Spis leków zawierających substancję: Sitagliptyna

DPPSITA

DPPSITA to lek, który zawiera substancję czynną sitagliptynę. Jest to lek z grupy inhibitorów DPP-4 (inhibitory dipeptydylopeptydazy-4), które powodują zmniejszenie stężenia cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2. DPPSITA pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Lek ten jest dostępny na receptę i może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Efficib

Efficib to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Jest to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: sitagliptynę i metforminę. Sitagliptyna jest inhibitorem DPP-4 (dipeptydylopeptydazy-4), który pomaga organizmowi w produkcji większej ilości insuliny. Metformina jest biguanidem, który pomaga zmniejszyć ilość glukozy produkowanej przez wątrobę. Efficib jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.

Izovag

Izovag to lek przeciwgrzybiczy w formie kremu dopochwowego, którego głównym składnikiem jest izokonazolu azotan. Stosowany jest w leczeniu zakażeń grzybiczych pochwy, w tym tych, które występują jednocześnie z bakteriami Gram-dodatnimi. Izovag jest dostępny na receptę. Lek ten jest przeznaczony dla kobiet w wieku powyżej 15 lat.

Janumet

Janumet to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: sitagliptynę i metforminę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Lek pomaga kontrolować poziom cukru we krwi poprzez zmniejszenie produkcji glukozy w wątrobie, zwiększenie jej zużycia przez organizm oraz oddziaływanie na poziom hormonów inkretynowych. Janumet jest dostępny na receptę i może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Januvia

Januvia to lek na receptę, który zawiera substancję czynną sitagliptynę. Jest to doustny lek przeciwcukrzycowy, który działa poprzez obniżanie stężenia glukozy we krwi. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Jolistol

Jolistol to lek zawierający sitagliptynę, który jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Sitagliptyna należy do grupy inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), które zwiększają stężenie hormonów inkretynowych, co prowadzi do zwiększenia wydzielania insuliny i zmniejszenia produkcji glukagonu. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Jolistol jest dostępny na receptę.

Maymetsi

Maymetsi to lek przeciwcukrzycowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę. Te substancje działają synergistycznie, zmniejszając stężenie glukozy we krwi, co jest kluczowe w leczeniu cukrzycy typu 2. Lek jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.

Ristaben

Ristaben to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną sitagliptynę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych w celu poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi. Działa poprzez hamowanie aktywności peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4) i zwiększanie stężenia hormonów inkretynowych. Lek jest dostępny na receptę.

Ristfor

Ristfor to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: sitagliptynę i metforminę. Te substancje działają w sposób uzupełniający się, zmniejszając stężenie glukozy we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny na receptę i jest zwykle stosowany w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Sitagliptin Teva

Sitagliptin Teva to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną o nazwie sitagliptyna. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitory dipeptydylopeptydazy-4), które obniżają stężenie glukozy we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych. Lek ten poprawia kontrolę glikemii poprzez zależny od glukozy wzrost insuliny i spadek glukagonu. Sitagliptin Teva jest dostępny na receptę.

Steglujan

Steglujan to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: ertugliflozynę i sitagliptynę. Te substancje działają w sposób komplementarny, zmniejszając stężenie glukozy we krwi, co pomaga w kontroli cukrzycy typu 2. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest dla dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 jako uzupełnienie diety i programu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii.

Tesavel

Tesavel to lek zawierający sitagliptinę jako substancję czynną. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Lek ten pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Tesavel jest dostępny na receptę.

Velmetia

Velmetia to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: sitagliptynę i metforminę. Jest to lek stosowany do leczenia cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Działa poprzez zwiększenie stężenia insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejszenie ilości cukru wytwarzanego przez organizm. Lek ten może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Xelevia

Xelevia to lek na receptę, który zawiera substancję czynną sitagliptynę. Jest to doustny lek przeciwcukrzycowy, który pomaga utrzymać prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, którzy nie mogą kontrolować poziomu cukru we krwi tylko za pomocą diety i ćwiczeń.

Xiapex

Xiapex to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu przykurczu Dupuytrena oraz choroby Peyroniego u pacjentów dorosłych. Preparat zawiera kolagenazę clostridium histolyticum, która jest enzymem proteolitycznym rozkładającym naturalny kolagen. Lek jest dostępny w postaci iniekcji. W Polsce nie jest dostępny w sprzedaży detalicznej i może być sprowadzany jedynie w drodze importu docelowego.