Levetiracetam Orion

Levetiracetam Orion to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Stosuje się go u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej choroby, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Lek jest także stosowany w przypadku wystąpienia napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Levetiracetam Orion, tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Lek Levetiracetam Orion stosowany jest:
– jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.
– u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy:
• w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i dzieci w wieku od pierwszego miesiąca życia.
• w leczeniu napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.
• w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Skład

Substancją czynną leku jest lewetyracetam.
250 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lewetyracetamu.
500 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg lewetyracetamu.
750 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 750 mg lewetyracetamu.
1000 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg lewetyracetamu.

Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K-30), talk, magnezu stearynian.
Otoczka:
Opadry Blue tabletki 250 mg: Hypromeloza 3 cP i 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, indygotyna, lak (E 132)

Opadry Yellow tabletki 500 mg: Hypromeloza 3 cP i 6 cP, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 132)

Opadry Orange tabletki 750 mg: Hypromeloza 3 cP i 6 cP,, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna, lak (E 132), żółcień pomarańczowa (E 110), żelaza tlenek, czerwony (E 132)

Opadry White tabletki 1000 mg: Hypromeloza 5 cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Dawkowanie

Levetiracetam Orion należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Levetiracetam Orion musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.
Należy przyjmować taką ilość tabletek, jaką zalecił lekarz.

Monoterapia
Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 roku życia):
Dawka: zawiera się pomiędzy 1000 mg i 3000 mg na dobę.
Podczas rozpoczynania leczenia lekiem, lekarz zaleci stosowanie najpierw niższej dawki przez okres 2 tygodni, a potem zmieni ją na najniższą dawkę zwykle stosowaną.

Terapia wspomagająca
Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:
Dawka: zawiera się pomiędzy 1000 mg i 3000 mg na dobę.

Dawkowanie u niemowląt i małych dzieci (w wieku od 6 do 23 miesięcy), u dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) ważących poniżej 50 kg:
Dawka: od 20 mg/kg masy ciała do 60 mg/kg masy ciała na dobę.

Levetiracetam Orion należy przyjmować dwa razy na dobę, raz rano i raz wieczorem, każdego dnia o tej samej porze.
Lekarz prowadzący przepisze najbardziej odpowiednią postać leku lewetyracetam w zależności od masy ciała pacjenta i dawki.

Przedawkowanie

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w przypadku przedawkowania leku Levetiracetam Orion były senność, pobudzenie, agresja, zmniejszenie czujności, zahamowanie oddychania i śpiączka.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Lekarz zaleci najlepsza metodę postępowania w leczeniu przedawkowania.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Levetiracetam Orion można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku Levetiracetam Orion nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.
Lek Levetiracetam Orion nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ryzyko dla płodu nie jest znane. W badaniach na zwierzętach lek Levetiracetam Orion stosowany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych, wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Ulotka Levetiracetam Orion

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Levetiracetam Orion (forum)

Stosujesz Levetiracetam Orion? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Levetiracetam Orion. Podziel się doświadczeniami na forum.