FENTANYL ORION

Działanie i wskazania

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych zwanych opioidami.
Lek przeciwbólowy, fentanyl, powoli przenika z plastra przez skórę do organizmu.

Dorośli:
Fentanyl Orion jest stosowany w leczeniu silnego, długotrwałego bólu, który można odpowiednio leczyć tylko silnymi środkami przeciwbólowymi.

Dzieci:
Fentanyl Orion jest stosowany w długotrwałym leczeniu silnego i długo trwającego bólu u dzieci w wieku 2.lat i starszych, które były uprzednio leczone innymi silnymi środkami przeciwbólowymi.

Skład

– Substancją czynną jest fentanyl.
Fentanyl Orion, 12 µg/h: każdy plaster uwalnia 12,5 mikrograma fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 4,25 cm2 zawiera 2,55 mg fentanylu.
Fentanyl Orion, 25 µg/h: każdy plaster uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 8,5 cm2 zawiera 5,1 mg fentanylu.
Fentanyl Orion, 50 µg/h: każdy plaster uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 17 cm2 zawiera 10,2 mg fentanylu.
Fentanyl Orion, 75 µg/h: każdy plaster uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 25,5 cm2 zawiera 15,3 mg fentanylu.
Fentanyl Orion, 100 µg/h: każdy plaster uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 34 cm2 zawiera 20,4 mg fentanylu.

– Inne składniki leku to:
Substancje pomocnicze:
Wyciąg olejowy z liścia aloesu zwyczajnego (zawierający: olej sojowy, tokoferolu octan), Ester
uwodornionej kalafonii z pentaerytrytolem
Warstwa przylegająca:
Poli(2-etyloheksyloakrylan, octan winylu) (50:50)
Warstwa zewnętrzna:
Folia z politereftalanu etylenu
tusz
Warstwa zabezpieczająca (usuwana):
Folia z poliestru

Dawkowanie

Lek Fentanyl Orion zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali, która dawka leku Fentanyl Orion będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta. Lekarz podejmie decyzję na podstawie stopnia nasilenia bólu, ogólnego stanu zdrowia oraz rodzaju środka przeciwbólowego stosowanego dotychczas przez pacjenta.

W zależności od reakcji pacjenta może być konieczne dostosowanie mocy plastrów lub ilości plastrów. Efekt działania uzyskiwany jest w ciągu 24 godzin od nałożenia pierwszego plastra, a następnie stopniowo maleje po usunięciu plastra. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi:
Moc plastra należy zawsze dostosować do ciężkości bólu i do indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Ustalanie wielkości dawki leku (dostosowywanie dawkowania)
U pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas silnie działających leków przeciwbólowych, leczenie należy rozpoczynać od najmniejszego stężenia substancji czynnej.
Ponieważ stężenie fentanylu we krwi zwiększa się powoli, aktualnie stosowany lek przeciwbólowy można odstawić nie wcześniej niż po 12 godzinach od nałożenia plastra na skórę. Po tym czasie leczenie dostosowuje się do potrzeb pacjenta. Zasadniczo maksymalne działanie przeciwbólowe można ocenić dopiero po upływie około 24 godzin.
W przypadku zmiany leczenia ze stosowania innych silnie działających leków przeciwbólowych na lek Fentanyl Orion lekarz musi najpierw obliczyć jego wymaganą dawkę dobową na podstawie dobowego zapotrzebowania na wcześniej podawany silny lek przeciwbólowy.

Dawkowanie w celu podtrzymania działania leku
Jeśli po upływie 72 godzin działanie przeciwbólowe leku będzie ciągle niewystarczające, dawkowanie można stopniowo zwiększać poprzez dodawanie za każdym razem dawki 25 mikrogramów/godzinę, aż do uzyskania pożądanego działania przeciwbólowego. Należy uwzględnić możliwe zapotrzebowanie na inne leki przeciwbólowe i odczuwanie bólu przez pacjenta.

Stosowanie kilku plastrów równocześnie
Jeśli wymagana dawka przekroczy 100 mikrogramów fentanylu na godzinę, można równocześnie zastosować kilka plastrów o różnej mocy dawki.
Jeśli wymagana dawka leku przekroczy 300 mikrogramów na godzinę, należy rozważyć dodatkowe lub inne możliwe metody leczenia przeciwbólowego.

Zmiana leczenia
W przypadku zamiaru zmiany leku Fentanyl Orion na inny silnie działający lek przeciwbólowy, plaster jest usuwany i dawkowanie nowego leku przeciwbólowego dostosowane do oceny bólu u pacjenta. Po zmianie leku na inny lub po zmniejszeniu jego dawki, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (takie jak nudności, wymioty, biegunka, lęk i drżenia mięśniowe). W razie konieczności przerwania stosowania leku Fentanyl Orion zaleca się stopniowe zmniejszanie dawkowania, np. poprzez stosowanie słabszego plastra.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek:
U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę substancji czynnej leku, jeśli jest to właściwe.

Dawkowanie u dzieci:
Lekarz wybierze stosowanie leku Fentanyl Orion 12 mikrogramów/godzinę wyłącznie wtedy, gdy dziecko otrzymywało co najmniej 30-44 mg morfiny na dobę doustnie lub równoważne morfinie dawki innych opioidowych leków przeciwbólowych. W przypadku dawek doustnych 45-134 mg lekarz przepisze stosowanie leku Fentanyl Orion 25 mikrogramów/godzinę.
W przypadku dzieci, które otrzymują ponad 90 mg morfiny podawanej doustnie w ciągu doby, dostępne są aktualnie bardzo ograniczone informacje.
Jeśli działanie przeciwbólowe leku Fentanyl Orion jest niewystarczające, lekarz przepisze dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe oraz nasilenia dolegliwości bólowych u dziecka, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki. Lekarz będzie dostosowywał dawki poprzez dodawanie za każdym razem 12 mikrogramów fentanylu
na godzinę.

Pacjenci w podeszłym wieku:
Pacjenci w podeszłym wieku powinni być obserwowani ze szczególną uwagą, czy nie występują u nich objawy przedawkowania. Może być konieczne stosowanie plastrów o mniejszej mocy.

Pacjenci z gorączką:
U tych pacjentów mogą być konieczne dostosowanie dawkowania w okresach utrzymywania się gorączki.

Przedawkowanie

W przypadku nałożenia większej liczby plastrów niż zalecana należy usunąć plastry i skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, w celu uzyskania opinii o ryzyku.

Najczęstszym objawem przedawkowania jest osłabienie czynności oddychania. Objawia się ona nietypowo wolnym lub płytkim oddechem. Jeśli objaw taki wystąpi, należy usunąć plastry i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W czasie oczekiwania na lekarza należy pobudzać pacjenta poprzez rozmowę i potrząsanie. Innymi objawami przedawkowania są senność, niska temperatura ciała, wolne bicie serca, zmniejszone napięcie mięśni, głębokie uspokojenie polekowe, utrata koordynacji mięśniowej, zwężenie źrenic i drgawki.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Równoczesne stosowanie leku Fentanyl Orion z napojami alkoholowymi zwiększa ryzyko ciężkich reakcji niepożądanych i może spowodować trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia tętniczego, głębokie uspokojenie i śpiączkę.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża
Leku Fentanyl Orion nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ bezpieczeństwo stosowania fentanylu w czasie ciąży nie jest znane. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia produktem Fentanyl Orion powinna zasięgnąć porady lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Fentanyl Orion w trakcie porodu, ponieważ fentanyl nie jest odpowiednim lekiem do leczenia bólu krótkotrwałego i może spowodować problemy z oddychaniem u noworodka.

Karmienie piersią
Pacjentka nie powinna karmić piersią w czasie stosowania leku Fentanyl Orion. Fentanyl przenika do mleka matki i może powodować działania niepożądane u niemowlęcia karmionego piersią, takie jak uspokojenie i depresja oddechowa. Należy wyrzucić mleko matki wytworzone w trakcie leczenia lub w ciągu 72 godzin po usunięciu ostatniego plastra.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here