Spis leków zawierających substancję: Sytagliptyna

Adimuplan

Adimuplan to lek, który zawiera substancję czynną sytagliptynę, należącą do klasy inhibitorów DPP-4. Dzięki temu lekowi, stężenie cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 zostaje zmniejszone. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie cukru we krwi, które mogą być już przyjmowane w cukrzycy jednocześnie z dietą oraz programem ćwiczeń fizycznych. Jest dostępny na receptę.

Ansifora

Ansifora to lek zawierający substancję czynną sytagliptynę, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4). Leki te obniżają stężenie cukru (glukozy) we krwi. Ansifora jest stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, w celu poprawy kontroli glikemii. Jest dostępna na receptę.

Asigefort

Asigefort to lek zawierający dwa składniki aktywne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek jest dostępny na receptę.

Co-Fineria

Co-Fineria jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi przez naczynia krwionośne i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Indapamid ma właściwości moczopędne, zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając w ten sposób objętość krwi oraz jej ciśnienie. Lek jest dostępny na receptę.

COMBODIAB

Lek Combodiab to preparat zawierający dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Combodiab jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii. Jest dostępny na receptę.

Depepsit Met

Depepsit Met to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę. Te substancje działają synergistycznie, zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, u których monoterapia metforminą nie pozwala na osiągnięcie odpowiedniej kontroli glikemii. Depepsit Met jest dostępny na receptę.

Eprocliv

Eprocliv to lek przeciwcukrzycowy, który jest dostępny na receptę. Działa na podstawie połączenia dwóch substancji leczniczych, metforminy i sytagliptyny. Ich skojarzone działanie pomaga wyrównać stężenie cukru we krwi. Jest zalecany dla pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie mogą kontrolować poziomu cukru we krwi tylko za pomocą diety i ćwiczeń.

Fordiab

Fordiab to doustny lek przeciwcukrzycowy. Jest to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne – metforminę i sitagliptynę – które działają zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Fordiabu jest cukrzyca typu 2, zwłaszcza gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.

Jamesi

Jamesi to doustny lek przeciwcukrzycowy. Jest to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne: metforminę i sitagliptynę, które działają zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Lek jest stosowany w terapii cukrzycy typu 2, kiedy zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala na osiągnięcie dobrej kontroli glikemii. Jamesi jest dostępny na receptę.

Jansitin

Jansitin to lek stosowany u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Jest to lek na receptę. Wskazany jest do stosowania w monoterapii u pacjentów, u których kontrola cukrzycy jest niewystarczająca, pomimo stosowania diety i aktywności fizycznej. Jansitin pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Jansitin Duo

Jansitin Duo to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie różne substancje lecznicze: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami. Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Lek jest dostępny na receptę.

Jazeta

Jazeta to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Działa poprzez hamowanie aktywności peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4) i zwiększa stężenie hormonów inkretynowych. Preparat zawiera substancję sitagliptyna. Lek jest dostępny na receptę.

JUZIMETTE

Juzimette to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy inhibitorów DPP-4, a metformina do grupy biguanidów. Działanie tych dwóch składników pozwala na wyrównanie poziomu cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Juzimette jest dostępny na receptę.

JUZINA

Juzina to doustny lek przeciwcukrzycowy, który zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Działa poprzez hamowanie aktywności peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4) i zwiększanie stężenia hormonów inkretynowych. Preparat zawiera substancję czynną sitagliptynę. Lek jest dostępny na receptę i stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych.

Lonamo

Lonamo to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną sitagliptynę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Działa poprzez hamowanie aktywności enzymu DPP-4, co prowadzi do zwiększenia stężenia hormonów inkretynowych i obniżenia poziomu glukozy we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Lonamo Duo

Lonamo Duo to lek na receptę stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Dawkowanie leku jest ustalane indywidualnie przez lekarza. Zazwyczaj należy przyjmować jedną tabletkę podczas posiłków, doustnie, dwa razy na dobę. W celu kontrolowania stężenia cukru we krwi, lekarz może zwiększyć dawkę leku. Nie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia cukru we krwi.

Maysiglu

Maysiglu to lek, który zawiera substancję czynną sytagliptynę, należącą do klasy inhibitorów DPP-4. Dzięki temu lekowi możliwe jest zmniejszenie stężenia cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Ten lek pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Maysiglu jest dostępny na receptę.

Metformax Combi

Metformax Combi to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwie substancje czynne: metforminę i sytagliptynę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Metformax SR Combi

Metformax SR Combi to doustny lek przeciwcukrzycowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4, a metformina to biguanidy. Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi.

Metsigletic

Metsigletic to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwa składniki aktywne: sitagliptynę i metforminę. Te substancje działają synergistycznie, zmniejszając stężenie cukru we krwi. Sitagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4, a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Lek stosuje się u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, ponieważ pomaga uzyskać większe stężenie insuliny po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Metsigletic jest dostępny na receptę.

Mifoglame

Mifoglame to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń. Szczegółowe informacje na temat tego leku, takie jak wskazania do stosowania, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne, są dostępne w ulotce dołączonej do opakowania. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Mifomet

Mifomet to lek zawierający dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4), a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Lek ten jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwej kontroli glikemii. Mifomet jest dostępny na receptę.

PHINGROUM

Lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Sytagliptyna pomaga w uzyskaniu większego stężenia insuliny uwalnianej po posiłku oraz zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Lek jest dostępny na receptę.

Sademlip

Lek Sademlip to połączenie dwóch składników leczniczych: sytagliptyny i metforminy. Sytagliptyna należy do grupy inhibitorów DPP-4, a metformina to biguanid. Działanie tych leków jest skoordynowane i pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek ten jest dostępny na receptę.

Sigletic

Sigletic to lek na receptę, który zawiera substancję czynną sytagliptynę. Jest to inhibitor DPP-4 (inhibitory dipeptydylopeptydazy-4), który pomaga obniżyć stężenie cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Wskazaniem do stosowania Sigletic jest cukrzyca typu 2 u pacjentów dorosłych w celu poprawy kontroli glikemii. Może być stosowany jako monoterapia lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Simlerid

Simlerid to lek zawierający substancję czynną sytagliptynę, która należy do klasy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitory dipeptydylopeptydazy-4). Lek ten działa poprzez zmniejszenie stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Jest dostępny na receptę.

Sitaformil

Sitaformil to lek przeciwcukrzycowy z grupy inhibitorów dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4). Działa poprzez zwiększanie stężenia hormonów inkretynowych, co prowadzi do zwiększenia wydzielania insuliny i zmniejszenia produkcji glukagonu, co skutkuje obniżeniem stężenia glukozy we krwi. Wskazaniami do stosowania Sitaformil są różne formy cukrzycy typu 2, w tym monoterapia u pacjentów, u których glikemia jest niedostatecznie kontrolowana za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych. Lek jest dostępny na receptę.

Sitaformil duo

Sitaformil duo to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwa składniki: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna jest inhibitorem DPP-4 (dipeptydylopeptydazy-4), który zwiększa stężenie inkretyn, hormonów stymulujących produkcję insuliny. Metformina, z kolei, należy do grupy biguanidów i działa poprzez zmniejszanie produkcji glukozy w wątrobie, zwiększanie wrażliwości tkanek na insulinę oraz spowalnianie wchłaniania glukozy z jelit. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie u pacjentów z nadwagą lub otyłością. Sitaformil duo jest dostępny na receptę.

Sitagliptin + Metformin hydrochloride +pharma

Lek Sitagliptin + Metformin hydrochloride +pharma jest lekiem przeciwcukrzycowym, który zawiera dwie substancje czynne: sytagliptynę i metforminę. Sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4, a metformina do grupy leków nazywanych biguanidami. Lek ten jest stosowany w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Może być stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Jest dostępny na receptę.

Sitagliptin + Metformin hydrochloride APC

Lek Sitagliptin + Metformin hydrochloride APC to połączenie dwóch substancji leczniczych: sytagliptyny i metforminy. Sytagliptyna należy do grupy inhibitorów DPP-4, a metformina do grupy biguanidów. Działanie tych leków jest skoordynowane w celu wyrównania poziomu cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek ten pomaga zwiększyć stężenie insuliny uwalnianej po posiłku oraz zmniejszyć ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Jest dostępny na receptę.

Sitagliptin + Metformin hydrochloride Grindeks

Sitagliptin + Metformin hydrochloride Grindeks to lek składający się z dwóch substancji czynnych: sytagliptyny i metforminy. Sytagliptyna należy do grupy inhibitorów DPP-4, a metformina do grupy biguanidów. Dzięki synergicznemu działaniu obu substancji, lek ten zwiększa stężenie insuliny uwalnianej po posiłku oraz zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. W połączeniu z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną, Sitagliptin + Metformin hydrochloride Grindeks pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Lek ten może być stosowany jako monoterapia lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak insulina, pochodne sulfonylomocznika lub glitazony. Jest wskazany dla dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny na receptę.

Sitagliptin + Metformin hydrochloride Sandoz

Sitagliptin + Metformin hydrochloride Sandoz to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera dwa składniki aktywne: sitagliptynę i chlorowodorek metforminy. Sitagliptyna jest inhibitorem dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4), który zwiększa poziom insuliny i zmniejsza poziom glukagonu w organizmie. Metformina jest lekiem z grupy biguanidów, który zmniejsza stężenie glukozy we krwi zarówno na czczo, jak i po posiłku. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą lub otyłością, którzy nie są w stanie kontrolować poziomu cukru we krwi za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych. Jest dostępny na receptę.

Sitagliptin +pharma

Sitagliptin jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, który działa poprzez hamowanie aktywności peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4) i zwiększa stężenie hormonów inkretynowych. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych, pomagając kontrolować poziom cukru we krwi. Sitagliptin jest dostępny na receptę.

Sitagliptin Adamed

Sitagliptin Adamed to lek przeciwcukrzycowy dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną sytagliptynę. Lek ten obniża stężenie glukozy we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Sitagliptin Adamed jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Sitagliptin Aurovitas

Sitagliptin Aurovitas to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest to doustny inhibitor dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4), który poprawia kontrolę glikemii poprzez zależny od glukozy wzrost insuliny i spadek glukagonu. Sitagliptin Aurovitas jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.

Sitagliptin Grindeks

Sitagliptin Grindeks to lek przeciwcukrzycowy, który jest dostępny na receptę. Jest to inhibitor DPP-4 (dipeptydylopeptydazy 4), który działa poprzez zwiększanie stężenia hormonów inkretynowych, co prowadzi do obniżenia stężenia glukozy we krwi. Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, w celu poprawy kontroli glikemii.

Sitagliptin Medana

Sitagliptin Medana to lek przeciwcukrzycowy, który jest dostępny na receptę. Jest to doustny lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi (lek hipoglikemizujący); hamuje aktywność peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4) i zwiększa stężenie hormonów inkretynowych. Jest przeznaczony do stosowania u osób chorujących na cukrzycę typu 2.

Sitagliptin Medical Valley

Sitagliptin Medical Valley to lek zawierający substancję czynną sytagliptynę, która należy do grupy inhibitorów DPP-4. Dzięki temu lekowi możliwe jest zmniejszenie stężenia cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Sitagliptin Medical Valley pomaga w uzyskaniu większego stężenia insuliny uwalnianej po posiłku oraz zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm. Produkt leczniczy Sitagliptin Medical Valley jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Lek jest dostępny na receptę.

Sitagliptin Polpharma

Sitagliptin Polpharma to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie sytagliptyna. Należy ona do grupy inhibitorów DPP-4, czyli leków, które pomagają w obniżeniu stężenia cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Produkt leczniczy Sitagliptin Polpharma jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Jest dostępny na receptę.

Sitagliptin Reddy

Sitagliptin Reddy to lek przeciwcukrzycowy, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną o nazwie sitagliptyna, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitory dipeptydylopeptydazy-4). Lek ten działa poprzez zmniejszanie stężenia glukozy we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2. Jest zwykle stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi i/lub dietą i ćwiczeniami, aby kontrolować poziom cukru we krwi.