Abasaglar

Abasaglar to długo działający analog insuliny ludzkiej, który zawiera substancję czynną o nazwie insulina glargine. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i starszych. Lek jest dostępny na receptę. Insulina glargine jest stosowana raz dziennie o dowolnej, lecz stałej porze dnia.

Abmetfina XR

Abmetfina XR to lek zawierający metforminę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy on do grupy leków zwanych biguanidami. Lek ten pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z cukrzycą. Długotrwałe stosowanie Abmetfina XR u dorosłych z nadwagą może również pomóc w utrzymaniu masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniu. Jest dostępny na receptę.

Acarbax

Lek Acarbax jest lekiem przeciwcukrzycowym, stosowanym do leczenia cukrzycy typu 2, czyli takiej, która nie wymaga przyjmowania insuliny. Acarbax spowalnia trawienie i wchłanianie węglowodanów przyjmowanych w pokarmie, zmniejszając w ten sposób stężenie glukozy we krwi.

Acarbose Aurovitas

Acarbose Aurovitas to lek przeciwcukrzycowy, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie u osób otyłych, u których dieta i wysiłek fizyczny okazały się nieskuteczne. Akarboza opóźnia trawienie węglowodanów w jelitach, co prowadzi do wolniejszego wchłaniania glukozy i bardziej stopniowego wzrostu jej stężenia we krwi po posiłku. Lek jest dostępny na receptę.

Acarbose Bluepharma

Acarbose Bluepharma to lek na receptę, którego substancją czynną jest akarboza. Jest to lek z grupy inhibitorów glukozydazy. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2), pomagając w utrzymaniu odpowiedniego stężenia cukru (glukozy) we krwi. Działanie leku polega na spowolnieniu trawienia węglowodanów (cukrów złożonych), co obniża zwiększone stężenie cukru we krwi po każdym posiłku.

Acargen

Lek AcarGen jest lekiem przeciwcukrzycowym, stosowanym do leczenia cukrzycy typu 2, czyli takiej, która nie wymaga przyjmowania insuliny. Akarbozę zaleca się w leczeniu pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną gdy właściwej kontroli glikemii nie udaje się osiągnąć wyłącznie dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Actos

Actos to lek przeciwcukrzycowy, którego substancją czynną jest pioglitazon. Jest stosowany u dorosłych w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy metformina jest nieodpowiednia lub jej zastosowanie nie powiodło się. Lek pomaga kontrolować stężenie cukru (glukozy) we krwi u osób chorych na cukrzycę typu 2, pomagając w lepszym wykorzystaniu wytwarzanej przez organizm insuliny. Lek jest dostępny na receptę.

Actraphane

Actraphane to lek zawierający insulinę ludzką, który jest stosowany do regulacji poziomu glukozy we krwi u osób z cukrzycą. Jest dostępny w postaci iniekcji. Wskazany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat z cukrzycą, dla których wymagane jest leczenie insuliną. Actraphane jest lekiem dostępnym na receptę.

Actraphane Flexpen

Actraphane Flexpen to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera insulinę ludzką. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest konieczność regulacji poziomu glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą.

Actraphane Innolet

Actraphane Innolet to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy. Jest to insulina o pośrednim czasie działania, która pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Lek ten jest podawany za pomocą wstrzykiwacza Innolet, co ułatwia jego stosowanie. Wskazaniem do stosowania Actraphane Innolet jest cukrzyca typu 1 i 2, gdy wymagane jest leczenie insuliną.

Actraphane Penfill

Actraphane Penfill to lek na receptę, który zawiera insulinę ludzką. Jest to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2. Actraphane Penfill pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą. Lek ten jest dostępny w postaci wkładów do wstrzykiwacza insuliny.

Actrapid

Actrapid to lek na receptę, który zawiera insulinę ludzką. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2 roku życia. Actrapid jest insuliną o krótkim czasie działania, co oznacza, że zaczyna działać szybko, w ciągu 30 minut po podaniu. Działa przez około 8 godzin. Actrapid jest podawany podskórnie lub dożylnie.

