Altein

Lek Altein jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Altein jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: § u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub … Czytaj dalej

Cezarius

Lek CEZARIUS jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek CEZARIUS jest stosowany: · jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. · jako lek uzupełniający stosowany razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. – w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i noworodków w wieku od 1 … Czytaj dalej

Dretacen

Dretacen jest lekiem przeciwpadaczkowym (stosowanym w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce). Dretacen stosuje się: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i u młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką, – jako terapię wspomagającą inne leki przeciwpadaczkowe w leczeniu: – napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia,o napadów mioklonicznych u dorosłych … Czytaj dalej

Eliptus

Eliptus jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Eliptus jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez … Czytaj dalej

Eprilexan

Lek Eprilexan jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Eprilexan jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako uzupełniający lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: o u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, o u pacjentów … Czytaj dalej

Etibral

ETIBRAL jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). ETIBRAL jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u pacjentów w wieku od 4 lat w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, – u pacjentów w wieku … Czytaj dalej

Keppra

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Keppra jest stosowany: • jako monoterapia (stosowanie samego leku Keppra) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części mózgu, … Czytaj dalej

Lepsitam

Lek Lepsitam powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Lepsitam jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – u pacjentów w wieku od 1 miesiaca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego … Czytaj dalej

Levebon

Levebon, tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Levebon jest stosowany: • jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. • u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od … Czytaj dalej

Levetiracetam Accord

Lek Levetiracetam Accord jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Accord jest stosowany: • w monoterapii (stosowanie tylko jednego leku) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo występują w jednej … Czytaj dalej

Levetiracetam Actavis

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Actavis jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia (wtórne uogólnienie występuje wtedy, gdy drgawki rozprzestrzeniają się w mózgu) u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam … Czytaj dalej

Levetiracetam Actavis Group

Lek Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml roztwór doustny jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Actavis Group jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany … Czytaj dalej

Levetiracetam Apotex

Levetiracetam Apotex jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). • Levetiracetam Apotex jest stosowany jako jedyny lek u dorosłych i młodzieży w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: o u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie … Czytaj dalej

Levetiracetam Aurobindo

Lek Levetiracetam Aurobindo, tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Aurobindo stosowany jest · jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzież w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. · jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: · u dorosłych, młodzież, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów … Czytaj dalej

Levetiracetam Aurovitas

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Aurovitas jest stosowany: – jako monoterapia (stosowanie samego leku Levetiracetam Aurovitas) w leczeniu dorosłych i młodzieżyw wieku od 16 lat z nowozdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części mózgu, ale … Czytaj dalej

Levetiracetam Bluefish

Lek Levetiracetam Bluefish jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym w leczeniu: • napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca, • napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w … Czytaj dalej

Levetiracetam Fair-Med Healthcare

Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare jest stosowany: · jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. · jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego … Czytaj dalej

Levetiracetam Hospira

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Hospira jest stosowany: • jako monoterapia (stosowanie samego leku Levetiracetam Hospira) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części … Czytaj dalej

Levetiracetam Krka

Lek Levetiracetam Krka jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Krka jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką; – jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u dorosłych, młodzieży dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia w leczeniu napadów częściowych … Czytaj dalej

Levetiracetam Mylan

Lek Levetiracetam Mylan zawiera substancję czynną lewetyracetam. Lek Levetiracetam Mylan jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Mylan jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako uzupełniający lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym. ˗ u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych … Czytaj dalej

Levetiracetam NeuroPharma

Levetiracetam NeuroPharma 100 mg/ml, roztwór doustny jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam NeuroPharma jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowozdiagnozowaną padaczką; • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u dorosłych, młodzieży dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów … Czytaj dalej

Levetiracetam Orion

Lek Levetiracetam Orion, tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Orion stosowany jest: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. – u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy: • w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i dzieci w wieku od pierwszego miesiąca … Czytaj dalej

Levetiracetam PharmaSwiss

Levetiracetam PharmaSwiss jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Levetiracetam PharmaSwiss jest stosowany: – jako jedyny lek u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części mózgu, ale następnie mogą … Czytaj dalej

