Ubistesin

Ubistesin to lek znieczulający miejscowo, który zawiera substancje czynne o nazwach artikaina i adrenaliny. Lek stosuje się w celu znieczulenia miejscowego podczas zabiegów stomatologicznych i chirurgicznych w jamie ustnej. Ubistesin jest dostępny na receptę.

Ubistesin forte

Ubistesin forte to lek znieczulający miejscowo, który zawiera substancje czynne o nazwach bupiwakaina i adrenaliny. Lek stosuje się w celu znieczulenia miejscowego podczas zabiegów stomatologicznych i chirurgicznych w jamie ustnej. Ubistesin forte jest dostępny na receptę.

Ubretid

Ubretid to lek moczopędny, który zawiera substancję czynną o nazwie bromek butylskopolaminy. Lek stosuje się w leczeniu zaburzeń czynności pęcherza moczowego u dorosłych pacjentów, takich jak nietrzymanie moczu lub częstomocz. Ubretid jest dostępny na receptę.

Ucedane

Ucedane to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych stanów i chorób. Szczegółowe informacje na temat wskazań do stosowania tego leku są dostępne u lekarza lub farmaceuty. Pamiętaj, aby zawsze stosować leki zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania.

Udenyca

Udenyca to lek stosowany w celu skrócenia czasu trwania małej liczby krwinek białych (neutropenia) i zmniejszenia częstości występowania gorączki związanej z małą liczbą krwinek białych (gorączka neutropeniczna), które mogą być wynikiem chemioterapii lekami cytotoksycznymi. Lek zawiera substancję czynną o nazwie pegfilgrastym, który jest białkiem wytwarzanym za pomocą metod biotechnologicznych przez bakterie o nazwie E. coli. Lek jest dostępny na receptę.

Ugramel

Ugramel to lek przeciwpłytkowy, który zawiera substancję czynną prasugrel. Płytki krwi są małymi komórkami krążącymi we krwi, które odgrywają kluczową rolę w zatrzymywaniu krwawienia. Ugramel hamuje łączenie się płytek krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów. Lek ten jest przepisywany przez lekarza pacjentom, którzy mieli już zawał mięśnia sercowego lub niestabilną dławicę piersiową, a także byli poddani zabiegowi udrażniającemu zablokowane tętnice w sercu. Ugramel zmniejsza ryzyko ponownego zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgonu z powodu jednego z tych zdarzeń. Lek jest dostępny na receptę.

Ulcamed

Ulcamed to lek, który działa ochronnie na błonę śluzową żołądka. Posiada również właściwości przeciwbakteryjne wobec Helicobacter pylori. Jest zalecany przede wszystkim w czasie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Lek jest wskazany u osób dorosłych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, pomocniczo w eradykacji Helicobacter pylori w skojarzeniu z innymi lekami oraz zapaleniu błony śluzowej żołądka związanym z zaburzeniami dyspeptycznymi, gdy pożądana jest eradykacja Helicobacter pylori. Ulcamed jest dostępny na receptę.

Uldiulan

Uldiulan, zawierający substancję czynną chlortalidon, jest lekiem moczopędnym z grupy tiazydopodobnych. Działa poprzez zwiększenie objętości wydalanego moczu, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, łagodnej do umiarkowanej przewlekłej stabilnej niewydolności serca oraz obrzęków związanych z niewydolnością serca, marskością wątroby i zaburzeniami czynności nerek. Lek jest dostępny na receptę.

Ulfamid

Ulfamid to lek przeciwwrzodowy, który wiąże się z receptorami histaminowymi H2, zapobiegając działaniu histaminy oraz hamując podstawowe i stymulowane wydzielanie kwasu solnego i pepsyny. W efekcie tego działania objętość i kwaśność soku żołądkowego ulegają redukcji. Lek stosowany jest w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przy zapaleniu przełyku wywołanym refluksem żołądkowo-przełykowym oraz przy wystąpieniu zespołu Zollingera-Ellisona. Ulfamid jest dostępny na receptę.

Ulgafen

Ulgafen to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, który zawiera substancję czynną o nazwie ibuprofen. Lek stosuje się w leczeniu bólu różnego pochodzenia, takiego jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból mięśniowo-szkieletowy. Ulgafen jest dostępny bez recepty.

Ulgastran

Ulgastran to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie sukralfat. Lek stosuje się w leczeniu chorób żołądka i dwunastnicy, takich jak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Ulgastran jest dostępny na receptę.

Ulgix Laxi

Ulgix Laxi

Ulgix Laxi to lek, który ułatwia wypróżnianie i nie pobudza perystaltyki jelit. Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian. Lek stosuje się w zapobieganiu zaparciom i leczeniu przewlekłych zaparć, wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest wysiłek przy oddawaniu stolca oraz w przygotowaniu do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych. Ulgix Laxi jest dostępny bez recepty.

Ulgix Wzdęcia

Ulgix Wzdęcia to wyrób medyczny, który łagodzi objawy nadmiernego nagromadzenia gazów w jelitach, takie jak uczucie pełności, odbijanie i wzdęcia. Każda kapsułka zawiera 80 mg substancji czynnej: symetykonu, który skutecznie rozbija pęcherzyki gazu znajdujące się w jelitach i powodujące napięcie i ból brzucha. Ulgix Wzdęcia jest dostępny bez recepty.

Ulimyo

Ulimyo to lek zawierający octan uliprystalu, który jest syntetycznym modulatorem receptora progesteronowego. Jest stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym, które nie kwalifikują się do operacji ze względów medycznych lub z uwagi na decyzję pacjentki. Lek jest dostępny na receptę.

Ulipristal Acetate

Ulipristal Acetate, znany również jako octan uliprystalu, jest lekiem, który oddziałuje na receptor progesteronu w organizmie, powodując hamowanie lub opóźnienie owulacji. Lek ten wpływa także na śluzówkę macicy, powodując zmiany histologiczne, które prowadzą do jej złuszczania. Stosowany jest w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy, które są niezłośliwymi zmianami nowotworowymi macicy. Lek jest dostępny na receptę.

Ulipristal Alvogen

Ulipristal Alvogen to lek, który zawiera substancję czynną – octan uliprystalu. Jest to lek hormonalny, który jest stosowany w leczeniu objawów mięśniaków macicy u kobiet w wieku rozrodczym. Lek jest dostępny na receptę.

Ulipristal Aristo

Lek Ulipristal Aristo jest produktem antykoncepcyjnym przeznaczonym do stosowania w celu zapobiegania ciąży po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Tabletkę należy zastosować niezwłocznie po odbyciu stosunku płciowego, w ciągu maksymalnie 5 dni (120 godzin) po stosunku. Lek wykazuje najwyższą skuteczność, jeśli jest zastosowany w jak najkrótszym czasie po stosunku płciowym bez zabezpieczenia. Ten lek jest odpowiedni dla wszystkich kobiet w wieku rozrodczym, w tym osób młodocianych. Jest dostępny na receptę.

Ultibro Breezhaler

Ultibro Breezhaler to lek na receptę, który ułatwia oddychanie u osób dorosłych z trudnościami w oddychaniu spowodowanymi chorobą płuc zwaną przewlekłą obtruracyjną chorobą płuc (POChP). Jest stosowany w ciągłym leczeniu POChP. Lek ten hamuje skurcz mięśni dróg oddechowych w płucach, dzięki czemu powietrze łatwiej dostaje się do płuc i wydostaje z płuc. Nie należy stosować tego leku w leczeniu nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu.

Ultiva

Ultiva to lek znieczulający ogólnoustrojowo, który zawiera substancję czynną o nazwie remifentanil. Lek stosuje się w celu znieczulenia ogólnoustrojowego podczas operacji chirurgicznych. Ultiva jest dostępny na receptę.

