Parsonil

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Parsonil wskazany jest w leczeniu:
– choroby Parkinsona;
– umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg.
Substancją czynną leku Parsonil jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy i działa podobnie do dopaminy naturalnie wytwarzanej w mózgu.

Choroba Parkinsona
Chorobę Parkinsona powoduje zmniejszenie stężenia dopaminy w mózgu. Ropinirol działa podobnie jak dopamina naturalnie wytwarzana w mózgu, zmniejszając objawy choroby Parkinsona.

Parsonil może być stosowany jako pojedynczy lek.

Może być także podawany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona (lewodopą/L-Dopą), aby zwiększyć skuteczność leczenia.

Zespół niespokojnych nóg
Osoby z zespołem niespokojnych nóg odczuwają przymus poruszania nogami, czasem ramionami i innymi częściami ciała. Zazwyczaj mają nieprzyjemne odczucia w kończynach – opisywane jako „pełzanie” lub „bulgotanie” – które rozpoczynają się, gdy pacjent usiądzie lub położy się, a ustępują podczas ruchu. Osoby te nie mogą spokojnie siedzieć ani spać. Parsonil powinien być stosowany tylko w zespole niespokojnych nóg o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego z bezsennością oraz bardzo nieprzyjemnymi odczuciami w kończynach.

Cena

Sprawdź ile kosztuje Parsonil.

Skład

– Substancją czynną leku jest ropinirol (w postaci ropinirolu cholowodorku).
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg lub 5 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu cholowodorku).

– Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:
Parsonil, 0,25 mg, tabletki powlekane
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk.

Parsonil, 0,5 mg, tabletki powlekane
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czarny (E172).

Parsonil, 1 mg, tabletki powlekane
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, indygotyna, lak (E132), tartazyna, lak (E102).

Parsonil, 2 mg, tabletki powlekane
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E172), tlenek żelaza czarny (E172).

Parsonil, 5 mg, tabletki powlekane
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, indygotyna, lak (E132), czerwień koszenilowa, lak (E124).

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: , .

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.
Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć.
Nie zwiększać dawki zapisanej przez lekarza.

Dawkowanie
Choroba Parkinsona
Lek zwykle przyjmuje się trzy razy na dobę.
Liczba przyjmowanych tabletek zależy od dawkowania zaleconego przez lekarza prowadzącego i zwykle wynosi od 3 mg do 9 mg na dobę. Leczenie rozpoczyna się zwykle od małych dawek, a następnie zwiększa się dawkę leku. Lekarz prowadzący może zwiększać lub zmniejszać dawkę leku, aby uzyskać odpowiedni efekt leczniczy.
Początek leczenia (tydzień 1.)
Dawka początkowa zazwyczaj wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień leczenia.
Dalsze leczenie (tydzień 2.)
W drugim tygodniu leczenia dawka zazwyczaj wynosi 0,5 mg trzy razy na dobę.
(tydzień 3.)
W trzecim tygodniu dawka zazwyczaj wynosi 0,75 mg trzy razy na dobę.
(tydzień 4.)
W czwartym tygodniu dawka zazwyczaj wynosi 1,0 mg trzy razy na dobę.
(tydzień 5.)
W piątym tygodniu dawka zazwyczaj wynosi 1,5 mg trzy razy na dobę.
(tydzień 6.)
W szóstym tygodniu dawka zazwyczaj wynosi 2,0 mg trzy razy na dobę.
(tydzień 7.):
W siódmym tygodniu dawka zazwyczaj wynosi 2,5 mg trzy razy na dobę.
(tydzień 8. i kolejne):
W ósmym tygodniu dawka zazwyczaj wynosi 3,0 mg trzy razy na dobę.

W przypadku niedostatecznej kontroli objawów lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę leku, maksymalnie do 8 mg trzy razy na dobę.
Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w chorobie Parkinsona, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawek tych leków.

Zespół niespokojnych nóg
Lek należy stosować bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek, jednak dawkę można przyjmować najpóźniej do 3 godzin przed snem.
Początek leczenia (tydzień 1.)
Zalecana dawka początkowa ropinirolu wynosi 0,25 mg jeden raz na dobę przez pierwsze 2 dni leczenia. Jeżeli dawka jest dobrze tolerowana, dawkę należy zwiększyć do 0,5 mg jeden raz na dobę na czas kolejnych pięciu dni pierwszego tygodnia leczenia.
(tydzień 2.)
W drugim tygodniu leczenia dawkę można zwiększyć do 1 mg jeden raz na dobę.
(tydzień 3.)
W trzecim tygodniu leczenia dawkę można zwiększyć do 1,5 mg jeden raz na dobę.
(tydzień 4. i kolejne)
W czwartym tygodniu leczenia dawkę można zwiększyć do 2 mg jeden raz na dobę.

U niektórych pacjentów wymaganą dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 4 mg jeden raz na dobę (o 0,5 mg w odstępach tygodniowych aż do 3 mg raz na dobę, a następnie o 1 mg).
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, czyli 4 mg na dobę.
Po trzech miesiącach stosowania leku Parsonil, lekarz może dostosować dawkę albo zalecić przerwanie leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o leku i sposobie podawania, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Parsonil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty. Nie należy przyjmować większej ilości tabletek, niż zalecił lekarz prowadzący.
Należy kontynuować przyjmowanie leku Parsonil zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli pacjent nie odczuwa poprawy. Może upłynąć kilka tygodni zanim wystąpi korzystne działanie leku Parsonil.

Stosowanie u dzieci młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Parsonil nie jest zazwyczaj przepisywany pacjentom w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Dawkowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i powyżej) powinno być stopniowe i zależne od reakcji na leczenie.

Stosowanie leku PARSONILu pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą nerek (jeśli parametr określający ich czynność, zwany klirensem kreatyniny wynosi od 30 do 50 ml/min) nie ma potrzeby dostosowywania dawek leku.

Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężką chorobą nerek (jeśli klirens kreatyniny wynosi mniej niż 30 ml/min).

Czas trwania leczenia
Lek należy przyjmować przez okres zalecany przez lekarza prowadzącego.

Przedawkowanie

Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U osoby, która zastosowała większą niż zalecana dawkę leku może wystąpić: uczucie nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie senności, uczucie zmęczenia (psychicznego lub fizycznego), omdlenie, omamy.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Podczas leczenia ropinirolem nie należy spożywać alkoholu.

Zaleca się, aby pacjent przyjmował lek w trakcie posiłku, gdyż zmniejsza to możliwość wystąpienia uczucia nudności lub wymiotów.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Parsonil nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku Parsonil spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka.

Parsonil nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

– Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Lekarz udzieli także porady jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić odstawienie leku
Parsonil.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here