Spis leków zawierających substancję: Lewetyracetam

Altein

Altein to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Altein jest dostępny na receptę.

Cezarius

Cezarius to lek przeciwpadaczkowy, dostępny na receptę. Jest stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką. Ponadto, jest używany w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Cezarius występuje w postaci tabletek powlekanych oraz roztworu doustnego.

Dretacen

Dretacen jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Jest zalecany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów powyżej 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Dretacen jest dostępny na receptę.

Eliptus

Eliptus to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Eliptus jest dostępny na receptę.

Eprilexan

Eprilexan to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie lewetyracetam. Jest stosowany w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Lek ten może być stosowany pojedynczo, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Eprilexan jest dostępny na receptę.

Etibral

Etibral to lek przeciwpadaczkowy stosowany w leczeniu napadów w padaczce. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Jest dostępny na receptę.

Keppra

Keppra to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie lewetyracetam. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką. Lek jest dostępny na receptę.

Lepsitam

Lepsitam to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów częściowych, napadów mioklonicznych oraz napadów toniczno-klonicznych. Lek jest dostępny na receptę i może być stosowany u dorosłych, młodzieży oraz dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia.

Levebon

Levebon to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną lewetyracetam. Stosowany jest w monoterapii, czyli jako jedyny lek, u osób powyżej 16 roku życia, celem leczenia napadów padaczkowych częściowych bądź częściowych wtórnie uogólnionych. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Accord

Levetiracetam Accord to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie lewetyracetam. Jest stosowany w monoterapii, czyli jako jedyny lek, u osób powyżej 16 roku życia, celem leczenia napadów padaczkowych częściowych bądź częściowych wtórnie uogólnionych. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Actavis

Levetiracetam Actavis to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Jest stosowany w monoterapii u osób powyżej 16 roku życia, celem leczenia napadów padaczkowych częściowych bądź częściowych wtórnie uogólnionych. Może być również stosowany jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca. Lek jest także stosowany w przypadku wystąpienia napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Levetiracetam Actavis Group

Levetiracetam Actavis Group to lek przeciwpadaczkowy, którego dokładny mechanizm działania nie jest jeszcze w pełni zrozumiany. Jest stosowany w monoterapii, czyli jako jedyny lek, w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Lek ten jest również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych, toniczno-klonicznych oraz w leczeniu idiopatycznej padaczki uogólnionej. Levetiracetam Actavis Group jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Apotex

Levetiracetam Apotex to lek przeciwpadaczkowy dostępny w postaci tabletek powlekanych. Stosowany jest u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej padaczki, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Może być również stosowany u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Aurobindo

Levetiracetam Aurobindo to lek przeciwpadaczkowy dostępny w postaci tabletek powlekanych. Stosowany jest u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej padaczki, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, a także w przypadku takich napadów u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Aurovitas

Levetiracetam Aurovitas to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Substancją czynną odpowiedzialną za działanie leku jest lewetyracetam. Lek ten działa poprzez regulację stężenia jonów wapnia w neuronach. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. Ze względu na postać (roztwór doustny), jest dedykowany również dzieciom już od 1 miesiąca życia.

Levetiracetam Bluefish

Levetiracetam Bluefish to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu napadów częściowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez niego, u pacjentów od 16. roku życia z nowo zdiagnozowaną padaczką. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Levetiracetam Fair-Med Healthcare

Levetiracetam Fair-Med Healthcare to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w monoterapii lub jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych rodzajów napadów padaczkowych. Może być stosowany u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Mechanizm działania lewetyracetamu nie jest w pełni poznany, ale wydaje się być różny od sposobu działania innych dostępnych obecnie leków przeciwpadaczkowych.

Levetiracetam Hospira

Levetiracetam Hospira to lek przeciwpadaczkowy, którego mechanizm działania nie jest w pełni poznany. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Lek jest również wskazany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych form padaczki u osób w różnym wieku. Levetiracetam Hospira jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Krka

Levetiracetam Krka to lek przeciwpadaczkowy. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Produkt Levetiracetam Krka jest również wskazany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych rodzajów napadów u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Mylan

Levetiracetam Mylan to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką.

Levetiracetam NeuroPharma

Levetiracetam NeuroPharma to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie lewetyracetam. Jest dostępny na receptę. Stosuje się go u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej padaczki, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Jest również stosowany w przypadku takich napadów u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca.

Levetiracetam Orion

Levetiracetam Orion to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Stosuje się go u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej choroby, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Lek jest także stosowany w przypadku wystąpienia napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Levetiracetam PharmaSwiss

Levetiracetam PharmaSwiss to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Produkt ten jest również wskazany jako terapia wspomagająca. Lek dostępny jest w postaci tabletek powlekanych oraz roztworu doustnego.

Levetiracetam Ratiopharm

Levetiracetam Ratiopharm to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki. Może być stosowany jako monoterapia u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, a także jako terapia wspomagająca u pacjentów w wieku od 1 miesiąca. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Sanovel

Levetiracetam Sanovel to lek przeciwpadaczkowy, którego mechanizm działania nie jest w pełni poznany. Jest stosowany w monoterapii napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów powyżej 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam SUN

Levetiracetam SUN to lek przeciwpadaczkowy. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również używany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych form padaczki u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam Tablets

Levetiracetam to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Stosuje się go w leczeniu różnych form padaczki u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Wskazany jest do stosowania jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów od 16. roku życia z nowo zdiagnozowaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych typów napadów.

Levetiracetam Teva

Levetiracetam Teva to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w monoterapii u osób powyżej 16 roku życia z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Lek jest także stosowany w przypadku wystąpienia napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Levetiracetam Zdrovit

Levetiracetam Zdrovit to lek przeciwpadaczkowy dostępny w postaci tabletek powlekanych. Jest stosowany u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej padaczki, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Lek jest również stosowany w przypadku wystąpienia napadów mioklonicznych u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną. Lek jest dostępny na receptę.

Levetiracetam-Generics

Levetiracetam-Generics to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Stosuje się go u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej padaczki, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Jest również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Levetiragamma

Levetiragamma to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Substancją aktywną leku jest lewetyracetam. Stosuje się go u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej choroby, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, a także w przypadku takich napadów u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca.

Lewetyracetam PMCS

Lewetyracetam PMCS to lek przeciwpadaczkowy dostępny w postaci tabletek powlekanych. Stosowany jest u pacjentów od 16. roku życia, w przypadku nowo zdiagnozowanej padaczki, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Jest również stosowany w przypadku takich napadów u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca. Lek jest dostępny na receptę.

Matever

Matever to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu napadów w padaczce. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Wskazania do stosowania Matever obejmują różne formy padaczki u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt.

Noepix

Noepix to lek, który zawiera substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany w leczeniu napadów w padaczce u dorosłych i dzieci od 1 miesiąca życia. Dostępny jest na receptę. Produkt występuje w postaci tabletek powlekanych oraz roztworu doustnego.

Normeg

Normeg to lek przeciwpadaczkowy, którego substancją czynną jest lewetyracetam. Stosowany jest jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych rodzajów napadów u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Lek Normeg jest dostępny na receptę.

Polkepral

Polkepral

Polkepral to lek przeciwpadaczkowy, który stosuje się w leczeniu napadów w padaczce. Może być stosowany jako jedyny lek (w monoterapii) u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Jest dostępny na receptę.

Prepalepan

Prepalepan to lek, którego substancją czynną jest lewetyracetam. Jest to lek przeciwpadaczkowy, który działa poprzez zmniejszenie nadmiernej aktywności neuronów w mózgu. Lek jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt. Prepalepan jest dostępny na receptę.

Pterocyn

Pterocyn to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany w leczeniu napadów padaczki u pacjentów powyżej 16 roku życia. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Pterocyn jest leczenie napadów częściowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez niego, u pacjentów z epilepsją.

Symetra

Lek Symetra jest lekiem przeciwpadaczkowym, który zawiera substancję czynną lewetyracetam. Stosowany jest jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Może być również stosowany u pacjentów, którzy przyjmują już inne leki przeciwpadaczkowe. Lek Symetra jest dostępny na receptę.

Ticepro

Ticepro to lek na receptę, który zawiera substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt. Lek ten jest przepisywany pacjentom, którzy nie reagują na inne leki przeciwpadaczkowe lub nie mogą ich stosować z powodu skutków ubocznych. Ticepro pomaga kontrolować objawy padaczki poprzez zmniejszenie liczby napadów.

Trund

Trund to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lewetyracetam. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Trund jest również wskazany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych form padaczki u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca. Lek jest dostępny na receptę.

Vetira

Vetira

Vetira to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie lewetyracetam. Jest stosowany jako monoterapia w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką. Może być również stosowany jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych form padaczki. Vetira jest dostępny na receptę.

Zelta

Zelta to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Może być również stosowany u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu różnych rodzajów napadów.