Absenor

Absenor jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Walproinian sodu należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i jest stosowany w leczeniu pewnych postaci padaczki, takich jak: – pewne postaci krótkotrwałych napadów nieświadomości w wyniku zaburzeń czynności mózgu (petit mal), – nagłe skurcze mięśni (napady miokloniczne), – rytmiczne napady drgawkowe w połączeniu z napięciem mięśni (grand mal), – mieszane postacie wyżej wymienionych zaburzeń. Absenor może być również stosowany w padaczce niereagującej … Czytaj dalej

Altein

Lek Altein jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Altein jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: § u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub … Czytaj dalej

Amizepin

Amizepin

Amizepin należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, może też modyfikować pewien rodzaj bólu i regulować zaburzenia nastroju. Amizepin jest stosowany: – w leczeniu niektórych rodzajów padaczki – w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych, takich jak np. neuralgia nerwu trójdzielnego. Nie może być stosowany w bólach innego pochodzenia. – w zapobieganiu dwubiegunowym zaburzeniom nastroju (naprzemiennym epizodom depresji i manii). Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? … Czytaj dalej

Amizepin PPH

Amizepin PPH należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, może też modyfikować pewien rodzaj bólu i regulować zaburzenia nastroju. Amizepin PPH jest stosowany: • w leczeniu niektórych rodzajów padaczki • w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych, takich jak neuralgia nerwu trójdzielnego. Nie może być stosowany w bólach innego pochodzenia. • w zapobieganiu dwubiegunowym zaburzeniom nastroju – zaburzenie psychiczne charakteryzujące się cyklicznymi, naprzemiennymi epizodami depresji i manii … Czytaj dalej

Arkvimma

Lek Arkvimma zawiera lakozamid, który należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Leki te są stosowane w leczeniu padaczki. • Lek ten został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów (drgawek). • Lek Arkvimma stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat. • Jest stosowany w leczeniu pewnej postaci padaczki, którą określa się jako napady częściowe z wtórnym uogólnieniem lub bez takiego uogólnienia. W tej postaci … Czytaj dalej

Brieka

Brieka należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Padaczka Lek Brieka jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek Brieka, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie usuwa w pełni objawów choroby. Lek Brieka powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Brieka nie powinno się … Czytaj dalej

Cezarius

Lek CEZARIUS jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek CEZARIUS jest stosowany: · jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. · jako lek uzupełniający stosowany razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. – w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i noworodków w wieku od 1 … Czytaj dalej

Convival chrono

Lek Convival Chrono ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancję czynną walproinian sodu, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi. Convival Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Lek Convival Chrono jest stosowany w leczeniu: – padaczki, w napadach uogólnionych: • napady miokloniczne; • napady toniczno-kloniczne; • napady atoniczne; • … Czytaj dalej

Cosim

Co to jest lek Cosim Lek Cosim zawiera lakozamid. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Są to leki stosowane w leczeniu padaczki. • Ten lek został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów drgawkowych. W jakim celu stosuje się lek Cosim • Lek Cosim jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat. • Lek Cosim jest stosowany w leczeniu typu padaczki, nazywanej napadami częściowymi … Czytaj dalej

Depakine

Lek Depakine ma postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zawiera substancję czynną walproinian sodu. Walproinian sodu należy do grupy leków przeciwdrgawkowych. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych typach padaczki u ludzi. Lek Depakine stosuje się: – w stanach padaczkowych, w których benzodiazepiny podawane dożylnie są nieskuteczne; – w napadach gromadnych; – w leczeniu napadów drgawkowych, kiedy doustne leczenie jest okresowo niemożliwe, ze względu na stan świadomości lub niemożność połykania, … Czytaj dalej

Depakine chrono

Lek Depakine Chrono ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancje czynne: walproinian sodu i kwas walproinowy, które należą do grupy środków przeciwpadaczkowych i wywierają działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi. Depakine Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Depakine Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu: – Padaczki, w napadach uogólnionych: • napady miokloniczne, • napady toniczno-kloniczne, … Czytaj dalej

