Spis leków zawierających substancję: Tramadol

Acutral

Acutral to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Lek ten jest wskazany do objawowego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u pacjentów, u których właściwe jest równoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Acutral jest dostępny na receptę i należy go stosować najkrócej jak to tylko jest możliwe.

Acutral Effervescent

Acutral Effervescent to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Wskazaniem do stosowania leku Acutral Effervescent jest objawowe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u pacjentów, u których właściwe jest równoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Cena Acutral Effervescent wynosi ok. 20 zł za opakowanie 10 tabletek musujących.

Adamon SR

Adamon SR to lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który zawiera substancję czynną tramadol. Lek ten jest wskazany w leczeniu średnio silnego i silnego bólu. Adamon SR podaje się doustnie, dwa razy na dobę, niezależnie od posiłków. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Adartrel

Adartrel to lek z grupy agonistów dopaminy, który jest stosowany w leczeniu zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Zespół niespokojnych nóg jest chorobą, która powoduje nieodparty przymus poruszania nogami, a czasami ramionami i innymi częściami ciała. Ludzie z tą chorobą często mają problem z siedzeniem, a szczególnie ze snem. Adartrel łagodzi nieprzyjemne odczucia oraz ogranicza przymus poruszania nogami i innymi kończynami. Lek jest dostępny na receptę.

ApoPatram

ApoPatram to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Te dwie substancje działają razem, aby złagodzić umiarkowany lub silny ból. Lek jest dostępny na receptę.

Azemdol

Azemdol to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych dolegliwości, jednak szczegółowe informacje na temat jego zastosowania, składu i dawkowania nie są dostępne. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Curidol

Curidol to lek przeciwbólowy w postaci tabletek powlekanych. Składa się z dwóch substancji czynnych: tramadolu i paracetamolu, które działają synergistycznie, zwiększając efekt przeciwbólowy. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu. Curidol jest dostępny na receptę.

Delparan

Delparan to lek przeciwbólowy w postaci tabletek powlekanych. Składa się z dwóch substancji czynnych: tramadolu i paracetamolu, które działając razem, wykazują silniejszy efekt przeciwbólowy niż gdy są stosowane osobno. Lek jest przeznaczony do leczenia bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu. Delparan jest dostępny na receptę.

Delparan Max

Delparan Max to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Te dwa składniki działają razem, aby wykazać silniejszy efekt przeciwbólowy. Lek jest przeznaczony do leczenia umiarkowanego lub silnego bólu. Delparan Max jest dostępny na receptę.

Deltyba

Deltyba to lek na receptę, który zawiera substancję czynną delamanid. Jest stosowany w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) u dorosłych, którzy nie reagują na standardowe leczenie gruźlicy. Deltyba jest zwykle stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Doreta

Doreta to lek przeciwbólowy, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Jest stosowany do łagodzenia bólu o natężeniu umiarkowanym do dużego. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku Doreta są bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Doreta SR

Doreta SR to lek o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Obie substancje mają działanie przeciwbólowe. Lek jest wskazany do objawowego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym do dużym. Doreta SR jest dostępna na receptę.

Exbol

Exbol to lek przeciwbólowy zawierający dwa aktywne składniki: tramadol (opioidowy lek przeciwbólowy) i paracetamol. Działanie Exbol wynika z właściwości przeciwbólowych obu substancji. Exbol jest stosowany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym do dużym nasileniu, kiedy niezbędne jest jednoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Lek jest dostępny na receptę.

Noax

Noax to lek zawierający tramadol, który jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Stosowany jest w leczeniu ostrych i przewlekłych bólów, takich jak bóle nowotworowe, zawałowe, pourazowe, pooperacyjne, a także bóle na tle stanów zapalnych oraz w uśmierzaniu nerwobólów. Lek Noax jest dostępny na receptę.

Noax Uno

Noax Uno to lek doustny, który wykazuje właściwości przeciwbólowe. Zawiera substancję czynną – chlorowodorek tramadolu, który działa łagodząco na dolegliwości bólowe o umiarkowanym i znacznym nasileniu. Jest stosowany w leczeniu bólu o różnym pochodzeniu. Lek jest dostępny na receptę.

Oratram

Oratram to lek przeciwbólowy, który zawiera substancję czynną tramadol. Jest to opioid oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy. Stosowany jest w leczeniu silnych i średnio silnych bólów ostrych i przewlekłych, takich jak urazy, złamania, bóle objawowe, neuralgie, bóle w chorobach nowotworowych, bóle pooperacyjne oraz bolesne zabiegi diagnostyczne i lecznicze. Może być stosowany u ludzi w podeszłym wieku oraz w bólach towarzyszących dusznicy bolesnej. Lek jest dostępny na receptę.

Padolten

Padolten to lek przeciwbólowy, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Działają one wspólnie, intensywniej łagodząc ból niż każdy z nich oddzielnie. Padolten stosuje się w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu. Lek ten powinien być stosowany wyłącznie przez osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat. Jest dostępny na receptę.

Palgotal

Palgotal to lek przeciwbólowy, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Jest stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest zastosowanie obu tych składników w połączeniu. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Paratram

Paratram to lek, który łączy w sobie dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Działa przeciwbólowo, a jego zastosowanie znajduje w leczeniu bólu o umiarkowanym do dużego nasilenia. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest ból, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym i wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Parcotram

Lek przeciwbólowy, który zawiera tramadol i paracetamol. Lek jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego i silnego bólu, gdy lekarz zadecydował, że konieczne jest stosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu. Parcotram nie jest zarejestrowany jako lek na receptę.

