RABADA

RABADA to lek zawierający dwie substancje czynne: bisoprololu fumaran i ramipryl. Bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-blokerami, które zwalniają czynność serca i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) i działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Jest dostępny na receptę.

Rabakir

Rabakir, zawierający substancję czynną pregabalinę, to lek przeciwpadaczkowy stosowany w terapii wspomagającej do leczenia napadów częściowych. Jest również wykorzystywany w leczeniu objawów lęku uogólnionego u osób dorosłych oraz w terapii bólu neuropatycznego pochodzenia ośrodkowego lub obwodowego. Lek jest dostępny na receptę.

Rabelinz

Rabelinz to lek zawierający substancję czynną rabeprazol sodowy. Należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej (IPP), które działają poprzez zmniejszenie ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Jest stosowany w leczeniu czynnego owrzodzenia dwunastnicy, czynnego łagodnego owrzodzenia żołądka, choroby refluksowej przełyku z nadżerkami lub wrzodami, a także w zespole Zollingera-Ellisona. Lek jest dostępny na receptę.

Rabipur

Rabipur to szczepionka stosowana w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń powodowanych przez wirus wścieklizny. Szczepionka zawiera inaktywowane wirusy wścieklizny, które pobudzają układ immunologiczny do produkcji przeciwciał, chroniących przed wirusem. Może być stosowana u osób narażonych na kontakt z wirusem w przyszłości, na przykład u osób pracujących ze zwierzętami lub podróżujących w rejony świata, gdzie występuje wścieklizna, lub po prawdopodobnej lub wiadomej ekspozycji na wirusa. Rabipur jest lekiem na receptę.

Racedryl

Racedryl to lek stosowany w uzupełniającym leczeniu objawowym ostrej biegunki u niemowląt (powyżej 3. miesiąca życia) i u dzieci. Lek działa wyłącznie w obrębie jelit, zmniejszając nadmierne wydzielanie wody i elektrolitów przez jelita. Jest dostępny na receptę.

Radio-Flu

Radio-Flu to produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną leku jest fluorek sodu (18F). Jest on używany w badaniach z zastosowaniem techniki pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Użycie produktu leczniczego Radio-Flu jest wskazane podczas procedur obrazowania czynnościowego w badaniu nieprawidłowych zmian aktywności kościotwórczej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują wykrywanie i lokalizację przerzutów nowotworowych do kości u osób dorosłych, pomoc w diagnostyce bólów pleców niewiadomego pochodzenia, oraz pomoc w wykrywaniu zmian kostnych, zwłaszcza związanych z podejrzewaną przemocą wobec dzieci.

Radirex

Radirex

Radirex to lek dostępny bez recepty, który jest tradycyjnie stosowany jako środek przeczyszczający w przypadku zaparć. Jego skuteczność opiera się na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu. Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z korzenia rzewienia, który zawiera związki antranoidowe mające działanie przeczyszczające. Działanie przeczyszczające Radirex następuje po około 8-12 godzinach od zażycia.

Radirex MAX

Radirex MAX

Radirex MAX to roślinny produkt leczniczy stosowany krótkotrwale w przypadku sporadycznie występujących zaparć. Lek wykazuje działanie przeczyszczające, a substancją leczniczą zastosowaną w kapsułkach jest wyciąg suchy z korzenia rzewienia. Jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, zaleca się skonsultować z lekarzem. Produkt jest dostępny bez recepty.

Radirex PLUS

Radirex PLUS to naturalny lek roślinny o działaniu przeczyszczającym. Preparat zawiera wyciąg płynny złożony z korzenia rzewienia, kory kruszyny, owocu kopru włoskiego i owocu kminku. Jest stosowany tradycyjnie w zaparciach, a jego działanie przeczyszczające następuje po 6-8 godzinach od przyjęcia leku. Radirex PLUS jest dostępny bez recepty.

Raenom

Raenom to lek nasercowy, którego substancją czynną jest iwabradyna. Jest stosowany w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych pacjentów, którzy mają częstość akcji serca wynoszącą 70 lub więcej uderzeń na minutę. Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów, którzy nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków beta-adrenolitycznych. Raenom jest dostępny na receptę.

