Symetlip

Symetlip to lek przeciwcukrzycowy, który jest dostępny na receptę. Zawiera dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami. Lek ten jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych. Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie produkcji insuliny po posiłku i zmniejszenie ilości cukru wytwarzanego przez organizm.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Lek Symetlip zawiera dwie różne substancje lecznicze o nazwach sytagliptyna i metformina.
• sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4),
• metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami.

Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm.

Lek stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z określonymi innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonami).

Co to jest cukrzyca typu 2?
Cukrzyca typu 2 jest to choroba, w której organizm nie wytwarza insuliny w wystarczających ilościach, a wytwarzana insulina nie działa tak jak powinna. Organizm może także wytwarzać zbyt dużo cukru. Jeśli tak się dzieje, cukier (glukoza) gromadzi się we krwi. Może to prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, takich jak choroby serca, nerek, utrata wzroku i amputacja kończyn.

Skład

Substancjami czynnymi leku są sytagliptyna i metformina.
• Każda tabletka powlekana leku Symetlip, 50 mg + 850 mg zawiera sytagliptyny chlorowodorek jednowodny, w ilości odpowiadającej 50 mg sytagliptyny oraz 850 mg metforminy chlorowodorku.
• Każda tabletka powlekana leku Symetlip, 50 mg + 1000 mg zawiera sytagliptyny chlorowodorek jednowodny, w ilości odpowiadającej 50 mg sytagliptyny oraz 1000 mg metforminy chlorowodorku.

– Pozostałe składniki to:
• Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna PH 101, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, powidon K-90, sodu stearylofumaran, sodu laurylosiarczan.
• Otoczka tabletki:
Opadry II White 85F18422 (50 mg + 850 mg) zawiera: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, 4000, talk.
Opadry II Yellow 85F520153 (50 mg + 1000 mg) zawiera: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, 4000, talk oraz żelaza tlenek żółty (E172).

Dawkowanie

Symetlip należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Należy przyjąć jedną tabletkę:
– dwa razy na dobę, doustnie;
– podczas posiłków w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozstroju żołądka.
• W celu kontrolowania stężenia cukru we krwi, lekarz może zwiększyć dawkę leku.
• Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

W trakcie stosowania tego leku należy kontynuować zalecaną przez lekarza dietę i zwracać uwagę na równomierne przyjmowanie węglowodanów w ciągu dnia.

Jest mało prawdopodobne, aby stosowanie samego tego leku prowadziło do nieprawidłowo małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Do małego stężenia cukru we krwi może dojść w przypadku stosowania tego leku wraz z pochodną sulfonylomocznika lub z insuliną – w takim przypadku lekarz może zmniejszyć dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.

Przedawkowanie

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku Symetlip, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy udać się do szpitala, jeżeli wystąpią objawy kwasicy mleczanowej, takie jak uczucie zimna lub dyskomfortu, ciężkie nudności lub wymioty, ból żołądka, niewyjaśnione zmniejszenie masy ciała, skurcze mięśni lub przyspieszony oddech.

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Symetlip, bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku Symetlip.
Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Ulotka Symetlip

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Symetlip (forum)

Stosujesz Symetlip? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Symetlip. Podziel się doświadczeniami na forum.