Levetiracetam Ratiopharm

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam ratiopharm jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu określonej postaci padaczki u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady na początku wywoływane są jedynie w jednej części mózgu, ale … Czytaj dalej

Levetiracetam Sanovel

Lek Levetiracetam Sanovel 250 mg tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym(lekiem stosowanymw leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Sanovel jest stosowany: • Jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • Jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: • u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego … Czytaj dalej

Levetiracetam SUN

Lewetyracetam SUN koncentrat jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Lewetyracetam SUN jest stosowany – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. – z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (w leczeniu wspomagającym): – u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych … Czytaj dalej

Levetiracetam Tablets

Levetiracetam tabletki powlekane to lek przeciwpadaczkowy (lek stosowany w leczeniu napadów padaczki). • Levetiracetam Tablets jest stosowany jako jedyny lek u pacjentów od 16. roku życia z nowo rozpoznaną padaczką w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Levetiracetam Tablets może też być stosowany w leczeniu skojarzonym u pacjentów, którzy przyjmują inne leki przeciwpadaczkowe w leczeniu: • napadów częściowych z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów … Czytaj dalej

Levetiracetam Teva

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Teva jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo występują w jednej części mózgu, ale następnie mogą … Czytaj dalej

Levetiracetam Zdrovit

Lek Levetiracetam Zdrovit, tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiracetam Zdrovit jest stosowany: • jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. • u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: o napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od … Czytaj dalej

Levetiracetam-Generics

Levetiracetam-Generics to lek przeciwpadaczkowy (lek stosowany w leczeniu napadów padaczki). Levetiracetam-Generics jest stosowany: • jako jedyny lek u pacjentów od 16. roku życia z nowo rozpoznaną padaczką w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. • u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – napadów częściowych z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów od 1. miesiąca życia, – napadów mioklonicznych u pacjentów od … Czytaj dalej

Levetiragamma

Lek Levetiragamma 250 mg jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Levetiragamma jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako dodatkowy lek u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy : – w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w … Czytaj dalej

Lewetyracetam PMCS

Lek Lewetyracetam PMCS jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Lewetyracetam PMCS jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką; • jako dodatkowy lek u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych, … Czytaj dalej

Matever

Lek Matever tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Matever jest stosowany: – w monoterapii (jako jedyny lek) u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką w leczeniu niektórych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo pojawiają się w jednej części … Czytaj dalej

Noepix

Lek Noepix 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Noepix jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką; • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: • u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku … Czytaj dalej

Normeg

Lek Normeg jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Normeg jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: − u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub … Czytaj dalej

Polkepral

Polkepral

Lek Polkepral jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Polkepral jest stosowany: • Jako jedyny lek (w monoterapii) w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 25 kg, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego … Czytaj dalej

Prepalepan

Prepalepan jest stosowany: – jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. – u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: − napadów częściowych wtórnie uogólnionych z lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 4 lat, − napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną, … Czytaj dalej

Pterocyn

Pterocyn jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Pterocyn jest stosowany: – jako jedyny lek w u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. – u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 1 miesiąca, – napadów mioklonicznych … Czytaj dalej

Symetra

Lek Symetra, tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Symetra jest stosowany: – jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. – u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 1 miesiąca … Czytaj dalej

Ticepro

Ticepro jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów padaczkowych). Ticepro jest stosowany: – jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. – jako lek uzupełniający u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: • napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u osób dorosłych i u dzieci o masie ciała … Czytaj dalej

Trund

Lek Trund jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Trund jest stosowany: • jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub … Czytaj dalej

Vetira

Vetira

Lek Vetira tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Vetira jest stosowany: 1. jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowozdiagnozowaną padaczką. 2. jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: – u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, – u … Czytaj dalej

Zelta

Lek Zelta jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce). Lek Zelta jest stosowany: · u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia · u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu: – napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, u pacjentów dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt … Czytaj dalej