Adeksa

Adeksa to lek przeciwcukrzycowy, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dzięki niemu możesz cieszyć się pełnią życia, bez obaw o skoki glukozy. Adeksa – dla zdrowia i komfortu.

Aderegl

Aderegl to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera repaglinid. Lek pomaga trzustce w wytwarzaniu większej ilości insuliny, co powoduje obniżenie stężenia cukru we krwi. Aderegl jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym. Leczenie lekiem Aderegl należy rozpocząć, gdy dieta, wysiłek fizyczny i zmniejszenie masy ciała nie prowadzą do prawidłowej kontroli (lub zmniejszenia) stężenia cukru we krwi.

Adimuplan

Adimuplan to lek, który zawiera substancję czynną sytagliptynę, należącą do klasy inhibitorów DPP-4. Dzięki temu lekowi, stężenie cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 zostaje zmniejszone. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie cukru we krwi, które mogą być już przyjmowane w cukrzycy jednocześnie z dietą oraz programem ćwiczeń fizycznych. Jest dostępny na receptę.

Agartha

Agartha to lek, którego substancją czynną jest wildagliptyna, należąca do grupy doustnych leków przeciwcukrzycowych. Jest on stosowany w leczeniu cukrzycy typu II u dorosłych pacjentów, u których dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do opanowania choroby. Agartha pomaga kontrolować stężenie cukru we krwi poprzez pobudzanie trzustki do wytwarzania insuliny i zmniejszanie wytwarzania glukagonu. Lek jest dostępny na receptę.

Agartha Duo

Agartha Duo to lek, który składa się z dwóch substancji czynnych: wildagliptyny i metforminy. Są to doustne leki przeciwcukrzycowe, które pomagają w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Lek działa poprzez pobudzanie trzustki do wytwarzania insuliny i zmniejszanie wytwarzania glukagonu za pomocą wildagliptyny. Metformina natomiast pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę. Dzięki temu lek zmniejsza stężenie cukru we krwi, co może pomóc w zapobieganiu powikłaniom w przebiegu cukrzycy. Produkt leczniczy Agartha Duo jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny na receptę.

Agnis

Agnis to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych stanów i chorób, jednak szczegółowe informacje na temat jego zastosowania, składu i dawkowania nie są dostępne. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Agnis Combi

Agnis Combi to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę. Wildagliptyna pobudza trzustkę do wytwarzania insuliny i zmniejsza wytwarzanie glukagonu, natomiast metformina pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych i jest dostępny na receptę. Stosowanie leku powinno być równocześnie z odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Akarboza GeneVida

Akarboza GeneVida to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera akarbozę jako substancję czynną. Lek ten jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), zwłaszcza u osób otyłych, u których stosowanie samej diety i wysiłku fizycznego okazało się nieskuteczne. Akarboza działa poprzez opóźnianie trawienia węglowodanów w jelitach, co prowadzi do wolniejszego wchłaniania glukozy i zmniejszenia jej stężenia we krwi po posiłkach. Lek jest dostępny na receptę.

Alikval

Alikval jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy inkretynowych. Działa poprzez zwiększanie stężenia inkretyn, co prowadzi do zwiększenia wydzielania insuliny i poprawy wrażliwości komórek beta wysp Langerhansa trzustki na działanie glukozy. Wskazany jest do stosowania jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Jest dostępny na receptę.

Alikval Duo

Alikval Duo to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych stanów i dolegliwości.

Amaryl

Amaryl to lek w postaci tabletek, zawierający substancję czynną glimepiryd, który zmniejsza stężenie cukru we krwi. Jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy typu 2. Glimepiryd zwiększa ilość insuliny uwalnianej przez trzustkę. Insulina zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Amaryl jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Amaryl może być stosowany w leczeniu skojarzonym z metforminą lub insuliną. Lek jest dostępny na receptę.

Amglidia

Amglidia to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Jest to lek na receptę. Amglidia działa poprzez zwiększenie ilości insuliny wydzielanej przez trzustkę, co pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Lek ten jest zwykle stosowany, gdy inne leki przeciwcukrzycowe nie są skuteczne lub nie są odpowiednie.

Ansifora

Ansifora to lek zawierający substancję czynną sytagliptynę, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4). Leki te obniżają stężenie cukru (glukozy) we krwi. Ansifora jest stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, w celu poprawy kontroli glikemii. Jest dostępna na receptę.

Anvildis

Anvildis to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną wildagliptynę. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, którym do opanowania choroby nie wystarcza stosowanie diety i wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Lek Anvildis pomaga kontrolować stężenie cukru we krwi. Jest dostępny na receptę.

Anvildis Duo

Anvildis Duo to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę. Te substancje należą do grupy doustnych leków przeciwcukrzycowych. Lek jest stosowany do kontroli poziomu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2, kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Apidra

Apidra to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera insulinę glulizynową. Jest to szybko działający analog ludzkiej insuliny, wytwarzany metodami inżynierii genetycznej. Stosowany jest w celu obniżenia stężenia cukru we krwi chorych na cukrzycę. Lek może być podawany dorosłym, młodzieży i dzieciom w wieku 6 lat i starszym. Apidra jest dostępna na receptę.

Ariclaim

Ariclaim to lek, który zawiera substancję czynną duloksetynę. Zwiększa on stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Jest wskazany do leczenia bólu w neuropatii cukrzycowej u osób dorosłych, który jest często opisywany jako palący, przeszywający, kłujący, rwący lub ból porównywany do porażenia prądem. Ariclaim jest dostępny na receptę. Poprawa stanu pacjentów z bólem w neuropatii cukrzycowej może nastąpić po kilku tygodniach stosowania leku.

Asigefort

Asigefort to lek zawierający dwa składniki aktywne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek jest dostępny na receptę.

Avamina

Avamina to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera metforminę jako substancję czynną. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi. Lek ten jest dostępny na receptę.

Avamina SR

Avamina SR to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u dorosłych pacjentów z nadwagą. Jego substancją czynną jest chlorowodorek metforminy. Lek pomaga obniżyć stężenie glukozy we krwi, tak aby uzyskać wartości prawidłowe. Produkt leczniczy jest dostępny na receptę.

Avaron

Avaron to doustny lek hipoglikemizujący, który pobudza wydzielanie insuliny przez komórki trzustki, co skutkuje zmniejszeniem poziomu glukozy we krwi. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2, czyli insulinoniezależnej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Avaronu jest cukrzyca typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

Bydureon

Bydureon to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną eksenatyd. Jest to agonista receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), który wykazuje szereg właściwości przeciwhiperglikemicznych. Lek jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy, w tym insuliną bazową, kiedy aktualne leczenie wraz z dietą i ćwiczeniami nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii. Bydureon jest dostępny na receptę.

Byetta

Byetta to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest to syntetyczny agonista receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), który wykazuje szereg właściwości obniżających poziom glukozy we krwi. Lek ten zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki w sposób zależny od poziomu glukozy. Byetta jest dostępna na receptę i jest stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynodiony, a także jako leczenie wspomagające terapię insuliną bazową.

Clazicon

Clazicon to doustny lek przeciwcukrzycowy z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Zmniejsza stężenie glukozy we krwi, pobudzając wydzielanie insuliny przez komórki beta wysp trzustkowych. Stosowany jest u osób dorosłych z pewnym rodzajem cukrzycy (cukrzyca typu 2), u których przestrzeganie odpowiedniej diety, stosowanie ćwiczeń fizycznych oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Jest dostępny na receptę.

Clazistada

Clazistada to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Jest to lek doustny z grupy pochodnych sulfonylomocznika, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi poprzez stymulację wydzielania insuliny przez komórki trzustki. Clazistada jest zwykle stosowana, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.

Co-Fineria

Co-Fineria jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi przez naczynia krwionośne i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Indapamid ma właściwości moczopędne, zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając w ten sposób objętość krwi oraz jej ciśnienie. Lek jest dostępny na receptę.

COMBODIAB

Lek Combodiab to preparat zawierający dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Combodiab jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii. Jest dostępny na receptę.

Competact

Competact to lek na receptę stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, u których sama metformina nie wystarcza do kontrolowania glikemii. Lek ten zawiera dwie substancje czynne: metforminę i pioglitazon. Metformina należy do grupy leków zwanych biguanidami, a pioglitazon do grupy leków zwanych glitazonami. Oba te składniki działają razem, aby kontrolować poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2.

Tabletki i preparaty regulujące poziom cukru – leki diabetologiczne

Wykaz leków diabetologicznych stosowanych w Polsce

Przygotowana lista leków zawiera zarówno produkty dla cukrzyków dostępne bez recepty, jak i na receptę, które mogą być stosowane do leczenia cukrzycy typu 1 oraz 2. Wśród nich znajdują się także suplementy i wyroby medyczne, które pozwalają zadbać o prawidłowy poziom  cukru we krwi oraz utrzymać właściwe stężenie glukozy. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach na cukrzycę.

Leki dla cukrzyków – zobacz, jak Ci mogą pomóc w leczeniu

Cukrzyca to jedna z najpopularniejszych chorób XXI wieku. Dotyka młodych i starszych. Może mieć związek z dietą oraz stylem życia, jaką prowadzi większość z nas, lecz może mieć również inne podłoże. W zależności od typu może być wrodzona lub nabyta. W jaki sposób można sobie pomóc, chorując na cukrzycę? Jakie leki dla cukrzyków można obecnie znaleźć na rynku i czy są to wyłącznie preparaty na receptę, czy wśród nich znajdują się także leki bez recepty? Substancje stosowane w lekach przeciwcukrzycowych to m.in, metformina, sitagliptyna, wildagliptyna czy empaglifozyna.

Jakie leki stosuje się w cukrzycy typu 2?

U większości osób chorych na cukrzycę mamy do czynienia z cukrzycą typu drugiego. Pojawia się ona na skutek nieodpowiedniej diety i niewłaściwego trybu życia, m.in. przyjmowania zbyt dużej liczby węglowodanów przy ograniczonej ilości ruchu. Niektóre osoby mogą borykać się z cukrzycą jako obciążeniem genetycznym. W przypadku poważnych symptomów świadczących o zahcorowaniu na curzyce, należy zgłosić się do lekarza diabetologa. Leki przepisywane są w większości na receptę, lekarz ponformuje także, czy dany lek jest refundowany.

W leczeniu cukrzycy typu drugiego wskazane jest utrzymywanie odpowiedniej aktywności fizycznej oraz przestrzeganie diety. Przepisywane są medykamenty zawierające np. wyżej wspomnianą metformnię, która jest uważana za lek bezpieczny, ponieważ nie powoduje niedocukrzeń. Stosowane sa też terapie skojarzone, trójlekowe oraz insulinoterapia (prosta oraz złożona). Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem: Cukrzyca typu 2 – przyczyny, objawy, leczenie.

Dieta cukrzycowa

Nawet jeżeli pacjent jest leczony lekami dla cukrzyków, musi trzymać się diety. Główne założenia diety przeciwcukrzycowej opierają się na zasadach zdrowych osób, odpowiadająca piramidzie zdrowego żywienia. Dieta musi mieć odpowiednią ilość kalorii w stosunku do masy ciała i prowadzonego trybu życia. Musi ona odpowiadać zapotrzebowaniu. Dobrze dobrana dieta pozwala osobom z nadwagą chudnąć od 2 do 4 kilogramów w miesiącu. Posiłki należy spożywać często, lecz w małych porcjach. Poza tym należy wzbogacać dietę w warzywa, które mają niewiele kalorii i cukru. Bardzo ważne jest też regularne spożywanie posiłków, w tym śniadań o niskim indeksie glikemicznym.

Czym jest cukrzyca ciążowa?

Cukrzyca ciążowa występuje u zaledwie kilku procent kobiet w ciąży. Predyspozycją do wystąpienia cukrzycy ciążowej może być wiek powyżej 25 lat, obciążenia genetyczne czy nadwaga. W jaki sposób należy odżywiać się w takiej sytuacji? Należy przede wszystkim wyeliminować z diety cukier, miód i substancje słodzące. Kobiety cierpiące na cukrzycę ciążową mogą jeść od czasu do czasu słodkie owoce w ograniczonej ilości. Warto również ograniczać liczbę spożywanej soli po to, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Warto również pić dużo wody, aby zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.