TRAMADOL KALCEKS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA TRAMADOL KALCEKS? – OPIS I WSKAZANIA

Substancja czynna leku Tramadol Kalceks – tramadolu chlorowodorek (w dalszej części tekstu tramadol) –należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy. Działa przeciwbólowo poprzez wpływ na wyspecjalizowane komórki nerwowe rdzenia kręgowego oraz mózgu.

Tramadol Kalceks stosuje się w łagodzeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

SKŁAD TRAMADOL KALCEKS, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku Tramadol Kalceks jest tramadolu chlorowodorek.
1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku.
Jedna ampułka (2 ml) roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mg tramadolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.

JAKIE JEST DAWKOWANIE TRAMADOL KALCEKS? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Lekarz dostosuje dawkę w zależności od nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Będzie to najmniejsza dawka skutecznie uśmierzająca ból. Całkowita dawka nie powinna przekraczać 400 mg tramadolu na dobę (co odpowiada 8 ml leku Tramadol Kalceks). Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych klinicznie, lekarz może zalecić zastosowanie większej dawki dobowej.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawkowanie.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
W zależności od nasilenia bólu, zwykle stosuje się 50-100 mg tramadolu, co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa – 400 mg nie może zostać przekroczona. Szczegółowe informacje dla personelu medycznego umieszczone są na końcu ulotki.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku (poniżej 75 lat) z niestwierdzoną klinicznie niewydolnością wątroby i nerek, nie jest konieczne dostosowanie dawki leku.
U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby
Nie należy przyjmować leku Tramadol Kalceks w razie ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dzieci w wieku od 1 do 12 lat
Zwykle, jako dawkę pojedynczą stosuje się od 1 do 2 mg tramadolu na kilogram masy ciała. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 8 mg tramadolu na kilogram masy ciała, a w sumie nie może być ona większa niż 400 mg tramadolu. Szczegółowe informacje dla personelu medycznego na temat stosowania tego leku u dzieci podane są na końcu załączonej ulotki.

Sposób i okres stosowania

Lek Tramadol Kalceks jest stosowany w powolnym wstrzyknięciu (1 ml na minutę) do żyły podskórnej, np. zgięcia łokciowego, do mięśnia (zwykle pośladkowego) lub podskórnie. Tramadol Kalceks może być również rozcieńczony i podany w dożylnym wlewie kroplowym. Szczegółowe informacje dla personelu medycznego umieszczone są na końcu ulotki.

Nie należy stosować leku Tramadol Kalceks dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia, lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta (przerywając na pewien czas podawanie leku, jeśli to konieczne) w celu ustalenia, czy i w jakiej dawce leczenie lekiem Tramadol Kalceks powinno być kontynuowane.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Tramadol Kalceks jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI TRAMADOL KALCEKS, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Zwykle omyłkowe zastosowanie dawki większej niż zalecana nie ma negatywnego wpływu na pacjenta. Kolejną dawkę należy przyjąć zgodnie z zaleceniami.

Po zastosowaniu bardzo dużej dawki leku może wystąpić: zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki, wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca, zapaść, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, napady padaczkowe, zahamowanie oddychania aż do zatrzymania oddechu. W takich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem!

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Nie należy pić alkoholu lub stosować leków zawierających alkohol podczas przyjmowania leku Tramadol Kalceks, ponieważ działanie leku może ulec nasileniu. Pokarm nie wpływa na efekt działania leku Tramadol Kalceks.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ TRAMADOL KALCEKS W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Istnieje niewiele badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży, dlatego nie należy stosować leku Tramadol Kalceks.

Długotrwałe stosowanie leku podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego u noworodka.

Nie zaleca się stosowania tramadolu podczas karmienia piersią. Niewielkie ilości tramadolu przenikają do mleka matki. Zwykle nie jest wymagane przerwanie karmienia piersią po zastosowaniu pojedynczej dawki leku.

Obserwacje po wprowadzeniu do obrotu nie wskazują, aby tramadol wpływał na płodność pacjentów. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu tramadolu na płodność.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Tramadol Kalceks może powodować senność, zawroty głowy, co może wpływać na szybkość reakcji.

W przypadku wrażenia, że zdolność reagowania jest upośledzona, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

ULOTKA LEKU TRAMADOL KALCEKS – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – TRAMADOL KALCEKS CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - TRAMADOL KALCEKS CENA, REFUNDACJA

TRAMADOL KALCEKS OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here