EFFERALGAN CODEINE

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA EFFERALGAN CODEINE? – WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Efferalgan Codeine jest lekiem przeciwbólowym, zawierającym dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: paracetamol działający także przeciwgorączkowo oraz fosforan kodeiny półwodny – opioidowy lek przeciwbólowy.

Połączenie dwóch substancji czynnych, powoduje silniejsze oraz dłuższe działanie przeciwbólowe od działania każdego z tych składników oddzielnie.

REKLAMA

Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka.

Kodeinę można stosować u dzieci w wieku od 12 lat w krótkotrwałym łagodzeniu umiarkowanego bólu, który nie jest łagodzony innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen stosowanymi w monoterapii.

Ten lek zawiera kodeinę. Kodeina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które łagodzą ból. Może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol.

Wskazania do stosowania:
Ból o średnim i dużym nasileniu, nie ustępujący po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 5621801.

CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

EFFERALGAN CODEINE SKŁAD – CO ZAWIERA TEN LEK?

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancjami czynnymi leku są paracetamol i fosforan kodeiny półwodny.

Pozostałe składniki to: wodorowęglan sodu, bezwodny węglan sodu, bezwodny kwas cytrynowy, sorbitol, sodu dokuzynian, benzoesan sodu, powidon, aspartam, naturalny aromat grejpfrutowy.

EFFERALGAN CODEINE DAWKOWANIE – JAK STOSOWAĆ TEN PREPARAT?

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

REKLAMA

Efferalgan Codeine należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Efferalgan Codeine, to:
Dorośli: jednorazowo 1 tabletka musująca. Po upływie około 6 godzin dawkę można powtórzyć.
W przypadku wystąpienia intensywnego bólu można przyjąć jednorazowo 2 tabletki.
Lek można stosować w zależności od nasilenia bólu 1 do 3 razy na dobę, pamiętając by nie zażyć więcej niż 6 tabletek na dobę.
Należy jednak zachowywać co najmniej 4-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami, a najlepiej stosować lek w odstępach 6-godzinnych.

Pacjenci w podeszłym wieku: dawka początkowa powinna być zmniejszona o połowę w stosunku do zwykle zalecanej dawki dla osób dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek: (klirens – wydalanie – kreatyniny poniżej 10 ml/min); w przypadku niewydolności nerek istnieje ryzyko nagromadzenia kodeiny i paracetamolu. W związku z tym należy:
– zachować odstęp pomiędzy dawkami nie krótszy niż 8 godzin,
– rozważyć zmniejszenie dawki.

Dzieci w wieku 12 lat i starsze: dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka.
Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, należy ją podać w 4 do 6 dawkach podzielonych, tzn. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny.
Zalecana dawka dobowa kodeiny wynosi około 0,5 mg/kg mc./dobę do 1 mg/kg mc./dobę, należy ją podać co 6 godzin, a maksymalna dawka dobowa – 240 na dobę.

Dzieci o masie ciała od 33 do 60 kg: jednorazowo 1 tabletkę, w razie konieczności można powtarzać dawkę co 6 godzin, nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Dzieci o masie ciała powyżej 60 kg: jednorazowo 1 lub 2 tabletki, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.
Leku nie należy przyjmować dłużej niż przez 3 dni. Jeśli ból nie ustąpi po 3 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza.

Leku Efferalgan Codeine nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko ciężkich zaburzeń oddychania.

Niewydolność nerek u dzieci
Dzieci z niewydolnością nerek powinny znajdować się pod ścisłą obserwacją lekarską, ze względu na ryzyko nagromadzenia kodeiny i paracetamolu w organizmie.
W związku z tym odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej 8 godzin, oraz należy także rozważyć zmniejszenie dawki oraz uważnie kontrolować stan dziecka.

Częstość stosowania leku:
Regularne stosowanie leku pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki:
– u dzieci należy zachować regularny odstęp w podawaniu dawek zarówno w dzień, jak i w nocy, najlepiej 6 godzinny, nie krótszy niż 6 godzin,
– u dorosłych odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny.

Zalecane dawki maksymalne:
U dzieci nie należy stosować jednorazowej dawki kodeiny większej niż 1 mg/kg mc. i dawki dobowej większej niż 240 mg.

Dzieci o masie ciała poniżej 37 kg: całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 80 mg/kg mc./dobę (patrz punkt 4.9);

Dzieci o masie ciała od 38 do 50 kg: całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 3 g/dobę (patrz punkt 4.9);

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg: CAŁKOWITA DAWKA PARACETAMOLU NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 4 g na dobę – uwzględniając wszystkie preparaty zawierające paracetamol (patrz punkt 4.9).

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

PRZEDAWKOWANIE – OBJAWY PRZYJĘCIA ZBYT DUŻEJ DAWKI LEKU

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

W przypadku przyjęcia za dużej dawki lub zażycia leku Efferalgan Codeine pomyłkowo należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania odpowiedniej porady.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania paracetamolu:
Przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów długotrwale niedożywionych, z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby oraz pacjentów przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe, ponieważ u tych osób występuje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
Przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku – kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.
W każdym przypadku przyjęcia tego leku jednorazowo w dawce 10 tabletek (5 g paracetamolu) lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Objawy przedawkowania kodeiny:
Objawy u dorosłych: Ostre zahamowanie ośrodka oddechowego (sinica, zahamowanie czynności oddechowej, spłycenie oddechu), obniżenie ciśnienia tętniczego, zwolnienie czynności serca, senność, wysypka, wymioty, świąd skóry, niezborność ruchów, zwężenie źrenic, obrzęk płuc (rzadziej).

Objawy u dzieci: (progowa dawka toksyczna: 2 mg/kg podane jednorazowo)
Zmniejszona częstość oddechów, przerwy w oddychaniu, zwężenie źrenic, drgawki, objawy uwalniania histaminy: zaczerwienienie i obrzęk twarzy, pokrzywka, zapaść, zatrzymanie moczu.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu: Pacjenta należy niezwłocznie przewieźć do szpitala i kontrolować oddech, w razie potrzeby zastosować wspomaganie oddychania, tlenoterapię oraz podać odtrutkę – nalokson.

STOSOWANIE LEKU Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Nie dotyczy.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

EFFERALGAN CODEINE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Preparat jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży, w drugim i trzecim trymestrze ciąży można stosować pojedyncze dawki preparatu, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie należy przyjmować kodeiny w okresie karmienia piersią. Kodeina i morfina przenikają do mleka kobiecego.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

EFFERALGAN CODEINE ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

EFFERALGAN CODEINE ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

ULOTKA LEKU (pliki PDF lub DOC) - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.


REKLAMA

CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - CHPL (pliki PDF lub DOC) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.


ZAMIENNIKI - LISTA PRODUKTÓW POWIĄZANYCH WG. SUBSTANCJI CZYNNEJ

Potencjalne zamienniki - poniższe zestawienie zawiera wykaz produktów (leków, suplementów diety, wyrobów medycznych) zawierających co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany produkt.

OPINIE PACJENTÓW / FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach. Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność tego leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here