Maymetsi

Maymetsi to lek przeciwcukrzycowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę. Te substancje działają synergistycznie, zmniejszając stężenie glukozy we krwi, co jest kluczowe w leczeniu cukrzycy typu 2. Lek jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Maymetsi zawiera dwie różne substancje lecznicze o nazwach sitagliptyna i metformina.
– sitagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4)
– metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami.

Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm.

Lek stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z określonymi innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonami).

Co to jest cukrzyca typu 2?
W cukrzycy typu 2 organizm nie wytwarza insuliny w wystarczających ilościach, a wytwarzana insulina nie działa tak jak powinna. Organizm może także wytwarzać zbyt wiele cukru. Jeśli tak się dzieje, cukier (glukoza) gromadzi się we krwi. Może to prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, takich jak choroby serca, nerek, utrata wzroku i amputacja kończyn.

Skład

Substancjami czynnymi leku są sitagliptyna i metforminy chlorowodorek.
– Maymetsi, 50 mg + 850 mg, tabletki powlekane
Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg sitagliptyny i 850 mg metforminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, sodu laurylosiarczan, sodu stearylofumaran w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza typ 2910 (6 cP), tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy, żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172) w otoczce tabletki. Patrz punkt 2 „Lek Maymetsi zawiera sód”.
– Maymetsi, 50 mg + 1000 mg, tabletki powlekane
Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, sodu laurylosiarczan, sodu stearylofumaran w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza typ 2910 (6 cP), tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy i żelaza tlenek czerwony (E 172) w otoczce tabletki.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

– Należy przyjąć jedną tabletkę:
– dwa razy na dobę, doustnie;
– podczas posiłków w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozstroju żołądka.
– W celu kontrolowania stężenia cukru we krwi, lekarz może zwiększyć dawkę leku.
– Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

W trakcie stosowania tego leku należy kontynuować zalecaną przez lekarza dietę i zwracać uwagę na równomierne przyjmowanie węglowodanów w ciągu dnia.

Jest mało prawdopodobne, aby stosowanie samego tego leku prowadziło do nieprawidłowo małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Do małego stężenia cukru we krwi może dojść w przypadku stosowania tego leku wraz z pochodną sulfonylomocznika lub z insuliną – w takim przypadku lekarz może zmniejszyć dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.

Przedawkowanie

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy udać się do szpitala, jeżeli wystąpią objawy kwasicy mleczanowej, takie jak uczucie zimna lub dyskomfortu, ciężkie nudności lub wymioty, ból żołądka, niewyjaśnione zmniejszenie wagi, skurcze mięśni lub przyspieszony oddech.

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Maymetsi, bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Ulotka Maymetsi

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Maymetsi (forum)

Stosujesz Maymetsi? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Maymetsi. Podziel się doświadczeniami na forum.