Copegus

Rybawiryna, będąca substancją czynną leku Copegus, hamuje namnażanie wielu typów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C (wywołującego zakażenie wątroby zwane wirusowym zapaleniem wątroby typu C). Copegus stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu niektórych rodzajów przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Copegus jest stosowany w leczeniu zapalenia wątroby typu C wyłącznie w skojarzeniu z innymi lekami. Nie można go stosować w monoterapii. Należy także zapoznać się … Czytaj dalej

Moderiba

Rybawiryna, będąca przeciwwirusową substancją czynną leku Moderiba, hamuje namnażanie wielu typów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C. Rybawiryna stosowana jest w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a w leczeniu niektórych przewlekłych rodzajów wirusowego zapalenia wątroby typu C (zakażenie wirusowe wątroby). Wskazania do stosowania obejmują dorosłych pacjentów uprzednio nieleczonych i dorosłych pacjentów leczonych wcześniej z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem wirusami HIV … Czytaj dalej

Rebetol

Rebetol zawiera jako substancję czynną rybawirynę. Lek ten zatrzymuje namnażanie wirusów zapalenia wątroby typu C. Leku Rebetol nie wolno stosować w monoterapii. W zależności od tego, jaki genotyp wirusa zapalenia wątroby typu C występuje u pacjenta, lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu leczenia tym lekiem w skojarzeniu z innymi lekami. Możliwe są dalsze ograniczenia dostępnych metod terapeutycznych w zależności od tego, czy pacjent był wcześniej leczony z powodu przewlekłego, wirusowego … Czytaj dalej

Ribavirin Aurovitas

Rybawiryna, będąca substancją czynną tego leku Ribavirin Aurovitas, hamuje namnażanie wielu typów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C (wywołującego zakażenie wątroby zwane wirusowym zapaleniem wątroby typu C). Ribavirin Aurovitas stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami wyjątkiem peginterferonem alfa-2a i peginterferonem alfa-2b w leczeniu niektórych rodzajów przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Ribavirin Aurovitas jest stosowany w leczeniu zapalenia wątroby typu C wyłącznie w skojarzeniu z innymi lekami … Czytaj dalej

Ribavirin Mylan

Lek Ribavirin Mylan zawiera jako substancję czynną rybawirynę. Lek Ribavirin ten zatrzymuje namnażanie wirusów zapalenia wątroby typu C. Leku Ribavirin Mylan nie wolno stosować w monoterapii. W zależności od tego, jaki genotyp wirusa zapalenia wątroby typu C występuje u pacjenta, lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu leczenia tym lekiem w skojarzeniu z innymi lekami. Możliwe są dalsze ograniczenia dostępnych metod terapeutycznych w zależności od tego, czy pacjent był wcześniej leczony … Czytaj dalej

Ribavirin Teva

Ribavirin Teva zawiera jako substancję czynną rybawirynę. Ten lek zatrzymuje namnażanie wielu rodzajów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C. Ten lek stosuje się zawsze w skojarzeniu z interferonem alfa-2b, tj. nie należy stosować leku Ribavirin Teva w monoterapii. Pacjenci wcześniej nieleczeni: Ribavirin Teva w skojarzeniu z interferonem alfa-2b jest stosowany do leczenia pacjentów w wieku 3 lat i starszych, chorych na przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV). … Czytaj dalej

Ribavirin Teva Pharma B.V.

Ribavirin Teva Pharma B.V. zawiera jako substancję czynną rybawirynę. Ten lek zatrzymuje namnażanie wielu rodzajów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C. Ten lek stosuje się zawsze w skojarzeniu z interferonem alfa-2b, tj. nie należy stosować leku Ribavirin Teva Pharma B.V. w monoterapii. Pacjenci wcześniej nieleczeni: Ribavirin Teva Pharma B.V. w skojarzeniu z interferonem alfa-2b jest stosowany do leczenia pacjentów w wieku 3 lat i starszych, chorych na przewlekłe, … Czytaj dalej

Rivanolum roztwór 0,1%

Wskazania do stosowania: Do odkażania skóry i błon śluzowych oraz powierzchownych uszkodzeń powłok ciała Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g płynu zawiera 1 mg substancji czynnej: mleczanu etakrydyny. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Sposób i droga podania: Podanie na skórę. Przemywać zmienione chorobowo miejsca na skórze kilka razy na dobę lub stosować w postaci okładów, przymoczek lub płukań. Dzieci: Stosowanie u dzieci tylko na zalecenie … Czytaj dalej