REMIFENTANYL KABI

Działanie i wskazania

Remifentanyl Kabi należy do grupy opioidów. Różni się od pozostałych leków z tej grupy szybkim rozpoczęciem i bardzo krótkim czasem działania.
Remifentanyl Kabi może być stosowany do leczenia bólu przed lub podczas operacji.
Remifentanyl Kabi może być stosowany do leczenia bólu u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej, mechanicznie wentylowanych, przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

Skład

Substancją czynną leku jest remifentanyl.

Każda fiolka zawiera odpowiednio 1 mg, 2 mg lub 5 mg remifentanylu (w postaci chlorowodorku remifentanylu). Po odpowiednim rozpuszczeniu każdy ml zawiera 1 mg remifentanylu.

Ponadto lek zawiera glicynę i kwas solny.

Dawkowanie

Remifentanyl Kabi może być podawany jedynie w ściśle kontrolowanych warunkach i na oddziałach wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i wspomaganie krążenia i oddychania pacjenta. Remifentanyl Kabi jest podawany przez lub pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu tego rodzaju leków.
Pacjent nigdy nie będzie stosował tego leku samodzielnie. Ten lek będzie zawsze podawany przez osobę wykwalifikowaną.

Remifentanyl Kabi może być podawany tylko przez wstrzyknięcie lub infuzję bezpośrednio do żyły. Nie należy podawać krócej niż 30 sekund. Leku Remifentanyl Kabi nie wolno wstrzykiwać do kanału kręgowego (zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo).

Dawkowanie
Lekarz ustala dawkę i czas trwania infuzji uwzględniając masę ciała, wiek, sprawność fizyczną, stosowanie innych leków i rodzaj przeprowadzanej operacji.

Dawkowanie u dorosłych
Większość pacjentów reaguje na szybkość infuzji od 0,1 do 2 mikrogramów na kg masy ciała na minutę. Dawka może być zmniejszona lub zwiększona przez lekarza na podstawie stanu pacjenta i (lub) jego reakcji.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Jeśli lek stosuje się do ogólnego znieczulenia, u pacjentów w podeszłym wieku, należy zmniejszyć dawkę początkową leku Remifentanyl Kabi.

Dawkowanie u dzieci (w wieku od 1 do 12 lat)
U większości dzieci, szybkość infuzji od 0,05 do 1,3 mikrograma na kg masy ciała na minutę jest wystarczająca do osiągnięcia znieczulenia ogólnego podczas operacji. Dawka może być zmieniona przez lekarza aż do 3 mikrogramów na kg masy ciała na minutę. Jest niewiele danych o stosowaniu leku Remifentanyl Kabi u dzieci przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

Remifentanyl Kabi nie jest zalecany do stosowania u noworodków i niemowląt (u dzieci w wieku poniżej 1 roku).

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów
U pacjentów z otyłością lub pacjentów w stanie krytycznym dawka początkowa będzie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona, w zależności od reakcji pacjenta.
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów poddawanych operacjom neurochirurgicznym nie będzie konieczne zmniejszenie dawki.

Przedawkowanie

Ponieważ Remifentanyl Kabi jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w ściśle kontrolowanych warunkach, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę lub dawka została pominięta.
Jeśli pacjent otrzymał za dużą dawkę leku Remifentanyl Kabi lub istnieje podejrzenie, że otrzymał zbyt dużą dawkę, zespół specjalistów podejmie odpowiednie czynności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Po otrzymaniu leku Remifentanylu Kabi nie należy spożywać alkoholu do czasu pełnego wybudzenia.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy podawać leku Remifentanyl Kabi kobietom w ciąży bez medycznego uzasadnienia.
Remifentanyl Kabi nie jest wskazany do stosowania podczas porodu lub cesarskiego cięcia.

Zalecane jest, aby przestać karmić piersią na 24 godziny po podaniu leku Remifentanyl Kabi.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz rozważy możliwe ryzyko i oczekiwane korzyści przyjmowania leku Remifentanyl Kabi u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczneWeryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here