Azacytydyna

VIDAZA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vidaza jest przeciwnowotworowym środkiem należącym do grupy leków nazywanych „antymetabolitami”. Lek Vidaza zawiera substancję czynną zwaną „azacytydyną". Lek Vidaza stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, do leczenia: - zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka, - przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML), - ostrej białaczki szpikowej (AML). Powyższe choroby,atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek. Działanie leku Vidaza polega na zapobieganiu wzrastaniu komórek nowotworowych. Azacytydyna...