Actarosin

Actarosin to lek zawierający substancję czynną rozuwastatynę, która zmniejsza stężenie lipidów we krwi. Lek jest wskazany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Actozora

Actozora to lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi, zawierający atorwastatynę jako substancję czynną. Lek jest stosowany jako uzupełnienie do jednocześnie zalecanej diety w celu obniżenia stężenia lipidów we krwi, takich jak cholesterol, triglicerydy, kiedy niskotłuszczowa dieta i inne postępowanie, takie jak ćwiczenia fizyczne czy zmiana stylu życia nie są wystarczające. Lek Actozora jest również stosowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi poziom lipidów we krwi.

Alliomint

Alliomint

Alliomint to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń. Szczegółowe informacje na temat wskazań, składu, dawkowania i przeciwwskazań Alliomintu są dostępne w ulotce dołączonej do opakowania. Przed rozpoczęciem stosowania Alliomintu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Amlator

Amlator to lek dwuskładnikowy, zawierający amlodypinę i atorwastatynę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych z przewlekłą stabilną chorobą niedokrwienną serca lub bez niej i/lub dławicą piersiową typu Prinzmetala oraz jedną ze współistniejących chorób: pierwotna hipercholesterolemia, w tym hipercholesterolemia rodzinna (heterozygotyczna) albo mieszana hipercholesterolemia, homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna, zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże. Lek dostępny jest na receptę.

Amlodipine + Atorvastatin Polpharma

Lek Amlodipine + Atorvastatin Polpharma jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Dzięki temu zwiększa ilość tlenu dostarczanego do serca, co zmniejsza ból w klatce piersiowej spowodowany niedotlenieniem serca.

Amlodipine/ Atorvastatin Krka

Amlodipine/ Atorvastatin Krka to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który działa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie i obniżenie ciśnienia krwi. Atorwastatyna jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, który obniża stężenie cholesterolu we krwi. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca.

Amlodipine/ Atorvastatin Pfizer

Lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Wskazany jest dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka chorób krążenia.

Amlosatin

Amlosatin to lek składający się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, tamsulozyny i atorwastatyny. Amlodypina jest lekiem na nadciśnienie tętnicze i dławicę piersiową, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Tamsulozyna jest lekiem stosowanym w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, który działa poprzez rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej. Atorwastatyna jest lekiem stosowanym do obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Atorva

Apo-Atorva to lek na receptę, który zawiera atorwastatynę. Jest to lek z grupy statyn, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Stosowany jest przy zwiększonym poziomie cholesterolu (hipocholesterolemii) oraz tłuszczów (hiperlipidemii) we krwi, jeśli inne metody (zmiana diety, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dzięki obniżaniu stężenia cholesterolu, Apo-Atorva zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyn

Apo-Doxan

Apo-Doxan to lek, który zawiera substancję czynną doksazosynę. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, który działa poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Apo-Doxan jest również stosowany w leczeniu objawów wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Simva

Apo-Simva to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną symwastatynę. Należy do grupy leków zwanych statynami. Lek ten zmniejsza poziom cholesterolu oraz triglicerydów we krwi pacjenta, co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia takich niebezpiecznych stanów jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Stosuje się go między innymi u osób chorych na miażdżycę oraz u osób z wysokim poziomem cholesterolu, gdy reakcja na dietę lub niefarmakologiczne metody leczenia jest niewystarczająca.

Aporoza

Aporoza to lek hipolipemizujący, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany do leczenia pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, w tym heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Stosuje się go jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Arterios

Arterios to lek, który zawiera substancję czynną atorwastatynę. Jest to lek obniżający poziom cholesterolu we krwi, stosowany w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Atoris działa poprzez hamowanie aktywności enzymu HMG-CoA reduktazy, który jest kluczowy w produkcji cholesterolu w wątrobie. Lek jest dostępny na receptę.

