Levetiracetam Fair-Med Healthcare

Levetiracetam Fair-Med Healthcare to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w monoterapii lub jako terapia wspomagająca w leczeniu różnych rodzajów napadów padaczkowych. Może być stosowany u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Mechanizm działania lewetyracetamu nie jest w pełni poznany, ale wydaje się być różny od sposobu działania innych dostępnych obecnie leków przeciwpadaczkowych.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare jest stosowany:
· jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką.
· jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym:

– u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia
– u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych
– u pacjentów w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.

Skład

Substancją czynną jest lewetyracetam.

Pozostałe składniki leku to:
sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), glicerol (E 422), acesulfam potasowy (E 950), maltitol ciekły (E 965), aromat malinowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Monoterapia
Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat):
Zazwyczaj stosowana dawka: od 10 ml (1000 mg) do 30 ml (3000 mg) na dobę, podzielone na dwie dawki na dobę.
Jeżeli pacjent przyjmuje lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę.

Leczenie wspomagające
Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 10 ml (1000 mg) do 30 ml (3000 mg) na dobę, podzielone na dwie dawki na dobę.

Dawka u niemowląt i dzieci (w wieku od 6 do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg:
Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać lewetyracetamu, w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Roztwór doustny lewetyracetamu 100 mg/ml jest postacią bardziej odpowiednią dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Zazwyczaj stosowana dawka: od 0,2 ml (20 mg) do 0,6 ml (60 mg) na kilogram masy ciała na dobę, podzielone na dwie dawki na dobę. Należy podać dokładną ilość leku w postaci roztworu doustnego przy użyciu strzykawki znajdującej się w pudełku tekturowym. (szczegółowa tabela dawkowania w zalączonej poniżej ulotce)

Dawka u niemowląt (w wieku od 1 do poniżej 6 miesięcy):
Zazwyczaj stosowana dawka: od 0,14 ml (14 mg) do 0,42 ml (42 mg) na kilogram masy ciała na dobę, podzielone na dwie dawki na dobę. Należy podać dokładną ilość leku w postaci roztworu doustnego przy użyciu strzykawki znajdującej się w pudełku tekturowym.

Sposób podawania:
Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare można rozcieńczyć w szklance wody lub w butelce do karmienia dziecka.

Instrukcja przygotowania leku do użycia:
· Otworzyć butelkę: nacisnąć zakrętkę i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara
· Oddzielić łącznik od strzykawki. Umieścić łącznik w szyjce butelki. Upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
· Wcisnąć strzykawkę dozującą w otwór łącznika. Odwrócić butelkę do góry dnem
· Nabrać do strzykawki niewielką ilość roztworu przez pociągnięcie tłoczka w dół, następnie wciskając tłoczek, usunąć pęcherzyki powietrza ze strzykawki (rysunek 4b).
Pociągnąć tłoczek w dół do miejsca na podziałce, odpowiadającego zaleconej przez lekarza dawce w mililitrach (ml).
· Odwrócić butelkę. Wyjąć strzykawkę z łącznika.
· Wycisnąć zawartość strzykawki do szklanki wody lub butelki do karmienia dziecka, naciskając tłok strzykawki.
· Wypić całą zawartość szklanki/butelki do karmienia dziecka.
· Zamknąć butelkę plastikową zakrętką.
· Wypłukać strzykawkę wodą (rysunek 6).

Czas trwania leczenia:
· Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lekiem Levetiracetam Fair-Med Healthcare tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.
· Nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia lekiem Levetiracetam Fair-Med Healthcare, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku Levetiracetam Fair-Med Healthcare.

Przedawkowanie

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Levetiracetam Fair-Med Healthcare to:
senność, pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zaleci najlepsze możliwe leczenie przedawkowania.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku Levetiracetam Fair-Med Healthcare nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.

Lek Levetiracetam Fair-Med Healthcare nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ryzyko dla płodu nie jest znane. W badaniach na zwierzętach lewetyracetam podawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Ulotka Levetiracetam Fair-Med Healthcare


Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)Opinie o Levetiracetam Fair-Med Healthcare (forum)

Stosujesz Levetiracetam Fair-Med Healthcare? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Levetiracetam Fair-Med Healthcare. Podziel się doświadczeniami na forum.