Ultomiris

Ultomiris to lek immunosupresyjny, który zawiera przeciwciało monoklonalne IgG 2/4K. Jest to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Lek ten jest stosowany w leczeniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) u dorosłych i dzieci o masie ciała ≥10 kg z hemolizą i jednym lub kilkoma objawami klinicznymi wskazującymi na dużą aktywność choroby lub którzy są klinicznie stabilni po otrzymywaniu leczenia ekulizumabem przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy. Jest również stosowany w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) u dorosłych i dzieci o masie ciała ≥10 kg, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami układu dopełniacza lub u których stosowano ekulizumab przez co najmniej 3 miesiące i wykazano odpowiedź na ekulizumab. Lek jest dostępny na receptę.

Ultop

Ultop to lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej. Preparat zawiera substancję omeprazol. Lek jest dostępny na receptę. Ultop stosuje się w leczeniu chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego.

Ultra-Technekow FM

Ultra-Technekow FM to generator technetu (99mTc), tj. urządzenie służące do uzyskania eluatu sodu nadtechnecjanu (99mTc) roztworu do wstrzykiwań. Po wstrzyknięciu radioaktywnego roztworu gromadzi się on w niektórych częściach ciała i pozwala na wykonanie obrazów różnych części ciała.

Ultracain

Ultracain to lek znieczulający miejscowo, który zawiera substancję czynną o nazwie artikaina. Lek stosuje się w celu znieczulenia miejscowego podczas zabiegów stomatologicznych i chirurgicznych w jamie ustnej. Ultracain jest dostępny na receptę.

Ultracod

Ultracod to lek przeciwbólowy, który zawiera dwie substancje czynne: kodeinę i paracetamol. Lek stosuje się w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, takiego jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból mięśniowo-szkieletowy. Ultracod jest dostępny na receptę.

Ultrafastin

Ultrafastin to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję czynną o nazwie enoksaparyna. Lek stosuje się w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych oraz u pacjentów poddawanych operacjom chirurgicznym. Ultrafastin jest dostępny na receptę.

Ultrapiryna

Ultrapiryna

Ultrapiryna to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jest dostępny bez recepty i jest stosowany w przypadku bólu czy gorączki, które towarzyszą zarówno infekcjom wirusowym, jak i chorobom przewlekłym. Wskazaniem do stosowania preparatu jest niwelowanie bólu w czasie reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego zapalenia stawów czy zespołu Reitera. Ponadto hamuje przeziębienie oraz grypę.

Ultrapiryna Fast

Ultrapiryna Fast to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Jest dostępny w postaci tabletek musujących. Lek jest przeznaczony do objawowego leczenia dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe. Może być również stosowany w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Ultrapiryna Fast jest dostępna bez recepty.

Ultrapiryna Fast C

Ultrapiryna Fast C to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy i kwas askorbinowy (witaminę C). Lek ma postać tabletek musujących o smaku cytrynowym. Jest przeznaczony do objawowego leczenia dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, a także do objawowego leczenia dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 12 roku życia i osób dorosłych.

Ultrapiryna Forte

Ultrapiryna Forte to lek w postaci tabletki dojelitowej, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zalecany jest w przypadku bólu o słabym i umiarkowanym nasileniu, takim jak ból zębów, stawów, mięśni, ból głowy, bolesne miesiączki, bóle i stany zapalne w chorobach reumatycznych oraz gorączka. Lek jest dostępny bez recepty.

Ultrapiryna Plus

Ultrapiryna Plus

Ultrapiryna Plus to lek stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak gorączka, bóle mięśni i stawów, bóle głowy (w tym migrenowe), bóle zębów oraz nerwobóle. Składniki leku skutecznie łagodzą dolegliwości bólowe oraz przyspieszają proces gojenia. Ultrapiryna Plus zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń. Lek jest dostępny bez recepty.

Ultravist

Ultravist to środek kontrastowy, który zawiera substancję czynną o nazwie jodixetamid. Lek stosuje się w celu poprawy jakości obrazów uzyskiwanych podczas różnych badań radiologicznych, takich jak tomografia komputerowa (CT) i angiografia. Ultravist jest dostępny na receptę.

