Akineton

Akineton to lek przeciwcholinergiczny o silnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz zaburzeń pozapiramidowych w postaci mimowolnych, nieprawidłowych ruchów. Jest szczególnie wskazany w sytuacjach, gdy wymagane jest szybkie działanie, oraz w terapii wstępnej w ciężkich przypadkach parkinsonizmu.

Akineton SR

Lek o działaniu cholinolitycznym, łagodzący objawy choroby Parkinsona oraz dyskinez wywołanych stosowaniem leków cholinergicznych. Leczenie sztywności mięśniowej, drżenia i spowolnienia ruchowego w chorobie Parkinsona. Leczenie zaburzeń motorycznych w zespołach pozapiramidowych (parkinsonowskich i dystonicznych) wywołanych przez neuroleptyki i podobnie działające leki, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowskich.

Aldemyl

Aldemyl to lek stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkim otępieniem typu alzheimerowskiego. Substancją czynną leku jest rywastygmina, która należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera. Lek jest dostępny na receptę.

Aparxon PR

Aparxon PR to lek, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby. Jest dostępny na receptę i ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Wskazaniem do stosowania Aparxon PR jest choroba Parkinsona, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lewodopą.

ApoRopin

ApoRopin to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ropinirol. Jest to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Ropinirol działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to początkowe leczenie choroby Parkinsona w monoterapii, a następnie w skojarzeniu z lewodopą, gdy działanie lewodopy staje się niewystarczające lub pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego.

Aropilo

Aropilo to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie ropinirol. Jest to lek dopaminergiczny, który działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu. Aropilo jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg to stan, który dotyczy kończyn dolnych i czasem ramion.

Aropilo SR

Aropilo SR to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to agonista receptorów dopaminowych, co oznacza, że wiąże się z tymi receptorami i daje efekty podobne do dopaminy. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że jego składniki są uwalniane stopniowo, aby zapewnić długotrwałe działanie. Wskazania do stosowania to leczenie choroby Parkinsona.

Asanix

Asanix to lek, który zawiera substancję czynną rasagilinę. Jest stosowany u dorosłych w leczeniu choroby Parkinsona. Może być podawany w połączeniu z lewodopą lub bez niej. W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które produkują dopaminę w mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Asanix PPH

Asanix PPH to lek na receptę, który zawiera substancję czynną rasagilinę. Jest stosowany u dorosłych w leczeniu choroby Parkinsona. Można go podawać łącznie z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona) lub bez lewodopy. Choroba Parkinsona powoduje utratę komórek wytwarzających dopaminę w mózgu, co wpływa na kontrolę ruchu.

Azilect

Azilect to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera substancję czynną rasagilinę, która jest silnym, wybiórczym i nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy B (MAO-B). Enzym ten powoduje rozkład dopaminy, a zatem spadek jej poziomu. Azilect zwiększa stężenie dopaminy w obszarach mózgu, co zmniejsza nasilenie objawów choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę.

Begusin

Begusin to lek w postaci plastra systemu transdermalnego, który zawiera substancję czynną – rywastygminę. Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. Lek Begusin stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkim otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje postępujące zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania. Lek jest dostępny na receptę.

Bromocorn

Bromocorn to lek z grupy sympatykomimetyków, który zawiera substancję czynną brymonidynę. Lek jest stosowany w leczeniu: Choroby Parkinsona, Akromegalii, Gruczolaków wydzielających prolaktynę (prolaktynoma), Hiperprolaktynemii u mężczyzn.

Ceurolex SR

Ceurolex SR to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Działa poprzez zmniejszanie niedoboru dopaminy, co jest kluczowe w leczeniu choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Wskazaniem do stosowania Ceurolex SR jest choroba Parkinsona.

Comtan

Comtan to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera substancję czynną entakapon, która pomaga kontrolować objawy choroby, takie jak drżenie, sztywność mięśni i wolne ruchy. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku Comtan jest choroba Parkinsona u dorosłych pacjentów, u których występuje końcowe zanikanie działania lewodopy (fluktuacje motoryczne).

