Azacitidine Zentiva

Azacitidine Zentiva to lek przeciwnowotworowy z grupy antymetabolitów, który zawiera substancję czynną azacytydynę. Działa poprzez zapobieganie wzrostowi komórek nowotworowych przez włączenie azacytydyny do materiału genetycznego komórek (RNA i DNA). Jest stosowany u pacjentów dorosłych, którzy nie mogą otrzymać przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka, przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML) oraz ostrej białaczki szpikowej (AML). Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Azacitidine Zentiva
Lek Azacitidine Zentiva jest przeciwnowotworowym lekiem, który należy do grupy leków zwanych „antymetabolitami”. Lek Azacitidine Zentiva zawiera substancję czynną azacytydynę.

W jakim celu stosuje się lek Azacitidine Zentiva
Lek Azacitidine Zentiva stosuje się u pacjentów dorosłych, którzy nie mogą otrzymać przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu:
• zespołów mielodysplastycznych (ang. mielodysplastic syndromes, MDS) wyższego ryzyka;
• przewlekłej białaczki mielomonocytowej (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML)
• ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML)

Są to choroby, które atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek.

Jak działa lek Azacitidine Zentiva
Działanie leku Azacitidine Zentiva polega na zapobieganiu wzrostowi komórek nowotworowych. Azacytydyna zostaje włączona do materiału genetycznego komórek (kwasu rybonukleinowego [RNA] i kwasu dezoksyrybonukleinowego [DNA]). Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i dezaktywacji genów komórki oraz zaburzaniu wytwarzania RNA i DNA. Uważa się, że te działania korygują zaburzenia dojrzewania i wzrostu młodych krwinek w szpiku kostnym, powodujące zaburzenia mielodysplastyczne oraz, że zabijają komórki nowotworowe w białaczce.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku Azacitidine Zentiva lub powodów przepisania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Skład

Substancją czynną jest azacytydyna.
1 fiolka zawiera 100 mg azacytydyny. Po przygotowaniu z użyciem 4 ml wody do wstrzykiwań, zawiesina zawiera 25 mg/ml azacytydyny.

Pozostały składnik to: mannitol (E 421).

Dawkowanie

Przed podaniem pacjentowi leku Azacitidine Zentiva lekarz poda inny lek, aby zapobiec wystąpieniu nudności i wymiotów na początku każdego cyklu leczenia.
• Zalecana dawka wynosi 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz prowadzący zadecyduje o dawce leku w zależności od stanu ogólnego pacjenta, jego wzrostu i masy ciała. Lekarz będzie sprawdzał postępy i w razie konieczności może zmienić dawkę.
• Lek Azacitidine Zentiva jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje okres przerwy trwający 3 tygodnie. Taki cykl leczenia jest powtarzany co 4 tygodnie. Zazwyczaj pacjent otrzymuje co najmniej 6 cykli leczenia.

Ten lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie pod skórę. Może być on podawany pod skórę na udzie, brzuchu lub ramieniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej około 290 mg/m2 pc., co stanowi prawie 4-krotność zalecanej dawki początkowej.

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować wykonując odpowiednie badania krwi, oraz w razie konieczności podać mu leczenie wspomagające. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie należy stosować leku Azacitidine Zentiva w czasie ciąży, gdyż może być on szkodliwy dla dziecka.
Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie leczenia i do 3 miesięcy po okresie leczenia. Jeśli pacjentka w czasie leczenia zajdzie w ciążę, powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Azacitidine Zentiva. Nie wiadomo, czy ten lek przenika do mleka kobiecego.

Płodność
Mężczyźni nie powinni spłodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Azacitidine Zentiva. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie leczenia i do 3 miesięcy po okresie leczenia tym lekiem. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, jeśli pacjent chciałby przechować nasienie.

Ulotka Azacitidine Zentiva

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Azacitidine Zentiva (forum)

Stosujesz Azacitidine Zentiva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Azacitidine Zentiva. Podziel się doświadczeniami na forum.