Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley

Lek Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley zawiera dwie składniki aktywne: sitagliptynę oraz metforminę HCL. Sitagliptyna należy do grupy inhibitorów DPP-4, które pomagają w wyrównaniu poziomu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Z kolei metformina należy do grupy biguanidów, które pomagają w zmniejszeniu ilości cukru wytwarzanego przez organizm oraz zwiększeniu stężenia insuliny uwalnianej po posiłku. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak insulina, pochodne sulfonylomocznika lub glitazony. Produkt leczniczy Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Lek Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley zawiera dwie różne substancje lecznicze o nazwach sytagliptyna i metformina.
• sytagliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4)
• metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami.

Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą znaną jako „cukrzyca typu 2”. Lek ten pomaga uzyskać większe stężenie insuliny uwalnianej po posiłku i zmniejsza ilość cukru wytwarzanego przez organizm.

Lek stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi.
Lek ten może być stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z określonymi innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonami).

Co to jest cukrzyca typu 2?
W cukrzycy typu 2 organizm nie wytwarza insuliny w wystarczających ilościach, a wytwarzana insulina nie działa tak jak powinna. Organizm może także wytwarzać zbyt wiele cukru. Jeśli tak się dzieje, cukier (glukoza) gromadzi się we krwi. Może to prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, takich jak choroby serca, nerek, utrata wzroku i amputacja kończyn.

Skład

• Substancjami czynnymi są sytagliptyna i metformina.
Każda tabletka powlekana leku Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley 50 mg + 850 mg zawiera sytagliptyny chlorowodorek, co odpowiada 50 mg sytagliptyny i 850 mg metforminy chlorowodorku.
Każda tabletka powlekana leku Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley 50 mg + 1000 mg zawiera sytagliptyny chlorowodorek, co odpowiada 50 mg sytagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

• Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon (K29/32), sodu laurylosiarczan oraz sodu stearylofumaran.
Otoczka tabletki (50 mg+850 mg): laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek czerwony (E 172),
Otoczka tabletki (50 mg+1000 mg): alkohol poliwinylowy, makrogol/glikol polietylenowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172) oraz żelaza tlenek czarny (E 172).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Należy przyjąć jedną tabletkę:
• dwa razy na dobę, doustnie;
• podczas posiłków w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozstroju żołądka.
• W celu kontrolowania stężenia cukru we krwi, lekarz może zwiększyć dawkę leku.
• Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

W trakcie stosowania tego leku należy kontynuować zalecaną przez lekarza dietę i zwracać uwagę na równomierne przyjmowanie węglowodanów w ciągu dnia.

Jest mało prawdopodobne, aby stosowanie samego tego leku prowadziło do nieprawidłowo małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Do małego stężenia cukru we krwi może dojść w przypadku stosowania tego leku wraz z pochodną sulfonylomocznika lub z insuliną – w takim przypadku lekarz może zmniejszyć dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.

Przedawkowanie

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy udać się do szpitala, jeżeli wystąpią objawy kwasicy mleczanowej, takie jak uczucie zimna lub dyskomfortu, ciężkie nudności lub wymioty, ból żołądka, niewyjaśniony spadek wagi, skurcze mięśni lub przyspieszony oddech.

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley, ponieważ może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Ulotka Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley (forum)

Stosujesz Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Sitagliptin+Metformin HCL Medical Valley. Podziel się doświadczeniami na forum.