Revlimid

Co to jest lek Revlimid
Lek Revlimid zawiera substancję czynną „lenalidomid”. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego.

Lek Revlimid jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu:
1. Szpiczaka mnogiego.
2. Zespołów mielodysplastycznych.
3. Chłoniaka z komórek płaszcza.

Szpiczak mnogi i lek Revlimid
Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który atakuje pewien rodzaj białych krwinek, nazywanych komórkami plazmatycznymi. Komórki te gromadzą się w szpiku kostnym i ulegają niekontrolowanym podziałom. Może to prowadzić do uszkodzeń kości i nerek.

W zasadzie szpiczak mnogi jest nieuleczalny. Jednakże, możliwe jest czasowe znaczne złagodzenie lub usunięcie oznak i objawów choroby. Nazywamy to „remisją”.

W leczeniu szpiczaka mnogiego, lek Revlimid stosuje się w połączeniu z innymi lekami.

Lek Revlimid u pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim
Lek Revlimid jest stosowany w leczeniu pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim, jeżeli nie ma możliwości ich leczenia z wykorzystaniem przeszczepu szpiku kości.

Jeżeli pacjent jest w wieku 75 lat lub starszy, lub ma problem z nerkami o nasileniu łagodnym do ciężkiego, lekarz przeprowadzi dokładne badania przed rozpoczęciem leczenia.

U pacjentów z noworozpoznaną chorobą możliwe są dwa rodzaje leczenia:
• Lek Revlimid w połączeniu z innym lekiem, zwanym „deksametazonem”.
• Lek Revlimid w połączeniu z innym lekiem, zwanym „melfalan” oraz lekiem o działaniu immunosupresyjnym o nazwie „prednizon”. Pacjent rozpoczyna leczenie z wykorzystaniem dodatkowych leków, a potem je kontynuuje stosując sam lek Revlimid.

Lek Revlimid u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali już przynajmniej jeden inny rodzaj leczenia

• Lek Revlimid jest przyjmowany w połączeniu z innym lekiem, zwanym „deksametazonem”.
Lek Revlimid może zatrzymać progresję objawów i oznak szpiczaka mnogiego. Wykazano również, że może opóźnić nawrót szpiczaka mnogiego po leczeniu.

Zespoły mielodysplastyczne i lek Revlimid
Zespoły mielodysplastyczne to grupa różnych chorób krwi i szpiku kostnego. Obecne są nieprawidłowe komórki krwi, które nie funkcjonują prawidłowo. U pacjentów mogą występować różne objawy podmiotowe i przedmiotowe, włączając w to małą liczbę czerwonych krwinek (anemia), konieczność przeprowadzania przetoczeń krwi oraz ryzyko zakażenia.

Lek Revlimid w monoterapii stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów, u których rozpoznano zespoły mielodysplastyczne, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
• pacjent z powodu małej liczby czerwonych krwinek potrzebuje regularnych przetoczeń krwi („anemia zależna od przetoczeń”);
• u pacjenta występuje nieprawidłowość w komórkach szpiku kostnego nazywana „izolowaną nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci delecji 5q”. Oznacza to, że organizm pacjenta nie wytwarza wystarczającej liczby zdrowych komórek krwi;
• u pacjenta stosowano uprzednio inne sposoby leczenia, które okazały się niewłaściwe lub nie były wystarczająco skuteczne.
Przyjmowanie leku Revlimid może prowadzić do zwiększenia liczby zdrowych krwinek produkowanych przez organizm, poprzez ograniczenie liczby komórek nieprawidłowych.
• Może to prowadzić do zmniejszenia liczby wymaganych przetoczeń krwi. Możliwe jest, że przetoczenia nie będą już potrzebne.

Chłoniak z komórek płaszcza i lek Revlimid
Chłoniak z komórek płaszcza to nowotwór tkanki limfatycznej (część układu odpornościowego), atakujący pewien typ białych krwinek zwanych limfocytami B. Chłoniak z komórek płaszcza to choroba charakteryzująca się niekontrolowanym wzrostem limfocytów B, w wyniku czego dochodzi do ich nagromadzenia w tkance limfatycznej, szpiku kostnym lub krwi.

Lek Revlimid w monoterapii stosuje się w leczeniu pacjentów, u których rozpoznano wcześniej leczonego chłoniaka z komórek płaszcza.

W jaki sposób działa lek Revlimid
Lek Revlimid działa poprzez wpływ na czynność układu immunologicznego i bezpośredni atak na komórki nowotworowe. Lek działa na wiele różnych sposobów:
• poprzez zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych,
• poprzez zahamowanie rozwoju naczyń krwionośnych w nowotworze,
• poprzez stymulowanie części układu immunologicznego, tak aby atakował komórki nowotworowe.

Jaki jest skład Revlimid, jakie substancje zawiera?

Revlimid, 2,5 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 2,5 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna i tytanu dwutlenek (E171), indygokarmin (E132) i żelaza tlenek żółty (E172)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E172).

Revlimid, 5 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 5 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna i tytanu dwutlenek (E171)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek
czarny (E172).

Revlimid, 7,5 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 7,5 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171) i żelaza tlenek żółty (E172)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E172).

Revlimid, 10 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 10 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygokarmin (E132) i żelaza tlenek żółty (E172)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E172).

Revlimid, 15 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 15 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171) i indygokarmin (E132)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E172).

Revlimid, 20 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 20 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygokarmin (E132) i żelaza tlenek żółty (E172)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E172).

Revlimid, 25 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 25 mg lenalidomidu.

• Pozostałe składniki to:
– zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian
– otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171)
– atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E172).

Zobacz listę produktów zawierających substancję: .

Dawkowanie preparatu Revlimid – jak stosować ten lek?

