Lyxumia

Lyxumia to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera substancję czynną liksysenatyd. Jest to lek podawany we wstrzyknięciach, stosowany w celu poprawy kontroli stężenia cukru we krwi przez organizm, gdy stężenie cukru jest zbyt wysokie. Lek stosuje się u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Lyxumia jest dostępna na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lyxumia zawiera substancję czynną liksysenatyd.

Jest lekiem podawanym we wstrzyknięciach, stosowanym w celu poprawy kontroli stężenia cukru we krwi przez organizm wtedy, gdy stężenie cukru jest zbyt wysokie. Lek stosuje się u osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

Lek Lyxumia stosowany jest z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, wtedy gdy ich stosowanie nie wystarcza do kontroli stężenia cukru we krwi. Leki te to:
• doustne leki przeciwcukrzycowe (takie jak metformina, pioglitazon, leki będące pochodnymi sulfonylomocznika) i (lub)
• insulina podstawowa, rodzaj insuliny działającej przez cały dzień.

Skład

Substancją czynną leku jest liksysenatyd.
– Każda dawka leku Lyxumia 10 zawiera 10 mikrogramów liksysenatydu (50 mikrogramów/ml).
– Każda dawka leku Lyxumia 20 zawiera 20 mikrogramów liksysenatydu (100 mikrogramów/ml).

Pozostałe składniki to: glicerol 85%, sodu octan trójwodny, metionina, metakrezol, kwas solny (do ustalenia pH), roztwór wodorotlenku sodu (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Ile należy wstrzyknąć
• Dawka początkowa wynosi 10 mikrogramów raz na dobę przez pierwsze 14 dni – wstrzyknięcia z użyciem zielonego wstrzykiwacza.
• Dawka po tym okresie wynosi 20 mikrogramów raz na dobę – wstrzyknięcia z użyciem fioletowego wstrzykiwacza.

Kiedy wstrzykiwać
Lek Lyxumia należy wstrzykiwać w ciągu godziny poprzedzającej którykolwiek posiłek dnia. Po wybraniu najbardziej odpowiadającej pory spożywania posiłku, zaleca się podawać lek Lyxumia przed
tym samym posiłkiem każdego dnia.

Gdzie wstrzykiwać
Lek Lyxumia należy wstrzykiwać podskórnie (pod skórę) w okolicy brzucha, uda lub ramienia.

Informacje dotyczące stosowania fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczy
Przed pierwszym zastosowaniem wstrzykiwacza, lekarz prowadzący lub pielęgniarka poinstruuje pacjenta jak wstrzykiwać lek Lyxumia.
• Zawsze należy zapoznać się z „Instrukcją użycia” dołączoną do opakowania.
• Zawsze należy stosować wstrzykiwacz w sposób opisany w „Instrukcji użycia”.

Inne ważne informacje dotyczące stosowania fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczy
W „Instrukcji użycia” zamieszczono więcej informacji dotyczących stosowania wstrzykiwaczy. Najważniejsze z nich to:
• Do każdego wstrzyknięcia należy zawsze używać nowej igły. Po każdym użyciu igłę należy wyrzucić.
• Należy używać wyłącznie igieł przeznaczonych do stosowania z wstrzykiwaczem Lyxumia (patrz “Instrukcja użycia” w ząłączonej poniżej ulotce).
• Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza Lyxumia należy go koniecznie aktywować. Służy to upewnieniu się, że wstrzykiwacz działa poprawnie oraz że dawka leku podawana w pierwszym wstrzyknięciu jest prawidłowa.
• Jeśli wydaje się pacjentowi, że wstrzykiwacz Lyxumia jest uszkodzony, nie należy go używać. Należy nabyć nowy wstrzykiwacz. Nie należy próbować naprawiać wstrzykiwaczy.

Przedawkowanie

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Lyxumia, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zbyt duża ilość leku Lyxumia może spowodować nudności lub wymioty.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Lyxumia nie należy stosować w ciąży. Nie wiadomo, czy lek Lyxumia może mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko.

Leku Lyxumia nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy lek Lyxumia wydzielany jest do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Lyxumia

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Lyxumia (forum)

Stosujesz Lyxumia? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Lyxumia. Podziel się doświadczeniami na forum.