Konsultacja merytoryczna:

Ribavirin Teva Pharma B.V.

Ribavirin Teva Pharma B.V. zawiera jako substancję czynną rybawirynę. Ten lek zatrzymuje namnażanie wielu rodzajów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C. Ten lek stosuje się zawsze w skojarzeniu z interferonem alfa-2b, tj. nie należy stosować leku Ribavirin Teva Pharma B.V. w monoterapii.

Pacjenci wcześniej nieleczeni:
Ribavirin Teva Pharma B.V. w skojarzeniu z interferonem alfa-2b jest stosowany do leczenia pacjentów w wieku 3 lat i starszych, chorych na przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV). Dla dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 47 kg lek dostępny jest w postaci roztworu.

Dorośli pacjenci wcześniej leczeni:
Ribavirin Teva Pharma B.V. w skojarzeniu z interferonem alfa-2b stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których wcześniej powiodło się leczenie interferonem alfa w monoterapii, ale nastąpił nawrót choroby.

Nie ma dostępnych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania rybawiryny z interferonem pegylowanym lub innymi postaciami interferonu (np. innymi niż alfa-2b).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Jaki jest skład Ribavirin Teva Pharma B.V., jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest rybawiryna. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg rybawiryny.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy – częściowo zhydrolizowany, makrogol / glikol polietylenowy 3350, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czarny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Ribavirin Teva Pharma B.V. – jak stosować ten lek?

Ogólne informacje na temat stosowania tego leku:
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana. Lek należy przyjmować tak długo jak zalecił lekarz. Właściwą dawkę tego leku ustala lekarz prowadzący na podstawie masy ciała pacjenta dorosłego lub dziecka.

Wykonywane będą standardowe badania krwi w celu określenia czynności krwi, nerek i wątroby.
– Badania krwi będą wykonywane regularnie w celu ułatwienia lekarzowi określenia skuteczności prowadzonego leczenia.
– W zależności od wyników tych badań lekarz może zadecydować o zmianie liczby tabletek powlekanych przyjmowanych przez pacjenta dorosłego lub dziecko i przepisać ten lek w opakowaniu innej wielkości i (lub) zmienić czas stosowania leczenia.
– Jeżeli wystąpią ciężkie zaburzenia czynności nerek i wątroby, wówczas stosowanie tego leku zostanie przerwane.

Zalecana dawka tego leku, w zależności od masy ciała pacjenta. Szczegółowa tabela dawkowania znajduje się w ulotce załączonej poniżej.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Ribavirin Teva Pharma B.V. – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Ribavirin Teva Pharma B.V. należy przyjmować z posiłkiem.

Zaleconą dawkę leku przyjmuje się doustnie w trakcie posiłku i popija wodą.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Ribavirin Teva Pharma B.V. w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie wolno stosować tego leku u kobiet w ciąży. Ten lek może spowodować ciężkie uszkodzenia u nienarodzonego dziecka (zarodka).

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni leczeni tym lekiem, powinni zachowywać szczególne środki ostrożności podczas kontaktów seksualnych, jeśli tylko istnieje jakakolwiek możliwość zajścia w ciążę:

• Dziewczyna lub kobieta w wieku rozrodczym:
Wynik testu ciążowego, wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu leczenia, musi być ujemny. Należy to omówić z lekarzem prowadzącym.

• Mężczyzna:
Nie powinien mieć kontaktów seksualnych z kobietą ciężarną, chyba że używa prezerwatyw.
Postępowanie takie ma zmniejszyć możliwość przedostawania się rybawiryny do organizmu kobiety.

Jeżeli partnerka leczonego mężczyzny nie jest w ciąży, ale jest w wieku rozrodczym, to musi w czasie leczenia partnera oraz przez 7 miesięcy po odstawieniu przez niego leku wykonywać co miesiąc testy ciążowe.

Mężczyzna leczony tym lekiem lub jego partnerka powinni stosować skuteczne środki zapobiegania ciąży w czasie leczenia mężczyzny i w ciągu 7 miesięcy po odstawieniu leku. Należy to omówić z lekarzem prowadzącym (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Ribavirin Teva Pharma B.V.”).

Tego leku nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy przerwać karmienie piersią.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Ribavirin Teva Pharma B.V.

Ulotka Ribavirin Teva Pharma B.V. – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Ribavirin Teva Pharma B.V. wszystkie, tabletki powlekane (rybawiryna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 18 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Ribavirin Teva Pharma B.V. m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Ribavirin Teva Pharma B.V. wszystkie, tabletki powlekane (rybawiryna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 14 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Ribavirin Teva Pharma B.V.?

Cena Ribavirin Teva Pharma B.V. i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Ribavirin Teva Pharma B.V..

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Ribavirin Teva Pharma B.V.? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz