Remicade

Remicade to lek na receptę, który zawiera substancję czynną infliksymab. Jest to przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Remicade jest wskazany do stosowania w leczeniu chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz łuszczyca plackowata. Lek jest podawany jako infuzja dożylna.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Remicade zawiera substancję czynną o nazwie infliksymab. Infliksymab jest to rodzaj białka pochodzenia ludzkiego i mysiego.

Remicade należy do grupy leków zwanych „TNF brokerami”. Lek Remicade jest stosowany u dorosłych w następujących chorobach zapalnych:
– Reumatoidalnym zapaleniu stawów
– Łuszczycowym zapaleniu stawów
– Zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (chorobie Bechterewa)
– Łuszczycy.

Lek Remicade jest również stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych w:
– Chorobie Crohna
– Wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Lek Remicade działa przez hamowanie czynności białka zwanego „czynnikiem martwicy nowotworu alfa” (TNFα). Białko to bierze udział w procesach zapalnych organizmu, hamując je można zmniejszyć zapalenie występujące w organizmie.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów. W przypadku aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów najpierw podaje się inne leki. Jeśli pacjent nie reaguje wystarczająco na te leki zostanie podany Remicade, który pacjent otrzyma w skojarzeniu z innym lekiem zwanym metotreksat, w celu:
– Złagodzenia objawów choroby
– Spowolnienia tempa uszkadzania stawów
– Poprawy sprawności fizycznej.

Łuszczycowe zapalenie stawów
Łuszczycowe zapalenie stawów jest zapalną chorobą stawów, zwykle związaną z łuszczycą.
W przypadku łuszczycowego zapalenia stawów najpierw podaje się inne leki. Jeśli pacjent nie reaguje wystarczająco na te leki zostanie podany Remicade w celu:
– Złagodzenia objawów choroby
– Spowolnienia procesu uszkodzenia stawów
– Poprawy sprawności fizycznej.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa)
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest zapalną chorobą kręgosłupa. W przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa najpierw podaje się inne leki. Jeśli pacjent nie reaguje wystarczająco na te leki zostanie podany Remicade w celu:
– Złagodzenia objawów choroby
– Poprawy sprawności fizycznej.

Łuszczyca
Łuszczyca jest zapalną chorobą skóry. Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana do ciężkiej łuszczyca plackowata najpierw będą stosowane inne leki lub metody lecznicze, takie jak fototerapia. Jeśli pacjent nie będzie reagował odpowiednio na te leki lub metody lecznicze otrzyma lek Remicade aby ograniczyć objawy podmiotowe i przedmiotowe choroby.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest zapalną chorobą jelit. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego najpierw podaje się inne leki. Jeśli pacjent nie reaguje wystarczająco na te leki zostanie podany Remicade w celu leczenia choroby.

Choroba Crohna
Choroba Crohna jest zapalną chorobą jelit. W przypadku choroby Crohna najpierw podaje się inne leki. Jeśli pacjent nie reaguje wystarczająco na te leki zostanie podany Remicade w celu:
– Leczenia czynnej postaci choroby Crohna
– Zmniejszenia liczby nieprawidłowych otworów (przetok) prowadzących z jelit do skóry, których nie udało się kontrolować innymi środkami czy zabiegami chirurgicznymi.

Skład

Substancją czynną leku jest infliksymab. Każda fiolka zawiera 100 mg infliksymabu. Po przygotowaniu każdy mililitr roztworu zawiera 10 mg infliksymabu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, polisorbat 80, sodu diwodorofosforan, disodu fosforan.

Dawkowanie

Jak Remicade jest podawany
– Remicade będzie podawany pacjentowi przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.
– Lekarz prowadzący lub pielęgniarka przygotuje roztwór leku Remicade do wstrzykiwań.
– Roztwór leku Remicade będzie powoli wstrzykiwany (przez okres 2 godziny) do jednej z żył pacjenta. Zazwyczaj będzie on wstrzykiwany do żyły ręki pacjenta. Nazywane jest to „infuzją dożylną” lub kroplówką. Po trzecim kolejnym podaniu leku, lekarz może zalecić podawanie Remicade przez okres 1 godziny.
– Pacjent pozostanie pod opieką lekarza w czasie otrzymywania leku Remicade i od 1 do 2 godzin po zakończeniu infuzji.

Ile leku Remicade jest podawane
– Lekarz prowadzący określi dawkę (w mg) i częstość podawania leku Remicade. Będzie to zależało od choroby pacjenta, masy ciała i jego odpowiedzi na leczenie.

Poniżej przedstawiona tabela pokazuje częstość z jaką zazwyczaj pacjent otrzymuje lek.
1. infuzja – 0 tydzień
2. infuzja – 2 tygodnie po 1. leczeniu
3. infuzja – 6 tygodni po 1. leczeniu
Kolejna infuzja – Co 6 do 8 tygodni w zależności od choroby.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Zwykle stosuje się dawkę 3 mg na każdy kg masy ciała.
Łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), łuszczyca, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna Zwykle stosuje się dawkę 5 mg na każdy kg masy ciała.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci Remicade należy stosować jedynie w przypadku leczenia choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Leczenie może być stosowane u dzieci w wieku 6 lat lub więcej.

Przedawkowanie

Lek jest podawany przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę, dlatego też jest mało prawdopodobne, żeby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę. Objawy niepożądane związane z podaniem zbyt dużej dawki nie są znane.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

– Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Remicade w okresie ciąży.
– Należy unikać zajścia w ciążę jeśli pacjentka jest właśnie leczona lekiem Remicade, i przez 6 miesięcy po ostatnim leczeniu lekiem Remicade.
– Nie należy karmić piersią jeśli pacjentka jest właśnie leczona lekiem Remicade oraz przez 6 miesięcy po ostatnim leczeniu lekiem Remicade.
– Jeśli pacjentka otrzymywała lek Remicade w okresie ciąży, to u dziecka może występować większe ryzyko rozwoju zakażenia.
– Ważne, aby poinformować lekarzy oraz fachowy personel medyczny, który zajmuje się dzieckiem, o stosowaniu leku Remicade, zanim dziecko otrzyma jakąkolwiek szczepionkę.
W przypadku przyjmowania leku Remicade w okresie ciąży podanie szczepionki BCG (stosowanej w celu zapobiegania gruźlicy) dziecku w ciągu 6 miesięcy po porodzie może prowadzić do zakażenia z ciężkimi powikłaniami, w tym zakończonego zgonem. Nie należy podawać szczepionek zawierających żywe drobnoustroje, takich jak BCG, dzieciom w ciągu 6 miesięcy po porodzie. Więcej informacji zamieszczono w części dotyczącej szczepień.
– U niemowląt urodzonych przez kobiety przyjmujące lek Remicade w okresie ciąży opisywano znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek. Jeśli u dziecka występują utrzymujące się gorączki lub zakażenia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ulotka Remicade

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Remicade (forum)

Stosujesz Remicade? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Remicade. Podziel się doświadczeniami na forum.