Unbremi

Unbremi to lek zawierający agomelatynę, który jest dostępny na receptę. Jest to lek przeciwdepresyjny, który działa jako agonista receptorów melatonergicznych MT1 i MT2 oraz antagonista receptorów 5-HT2C. Stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Unbremi zawiera aktywny składnik agomelatynę. Należy do grupy produktów nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji.
Unbremi jest stosowany u dorosłych.

Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju, które wpływa na codzienne życie. Objawy depresji są odmienne u różnych osób, ale często obejmują głęboki smutek, poczucie braku wartości, utratę zainteresowania ulubionymi czynnościami, zaburzenia snu, uczucie spowolnienia, niepokoju, zmiany masy ciała.

Spodziewane korzyści ze stosowania leku Unbremi to zmniejszenie nasilenia i stopniowe ustępowanie objawów związanych z depresją.

Skład

· Substancją czynną leku jest agomelatyna.
Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg agomelatyny (w postaci agomelatyny z mocznikiem).

· Pozostałe składniki to:
· rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
· otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, żelaza tlenek żółty (E 172), makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecaną dawką leku Unbremi jest jedna tabletka (25 mg) wieczorem przed snem. W niektórych przypadkach lekarz może przepisać większą dawkę (50 mg), to jest dwie tabletki przyjmowane jednocześnie, przed snem.

U większości pacjentów z depresją lek Unbremi zaczyna działać na objawy depresji w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia. Lekarz może zalecić kontynuowanie stosowania leku Unbremi nawet gdy pacjent czuje się lepiej, aby zapobiec nawrotowi depresji.

Jak zamienić lek przeciwdepresyjny (z grupy SSRI/SNRI) na lek Unbremi
Jeślo lekarz zamienia poprzedni lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI lub SNRI na lek Unbremi, powie pacjentowi, jak przerwać stosowanie poprzedniego leku podczas rozpoczynania leczenia lekiem Unbremi. Przez kilka tygodni mogą występować objawy wynikające z odstawienia poprzedniego leku, nawet jeśli jest on odstawiany stopniowo.

Objawy odstawienia obejmują: zawroty głowy, zaburzenia snu, pobudzenie lub lęk, ból głowy, nudności, wymioty i drżenie. Te objawy są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane i ustępują samoistnie w ciągu kilku dni.

Jeśli podawanie leku Unbremi jest rozpoczynane podczas zmniejszania dawki poprzedniego leku, objawy odstawienne nie powinny wpływać na wczesne działanie leku Unbremi. Należy porozmawiać z lekarzem, jak najlepiej odstawiać leczenie poprzednim lekiem przeciwdepresyjnym podczas rozpoczynania leczenia lekiem Unbremi.

Badanie czynności wątroby:
Lekarz będzie zlecał badania laboratoryjne w celu oceny, czy wątroba działa prawidłowo przed rozpoczęciem leczenia, a potem okresowo w trakcie leczenia, zazwyczaj po 3 tygodniach, 6 tygodniach, 12 tygodniach, 12 i 24 tygodniach leczenia.
Jeśli lekarz zadecyduje, że dawkę leku należy zwiększyć do 50 mg, badania laboratoryjne będą wykonane przy rozpoczęciu leczenia większą dawką, a następnie okresowo, zazwyczaj po 3 tygodniach, 6 tygodniach, 12 tygodniach i 24 tygodniach leczenia. Następnie badania będą wykonywane, jeśli lekarz uzna to za konieczne.
NIE WOLNO przyjmować leku Unbremi, jeśli wątroba pacjenta nie działa prawidłowo.

Jeśli pacjent ma zaburzenia nerek, lekarz indywidualnie oceni, czy przyjmowanie leku Unbremi jest bezpieczne dla pacjenta.

Sposób podawania
Lek Unbremi jest przeznaczony do podawania doustnego. Tabletkę należy połknąć popijając wodą.
Lek Unbremi można zażywać z jedzeniem lub bez jedzenia.

Czas leczenia
Depresję należy leczyć przez wystarczająco długi okres, co najmniej przez 6 miesięcy, aby zapewnić ustąpienie objawów.

Nie należy przerywać przyjmowania tego leku bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent zażył większą ilość leku Unbremi niż powinien lub jeśli na przykład dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Doświadczenie dotyczące przedawkowania leku Unbremi jest ograniczone. Do zgłaszanych objawów należy ból w górnej części żołądka, senność, zmęczenie, pobudzenie, lęk, napięcie, zawroty głowy, sinica lub złe samopoczucie.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Unbremi.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, ponieważ karmienie piersią należy przerwać, gdy przyjmuje się lek Unbremi.

Prowadzenie pojazdów

U pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub do obsługiwania maszyn należy upewnić się, że reakcje są prawidłowe.

Ulotka Unbremi

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Unbremi (forum)

Stosujesz Unbremi? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Unbremi. Podziel się doświadczeniami na forum.