Aston

Aston to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest lekiem stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie tętnicze), a atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Astrium

Astrium to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, czyli podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. Lek ten działa poprzez zmniejszanie produkcji cholesterolu w organizmie, co pomaga w redukcji ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych. Astrium jest dostępny w formie tabletek powlekanych.

Atolinka

Atolinka to lek, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest zalecany do stosowania w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktycznie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Cholesterol naturalnie występuje w organizmie i jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania.

Atordapin

Atordapin to lek, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest lekiem na nadciśnienie tętnicze, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie ciśnienia krwi i poprawianie ukrwienia serca. Atorwastatyna jest lekiem stosowanym do obniżania podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, co pomaga zapobiegać zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów dorosłych, u których występuje ryzyko takich zdarzeń. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Atordapinu obejmują leczenie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii.

Atorgamma

Atorgamma to lek, który działa na układ sercowo-naczyniowy. Jego głównym zadaniem jest obniżanie stężenia cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi. Stosuje się go, gdy nie można osiągnąć odpowiedniego obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów za pomocą diety i zmiany stylu życia. Lek Atorgamma jest dostępny na receptę.

Atoris

Atoris to lek doustny w postaci tabletek powlekanych, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Stosuje się go, gdy do obniżenia poziomu cholesterolu nie wystarczy sama dieta czy zmiana stylu życia. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania w hipercholesterolemii oraz w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem pierwszego zdarzenia.

Atorock

Atorock to lek, który ma za zadanie obniżanie poziomu lipidów we krwi. Jest dostępny tylko na receptę. Stosuje się go wtedy, gdy niskotłuszczowa dieta, aktywność fizyczna czy inne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Lek zawiera substancję czynną atorwastatynę.

Atorvagen

Atorvagen to lek na receptę, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Zawiera substancję czynną atorwastatynę, która zmniejsza stężenie “złego” cholesterolu (LDL) i triglicerydów we krwi, a zwiększa stężenie “dobrego” cholesterolu (HDL). Lek jest stosowany do obniżenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy sama dieta niskotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Atorvagen może być także stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe.

Atorvanorm

Atorvanorm to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (LDL) oraz triglicerydów we krwi i zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (HDL). Stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Actavis

Atorvastatin Actavis to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazany jest jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną).

Atorvastatin Aurovitas

Atorvastatin Aurovitas to lek, który zawiera atorwastatynę, substancję należącą do grupy statyn. Jest stosowany w celu obniżenia zwiększonego stężenia cholesterolu, apolipoproteiny B lub triglicerydów we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek jest również stosowany w profilaktyce zapobiegającej zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Atorvastatin Aurovitas jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Beximco

Atorvastatin Beximco to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia) lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Bluefish

Atorvastatin Bluefish to lek z grupy statyn, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną).

Atorvastatin Bluefish AB

Atorvastatin Bluefish AB to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Zawiera substancję czynną atorwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Lek jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiana stylu życia nie są skuteczne. Atorvastatin Bluefish AB jest dostępny na receptę.

Atorvastatin EGIS

Atorvastatin EGIS to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów. Lek ten jest dostępny na receptę. Atorvastatin EGIS może być stosowany u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną).

Atorvastatin Genoptim

Atorvastatin Genoptim to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Atorvastatin Genoptim może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca. Jest to lek na receptę.

Atorvastatin Krka

Atorvastatin Krka to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (LDL) oraz triglicerydów we krwi i zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (HDL). Stosowany jest w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Medical Valley

Atorvastatin Medical Valley to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi, co pomaga zmniejszyć ryzyko chorób serca. Lek jest stosowany jako uzupełnienie diety w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Medreg

Atorvastatin Medreg to lek z grupy statyn, który pomaga w regulacji przemian lipidów w organizmie. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi, szczególnie w przypadkach, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie przynoszą oczekiwanych efektów. Lek jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną). Atorvastatin Medreg jest dostępny na receptę.