Depakine Chronosphere

Lek Depakine Chronosphere jest granulatem o przedłużonym uwalnianiu (w skład którego wchodzą mikrogranulki o średnicy od 350 µm do 450 µm) i zawiera jako substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Depakine Chronosphere jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Lek Depakine Chronosphere jest stosowany w leczeniu: – Padaczki, napadach uogólnionych: • napadach mioklonicznych • napadach toniczno-klonicznych • napadach atonicznych • napadach mieszanychnapadach częściowych: • napadach prostych lub złożonych … Czytaj dalej

Dipromal

Dipromal jest lekiem przeciwdrgawkowym. Dokładny mechanizm tego działania nie jest w pełni poznany, jednak przypuszcza się, ze polega na zwiększaniu stężenia jednej z substancji uczestniczących w procesie przewodzenia bodźców w obrębie mózgu – kwasu gamma-aminomasłowego. Lek Dipromal stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki, a w szczególności: – padaczki o napadach pierwotnie uogólnionych (petit mal, grand mal); – padaczki mioklonicznej; – padaczki światloczulej; – innych postaci padaczki – jako lek … Czytaj dalej

Dretacen

Dretacen jest lekiem przeciwpadaczkowym (stosowanym w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce). Dretacen stosuje się: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i u młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką, – jako terapię wspomagającą inne leki przeciwpadaczkowe w leczeniu: – napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia,o napadów mioklonicznych u dorosłych … Czytaj dalej

Egzysta

Powszechnym schorzeniem o podłożu neurologicznym jest padaczka, na którą obecnie choruje blisko 1% populacji. Tego typu zaburzenie objawia się niespodziewanymi i napadowymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych, które prowadzą do silnych wstrząsów związanych z utratą świadomości. Przyczyny padaczki mogą być bardzo różnorodne. Czynniki mogące przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia neurologicznego to między innymi choroby nowotworowe, zapalenie mózgu i opon mózgowych, krwotok podpajęczynówkowy, toksyczno-metaboliczne uszkodzenia tkanki mózgowej oraz uwarunkowania genetyczne. Wyróżnia … Czytaj dalej

Eliptus

Eliptus jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Eliptus jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez … Czytaj dalej

Epigapent

Epigapent należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Epigapent jest gabapentyna. Epigapent jest wskazany w leczeniu : • różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo ograniczone są do określonych obszarów mózgu i rozprzestrzeniają się lub nie rozprzestrzeniają na inne części mózgu). Lekarz przepisuje Epigapent w leczeniu padaczki, kiedy dotychczasowe leczenie nie zapobiega w pełni napadom. Epigapent należy … Czytaj dalej

Epilac

Co to jest lek Epilac Lek zawiera lakozamid. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi, które są stosowane w leczeniu padaczki. • Ten lek został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów. W jakim celu stosuje się lek Epilac • Lek jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat. • Lek jest stosowany w leczeniu typu padaczki, nazywanej napadami częściowymi i częściowymi wtórnie uogólnionymi. • … Czytaj dalej

Epiramat

Epiramat jest lekiem przeciwpadaczkowym. Wykazuje też działanie w zapobieganiu migrenie. Mechanizm działania przeciwpadaczkowego polega na modulowaniu aktywności substancji chemicznych znajdujących się w mózgu, które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych. Epiramat wskazany jest w leczeniu różnych typów padaczki: – w monoterapii lub jako lek uzupełniający u dorosłych i u dzieci (w wieku 2 lat lub powyżej) z częściowymi napadami padaczkowymi lub wtórnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi. – jako lek uzupełniający … Czytaj dalej

Epistatus

Lek Epistatus 10 mg, roztwór do stosowania w jamie ustnej zawiera jako substancję czynną midazolam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek Epistatus stosowany jest w celu zatrzymania przedłużających się napadów drgawkowych („ataku”) u dzieci i młodzieży (10 lat do mniej niż 18 lat). Ten lek może być podawany tylko przez rodziców lub opiekunów, gdy u dziecka została rozpoznana padaczka. Lekarz prowadzący pacjenta powinien przekazać rodzicom lub opiekunom instrukcje, … Czytaj dalej

