Absenor

Absenor to preparat oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy o działaniu przeciwpadaczkowym. Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych oraz leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany.

Altein

Altein to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Altein jest dostępny na receptę.

Amizepin

Amizepin

Amizepin to lek przeciwpadaczkowy (przeciwdrgawkowy) dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych, takich jak neuralgia nerwu trójdzielnego. Ponadto, stosuje się go również w zapobieganiu dwubiegunowym zaburzeniom nastroju i w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego, czyli objawów pojawiających się u osób uzależnionych od alkoholu, gdy przestaną pić lub znacznie ograniczą spożycie alkoholu.

Amizepin PPH

Amizepin PPH to lek w formie tabletek, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest to lek przeciwdrgawkowy, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, może też modyfikować pewien rodzaj bólu i regulować zaburzenia nastroju. Stosowany jest w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych (takich jak neuralgia nerwu trójdzielnego). Lek jest dostępny na receptę.

Arkvimma

Arkvimma to lek przeciwpadaczkowy zawierający lakozamid. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia liczby napadów (drgawek) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4 roku życia. Produkt leczniczy Arkvimma jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Brieka

Brieka to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek Brieka, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie usuwa w pełni objawów choroby. Lek Brieka powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Brieka nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Ponadto, Brieka jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.

Cezarius

Cezarius to lek przeciwpadaczkowy, dostępny na receptę. Jest stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką. Ponadto, jest używany w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Cezarius występuje w postaci tabletek powlekanych oraz roztworu doustnego.

Convival chrono

Convival Chrono to lek przeciwpadaczkowy, który wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Stosuje się go w leczeniu różnych postaci padaczki oraz manii, występującej w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek jest wydawany na podstawie recepty.

Cosim

Cosim to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany jako lek pojedynczy lub wspomagający w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat z padaczką. Lek jest dostępny na receptę.

Depakine

Depakine to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną walproinian sodu. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, zarówno u dorosłych, jak i dzieci, samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi. Depakine jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują napady uogólnione (miokloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne, napady nieświadomości), napady częściowe (proste lub złożone, wtórnie uogólnione) oraz zespoły specyficzne (Westa, Lennoxa i Gastauta).

Depakine chrono

Depakine Chrono to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Zawiera kombinację dwóch substancji przeciwpadaczkowych: kwasu walproinowego i walproinianu sodu. Stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki u dorosłych i dzieci, zarówno jako lek pojedynczy, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Lek ten jest również wskazany do leczenia epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Depakine Chronosphere

Depakine Chronosphere to lek przeciwdrgawkowy dostępny na receptę, który zawiera substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów uogólnionych (mioklonicznych, toniczno-klonicznych, atonicznych, mieszanych), częściowych (proste lub złożone, wtórnie uogólnione) oraz zespołów specyficznych (Westa, Lennoxa i Gastauta). Dawkowanie powinno być uzależnione od skuteczności klinicznej.

Dipromal

Dipromal to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Posiada działanie przeciwpadaczkowe i jest stosowany w leczeniu wszystkich postaci padaczki. Jest dostępny na receptę.

Dretacen

Dretacen jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Jest zalecany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów powyżej 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Dretacen jest dostępny na receptę.

Egzysta

Egzysta to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak padaczka, ból neuropatyczny oraz uogólnione zaburzenia lękowe u osób dorosłych. Ból neuropatyczny, który może mieć pochodzenie obwodowe lub ośrodkowe, jest jednym z najczęstszych powodów stosowania leku Egzysta. Preparat ten doskonale radzi sobie z redukowaniem bólu neuropatycznego. Lek Egzysta sprawdza się również w leczeniu padaczki oraz zaburzeń lękowych.

Eliptus

Eliptus to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Eliptus jest dostępny na receptę.

Epigapent

Epigapent to lek zawierający substancję czynną gabapentynę, która jest stosowana w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego. Jest to lek na receptę. Epigapent należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów).

Epilac

Epilac to lek przeciwpadaczkowy zawierający lakozamid. Jest stosowany w monoterapii lub jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką. Epilac jest dostępny na receptę.

EPILANTIN

Epilantin to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną lakozamid. Jest stosowany w leczeniu padaczki, a jego celem jest zmniejszenie liczby napadów. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat w leczeniu typu padaczki charakteryzującej się występowaniem napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Epiramat

Epiramat to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Stosuje się go w leczeniu różnych typów padaczki. Wykazuje również działanie w zapobieganiu migrenie. Lek ten jest przeznaczony dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 2 lat.

Epistatus

Epistatus to lek, który zawiera substancję czynną midazolam z grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Jest stosowany w celu zatrzymania przedłużających się napadów drgawkowych u dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat do mniej niż 18 lat. Lek ten powinien być podawany wyłącznie przez rodziców lub opiekunów, gdy u dziecka zdiagnozowano padaczkę. Epistatus jest dostępny na receptę.

Epitop

Epitop to lek zawierający substancję czynną topiramat, który należy do grupy leków zwanych przeciwdrgawkowymi lub przeciwpadaczkowymi. Stosowany jest w leczeniu różnych typów padaczki u dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych. W przypadku osób dorosłych stosowany jest również w zapobieganiu wystąpienia bólów migrenowych. Lek jest dostępny na receptę.

Epitoram

Epitoram to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną topiramat. Stosuje się go w leczeniu różnych typów padaczki. Wykazuje również działanie w zapobieganiu migrenie. Lek ma postać tabletek powlekanych. Epitoram jest dostępny na receptę.

Epitrigine

Epitrigine to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną lamotryginę. Działa poprzez blokowanie impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe. Stosuje się go w leczeniu różnych form padaczki oraz w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Eprilexan

Eprilexan to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie lewetyracetam. Jest stosowany w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Lek ten może być stosowany pojedynczo, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Eprilexan jest dostępny na receptę.

Eptimal

Eptimal to lek zawierający substancję czynną topiramat, który należy do grupy leków zwanych przeciwdrgawkowymi lub przeciwpadaczkowymi. Jest stosowany w leczeniu różnych typów padaczki u dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych, a także w zapobieganiu często nawracającej migrenie u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Eslibon

Lek Eslibon występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę. Każda tabletka zawiera 200 mg, 400 mg, 600 mg lub 800 mg octanu eslikarbazepiny. Eslikarbazepina jest lekiem przeciwpadaczkowym. Lek jest stosowany w leczeniu padaczki.

Etibral

Etibral to lek przeciwpadaczkowy stosowany w leczeniu napadów w padaczce. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Jest dostępny na receptę.

Etopro

Etopro to lek zawierający substancję czynną topiramat. Jest stosowany w różnych postaciach padaczki, zarówno jako lek podawany samodzielnie (monoterapia), jak i jako lek uzupełniający do innej terapii. Etopro ma również działanie przeciwmigrenowe, co oznacza, że jest stosowany do zapobiegania bólom głowy u osób powyżej 18 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Finlepsin

Finlepsin to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów częściowych z objawami prostymi i złożonymi, napadów padaczkowych uogólnionych oraz napadów występujących podczas snu. Finlepsin jest również stosowany w leczeniu idiopatycznych nerwobólów, takich jak nerwoból nerwu trójdzielnego i nerwu językowo-gardłowego. Lek jest dostępny na receptę.

Finlepsin retard

Finlepsin retard to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów częściowych oraz napadów uogólnionych. Lek jest również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, takiego jak idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego i nerwu językowo-gardłowego. Finlepsin retard jest dostępny na receptę.

Gabacol

Gabacol to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną gabapentynę. Jest stosowany w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Gabacol jest dostępny na receptę.

Gabagamma

Gabagamma to lek przeciwdrgawkowy, którego substancją czynną jest gabapentyna. Jest stosowany w leczeniu różnych postaci padaczki, w tym napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie. Gabagamma znajduje również zastosowanie w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Lek jest dostępny na receptę.

Gabapentin Aurobindo

Gabapentin Aurobindo to lek przeciwpadaczkowy, który jest również stosowany w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa i nerwoból po przebytym półpaścu. Substancją czynną jest gabapentyna, która łatwo przenika do mózgu i zapobiega występowaniu napadów drgawkowych. Gabapentin Aurobindo jest stosowany jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Jest również wskazany w monoterapii napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy Gabapentin Aurobindo jest dostępny na receptę na podstawie dostępnych informacji.

Gabapentin Aurovitas

Gabapentin Aurovitas to lek, który należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Substancją czynną leku jest gabapentyna. Lek ten ma postać kapsułek twardych. Gabapentin Aurovitas jest dostępny na receptę.

Gabapentin Teva

Gabapentin Teva to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną gabapentynę. Jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu padaczki oraz obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wskazany jest do stosowania jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Gabapentin Teva jest również wskazany do stosowania w monoterapii napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

Gabatem

Gabatem, znany również jako gabapentyna, to lek przeciwpadaczkowy i przeciwbólowy. Jest stosowany w leczeniu napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi zarówno w monoterapii jak i w leczeniu wspomagającym u dorosłych i u dzieci powyżej 6 roku życia. Gabapentyna jest również stosowana w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych1. Ten lek jest dostępny na receptę.

Gabrion

Gabrion to lek przeciwpadaczkowy, którego substancją czynną jest gabapentyna. Jest stosowany w leczeniu padaczki, a także różnych typów bólu nerwowego. Gabrion jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Gabrionu jest leczenie wspomagające napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Ponadto, Gabrion można stosować w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych.

Grimodin

Grimodin to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu ataków padaczki i zapobieganiu im. Jest dostępny jako lek dodatkowy w terapii padaczki. Lek ten jest również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, czyli bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Grimodin jest dostępny na receptę.

Inovelon

Inovelon to lek, który zawiera substancję czynną rufinamid. Jest to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu napadów padaczkowych u pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta. Rufinamid działa poprzez zmniejszenie aktywności elektrycznej w mózgu, co pomaga zapobiegać napadom padaczkowym. Inovelon jest dostępny na receptę.

Leki przeciwpadaczkowe (na receptę)

Lista leków stosowanych w leczeniu padaczki (epilepsji).

Zobacz także:

Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona
Migrena
Pamięć i koncentracja
Stwardnienie rozsiane (SM)
Wszystkie leki neurologiczne

Padaczka – co to za choroba?

Padaczka to przewlekła choroba mózgu, która wywołuje szereg objawów. Pojawia się zazwyczaj po 20 roku życia, jednakże nie jest to regułą. Jej przyczyn upatruje się często w uszkodzeniach mózgu jeszcze w okresie życia płodowego oraz powstałych nieprawidłowości przy porodzie. Za pojawienie się epilepsji mogą być również odpowiedzialne nowotwory układu nerwowego, znaczne urazy głowy czy stwardnienie rozsiane.
Objawy padaczki są różne, w zależności od rodzaju napadu.

Napady niedrgawkowe odznaczają się głównie krótkotrwałą utratą świadomości. Często towarzyszy mu zjawisko mrugania powiekami czy zapatrzenia (spoglądania w jeden punkt bez kontaktu z otoczeniem)
Napady drgawkowe charakteryzują się nagłym napięciem mięśni. Często towarzyszy im wygięcie ciała w łuk oraz zatrzymanie oddechu. Zaraz po tym następują drgawki trwające kilka minut. Podczas tego typu napadów czasem występuje również szczękościsk czy mimowolne oddanie potrzeb fizjologicznych.

Istnieją również częściowe napady epilepsji. Wiążą się one z zaburzeniami zmysłów oraz poczucia równowagi. Często występują również drgawki jednej połowy ciała czy tylko jednej kończyny. Szczególnie niebezpiecznymi objawami są zaburzenia świadomości w tym zaburzenia poznawcze, zaniki pamięci czy dezorientacja w terenie.

Leki na padaczkę

Leczenie padaczki polega przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym. Lek dobierany jest w zależności od postaci epilepsji, rodzaju i częstotliwości napadów. Jego zadaniem jest zapobieganie wystąpieniu napadów padaczkowych. Dzięki niemu osoby dotknięte epilepsją zyskują większą kontrolę nad chorobą. Według badań jest to około 70% pacjentów, którzy zdecydowali się na leczenie tą metodą.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja:

Miłorząb japoński