Azacitidine Sandoz

Azacitidine Sandoz to lek przeciwnowotworowy, który należy do grupy leków zwanych “antymetabolitami”. Zawiera substancję czynną azacytydynę. Stosuje się go u dorosłych, którzy nie mogą otrzymać przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka, przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML) oraz ostrej białaczki szpikowej (AML). Jest to lek na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Azacitidine Sandoz
Azacitidine Sandoz jest przeciwnowotworowym lekiem, który należy do grupy leków zwanych „antymetabolitami”. Lek Azacitidine Sandoz zawiera substancję czynną azacytydynę.

W jakim celu stosuje się lek Azacitidine Sandoz
Lek Azacitidine Sandoz stosuje się u dorosłych, którzy nie mogą otrzymać przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu:
– zespołów mielodysplastycznych (ang. mielodysplastic syndromes, MDS) wyższego ryzyka;
– przewlekłej białaczki mielomonocytowej (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML),
– ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML).
Są to choroby, które atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek.

Jak działa lek Azacitidine Sandoz
Działanie leku Azacitidine Sandoz polega na zapobieganiu wzrostowi komórek nowotworowych. Azacytydyna zostaje włączona do materiału genetycznego komórek (kwasu rybonukleinowego [RNA] i kwasu deoksyrybonukleinowego [DNA]). Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i dezaktywacji genów komórki oraz zaburzaniu wytwarzania RNA i DNA. Uważa się, że te działania korygują zaburzenia dojrzewania i wzrostu młodych krwinek w szpiku kostnym, powodujące zaburzenia mielodysplastyczne oraz, że zabijają komórki nowotworowe w białaczce.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku Azacitidine Sandoz lub powodów przepisania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Skład

Substancją czynną jest azacytydyna.
– 1 fiolka zawiera 100 mg azacytydyny. Po przygotowaniu z użyciem 4 ml wody do wstrzykiwań, zawiesina zawiera 25 mg/ml azacytydyny.

– Pozostały składnik to: mannitol.

Dawkowanie

Przed podaniem pacjentowi leku Azacitidine Sandoz lekarz poda inny lek, aby zapobiec wystąpieniu nudności i wymiotów na początku każdego cyklu leczenia.

– Zalecana dawka wynosi 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz prowadzący zadecyduje o dawce leku w zależności od stanu ogólnego pacjenta, jego wzrostu i masy ciała. Lekarz będzie sprawdzał postępy i w razie potrzeby może zmienić dawkę.

– Lek Azacitidine Sandoz jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje okres przerwy trwający 3 tygodnie. Taki cykl leczenia jest powtarzany co 4 tygodnie. Zazwyczaj pacjent otrzymuje co najmniej 6 cykli leczenia.

Ten lek jest podawany jako wstrzyknięcie pod skórę przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być on podawany pod skórę na udzie, brzuchu lub ramieniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej około 290 mg/m2 pc., co stanowi prawie 4-krotność zalecanej dawki początkowej.

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować wykonując odpowiednie badania krwi, oraz w razie potrzeby podać mu leczenie wspomagające. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie należy stosować leku Azacitidine Sandoz w czasie ciąży, gdyż może być on szkodliwy dla dziecka.

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie leczenia i do 3 miesięcy po okresie leczenia. Jeśli pacjentka w czasie leczenia zajdzie w ciążę, powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Azacitidine Sandoz. Nie wiadomo, czy ten lek przenika do mleka kobiecego.

Wpływ na płodność
Mężczyźni nie powinni spłodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Azacitidine Sandoz. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie leczenia i do 3 miesięcy po okresie leczenia tym lekiem.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, jeśli pacjent chciałby przechować nasienie.

Ulotka Azacitidine Sandoz

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Azacitidine Sandoz (forum)

Stosujesz Azacitidine Sandoz? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Azacitidine Sandoz. Podziel się doświadczeniami na forum.