Epitop

Lek Epitop należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany: • jako pojedynczy lek w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat, • wraz z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat, • w zapobieganiu bólom migrenowym u osób dorosłych. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest … Czytaj dalej

Epitoram

Lek Epitoram należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat; • wraz z innymi lekami w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat; • w zapobieganiu bólom migrenowym u osób dorosłych. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? • Substancją czynną leku … Czytaj dalej

Epitrigine

Lek Epitrigine należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi. Stosuje się go w leczeniu dwóch schorzeń – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Działanie leku Epitrigine w leczeniu padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe. • U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej, lek Epitrigine może być stosowany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu padaczki. Lek Epitrigine może być także stosowany … Czytaj dalej

Eprilexan

Lek Eprilexan jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Eprilexan jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako uzupełniający lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: o u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, o u pacjentów … Czytaj dalej

Eptimal

Lek Eptimal należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Jest on stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów padaczkowych u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat; – wraz z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat; – w zapobieganiu bólom migrenowym u dorosłych. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest topiramat. Każda tabletka powlekana zawiera … Czytaj dalej

Eslibon

Eslibon zawiera substancję czynną octan eslikarbazepiny. Eslibon należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi, stosowanych w leczeniu padaczki, stanu w którym u pacjenta powtarzają się napady padaczkowe (drgawki). Lek Eslibon jest stosowany: – jako jeden lek (monoterapia) u dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką; – z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (leczenie uzupełniające), u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat, u których występują napady padaczkowe obejmujące część mózgu … Czytaj dalej

Etibral

ETIBRAL jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). ETIBRAL jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u pacjentów w wieku od 4 lat w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, – u pacjentów w wieku … Czytaj dalej

Etopro

Etopro należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Może być stosowany: − jako jedyny lek w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat; − wraz z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat; − w zapobieganiu bólom migrenowym u osób dorosłych. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną leku jest … Czytaj dalej

Finlepsin

Lek Finlepsin zawiera karbamazepinę, związek o budowie trójpierścieniowej, o działaniu głównie przeciwdrgawkowym, także neurotropowym i psychotropowym. Działa też przeciwbólowo np. w przypadkach nerwobólu nerwu trójdzielnego i w innych bólach napadowych. Mechanizm działania przeciwdrgawkowego karbamazepiny jest tylko częściowo poznany; lek prawdopodobnie blokuje szerzenie się nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Wskazaniami do stosowania leku Finlepsin są: – padaczka: napady częściowe proste i złożone; napady uogólnione toniczno-kloniczne (szczególnie wtórnie uogólnione), występujące w czasie … Czytaj dalej

Finlepsin retard

Lek Finlepsin retard zawiera karbamazepinę, związek o budowie trójpierścieniowej, o działaniu głównie przeciwdrgawkowym, także neurotropowym i psychotropowym. Działa też przeciwbólowo np. w przypadkach nerwobólu nerwu trójdzielnego i w innych bólach napadowych. Mechanizm działania przeciwdrgawkowego karbamazepiny jest tylko częściowo poznany; lek prawdopodobnie blokuje szerzenie się nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Wskazaniami do stosowania leku Finlepsin retard są: – padaczka: napady częściowe proste i złożone; napady uogólnione toniczno-kloniczne (szczególnie wtórnie uogólnione), występujące … Czytaj dalej

Gabacol

Gabacol należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Gabacol jest gabapentyna. Gabacol jest wskazany w leczeniu: • różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Gabacol przepisywany jest jako lek wspomagający w leczeniu padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapobiega w pełni napadom. … Czytaj dalej

Gabagamma

Gabagamma należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Gabagamma jest gabapentyna. Lek Gabagamma stosowany jest: • w leczeniu różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i, które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Lek przepisywany jest jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego opanowania napadów. … Czytaj dalej

Gabapentin Aurobindo

Gabapentin Aurobindo należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu wskutek uszkodzenia nerwów). Gabapentin Aurobindo stosuje się w leczeniu: – różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych ograniczonych początkowo do pewnych okolic mózgu, niezależnie od tego, czy napady rozprzestrzeniają się do innych okolic mózgu, czy nie). Lekarz przepisuje Gabapentin Aurobindo w celu leczenia padaczki, jeśli wcześniej stosowane leczenie nie pozwala na pełne zapobieganie napadom padaczkowym. Gabapentin … Czytaj dalej

Gabapentin Aurovitas

Gabapentin Aurovitas należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Gabapentin Aurovitas jest gabapentyna. Lek Gabapentin Aurovitas jest wskazany w leczeniu: – Różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Gabapentin Aurovitas przepisywany jest jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie … Czytaj dalej

Gabapentin Teva

Gabapentin Teva należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Gabapentin Teva jest gabapentyna. Lek Gabapentin Teva jest stosowany w leczeniu: – różnych postaci padaczki (napadów padaczkowych początkowo ograniczonych do określonych miejsc w mózgu, które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Lekarz przepisuje lek Gabapentin Teva jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia … Czytaj dalej

Gabatem

Gabatem należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją cynną leku Gabatem jest gabapentyna. Gabatem jest wskazany w leczeniu: – różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Gabatem przepisywany jest jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia pełnego zapobiegania napadom. Gabatem … Czytaj dalej

Gabrion

Substancją czynną leku Gabrion jest gabapentyna. Gabapentyna należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego. Padaczka: Gabrion jest stosowany w leczeniu różnych postaci napadów drgawkowych (napadów, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się lub nie rozprzestrzeniają się na resztę mózgu). Lekarz przepisze lek Gabrion pacjentowi jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego zapobiegania napadom. Lek Gabrion … Czytaj dalej

Grimodin

Grimodin należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Grimodin jest gabapentyna. Grimodin stosuje się w leczeniu: – różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Grimodin jest przepisywany jako lek wspomagający leczenie padaczki, gdy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego opanowania napadów. Grimodin … Czytaj dalej

Inovelon

Inovelon zawiera lek o nazwie rufinamid. Należy on do grupy leków przeciwpadaczkowych stosowanych w leczeniu padaczki (stanu, w którym pacjent ma napady padaczkowe lub drgawki). Lek Inovelon jest stosowany z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa i Gastauta u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat. Mianem zespołu Lennoxa i Gastauta określa się grupę ciężkich padaczek, w przypadku których pacjent doświadcza powtarzających się napadów … Czytaj dalej

Jactigen

Jactigen należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdrgawkowymi lub przecíwpadaczkowymí. Jactigen można stosować w celu leczenia różnych postaci padaczki u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych oraz w celu zapobiegania często nawracającym migrenowym bólom głowy u dorosłych. Jactigen można zażywać jako jedyny lek albo w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi do leczenia padaczki. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest topiramat. Każda tabletka … Czytaj dalej

Kapidokor

Lek Kapidokor jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Kapidokor jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia – u pacjentów … Czytaj dalej

Kartesada

Kartesada należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD) u dorosłych. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Kartesada jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i … Czytaj dalej

Keppra

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Keppra jest stosowany: • jako monoterapia (stosowanie samego leku Keppra) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części mózgu, … Czytaj dalej

Lackepila

Lek Lackepila jest stosowany w leczeniu pewnej postaci padaczki (patrz poniżej) u pacjentów w wieku 16 lat oraz starszych. Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki). Lek Lackepila jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, ale mogą następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione). Lek Lackepila został … Czytaj dalej

Lacosamide Accord

Lakozamid (Lacosamide Accord) jest stosowany w leczeniu pewnej postaci padaczki (patrz poniżej) u pacjentów w wieku od 16 lat. Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki). Lek Lacosamide Accord jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, ale mogą następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione). Lacosamide Accord … Czytaj dalej

Lacosamide Eignapharma

Co to jest lek Lacosamide EignapharmaLek Lacosamide Eignapharma zawiera lakozamid. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi, które są stosowane w leczeniu padaczki.• Ten lek został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów. W jakim celu stosuje się lek Lacosamide Eignapharma• Lek Lacosamide Eignapharma jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat.• Lek Lacosamide Eignapharma jest stosowany w leczeniu typu padaczki, nazywanej napadami częściowymi i … Czytaj dalej