Ralago

Ralago to lek na receptę, który zawiera substancję czynną rasagilinę. Jest to inhibitor MAO typu B, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten jest wskazany do stosowania u dorosłych w monoterapii (bez lewodopy) lub jako leczenie wspomagające (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy na skutek efektu wyczerpania dawki. Zalecana dawka rasagiliny wynosi 1 mg (jedna tabletka Ralago) raz na dobę, przyjmowana z lub bez lewodopy.

Raloxifene Teva

Raloxifene Teva to lek na receptę, który jest często stosowany w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie. Działa poprzez zmniejszanie utraty tkanki kostnej, co pomaga utrzymać kości mocnymi i mniej podatnymi na złamania. Raloxifene Teva należy do klasy leków zwanych modulatorami receptora estrogenowego (SERM).

Rami-A

Rami-A to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), które działają na jeden z enzymów wchodzących w skład układu renina-angiotensyna-aldosteron. Lek ten zmniejsza napięcie i rozszerza naczynia krwionośne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Lek ten jest dostępny na receptę.

Ramicor

Ramicor to lek zawierający ramipryl, który należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, a także w leczeniu chorób nerek. Ramicor jest dostępny na receptę.

Ramicor comb

Ramicor Comb to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: ramipryl i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lekami moczopędnymi. Ponadto, Ramicor Comb jest stosowany jako leczenie wspomagające zastoinowej niewydolności serca oraz w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną przebytym zawałem mięśnia sercowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ramidilan HCT

Ramidilan HCT to lek, który zawiera trzy składniki aktywne: ramipryl, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Ramipryl należy do grupy inhibitorów ACE, które działają na organizm poprzez zmniejszenie wytwarzania substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu. Amlodypina należy do grupy antagonistów wapnia, które zmniejszają napięcie i rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi. Hydrochlorotiazyd to lek moczopędny, który zwiększa objętość wydalanego moczu, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Ramidilan HCT jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, którzy uzyskali odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego przy jednoczesnym stosowaniu substancji czynnych w takich dawkach jak w leku złożonym, ale w postaci oddzielnych tabletek.

Ramigamma

Ramigamma to lek, który działa na układ sercowo-naczyniowy, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale także w różnego rodzaju zdarzeniach sercowo-naczyniowych. Poprawia również ukrwienie serca, zwiększając transport tlenu do mięśnia sercowego i zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia zawału. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril + Amlodipine + Hydrochlorothiazide Adamed

Lek Ramipril + Amlodipine + Hydrochlorothiazide Adamed jest lekiem na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: ramipryl, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), amlodypina jest antagonistą wapnia, a hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Ramipril + Bisoprolol fumarate Aristo

Lek Ramipril + Bisoprolol fumarate Aristo jest lekiem, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i bisoprolol fumaran. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), co oznacza, że działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Z kolei bisoprolol fumaran należy do grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków), które spowalniają tętno i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) i (lub) przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Jest dostępny na receptę.

Ramipril + Bisoprolol fumarate Sandoz

Ramipril + Bisoprolol fumarate Sandoz to lek, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i bisoprolol fumaran. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACEI) i działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Bisoprolol fumaran należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami, które zwalniają częstość akcji serca i powodują, że serce skuteczniej pompuje krew do całego organizmu. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) i (lub) przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną czynnością skurczową lewej komory u dorosłych pacjentów, u których uzyskano właściwą kontrolę za pomocą bisoprololu i ramiprylu, podawanych jednocześnie w tych samych dawkach.

Ramipril Accord

Ramipril Accord to lek, który działa na układ sercowo-naczyniowy, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca, profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w leczeniu chorób nerek. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril Actavis

Ramipril Actavis to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca oraz po przebytych zawałach mięśnia sercowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril Aurobindo

Ramipril Aurobindo to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensynowej. Zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze, a także rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, chorób nerek oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest dostępny na receptę.

Ramipril Aurovitas

Ramipril Aurovitas to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w początkowym stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej. Jest dostępny na receptę.

Ramipril Billev

Ramipril Billev to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to inhibitor ACE (enzymu konwertującego angiotensynę), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, w leczeniu chorób nerek oraz w objawowej niewydolności serca. Jest dostępny na receptę.

Ramipril Genoptim

Ramipril Genoptim to lek na receptę, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, a także w leczeniu serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca). Ramipril Genoptim działa poprzez zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze oraz poprzez ograniczenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie.

Ramipril Krka

Ramipril Krka to lek zawierający substancję czynną – ramipryl, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, leczenia choroby nerek u chorych na cukrzycę z mikroalbuminurią lub z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, a także w leczeniu objawowej niewydolności serca i profilaktyki wtórnej po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril Pfizer

Ramipril Pfizer to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze. Ogranicza też napięcia i rozszerza naczynia krwionośne, przez co ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril Teva

Ramipril Teva to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten działa poprzez zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze oraz ogranicza napięcia i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pracę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Jest dostępny na receptę.

Ramipril-Lupin

Ramipril-Lupin to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze, a także ogranicza napięcie i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Ramipril-Lupin jest dostępny na receptę.

Ramipril+Bisoprolol fumarate Sandoz

Ramipril + Bisoprolol fumarate Sandoz to lek na receptę, który jest często stosowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Ramipril jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi i zmniejszając obciążenie serca. Bisoprolol jest beta-blokerem, który pomaga zwolnić tętno i obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszając zapotrzebowanie serca na tlen. Wskazania do stosowania tego leku obejmują nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego.

Ramiprilum 123ratio

Ramiprilum 123ratio to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez zmniejszenie wytwarzania substancji podwyższających ciśnienie tętnicze, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, leczeniu choroby nerek oraz w leczeniu objawowej niewydolności serca. Ramiprilum 123ratio jest dostępny na receptę.

Ramistad

Ramistad to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, w objawowej niewydolności serca, a także w chorobach nerek. Jest dostępny na receptę.

Ramizek Combi

Ramizek Combi

Ramizek Combi to lek zawierający dwie substancje czynne: ramipryl i amlodypinę. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), a amlodypina jest inhibitorem napływu jonów wapniowych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia tętniczego) u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania ramiprylu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w leku Ramizek Combi, ale w osobnych preparatach. Ramizek Combi jest dostępny na receptę.

Ramizek HCT

Ramizek HCT

Ramizek HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i hydrochlorotiazyd. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym, który działa poprzez zwiększanie ilości wydalanej wody (zwiększa ilość moczu). Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Ramizek Plus

Lek Ramizek Plus jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i (lub) przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Lek zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowych, takich jak zawał mięśnia sercowego, u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową. Składa się z dwóch substancji czynnych: ramiprylu i bisoprololu fumaranu. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), a bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-blokerami (beta-adrenolitykami). Jest dostępny na receptę.

Ramladio

Ramladio to lek składający się z dwóch substancji czynnych: ramiprylu i amlodypiny. Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę), natomiast amlodypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lek Ramladio stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podając obie substancje czynne w takich dawkach, jak w leku złożonym, ale w oddzielnych tabletkach. Jest to lek na receptę.

Ramlolan

Ramlolan to lek przeciwdepresyjny z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Zawiera substancję czynną opipramol. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną. Lek jest dostępny na receptę.

Ramoclav

Ramoclav to antybiotyk, który zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Jest stosowany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, takich jak ostre bakteryjne zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów. Lek jest dostępny na receptę.

Ramonna

Lek Ramonna jest lekiem stosowanym w zapobieganiu ciąży w przypadkach nagłych, w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcji. Lek Ramonna zawiera jako substancję czynną syntetyczny hormon zwany lewonorgestrelem. Jest dostępny na receptę.

Rampar

Rampar to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i tramadol. Jest stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu. Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym, który działa poprzez zmniejszenie produkcji prostaglandyn w mózgu i rdzeniu kręgowym. Tramadol jest silnym lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów, które działają na specyficzne receptory w mózgu i rdzeniu kręgowym, zmniejszając odczuwanie bólu.

Ramve

Ramve to lek, którego substancją czynną jest ramipryl. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu pewnego typu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Rana bufo

Rana bufo to homeopatyczny produkt leczniczy, który nie posiada konkretnych wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie. Wśród wskazań znajdują się zapalenie naczyń chłonnych oraz opóźnienie w nauce. Lek jest dostępny bez recepty.

Ranacand

Ranacand to lek, który zawiera substancję czynną kandesartan. Jest to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Ranacand jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego oraz w niewydolności serca i zaburzonej czynności skurczowej lewej komory jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami ACE lub gdy inhibitory ACE nie są tolerowane. Jest dostępny na receptę.

Ranexa

Ranexa to lek o działaniu przeciwdławicowym, który hamuje późny prąd sodowy. Jest dostępny na receptę. Substancją czynną preparatu jest ranolazyna. Lek jest stosowany jako dodatek do leczenia objawowego stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych pacjentów, u których objawy nie ustępują lub występuje nietolerancja leków przeciwdławicowych pierwszego rzutu, takich jak leki β-adrenolityczne lub antagoniści kanałów wapniowych.

Raniberl 300

Raniberl 300 to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną chlorowodorek ranitydyny. Jest to lek zmniejszający wydzielanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka. Stosowany jest w leczeniu dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego, takich jak wrzody żołądka i dwunastnicy czy refluks żołądkowo-przełykowy. Raniberl 300 jest dostępny na receptę.

Raniberl MAX

Raniberl Max to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak zgaga, niestrawność, nadkwaśność soku żołądkowego czy ból w nadbrzuszu. Substancja czynna leku, ranitydyna, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co przyczynia się do łagodzenia objawów.

Ranic

Ranic to lek zawierający ranitydynę, który jest specyficznym, szybko działającym antagonistą receptorów histaminowych H2. Jest stosowany w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka. Lek jest dostępny na receptę.

Ranigast

Ranigast

Ranigast to lek, którego substancją czynną jest ranitydyna. Działa on poprzez hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, co prowadzi do zmniejszenia kwasowości soku żołądkowego. Ranigast jest stosowany w leczeniu wielu chorób związanych z układem pokarmowym, takich jak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, owrzodzenia dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy oraz zespół Zollingera-Ellisona. Lek jest dostępny na receptę.

Ranigast Fast

Ranigast FAST

Ranigast Fast to lek stosowany w celu łagodzenia objawów dolegliwości żołądkowych takich jak nadkwaśność, zgaga czy niestrawność. Zawiera substancję czynną ranitydynę, która blokuje receptory histaminowe H2, co powoduje ograniczenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lek jest dostępny bez recepty. Zalecane dawkowanie dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat to jedna tabletka (150 mg) raz na dobę. Lek należy przyjmować doustnie.

Ranigast Max

Ranigast MAX

Ranigast Max to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Ta substancja działa poprzez blokowanie receptorów histaminowych H2, co skutkuje ograniczeniem wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lek jest zalecany do objawowego leczenia dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Działanie leku utrzymuje się przez około 12 godzin.

Ranigast Pro

Ranigast PRO

Ranigast Pro to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Ta substancja blokuje receptory histaminowe H2, co ogranicza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Lek jest stosowany w celu łagodzenia objawów dolegliwości żołądkowych takich jak nadkwaśność, zgaga czy niestrawność.

Ranimax Teva

Ranimax Teva to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Jest to specyficzny, szybko działający antagonista receptorów H2. Hamuje zarówno podstawowe jak i poposiłkowe wydzielanie kwasu żołądkowego oraz zmniejsza wydzielanie pepsyny w soku żołądkowym. Wskazaniami do stosowania leku Ranimax jest objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu.

