Leki na chorobę Parkinsona — czy istnieje skuteczna terapia?

Lista leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona.

Zobacz także:

Choroba Alzheimera
Migrena
Padaczka (epilepsja)
Pamięć i koncentracja
Stwardnienie rozsiane (SM)
Wszystkie leki neurologiczne

Czym charakteryzuje się choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona to przewlekła, powoli postępująca i degeneracyjna choroba układu nerwowego. Symptomy choroby narastają stopniowo a do pierwszych objawów tej choroby należy między innymi spowolnienie ruchowe czy trudności w pisaniu. W późniejszym etapie pojawiają się problemy z utrzymaniem równowagi, koncentracji oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów.

Leki na chorobę Parkinsona

Schorzenie to jest nieuleczalne, natomiast istnieje wiele leków, które pomagają choremu w złagodzeniu objawów oraz zahamowaniu postępu choroby. Głównym lekiem używanym w farmakoterapii choroby Parkinsona jest Lewodopa, czyli aminokwas, który przechodząc z krwi do mózgu przekształca się w dopaminę – neuroprzekaźnik, którego wytwarzanie przez komórki nerwowe jest zaburzone. Z racji na szybki rozkład leku w tkankach obwodowych, tylko niewielka jego część dociera do mózgu. Jednocześnie, niemożliwe jest zwiększenie dawki leku, ponieważ spowodowałoby to nasilenie się skutków ubocznych. Z tego względu Lewodopa przynosi najlepsze efekty terapeutyczne we wczesnych stadiach choroby.

Amantadyna to inny popularny lek, który zwiększa ilość tworzonej dopaminy, tym samym łagodząc symptomy. Zostało udowodnione naukowo, że Agonisty receptorów dopaminowych (bromokryptyna, ropinirol), oraz Inhibitory MAO (selegilina) pomagają utrzymać większe stężenie neuroprzekaźnika w organizmie chorego, powodując złagodzenie objawów oraz spowolnienie przebiegu choroby.

Oprócz farmakoterapii istnieją także inne metody leczenia choroby Parkinsona na przykład: przeszczep tkankowy istoty czarnej, głęboka stymulacja mózgu czy stereotaktyczne uszkadzanie gałki bladej.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja:

Miłorząb japoński