Atorvastatin MSN

Atorvastatin MSN to lek, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Jest stosowany jako uzupełnienie diety w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym hipercholesterolemią rodzinną (wariant heterozygotyczny) lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną). Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Orion

Atorvastatin Orion to lek z grupy statyn, który pomaga w regulacji przemian lipidów w organizmie. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi, szczególnie w przypadku, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie przynoszą oczekiwanych efektów. Lek ten może być również stosowany w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca, nawet w przypadku, gdy poziom cholesterolu jest prawidłowy. W trakcie leczenia zaleca się stosowanie diety o zmniejszonej zawartości cholesterolu, aby osiągnąć najlepsze efekty. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin STADA

Atorvastatin STADA to lek z grupy statyn, które pomagają normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Stosowany jest w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin US Pharmacia

Atorvastatin US Pharmacia to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jego głównym zadaniem jest obniżanie podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i trójglicerydów. Lek jest stosowany jako uzupełnienie diety u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym hipercholesterolemią rodzinną (wariant heterozygotyczny) lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną). Atorvastatin US Pharmacia jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Vitama

Atorvastatin Vitama to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin-1A Pharma

Atorvastatin-1A Pharma to lek w postaci tabletek powlekanych, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Atorvastatin-1A Pharma jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują hipercholesterolemię pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną lub hiperlipidemię złożoną (mieszaną), w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia.

Atorvastatinum 123ratio

Atorvastatinum 123ratio to lek, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną atorwastatynę i jest zaliczany do grupy leków zwanych statynami. Lek ten jest stosowany do obniżania stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi. Może być także stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet jeśli stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy utrzymywać standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

Atorvasterol

Atorvasterol

Atorvasterol to lek, który zawiera atorwastatynę jako substancję czynną. Jest to lek z grupy statyn, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Atorvasterol jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiana stylu życia okazały się nieskuteczne. Lek jest dostępny na receptę.

Leki na cholesterol – statyny, ziołowe

Lista leków obniżających poziom cholesterolu.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Zawał serca
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Czym jest słynny cholesterol ?

Cholesterol jest związkiem organicznym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wspomaga produkcję witaminy D, hormonów nadnerczy oraz hormonów płciowych. Wytwarzanie niewielkich jego ilości w organizmie nie jest szkodliwe, dopiero jego nadmiar może wpłynąć niekorzystnie na nasze zdrowie. Stan, w którym cholesterol przekracza normy nazywany jest hipercholesterolemią.

Cholesterol w naszym organizmie dzieli się na trzy frakcje:

cholesterol LDL – tak zwany zły cholesterol, odkłada się w naszych naczyniach krwionośnych w postaci złogów i prowadzi do miażdżycy, jego wysokie stężenie obniża się za pomocą leków,
cholesterol HDL – tak zwany dobry cholesterol, usuwa złogi powstałe na skutek wysokiego stężenia LDL,
trójglicerydy – tłuszcze, które są składnikiem tkanki tłuszczowej, ich nadmiar powoduje otyłość, niedoczynność tarczycy, chorobę niedokrwienną serca.

Leczenie wysokiego poziomu cholesterolu

Farmakologiczne obniżenie stężenia cholesterolu we krwi

sterole (fitosterole) – obniżają wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym oraz wspomagają jego wydalanie,
monakolina K – substancja naturalna obecna w wyciągu z fermentowanego czerwonego ryżu, odpowiedzialna za obniżenie cholesterolu,
koenzym Q10 – zapobiega powstawaniu złogów cholesterolowych w tętnicach i zapobiega chorobom serca,
młody jęczmień – hamuje syntezę złego cholesterolu LDL w wątrobie,
witaminy z grupy B – obniżają poziom homocysteiny odpowiedzialnej za utlenianie cholesterolu LDL i powstawanie blaszki miażdzycowej,
statyny – leki obniżające poziom złego cholesterolu LDL, dostępne wyłącznie na receptę.

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku