Formetic SR

Działanie i wskazania

Formetic SR zawiera metforminy chlorowodorek, lek stosowany w cukrzycy. Należy on do grupy leków zwanych biguanidami.

Insulina to wytwarzany przez trzustkę hormon, który pozwala organizmowi pobierać glukozę (cukier) z krwi i wykorzystywać ją do uzyskania energii lub magazynowania jej do późniejszego wykorzystania. U pacjenta z cukrzycą typu 2 trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub jego organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać wytworzonej insuliny. Powoduje to nadmierne zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Formetic SR pozwala zmniejszyć stężenie glukozy we krwi do wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

U dorosłych z nadwagą długotrwałe stosowanie leku Formetic SR zmniejsza również ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Przyjmowanie leku Formetic SR łączy się z utrzymaniem masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniem.

Formetic SR jest stosowany u dorosłych:
– z cukrzycą typu 2 (zwaną również cukrzycą insulinoniezależną), szczególnie u pacjentów z nadwagą.

Dorośli mogą przyjmować Formetic SR jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (lekami podawanymi doustnie lub z insuliną);
– w zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.

Skład

Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg, 750 mg, 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: magnezu stearynian; krzemionka koloidalna, bezwodna; powidon K30; hypromeloza K100M.

Dawkowanie

Lek Formetic SR nie zastępuje korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Należy kontynuować wszelkie zalecenia lekarza dotyczące diety oraz regularnej aktywności fizycznej.

Zwykle zalecane dawkowanie

Dzieci:

Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku Formetic SR nie należy stosować u dzieci.

Dorośli:

500 mg
Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka leku 500 mg, stosowana raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach dawka jest dostosowana przez lekarza na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku w przewodzie pokarmowym. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 4 tabletek na dobę (2000 mg), przyjmowanych raz na dobę podczas wieczornego posiłku. U pacjentów już leczonych metforminą dawka początkowa leku 500 mg powinna być równoważna dawce dobowej metforminy w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na 500 mg, lekarz powinien odstawić uprzednio stosowany lek i zastosować 500 mg w dawce określonej powyżej.

750 mg
Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka leku 750 mg, stosowana raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach dawka jest dostosowana przez lekarza na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku w przewodzie pokarmowym. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2 tabletek leku 750 mg na dobę, przyjmowanych podczas wieczornego posiłku. U pacjentów już leczonych metforminą, dawka początkowa leku 750 mg powinna być równoważna dawce dobowej metforminy w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na 750 mg, lekarz powinien odstawić uprzednio stosowany lek i zastosować 750 mg w dawce określonej powyżej.

1000 mg
Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka leku 500 mg, stosowana raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach dawka jest dostosowana przez lekarza na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. Po ustaleniu dawki, lekarz rozważy zamianę leku na 1000 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2 tabletek leku 1000 mg (2000 mg) przyjmowanych raz na dobę podczas wieczornego posiłku. U pacjentów już leczonych metforminą dawka początkowa leku powinna być równoważna dawce dobowej metforminy w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na 1000 mg, lekarz powinien odstawić uprzednio stosowany lek i zastosować 1000 mg w dawce określonej powyżej.

U pacjentów z niewydolnością nerek ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) pomiędzy 45-59 ml/min początkowa dawka leku wynosi 500 mg lub 750 mg na dobę. Maksymalna dawka to 1000 mg na dobę. Należy uważnie kontrolować czynność nerek (co 3-6 miesięcy).

U pacjentów leczonych metforminą w dawce powyżej 2000 mg na dobę w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, nie jest zalecana zamiana leczenia przeciwcukrzycowego na 500 mg.

Jeśli pacjent stosuje również insulinę, lekarz poinformuje w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku Formetic SR.

Lek Formetic SR stosowany jako jedyny lek (stan przedcukrzycowy)
Zwykle jest stosowana dawka od 1000 mg do 1500 mg metforminy raz na dobę w czasie posiłku lub po posiłku. Lekarz ocenia, czy leczenie należy kontynuować, na podstawie regularnego badania stężenia glukozy we krwi oraz czynników ryzyka.

Kontrola leczenia
– Lekarz zleci regularne badanie stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Formetic SR w zależności od wartości stężeń glukozy we krwi. Należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne do lekarza. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób w podeszłym wieku.
– Lekarz, co najmniej raz w roku, sprawdzi czynność nerek pacjenta. Częstsze kontrole mogą być konieczne u osób w podeszłym wieku lub jeśli u pacjenta czynność nerek nie jest prawidłowa.

Jak stosować lek Formetic SR
Lek należy stosować doustnie z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Pozwoli to uniknąć działań niepożądanych, związanych z trawieniem.

Nie należy kruszyć lub żuć tabletek. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Jeśli po pewnym czasie pacjent będzie mieć wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Formetic SR niż zalecana, może wystąpić kwasica mleczanowa.

Objawy kwasicy mleczanowej są niecharakterystyczne i są to wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie, któremu towarzyszy silne zmęczenie i trudności w oddychaniu. Inne objawy to obniżenie temperatury ciała i wolniejsze bicie serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy odstawić Formetic SR i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Formetic SR należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. W czasie stosowania tego leku nie wolno pić alkoholu. Alkohol może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub u osób niedożywionych. Dotyczy to także leków zawierających alkohol.

Nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie stosowania jakichkolwiek leków - zobacz więcej.

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży leczenie cukrzycy wymaga stosowania insuliny. Nie należy stosować leku Formetic SR, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje mieć dziecko lub karmi piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, aby mógł odpowiednio zmienić leczenie.

Ulotka – skutki uboczne



Charakterystyka, właściwości farmakologiczne



Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
(5 ocen, średnia: 4,40 na 10)
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here