Lacosamide Glenmark

Lek Lacosamide Glenmark zawiera lakozamid. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi, które stosuje się w leczeniu padaczki. • Ten lek został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów. W jakim celu stosuje się lek Lacosamide Glenmark • Lek Lacosamide Glenmark stosuje się u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat. • Lek Lacosamide Glenmark stosuje się w leczeniu typu padaczki, nazywanej napadami częściowymi i częściowymi wtórnie … Czytaj dalej

Lacosamide Stada

Co to jest lek Lacosamide Stada Lek Lacosamide Stada zawiera lakozamid. Należy on do grupy leków przeciwpadaczkowych. Leki te stosuje się w leczeniu padaczki. · Lek ten został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych (drgawek). W jakim celu stosuje się lek Lacosamide Stada · Lek Lacosamide Stada stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku co najmniej 4 lat. · Lek jest stosowany w leczeniu … Czytaj dalej

Lacosamide Teva

Lek Lacosamide Teva jest stosowany w leczeniu pewnej postaci padaczki (patrz poniżej) u pacjentów w wieku 16 lat oraz starszych. Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki). Lek Lacosamide Teva jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, ale mogą następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione). Lacosamide … Czytaj dalej

Lacosamide UCB

Lek Lacosamide UCB zawiera lakozamid. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi, które są stosowane w leczeniu padaczki. – Ten lek został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów. – Lek jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat. – Lek jest stosowany w leczeniu typu padaczki charakteryzującej się występowaniem napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych. – W tym rodzaju padaczki napady początkowo dotyczą tylko jednej strony … Czytaj dalej

Leki przeciwpadaczkowe (na receptę)

Lista leków stosowanych w leczeniu padaczki (epilepsji).

Zobacz także:

Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona
Migrena
Pamięć i koncentracja
Stwardnienie rozsiane (SM)
Wszystkie leki neurologiczne

Padaczka – co to za choroba?

Padaczka to przewlekła choroba mózgu, która wywołuje szereg objawów. Pojawia się zazwyczaj po 20 roku życia, jednakże nie jest to regułą. Jej przyczyn upatruje się często w uszkodzeniach mózgu jeszcze w okresie życia płodowego oraz powstałych nieprawidłowości przy porodzie. Za pojawienie się epilepsji mogą być również odpowiedzialne nowotwory układu nerwowego, znaczne urazy głowy czy stwardnienie rozsiane.
Objawy padaczki są różne, w zależności od rodzaju napadu.

Napady niedrgawkowe odznaczają się głównie krótkotrwałą utratą świadomości. Często towarzyszy mu zjawisko mrugania powiekami czy zapatrzenia (spoglądania w jeden punkt bez kontaktu z otoczeniem)
Napady drgawkowe charakteryzują się nagłym napięciem mięśni. Często towarzyszy im wygięcie ciała w łuk oraz zatrzymanie oddechu. Zaraz po tym następują drgawki trwające kilka minut. Podczas tego typu napadów czasem występuje również szczękościsk czy mimowolne oddanie potrzeb fizjologicznych.

Istnieją również częściowe napady epilepsji. Wiążą się one z zaburzeniami zmysłów oraz poczucia równowagi. Często występują również drgawki jednej połowy ciała czy tylko jednej kończyny. Szczególnie niebezpiecznymi objawami są zaburzenia świadomości w tym zaburzenia poznawcze, zaniki pamięci czy dezorientacja w terenie.

Leki na padaczkę

Leczenie padaczki polega przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym. Lek dobierany jest w zależności od postaci epilepsji, rodzaju i częstotliwości napadów. Jego zadaniem jest zapobieganie wystąpieniu napadów padaczkowych. Dzięki niemu osoby dotknięte epilepsją zyskują większą kontrolę nad chorobą. Według badań jest to około 70% pacjentów, którzy zdecydowali się na leczenie tą metodą.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja:

Miłorząb japoński