Lek Revlimid musi być podawany przez fachowy personel medyczny, który posiada doświadczenie w leczeniu szpiczaka mnogiego lub zespołów mielodysplastycznych oraz chłoniaka z komórek płaszcza.

• W przypadku stosowania w leczeniu szpiczaka mnogiego, lek Revlimid stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami.
• W przypadku stosowania w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i chłoniaka z komórek płaszcza lek należy stosować w monoterapii.

Lek Revlimid w monoterapii lub w terapii skojarzonej należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli pacjent przyjmuje lek Revlimid jednocześnie z innymi lekami, powinien zapoznać się z ulotką załączoną do ich opakowań, aby uzyskać informację na temat stosowania i działania tych leków.

Cykl leczenia
Lek Revlimid i leki stosowane w terapii skojarzonej przyjmowane są w konkretnych dniach w czasie czterech tygodni (28 dni).
• Każde 28 dni nazywane jest cyklem leczenia.
• W zależności od dnia cyklu pacjent przyjmie jeden lub więcej leków. Jednakże, w niektórych dniach pacjent nie będzie przyjmował żadnych leków.
• Po zakończeniu każdego 28-dniowego cyklu, pacjent powinien rozpocząć nowy cykl trwający 28 dni.

Zalecana dawka leku Revlimid
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz poinformuje pacjenta:
• ile leku Revlimid powinien przyjmować;
• ile innych leków pacjent powinien przyjmować w skojarzeniu z lekiem Revlimid, jeżeli konieczne jest przyjmowanie innych leków;
• w których dniach cyklu przyjmować jakie leki.

Lekarz może zaobserwować zmiany na skórze takie, jak czerwone plamki lub wysypki.

Lekarz może również dostosować dawkę leku Revlimid lub innych leków w czasie leczenia. Lekarz podejmie tę decyzję w oparciu o wyniki badań krwi i ogólny stan pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia większej niż przepisana dawki leku Revlimid należy natychmiast powiadomić lekarza.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Revlimid – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Revlimid w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Dla kobiet stosujących lek Revlimid
• Nie wolno stosować leku Revlimid, jeśli pacjentka jest w ciąży, ponieważ oczekuje się, że jest on szkodliwy dla nienarodzonego dziecka.
• Kobiecie nie wolno zajść w ciążę podczas stosowania leku Revlimid.
Z tego względu u kobiet mogących zajść w ciążę konieczne jest stosowanie skutecznej metody zapobiegania ciąży.
• Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Revlimid, musi natychmiast przerwać leczenie i poinformować lekarza.

Dla mężczyzn stosujących lek Revlimid
• Jeśli partnerka mężczyzny będącego w trakcie leczenia lekiem Revlimid zajdzie w ciążę, powinna natychmiast poinformować lekarza. Partnerka powinna zasięgnąć porady lekarza.
• W przypadku mężczyzn również konieczne jest stosowanie skutecznej metody zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas zażywania leku Revlimid, ponieważ nie wiadomo, czy lek Revlimid przenika do mleka ludzkiego.

Antykoncepcja
Kobiety stosujące lek Revlimid
Przed rozpoczęciem leczenia należy zapytać lekarza o możliwość zajścia w ciążę, nawet jeśli pacjentka uważa to za nieprawdopodobne.

Kobiety mogące zajść w ciążę:
• będą miały testy ciążowe wykonane pod nadzorem lekarza (przed każdym leczeniem, co 4 tygodnie w trakcie leczenia i 4 tygodnie po zakończeniu leczenia), z wyjątkiem przypadków, kiedy przecięto i uniedrożniono jajowody, w celu zapobiegnięcia przedostania się jajeczka do macicy (sterylizacja jajowodowa)
ORAZ

• muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży 4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia i do 4 tygodni po zakończeniu leczenia. Lekarz zaleci pacjentce właściwe metody antykoncepcji.

Mężczyźni stosujący lek Revlimid
Lek Revlimid przenika do ludzkiej spermy. Jeżeli kobieta jest w ciąży lub może zajść w ciążę i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji, jej partner powinien używać prezerwatywy w czasie leczenia oraz w okresie do 1 tygodnia po zakończeniu leczenia. Dotyczy to również mężczyzn po wazektomii.

Cena i dostępność w najbliższej aptece

Dowiedz się ile kosztuje Revlimid i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność i cenę leku.

Ulotka Revlimid – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

REVLIMID, 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg; 10 mg; 15 mg; 20 mg; 25 mg, kapsułki twarde (lenalidomid)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Revlimid m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów / napisz własną opinię (forum)

Stosujesz Revlimid? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom.

Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.


Ważne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii. Oferty sprzedaży/kupna leków są sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Zakup produktu leczniczego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej ręki") może być niebezpieczny dla zdrowia.

1 komentarz do wpisu “Revlimid”

  1. Przepisano mi Revlimid 25mg w połączeniu z deksametazonem. Przebieg leczenia był dość długi i bolesny, ale po latach czułam się doskonale. Efekt uboczny objawiał się w znacznie mniejszym stopniu niż jego własne. Wygrałem kilka lat swojego życia. Dzięki temu producentowi leków! Martwię się ogromnymi kosztami leków. Chciałbym, żeby mogli to zapewnić po najniższych kosztach. Wziąłem go 1,5 roku później i nie mogłem sobie na to pozwolić, był też drogi, więc kupiłem indyjski lenalidomid generyczny z medixocentre.com, który był naprawdę bardzo przystępny cenowo i miał taką samą skuteczność jak Revlimid. Jestem z tego zadowolony. To cud, którego osoby nie stać na koszt Revlimid. Musimy tylko zadbać o renomowane źródło. Medixo Centre to wysoce zaufana apteka w Indiach. Cieszę się, że je znalazłem. Chcę mu podziękować. Dla tego żyję.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz