Tramapar Forte

Tramapar Forte to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym o działaniu ośrodkowym, natomiast paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym, którego dokładny mechanizm działania nie jest znany. Lek jest stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym do dużym nasileniu. Tramapar Forte jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Tramapar Forte jest lekiem przeciwbólowym stanowiącym połączenie dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym: tramadolu i paracetamolu.

Tramapar Forte jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest łączne stosowanie tramadolu i paracetamolu.

Tramapar Forte jest wskazany wyłącznie do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Skład

Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek i paracetamol. Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: celuloza, proszek, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Otoczka: Opadry Yellow YS-1-6382G [hypromeloza 3 cP, hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), polisorbat 80], wosk Carnauba.

Dawkowanie

Tramapar Forte należy stosować najkrócej jak to możliwe.

Dawkę lekarz dostosuje do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka początkowa dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat i powyżej wynosi 1 tabletkę (odpowiadającą 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu). Kolejne dawki przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza, nie częściej niż co najmniej 6 godzin.

Nie wolno przyjmować więcej niż 4 tabletki leku Tramapar Forte na dobę. W żadnym wypadku nie stosować leku Tramapar Forte w większej dawce, częściej i (lub) dłużej niż zalecił to lekarz.

Stosowanie u dzieci
Tramapar Forte nie stosuje się u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami. W tej populacji należy monitorować dawkowanie.

Pacjenci z niewydolnością nerek i dializowani
Nie należy przyjmować leku Tramapar Forte w wypadku ciężkiej niewydolności nerek. Nie zaleca się stosowania tego leku w wypadku umiarkowanej niewydolności nerek. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami. Zaleca się ścisłe monitorowanie stanu pacjenta.

Niewydolność wątroby
Nie wolno przyjmować leku Tramapar Forte w wypadku ciężkiej niewydolności wątroby. Nie zaleca się stosowania tego leku u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na tramadol w przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta dawkę paracetamolu należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie należy stosować skutecznej dawki dobowej paracetamolu większej niż 60 mg/kg mc. na dobę (przy czym całkowita maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 2 g), jeśli pacjent:
– dorosły ma masę ciała mniejszą niż 50 kg;
– ma łagodną do umiarkowanej niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna);
– jest odwodniony;
– jest długotrwale niedożywiony;
– cierpi z powodu przewlekłego alkoholizmu.

Sposób stosowania
Tabletki należy stosować doustnie. Tabletki należy przyjmować w całości, popijając wystarczającą ilością wody. Nie wolno ich dzielić ani rozgryzać.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Tramapar Forte jest za mocne (np. występuje uczucie znacznej senności lub trudności z oddychaniem) lub zbyt słabe (np. złagodzenie bólu jest niewystarczające), należy skontaktować się z lekarzem

Przedawkowanie

W takich sytuacjach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, nawet w przypadku dobrego samopoczucia. Istnieje ryzyko zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

Objawy przedawkowania tramadolu to: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki oraz depresja oddechowa mogąca prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin to bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się od 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Może też wystąpić ostra niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Tramapar Forte może powodować senność. Ponieważ alkohol może nasilać uczucie senności, dlatego nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Tramapar Forte

Ciąża i karmienie piersią

Ponieważ Tramapar Forte zawiera tramadol, nie należy go przyjmować w okresie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Tramapar Forte, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych tabletek.

Niewielka ilość tramadolu może przenikać do mleka kobiet. Z tego względu nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią.

Płodność
Wyniki badań prowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie wskazują na to, by tramadol wywierał wpływ na płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu tramadolu na płodność. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu połączenia tramadolu i paracetamolu na płodność.

Ulotka Tramapar Forte

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Tramapar Forte (forum)

Stosujesz Tramapar Forte? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Tramapar Forte. Podziel się doświadczeniami na forum.