Spis leków zawierających substancję: Metformina

Abmetfina XR

Abmetfina XR to lek zawierający metforminę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy on do grupy leków zwanych biguanidami. Lek ten pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z cukrzycą. Długotrwałe stosowanie Abmetfina XR u dorosłych z nadwagą może również pomóc w utrzymaniu masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniu. Jest dostępny na receptę.

Agartha Duo

Agartha Duo to lek, który składa się z dwóch substancji czynnych: wildagliptyny i metforminy. Są to doustne leki przeciwcukrzycowe, które pomagają w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Lek działa poprzez pobudzanie trzustki do wytwarzania insuliny i zmniejszanie wytwarzania glukagonu za pomocą wildagliptyny. Metformina natomiast pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę. Dzięki temu lek zmniejsza stężenie cukru we krwi, co może pomóc w zapobieganiu powikłaniom w przebiegu cukrzycy. Produkt leczniczy Agartha Duo jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny na receptę.

Agnis Combi

Agnis Combi to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę. Wildagliptyna pobudza trzustkę do wytwarzania insuliny i zmniejsza wytwarzanie glukagonu, natomiast metformina pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych i jest dostępny na receptę. Stosowanie leku powinno być równocześnie z odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Alikval Duo

Alikval Duo to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych stanów i dolegliwości.

Anvildis Duo

Anvildis Duo to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę. Te substancje należą do grupy doustnych leków przeciwcukrzycowych. Lek jest stosowany do kontroli poziomu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2, kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Asigefort

Asigefort to lek zawierający dwa składniki aktywne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek jest dostępny na receptę.

Avamina

Avamina to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera metforminę jako substancję czynną. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi. Lek ten jest dostępny na receptę.

Avamina SR

Avamina SR to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u dorosłych pacjentów z nadwagą. Jego substancją czynną jest chlorowodorek metforminy. Lek pomaga obniżyć stężenie glukozy we krwi, tak aby uzyskać wartości prawidłowe. Produkt leczniczy jest dostępny na receptę.

Co-Fineria

Co-Fineria jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi przez naczynia krwionośne i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Indapamid ma właściwości moczopędne, zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając w ten sposób objętość krwi oraz jej ciśnienie. Lek jest dostępny na receptę.

COMBODIAB

Lek Combodiab to preparat zawierający dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Combodiab jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii. Jest dostępny na receptę.

Competact

Competact to lek na receptę stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, u których sama metformina nie wystarcza do kontrolowania glikemii. Lek ten zawiera dwie substancje czynne: metforminę i pioglitazon. Metformina należy do grupy leków zwanych biguanidami, a pioglitazon do grupy leków zwanych glitazonami. Oba te składniki działają razem, aby kontrolować poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2.

Depepsit Met

Depepsit Met to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę. Te substancje działają synergistycznie, zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, u których monoterapia metforminą nie pozwala na osiągnięcie odpowiedniej kontroli glikemii. Depepsit Met jest dostępny na receptę.

Diabufor XR

Diabufor XR to lek doustny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Zawiera substancję czynną metforminę, która obniża poziom glukozy we krwi. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób z nadwagą, u których dieta i aktywność fizyczna nie dały efektów utrzymania prawidłowego poziomu glukozy. Lek jest dostępny na receptę.

Diamed

Diamed to lek zawierający metforminę, który jest często stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami i działa poprzez zmniejszanie stężenia glukozy we krwi. Jest szczególnie wskazany dla pacjentów z nadwagą, kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Diamed jest dostępny na receptę.

Ebymect

Ebymect to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: dapagliflozynę i metforminę. Jest to lek przeciwcukrzycowy stosowany do leczenia dorosłych z cukrzycą typu 2, kiedy dieta i ćwiczenia nie wystarczają do kontrolowania poziomu glukozy we krwi. Dapagliflozyna pomaga nerkom usunąć nadmiar glukozy z organizmu poprzez mocz, a metformina zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie i pomaga organizmowi lepiej wykorzystać glukozę, którą produkuje i glukozę pochodzącą z diety.

Efficib

Efficib to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Jest to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: sitagliptynę i metforminę. Sitagliptyna jest inhibitorem DPP-4 (dipeptydylopeptydazy-4), który pomaga organizmowi w produkcji większej ilości insuliny. Metformina jest biguanidem, który pomaga zmniejszyć ilość glukozy produkowanej przez wątrobę. Efficib jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.

Eprocliv

Eprocliv to lek przeciwcukrzycowy, który jest dostępny na receptę. Działa na podstawie połączenia dwóch substancji leczniczych, metforminy i sytagliptyny. Ich skojarzone działanie pomaga wyrównać stężenie cukru we krwi. Jest zalecany dla pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie mogą kontrolować poziomu cukru we krwi tylko za pomocą diety i ćwiczeń.

Etform

Etform to lek z grupy biguanidów, zawierający substancję czynną chlorowodorek metforminy. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Etform SR

Etform SR to lek przeciwcukrzycowy, którego substancją czynną jest chlorowodorek metforminy. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Lek może być stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną. Etform SR jest dostępny na receptę.

Eucreas

Eucreas to lek doustny stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę, które działają synergistycznie, zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest wskazany dla dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli glikemii mimo stosowania doustnie maksymalnych tolerowanych dawek metforminy w monoterapii lub u pacjentów leczonych wildagliptyną w skojarzeniu i metforminą, w postaci oddzielnych tabletek. Eucreas jest dostępny na receptę.

Fordiab

Fordiab to doustny lek przeciwcukrzycowy. Jest to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne – metforminę i sitagliptynę – które działają zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Fordiabu jest cukrzyca typu 2, zwłaszcza gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.

Formetic

Formetic

Formetic to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną metforminę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwej kontroli glikemii. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną. Formetic jest dostępny na receptę.

Formetic SR

Formetic SR to lek przeciwcukrzycowy zawierający substancję czynną metforminę. Jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Gliptivil Combo

Gliptivil Combo to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Jest to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę. Te substancje pomagają kontrolować stężenie cukru we krwi. Lek jest zalecany, gdy cukrzyca nie może być kontrolowana samą dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

GluaMet

GluaMet to lek zawierający dwa składniki czynne: wildagliptynę i metforminę, które są doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Wildagliptyna zwiększa stężenie inkretyn, hormonów poprawiających kontrolę poziomu cukru we krwi, a metformina zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie i zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Lek GluaMet jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, zwłaszcza u osób z nadwagą, u których glikemia nie jest dostatecznie kontrolowana za pomocą diety i aktywności fizycznej. Jest dostępny na receptę.

Glubrava

Glubrava to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Jest to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: metforminę i pioglitazonę. Metformina pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, zwłaszcza po posiłku, a pioglitazon pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę, co również pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Lek jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do kontroli poziomu cukru we krwi.

Glucophage

Glucophage to doustny lek przeciwcukrzycowy, którego głównym składnikiem jest metformina. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób dorosłych z nadwagą, u których poziom glukozy jest niewłaściwy – mimo stosowania diety oraz aktywności fizycznej. Lek ten nie wpływa stymulująco na wydzielanie insuliny, dlatego nie powoduje hipoglikemii. Glucophage jest dostępny na receptę.

Glucophage XR

Glucophage XR to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera metforminę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób z nadwagą. Lek ten działa poprzez regulację poziomu glukozy we krwi, pomagając w utrzymaniu prawidłowych lub zbliżonych do nich wartości. Może być używany samodzielnie lub w kombinacji z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Glucophage XR jest dostępny tylko na receptę.

Icandra

Icandra to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Jest to lek doustny, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Icandra zawiera dwa składniki aktywne: wildagliptynę i metforminę. Wildagliptyna pomaga organizmowi wytwarzać więcej insuliny, a metformina zmniejsza ilość glukozy wytwarzanej przez wątrobę. Lek ten jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do kontroli poziomu cukru we krwi.

Ipinzan

Ipinzan to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: wildagliptynę i metforminę. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do kontroli poziomu cukru we krwi. Ipinzan jest dostępny na receptę.

Jamesi

Jamesi to doustny lek przeciwcukrzycowy. Jest to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę, które działają zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest stosowany w terapii cukrzycy typu 2, kiedy zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala na osiągnięcie dobrej kontroli glikemii. Jamesi jest dostępny na receptę.

Jansitin Duo

Jansitin Duo to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie różne substancje lecznicze: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami. Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Lek jest dostępny na receptę.

Janumet

Janumet to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: sitagliptynę i metforminę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Lek pomaga kontrolować poziom cukru we krwi poprzez zmniejszenie produkcji glukozy w wątrobie, zwiększenie jej zużycia przez organizm oraz oddziaływanie na poziom hormonów inkretynowych. Janumet jest dostępny na receptę i może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Jentadueto

Jentadueto to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Składa się z dwóch składników aktywnych: linagliptyny i metforminy. Linagliptyna jest inhibitorem dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4), który działa poprzez zwiększenie poziomów inkretyn, hormonów, które są wydzielane na cały dzień i po posiłkach. Metformina jest biguanidem, który działa poprzez zmniejszenie produkcji glukozy w wątrobie i poprawę wrażliwości organizmu na insulinę.

JUZIMETTE

Juzimette to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy inhibitorów DPP-4, a metformina do grupy biguanidów. Działanie tych dwóch składników pozwala na wyrównanie poziomu cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Juzimette jest dostępny na receptę.

Komboglyze

Komboglyze to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i saksagliptynę. Jest stosowany do poprawy kontroli poziomu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest uzupełnienie diety oraz aktywności fizycznej w czasie cukrzycy typu 2 u osób dorosłych w celu polepszenia kontroli glikemii.

Langerin

Langerin to lek przeciwcukrzycowy dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną metforminę, która należy do grupy leków nazywanych biguanidami. Lek ten wspomaga obniżenie stężenia glukozy we krwi, co jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na cukrzycę. Wskazaniem do stosowania Langerin jest cukrzyca typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.

Lonamo Duo

Lonamo Duo to lek na receptę stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Dawkowanie leku jest ustalane indywidualnie przez lekarza. Zazwyczaj należy przyjmować jedną tabletkę podczas posiłków, doustnie, dwa razy na dobę. W celu kontrolowania stężenia cukru we krwi, lekarz może zwiększyć dawkę leku. Nie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia cukru we krwi.

Lyomet SR

Lyomet SR to lek zawierający metforminę w postaci chlorowodorku, który należy do grupy leków nazywanych biguanidami. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie wystarczają, by uzyskać odpowiednią kontrolę stężenia glukozy (cukru) we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Maymetsi

Maymetsi to lek przeciwcukrzycowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę. Te substancje działają synergistycznie, zmniejszając stężenie glukozy we krwi, co jest kluczowe w leczeniu cukrzycy typu 2. Lek jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.