Ranisan

Ranisan to lek, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Jest stosowany do leczenia dolegliwości żołądkowych takich jak nadkwaśność, zgaga czy niestrawność. Działa poprzez blokowanie receptorów histaminowych H2, co prowadzi do ograniczenia wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lek jest dostępny na receptę.

Ranitidine Accord

Ranitidine Accord to lek, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Jest to specyficzny, szybko działający antagonista receptorów histaminowych H2. Stosowany jest w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka. Lek jest dostępny na receptę.

Ranitidine Accord Healthcare

Ranitidine Accord Healthcare to lek, który jest często stosowany w leczeniu różnych dolegliwości żołądkowych. Jest to lek na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, refluksowe zapalenie przełyku, zespół Zollingera-Ellisona oraz objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. Lek ten jest również stosowany w celu zapobiegania zespołowi Mendelsona, krwawieniom z owrzodzenia stresowego u pacjentów ciężko chorych oraz nawracającym krwawieniom z owrzodzenia trawiennego.

Ranitydyna Aurovitas

Ranitydyna Aurovitas to lek, który zawiera ranitydynę. Jest to specyficzny, szybko działający antagonista receptorów histaminowych H2, który zmniejsza zarówno podstawowe, jak i posiłkowe wydzielanie kwasu solnego oraz zmniejsza wydzielanie pepsyny w soku żołądkowym. Wskazaniami do jego stosowania są choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej, zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego, zespół Zollinger-Ellisona, zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy wywołanym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to lek na receptę.

Ranitydyna Sanofi

Ranitydyna Sanofi to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną ranitydynę. Ta substancja działa jako antagonista receptorów histaminowych H2, co skutkuje ograniczeniem wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lek jest stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego. Ranitydyna Sanofi jest dostępna na receptę.

Ranloc

Ranloc to lek, który zawiera substancję czynną pantoprazol. Jest to selektywny inhibitor pompy protonowej, który działa poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Ranloc jest stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit, które są związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. Lek jest dostępny na receptę.

Ranloc Med

Ranloc Med to lek dostępny bez recepty, który zawiera pantoprazol, substancję z grupy inhibitorów pompy protonowej. Działa poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i kwaśne odbijanie u dorosłych.

Ranlosin

Ranlosin to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną tamsulozynę. Jest to wybiórczy antagonista receptorów adrenergicznych α1, a szczególnie podtypów α1A i α1D. Tamsulosyna powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego (prostaty) i cewki moczowej, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu. Wskazaniem do stosowania Ranlosinu są objawy z dolnych dróg moczowych związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Ranlosin Duo

Ranlosin Duo to lek, który zawiera substancję czynną tamsulosynę. Jest to wybiórczy antagonistą receptora adrenergicznego typu 1A/1D, który zmniejsza napięcie mięśni gładkich gruczołu krokowego (prostaty) i cewki moczowej, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu. Wskazaniem do stosowania leku są objawy dotyczące dolnych dróg moczowych związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ranlosin XR

Ranlosin XR to lek, który działa rozkurczowo na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu. Ponadto, tamsulosyna zmniejsza uczucie parcia na mocz. Ranlosin XR jest stosowany w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Jest dostępny na receptę.

Ranmet XR

Ranmet XR to lek zawierający metforminę chlorowodorek, substancję czynną z grupy biguanidów. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, u których dieta i aktywność fizyczna nie wystarczają do uzyskania odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Ranmet XR jest lekiem wydawanym na podstawie recepty. Można go stosować samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Ranofren

Ranofren

Ranofren to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii, a także w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Ranolteril

Ranolteril to lek na receptę, którego substancją czynną jest tolterodyna. Należy on do grupy produktów leczniczych zwanych lekami przeciwmuskarynowymi. Stosowany jest w leczeniu objawów zespołu nadreaktywnego pęcherza moczowego. Pacjenci z tym zespołem mogą mieć trudności z kontrolowaniem oddawania moczu, odczuwać nagłą potrzebę udania się do toalety i (lub) korzystać z toalety często.

Ranopril

Ranopril to lek, który zawiera lizynopryl, należący do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca (monoterapia lub leczenie skojarzone) czy nerkowych powikłań cukrzycy. Ranopril hamuje aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która ma bardzo silne działanie kurczące na naczynia krwionośne. Lek jest dostępny na receptę.

Ranozek

Ranozek to lek o działaniu przeciwdławicowym, który hamuje późny prąd sodowy. Jest dostępny na receptę. Preparat zawiera substancję czynną – ranolazynę. Stosowany jest jako uzupełnienie objawowego leczenia stabilnej dławicy piersiowej, w przypadku nieskuteczności lub nietolerancji leczenia przeciwdławicowego pierwszego rzutu. Lek przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłku, a tabletki należy przyjmować w całości.

Ranperidon

Ranperidon to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz w krótkotrwałym leczeniu agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Lek jest dostępny na receptę.

Rantudil Forte

Rantudil Forte to lek, którego substancją czynną jest acemetacyna. Jest to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz hamuje agregację płytek krwi. Rantudil Forte stosuje się jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w chorobach zwyrodnieniowych stawów, bólach okolicy lędźwiowo-krzyżowej, reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, bólu pooperacyjnym, ostrych napadach dny moczanowej. Jest dostępny na receptę.

Rantudil Retard

Rantudil Retard to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny o przedłużonym uwalnianiu. Zawiera substancję czynną acemetacynę, która działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Stosowany jest w chorobie zwyrodnieniowej stawów, bólach lędźwiowo-krzyżowych, reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, bólu pooperacyjnym oraz w ostrych napadach dny moczanowej. Jest dostępny na receptę.

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus to homeopatyczny produkt leczniczy, który nie posiada konkretnych wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie. Ze względu na szerokie zastosowanie do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania. Lek jest dostępny bez recepty.

Rapamune

Rapamune to lek immunosupresyjny, który zawiera substancję czynną syrolimus. Jest stosowany w profilaktyce odrzucania przeszczepu u dorosłych biorców przeszczepów nerki, obarczonych małym lub umiarkowanym ryzykiem immunologicznym. Lek jest dostępny na receptę. Zalecane jest początkowe stosowanie preparatu w skojarzeniu z cyklosporyną w mikroemulsji i kortykosteroidami przez okres 2 do 3 miesięcy.

Raphacholin C

Raphacholin C

Raphacholin C to preparat ziołowy, który zawiera wyciągi roślinne i olejek miętowy. Substancje zawarte w leku pobudzają perystaltykę jelit, zwiększają wydzielanie i przepływ żółci. Jest stosowany tradycyjnie w niestrawnościach, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby, takimi jak wzdęcia, odbijania, nudności, zaparcia, bóle brzucha oraz zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego. Lek dostępny jest bez recepty.

Raphacholin Forte

Raphacholin forte

Raphacholin Forte to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas dehydrocholowy oraz wyciąg z czarnej rzodkwi. Jest stosowany w przypadku niedostatecznego wydzielania żółci przez wątrobę oraz w przypadkach niestrawności. Lek jest również pomocny przy łagodnych zaparciach. Zwiększa objętość wydzielanej żółci, stymuluje opróżnianie pęcherzyka żółciowego oraz przyspiesza transport żółci do dwunastnicy. Działa przeczyszczająco pobudzając pracę jelita grubego.

Raphamax Forte

Raphamax Forte to lek w postaci kapsułek, który zawiera wyciąg z karczocha. Jest stosowany w stanach zaburzeń czynności wątroby. Lek ten jest dostępny bez recepty. Wskazania do stosowania to niestrawność oraz zaburzenia czynności wątroby.

Raphanus sativus niger

Raphanus sativus niger to homeopatyczny preparat leczniczy, który można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie. Składniki aktywne to Raphanus sativus niger, sacharoza, laktoza jednowodna. Lek jest dostępny bez recepty. Stosuje się go doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Rapidentin

Rapidentin to lek w postaci płynu stomatologicznego, który jest przeznaczony do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. W swoim składzie zawiera tylko olejek goździkowy, bez substancji pomocniczych. Jest to tradycyjny lek roślinny, którego stosowanie wynika wyłącznie z jego długotrwałego użycia. Lek jest dostępny bez recepty.

Rapigard

Rapigard to lek zawierający substancję czynną paracetamol, który należy do grupy leków zwanych analgetykami. Stosuje się go w leczeniu objawowym łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki. Rapigard można stosować u dorosłych, młodzieży i dzieci, jednak nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat. Lek jest dostępny na receptę.

Rapilysin

Rapilysin to lek stosowany w leczeniu zawałów serca. Jest to lek na receptę, który jest podawany pacjentom bezpośrednio przez personel medyczny. Rapilysin działa poprzez rozpuszczanie skrzepów krwi, które mogą zablokować przepływ krwi do serca. Wskazaniem do stosowania Rapilysin jest zawał mięśnia sercowego.

Rapiscan

Rapiscan to lek na receptę, który jest stosowany w testach diagnostycznych serca. Jest to środek kontrastowy używany podczas obrazowania medycznego, takiego jak scyntygrafia mięśnia sercowego. Rapiscan pomaga lekarzom zidentyfikować obszary serca, które mogą mieć niewystarczające krążenie krwi. Wskazaniem do stosowania Rapiscan jest diagnostyka niedokrwienia mięśnia sercowego.

Raplixa

Raplixa to lek stosowany w chirurgii do pomocy w hemostazie, gdy kontrola krwawienia przez standardowe techniki chirurgiczne jest niewystarczająca lub nieodpowiednia. Składa się z dwóch białek krwi: fibrynogenu i trombiny. Jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to chirurgia, gdy kontrola krwawienia przez standardowe techniki chirurgiczne jest niewystarczająca lub nieodpowiednia.

Raponer

Raponer to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Na początku terapii jest stosowany samodzielnie, aby opóźnić konieczność leczenia lewodopą. W późniejszym okresie choroby, gdy wpływ lewodopy wygasa lub staje się zmienny i pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego, Raponer jest stosowany w skojarzeniu z lewodopą. Jest to lek na receptę.

Rapydan

Rapydan to lek w postaci plastra leczniczego, który zawiera substancje czynne lidokainę i tetrakainę. Te substancje mają działanie miejscowo znieczulające. Rapydan jest stosowany do znieczulania niewielkich obszarów skóry przed potencjalnie bolesnymi procedurami, takimi jak zastrzyki lub niewielkie zabiegi chirurgiczne. Jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to znieczulenie powierzchniowe skóry związane z wkłuciem igły lub powierzchniowymi zabiegami chirurgicznymi na niezmienionej chorobowo, nienaruszonej skórze u osób dorosłych oraz znieczulenie powierzchniowe skóry związane z wkłuciem igły w niezmienioną chorobowo, nienaruszoną skórę u dzieci powyżej 3 lat.

Rasagilin Glenmark

Rasagilin Glenmark to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. W konsekwencji, rasagilina zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Rasagilinę stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek stosuje się jeden raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków. Jest dostępny na receptę.

Rasagilina Synthon

Rasagilina Synthon to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). Jest stosowany w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę i jest przyjmowany doustnie raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Rasagiline Accord

Rasagiline Accord to lek, którego składnikiem aktywnym jest rasagilina. Jest to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B), który zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Rasagiline Accord Healthcare

Rasagiline Accord to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B), który zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę i przyjmuje się go raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków.

Rasagiline Actavis

Rasagiline Actavis to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. Rasagilina zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Rasagiline Belupo

Rasagiline Belupo to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. Rasagilinę stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek stosuje się jeden raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków. Jest dostępny na receptę.

Rasagiline Egis

Rasagiline Egis to lek stosowany w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z lewodopą u pacjentów, u których skuteczność lewodopy ulega wahaniom. Rasagiline Egis jest silnym, wybiórczym i nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy B (MAO-B), co prowadzi do zwiększenia stężenia dopaminy w OUN. Jest dostępny na receptę.

Rasagiline Mylan

Rasagiline Mylan to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. Rasagilinę stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek stosuje się jeden raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków. Jest dostępny na receptę.

Rasagiline Polpharma

Rasagiline Polpharma to lek, który jest silnym, wybiórczym i nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. W konsekwencji, Rasagiline Polpharma zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Lek stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Jest dostępny na receptę.

Rasagiline ratiopharm

Rasagiline ratiopharm to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). Działa poprzez zwiększenie stężenia dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Rasagiline Vipharm

Rasagiline Vipharm to lek, którego składnikiem aktywnym jest rasagilina. Jest to silny, nieodwracalny, selektywny inhibitor MAO-B, który zwiększa zewnątrzkomórkowe stężenie dopaminy w prążkowiu. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub jako leczenie wspomagające (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy. Rasagiline Vipharm jest dostępny na receptę.

Rasilamlo

Rasilamlo to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: amlodypiny (należącej do grupy leków zwanych antagonistami wapnia) i olmesartanu medoksymylu (należącego do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II). Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest nadciśnienie tętnicze u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przez amlodypinę lub olmesartan medoksymil podawane osobno.

Rasilez

Rasilez to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancją czynną leku jest aliskiren, który działa poprzez zmniejszenie produkcji angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest nadciśnienie tętnicze.

Rasilez HCT

Rasilez HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: aliskiren i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Aliskiren działa poprzez zmniejszenie produkcji angiotensyny II, hormonu powodującego skurcz naczyń krwionośnych i zwiększanie ciśnienia krwi. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga nerkom usunąć nadmiar płynów z organizmu, co również obniża ciśnienie krwi.

Rasoltan

Rasoltan to lek zawierający substancję czynną losartan. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego, w chorobach nerek u chorych z nadciśnieniem i cukrzycą oraz w przewlekłej niewydolności serca. Rasoltan jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to nadciśnienie tętnicze, choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 oraz przewlekła niewydolność serca.

Rasoltan 50 mg

Rasoltan 50 mg to lek zawierający substancję czynną losartan. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego, chorób nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz w przewlekłej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę. Dawkowanie i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Leki na literę R to szeroka grupa preparatów, które zawierają substancje czynne lub nazwy handlowe zaczynające się na tę literę. Wśród nich znajdują się leki z różnych dziedzin medycyny, takie jak:

Leki przeciwwirusowe – to leki, które hamują namnażanie się wirusów lub niszczą je. Stosuje się je w leczeniu chorób wywołanych przez wirusy, takich jak grypa, opryszczka, HIV, czy zapalenie wątroby. Przykłady: rybawiryna, rytonawir, rytuksymab, rilpiviryna.
Leki przeciwnowotworowe – to leki, które zabijają komórki nowotworowe lub hamują ich wzrost i rozprzestrzenianie się. Stosuje się je w leczeniu różnych rodzajów raka, takich jak białaczka, chłoniak, rak piersi, czy rak jelita grubego. Przykłady: raloksyfen, raltegrawir, regorafenib, rukaparyb.
Leki przeciwpadaczkowe – to leki, które zmniejszają częstość i nasilenie napadów padaczkowych. Stosuje się je w leczeniu padaczki, która jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się niekontrolowanymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu. Przykłady: retigabina, rufinamid, ryspolit, rywastygmina .
Leki przeciwhistaminowe – to leki, które blokują działanie histaminy, która jest substancją wydzielaną przez organizm w reakcji na alergeny. Stosuje się je w leczeniu alergii, która jest nadmierną reakcją układu odpornościowego na niektóre substancje. Przykłady: rupatadyna, rynset, rinozine, ristidic .
Na portalu baza-lekow.com.pl można znaleźć więcej informacji o lekach na literę R, ich składzie, dawkowaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach. Portal umożliwia także wyrażanie opinii na temat stosowanych leków i zapoznanie się z opiniami innych użytkowników. Treści przygotowywane są przy współpracy z farmaceutami i copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne.