Leki przeciwpadaczkowe (na receptę)

Lista leków stosowanych w leczeniu padaczki (epilepsji).

Zobacz także:

Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona
Migrena
Pamięć i koncentracja
Stwardnienie rozsiane (SM)
Wszystkie leki neurologiczne

Padaczka – co to za choroba?

Padaczka to przewlekła choroba mózgu, która wywołuje szereg objawów. Pojawia się zazwyczaj po 20 roku życia, jednakże nie jest to regułą. Jej przyczyn upatruje się często w uszkodzeniach mózgu jeszcze w okresie życia płodowego oraz powstałych nieprawidłowości przy porodzie. Za pojawienie się epilepsji mogą być również odpowiedzialne nowotwory układu nerwowego, znaczne urazy głowy czy stwardnienie rozsiane.
Objawy padaczki są różne, w zależności od rodzaju napadu.

Napady niedrgawkowe odznaczają się głównie krótkotrwałą utratą świadomości. Często towarzyszy mu zjawisko mrugania powiekami czy zapatrzenia (spoglądania w jeden punkt bez kontaktu z otoczeniem)
Napady drgawkowe charakteryzują się nagłym napięciem mięśni. Często towarzyszy im wygięcie ciała w łuk oraz zatrzymanie oddechu. Zaraz po tym następują drgawki trwające kilka minut. Podczas tego typu napadów czasem występuje również szczękościsk czy mimowolne oddanie potrzeb fizjologicznych.

Istnieją również częściowe napady epilepsji. Wiążą się one z zaburzeniami zmysłów oraz poczucia równowagi. Często występują również drgawki jednej połowy ciała czy tylko jednej kończyny. Szczególnie niebezpiecznymi objawami są zaburzenia świadomości w tym zaburzenia poznawcze, zaniki pamięci czy dezorientacja w terenie.

Leki na padaczkę

Leczenie padaczki polega przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym. Lek dobierany jest w zależności od postaci epilepsji, rodzaju i częstotliwości napadów. Jego zadaniem jest zapobieganie wystąpieniu napadów padaczkowych. Dzięki niemu osoby dotknięte epilepsją zyskują większą kontrolę nad chorobą. Według badań jest to około 70% pacjentów, którzy zdecydowali się na leczenie tą metodą.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja:

Miłorząb japoński