REGIOCIT

Działanie i wskazania

Niniejszy lek jest roztworem do hemofiltracji, zapobiegającym krzepnięciu krwi w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej (ang. continuous renal replacement therapy, CRRT), będącej rodzajem zabiegu dializacyjnego. Lek stosuje się u pacjentów w stanie krytycznym, gdy niewłaściwe jest stosowanie leku zazwyczaj stosowanego do zapobiegania krzepnięciu krwi (heparyny). Jony cytrynianowe zapewniają efekt przeciwzakrzepowy, wiążąc wapń występujący we krwi.

Skład

Skład:
Sodu chlorek 5,03 g/l
Sodu cytrynian 5,29 g/l

Substancjami czynnymi leku są:
Kationy sodowe, Na+ 140 mmol/l
Aniony chlorkowe, Cl- 86 mmol/l
Aniony cytrynianowe, C6H5O7
3- 18 mmol/l
Osmolarność teoretyczna: 244 mOsm/l
pH ≈ 7,4

Pozostałe składniki to:
Rozcieńczony kwas solny (do ustalenia pH) E 507
Woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Do stosowania dożylnego. Niniejszy lek jest przeznaczony do stosowania w szpitalach oraz do podawania wyłącznie przez pracowników służby zdrowia. Stosowana objętość, a tym samym dawka leku, zależy od stanu pacjenta. Objętość dawki zostanie ustalona przez lekarza prowadzącego.

Zalecane szybkości przepływu leku u pacjentów dorosłych i młodzieży:
– w ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej
o 1–2,5 l/h z szybkością przepływu krwi od 100 do 200 ml/min.
– w ciągłej hemodiafiltracji żylno-żylnej
o 1–2 l/h z szybkością przepływu krwi od 100 do 200 ml/min.

Stosowanie o osób starszych:
Zalecane szybkości przepływu są takie same, jak u pacjentów dorosłych i młodzieży.

Stosowanie u dzieci:
U noworodków i małych dzieci (w wieku od urodzenia do 23 miesięcy) docelowa dawka leku Regiocit powinna wynosić 3 mmol jonów cytrynianowych na litr krwi przepływającej w ciągłej hemofiltracji lub hemodiafiltracji żylno-żylnej. U dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) dawka powinna być dostosowywana do masy ciała pacjenta oraz do szybkości przepływu krwi.

Niewydolność wątroby lub wstrząs:
W niewydolności wątroby lub w przypadku wstrząsu należy obniżyć dawkę początkową jonów cytrynianowych.

Przedawkowanie

Nieodpowiednie podanie zbyt dużej objętości płynu substytucyjnego może prowadzić do przedawkowania, co z kolei może stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. W wyniku przedawkowania może dojść do obrzęku płuc i zastoinowej niewydolności serca w związku z nadmiarem płynów w organizmie oraz do hipokalcemii i zasadowicy metabolicznej w związku z nadmiarem cytrynianu w stosunku do przepływu krwi. Zaburzenia te należy niezwłocznie wyrównać, przerywając podawanie płynu substytucyjnego lub zmniejszając jego objętość i podając wapń dożylnie.

U pacjentów, u których metabolizm cytrynianów jest osłabiony (niewydolność wątroby lub wstrząs), cytryniany mogą się gromadzić w organizmie.

Może dojść do rozwoju kwasicy metabolicznej i hipokalcemii z niedoborem wapnia zjonizowanego.

Należy przerwać podawanie produktu leczniczego Regiocit lub ograniczyć jego ilość.

Kwasicę metaboliczną należy wyrównać, uzupełniając wodorowęglany. Można kontynuować ciągłą terapię nerkozastępczą bez antykoagulacji lub rozważyć zastosowanie innych metod antykoagulacji.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Płodność:
Nie oczekuje się wpływu leku na płodność, ponieważ sód, chlorki i cytryniany występują naturalnie w organizmie.

Ciąża i karmienie piersią:
Brak jest udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania niniejszego leku podczas ciąży i karmienia piersią. Niniejszy lek powinien być podawany kobietom ciężarnym i karmiącym piersią jedynie w przypadku istnienia wyraźnej potrzeby.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here