Ultravox Maxe smak miętowy

Ultravox Maxe smak miętowy to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną flurbiprofen. Jest to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które działają poprzez zmianę sposobu odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę. Ultravox Maxe smak miętowy jest stosowany w krótkotrwałym łagodzeniu objawów stanu zapalnego gardła, takich jak: ból, obrzęk i trudności w połykaniu, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ulunar Breezhaler

Ulunar Breezhaler to lek stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jest to lek na receptę. Ulunar Breezhaler pomaga złagodzić objawy choroby poprzez rozszerzenie dróg oddechowych, co ułatwia oddychanie. Lek ten jest dostępny w postaci kapsułek do inhalacji.

Uman Albumin 20% Kedrion

Uman Albumin 20% Kedrion to lek w postaci roztworu do infuzji, który zawiera białko zwane albuminą. Jest stosowany w celu uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej u pacjentów. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest zmniejszenie objętości krwi i występowanie wskazań do zastosowania koloidu.

Uman Big

Uman Big to preparat immunoglobulinowy, który zawiera przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (ludzka). Lek stosuje się w celu zapobiegania nawrotom WZW B po przeszczepieniu wątroby spowodowanym uszkodzeniem wywołanym przez HBV oraz w immunoprofilaktyce WZW B u osób nieuodpornionych lub niewyszczepionych. Uman Big jest dostępny na receptę.

Unasyn

Unasyn

Unasyn to antybiotyk z grupy penicylin, który zawiera dwie substancje czynne: sulbaktam i ampicilinę. Lek stosuje się w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i infekcje dróg moczowych. Unasyn jest dostępny na receptę.

Unbremi

Unbremi to lek zawierający agomelatynę, który jest dostępny na receptę. Jest to lek przeciwdepresyjny, który działa jako agonista receptorów melatonergicznych MT1 i MT2 oraz antagonista receptorów 5-HT2C. Stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Undestor Testocaps

Undestor Testocaps to lek hormonalny, który zawiera substancję czynną o nazwie undekanoat testosteronu. Lek stosuje się w terapii zastępczej u mężczyzn z niedoborem testosteronu.

Undofen Amorolfina

Undofen Amorolfina to lek w postaci lakieru do paznokci o działaniu przeciwgrzybiczym. Jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie. Lek należy stosować zewnętrznie, na chore paznokcie. Skuteczność leczenia należy oceniać co 3 miesiące (na odrośniętej płytce paznokcia). Lek jest dostępny bez recepty.

Undofen Atomizer

Undofen Atomizer to lek przeciwgrzybiczy w postaci aerozolu, który zawiera substancję czynną o nazwie terbinafinę. Lek stosuje się w leczeniu powierzchniowych zakażeń grzybiczych skóry stóp, dłoni, pachwin i pach. Undofen Atomizer jest dostępny bez recepty.

Undofen Max

Undofen Max

Undofen Max to lek przeciwgrzybiczy, który zawiera substancję czynną o nazwie terbinafinę. Lek stosuje się w leczeniu powierzchniowych zakażeń grzybiczych skóry stóp, dłoni, pachwin i pach. Undofen Max jest dostępny bez recepty.

Undofen Max Spray

Undofen Max Spray

Undofen Max Spray to lek przeciwgrzybiczy w postaci aerozolu, który zawiera substancję czynną o nazwie terbinafinę. Lek stosuje się w leczeniu powierzchniowych zakażeń grzybiczych skóry stóp, dłoni, pachwin i pach. Undofen Max Spray jest dostępny bez recepty.

Unguentum Neomycini

Unguentum Neomycini to maść przeciwbakteryjna, która zawiera substancję czynną o nazwie neomycyna. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych skóry i błon śluzowych, takich jak rany, oparzenia i owrzodzenia. Unguentum Neomycini jest dostępny na receptę.

Unguentum Undecylenicum

Unguentum Undecylenicum to maść przeciwgrzybicza, która zawiera substancję czynną o nazwie kwas undecylenowy. Lek stosuje się w leczeniu powierzchniowych zakażeń grzybiczych skóry i błon śluzowych, takich jak grzybica stóp, grzybica pachwin i łupież pstry. Unguentum Undecylenicum jest dostępny bez recepty.

Uniben

Uniben

Uniben to lek przeciwbólowy, który zawiera substancję czynną o nazwie ibuprofen. Lek stosuje się w leczeniu bólu różnego pochodzenia, takiego jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból mięśniowo-szkieletowy. Uniben jest dostępny bez recepty.

Unidox Solutab

Unidox Solutab to antybiotyk z grupy tetracyklin, który hamuje rozwój bakterii i pierwotniaków. Lek stosuje się w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, takich jak borelioza, rzeżączka i zapalenie płuc. Unidox Solutab jest dostępny na receptę.

Unisol

Unisol to lek, który jest stosowany u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, czyli nienowotworowym rozrostem spowodowanym nadmiernym wytwarzaniem dihydrotestosteronu. Składa się on z dwóch różnych leków: dutasterydu i tamsulosyny. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Unituss Junior

Unituss Junior to lek w postaci syropu o smaku truskawkowym. Jest przeznaczony do objawowego leczenia suchego, nieproduktywnego kaszlu u dzieci powyżej drugiego roku życia i dorosłych. Substancją czynną leku jest lewodropropizyna, która działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli. Lek jest dostępny bez recepty.

Unituxin

Unituxin to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną dinutuksymab. Jest to przeciwciało monoklonalne, które działa jak przeciwciała naturalnie wytwarzane przez organizm, pomagając układowi odpornościowemu w walce z określonymi rodzajami komórek, takimi jak komórki rakowe. Unituxin jest stosowany w leczeniu nerwiaka zarodkowego wysokiego ryzyka u niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 12 miesięcy do 17 lat. Jest dostępny na receptę.

Uprox

Uprox to lek moczopędny, który zawiera substancję czynną o nazwie furosemid. Lek stosuje się w leczeniu obrzęków spowodowanych niewydolnością serca, chorobami nerek i wątroby oraz nadciśnieniem tętniczym. Uprox jest dostępny na receptę.

Uprox XR

Uprox XR to lek na receptę, który zawiera substancję czynną tamsulozynę. Jest to lek, który działa na układ moczowy i hormony płciowe, łagodząc objawy przerostu prostaty oraz rozkurczając mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej. Stosowany jest w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Upsarin C

Upsarin C to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy i kwas askorbinowy (witaminę C). Kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Kwas askorbinowy jest niezbędny w procesach oksydoredukcyjnych, odpornościowych i detoksykacyjnych zachodzących w komórkach organizmu. Lek jest stosowany w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, stanów gorączkowych oraz bólach różnego pochodzenia.

Uptravi

Uptravi to lek w formie tabletek powlekanych, który jest inhibitorem agregacji płytek krwi i wybiórczym agonistą receptora prostaglandyny I2 (IP). Preparat zawiera substancję czynną o nazwie seleksypag. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (PH) u dorosłych, aby opóźnić postęp choroby i zmniejszyć objawy. Uptravi jest lekiem na receptę.

Uralex

Uralex to lek, który zawiera substancję czynną oksybutyninę. Jest to syntetyczna amina trzeciorzędowa, która działa bezpośrednio przeciwskurczowo na mięśnie gładkie wypieracza pęcherza moczowego, a także hamuje muskarynową aktywność acetylocholiny na mięśnie gładkie. Właściwości te powodują rozluźnienie mięśni wypieracza. Lek jest stosowany w leczeniu objawów nadreaktywności pęcherza moczowego, zaburzeń neurogennych pęcherza (hiperrefleksja wypieracza) lub nadreaktywności idiopatycznej wypieracza takich, jak: potrzeba nagłego i częstego oddawania moczu, nietrzymanie moczu. Uralex jest dostępny na receptę.

Urapidil KALCEKS

Urapidil KALCEKS to lek hipotensyjny, który działa poprzez rozszerzenie obwodowych naczyń oporowych. Jego działanie polega na wybiórczym blokowaniu postsynaptycznych receptorów α1 oraz działaniu na ośrodkowy system regulacji ciśnienia tętniczego i napięcia układu sympatycznego. Urapidil KALCEKS jest stosowany w stanach nagłych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, takich jak nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne, przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Urimper

Urimper to lek moczopędny, który zawiera substancję czynną o nazwie torasemid. Lek stosuje się w leczeniu obrzęków spowodowanych niewydolnością serca, chorobami nerek i wątroby oraz nadciśnieniem tętniczym. Urimper jest dostępny na receptę.

Uro-Vaxom

Uro-Vaxom to preparat immunologiczny, który zawiera lizat bakterii Escherichia coli (E.coli). Lek stosuje się w celu zapobiegania nawrotom zakażeń dolnych dróg moczowych u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.

Urocare

Urocare to lek zawierający solifenacyny bursztynian, który jest antagonistą receptora muskarynowego. Jest stosowany w leczeniu objawowego naglącego nietrzymania moczu i/lub częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Lek ten jest dostępny na receptę.

Uroflow

Uroflow to preparat diagnostyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie chlorowodorek tolterodyny. Lek stosuje się w celu poprawy przepływu moczu u pacjentów z objawami nietrzymania moczu .

Uroflow SR

Uroflow SR to lek na receptę, który zawiera tolterodynę. Jest to substancja czynna o właściwościach antycholinergicznych, która wykazuje wybiórczość względem pęcherza moczowego. Lek ten stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Gdy występuje zespół pęcherza nadreaktywnego, u pacjenta może wówczas wystąpić nagłe, częste oddawanie moczu lub nietrzymanie moczu z parcia naglącego. Uroflow SR dostępny jest w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Urofort

Urofort to preparat ziołowy, który ma korzystny wpływ na układ moczowy. Jest tradycyjnie stosowany w leczeniu łagodnych i nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych, które objawiają się pieczeniem podczas oddawania moczu lub częstym oddawaniem moczu u kobiet, gdy poważne schorzenia zostały wykluczone przez lekarza. Lek zwiększa ilość moczu i poprawia przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego. Urofort jest dostępny bez recepty.

UroFuraginum

uroFuraginum

UroFuraginum to antybiotyk z grupy nitrofuranów, który hamuje rozwój bakterii. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego i zapalenie cewki moczowej.

UroFuraginum Max

UroFuraginum Max to lek przeciwbakteryjny stosowany w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych. Substancją czynną leku jest furazydyna, zwana także furaginą. Lek dostępny jest w postaci tabletek do podawania doustnych. UroFuraginum Max jest dostępny bez recepty.

Urofuramed

Urofuramed to lek przeciwbakteryjny, który zawiera substancję czynną furazydynę, znaną również jako furaginę. Jest stosowany w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Urofuramedu jest zakażenie dolnych dróg moczowych.

Urogran

Urogran to produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego i dolegliwości dróg moczowych. Zwiększa diurezę w celu przepłukiwania dróg moczowych.

Urokinase medac

Urokinase medac to lek, który zawiera substancję czynną – urokinazę. Jest to enzym, który rozpuszcza skrzepy krwi i jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu zakrzepicy i zatorowości. Urokinase medac jest dostępny w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują zatorowość płucną, zawał mięśnia sercowego, zakrzepicę żył głębokich, zator tętnic obwodowych i zakrzepicę naczyń siatkówki.

Urolson

Urolson to preparat roślinny w postaci ziół do zaparzania. Stosowany jest jako środek zwiększający wydalanie moczu w kamicy nerkowej, piasku nerkowym. Wspomagająco jest używany w stanach zapalnych i infekcyjnych dróg moczowych. Lek jest dostępny bez recepty.

Uromaste

Uromaste to lek zawierający fosfomycynę, który jest stosowany w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego. Lek ten działa poprzez hamowanie syntezy peptydoglikanu, podstawowego składnika ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do działania bakteriobójczego. Uromaste jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to ostre niepowikłane zakażenia dróg moczowych oraz zapobieganie zakażeniom dróg moczowych związanym z zabiegami chirurgicznymi i przezcewkowymi zabiegami diagnostycznymi.

Uromitexan

Uromitexan to roztwór do wstrzykiwań, który jest dostępny na receptę. Lek zawiera substancję czynną mesnę i jest stosowany jako środek profilaktyczny, zmniejszający częstość występowania krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego. Jest zawsze podawany w przypadku leczenia nowotworów ifosfamidem oraz w przypadku stosowania cyklofosfamidu lub trofosfamidu w dawkach przekraczających 10 mg/kg masy ciała.

Uronat

Uronat to produkt stosowany w celu ochrony i uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej układu moczowo-płciowego. Profilaktycznie i pomocniczo u kobiet i mężczyzn w stanach zapalnych dróg moczowych, szczególnie nawracających.

Uronezyr

Uronezyr to lek stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego (tj. nienowotworowego) rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH). Powoduje zmniejszenie chorobowo powiększonego gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy wywołane przez łagodny rozrost tego gruczołu.

Uronorm

Uronorm to lek na receptę, dostępny w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną leku jest solifenacyna. Lek jest antagonistą receptora muskarynowego M3, który hamuje skurcz mięśniówki gładkiej pęcherza moczowego. Stosowany jest w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i/lub częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Urorec

Lek Urorec zawiera substancję czynną sylodosynę, która rozluźnia mięśnie gładkie w gruczole krokowym, pęcherzu i cewce moczowej, dzięki czemu łagodzi objawy łagodnego przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn.

Urosal

Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzonej aktywności metenaminy i salicylanu fenylu. Działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek stosuje się w zapaleniu pęcherza moczowego, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce i nieżycie jelit.

Urosan fix

Urosan fix

Urosan fix to produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego i dolegliwości dróg moczowych. Zwiększa diurezę w celu przepłukiwania dróg moczowych.

Urosept

Urosept to lek stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń i innych chorób układu moczowego. Tradycyjny lek o działaniu moczopędnym.

Urostad

Urostad jest lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu moczowego, przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Urotrim

Urotrim

Urotrim to lek stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego.

Ursocam

Ursocam to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną – kwas ursodeoksycholowy. Jest to naturalny kwas żółciowy, który występuje w niewielkich ilościach w ludzkiej żółci. Lek ten jest stosowany w rozpuszczaniu niewielkich kamieni żółciowych oraz w objawowym leczeniu pierwotnej marskości żółciowej wątroby. Ursocam jest dostępny na receptę.

Ursodeoxycholic acid Strides

Ursodeoxycholic Acid Strides to lek na receptę, który zawiera kwas ursodeoksycholowy, naturalny kwas żółciowy. Jest stosowany w rozpuszczaniu niewielkich kamieni żółciowych oraz w objawowym leczeniu pierwotnej marskości żółciowej wątroby. Lek jest dostępny w postaci kapsułek.

Ursofalk

Ursofalk jest lekiem stosowanym w chorobach wątroby związanych z cholestazą (zastojem żółci) oraz kamicy żółciowej.

Ursopol

Ursopol to lek zawierający substancję czynną o nazwie kwas ursodeoksycholowy. Jest to naturalny kwas żółciowy, który występuje w niewielkich ilościach w żółci. Lek ten hamuje wchłanianie cholesterolu w jelitach, zmniejsza wydzielanie cholesterolu do żółci i powoduje stopniowe rozpuszczanie złogów cholesterolowych. Wskazania do stosowania Ursopolu obejmują rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana. Lek jest dostępny na receptę.

Ursoxyn

Ursoxyn to lek na receptę, który zawiera substancję czynną – kwas ursodeoksycholowy. Jest stosowany w celu rozpuszczania cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, które są przepuszczalne dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana. Lek jest również stosowany w objawowym leczeniu pierwotnej marskości żółciowej wątroby, pod warunkiem, że nie występuje niewyrównana marskość wątroby.

