Abarin

Abarin to lek zawierający chlorowodorek nefopamu jako substancję czynną. Jest to lek przeciwbólowy, który znajduje zastosowanie w łagodzeniu bólów o różnym nasileniu, zarówno ostre, takie jak bóle pooperacyjne, jak i przewlekłe o niewielkim nasileniu, na przykład bóle związane z chorobami nowotworowymi. Abarin jest dostępny na receptę.

Accordeon

Accordeon to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Jest stosowany w leczeniu ostrego bólu, który powoduje konieczność leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi, ponieważ inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne. Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksykodonu. Lek jest dostępny na receptę.

Acutral

Acutral to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Lek ten jest wskazany do objawowego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u pacjentów, u których właściwe jest równoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Acutral jest dostępny na receptę i należy go stosować najkrócej jak to tylko jest możliwe.

Acutral Effervescent

Acutral Effervescent to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Wskazaniem do stosowania leku Acutral Effervescent jest objawowe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u pacjentów, u których właściwe jest równoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Cena Acutral Effervescent wynosi ok. 20 zł za opakowanie 10 tabletek musujących.

Adamon SR

Adamon SR to lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który zawiera substancję czynną tramadol. Lek ten jest wskazany w leczeniu średnio silnego i silnego bólu. Adamon SR podaje się doustnie, dwa razy na dobę, niezależnie od posiłków. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Adartrel

Adartrel to lek z grupy agonistów dopaminy, który jest stosowany w leczeniu zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Zespół niespokojnych nóg jest chorobą, która powoduje nieodparty przymus poruszania nogami, a czasami ramionami i innymi częściami ciała. Ludzie z tą chorobą często mają problem z siedzeniem, a szczególnie ze snem. Adartrel łagodzi nieprzyjemne odczucia oraz ogranicza przymus poruszania nogami i innymi kończynami. Lek jest dostępny na receptę.

Adoben

Adoben to lek, którego substancją czynną jest tapentadol – silnie działająca substancja przeciwbólowa z grupy opioidów. Zalecany jest w przypadku przewlekłego bólu o dużym nasileniu u dorosłych pacjentów, u których jedynie zastosowanie opioidowego leku przeciwbólowego pozwoli na skuteczne leczenie. Adoben jest dostępny na receptę.

Algogesic

Algogesic to lek przeciwbólowy, który jest dostępny na receptę. Jest często stosowany do łagodzenia bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu, takiego jak ból pooperacyjny, ból pourazowy, ból nowotworowy, a także w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego. Algogesic działa poprzez zmniejszenie intensywności sygnałów bólowych przesyłanych do mózgu.

Antidol 15

Antidol 15 to lek dostępny bez recepty, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i fosforan kodeiny. Jest stosowany do krótkotrwałego leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu, takiego jak ból głowy, ból po ekstrakcji zęba, ból kostno-stawowy czy ból miesiączkowy. Leku nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni.

ApoPatram

ApoPatram to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Te dwie substancje działają razem, aby złagodzić umiarkowany lub silny ból. Lek jest dostępny na receptę.

AuroFena

AuroFena to lek na receptę, który jest wskazany do leczenia bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową. Pacjenci, którzy otrzymują ten lek, zazwyczaj są już w trakcie opioidowej terapii podtrzymującej w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego. AuroFena zawiera fentanyl w postaci tabletek podpoliczkowych.

Azemdol

Azemdol to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych dolegliwości, jednak szczegółowe informacje na temat jego zastosowania, składu i dawkowania nie są dostępne. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

BINATTA

Lek BINATTA jest silnym lekiem przeciwbólowym, którego substancją czynną jest tapentadol. Jest to agonista receptora opioidowego μ oraz inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny. Lek ten jest wskazany w leczeniu przewlekłego bólu o dużym nasileniu u osób dorosłych, u których jedynie zastosowanie opioidowego leku przeciwbólowego pozwoli na prawidłowe leczenie. BINATTA jest dostępny na receptę.

Breakyl / Breakyl Start

Breakyl jest wskazany w leczeniu bólu przebijającego (ang. breakthrough pain – BTP) u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, u których stosowana jest już terapia podtrzymująca opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest przemijającym zaostrzeniem bólu, które występuje na tle opanowanego w inny sposób bólu przewlekłego.

Bunondol

Bunondol

Bunondol to lek, który zawiera buprenorfinę, substancję należącą do grupy opioidów o silnym działaniu przeciwbólowym. Jest stosowany przede wszystkim w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu. Lek ten jest dostępny na receptę. Bunondol występuje w postaci tabletek podjęzykowych oraz roztworu do wstrzykiwań. Tabletki umieszcza się pod językiem, nie należy ich rozgryzać, ssać czy połykać.

Buprenorphine Actavis

Buprenorphine Actavis to lek opioidowy zawierający buprenorfinę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w leczeniu uzależnienia od narkotyków opioidowych, takich jak heroina lub morfina 2. Lek jest dostępny na receptę i jest stosowany w postaci tabletek podjęzykowych.

Buprenorphine Alkaloid

Buprenorphine Alkaloid to lek opioidowy zawierający buprenorfinę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w leczeniu uzależnienia od narkotyków opioidowych, takich jak heroina lub morfina 24. Preparat jest dostępny na receptę i jest stosowany w postaci systemu transdermalnego.

Buvidal

Buvidal to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów. Jest to preparat o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że jego składniki aktywne są uwalniane stopniowo w celu zapewnienia stałego poziomu leku w organizmie. Wskazaniem do stosowania Buvidal jest leczenie osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, które są uzależnione od opioidów i które wcześniej były stabilizowane za pomocą leczenia substytucyjnego opioidami pod nadzorem lekarza.

Co-Codamol

Co-Codamol to lek dostępny na receptę, który zawiera dwa składniki czynne: kodeinę i paracetamol. Jest to lek przeciwbólowy stosowany do łagodzenia umiarkowanych do silnych bólów, które nie mogą być złagodzone przez inne leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen samodzielnie. Kodeina jest środkiem przeciwbólowym z grupy opioidów, natomiast paracetamol jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Co-Codamol Forte

Co-Codamol Forte to lek, który zawiera dwie substancje czynne: kodeinę i paracetamol. Jest to lek przeciwbólowy, który jest często stosowany do łagodzenia umiarkowanego do silnego bólu. Kodeina jest lekiem opioidowym, który działa poprzez blokowanie sygnałów bólu do mózgu, podczas gdy paracetamol działa poprzez zmniejszenie produkcji prostaglandyn w mózgu i rdzeniu kręgowym. Lek jest dostępny na receptę.

Curidol

Curidol to lek przeciwbólowy w postaci tabletek powlekanych. Składa się z dwóch substancji czynnych: tramadolu i paracetamolu, które działają synergistycznie, zwiększając efekt przeciwbólowy. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu. Curidol jest dostępny na receptę.

Dafalgan Codeine

Dafalgan Codeine to dwuskładnikowy lek przeciwbólowy dostępny na receptę. Zawiera paracetamol i kodeinę, które razem zapewniają silniejsze i dłuższe działanie przeciwbólowe niż każdy z tych składników oddzielnie. Lek jest przeznaczony do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym. Ponadto, wykazuje właściwości przeciwkaszlowe.

Delparan

Delparan to lek przeciwbólowy w postaci tabletek powlekanych. Składa się z dwóch substancji czynnych: tramadolu i paracetamolu, które działając razem, wykazują silniejszy efekt przeciwbólowy niż gdy są stosowane osobno. Lek jest przeznaczony do leczenia bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu. Delparan jest dostępny na receptę.

Delparan Max

Delparan Max to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Te dwa składniki działają razem, aby wykazać silniejszy efekt przeciwbólowy. Lek jest przeznaczony do leczenia umiarkowanego lub silnego bólu. Delparan Max jest dostępny na receptę.

Dolcontral

Dolcontral

Dolcontral to silny lek przeciwbólowy, który należy do grupy leków opioidowych. Jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań, który można podawać podskórnie, dożylnie i domięśniowo. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o dużym nasileniu, takiego jak ból pooperacyjny, ból w czasie porodu oraz ból spowodowany kolką wątrobową i nerkową. Dolcontral jest dostępny na receptę.

Doreta

Doreta to lek przeciwbólowy, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Jest stosowany do łagodzenia bólu o natężeniu umiarkowanym do dużego. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku Doreta są bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Doreta SR

Doreta SR to lek o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Obie substancje mają działanie przeciwbólowe. Lek jest wskazany do objawowego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym do dużym. Doreta SR jest dostępna na receptę.

Durogesic

Durogesic to lek przeciwbólowy, który zawiera fentanyl, substancję z grupy opioidów. Jest stosowany w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych o dużym nasileniu, które nie są łagodzone przez inne leki przeciwbólowe. Durogesic jest dostępny na receptę.

Effentora

Effentora to lek przeciwbólowy, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany u pacjentów cierpiących na nowotwory w celu leczenia bólu przebijającego. Lek zawiera substancję czynną fentanyl. Jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Effentora jest ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.

Efferalgan Codeine

Efferalgan Codeine to lek przeciwbólowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i kodeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, natomiast kodeina działa przeciwbólowo, zmniejszając odczuwanie bólu przez układ nerwowy. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o średnim i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Enolwen

Enolwen to lek złożony o przedłużonym uwalnianiu, zawierający oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek. Jest stosowany w leczeniu silnego bólu, który może być właściwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych. Obecność naloksonu – antagonisty receptora opioidowego – przeciwdziała występowaniu zaparć wywołanych przez opioidy poprzez hamowanie działania oksykodonu na receptory opioidowe zlokalizowane w ścianie jelita. Lek jest dostępny na receptę.

Exbol

Exbol to lek przeciwbólowy zawierający dwa aktywne składniki: tramadol (opioidowy lek przeciwbólowy) i paracetamol. Działanie Exbol wynika z właściwości przeciwbólowych obu substancji. Exbol jest stosowany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym do dużym nasileniu, kiedy niezbędne jest jednoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Lek jest dostępny na receptę.

Fenablox

Fenablox to lek zawierający substancję czynną remifentanyl, który należy do grupy tzw. opioidów. Działa bardzo szybko i bardzo krótko. Stosuje się go w celu złagodzenia bólu przed lub podczas operacji oraz do złagodzenia bólu u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat, mechanicznie wentylowanych podczas leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej. Lek Fenablox jest dostępny na receptę.

Fentanyl Kalceks

Fentanyl Kalceks to silnie działający lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w anestezjologii oraz leczeniu ostrego i przewlekłego bólu. Może być używany przed znieczuleniem ogólnym, podczas jego trwania, a także w opiece nad pacjentami na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Fentanyl Kalceks znajduje zastosowanie również w leczeniu bólu pooperacyjnego oraz bólu występującego podczas zawału serca.

Fentanyl Novosis

Fentanyl Novosis to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w anestezjologii oraz leczeniu ostrego i przewlekłego bólu. Może być używany przed znieczuleniem ogólnym, podczas jego trwania, a także w opiece nad pacjentami na oddziałach intensywnej opieki medycznej. W postaci systemów transdermalnych (plastrów) jest stosowany w leczeniu przewlekłego bólu, między innymi u pacjentów z nowotworami. W postaci tabletek podpoliczkowych podaje się go w leczeniu bólów przebijających u dorosłych z chorobą nowotworową, którzy są już przewlekle leczeni opioidami.

Fentanyl Orion

Fentanyl Orion to silny lek przeciwbólowy dostępny na receptę, który jest często stosowany, gdy inne leki, nieopioidowe, nie są w stanie złagodzić bólu. Jest dostępny w postaci plastrów nasączonych lekiem. Lek jest wskazany do leczenia ciężkiego bólu przewlekłego u dorosłych i dzieci po 2. roku życia, które wymagają ciągłego podawania leków opioidowych123. W przypadku braku dostępności Fentanyl Orion w aptekach, zaleca się skonsultowanie z lekarzem możliwości zastosowania innego leku o podobnym działaniu4.

Fentanyl WZF

Fentanyl WZF

Fentanyl WZF to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który zawiera substancję czynną – fentanyl. Jest stosowany w niewielkich dawkach do złagodzenia bólu podczas krótkich zabiegów chirurgicznych, a w większych dawkach jako środek przeciwbólowy i/lub hamujący oddychanie u pacjentów wymagających oddychania wspomaganego. Fentanyl WZF znajduje zastosowanie również w leczeniu silnych bólów, takich jak ból pourazowy czy ból towarzyszący zawałowi serca. Lek jest dostępny na receptę.

Gardan neo

Gardan Neo to lek zawierający metamizol sodowy jednowodny, który jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym z grupy pochodnych pirazolonu. Stosuje się go w leczeniu ostrego, silnego lub przewlekłego bólu różnego pochodzenia oraz wysokiej gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat. Gardan Neo jest dostępny na receptę.

Instanyl

Instanyl to lek opioidowy zawierający fentanyl, który jest stosowany w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową. Ból przebijający to przejściowe nasilenie bólu, które pojawia się na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlekłego. Lek ten jest dostępny na receptę.

Klipal

Klipal to lek zawierający paracetamol i kodeinę. Jest to lek przeciwbólowy, który łączy działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamolu z działaniem przeciwbólowym kodeiny. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o średnim i dużym nasileniu, różnego pochodzenia, na przykład bólu głowy, bólu po ekstrakcji zęba, bólu kostno-stawowego (także pourazowego). Klipal jest dostępny na receptę.

Opioidy i opiaty w leczeniu bólu

Lista narkotycznych leków przeciwbólowych – opioidów.

Zobacz także:

Ból brzucha
Ból gardła
Ból mięśni i stawów
Ból zęba
Bóle menstruacyjne
Bóle nóg
Środki na kaca
Wszystkie leki przeciwbólowe

Czym są opoidy i kiedy się je stosuje

Opioidowe leki przeciwbólowe są wykorzystywane przede wszystkim do leczenia długotrwałych, wyjątkowo uciążliwych dolegliwości bólowych. Ich skuteczność jest tak wysoka, że potrafią uśmierzyć nawet najsilniejszy ból. Wśród takich leków wyróżnia się słabsze (np. tramadol, kodeina, hydroksykodeina) i silniejsze narkotyczne leki przeciwbólowe ( m.in. morfina, fentanyl, buprenorfina, oksykodon), w tym naturalne i syntetyczne opioidy. Wszystkie są jednak silniejsze niż niesteroidowe leki przeciwzapalne i inne środki przeciwbólowe.

Opioidy wykorzystuje się między innymi w leczeniu bólu u chorych na choroby onkologiczne, a także u pacjentów, którzy przebyli rozległe zabiegi operacyjne lub u takich, którzy doświadczyli rozległych urazów. Preparaty należące do grupy opioidów znajdują zastosowanie w premedykacji przed zabiegami operacyjnymi. Leki z grupy opioidów dostępne są w wielu formach – w tabletkach, w syropach, w aerozolach donosowych, w roztworach do podawania dożylnego a nawet w plastrach aplikowanych na skórę. Dzięki temu można wybrać optymalne rozwiązanie w zakresie podawania opioidów.

Leki opoidowe tylko pod nadzorem lekarza

Ze względu na potencjał uzależniający oraz możliwe skutki uboczne, narkotyczne leki przeciwbólowe należy przyjmować pod ścisłą kontrolą lekarza, w odpowiednich dawkach. Warto jednak wiedzieć, że bardzo często korzyści stosowania takich leków najczęściej znacznie przewyższają potencjalne ryzyko. Skuteczne łagodzenie uciążliwego bólu potrafi znacząco poprawić komfort życia pacjenta, który został dotknięty poważnymi chorobami.

Lista przeciwbólowych substancji czynnych:

Deksketoprofen
Ibuprofen
Metamizol
Paracetamol
Diklofenak
Diosmina
Drotaweryna
Kamfora
Ketoprofen
Kwas acetylosalicylowy
Lewomentol
Naproksen
Salicylan metylu
Sześciowodny chlorek magnezu
Trimebutyna

Ból gardła:

Alkohol dichlorobenzylowy
Amylometakrezol

Opoidy – silny ból:

Buprenorfina
Fentanyl
Kodeina
Morfina
Oksykodon
Tramadol