skóry nazywanego czerniakiem, gdy doszło do jego rozsiewu lub nie jest możliwe zastosowanie leczenia chirurgicznego. SKŁAD Substancją czynną leku jest pembrolizumab. Każda fiolka zawiera 50...

KISPLYX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Kisplyx jest to lek zawierający substancję czynną nazywaną lenwatynibem. Jest on stosowany w skojarzeniu z ewerolimusem w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerek (zaawansowany rak nerkokomórkowy), u których inne leczenie (nazywane terapią ukierunkowaną na VEGF) nie doprowadziło do zatrzymania choroby. Lek Kisplyx blokuje aktywność białek nazywanych receptorami kinaz tyrozynowych, które uczestniczą w rozwoju nowych naczyń krwionośnych dostarczających tlen oraz składniki odżywcze do komórek i pomagające im...

KISQALI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Kisqali zawiera substancję czynną rybocyklib, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinaz zależnych od cyklin (ang. cyclin-dependent kinase, CDK). Lek Kisqali jest stosowany u kobiet po menopauzie z pewnym typem raka piersi zwanym rakiem piersi z obecnością receptorów hormonalnych, bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2, który jest w stadium zaawansowanym lub który rozprzestrzenił się do innych części ciała (z przerzutami). Lek jest...

KYPROLIS

Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Kyprolis jest lekiem, który zawiera substancję czynną karfilzomib. Karfilzomib działa w wyniku hamowania proteasomu. Proteasom jest układem elementów w komórce, który rozkłada uszkodzone lub niepotrzebne już dłużej białka. W wyniku zapobiegania rozkładowi białek w komórkach nowotworowych, zawierających najprawdopodobniej większe ilości tych nieprawidłowych białek, Kyprolis powoduje śmierć komórek nowotworowych. Kyprolis jest stosowany w leczeniu osób dorosłych ze...

LAMETTA

Podmiot odpowiedzialny: Vipharm S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Lametta jest letrozol - inhibitor aromatazy. Letrozol hamuje działanie enzymu wpływającego na stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych). Estrogeny mogą pobudzać wzrost pewnych typów raka piersi. Lek Lametta jest stosowany w: • leczeniu uzupełniającym u pacjentek po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów; • przedłużonym leczeniu uzupełniającym u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we...

LARTRUVO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lartruvo zawiera substancję czynną olaratumab, która należy do grupy leków nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Olaratumab w sposób specyficzny rozpoznaje białko i wiąże się z tym białkiem znanym jako receptor α płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR-α). Receptor PDGFR-α znajduje się w dużych ilościach na niektórych komórkach nowotworowych i pobudza komórki do wzrostu i podziałów. Gdy olaratumab wiąże się z PDGFR-α może uniemożliwić wzrost i przeżycie komórek nowotworowych. Lek Lartruvo stosowany...

LEDAGA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Ledaga zawiera substancję czynną chlormetynę. Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany na skórę w leczeniu ziarniniaka grzybiastego będącego postacią chłoniaka skóry z limfocytów T (ang. MF-type CTCL). Ziarniniak grzybiasty to choroba, w której pewne komórki systemu odpornościowego zwane limfocytami T ulegają zezłośliwieniu i powodują zmiany na skórze. Chlormetyna jest rodzajem leku przeciwnowotworowego zwanym „środkiem alkilującym”. Przyłącza się do DNA komórek ulegających podziałowi, jak np. komórki nowotworowe,...

LENVIMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LENVIMA jest to lek zawierający substancję czynną nazywaną lenwatynibem. Jest on stosowany w leczeniu pacjentów z postępującym lub zaawansowanym rakiem tarczycy, u których leczenie jodem radioaktywnym nie prowadzi do zatrzymania choroby. Lek LENVIMA blokuje aktywno ść białek nazywanych receptorami kinaz tyrozynowych, które uczestniczą we wzro ście komórki oraz rozwoju nowych naczyń krwionośnych, które odżywiają je. Białka te mogą być obecne w dużych ilościach w komórkach nowotworowych....

LETROFEM

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Letrofem zawiera substancję czynną nazywaną letrozolem. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym (endokrynologicznym) raka piersi. Letrofem stosowany jest w: - zapobieganiu wznowie (nawrotowi) raka piersi jako pierwsze leczenie po operacji piersi lub po pięciu latach leczenia tamoksyfenem, - zapobieganiu powstawania przerzutów raka piersi w innych częściach ciała u pacjentek z chorobą w zaawansowanym stadium. Letrofem powinien być stosowany wyłącznie...

LETROMEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Letrozol, substancja czynna leku Letromedac należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany do hormonalnego (czyli endokrynologicznego) leczenia raka piersi. Rozwój raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Letrozol zmniejsza ilość estrogenów blokując enzym (aromatazę) uczestniczący w wytwarzaniu estrogenów. W rezultacie dochodzi do spowolnienia lub zatrzymania rozwoju i rozprzestrzeniania się komórek guza do innych części ciała. Lek Letromedac jest stosowany...

LETROZOL FARMAX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Letrozol Farmax zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy środków leczniczych zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (albo endokrynologicznym) leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe. Lek Letrozol Farmax zmniejsza ilość estrogenu poprzez blokowanie enzymu (aromatazy) uczestniczącego w wytwarzaniu estrogenów i dlatego może hamować wzrost raka piersi, który do swojego...

LETROZOLE APOTEX

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Letrozole Apotex zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Letrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (albo „endokrynologicznym”) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Letrozole Apotex zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może...

LETROZOLE BLUEFISH

Podmiot odpowiedzialny: Bluefish Pharmaceuticals AB WSKAZANIA DO STOSOWANIA Letrozole Bluefish zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym (endokrynologicznym) raka piersi. Letrozole Bluefish stosowany jest w zapobieganiu nawrotom raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze leczenie u pacjentek po zabiegu operacyjnym lub po 5. latach leczenia tamoksyfenem. Letrozole Bluefish stosowany jest także w zapobieganiu...

LETROZOLE FAIR-MED HEALTHCARE

Podmiot odpowiedzialny: Fair-Med Healthcare GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Letrozole Fair-Med Healthcare zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to hormonalny (endokrynologiczny) lek stosowany do leczenia raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek {Nazwa własna} zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego...

LETROZOLE ZDROVIT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Letrozole Zdrovit zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (lub „endokrynologicznym”) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może hamować rozrost nowotworów złośliwych piersi, które do swojego wzrostu...

LETROZOLUM GENTHON

Podmiot odpowiedzialny: Genthon BV WSKAZANIA DO STOSOWANIA Letrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany do hormonalnego (czyli endokrynologicznego) leczenia raka piersi. Rozwój raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Letrozol zmniejsza ilość estrogenów blokując enzym (aromatazę) uczestniczący w wytwarzaniu estrogenów. W rezultacie dochodzi do spowolnienia lub zatrzymania rozwoju i rozprzestrzeniania się komórek guza do innych części ciała. ...

LEUKERAN

Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Leukeran to lek przeciwnowotworowy należący do grupy środków alkilujących. Lek Leukeran stosowany jest w leczeniu następujących chorób: - choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej), - niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin's lymphoma), - przewlekłej białaczki limfatycznej, - makroglobulinemii Waldenströma. SKŁAD Substancją czynną leku jest chlorambucyl. - Każda tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu. - Pozostałe składniki leku to laktoza bezwodna, mikrokrystaliczna celuloza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy;...

LEUPROSTIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku Leuprostin (octan leuproreliny) należy do grupy inhibitorów niektórych hormonów płciowych. Leuprostin działa na przysadkę mózgową, pobudzając na krótko, a następnie hamując wytwarzanie hormonów, które regulują powstawanie męskich hormonów płciowych w jądrach. Oznacza to, że stężenie hormonów płciowych zmniejsza się i podczas leczenia utrzymuje na tym samym poziomie. Po przerwaniu stosowania leku Leuprostin stężenia hormonów wydzielanych przez przysadkę oraz hormonów płciowych powracają do wartości...

LEUTIPOL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Leutipol jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Leutipol jest wskazany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia) u dorosłych i dzieci. Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest...

LEUZEK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Leuzek jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach wymienionych poniżej, w tym w niektórych typach nowotworów. Lek Leuzek jest stosowany u dorosłych, dzieci i młodzieży w leczeniu następujących chorób: · Przewlekła białaczka szpikowa (CML) w przełomie blastycznym. Białaczka jest nowotworem krwinek białych. Zadaniem krwinek białych jest wspomaganie organizmu w zwalczaniu zakażeń. Przewlekła białaczka szpikowa...

LEVACT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Levact jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Levact stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, - szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie...

LEVOFOLIC 50 MG/ML ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ LUB INFUZJI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Stosowanie Levofolic 50 mg/ml w skojarzeniu z metotreksatem Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji należy do grupy leków zmniejszających toksyczność leków przeciwnowotworowych. Są to leki stosowane podczas leczenia raka (leczenie cytostatyczne) w celu zapobiegania toksyczności cytostatyków. Lek jest stosowany w leczeniu raka u dorosłych i u dzieci w celu zmniejszenia toksyczności i zapobiegania działaniu takich leków jak metotreksat, który hamuje działanie endogennego kwasu foliowego (dlatego...

LITAK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LITAK zawiera substancję czynną kladrybinę. Kladrybina jest substancją cytostatyczną. Wpływa na rozwój nowotworowych (rakowych) białych krwinek, które mają znaczenie w białaczce włochatokomórkowej. LITAK jest stosowany do leczenia tej choroby. SKŁAD Substancją czynną leku jest kladrybina. Każdy ml roztworu zawiera 2 mg kladrybiny. Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu. Inne składniki leku to sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), kwas solny (do...

LONSURF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lonsurf to lek stosowany w chemioterapii raka, który należy do grupy leków zwanych lekami cytostatycznymi - antymetabolitami. Lonsurf zawiera dwie różne substancje czynne: triflurydynę i typiracyl. • Triflurydyna hamuje wzrost komórek rakowych. • Typiracyl zatrzymuje rozkładanie triflurydyny w organizmie, co powoduje, że triflurydyna działa dłużej. Lonsurf jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy - czasami zwanym rakiem jelita grubego. • Jest stosowany, kiedy rak rozprzestrzenił się...

LORTANDA

Podmiot odpowiedzialny: KRKA WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Lortanda zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek hormonalny (endokrynologiczny) wskazany w leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Lortanda zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może hamować rozrost raka piersi, który...

LOSTAR

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Lostar zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to leczenie hormonalne (lub „endokrynologiczne”) raka piersi. Rozrost nowotworu piersi jest częściowo stymulowany estrogenami, które są kobiecymi hormonami płciowymi. Lek Lostar zmniejsza stężenie estrogenów w wyniku blokowania enzymu (aromatazy) uczestniczącego w wytwarzaniu estrogenów i dlatego może hamować rozrost nowotworów złośliwych piersi, które...

LUCRIN DEPOT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Octan leuproreliny, substancja czynna leku Lucrin Depot, jest syntetycznym hormonem, który stosuje się w celu zmniejszenia poziomów testosteronu i estrogenu w organizmie. Stosowanie u dorosłych Lek Lucrin Depot jest wskazany w leczeniu: – raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego), – endometriozy przez okres 6 miesięcy. Lek można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym...

LUTATHERA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Lutathera jest preparatem radiofarmaceutycznym stosowanym w leczeniu określonych nowotworów (guzów neuroendokrynnych trzustki i przewodu pokarmowego), których nie można całkowicie usunąć z organizmu pacjenta podczas operacji, nastąpiły przerzuty nowotworu i nie ma już odpowiedzi na obecne leczenie. Aby lek był skuteczny na komórkach nowotworu muszą być obecne receptory dla somatostatyny. Lek Lutathera wiąże się z tymi receptorami i emituje promieniowanie jonizujące bezpośrednio do komórek...

LUTRATE DEPOT

Podmiot odpowiedzialny: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lutrate Depot jest lekiem dostępnym w postaci białego proszku w fiolce, który jest przekształcany w zawiesinę do wstrzyknięć domięśniowych. Lutrate Depot zawiera substancję czynną – leuprorelinę (zwaną także leuprolidem), która należy do grupy leków, nazywanych agonistami hormonu uwalniającego hormon o nazwie luteotropina (LHRH). Leki te zmniejszają stężenie hormonu płciowego – testosteronu. Lek Lutrate Depot jest przepisywany...

LYNETORIL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lynetoril jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Lynetoril stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: - przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, - chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, - szpiczak mnogi, jeśli nie jest wskazana...

LYNPARZA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Lynparza w kapsułkach twardych zawiera substancję czynną o nazwie olaparyb. Olaparyb jest lekiem z rodzaju inhibitorów polimerazy poli-adenozynodifosforanu rybozy (ang. PARP). U nosicieli pewnych zmutowanych (zmienionych) genów, zwanych genami BRCA (gen raka piersi), u których istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory, inhibitory PARP są w stanie wywołać śmierć komórek nowotworowych poprzez zablokowanie enzymów biorących udział w naprawie uszkodzeń DNA. Lek Lynparza jest stosowany do...

LYSODREN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lysodren to lek przeciwnowotworowy. Lek jest stosowany w leczeniu objawów zaawansowanego raka nadnerczy (nieoperacyjnego, z przerzutami lub wznowy). SKŁAD Substancją czynną jest mitotan. Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (E 460), makrogol 3350 oraz bezwodna krzemionka koloidalna DAWKOWANIE Na ogół dawka początkowa u dorosłych wynosi 2-3 g (4-6 tabletek) na dobę. W niektórych sytuacjach lekarz może rozpocząć leczenie od wyższych dawek, tzn....

MAMOSTROL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anastrozol, substancja czynna leku Mamostrol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Mamostrol jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Lek hamuje działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. Następuje to w wyniku hamowania działania substancji (enzymu), nazywanego aromatazą. SKŁAD Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka...

MEAXIN

Podmiot odpowiedzialny: Krka WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meaxin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Meaxin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Białe krwinki zwykle pomagają organizmowi zwalczać...

MEKINIST

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mekinist jest lekiem zawierającym jako substancję czynną trametynib. Jest on stosowany sam lub razem z innym lekiem, zawierającym dabrafenib w leczeniu rodzaju nowotworu skóry zwanego czerniakiem - z określoną zmianą (mutacją) genu zwanego „BRAF” - który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie można go usunąć operacyjnie. Ta mutacja genu mogła spowodować rozwój czerniaka. Lek oddziałuje na białka wytworzone z udziałem zmienionego genu i spowalnia lub hamuje...

MEPACT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek MEPACT zawiera substancję czynną - mifamurtyd, podobną do składników ściany komórkowej niektórych bakterii. Substancja ta pobudza układ odpornościowy, pomagając organizmowi w zwalczaniu komórek nowotworowych. Lek MEPACT stosuje się w leczeniu kostniakomięsaka (raka kości) u dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych (od 2 do 30 lat) . Lek stosuje się po operacji usunięcia nowotworu; wraz z chemioterapią zabija on pozostałe komórki nowotworowe w celu zmniejszenia ryzyka...

MERCAPTOPURINUM VIS

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne ,,VIS” Spółka z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Merkaptopuryna jest lekiem cytotoksycznym czyli hamującym podział komórek i działa toksycznie na komórki szybko dzielące się. Stosowana jest aby uzyskać brak objawów choroby i w leczeniu podtrzymującym, w: - ostrej białaczce limfoblastycznej (nadmierny przyrost limfocytów), - ostrej białaczce mieloblastycznej (nadmierny przyrost mieloblastów czyli niedojrzałych krwinek białych). Może być stosowana w przewlekłej białaczce granulocytowej (nadmierny przyrost granulocytów). Lek stosowany w...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA- 131I (MIBG- 131I) DO TERAPII

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do terapii jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej w celach terapeutycznych. Jod jest radioizotopem krótko życiowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni. Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do terapii jest radiofarmaceutykiem stosowanym w terapii nowotworowej. Terapeutycznie MIBG-131I znajduje zastosowanie w leczeniu rozsianych zmian przerzutowych złośliwej postaci pheochromocytoma, paraganglioma, neuroblastoma, rakowiaków i...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-123I

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I) jest radio farmaceutykiem stosowanym w scyntygraficznej lokalizacji i terapii guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) i ich przerzutów oraz neuroblastoma. Ze względu na użycie 123I, radiofarmaceutyk ten nadaje się szczególnie w diagnostyce u dzieci. SKŁAD Substancją czynną leku jest siarczan metajodobenzyloguanidyny-I23I w ilości . Inne składniki leku to: sodu pirosiarczyn miedzi (II) siarczan pięciowodny sodu octan trójwodny kwas octowy alkohol benzylowy sodu chlorek woda do wstrzykiwań DAWKOWANIE Dawkowanie Dawkowanie MIBG-123I zależy od wieku i wragi pacjenta....

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-131I (MIBG-131I) DO DIAGNOSTYKI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej w celach diagnostycznych. Jod jest radioizotopem krótkożyciowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni. Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem stosowanym w diagnostyce nowotworowej. Znajduje zastosowanie w: - diagnostyce izotopowej (wykrywanie, lokalizacja, ocena stopnia zaawansowania, kontrola po leczeniu) guzów neuroendokrynnych. Są nimi w...

METHOTREXAT-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Methotrexat-Ebewe zawiera substancję czynną metotreksat. Metotreksat jest pochodną kwasu foliowego, jest lekiem cytostatycznym z grupy antymetabolitów, hamuje namnażanie szybko dzielących się komórek (takich jak nowotworowe, szpiku kostnego, płodowe, błony śluzowej jamy ustnej, jelita cienkiego, pęcherza moczowego). Methotrexat-Ebewe stosuje się w skojarzonym leczeniu wielolekowym nowotworów złośliwych i ostrych białaczek, gdy występują wskazania do leczenia doustnego. Jeżeli komórki nowotworowe dzielą...

METOTREKSAT ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Metotreksat Accord jest metotreksat. Metotreksat jest lekiem cytostatycznym, który hamuje wzrost komórek. Metotreksat wywiera największy wpływ na komórki szybko dzielące się, takie jak komórki nowotworowe, komórki szpiku kostnego i komórki skóry. Metotreksat Accord jest stosowany w leczeniu następujących typów nowotworów: - ostra białaczka limfoblastyczna, - zapobieganie zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych w białaczce, - chłoniaki nieziarnicze, - kostniakomięsak, - wspomagająco w zaawansowanym raku piersi, - rak głowy i szyi z przerzutami...

METVIX

Podmiot odpowiedzialny: Galderma Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Metvix stosuje się w leczeniu zmian przednowotworowych skóry twarzy i owłosionej skóry głowy (znanych jako rogowacenie słoneczne -Keratosis actinica) obszarów, gdzie skóra została zniszczona przez promienie słoneczne, w wyniku czego stała się szorstka i łuszcząca. Wystąpienie tych zmian oznacza, że prawdopodobieństwo zachorowania w przyszłości na raka skóry jest większe, jeśli nie zastosuje się właściwego leczenia....

MITOMYCIN ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitomycyna to lek stosowany w leczeniu nowotworów, tzn. lek, który zapobiega podziałom komórek nowotworowych bądź opóźnia ich podział wpływając w różny sposób na ich metabolizm. Działanie leków stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych oparte jest na fakcie, że jedną z różnic pomiędzy komórkami nowotworowymi, a komórkami prawidłowymi jest to, że w przypadku tych pierwszych tempo podziałów komórkowych jest zwiększone z powodu braku kontroli nad ich podziałem. Wskazania...

MITOMYCIN C KYOWA

Podmiot odpowiedzialny: NORDIC Pharma s.r.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitomycin C Kyowa jest antybiotykiem, należy do grupy leków znanych jako leki przeciwnowotworowe. Działanie Mitomycin C Kyowa polega na zatrzymywaniu rozrostu nowotworu, prowadzi do śmierci komórek nowotworowych a tym samym do niszczenia nowotworu. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu syntezy DNA, RNA, syntezy białek, co prowadzi do śmierci komórki nowotworowej. Lek stosowany jest w następującym leczeniu przeciwnowotworowym: raka żołądka,...

MITOMYCIN MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitomycyna to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych, tzn. lek, który zapobiega podziałom komórek nowotworowych bądź opóźnia ich podział wpływając w różny sposób na ich metabolizm. Działanie leków stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych oparte jest na fakcie, że jedną z różnic pomiędzy komórkami nowotworowymi a komórkami prawidłowymi jest to, że w przypadku tych pierwszych tempo podziałów komórkowych jest zwiększone z powodu braku kontroli nad ich...

MITOXANTRON ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitoxantron Accord należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Należy także do podgrupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Mitoxantron Accord zabopiega wzrostowi komórek rakowych doprowadzając w rezultacie do ich śmierci. Stosowany jest w leczeniu: · Zaawansowanego stadium raka piersi (z przerzutami) · Pewnych postaci raka węzłów chłonnych (chłoniaka nieziarniczego, ang. non-Hodgkins lymphoma) · Ostrej białaczki nielimfocytowej u dorosłych. Białaczka jest typem raka krwi, w którym szpik kostny produkuje zbyt dużo białych krwinek. Do...

MITOXANTRON SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Mitoxantron Sandoz zawiera substancję czynną o nazwie mitoksantron. Mitoxantron Sandoz należy do grupy leków określanych jako leki przeciwnowotworowe. Dodatkowo należy do klasy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Mitoxantron Sandoz uniemożliwia wzrost komórek nowotworowych, w wyniku czego ostatecznie giną. Lek ten także hamuje aktywność układu odpornościowego i jest z tego powodu stosowany w leczeniu pewnej postaci stwardnienia rozsianego, jeżeli nie ma żadnej innej możliwości leczenia. Lek...

MITOXANTRON-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitoxantron-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, chłoniak nieziarniczy (typu non-Hodgkin), ostra białaczka nielimfocytowa. Może być stosowany jako jedyny lek, jednak częściej podaje się go razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Ponadto Mitoxantron-Ebewe stosuje się w leczeniu wtórnej postępującej (SPMS) lub nawracającoustępującej (RRMS) postaci stwardnienia rozsianego. SKŁAD - Substancją czynną leku jest mitoksantron. 1...

MULTIFERON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Multiferon zawiera interferon alfa. Jest to substancja wytwarzana w organizmie w celu wzmocnienia jego obrony immunologicznej oraz mająca zdolność atakowania niektórych komórek rakowych i wirusów. Multiferon stosuje się w leczeniu czerniaka złośliwego i u pacjentów z odpornością na interferony wytwarzane biosyntetycznie. SKŁAD - Substancją czynną leku jest interferon alfa. Jedna ampułko-strzykawka (0,5 ml) zawiera 3 miliony j.m. naturalnego interferonu alfa z leukocytów ludzkich (HuIFN-alfa-Le). - Inne składniki leku...

MUSTOPHORAN

Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier WSKAZANIA DO STOSOWANIA MUSTOPHORAN zawierający fotemustynę, jest lekiem przeciwnowotworowym, który zapobiega rozrostowi pewnych komórek. Lek MUSTOPHORAN jest wskazany: - w leczeniu rozsianego czerniaka złośliwego z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego; - w leczeniu pierwotnych, złośliwych guzów mózgu. SKŁAD Substancją czynną leku jest fotemustyna. Jedna fiolka z proszkiem zawiera 208 mg fotemustyny. Jedna ampułka z 4 ml rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji...

MVASI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek MVASI zawiera jako substancję czynną bewacyzumab, która jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (rodzaj białka, które jest w normalnych warunkach produkowane przez układ immunologiczny w celu obrony przed zakażeniami i rakiem). Bewacyzumab łączy się wybiórczo z białkiem nazywanym ludzkim czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), które jest obecne w wyściółce naczyń krwionośnych i limfatycznych w organizmie. Białko VEGF powoduje wzrost naczyń krwionośnych w obrębie guza, co umożliwia...

MYLERAN

Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tabletki leku Myleran zawierają substancję czynną – busulfan. Substancja ta należy do grupy lekówcytotoksycznych (zwanych również chemioterapią). Myleran jest stosowany w leczeniu niektórych chorób krwi i nowotworów krwi. Lek działa zmniejszając liczbę nowych komórek krwi wytwarzanych przez organizm. Myleran jest stosowany w: • Przewlekłej białaczce granulocytowej (zwanej również przewlekłą białaczka szpikową) – chorobie, która powoduje zwiększenie liczby białych krwinek....

MYLOTARG

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek MYLOTARG zawiera substancję czynną gemtuzumab ozogamycyny, lek przeciwnowotworowy, który składa się z przeciwciała monoklonalnego połączonego z substancją mającą za zadanie niszczenie komórek nowotworowych. Substancja ta jest dostarczana do komórek nowotworowych przez przeciwciało monoklonalne. Przeciwciało monoklonalne jest białkiem, które rozpoznaje określone komórki nowotworowe. Lek MYLOTARG stosuje się w leczeniu określonego rodzaju nowotworu zwanego ostrą białaczką szpikową (AML), w którym szpik kostny wytwarza nieprawidłowe krwinki białe. Lek...

MYOCET

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Myocet zawiera lek o nazwie „doksorubicyna”, który niszczy komórki nowotworowe. Leczenie lekiem tego typu określane jest jako chemioterapia. Lek zawarty jest w mikroskopijnych cząsteczkach tłuszczu nazywanych liposomami. Myocet jest stosowany u dorosłych kobiet jako lek pierwszego rzutu w leczeniu raka piersi z przerzutami. Jest on stosowany razem z innym lekiem zwanym „cyklofosfamid”. Należy dokładnie zapoznać się z ulotką dla pacjenta również dla tego leku. SKŁAD Substancją...

NAVELBINE

Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Medicament WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Navelbine należy do grupy pochodnych alkaloidów Vinca stosowanych w leczeniu raka. Lek Navelbine dostępny jest w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podawanego dożylnie. Lek Navelbine stosowany jest w leczeniu niektórych typów nowotworów złośliwych płuc i piersi. Nie zaleca się stosowania leku Navelbine u dzieci. SKŁAD - Substancją czynną leku jest winorelbina w postaci winianu. - Każdy 1ml roztworu zawiera 10...

NAVIREL

Podmiot odpowiedzialny: medac WSKAZANIA DO STOSOWANIA LNavirel ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Substancja czynna leku — winorelbina — należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków. Leki te wpływają na wzrost komórek nowotworowych. Navirel jest przeznaczony do stosowania w leczeniu nowotworów złośliwych, a konkretnie niedrobnokomórkowego raka płuca i raka piersi. SKŁAD Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winianu), w stężeniu 10 mg/ml. Pozostały składnik to woda...

NEOCITEC

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Neocitec jest lekiem przeciwnowotworowym. Należy do grupy leków nazywanych alkaloidami barwinka różowatego. Neocitec jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów zaawansowanego raka płuc i raka piersi. SKŁAD Substancją czynną jest winorelbina. Każda fiolka 1 ml zawiera winorelbiny winian w ilości odpowiadającej 10 mg winorelbiny. Każda fiolka 5 ml zawiera winorelbiny winian w ilości odpowiadającej 50 mg winorelbiny. Ponadto lek zawiera wodę do...

NEOFORDEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Neofordex jest lekiem, który zawiera substancję czynną deksametazon. Deksametazon to rodzaj hormonu zwany glikokortykoidem, a niekiedy kortykoidem lub kortykosteroidem. Wykazuje on różne działania, między innymi wpływa na białe krwinki, stanowiące część układu odpornościowego (naturalnej obrony organizmu). Deksametazon jest podobny do glikokortykoidów, które są naturalnie wytwarzane w organizmie człowieka. Neofordex jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, nowotworem krwi atakującym krwinki białe, które wytwarzają przeciwciała....

NEXAVAR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nexavar stosuje się w leczeniu raka wątroby (rak wątrobowokomórkowy). Nexavar stosuje się również w leczeniu raka nerki w zaawansowanym stadium (zaawansowany rak nerkowokomórkowy) u pacjentów, u których standardowa terapia nie przyniosła efektów w postaci zatrzymania choroby lub gdy uznano, że nie jest ona wskazana. Nexavar stosuje się w leczeniu raka tarczycy (zróżnicowany rak tarczycy). Nexavar jest tak zwanym inhibitorem wielokinazowym. Działa w ten sposób, że zmniejsza tempo wzrostu...

NIBIX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nibix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Nibix jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka...

NIBIX PP

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nibix PP jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek Nibix PP jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z: - Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka...

NINLARO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA NINLARO jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym iksazomib, który jest „inhibitorem proteasomu“. Lek NINLARO jest stosowany w leczeniu nowotworu szpiku kostnego zwanego szpiczakiem mnogim. Substancją czynną tego leku jest iksazomib, który działa poprzez blokowanie czynności proteasomów. Proteasomy to elementy wewnątrzkomórkowe, które są odpowiedzialne za trawienie białek i mają istotne znaczenie dla przeżycia komórek. Ponieważ komórki szpiczakowe wytwarzają duże ilości białek, blokowanie działania proteasomów może prowadzić do śmierci komórek...

NIVOLUMAB BMS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nivolumab BMS jest lekiem stosowanym w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (rodzaj nowotworu płuc) u dorosłych. Substancją czynną jest niwolumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym rodzajem białka, które zostało zaprojektowane aby rozpoznawać i przyłączać się do specyficznych, określonych substancji w organizmie. Niwolumab przyłącza się do docelowego białka zwanego receptorem programowanej śmierci 1 (PD-1), które może wyłączyć aktywność limfocytów T (rodzaju białych krwinek będących częścią układu odpornościowego i stanowiących...

NOGRON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nogron zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Nogron jest stosowany w leczeniu pacjentów z określonymi postaciami guzów mózgu: - u dorosłych z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym. Nogron jest stosowany na początku razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie samodzielnie (faza monoterapii). - u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny....

NOLVADEX D

Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca UK Ltd WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ten lek nazywa się Nolvadex D i zawiera substancję czynną, która nazywa się tamoksyfen. Tamoksyfen należy do grupy leków nazywanych antyestrogenami. Estrogen jest naturalną substancją w organizmie. Jest hormonem płciowym. Nolvadex D działa poprzez blokowanie działania estrogenu. Lek Nolvadex D jest stosowany w leczeniu raka piersi. SKŁAD - Substancją czynną leku jest tamoksyfen. Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg tamoksyfenu (w postaci...

NOXECAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Noxecan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Noxecan stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych jako jedyny lek albo jednocześnie z innymi lekami (np. z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacuzymabem, cetuksymabem, kapecytabiną). SKŁAD Substancją czynną jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny. Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu. Każda fiolka 2 ml...

ODOMZO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Odomzo Lek Odomzo zawiera substancję czynną sonidegib. Jest to lek przeciwnowotworowy. W jakim celu stosuje się lek Odomzo Lek Odomzo jest stosowany w celu leczenia osób dorosłych z pewnym rodzajem raka skóry zwanym rakiem podstawnokomórkowym. Lek jest stosowany, gdy rak rozprzestrzenił się miejscowo i nie może być leczony chirurgicznie lub przez radioterapię. Jak działa lek Odomzo Prawidłowy wzrost komórek jest kontrolowany przez różne sygnały chemiczne. U...

OKSALIPLATYNA MEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac WSKAZANIA DO STOSOWANIA Oksaliplatyna medac jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę. Oksaliplatyna medac stosowana jest w leczeniu nowotworu jelita grubego (leczenie III stadium raka okrężnicy po całkowitym usunięciu pierwotnego guza, raka jelita grubego i odbytu z przerzutami). Oksaliplatyna medac stosowana jest w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi takimi, jak: 5-fluorouracyl i kwas folinowy. SKŁAD Substancją czynną leku jest oksaliplatyna. Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera...

ONCOTICE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek OncoTICE należy do grupy leków o działaniu immunostymulującym. Preparaty te stymulują pewne elementy układu odpornościowego. Lek OncoTICE to proszek służący do sporządzania zawiesiny, która po rozpuszczeniu jest podawana przez cewnik do pęcherza moczowego. Lek OncoTICE jest stosowany w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Ponadto jest stosowany w zapobieganiu nawrotom choroby po zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym na pęcherzu....

ONIVYDE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA ONIVYDE jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną — irynotekan. Ta substancja czynna jest utrzymywana w niewielkich cząsteczkach lipidowych (tłuszczowych) zwanych liposomami. Irynotekan należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „inhibitorami topoizomerazy”. Blokuje enzym o nazwie topoizomeraza I, który uczestniczy w podziale DNA. Zapobiega to namnażaniu i wzrostowi komórek nowotworowych, które w końcu giną. Liposomy powinny gromadzić się w obrębie guza i powoli uwalniać lek w czasie, dzięki czemu...

ONTRUZANT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Ontruzant zawiera substancję czynną trastuzumab, przeciwciało monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne wiążą się ze specyficznymi białkami lub antygenami. Trastuzumab jest zaprojektowany, aby wiązać się wybiórczo z antygenem nazywanym receptorem ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2 (HER2). HER2 występuje w dużych ilościach na powierzchni niektórych komórek rakowych i pobudza ich wzrost. Lek Ontruzant wiąże się z HER2, przez co hamuje wzrost takich komórek i powoduje ich śmierć. Lekarz...

OPDIVO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA OPDIVO jest lekiem stosowanym w leczeniu: - zaawansowanego czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u dorosłych - zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (rodzaj nowotworu płuc) u dorosłych - zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (rodzaj nowotworu nerki) u dorosłych. Substancją czynną jest niwolumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym rodzajem białka, które zostało zaprojektowane aby rozpoznawać i przyłączać się do specyficznych, określonych substancji w organizmie. Niwolumab przyłącza się do docelowego białka zwanego receptorem programowanej śmierci 1 (PD-1), które...

ORTOFOSFORAN SODU Na2H32PO4

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ortofosforan sodu Na2H32PO4, do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop fosforu-32. Izotop ten posiada krótki okres połowicznego rozpadu 14,29 dni, emituje cząstki beta (Emax 1,71 MeV), które podczas przejścia przez materię wytwarzają promieniowanie hamowania (Bremsstrahlung). Preparat ten jest przeznaczonym do terapii czerwienicy prawdziwej i polytrombocytemii prawdziwej, jeśli inne metody leczenia okażą się zawodne. Może...

OXALIPLATIN CSC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Oxaliplatin CSC jest oksaliplatyna. Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę. Lek jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (leczenie raka okrężnicy w III stopniu, wg skali Duke C, zaawansowania po całkowitym operacyjnym usunięciu guza pierwotnego oraz leczenie raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami). Lek jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi nazywanymi 5-fluorouracyl i kwas folinowy. SKŁAD Substancją czynną leku jest...

OXALIPLATIN HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Oxaliplatin Hospira jest oksaliplatyna. Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym platynę. Oksaliplatyna jest stosowana do leczenia raka jelita grubego (leczenie raka okrężnicy w III stadium zaawansowania po całkowitej resekcji guza pierwotnego, raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami). Oksaliplatyna jest stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi o nazwie 5-fluorouracyl i kwas folinowy. SKŁAD Substancją czynną jest oksaliplatyna. Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu...

OXALIPLATIN KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Oxaliplatin Kabi, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest oksaliplatyna. Oxaliplatin Kabi jest lekiem przeciwnowotworowym, stosowanym w leczeniu raka okrężnicy (jelita grubego) lub odbytnicy (odbytu) z przerzutami (zaawansowanego) lub jako leczenie uzupełniające po chirurgicznej resekcji guza (nowotworu) okrężnicy. Lek stosowany jest w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi takimi jak: 5-fluorouracyl (5-FU) i kwas folinowy (FA). SKŁAD Substancją czynną leku jest...

OXALIPLATIN MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Oxaliplatin Mylan stosuje się w leczeniu raka jelita grubego (raka okrężnicy w III stopniu zaawansowania po całkowitej resekcji zmiany pierwotnej oraz raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami). Oksaliplatynę stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi zwanymi 5-fluorouracyl (5-FU) i leukoworyna (kwasem folinowy). Oxaliplatin Mylan jest lekiem przeciwnowotworowym lub przeciwrakowym zawierającym platynę. SKŁAD Substancją czynną leku Oxaliplatin Mylan, proszek do sporządzania roztworu...

OXALIPLATIN TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Oxaliplatin Teva jest cytostatykiem (lekiem przeciwnowotworowym) i jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) z przerzutami (zaawansowanego) lub jako leczenie dodatkowe po operacji usunięcia guza okrężnicy. Oxaliplatin Teva stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, o nazwach 5-fluorouracyl (5-FU) i leukoworyna (kwas folinowy). SKŁAD - Substancją czynną leku jest oksaliplatyna; 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg...

OXALIPLATIN-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Oxaliplatin-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną oksaliplatynę. Oxaliplatin-Ebewe jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (leczenie III stadium raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza, raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami). Oxaliplatin-Ebewe stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, takimi jak: 5-fluorouracyl (5-FU) i kwas folinowy (FA). SKŁAD Substancją czynną leku jest oksaliplatyna. Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do...

OXALIPLATINUM ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Oxaliplatinum Accord jest oksaliplatyna. Lek Oxaliplatinum Accord jest lekiem przeciwnowotworowym i stosuje się go w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, a także w leczeniu uzupełniającym po operacji usuwania guza nowotworowego okrężnicy. Stosuje się go w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, zwanymi 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA). Przed wstrzyknięciem do żyły, koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji należy rozpuścić. Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu...

PACLIMEDAC

Podmiot odpowiedzialny: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten jest stosowany w leczeniu raka jajnika lub piersi. Lek ten może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju raka płuc (zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca) u pacjentów, którzy nie mogą być poddani zabiegowi chirurgicznego i (lub) leczeni radioterapią. Lek Paclimedac może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju nowotworu, zwanego mięsakiem Kaposi’ego, który może być...

PACLITAXEL DR. SCHLICHTIGER

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Paclitaxel Dr. Schlichtiger jest lekiem przeciwnowotworowym. Może powstrzymać podział i wzrost komórek rakowych. Lek Paclitaxel Dr. Schlichtiger stosuje się w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, takich jak: - rak piersi o leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi po chirurgicznym usunięciu guza pierwotnego, po leczeniu uzupełniającym antracyklinami i cyklofosfamidem (AC) o jako początkowe leczenie zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami. Lek Paclitaxel Dr. Schlichtiger podaje się w skojarzeniu z antracykliną...

PACLITAXEL HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Paclitaxel Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, który jest stosowany do leczenia różnych rodzajów raka, w tym raka jajnika, raka piersi (po zabiegu chirurgicznym lub jeśli jest zaawansowany lub powoduje przerzuty) i niedrobnokomórkowego raka płuca (zaawansowanego). Lek może być stosowany w połączeniu z innymi sposobami leczenia lub, jeśli inne sposoby leczenia są nieskuteczne. Lek może być również stosowany w...

PACLITAXEL KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek nosi nazwę „Paclitaxel Kabi, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji”, ale w dalszej części ulotki zwany jest „Paclitaxel Kabi”. Ten lek należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „taksany”. Leki te hamują wzrost komórek nowotworowych. Paclitaxel Kabi jest stosowany w leczeniu następujących nowotworów: Rak jajnika: jako lek pierwszego rzutu (po wcześniejszej operacji, w skojarzeniu z lekiem zawierającym platynę, cisplatynę), gdy zawiodły inne metody leczenia z użyciem...

PACLITAXEL-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Paclitaxel-Ebewe jest stosowany w leczeniu:  raka jajnika W chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika paklitaksel jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyną u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm), po wcześniejszej laparotomii. W chemioterapii drugiego rzutu w raku jajnika paklitaksel jest wskazany w leczeniu pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których standardowe...

PACLITAXELUM ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek nosi nazwę „Paclitaxelum Accord, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji”,w dalszej części ulotki zwany jest jednak lekiem „Paclitaxelum Accord”. Paklitaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „taksany”. Leki te hamują wzrost komórek nowotworowych. Lek PaclitaxelumAccord jest stosowany w leczeniu następujących nowotworów: Rak jajnika: • jako lek pierwszego rzutu (po wcześniejszej operacji, w skojarzeniu z lekiem zawierającym platynę, cisplatynę). • gdy zawiodły inne metody leczenia z użyciem tradycyjnych leków...

PACLITAXELUM TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Paclitaxelum TEVA jest lekiem przeciwnowotworowym. Wynikiem jego działania jest zahamowanie przebudowy sieci mikrotubuli, co uniemożliwia podział mitotyczny komórki. Wskazaniami do stosowania leku Paclitaxelum TEVA są: Rak jajnika - leczenie pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcześniejszej operacji, w połączeniu z cisplatyną - gdy standardowe leczenie z zastosowaniem platyny okazało się nieskuteczne Rak piersi - leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi...

PALONOSETRON ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Palonosetron Accord należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3. Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Palonosetron Accord jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 1 miesiąca życia. SKŁAD Substancją czynną leku jest palonosetron (w postaci chlorowodorku). Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów palonosetronu. Jedna fiolka 5...

PALONOSETRON FRESENIUS KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Palonosetron Fresenius Kabi należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów serotoninowych 5-HT3. Ma on zdolność blokowania działania powstającej w organizmie serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Palonosetron Fresenius Kabi stosuje się w zapobieganiu nudnościom i wymiotom spowodowanym chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia. SKŁAD Substancją czynną leku jest palonosetron (w postaci chlorowodorku). Każdy ml roztworu zawiera 50 mikrogramów palonosetronu....

PALONOSETRON HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Palonosetron Hospira należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3. Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty. Palonosetron Hospira jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 1 miesiąca życia. SKŁAD Substancją czynną leku jest palonosetron (w postaci chlorowodorku). Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów palonosetronu. Każda fiolka...

PAMIDRONAT MEDAC 3 MG/ML

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pamidronat medac 3 mg/ml jest lekiem wpływającym na tworzenie i niszczenie kości. Ma formę roztworu, który może być podawany poprzez powolny wlew kroplowy. Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest stosowany w trzech przypadkach: - obniża zwiększone z powodu nowotworów stężenie wapnia we krwi; - hamuje niszczenie kości u pacjentów z przerzutami raka piersi do kości; - jest stosowany u pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim (nowotworem komórek szpiku kostnego). ...

PAMIFOS

Podmiot odpowiedzialny: Vipharm S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku jest disodu pamidronian. Pamifos należy do leków z grupy bisfosfonianów. Bisfosfoniany są stosowane w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi. Duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) może towarzyszyć różnym chorobom, łącznie z niektórymi rodzajami nowotworów. Hiperkalcemia często spowodowana jest nadmiernym uwalnianiem wapnia z kości. Pamifos wzmacnia kości i zmniejsza uwalnianie wapnia do krwi. Jeśli nie leczy się...

PAMISOL

Podmiot odpowiedzialny: Hospira UK Ltd WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pamisol należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Działanie lecznicze pamidronianu polega na tym, że lek wiąże się z kośćmi i zmniejsza ich destrukcję. Lek pomaga zmniejszyć zwiększone stężenie wapnia we krwi, spowodowane przez nowotwory i zmniejszyć utratę tkanki kostnej, co może występować u pacjentów z pewnymi rodzajami raka, np. rakiem piersi lub szpiczakiem mnogim. Jeśli pacjent nie jest...

PAMITOR

Podmiot odpowiedzialny: Chiesi Pharmaceuticals GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku Pamitor należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami, działającymi na składniki mineralne kości. Bisfosfoniany hamują proces resorpcji kości, dzięki czemu równowaga między ciągłym tworzeniem kości a jej resorpcją jest przesunięta w kierunku procesu tworzenia kości. Pamitor stosuje się w leczeniu następujących stanów związanych ze zwiększoną aktywnością komórek odpowiedzialnych za resorpcję kości: • przerzuty nowotworowe do kości i...

PANZYGA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Panzyga Lek Panzyga jest roztworem immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IgG), tzn. roztworem normalnych ludzkich przeciwciał, do podawania dożylnego (tzn. w kroplówce do żyły). Immunoglobuliny stanowią normalny składnik krwi człowieka i element mechanizmu odpornościowego organizmu. Lek Panzyga zawiera wszystkie IgG, jakie występują we krwi zdrowych ludzi. Właściwe dawki leku Panzyga mogą przywrócić patologicznie małe stężenie IgG do wartości prawidłowych. Lek Panzyga zawiera szerokie spektrum przeciwciał skierowanych...

PEGASPARGASE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek zawiera pegaspargazę, pochodną L-asparaginazy, enzymu rozkładającego L-asparaginę na kwas asparaginowy i amoniak. Przyjmuje się, że działanie asparaginazy polega na zmniejszaniu ilości L-asparaginy w komórkach białaczkowych, co prowadzi do zahamowania tworzenia białek w komórkach nowotworowych. Wskazania do stosowania Lek Pegaspargase jest stosowany w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i dorosłych, u których rozwinęła się nadwrażliwość na niezmienioną L-asparaginazę. SKŁAD Substancją czynną...

PEMETREKSED ADAMED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetreksed Adamed to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek Pemetreksed Adamed podawany jest w połączeniu z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym, jako leczenie złośliwego międzybłoniaka opłucnej, czyli rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetreksed Adamed jest również podawany w połączeniu z cisplatyną, jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetreksed może być przepisany, jeżeli pacjent ma...

PEMETREKSED SUN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetreksed SUN zawiera substancję czynną pemetreksed, która należy do grupy leków stosowanych w leczeniu raka. Stosuje się go: - w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym cisplatyną, w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii; - w skojarzeniu z cisplatyną, jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym; - u pacjentów z rakiem płuca w...

PEMETREXED ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Accord to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Accord w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Accord w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Pemetrexed Accord może być przepisany pacjentom z...

PEMETREXED ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Actavis to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek zawiera substancję czynną pemetreksed. Pemetreksed należy do grupy leków zwanych analogami kwasu foliowego; przerywa on procesy niezbędne do namnażania się komórek. Lek w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek w skojarzeniu z cisplatyną jest stosowany także...

PEMETREXED ADAMED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Adamed to lek stosowany w leczeniu raka. Pemetrexed Adamed w połączeniu z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Adamed w połączeniu z cisplatyną, jest również stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium...

PEMETREXED ALVOGEN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Pemetrexed Alvogen jest lekiem stosowanym w leczeniu raka. Lek Pemetrexed Alvogen jest stosowany w połączeniu z cisplatyną (innym lekiem przeciwnowotworowym) w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej (nowotworu złośliwego dotyczącego błony pokrywającej płuca) u pacjentów, którzy nie byli wcześniej poddawani chemioterapii. Lek Pemetrexed Alvogen w połączeniu z cisplatyną jest także stosowany w leczeniu początkowym u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc. Pemetreksed może być przepisany pacjentom z zaawansowanym rakiem płuc,...

PEMETREXED FRESENIUS KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Fresenius Kabi to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed Fresenius Kabi w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Fresenius Kabi w skojarzeniu z cisplatyną jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetrexed Fresenius Kabi może być przepisany...

PEMETREXED GENERICS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Generics jest lekiem stosowany w leczeniu nowotworów. Pemetrexed Generics podaje się łącznie z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym, w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, czyli rodzaju nowotworu atakującego błonę okrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Generics podaje się również łącznie z cisplatyną w początkowym leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetreksed może być przepisany, jeżeli pacjent ma raka płuca w stadium zaawansowanym,...

PEMETREXED GLENMARK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Glenmark to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Pemetrexed Glenmark podaje się łącznie z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym, w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, czyli rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Glenmark podaje się również łącznie z cisplatyną w początkowym leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetrexed Glenmark może być przepisany, jeśli pacjent ma raka płuca w stadium...

PEMETREXED HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Hospira to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Hospira w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Hospira w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Pemetrexed Hospira może być przepisany pacjentom z...

PEMETREXED HOSPIRA UK LIMITED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Hospira UK Limited to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Hospira UK Limited w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Hospira UK Limited w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Pemetrexed...

PEMETREXED LILLY

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Lilly to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Lilly w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Lilly w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Pemetrexed Lilly może być przepisany pacjentom z...

PEMETREXED MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed medac to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed medac w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca. Lek stosuje się u pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali chemioterapii. Lek Pemetrexed medac w skojarzeniu z cisplatyną jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetreksed może być przepisany pacjentom z...

PEMETREXED MYLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Mylan to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed Mylan w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Mylan w skojarzeniu z cisplatyną, stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetrexed Mylan może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w...

PEMETREXED PHARMASWISS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed PharmaSwiss to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed PharmaSwiss w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed PharmaSwiss w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Pemetrexed PharmaSwiss może być przepisany pacjentom z...

PEMETREXED SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Sandoz to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Sandoz w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Sandoz w skojarzeniu z cisplatyną jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Pemetrexed Sandoz może być przepisany pacjentom z...

PEMETREXED SIGILLATA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA PemetrexedSigillata to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Zawiera on substancję czynną pemetreksed. Pemetreksed należy do grupy leków zwanych analogami kwasu foliowego. Zaburza on procesy, które są niezbędne do namnażania komórek. Lek Pemetrexed Sigillata w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Sigillata w...

PEMETREXED STADA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed STADA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed STADA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed STADA w skojarzeniu z cisplatyną stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetrexed STADA może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w...

PEMETREXED TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu nowotworów złośliwych. Pemetrexed Teva w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Pemetrexed Teva w skojarzeniu z cisplatyną, jest również stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Pemetrexed Teva może być przepisany pacjentom z rakiem płuca...

PEMETREXED ZENTIVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pemetrexed Zentiva to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pemetrexed Zentiva w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Pemetrexed Zentiva w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w zaawansowanym stadium. Lek Pemetrexed Zentiva może być przepisany pacjentom z...

PERJETA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Perjeta jest pertuzumab i jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem piersi, gdy: • Stwierdzono, że rak piersi jest „HER2-dodatni” – na podstawie badania zleconego przez lekarza. • Rak rozprzestrzenił się na inne narządy (doszło do przerzutów) oraz nie stosowano wcześniej leków przeciwnowotworowych (chemioterapia) ani innych leków wiążących się z receptorem HER2 lub nastąpił nawrót raka w piersi po wcześniejszym leczeniu. • Rak nie rozprzestrzenił...

PIXUVRI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Pixuvri należy do grupy farmakoterapeutycznej leków znanych jako „leki przeciwnowotworowe”. Leki te są stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych. Lek Pixuvri jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z wielokrotnie nawracającym lub opornym na leczenie agresywnym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B (ang. Non-Hodgkin Lymphoma). Lek Pixuvri zabija komórki nowotworowe poprzez wiązanie się z DNA, co prowadzi do obumarcia komórki. Jest stosowany u pacjentów, u których nowotwór nie...

PORTRAZZA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Portrazza zawiera jako substancję czynną necytumumab, który należy do grupy substancji nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Necytumumab w sposób specyficzny rozpoznaje i wiąże się z białkiem na powierzchni niektórych komórek nowotworowych. Białko to określane jest jako receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Inne białka organizmu (nazywane czynnikami wzrostu) mogą łączyć się z EGFR i pobudzać komórki nowotworowe do rozrostu i podziału. Necytumumab utrudnia innym białkom wiązanie się z EGFR,...

POTACTASOL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Potactasol zawiera substancję czynną topotekan, która pomaga zabijać komórki nowotworowe. Lek Potactasol jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub radioterapia. W tym przypadku leczenie lekiem Potactasol jest skojarzone z cisplatyną. SKŁAD Substancją czynną leku jest topotekan. Każda fiolka zawiera 1 mg (z 10%...

RELESTAT

Podmiot odpowiedzialny: Allergan Pharmaceuticals Ireland  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Relestat, krople do oczu, roztwór jest lekiem przeciwalergicznym (przeciwuczuleniowym), stosowanym w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. Relestat jest stosowany w leczeniu następujących objawów: łzawienie oczu, swędzenie, zaczerwienienie lub opuchnięcie oczu lub powiek. SKŁAD Substancją czynną leku jest chlorowodorek epinastyny. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku epinastyny. Ponadto lek zawiera benzalkoniowy chlorek (substancja konserwująca), disodu edetynian, sodu...

REMOVAB

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Removab zawiera substancję czynną katumaksomab, który jest przeciwciałem monoklonalnym. Rozpoznaje on białko na powierzchni komórek rakowych i angażuje komórki odpornościowe do ich zniszczenia. Removab jest stosowany do leczenia wodobrzusza nowotworowego, jeśli standardowe leczenie nie jest dostępne lub nie jest już możliwe. Wodobrzusze nowotworowe to nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (jamie otrzewnej), wynikające z istnienia określonych rodzajów raka. SKŁAD - Substancją czynną leku jest katumaksomab (10 mikrogramów w...

REVLIMID

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Revlimid Lek Revlimid zawiera substancję czynną „lenalidomid”. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego. Lek Revlimid jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu: 1. Szpiczaka mnogiego. 2. Zespołów mielodysplastycznych. 3. Chłoniaka z komórek płaszcza. Szpiczak mnogi i lek Revlimid Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który atakuje pewien rodzaj białych krwinek, nazywanych komórkami plazmatycznymi. Komórki te gromadzą się w szpiku kostnym i ulegają niekontrolowanym...

RITEMVIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Ritemvia Ritemvia zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim celu stosuje się lek Ritemvia Lek Ritemvia może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek Ritemvia w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki nieziarnicze...

RITUZENA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Rituzena zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. Lek Rituzena może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek Rituzena w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki nieziarnicze są chorobami tkanki limfatycznej (część układu odpornościowego), które...

RIXATHON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Rixathon Lek Rixathon zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab wiąże się z powierzchnią białych krwinek zwanych limfocytami B. Po związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tych komórek następuje ich śmierć. W jakim celu stosuje się lek Rixathon Lek Rixathon może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek Rixathon w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki nieziarnicze...

RIXIMYO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Riximyo Lek Riximyo zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab wiąże się z powierzchnią białych krwinek zwanych limfocytami B. Po związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tych komórek następuje ich śmierć. W jakim celu stosuje się lek Riximyo Lek Riximyo może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek Riximyo w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki nieziarnicze...

ROFERON-A

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Roferon-A zawiera substancję przeciwwirusową o nazwie interferon alfa-2a, która jest podobna do naturalnego interferonu wytwarzanego w organizmie w celu obrony przed zakażeniami wirusowymi i przed rozwojem nowotworów. Po wykryciu zagrożenia Roferon-A modyfikuje, spowalnia, hamuje lub zmienia wzrost lub funkcje czynników je wywołujących. Roferon-A jest wskazany w leczeniu: - przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (zakażenia wirusowe), - nowotworów z komórek krwi (chłoniak...

RYDAPT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Rydapt zawiera substancję czynną midostaurynę. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy proteinowej. Rydapt jest stosowany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) u dorosłych, u których występuje defekt genu o nazwie FLT3. Ostra białaczka szpikowa to postać złośliwego nowotworu pewnych krwinek białych (zwanych komórkami „mieloidalnymi”), w której organizm nadmiernie wytwarza nieprawidłowy typ tych komórek. Rydapt jest również stosowany u osób dorosłych w leczeniu agresywnej mastocytozy...

SANCUSO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku SANCUSO jest granisetron. Lek SANCUSO należy do grupy leków przeciwwymiotnych oraz zapobiegających nudnościom. Lek SANCUSO jest systemem transdermalnym (przezskórnym), plastrem stosowanym u dorosłych w celu zapobiegania nudnościom oraz wymiotom podczas stosowania chemioterapii (leki stosowane w leczeniu nowotworów) trwającej 3 do 5 dni, gdy mają trudności z połykaniem tabletek (na przykład w związku z bólem, suchością lub zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej lub gardła). Jeśli...

SAVENE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Savene zawiera substancję czynną deksrazoksan, który jest stosowany jako antidotum na leki przeciwnowotworowe zwane antracyklinami. Większość leków przeciwnowotworowych podaje się dożylnie. Niekiedy może dojść do przypadkowego wydostania się leku poza żyłę i do otaczających tkanek lub przecieków z żyły do otaczających tkanek. Taką sytuację określa się mianem wynaczynienia. Jest to poważne powikłanie, które może prowadzić do poważnego uszkodzenia tkanek. Produkt Savene jest wskazany u dorosłych w...

SINDAXEL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Sindaxel jest lekiem z grupy chemioterapeutyków stosowanym w leczeniu nowotworów. Jest lekiem pochodzenia roślinnego z grupy taksanów. Mechanizm działania leku polega na zahamowaniu podziałów komórek nowotworowych, które ulegają ostatecznie zniszczeniu. Lek jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów raka. Rak jajnika Chemioterapia pierwszego rzutu - w leczeniu skojarzonym z cisplatyną lub karboplatyną w przypadkach zaawansowanego raka jajnika lub u chorych z resztkowym nowotworem (>1 cm), po wcześniejszym leczeniu...

SPECTRILA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Spectrila zawiera asparaginazę, czyli enzym, który oddziałuje z naturalnymi substancjami potrzebnymi do rozwoju komórek nowotworowych. Aby żyć, wszystkie komórki potrzebują aminokwasu o nazwie asparagina. Prawidłowe komórki samodzielnie wytwarzają asparaginę, podczas gdy niektóre komórki nowotworowe nie są do tego zdolne. Asparaginaza obniża stężenie asparaginy w nowotworowych komórkach krwi i hamuje rozwój nowotworu. Lek Spectrila jest stosowany w leczeniu dorosłych i dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, która...

SPRYCEL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA SPRYCEL zawiera substancję czynną dazatynib. Lek ten stosuje się w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) u dorosłych. Białaczka jest to nowotwór białych krwinek. Białe krwinki w prawidłowych warunkach pomagają organizmowi w zwalczaniu zakażeń. U osób z przewlekłą białaczką szpikową, białe krwinki nazywane granulocytami rozrastają się w sposób niekontrolowany. Lek hamuje wzrost tych białaczkowych komórek. SPRYCEL stosuje się także w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia...

STIVARGA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Stivarga zawiera substancję czynną regorafenib. Jest lekiem stosowanym w leczeniu raka dzięki spowalnianiu wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek rakowych oraz odcinaniu dopływu krwi, która umożliwia wzrost komórek rakowych. Lek Stivarga stosuje się w leczeniu: - raka okrężnicy lub odbytnicy, który rozprzestrzenił się na inne części ciała u dorosłych pacjentów, u których przeprowadzano inne leczenie lub których nie można leczyć innymi lekami (chemioterapią z zastosowaniem fluoropirymidyny, lekiem anty-VEGF...

SUTENT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Sutent zawiera jako substancję czynną sunitynib, który jest inhibitorem kinazy białkowej. Sutent jest stosowany w leczeniu nowotworów. Hamuje aktywność specjalnej grupy białek, o których wiadomo, że uczestniczą we wzroście i rozsiewie komórek nowotworowych. Sutent jest stosowany w leczeniu następujących rodzajów nowotworów u osób dorosłych: - nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST, Gastrointestinal stromal tumour), rodzaj nowotworów żołądka i jelit, w przypadku gdy imatynib (inny lek przeciwnowotworowy) przestał...

SYMEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten nazywa się Symex. Symex należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te hamują substancje zwane aromatazami, które są niezbędne do wytworzenia żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Redukcja stężenia estrogenów w organiźmie jest metodą leczenia hormonozależnego raka piersi. Lek jest stosowany w leczeniu wczesnego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które zakończyły 2 do...

SYMLETROL

Podmiot odpowiedzialny: SymPhar Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Symletrol i jak działa Lek Symletrol zawiera substancję czynną zwana letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (czyli endokrynnym) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Symletrol zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności...

SYMLODA

Podmiot odpowiedzialny: SymPhar Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Symloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Symloda zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Symloda jest przepisywana przez lekarzy w...

SYMTABIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Symtabin należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Symtabin można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Symtabin stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów: - w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, - w leczeniu raka trzustki, - w skojarzeniu z paklitakselem w...

TAFINLAR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Tafinlar zawiera jako substancję czynną dabrafenib. Jest on stosowany sam lub razem z innym lekiem, zawierającym trametynib w leczeniu dorosłych pacjentów z rodzajem nowotworu skóry zwanym czerniakiem, - u których występuje określona zmiana (mutacja) genu zwanego BRAF, oraz - u których nowotwór rozprzestrzenił się do innych części ciała i nie można go usunąć operacyjnie. Ta mutacja genu mogła spowodować rozwój czerniaka. Tafinlar oddziałuje na białka wytworzone z...

TAGRISSO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek TAGRISSO zawiera substancję czynną ozymertynib, która należy do klasy inhibitorów kinaz białkowych leków przeciwnowotworowych. Lek TAGRISSO jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z pewnego rodzaju rakiem płuca określanym jako niedrobnokomórkowy rak płuca. Jest on stosowany w przypadku, gdy: - U pacjenta stwierdzono dodatni wynik testu na obecność mutacji T790M, - Nowotwór u pacjenta jest zaawansowany i postępuje pomimo zastosowania wcześniejszych leków i terapii, które mogły zawierać...

TAMOXIFEN SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tamoxifen Sandoz jest syntetycznym lekiem przeciwestrogenowym stosowanym w leczeniu zaawansowanego raka piersi z przerzutami lub w leczeniu uzupełniającym po pierwotnej terapii raka piersi. Bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe leku polega na hamowaniu procesu podziału jądra komórkowego w komórkach posiadających receptory estrogenowe i blokowaniu hormonalnego działania endogennego estradiolu. SKŁAD Substancją czynną jest tamoksyfen. Jedna tabletka powlekana zawiera 30,4 mg cytrynianu tamoksyfenu, co odpowiada 20 mg tamoksyfenu. Pozostałe składniki to:...

TAMOXIFEN-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Tamoxifen-Ebewe jest stosowany do leczenia raka piersi. Może być stosowany w monoterapii ale najczęściej stosuje się go jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi. SKŁAD Substancją czynną leku jest tamoksyfen. Jedna tabletka leku Tamoxifen-Ebewe 10 zawiera 10 mg tamoksyfenu. Jedna tabletka leku Tamoxifen-Ebewe 20 zawiera 20 mg tamoksyfenu. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia...

TAMOXIFEN-EGIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tamoxifen-EGIS należy do grupy leków antyhormonalnych, jest to niesteroidowy lek, który w niektórych tkankach wykazuje takie samo działanie jak estrogen (żeński hormon płciowy), podczas gdy w innych tkankach hamuje działanie estrogenu. Lek ten, z uwagi na swoje złożone działanie jest przeznaczony do leczenia raka piersi. SKŁAD Substancją czynną leku jest tamoxifen. Każda tabletka zawiera 20 mg tamoksyfenu w postaci tamoksyfenu cytrynianu. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (216,4),...

TARCEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tarceva zawiera substancję czynną erlotynib. Tarceva jest lekiem stosowanym w leczeniu chorych na raka. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor - EGFR). Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Tarceva jest wskazana u dorosłych pacjentów. Lek ten może być przepisywany pacjentom z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium zaawansowanym....

TARGIN

Podmiot odpowiedzialny: Norpharma A/S WSKAZANIA DO STOSOWANIA Targin zawiera jako substancje czynne chlorowodorek oksykodonu oraz chlorowodorek naloksonu. Chlorowodorek oksykodonu odpowiedzialny jest za działanie przeciwbólowe leku Targin i jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Druga substancja czynna leku Targin – chlorowodorek naloksonu – zapobiega zaparciom. Zaburzenie pracy jelit to powszechne działanie niepożądane podczas leczenia lekami opioidowymi. Lek Targin jest wskazany w leczeniu silnego bólu, który może być odpowiednio...

TARGRETIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku Targretin, beksaroten, należy do grupy leków zwanych retynoidami, które są pochodnymi witaminy A. Kapsułki Targretin są wskazane do leczenia zmian skórnych w zaawansowanym stadium chłoniaka skórnego T-komórkowego (ang. Cutaneous T-cell lymphoma = CTCL), jeśli ta choroba nie poddawała się leczeniu innymi sposobami. CTCL to stan, w którym limfocyty T – komórki układu limfatycznego – zmieniają się w nowotworowe i powodują zmiany skórne. ...

TASIGNA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tasigna to lek zawierający substancję czynną o nazwie nilotynib. Lek Tasigna stosowany jest w leczeniu białaczki, nazywanej przewlekłą białaczką szpikową z chromosomem Philadelphia (CML Ph+). CML jest nowotworem krwi, który sprawia, że organizm wytwarza zbyt dużo nieprawidłowych białych krwinek. Lek Tasigna jest stosowany w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznaną CML. U pacjentów chorych na CML zmiana w DNA (materiał genetyczny) prowadzi do powstania sygnału, który sprawia, że...

TAXESPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Taxespira, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Taxespira jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: • w leczeniu zaawansowanego raka piersi Taxespira może być podawany zarówno w monoterapii jak i...

TAXOTERE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to TAXOTERE, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. TAXOTERE jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi TAXOTERE może być podawany zarówno w monoterapii jak...

TECENTRIQ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tecentriq jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną atezolizumab. Należy on do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciało monoklonalne to typ białka opracowany w celu rozpoznawania i przyłączania się do swoistych celów molekularnych w organizmie. W jakim celu stosuje się lek Tecentriq Tecentriq jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z: • rakiem rozwijającym się w pęcherzu lub drogach moczowych, zwanym rakiem urotelialnym. Lek jest stosowany w tym rodzaju raka,...

TELUX

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci farmaceutycznej: Telux 100 mg kapsułki twarde. Ten lek występuje także w postaci Telux 400 mg kapsułki twarde. Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach w dolnej sekcji strony. Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Telux jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach wymienionych poniżej,...

TEMODAL

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Temodal, 5 mg; 20 mg; 100 mg; 140 mg; 180 mg; 250 mg, kapsułki twarde. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temodal zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temodal jest wskazany w leczeniu specyficznych postaci guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temodal jest najpierw...

TEMOMEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temomedac zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temomedac jest wskazany w leczeniu pacjentów ze specyficznych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temomedac jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). • u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub...

TEMOSTAD

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temostad zawiera substancję czynną zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temostad jest stosowany w leczeniu szczególnych rodzajów guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temostad jest najpierw stosowany razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie samodzielnie (faza leczenia zwana monoterapią). - u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem...

TEMOZOLOMIDE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temozolomid jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Accord w postaci kapsułek jest stosowany w leczeniu określonych rodzajów guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowaną szczególną postacią guza mózgu (glejak wielopostaciowy). Temozolomid jest na początku stosowany razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie jest stosowany pojedynczo (faza monoterapii). - u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów ze szczególnymi postaciami guza mózgu (np. glejak wielopostaciowy...

TEMOZOLOMIDE ACTAVIS

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temozolomide Actavis zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest to lek przeciwnowotworowy. Lek Temozolomide Actavis jest wskazany w leczeniu pacjentów z określonymi postaciami guzów mózgu: - u dorosłych z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Actavis jest początkowo stosowany razem z radioterapią (faza skojarzonego leczenia), a następnie, jako jedyny lek (faza monoterapii). - u dzieci w wieku 3 lat i starszych...

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Temozolomide FAIR-MED zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide FAIR-MED jest wskazany w leczeniu następującego rodzaju guzów mózgu: - u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide FAIRMED jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). - u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak...

TEMOZOLOMIDE GLENMARK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Temozolomide Glenmark zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Glenmark jest wskazany w leczeniu określonych typów nowotworów mózgu: · u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide Glenmark najpierw stosuje się w połączeniu z radioterapią (etap leczenia skojarzonego), a następnie jako jedyny lek (etap monoterapii). · u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak...

TEMOZOLOMIDE HEXAL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temozolomide Hexal zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest to lek przeciwnowotworowy. Lek Temozolomide HEXAL jest stosowany w leczeniu szczególnych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide HEXAL jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). • u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz u dorosłych z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub...

TEMOZOLOMIDE POLPHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temozolomide Polpharma zawiera substancję zwana temozolamidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Temozolomide Polpharma jest wskazany w leczeniu specyficznych guzów mózgu: · u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Polpharma jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). · u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny....

TEMOZOLOMIDE SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Temozolomide Sandoz zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Sandoz jest stosowany w leczeniu szczególnych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide Sandoz jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). • u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz u dorosłych z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub...

TEMOZOLOMIDE SUN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temozolomide SUN zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Temozolomide SUN jest stosowany do leczenia nowotworówmózgu określonych typów: 1. u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide SUN najpierw stosuje się w skojarzeniu z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie samodzielnie (faza monoterapii). 2. u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Temozolomide...

TEMOZOLOMIDE TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Temozolomide Teva zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Temozolomide Teva jest wskazany w leczeniu specyficznych postaci guzów mózgu: • u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Teva jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii). • u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub...

TEYSUNO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Teysuno zawiera substancje czynne tegafur, gimeracyl i oteracyl. Teysuno jest pochodną fluoropirymidyny zaliczaną do leków przeciwnowotworowych, które hamują wzrastanie komórek nowotworowych. Lek Teysuno stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego raka żołądka jednocześnie z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym. SKŁAD - Substancjami czynnymi leku są tegafur, gimeracyl i oteracyl. Każda kapsułka twarda zawiera 15 mg tegafuru, 4,35 mg gimeracylu i 11,8 mg oteracylu lub 20 mg...

THALIDOMIDE CELGENE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest Thalidomide Celgene Thalidomide Celgene zawiera substancję czynną o nazwie talidomid. Należy on do grupy leków, które wpływają na sposób działania układu immunologicznego (odpornościowego) pacjenta. W jakim celu stosuje się Thalidomide Celgene Thalidomide Celgene stosuje się wraz z dwoma innymi lekami o nazwach „melfalan” i „prednizon” w leczeniu dorosłych w wieku 65 lat i starszych, u których występuje rodzaj raka o nazwie szpiczak mnogi. Thalidomide Celgene...

THYROGEN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Thyrogen zawiera substancję czynną tyreotropinę alfa. Lek Thyrogen jest ludzkim hormonem stymulującym czynności tarczycy (TSH) produkowanym za pomocą procesów biotechnologicznych. Lek Thyrogen jest używany do wykrywania określonych rodzajów raka tarczycy u pacjentów po usunięciu tarczycy stosujących hormony tarczycy. Jedno z działań leku obejmuje stymulację pozostałości tkanki tarczycy do pochłaniania jodu, mającą znaczenie przed naświetlaniem tarczycy radiojodem. Jeżeli w organizmie są pozostałości tkanki tarczycy, lek Thyrogen...

TIBALDIX

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tibaldix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Przewlekła białaczka szpikowa (CML, ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z krwinek białych. Zwykle krwinki białe pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w...

TOLNEXA

Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nazwa leku to Tolnexa, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami. Lek Tolnexa jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi: - w leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Tolnexa...

TOOKAD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA TOOKAD jest lekiem zawierającym padeliporfin (w postaci soli dipotasowej). Jest on stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z zaawansowanym miejscowo rakiem gruczołu krokowego z grupy niskiego ryzyka, których rak występuje tylko w jednym płacie i którzy leczeni są za pomocą procedury o nazwie naczyniowa terapia fotodynamiczna (ang. Vascular-Targeted Photodynamic, VTP). Leczenie jest podawane w znieczuleniu ogólnym (po podaniu leków nasennych, które zapobiegają odczuwaniu bólu i dyskomfortu). Puste...

TOPOTECAN ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Topotecan Actavis zawiera substancję czynną topotekan, która pomaga zabijać komórki nowotworowe. Lek Topotecan Actavis jest stosowany w leczeniu: - drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii, lub - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub radioterapia. W tym przypadku leczenie lekiem Topotecan Actavis jest skojarzone z cisplatyną. SKŁAD - Substancją czynną leku jest topotekan. Każda fiolka zawiera 1 mg...

TOPOTECAN CIPLA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Topotecan Cipla pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Topotecan Cipla jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, Topotecan Cipla jest stosowany w połączeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną. SKŁAD - Substancją czynną leku jest topotekanu chlorowodorek. Każda fiolka...

TOPOTECAN HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Topotecan Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym, który będzie podawany pacjentowi w postaci infuzji dożylnej, w kroplówce. Topotecan Hospira jest używany w leczeniu: • Raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii; • zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, Topotecan Hospira jest stosowany w połączeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną. Lekarz zdecyduje wraz z...

TOPOTECAN KABI

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Topotecan Kabi, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych tego leku. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Topotecan Kabi pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lek podawany jest w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Topotecan Kabi jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca w przypadku...

TOPOTECAN MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Topotecan medac pomaga niszczyć nowotwory. Jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Topotecan medac jest stosowany w leczeniu: • raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca, których nawrót nastąpił po chemioterapii • zaawansowanego raka szyjki macicy, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, Topotecan medac jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną. Lekarz zdecyduje wraz...

TOPOTECAN TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Topotecan Teva pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Topotecan Teva jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, Topotecan Teva jest stosowany w połączeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną. SKŁAD - Substancją czynną leku jest topotekanu chlorowodorek. Jedna fiolka...

TOPOTECAN-EBEWE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Topotecan-Ebewe pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lekarz lub pielęgniarka podaje lek w postaci infuzji dożylnej (kroplówki) w warunkach szpitalnych. Lek jest stosowany w leczeniu: - raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca, który nawrócił po chemioterapii; - zaawansowanego raka szyjki macicy, jeśli nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy lek Topotecan-Ebewe jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną. SKŁAD Substancją czynną leku jest...

TOPOTECANUM ACCORD

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Topotecanum Accord pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lek jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Topotecanum Accord stosuje się w leczeniu: - raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wystąpienia nawrotu po chemioterapii - zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy,...

TORISEL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Torisel zawiera substancję czynną temsyrolimus. Temsyrolimus jest selektywnym inhibitorem kinazy mTOR ssaków blokującej wzrost i podział komórek nowotworowych. Torisel jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z następującymi nowotworami:  zaawansowany rak nerek (rak nerki)  leczony wcześniej chłoniak z komórek płaszcza, odmiana raka wywodzącego się z węzłów chłonnych. SKŁAD • Substancją czynną leku jest temsyrolimus. Każda fiolka koncentratu Torisel zawiera 30 mg temsyrolimusu. Po pierwszym rozcieńczeniu 30 mg koncentratu Torisel z...

TRANSTEC

Podmiot odpowiedzialny: Grünenthal GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Transtec jest przeciwbólowym lekiem przeznaczonym do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu w chorobach nowotworowych i bólu o dużym nasileniu w innych chorobach, jeżeli nie ustępuje on po zastosowaniu nieopioidowych środków przeciwbólowych. Transtec działa przez skórę. Po zastosowaniu systemu transdermalnego substancja czynna (buprenorfina) uwalnia się i wnika przez skórę do krwi. Buprenorfina jest opioidem (silnym środkiem przeciwbólowym),...

TREXAN

Podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku Trexan tabletki, metotreksat jest antymetabolitem (lekiem wpływającym na wzrost komórek ciała) i lekiem immunosupresyjnym (lekiem zmniejszającym aktywność układu immunologicznego). Lek Trexan jest stosowany: - w leczeniu łuszczycy, - w chemioterapii przeciwnowotworowej: rak płuca (drobno i wielokomórkowy), zwłaszcza rak drobnokomórkowy płuc, rak piersi, rak epidermoidalny głowy i szyi, rak pęcherza, rak szyjki macicy, rak jajników, rak jąder, mięsak kości. - w...

TRISENOX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek TRISENOX stosuje się u pacjentów dorosłych z ostrą białaczką promielocytową (APL) w przypadku braku odpowiedzi na inne terapie. APL jest unikalnym typem białaczki szpikowej, w której występują nieprawidłowe białe krwinki oraz nieprawidłowe krwawienie i pojawianie się siniaków. SKŁAD - Substancją czynną leku jest trójtlenek arsenu w ilości 1 mg/ml. - Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny i woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Metoda i droga podawania TRISENOX...

TRIXID

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Trixid to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek Trixid w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii. Lek Trixid w skojarzeniu z cisplatyną, jest stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Lek Trixid może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym,...

TROZEL

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Trozel zawiera jako substancję czynną letrozol. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym raka piersi. Lek Trozel jest stosowany w: − zapobieganiu nawrotom raka piersi jako leczenie pierwszego rzutu po operacji raka piersi lub po leczeniu tamoksyfenem przez 5 lat, − zapobieganiu przerzutom raka piersi do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem...

TRUXIMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Truxima zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim celu stosuje się lek Truxima Lek Truxima może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek Truxima w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki nieziarnicze są chorobami tkanki...

TUXELLA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Tuxella Tuxella zawiera substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym. Rytuksymab ma za zadanie wiązać się z białymi krwinkami zwanymi limfocytami B. Po związaniu się z powierzchnią takich komórek, rytuksymab powoduje ich śmierć. W jakim celu stosuje się lek Tuxella Lek Tuxella może być stosowany w leczeniu kilku różnych chorób u osób dorosłych. Lekarz może przepisać lek Tuxella w leczeniu: a) Chłoniaków nieziaraniczych Chłoniaki nieziarnicze...

TYVERB

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tyverb jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi (z nadekspresją receptora HER2) w przypadku, gdy rak rozprzestrzenił się poza pierwotnie stwierdzony guz lub do innych narządów (rak piersi zaawansowany lub z przerzutami). Lek może spowolnić lub zahamować rozrost komórek raka lub może je zniszczyć. Tyverb jest przepisywany do stosowania w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym. Tyverb jest przepisywany do stosowania w skojarzeniu z kapecytabiną u pacjentów,...

UNITUXIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest Unituxin Unituxin jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną, dinutuksymab. Należy ona do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Działają one jak przeciwciała naturalnie wytwarzane przez organizm. Pomagają one układowi odpornościowemu w walce z określonymi rodzajami komórek, takimi jak komórki rakowe, przez „przyklejanie“ się do nich. W jakim celu stosuje się Unituxin Unituxin stosowany jest w leczeniu „nerwiaka zarodkowego wysokiego ryzyka” u niemowląt, dzieci i...

VARGATEF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Kapsułki leku Vargatef zawierają substancję czynną nintedanib. Nintedanib blokuje aktywność pewnej grupy białek biorących udział w rozwoju nowych naczyń krwionośnych, które są potrzebne komórkom raka do zaopatrywania je w składniki odżywcze i tlen. Nintedanib, blokując aktywność tych białek, może zahamować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek raka. Lek ten stosowany jest w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym (docetaksel) w celu leczenia raka płuc nazywanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca...

VARLOTA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Varlota zawiera substancję czynną erlotynib. Varlota jest lekiem stosowanym w leczeniu chorych na raka. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor - EGFR). Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek Varlota jest wskazany u dorosłych pacjentów. Lek ten może być przepisywany pacjentom z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium zaawansowanym....

VECTIBIX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Vectibix stosowany jest w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami u dorosłych pacjentów z pewnym typem guza, określanym jako guz bez mutacji genu RAS („typ dziki”). Vectibix stosowany jest zarówno samodzielnie, jak i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Vectibix zawiera substancję aktywną – panitumumab – należącą do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała monoklonalne to białka mające zdolność swoistego rozpoznawania i przyłączania się do innych...

VELCADE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek VELCADE zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. VELCADE jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat: - jako jedyny lek lub razem z innymi lekami: pegylowaną liposomalną doksorubicyną...

VELLOFENT

Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Vellofent zawiera substancję czynną - fentanyl, która należy do grupy silnie działających leków przeciwbólowych, zwanych opioidami. Vellofent jest stosowany w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, stosujących już inne leki przeciwbólowe z powodu przewlekłego (utrzymującego się przez całą dobę) bólu nowotworowego. Ból przebijający jest to dodatkowy, nagły ból, występujący pomimo stałego przyjmowania przez pacjenta...

VENCLYXTO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Venclyxto Lek Venclyxto jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną wenetoklaks. Należy do grupy leków nazywanych „inhibitorami Bcl-2”. W jakim celu stosuje się lek Venclyxto Lek Venclyxto stosowany jest w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (ang. Chronić lymphocytic leukaemia, CLL), z pewnymi mutacjami genetycznymi o nazwie „delecja w obszarze 17p” lub „mutacja T53” lub bez tych mutacji. • W przypadku CLL z „delecją w obszarze...

VESANOID

Podmiot odpowiedzialny: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vesanoid zawiera tretynoinę, która należy do grupy leków nazywanych retynoidami, zbliżonych pod względem budowy do witaminy A. Tretynoina hamuje wzrost niektórych typów nieprawidłowych komórek krwi. Lek Vesanoid przepisywany jest przez lekarzy w celu leczenia ostrej białaczki promielocytowej u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni lub u których nastąpił nawrót po zastosowaniu standardowej chemioterapii lub opornych na chemioterapię. ...

VIANIB

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci farmaceutycznej: VIANIB, 100 mg, kapsułki, twarde. Ten lek występuje także w innych mocach. Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach w dolnej sekcji strony. WSKAZANIA DO STOSOWANIA VIANIB jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów. Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i...

VIDAZA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vidaza jest przeciwnowotworowym środkiem należącym do grupy leków nazywanych „antymetabolitami”. Lek Vidaza zawiera substancję czynną zwaną „azacytydyną". Lek Vidaza stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, do leczenia: - zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka, - przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML), - ostrej białaczki szpikowej (AML). Powyższe choroby,atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek. Działanie leku Vidaza polega na zapobieganiu wzrastaniu komórek nowotworowych. Azacytydyna...

VINBLASTIN–RICHTER

Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Plc. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Winblastyna, substancja czynna leku, jest alkaloidem wyizolowanym z Catharantus roseus. Działa przeciwnowotworowo (cytostatycznie) poprzez hamowanie mitotycznego podziału komórek w stadium metafazy. Winblastyna zaburza prawidłowe podziały komórkowe i hamuje mitozę (podział komórki). Większe dawki wywołują wakuolizację (tworzenie się wodniczek) cytoplazmy. Winblastyna powoduje zwolnienie wbudowywania do komórek kwasu glutaminowego i argininy. W badaniach mikroskopowych (mikroskop elektronowy) widoczne są zmiany degeneracyjne...

VINCRISTIN-RICHTER

Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Plc. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Każda fiolka leku Vincristin - Richter zawiera 1 mg winkrystyny siarczanu w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Opakowanie zawiera również rozpuszczalnik. Winkrystyna, alkaloid pochodzenia roślinnego (Catharanthus roseus), jest cytostatykiem hamującym rozrost nowotworów. Wskazania do stosowania: Winkrystyna stosowana jest w monoterapii (jako jedyny lek) lub jako jeden ze składników skojarzonego leczenia cytostatycznego w następujących przypadkach: ostra białaczka limfoblastyczna, choroba...

VINCRISTINE TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vincristine Teva jest zazwyczaj stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu: • ostrej białaczki limfocytowej, która jest szybko rozwijającą się chorobą nowotworową, w której organizm wytwarza duże ilości niedojrzałych białych komórek krwi • choroby Hodgkina, która jest nowotworem złośliwym układu chłonnego • chłoniaków nieziarniczych, które są nowotworami węzłów chłonnych niespowodowanymi chorobą Hodgkina • raka płuc (drobnokomórkowego) • mięsaka...

VINORAYNE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Vinorayne jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy alkaloidów Vinca. Lek jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i raka piersi. SKŁAD Substancją czynną leku jest winorelbina, 10 mg/ml (w postaci winianu). Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań. DAWKOWANIE Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych wynosi 25 -30 mg/m2 powierzchni ciała na tydzień. Dawka zależy od stanu ogólnego pacjenta oraz innych, jednocześnie stosowanych leków. Przed podaniem lek ten będzie...

VINORELBINE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vinorelbine Accord to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Substancja, czynna, winorelbina, należy do grupy środków cytostatycznych. Środki te zaburzają wzrost komórek nowotworowych. Lek Vinorelbine Accord jest wskazany u osób dorosłych w leczeniu raka, w szczególności niedrobnokomórkowego raka płuc i raka piersi. SKŁAD Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winianu). 1 ml roztworu zawiera 10 mg winorelbiny (w postaci winorelbiny winianu). Pozostałym składnikiem jest woda...

VINORELBINE STRIDES

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vinorelbine Strides jest stosowany w leczeniu raka, należy do grupy leków znanych jako alkaloidy barwinka. Vinorelbine Strides jest stosowany w leczeniu niektórych postaci raka płuc i raka piersi. SKŁAD Substancją czynną leku jest winorelbina. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg winorelbiny, co odpowiada 13,85 mg winianu winorelbiny. Każda fiolka 1 ml zawiera 10 mg winorelbiny w postaci winianu. Każda fiolka 5 ml...

VOPECIDEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Vopecidex jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Vopecidex zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego leku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Vopecidex jest stosowany w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto Vopecidex jest stosowany w celu zapobiegania nawrotom raka...

VORTEMYEL

Podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.àr.l. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vortemyel zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Vortemyel jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku powyżej 18 lat: jako jedyny lek lub jednocześnie...

VOTRIENT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Votrient należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy białkowej. Działanie leku polega na hamowaniu aktywności białek biorących udział w rozroście i rozprzestrzenianiu się komórek raka. Votrient jest stosowany w leczeniu: - raka nerki zaawansowanego lub z przerzutami do innych narządów. - określonych postaci mięsaków tkanek miękkich, rodzaj nowotworu atakującego tkankę łączną ciała. Może wystąpić w mięśniach, naczyniach krwionośnych, tkance tłuszczowej lub w innych tkankach, które wspierają, otaczają i...

VOTUBIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Votubia to lek przeciwnowotworowy, który blokuje wzrost pewnych komórek w organizmie. Zawiera substancję czynną o nazwie ewerolimus, która może spowodować zmniejszenie rozmiaru guzów nerki zwanych naczyniakomięśniakotłuszczakami nerki oraz guzów mózgu nazywanych gwiaździakami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (ang. SEGA). Guzy te są spowodowane przez chorobę genetyczną o nazwie stwardnienie guzowate (ang. TSC). Lek Votubia w postaci tabletek jest stosowany w leczeniu: - naczyniakomięśniakotłuszczaków nerki w przebiegu TSC u dorosłych pacjentów...

VPRIV

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek VPRIV jest rodzajem długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej (ERT, ang. enzyme replacement therapy) dla pacjentów cierpiących na chorobę Gauchera typu I. Choroba Gauchera jest zaburzeniem genetycznym powodowanym brakiem lub uszkodzeniem enzymu o nazwie glukocerebrozydaza. Brak tego enzym lub jego niewłaściwe działanie prowadzi do gromadzenia się w komórkach organizmu substancji zwanej glukocerebrozydem. Nagromadzenie tego materiału powoduje objawy i dolegliwości występujące w chorobie Gauchera. Lek VPRIV zawiera...

WOLAREX

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Wolarex zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną. Celem leczenia lekiem Wolarex jest uzupełnienie niedoborów i (lub) zmniejszenie nadprodukcji hormonów tarczycy. Wolarex jest stosowany np.: − w celu uzupełnienia niedoboru hormonu we wszystkich postaciach niedoczynności tarczycy, − w celu zapobiegania nawrotom wola po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością...

XALKORI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA XALKORI jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym substancję czynną kryzotynib. Stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z typem raka płuca, zwanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca, który zależy od specyficznej zmiany lub defektu genu kodującego białko zwane kinazą chłoniaka anaplastycznego (ALK) lub genu zwanego ROS1. XALKORI może być przepisany do początkowego leczenia raka płuca w zaawansowanym stadium. XALKORI może zostać przepisany w przypadku choroby w zaawansowanym stadium, gdy wcześniejsze leczenie...

XALUPRINE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Xaluprine zawiera merkaptopurynę. Należy ona do grupy leków o nazwie leki cytotoksyczne (zwane także chemioterapeutykami). Xaluprine stosuje się w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (zwanej także ostrą białaczką limfatyczną lub ALL). Jest to szybko postępująca choroba, w której dochodzi do zwiększenia liczby nowych krwinek białych. Nowe krwinki białe są niedojrzałe (nie w pełni wykształcone) i nie są w stanie właściwie dojrzewać ani działać. Nie mogą zatem zwalczać...

XALVOBIN

Podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.àr.l. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Xalvobin jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Xalvobin zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (który intensywniej gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Xalvobin jest stosowany w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto lek...

XANCODAL

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Xancodal jest działającym ośrodkowo, silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Xancodal stosuje się w leczeniu silnego bólu, do którego opanowania konieczne jest stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych. SKŁAD Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40, 60 lub 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada odpowiednio 35,9, 53,9, 71,8 mg oksykodonu. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: olej rycynowy...

XELODA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Xeloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Xeloda zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach). Lek Xeloda jest stosowany w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest on stosowany w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy...

XERMELO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten zawiera substancję czynną o nazwie ester etylowy telotristatu. Lek ten stosuje się u dorosłych chorych na zespół rakowiaka. Do rozwoju zespołu rakowiaka dochodzi wówczas, gdy nowotwór określany mianem nowotworu neuroendokrynnego uwalnia do krwioobiegu substancję o nazwie serotonina. Lekarze przepisują ten lek pacjentom, u których nie udaje się w sposób wystarczający opanować biegunki za pomocą wstrzyknięć innych leków, określanych mianem analogów somatostatyny (do których zalicza...

XGEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek XGEVA zawiera denosumab, białko (przeciwciało monoklonalne), które spowalnia niszczenie kości spowodowane rozprzestrzenianiem się raka do kości (przerzuty do kości) lub przez guz olbrzymiokomórkowy kości. Lek XGEVA jest stosowany u dorosłych chorych na raka w celu zapobiegania poważnym komplikacjom spowodowanym przez przerzuty do kości (np. złamaniom, uciskowi rdzenia kręgowego, konieczności zastosowania radioterapii lub operacji). U dorosłych i młodzieży, u której kości przestały rosnąć, lek XGEVA jest...

XOFIGO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten zawiera substancję czynną dichlorek radu Ra-223 (dichlorek radu-223). Lek Xofigo jest stosowany do leczenia dorosłych z zaawansowanym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego. Jest to rak gruczołu krokowego (gruczoł męskiego układu rozrodczego), który nie reaguje na leczenie powodujące zmniejszenie stężenia męskich hormonów płciowych. Lek Xofigo jest stosowany tylko jeśli wystąpiły przerzuty do kości powodujące objawy (np. ból), ale nie ma oznak rozsiewu choroby do...

XTANDI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Xtandi zawiera substaję czynną enzalutamid. Lek Xtandi stosowany jest u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka prostaty, który uległ rozsianiu do pozostałych części organizmu. Jak działa Xtandi Xtandi jest lekiem, który działa poprzez blokowanie aktywności hormonów zwanych androgenami (takich jak testosteron). Blokując androgeny, enzalutamid hamuje wzrost i podział komórek raka prostaty. SKŁAD - Substancją czynną leku jest enzalutamid. Każda kapsułka zawiera 40 mg enzalutamidu. Pozostałe składniki kapsułki to: makrogolo-8-glicerydów...

YERVOY

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek YERVOY zawiera substancję czynną ipilimumab, białko, które pomaga układowi immunologicznemu w atakowaniu i niszczeniu komórek nowotworowych przez komórki układu odpornościowego. Ipilimumab jest stosowany w leczeniu zaawansowanego czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u dorosłych. SKŁAD - Substancją czynną jest ipilimumab. Każdy ml koncentratu zawiera 5 mg ipilimumabu. Każda fiolka o objętości 10 ml zawiera 50 mg ipilimumabu Każda fiolka o objętości 40 ml zawiera 200 mg ipilimumabu. - Pozostałe składniki to:...

YONDELIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Yondelis zawiera substancję czynną trabektedynę. Lek Yondelis jest lekiem przeciwnowotworowym, którego działanie polega na zapobieganiu namnażania się komórek guza. Yondelis jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, jeśli wcześniej stosowane leki okazały się nieskuteczne lub pacjent nie kwalifikuje się do ich zastosowania. Mięsak tkanek miękkich jest chorobą złośliwą, która rozpoczyna się w tkance miękkiej np. w tkance mięśni, tłuszczu lub w innych tkankach...

ZALMOXIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Zalmoxis składa się z białych krwinek zwanych komórkami T, które pobierane są od dawcy. Komórki takie są zmodyfikowane genetycznie poprzez wprowadzenie genu „samobójczego” (HSVTK Mut2) do ich kodu genetycznego, który w późniejszym czasie może zostać aktywowany w przypadku wystąpienia choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GvHD). Zapewni to, że takie komórki będą mogły zostać usunięte, zanim uszkodzą komórki pacjenta. Lek Zalmoxis przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych z...

ZALTRAP

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ZALTRAP zawiera substancję czynną aflibercept, białko blokujące wzrost nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza nowotworowego. Guz potrzebuje do wzrostu składników odżywczych i tlenu dostarczanych przez krew. Lek ZALTRAP pomaga wstrzymać lub spowolnić wzrost guza, poprzez hamowanie wzrostu naczyń krwionośnych. Lek ZALTRAP stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego lub odbytnicy (odcinek jelita grubego) u osób dorosłych. Podawany jest razem z innymi lekami nazywanymi łącznie...

ZARZIO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Zarzio to czynnik wzrostu białych krwinek (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) i należy do grupy białek zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu są to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które dzięki biotechnologii można wykorzystać również jako leki. Zarzio pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby białych krwinek. Zmniejszenie liczby krwinek białych (neutropenia) może nastąpić z kilku powodów. Neutropenia osłabia zdolność organizmu do zwalczania zakażenia. Zarzio pobudza szpik kostny...

ZAVEDOS

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Zavedos jest cytostatykiem z grupy antybiotyków antracyklinowych do stosowania w: -ostrej białaczce nielimfoblastycznej (określana również jako ostra białaczka szpikowa) u dorosłych. Zavedos wywołuje remisje zarówno w terapii pierwszego rzutu, jak i u pacjentów z nawrotami choroby lub nieodpowiadających na terapię. -ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych i dzieci, jako lek drugiego rzutu. SKŁAD Substancją czynną leku jest idarubicyny chlorowodorek. Pozostały składnik...

ZEGOMIB

Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals PLC WSKAZANIA DO STOSOWANIA Zegomib zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu rozwoju. Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Zegomib jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat: · jako jedyny lek lub razem...

ZEJULA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Zejula zawiera substancję czynną o nazwie niraparyb. Niraparyb to lek przeciwnowotworowy należący do grupy określanej jako inhibitory PARP. Inhibitory PARP blokują enzym nazywany polimerazą poli(adenozynodisfosforybozy) (PARP). PARP ułatwia naprawę uszkodzonego DNA w komórkach, dlatego zablokowanie działania tego enzymu utrudnia naprawę DNA w komórkach nowotworu. Powoduje to śmierć komórek nowotworu i w ten sposób ułatwia jego leczenie. Lek Zejula stosuje się u dorosłych kobiet w leczeniu...

ZELBORAF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Zelboraf jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną wemurafenib. Lek stosuje się w leczeniu dorosłych chorych na czerniaka, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie może zostać usunięty chirurgicznie. Lek można stosować tylko u pacjentów, u których nowotwór wykazuje zmianę (mutację) w genie „BRAF”. Taka zmiana mogła doprowadzić do rozwoju czerniaka. Zelboraf działa na białka powstałe w wyniku zmodyfikowanego genu i spowalnia lub zatrzymuje rozwój...

ZEVALIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ten lek to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do celów leczniczych. Zevalin to zestaw do sporządzania substancji czynnej – ibrytumomabu tiuksetanu , przeciwciała monoklonalnego znakowanego pierwiastkiem radioaktywnym – itrem-90 (90Y). Zevalin przyłącza się do białka (CD20) na powierzchni określonych białych krwinek (komórek B) i niszczy je promieniowaniem. Lek Zevalin jest stosowany do leczenia pacjentów chorych na swoiste podgrupy chłoniaka nieziarniczego komórek B (chłoniak nieziarniczy CD20+ o mniejszym stopniu...

ZOLADEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Zoladex zawiera substancję czynną: goserelinę. Należy ona do grupy leków nazywanych analogami LHRH. Zastosowanie leku Zoladex u mężczyzn U mężczyzn lek Zoladex jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Działa on poprzez zmniejszenie ilości testosteronu (hormonu) produkowanego przez organizm pacjenta. Zastosowanie leku Zoladex u kobiet U kobiet lek Zoladex jest stosowany w leczeniu: • raka piersi, • schorzenia nazywanego endometriozą, choroby, w której skupiska komórek błony śluzowej macicy rozprzestrzeniają się...

ZOLADEX LA

Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca UK Ltd WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Zoladex LA: implant do podawania podskórnego w kolorze białokremowym, o cylindrycznym kształcie, zawierający 10,8 mg gosereliny. Goserelina, substancja czynna leku Zoladex LA, jest syntetycznym odpowiednikiem naturalnie występującego hormonu - gonadoliberyny (ang. LHRH – hormon uwalniający hormon luteinizujący). Należy do grupy leków nazywanych analogami gonadoliberyny. Długotrwałe działanie gosereliny prowadzi u mężczyzn do zmniejszenia stężenia testosteronu (hormonu płciowego męskiego). Wpływ...

ZOLITRAT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Zolitrat stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność produktu nie została potwierdzona u pacjentek z nowotworami bez receptora estrogenowego, chyba że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem. SKŁAD Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu (Anastrozolum). Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 65 mg laktozy jednowodnej. DAWKOWANIE Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku: Jedna 1 mg tabletka powlekana podawana...

ZYDELIG

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Zydelig jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, który zawiera substancję czynną idelalizyb. Jego działanie polega na blokowaniu aktywności enzymu biorącego udział w mnożeniu się oraz przeżyciu pewnych białych krwinek, zwanych limfocytami. Enzym ten jest zbyt aktywny w niektórych zmienionych rakowo białych krwinkach - lek Zydelig poprzez blokowanie tego enzymu zabija komórki rakowe i zmniejsza ich liczbę. Lek Zydelig można stosować w leczeniu dwóch różnych, poniższych...

ZYKADIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Zykadia Zykadia jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym substancję czynną o nazwie cerytynib. Lek jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z zaawansowanym rakiem płuca zwanym nie drobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Lek Zykadia jest przeznaczony do podawania wyłącznie pacjentom, u których choroba występuje w skutek defektu w genie zwanym ALK (kinaza chłoniaka anaplastycznego). Jak działa lek Zykadia U pacjentów z defektem w genie ALK dochodzi do wytwarzania...

ZYTIGA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA ZYTIGA jest lekiem zawierającym octan abirateronu. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. ZYTIGA hamuje wytwarzanie testosteronu w organizmie; to może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego - prostaty. W trakcie stosowania tego leku lekarz prowadzący zaleci także stosowanie innego leku o nazwie prednizon lub prednizolon. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi, gromadzenia nadmiaru...