Poltram

Poltram

Poltram to lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jego substancją czynną jest tramadol. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o średnim i dużym natężeniu. Poltram jest dostępny na receptę.

Poltram Combo

Poltram Combo

Poltram Combo to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Dzięki temu połączeniu, Poltram Combo zapewnia szybkie i skuteczne łagodzenie bólu o średnim lub dużym nasileniu. Lek ten jest zalecany przez lekarzy w przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie połączenia tramadolu z paracetamolem. Jest dostępny na receptę.

Poltram Combo Forte

Poltram Combo Forte

Poltram Combo Forte to lek przeciwbólowy dostępny na receptę, który zawiera dwa składniki czynne – tramadol i paracetamol. Jest stosowany do objawowego leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Lek jest wskazany dla pacjentów, u których konieczne jest równoległe stosowanie obu tych substancji.

Poltram Retard

Poltram retard

Poltram Retard to lek, który zawiera substancję czynną tramadol. Wykazuje działanie przeciwbólowe poprzez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózg i rdzeń kręgowy. Jest stosowany w leczeniu bólów o średnim i dużym natężeniu. Lek jest dostępny na receptę.

Rampar

Rampar to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i tramadol. Jest stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu. Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym, który działa poprzez zmniejszenie produkcji prostaglandyn w mózgu i rdzeniu kręgowym. Tramadol jest silnym lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów, które działają na specyficzne receptory w mózgu i rdzeniu kręgowym, zmniejszając odczuwanie bólu.

Skudexa

Skudexa to lek przeciwbólowy, który zawiera tramadol (opioid) i deksketoprofen (NLPZ). Deksketoprofen ma także działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Skudexa działa na komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym, zmniejszając odczuwanie bólu. Jest wydawany na receptę i stosowany krótkotrwale, do 5 dni, w leczeniu ostrego bólu o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego u osób dorosłych.

Strenduo

Strenduo to lek przeciwbólowy zawierający paracetamol i tramadol. Jest stosowany do leczenia bólu o umiarkowanym do dużym nasileniu, kiedy leki przeciwbólowe o słabszym działaniu nie są wystarczająco skuteczne. Strenduo jest dostępny na receptę.

Symtram

Symtram to lek przeciwbólowy, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest łączne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Lek jest dostępny na receptę i przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat.

Tracemol

Tracemol to lek zawierający paracetamol i tramadol. Jest stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym do dużym nasileniu. Tramadol jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, natomiast paracetamol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Lek Tracemol jest dostępny na receptę.

Tradocomp

Tradocomp to lek, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji przebiegającej z lękiem. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i jest stosowany doustnie, po posiłku. Leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc. Tradocomp jest dostępny na receptę.

Tramadol + Paracetamol Amneal

Tramadol + Paracetamol Amneal to lek przeciwbólowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Jest stosowany do łagodzenia bólu o natężeniu od umiarkowanego do silnego. Lekarz może zalecić ten lek, jeżeli uzna, że połączenie tramadolu i paracetamolu jest konieczne. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Tramadol + Paracetamol Genoptim

Lek Tramadol+Paracetamol Genoptim jest stosowany do leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim. Lekarz przepisze ten lek pacjentowi, jeżeli uzna, że preparat złożony, zawierający tramadolu chlorowodorek i paracetamol, jest zalecany.

Tramadol + Paracetamol Medreg

Tramadol + Paracetamol Medreg to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki czynne: tramadol i paracetamol. Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, który działa na ośrodek układu nerwowego. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest stosowanie tramadolu i paracetamolu w połączeniu. Jest dostępny na receptę.

Tramadol + Paracetamol Sandoz

Lek Tramadol + Paracetamol Sandoz to innowacyjne połączenie dwóch skutecznych leków przeciwbólowych – tramadolu i paracetamolu. Dzięki temu skojarzeniu, lek działa szybciej i skuteczniej, co pozwala na złagodzenie bólu w krótszym czasie. Jest wskazany w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz stwierdzi, że konieczne jest stosowanie skojarzenia tramadolu i paracetamolu. Lek jest dostępny na receptę.

Tramadol Aurobindo

Tramadol Aurobindo to lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który działa poprzez łączenie się z receptorami opioidowymi w organizmie. Jest stosowany do leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym do dużym, zarówno w przypadku bólu ostrych, jak i przewlekłych. Tramadol Aurobindo jest dostępny na receptę.

Tramadol Aurovitas

Tramadol Aurovitas to lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Substancją czynną leku jest tramadol, który łagodzi dolegliwości bólowe poprzez oddziaływanie na określone komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i mózgu. Lek jest stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu. Jest dostępny na receptę.

Tramadol hydrochloride + Paracetamol Accord

Tramadol hydrochloride + Paracetamol Accord to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki aktywne: tramadol i paracetamol. Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, który działa na ośrodkowy układ nerwowy, natomiast paracetamol działa jako lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Lek jest stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym do silnym nasileniu. Jest dostępny na receptę.

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories to lek przeciwbólowy, który zawiera dwa składniki czynne: tramadol i paracetamol. Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, a paracetamol jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Lek jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu. Jest dostępny na receptę.

Tramadol Kalceks

Tramadol Kalceks to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym do dużym nasileniu, takim jak ból pooperacyjny, ból pourazowy, ból neuropatyczny oraz ból związany z chorobami nowotworowymi. Tramadol Kalceks jest dostępny na receptę.

Tramadol Krka

Tramadol Krka to lek przeciwbólowy należący do grupy opioidów, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jest wskazany do leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.