Regiocit

Niniejszy lek jest roztworem do hemofiltracji, zapobiegającym krzepnięciu krwi w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej (ang. continuous renal replacement therapy, CRRT), będącej rodzajem zabiegu dializacyjnego. Lek stosuje się u pacjentów w stanie krytycznym, gdy niewłaściwe jest stosowanie leku zazwyczaj stosowanego do zapobiegania krzepnięciu krwi (heparyny). Jony cytrynianowe zapewniają efekt przeciwzakrzepowy, wiążąc wapń występujący we krwi.

Jaki jest skład Regiocit, jakie substancje zawiera?

Skład:
Sodu chlorek 5,03 g/l
Sodu cytrynian 5,29 g/l

Substancjami czynnymi leku są:
Kationy sodowe, Na+ 140 mmol/l
Aniony chlorkowe, Cl- 86 mmol/l
Aniony cytrynianowe, C6H5O7
3- 18 mmol/l
Osmolarność teoretyczna: 244 mOsm/l
pH ≈ 7,4

Pozostałe składniki to:
Rozcieńczony kwas solny (do ustalenia pH) E 507
Woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: , .

Dawkowanie preparatu Regiocit – jak stosować ten lek?

Do stosowania dożylnego. Niniejszy lek jest przeznaczony do stosowania w szpitalach oraz do podawania wyłącznie przez pracowników służby zdrowia. Stosowana objętość, a tym samym dawka leku, zależy od stanu pacjenta. Objętość dawki zostanie ustalona przez lekarza prowadzącego.

Zalecane szybkości przepływu leku u pacjentów dorosłych i młodzieży:
– w ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej
o 1–2,5 l/h z szybkością przepływu krwi od 100 do 200 ml/min.
– w ciągłej hemodiafiltracji żylno-żylnej
o 1–2 l/h z szybkością przepływu krwi od 100 do 200 ml/min.

Stosowanie o osób starszych:
Zalecane szybkości przepływu są takie same, jak u pacjentów dorosłych i młodzieży.

Stosowanie u dzieci:
U noworodków i małych dzieci (w wieku od urodzenia do 23 miesięcy) docelowa dawka leku Regiocit powinna wynosić 3 mmol jonów cytrynianowych na litr krwi przepływającej w ciągłej hemofiltracji lub hemodiafiltracji żylno-żylnej. U dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) dawka powinna być dostosowywana do masy ciała pacjenta oraz do szybkości przepływu krwi.

Niewydolność wątroby lub wstrząs:
W niewydolności wątroby lub w przypadku wstrząsu należy obniżyć dawkę początkową jonów cytrynianowych.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Nieodpowiednie podanie zbyt dużej objętości płynu substytucyjnego może prowadzić do przedawkowania, co z kolei może stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. W wyniku przedawkowania może dojść do obrzęku płuc i zastoinowej niewydolności serca w związku z nadmiarem płynów w organizmie oraz do hipokalcemii i zasadowicy metabolicznej w związku z nadmiarem cytrynianu w stosunku do przepływu krwi. Zaburzenia te należy niezwłocznie wyrównać, przerywając podawanie płynu substytucyjnego lub zmniejszając jego objętość i podając wapń dożylnie.

U pacjentów, u których metabolizm cytrynianów jest osłabiony (niewydolność wątroby lub wstrząs), cytryniany mogą się gromadzić w organizmie.

Może dojść do rozwoju kwasicy metabolicznej i hipokalcemii z niedoborem wapnia zjonizowanego.

Należy przerwać podawanie produktu leczniczego Regiocit lub ograniczyć jego ilość.

Kwasicę metaboliczną należy wyrównać, uzupełniając wodorowęglany. Można kontynuować ciągłą terapię nerkozastępczą bez antykoagulacji lub rozważyć zastosowanie innych metod antykoagulacji.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Regiocit – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Regiocit w okresie ciąży i karmienia piersią?

Płodność:
Nie oczekuje się wpływu leku na płodność, ponieważ sód, chlorki i cytryniany występują naturalnie w organizmie.

Ciąża i karmienie piersią:
Brak jest udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania niniejszego leku podczas ciąży i karmienia piersią. Niniejszy lek powinien być podawany kobietom ciężarnym i karmiącym piersią jedynie w przypadku istnienia wyraźnej potrzeby.

Ulotka Regiocit – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

REGIOCIT, roztwór do hemofiltracji (Jony cytrynianowe, sodowe, chlorkowe)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Regiocit m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

REGIOCIT, roztwór do hemofiltracji (Jony cytrynianowe, sodowe, chlorkowe)

Cena Regiocit i dostępność w najbliższej aptece

Dowiedz się ile kosztuje Regiocit i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Regiocit? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz