Arbicen

Arbicen to lek, który jest stosowany w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (SM) u pacjentów w wieku 13 lat i starszych.

Aregalu

Aregalu jest lekiem immunomodulującym, który reguluje układ odpornościowy w celu ograniczenia stanu zapalnego. Jest często stosowany u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ponieważ stan zapalny u tych pacjentów prowadzi do uszkodzenia nerwów. Lek jest dostępny na receptę.

Aubagio

Aubagio to lek na receptę, który zawiera substancję czynną teryflunomid. Jest to lek stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów, dzieci i młodzieży w wieku 10 lat i starszych ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-ustępującym. Teryflunomid działa jako środek immunomodulujący, regulując układ odpornościowy, aby ograniczyć jego atak na układ nerwowy.

Avonex

Avonex to lek zawierający interferon beta-1a, który jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Lek ten ma na celu zmniejszenie liczby nawrotów choroby. Avonex jest dostępny jako roztwór do wstrzykiwań. Jest to lek na receptę.

Baclofen Polpharma

Baclofen Polpharma

Baclofen Polpharma to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną baklofen. Jest to lek rozluźniający mięśnie, stosowany u dorosłych i dzieci. Lek jest stosowany w celu zmniejszenia i złagodzenia nadmiernego napięcia mięśni szkieletowych (skurcze), które występuje w różnych stanach chorobowych, takich jak: porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, udary mózgu, uszkodzenie rdzenia kręgowego i inne choroby układu nerwowego. Lek jest dostępny na receptę.

Balfumon

Balfumon to lek zawierający substancję czynną fumaran dimetylu. Jest stosowany w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (SM, ang. sclerosis multiplex) u pacjentów w wieku 13 lat i starszych. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą, która uszkadza ośrodkowy układ nerwowy (OUN), w tym mózg i rdzeń kręgowy. Balfumon wydaje się powstrzymywać układ odpornościowy przed powodowaniem uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego, co może również przyczynić się do spowolnienia postępów choroby w przyszłości. Lek jest dostępny na receptę.

Betaserc

Betaserc to lek na receptę stosowany w leczeniu choroby Meniere’a oraz leczeniu objawowym zawrotów głowy o podłożu przedsionkowym. Substancją czynną preparatu jest betahistyna, syntetyczny analog histaminy. Betahistyna wpływa na układ histaminowy, działa poprzez blokowanie presynaptycznych receptorów histaminowych H3 w układzie nerwowym, jak i aktywację postsynaptycznych receptorów histaminowych H1. Betahistyna może zwiększać przepływ krwi w okolicy ślimaka w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego, jak również w całym mózgu.

Betaserc ODT

Betaserc ODT to lek zawierający betahistynę, który jest stosowany w leczeniu objawów choroby Meniere’a, takich jak zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności. Lek ten działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Pełen efekt działania Betaserc ODT może pojawić się po kilku tygodniach lub miesiącach regularnego stosowania. Jest dostępny na receptę.

Bonaxon

Bonaxon to lek zawierający substancję czynną fingolimod. Jest to lek immunomodulujący, który działa poprzez wiązanie się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Dzięki temu zmniejsza liczbę autoagresywnych komórek w OUN, gdzie mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Bonaxon jest dostępny na receptę.

Bozilos

Bozilos to lek z grupy beta-adrenolityków, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie tętnicze. Działa poprzez hamowanie receptorów beta-adrenergicznych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i spadku częstości pracy serca. Lek jest dostępny na receptę.

Chantico

Chantico to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Działa poprzez zmniejszenie częstości występowania nawrotów choroby. Chantico jest dostępny w postaci kapsułek do doustnego podania. Wskazania do stosowania obejmują dorosłych pacjentów z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym o wysokiej aktywności. Przed rozpoczęciem leczenia Chantico, pacjenci powinni omówić potencjalne korzyści i ryzyko z lekarzem.

Cialis

Cialis to lek na receptę, który zawiera tadalafil jako substancję czynną. Jest to inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), który działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do prącia, co umożliwia osiągnięcie i utrzymanie erekcji. Wskazaniem do stosowania Cialis jest leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Lek ten nie działa bez stymulacji seksualnej.

Coaxil

Coaxil to lek przeciwlękowy i przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest sól sodowa tianeptyny. Jest stosowany w leczeniu różnego rodzaju stanów depresyjnych. Lek zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa, co przyczynia się do poprawy nastroju i łagodzenia objawów depresji. Coaxil jest dostępny na receptę.

Copaxone

Copaxone to lek immunomodulujący, który zawiera substancję czynną o nazwie octan glatirameru. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest stosowany w leczeniu postaci rzutowych stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms of multiple sclerosis, MS). Modyfikuje on sposób działania układu odpornościowego pacjenta, co pozwala na zmniejszenie częstości występowania rzutów choroby. Lek nie jest wskazany u pacjentów z pierwotnie lub wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego.

Depo-medrol

Depo-Medrol to lek w formie zawiesiny do wstrzykiwań, który zawiera substancję czynną octan metyloprednizolonu, należący do grupy glikokortykosteroidów. Lek ten wpływa na procesy zapalne i immunologiczne, metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów, układ krążenia, układ sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy, mięśnie szkieletowe, tkankę kostną, tkankę łączną, skórę i błony śluzowe, układ wewnątrzwydzielniczy oraz czynność nerek. Jest stosowany w leczeniu różnych chorób, takich jak choroby reumatyczne, choroby tkanki łącznej, choroby dermatologiczne, choroby alergiczne, procesy zapalne i alergiczne w obrębie oczu, okresy zaostrzeń chorób przewodu pokarmowego, choroby układu oddechowego, choroby układu krwiotwórczego oraz w leczeniu paliatywnym chorób nowotworowych. Lek jest dostępny na receptę.

Dimtruzic

Dimtruzic to lek, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest zazwyczaj przepisywany dla osób dorosłych. Dawkowanie jest ustalane indywidualnie przez lekarza, a leczenie jest zwykle kontynuowane przez kilka miesięcy w celu zapobiegania nawrotom. W przypadku osób ze współistniejącymi dużymi zaburzeniami depresyjnymi, dawka początkowa wynosi 60 mg raz dziennie.

Ditropan

Ditropan to lek, który ma postać tabletek. Jego głównym składnikiem jest oksybutynina. Lek ten działa rozkurczająco na mięśnie gładkie pęcherza moczowego. Stosuje się go u osób z objawami niestabilności pęcherza moczowego, takimi jak parcie naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu. Może być stosowany u dzieci powyżej 5 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Efigalo

Efigalo to lek zawierający substancję czynną o nazwie fingolimod. Jest to lek immunosupresyjny, który działa poprzez zmniejszanie zdolności limfocytów do swobodnego przemieszczania się w organizmie pacjenta oraz powstrzymuje je przed przenikaniem do mózgu i rdzenia kręgowego. W ten sposób ogranicza uszkodzenie nerwów powodujące stwardnienie rozsiane. Efigalo jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów, dzieci i młodzieży w wieku ≥10 lat ze stwardnieniem rozsianym (MS) o przebiegu rzutowo-ustępującym. Lek jest dostępny na receptę.

Endoxan

Endoxan to lek przeciwnowotworowy dostępny na receptę. Jego substancją czynną jest cyklofosfamid, który działa cytotoksycznie, niszcząc komórki rakowe. Jest stosowany w leczeniu wielu różnych nowotworów, często w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub radioterapią. Wskazania do stosowania obejmują różne typy nowotworów, takie jak chłoniaki, rak jajnika, rak piersi i rak płuc.

Fampridine Sandoz

Fampridine Sandoz to lek, który zawiera substancję czynną famprydynę. Jest to bloker kanałów potasowych, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń chodu u osób ze stwardnieniem rozsianym z niewydolnością ruchową. Lek jest dostępny na receptę. Zalecana dawka to 10 mg co 12 godzin. Po 2-4 tygodniach zaleca się ocenę poprawy stanu klinicznego. W przypadku braku poprawy, leczenie należy przerwać.

Fampridine Zentiva

Fampridine Zentiva to lek, którego substancją czynną jest famprydyna. Należy on do grupy leków blokujących kanały potasowe. Działanie tych leków polega na hamowaniu wypływu potasu z uszkodzonych komórek nerwowych, co przyczynia się do usprawnienia przewodzenia impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek ten jest stosowany w celu poprawy chodu u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z zaburzeniami chodu. Fampridine Zentiva dostępny jest wyłącznie na receptę.

Fenoxa

Fenoxa to lek stosowany w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby w ustępująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego o dużej aktywności. Działa poprzez zmniejszenie zdolności limfocytów do swobodnego przemieszczania się w organizmie pacjenta oraz powstrzymuje je przed przenikaniem do mózgu i rdzenia kręgowego, co ogranicza uszkodzenie nerwów powodujące stwardnienie rozsiane. Lek jest dostępny na receptę.

Fimodigo

Fimodigo to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, jednak szczegółowe informacje na temat jego wskazań, składu i dawkowania nie są dostępne w wynikach wyszukiwania. Zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Fingolimod +pharma

Fingolimod +pharma to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Działa poprzez zmniejszenie liczby autoagresywnych komórek w OUN, gdzie mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego u dorosłych pacjentów. Jest dostępny na receptę.

Fingolimod Adamed

Fingolimod Adamed to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Lek ten jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego, choroby autoimmunologicznej, która wpływa na układ nerwowy. Fingolimod działa poprzez zmniejszenie liczby limfocytów w układzie nerwowym, co pomaga ograniczyć aktywność choroby. Jest dostępny na receptę.

Fingolimod Alvogen

Fingolimod Alvogen to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie fingolimod. Jest stosowany w leczeniu ustępująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego (SM), zarówno u dorosłych, jak i dzieci powyżej 10 roku życia. Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów, którzy nie reagują na inne formy leczenia SM lub dla tych, którzy cierpią na ciężką postać choroby. Fingolimod Alvogen nie jest w stanie wyleczyć SM, ale może pomóc w zmniejszeniu liczby nawrotów oraz spowolnieniu postępu choroby. Produkt leczniczy Fingolimod Alvogen jest dostępny na receptę.

Fingolimod Aristo

Fingolimod Aristo to lek, którego substancją czynną jest fingolimod. Jest on stosowany w leczeniu ustępująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego (SM), zarówno u dorosłych, jak i dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia. Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na inne formy leczenia SM lub dla tych, którzy mają szybko postępującą, ciężką postać choroby. Należy jednak pamiętać, że Fingolimod Aristo nie powoduje wyleczenia z SM, ale pomaga zmniejszyć liczbę rzutów i spowalnia postęp niesprawności spowodowanej przez chorobę. Lek jest dostępny na receptę.

Fingolimod Aurovitas

Fingolimod Aurovitas to lek, którego substancją czynną jest fingolimod. Jest on stosowany u dorosłych pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SM), którzy nie odpowiedzieli na inne leczenie SM lub mają szybko postępującą, ciężką postać choroby. Lek ten nie powoduje wyleczenia z SM, ale pomaga zmniejszyć liczbę rzutów i spowalnia postęp niesprawności spowodowanej przez chorobę. Jest dostępny na receptę.

Fingolimod Bluefish

Fingolimod Bluefish to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Działa poprzez zmniejszanie liczby autoagresywnych komórek w OUN, gdzie mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to stwardnienie rozsiane u dorosłych pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby.

Fingolimod Fresenius Kabi

Fingolimod Fresenius Kabi to lek stosowany w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. Działa poprzez zmniejszenie zdolności limfocytów do swobodnego przemieszczania się w organizmie pacjenta oraz powstrzymuje je przed przenikaniem do mózgu i rdzenia kręgowego. W ten sposób lek ogranicza uszkodzenie nerwów powodujące stwardnienie rozsiane. Jest to lek na receptę.

Fingolimod Glenmark

Fingolimod Glenmark to lek stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego u dorosłych. Jest to choroba, w której zapalenie niszczy osłonę nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym. Fingolimod działa poprzez zmniejszenie liczby komórek odpornościowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Lek jest dostępny na receptę.

Fingolimod Lupin

Fingolimod Lupin to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Lek jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Fingolimod Lupin działa poprzez zmniejszenie liczby autoagresywnych komórek w OUN, które mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Jest dostępny na receptę.

Fingolimod MSN

Fingolimod MSN to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Działa poprzez zmniejszenie liczby autoagresywnych komórek w OUN, gdzie mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest stwardnienie rozsiane u dorosłych pacjentów.

Fingolimod Pharmascience

Fingolimod Pharmascience to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Działa poprzez zmniejszenie liczby autoagresywnych komórek w OUN, gdzie mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest stwardnienie rozsiane u dorosłych pacjentów.

Fingolimod Reddy

Fingolimod Reddy to lek stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego, choroby neurologicznej, która wpływa na układ nerwowy. Jest to lek na receptę, który działa poprzez zmniejszenie liczby ataków stwardnienia rozsianego i opóźnienie wystąpienia niepełnosprawności fizycznej związanej z tą chorobą. Fingolimod działa poprzez blokowanie migracji limfocytów z węzłów chłonnych do mózgu i rdzenia kręgowego, co pomaga zmniejszyć stan zapalny.

Fingolimod Richter

Fingolimod Richter to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Działa poprzez zmniejszenie liczby autoagresywnych komórek w OUN, które mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to stwardnienie rozsiane u dorosłych pacjentów z rzutowo-remisyjnym przebiegiem choroby.

Fingolimod Solinea

Fingolimod Solinea to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Działa poprzez zmniejszenie liczby autoagresywnych komórek w OUN, które mogłyby uczestniczyć w procesach zapalnych i uszkodzeniu tkanki nerwowej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to stwardnienie rozsiane u dorosłych pacjentów.

Fingolimod Stada

Fingolimod Stada to lek, którego substancją czynną jest fingolimod. Jest on stosowany w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (SM), zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia i o masie ciała powyżej 40 kg. Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów, którzy nie reagują na inne formy leczenia SM lub dla tych, którzy cierpią na szybko postępującą, ciężką postać choroby. Fingolimod Stada jest dostępny na receptę.

Fingolimod SUN

Fingolimod SUN to lek, którego substancją czynną jest fingolimod. Jest to lek immunomodulujący, który wiąże się z receptorami sfingozyno-1-fosforanu (S1P) zlokalizowanymi na limfocytach T i B oraz na komórkach nerwowych OUN. Przeznaczony jest on do stosowania u pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia i o masie ciała powyżej 40 kg, którzy cierpią na ustępująco-nawracającą postać stwardnienia rozsianego (SM). Jest dostępny na receptę.

Fingolimod Symphar

Fingolimod Symphar to lek stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Jest to lek immunosupresyjny, który działa poprzez modulację receptora sfingozyny 1-fosforanu. Fingolimod jest wskazany do stosowania u pacjentów powyżej 10 roku życia z nawracającymi postaciami stwardnienia rozsianego, które mogą obejmować klinicznie izolowany zespół, chorobę rzutowo-remisyjną, a także czynną, wtórnie postępującą chorobę. Lek jest dostępny na receptę.

Leki na stwardnienie rozsiane

Lista leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM).

Zobacz także:

Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona
Migrena
Padaczka (epilepsja)
Pamięć i koncentracja
Wszystkie leki neurologiczne

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) to przewlekła choroba układu nerwowego. Na SM zapadają osoby między 20 a 40 rokiem życia. Zwykle proces chorobowy toczy się przez kilka lat zanim zostanie postawiona właściwa diagnoza. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że początkowe objawy stwardnienia rozsianego są mało charakterystyczne i łatwo je przypisać innym schorzeniom czy przemęczeniu.

Stwardnienie rozsiane – przyczyny i objawy

Stwardnienie rozsiane zostało opisane po raz pierwszy w 1868 roku przez francuskiego neurologa Jeana – Martina Charcota. W SM dochodzi do uszkodzenia otoczki mielinowej (błona białkowo – lipidowa otaczająca akson komórki nerwowej) włókien nerwowych. Nerw pozbawiony osłony mielinowej nie jest w stanie przewodzić impulsów nerwowych i staja się bezużyteczny. Termin „rozsiane” odnosi się do rozrzucenia procesu chorobowego w różne miejsca układu nerwowego.

Przyczyna SM nie została do końca wyjaśniona. Obecnie uważa się, że jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, gdzie komórki nerwowe są atakowane przez układ odpornościowy pacjenta. Wśród innych przyczyn wymienia się: czynniki genetyczne, niektóre zakażenia wirusowe (np. wirus Epsteina – Barr), niedobór witaminy D we wczesnym dzieciństwie. Ustalono również zależność występowania choroby z miejscem zamieszkania – im dalej od równika, tym ryzyko choroby wzrasta.

Objawy stwardnienia rozsianego są zróżnicowane, a ze względu na przewlekły proces chorobowy często są rozłożone w czasie. Zazwyczaj pojawia się pojedynczy objaw, a wraz z postępem choroby dołączają inne. Pierwszym objawem charakterystycznym dla SM jest pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Do innych objawów występujących w początkowym stadium należą: zmęczenie, osłabienie, skurcze i sztywność mięśni, bóle i uczucie ciężkości nóg. Wraz z postępem choroby nasilają się dolegliwości, głównie ze strony układu nerwowego: zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, drżenia kończyn, drętwienie i mrowienie kończyn, zaburzenia mowy, zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i jelit.

Ze względu na postępujący charakter choroby oraz nasilenie objawów SM często doprowadza do inwalidztwa.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Przebieg choroby jest trudny do przewidzenia i bardzo indywidualny. Nie ma leku, który zatrzymałby postęp choroby i doprowadził do wyleczenia. Stosuje się więc środki mające na celu spowolnienie postępu SM:

Interferony – w leczeniu SM stosuje się interferon beta
Octan glatirameru – glatiramer stymuluje komórki T supresorowe, przez co ogranicza odpowiedź zapalną układu immunologicznego
Mitoksantron – lek posiadający przeciwwskazania do stosowania ze względu na dużą kardiotoksyczność
Natalizumab – nadaje się do monoterapii
Fingolimot – lek stosowany w przypadku braku skuteczności interferonu
Teryflunomid – ma działanie przeciwzapalne

Podaje się również dożylnie duże dawki kortykosteroidów. W leczeniu objawowym zwalcza się skutki terapii w/w lekami oraz dąży do zminimalizowania objawów SM (zaburzenia zwieraczy, spastyczność, niedowłady, drżenia, zawroty głowy, przewlekłe bóle). Leczenie objawowe jest więc uzależnione od występujących objawów.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja:

Miłorząb japoński