Urtix

Urtix

Urtix to lek stosowany w alergiach skórnych takich jak pokrzywka, świąd skóry oraz obrzęki alergiczne.

uTRIflex Omega special

uTRIflex Omega special to lek w postaci emulsji do infuzji, który zawiera aminokwasy, elektrolity i niezbędne kwasy tłuszczowe. Jest stosowany do dostarczania składników odżywczych podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z umiarkowanym lub silnym katabolizmem, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Lek jest dostępny na receptę.

utrineal PD4 Clear-Flex

Utrineal PD4 Clear-Flex to roztwór do dializy otrzewnowej, który nie zawiera glukozy. Stosuje się go w leczeniu zamkniętym, czyli szpitalnym. Lek ten usuwa z krwi wodę i zbędne produkty przemiany materii oraz koryguje nieprawidłowości różnych składników krwi. Jest dostępny na receptę.

Utrogestan

Utrogestan to lek zawierający progesteron, który jest stosowany w ramach technik wspomaganego rozrodu (ART). Jest to hormon, który odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ciąży. Lek jest również stosowany do zapobiegania porodom przedwczesnym u kobiet z krótką szyjką macicy lub z historią spontanicznych porodów przedwczesnych. Utrogestan jest dostępny na receptę.

Uvadex

Uvadex to lek stosowany w połączeniu z aparatem do fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS w paliatywnym leczeniu skórnych objawów (zmiany rumieniowe, silne zmiany naciekowe, erytrodermia) T-komórkowego chłoniaka skóry (ang. CTCL) w stadium zaawansowanym (T2-T4) wyłącznie u pacjentów, nie reagujących na inne sposoby leczenia (takie, jak np.: terapia PUVA, kortykosteroidy układowe, chlormetyna, interferon alfa). Lek jest dostępny tylko na receptę.

Uwatin

Uwatin jest lekiem stosowanym w nadciśnieniu tętniczym oraz chorobie niedokrwiennej serca.

Leki na literę U to produkty lecznicze, których nazwy rozpoczynają się od tej litery. Na tej stronie możesz znaleźć informacje o lekach na literę U, takie jak: ulotki, które zawierają dane o składzie, działaniu, wskazaniach, przeciwwskazaniach, dawkowaniu, interakcjach i skutkach ubocznych leków, opinie pacjentów, które dzielą się swoimi doświadczeniami i ocenami leków na literę U, ceny, które pokazują, ile kosztują leki na literę U w różnych aptekach i sklepach internetowych
dostępność, która informuje, czy leki na literę U są dostępne na receptę, bez recepty, czy są refundowane przez NFZ

Leki na literę U obejmują leki z różnych grup terapeutycznych, takich jak:

leki znieczulające, które zmniejszają odczuwanie bólu podczas zabiegów stomatologicznych lub chirurgicznych, np. Ubistesin
leki przeciwwrzodowe, które zmniejszają wydzielanie kwasu żołądkowego i zapobiegają powstawaniu wrzodów, np. Ulgafen, Ulgastran, Ultop
leki rozkurczowe, które łagodzą skurcze mięśni gładkich, np. Ulgafen
leki przeciwbólowe, które blokują odczuwanie bólu w mózgu i rdzeniu kręgowym, np. Ultiva

Zanim zaczniesz stosować jakikolwiek lek na literę U, zapoznaj się z jego ulotką i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie łącz leków na literę U z innymi lekami bez porady specjalisty. Nie przekraczaj zalecanej dawki leku. Nie stosuj leku na literę U dłużej niż jest to konieczne. Nie stosuj leku na literę U, jeśli jesteś uczulony na którąkolwiek z jego substancji. Nie stosuj leku na literę U, jeśli jest on przeterminowany lub uszkodzony. Nie wyrzucaj leku na literę U do kanalizacji ani do śmieci. Zwróć go do apteki lub punktu zbierania leków. Dbaj o swoje zdrowie i stosuj leki na literę U odpowiedzialnie.