Comtess

Comtess to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie entakapon. Jest to inhibitor katecholo-O-metylotransferazy (COMT), który działa obwodowo. Lek jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona u pacjentów z fluktuacjami ruchowymi końca dawki, których nie można kontrolować za pomocą innych leków. Comtess jest zawsze stosowany w połączeniu z lewodopą i inhibitorem dekarboksylazy.

Contexine

Contexine to lek w formie tabletek dojelitowych. Jego głównym zadaniem jest zmniejszanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, co ogranicza ilość kwasu w tym organie. Stosowany jest głównie do łagodzenia objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga, kwaśne odbijanie, pieczenie w przełyku. Lek Contexine jest dostępny na receptę.

Corbilta

Corbilta to lek na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: entakapon, karbidopę i lewodopę. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten pomaga pacjentom z chorobą Parkinsona kontrolować objawy choroby, takie jak drżenie, sztywność i wolne ruchy. Corbilta jest dostępna w różnych dawkach, aby dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dacepton

Dacepton to lek na receptę, który zawiera substancję czynną apomorfinę. Jest to agonista receptorów dopaminowych D1 i D2. Stosowany jest w leczeniu obniżających sprawność fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off”) u pacjentów z chorobą Parkinsona, które utrzymują się pomimo optymalnego, indywidualnie dobranego leczenia doustnego. Pacjenci powinni potrafić rozpoznawać u siebie początek objawów stanu „off” oraz wykonywać sobie wstrzyknięcia bądź mieć opiekuna, który w razie potrzeby potrafiłby podać lek.

Detreman

Detreman to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Można go podawać łącznie z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona) lub bez lewodopy. W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które wytwarzają dopaminę w mózgu. Lek Detreman jest dostępny na receptę.

Dopamar

Dopamar to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Składa się z dwóch substancji czynnych: lewodopy i karbidopy. Lek ten skraca czas nagłej sztywności mięśni, która może się utrzymywać u osób chorujących na chorobę Parkinsona przez kilka minut lub nawet godzin. Jedna tabletka Dopamar zawiera 200 mg lewodopy i 50 mg karbidopy.

Dopamar mite

Dopamar Mite to lek na receptę, który ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Składa się z dwóch aktywnych składników: lewodopy i karbidopy. Lek ten skraca czas nagłej sztywności mięśni, która może się utrzymywać u osób chorujących na chorobę Parkinsona przez kilka minut lub nawet godzin.

Duodopa

Duodopa to lek stosowany w leczeniu zaawansowanej postaci choroby Parkinsona. Jest to żel dojelitowy, który zawiera dwie substancje czynne – lewodopę i karbidopę. Lewodopa ulega w mózgu dekarboksylacji do dopaminy, co skutkuje redukcją symptomów związanych z chorobą Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest dla pacjentów, u których występują ciężkie fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i/lub dyskinezy, w przypadku gdy dostępne połączenia leków stosowanych w chorobie Parkinsona nie przynoszą zadowalających rezultatów.

Emerpand

Emerpand to lek zawierający rywastygminę, substancję czynną z grupy karbaminianów, która jest inhibitorem acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy. Działa na enzym w ośrodkowym układzie nerwowym, hamując rozkład acetylocholiny uwalnianej przez neurony, co zwiększa przekaźnictwo cholinergiczne. Lek jest stosowany w leczeniu objawowym łagodnej i średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego oraz łagodnej i średnio zaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Emerpand jest dostępny na receptę.

Entacapone Orion

Entacapone Orion jest lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do zaburzeń ruchu i koordynacji. Entacapone Orion działa poprzez zwiększanie stężenia dopaminy w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby. Lek jest dostępny na receptę.

Entacapone Teva

Entacapone Teva to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to inhibitor COMT (katecholo-O-metylotransferazy), który działa poprzez zwiększenie stężenia lewodopy (substancji stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona) w mózgu, poprawiając kontrolę nad objawami choroby. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest choroba Parkinsona u pacjentów, u których występują fluktuacje końca dawki podczas standardowego leczenia, w tym lewodopą i inhibitorami dekarboksylazy.

Evertas

Evertas to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w formie systemu transdermalnego, czyli plastra uwalniającego substancję leczniczą z zaprogramowaną szybkością przez określony czas. Substancją czynną jest rywastygmina, która należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. Lek jest stosowany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

Exelon

Exelon to lek zawierający substancję czynną rywastygminę, która jest inhibitorem acetylocholinoesterazy. Jest stosowany w leczeniu objawowym łagodnej i średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Exelon jest dostępny na receptę.

Flexilev

Flexilev to lek zawierający lewodopę i karbidopę, które są stosowane w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten łagodzi wiele objawów choroby Parkinsona, szczególnie takich jak sztywność i spowolnienie ruchowe, a także drżenie, utrudnione połykanie, ślinotok i brak stabilności postawy. Jest dostępny na receptę.

Gasliny

Gasliny to lek zawierający substancję czynną rasagilinę. Jest stosowany w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona jako terapia jednoskładnikowa (bez lewodopy) lub jako terapia wspomagająca (z lewodopą) u pacjentów dorosłych z fluktuacjami skuteczności lewodopy wynikającymi z efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Hitoff

Hitoff to lek zawierający pramipeksol, który jest wybiórczym agonistą receptorów dopaminowych D2, D3 i D4. Stosuje się go w objawowym leczeniu zaawansowanej, idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona. Lek jest stosowany zarówno w monoterapii (leczenie tylko pramipeksolem) lub w skojarzeniu z lewodopą w przypadkach zmniejszenia się jej skuteczności lub zespołu przełączania (on-off) – gwałtownych, naprzemiennie występujących okresów bezruchu i zwiększonej aktywności ruchowej. Lek jest wskazany również w objawowym leczeniu umiarkowanego i ciężkiego zespołu niespokojnych nóg. Hitoff jest dostępny na receptę.

Kerstipon

Kerstipon to lek, który należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera oraz w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona. Substancją czynną leku jest rywastygmina. Lek jest dostępny na receptę.

Lecigon

Lecigon to innowacyjny lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zazwyczaj jest on przepisywany w przypadkach zaawansowanych, kiedy leki doustne przestają działać. Lecigon to żel, który jest podawany ciągle za pomocą pompy i zgłębnika bezpośrednio do jelita cienkiego. Lek ten zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę (w postaci karbidopy jednowodnej) oraz entakapon. Wskazania do stosowania to leczenie zaawansowanej postaci choroby Parkinsona z ciężkimi fluktuacjami ruchowymi i hiperkinezą lub dyskinezą, gdy dostępne, doustne połączenia leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona nie przyniosły zadowalających rezultatów. Lek jest dostępny na receptę.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę i entakapon. Lewodopa jest prekursorem dopaminy, neuroprzekaźnika, którego brak jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona. Karbidopa zwiększa dostępność lewodopy dla mózgu, a entakapon zapobiega rozkładowi lewodopy w organizmie. Lek jest dostępny na receptę.

Levodopa+Carbidopa Mylan

Levodopa+Carbidopa Mylan to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten zawiera dwie substancje czynne: lewodopę i karbidopę. Lewodopa jest prekursorem dopaminy, który uzupełnia brak endogennej dopaminy w mózgu, stanowiący istotę choroby Parkinsona. Karbidopa jest inhibitorem pozamózgowej dekarboksylazy aromatycznych aminokwasów, co zwiększa dostępność lewodopy dla mózgu. Lek ten pomaga przywrócić prawidłowe stężenie dopaminy i tym samym osłabić objawy choroby.

Loristiven

Loristiven to lek, którego substancją czynną jest rywastygmina. Należy on do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy. Stosuje się go w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera. Jest dostępny na receptę.

Madopar / Madopar HBS

Madopar to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: lewodopę i benzerazyd. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, która objawia się spowolnieniem ruchów, sztywnością mięśni i drżeniem. Celem leczenia jest uzupełnienie dopaminy w mózgu. Madopar jest także wskazany w objawowym leczeniu idiopatycznego (samoistnego) lub związanego z niewydolnością nerek wymagającą dializoterapii zespołu niespokojnych nóg.

Mirapexin

Mirapexin to lek zawierający pramipeksol, który jest agonistą receptorów dopaminowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Stosuje się go w terapii choroby Parkinsona, zarówno samodzielnie, jak i w skojarzeniu z lewodopą (w późnej fazie choroby). Substancję wykorzystuje się również do leczenia syndromu niespokojnych nóg. Lek Mirapexin jest dostępny na receptę.

Nakom

Nakom to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona i zespołu Parkinsona. Składa się z dwóch substancji czynnych: lewodopy, będącej prekursorem dopaminy, oraz karbidopy, która jest inhibitorem dekarboksylazy o działaniu obwodowym. Dzięki temu więcej lewodopy może przedostać się do mózgu, co pozwala na zmniejszenie dawki leku i ograniczenie działań niepożądanych. Nakom jest dostępny na receptę.

Nakom mite

Nakom Mite to lek w postaci tabletek, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten łagodzi takie objawy choroby jak sztywność i spowolnienie ruchowe, a także drżenie, utrudnione połykanie, ślinotok i brak stabilności postawy. Preparat zawiera karbidopę i lewodopę. Jest dostępny na receptę.

Nimvastid

Nimvastid to lek zawierający rywastygminę, która jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów. Lek ten jest stosowany w leczeniu objawowym łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego oraz łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Nimvastid jest wydawany na receptę.

Leki na chorobę Parkinsona — czy istnieje skuteczna terapia?

Lista leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona.

Zobacz także:

Choroba Alzheimera
Migrena
Padaczka (epilepsja)
Pamięć i koncentracja
Stwardnienie rozsiane (SM)
Wszystkie leki neurologiczne

Czym charakteryzuje się choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona to przewlekła, powoli postępująca i degeneracyjna choroba układu nerwowego. Symptomy choroby narastają stopniowo a do pierwszych objawów tej choroby należy między innymi spowolnienie ruchowe czy trudności w pisaniu. W późniejszym etapie pojawiają się problemy z utrzymaniem równowagi, koncentracji oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów.

Leki na chorobę Parkinsona

Schorzenie to jest nieuleczalne, natomiast istnieje wiele leków, które pomagają choremu w złagodzeniu objawów oraz zahamowaniu postępu choroby. Głównym lekiem używanym w farmakoterapii choroby Parkinsona jest Lewodopa, czyli aminokwas, który przechodząc z krwi do mózgu przekształca się w dopaminę – neuroprzekaźnik, którego wytwarzanie przez komórki nerwowe jest zaburzone. Z racji na szybki rozkład leku w tkankach obwodowych, tylko niewielka jego część dociera do mózgu. Jednocześnie, niemożliwe jest zwiększenie dawki leku, ponieważ spowodowałoby to nasilenie się skutków ubocznych. Z tego względu Lewodopa przynosi najlepsze efekty terapeutyczne we wczesnych stadiach choroby.

Amantadyna to inny popularny lek, który zwiększa ilość tworzonej dopaminy, tym samym łagodząc symptomy. Zostało udowodnione naukowo, że Agonisty receptorów dopaminowych (bromokryptyna, ropinirol), oraz Inhibitory MAO (selegilina) pomagają utrzymać większe stężenie neuroprzekaźnika w organizmie chorego, powodując złagodzenie objawów oraz spowolnienie przebiegu choroby.

Oprócz farmakoterapii istnieją także inne metody leczenia choroby Parkinsona na przykład: przeszczep tkankowy istoty czarnej, głęboka stymulacja mózgu czy stereotaktyczne uszkadzanie gałki bladej.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja:

Miłorząb japoński