Bozilos

Bozilos to lek z grupy beta-adrenolityków, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie tętnicze. Działa poprzez hamowanie receptorów beta-adrenergicznych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i spadku częstości pracy serca. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Bozilos
Lek Bozilos zawiera substancję czynną teriflunomid, który jest lekiem immunomodulującym regulującym układ odpornościowy, w celu ograniczenia jego ataku na układ nerwowy.

W jakim celu stosuje się lek Bozilos
Lek Bozilos jest stosowany w leczeniu dorosłych oraz dzieci i młodzieży (w wieku 10 lat i starszych) ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-ustępującym.

Czym jest stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego. W stwardnieniu rozsianym stan zapalny niszczy ochronną osłonkę (nazywaną mieliną) wokół nerwów w ośrodkowym układzie nerwowym. Proces ten nazywa się demielinizacją. Uniemożliwia to nerwom prawidłowe funkcjonowanie.

U osób ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowym, występują powtarzające się ataki (rzuty) objawów fizycznych spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem nerwów. Objawy te różnią się u poszczególnych pacjentów, ale zwykle obejmują:
– trudności z chodzeniem,
– zaburzenia widzenia,
– problemy z utrzymaniem równowagi.

Objawy te mogą całkowicie zniknąć po ustąpieniu rzutu, ale z czasem niektóre problemy mogą utrzymywać się pomiędzy rzutami. Może to spowodować niepełnosprawność fizyczną utrudniającą wykonywanie codziennych czynności.

Jak działa lek Bozilos
Lek Bozilos pomaga chronić ośrodkowy układ nerwowy przed działaniem układu odpornościowego, ograniczając zwiększenie liczby niektórych białych krwinek (limfocytów). Ogranicza to stan zapalny, który u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym prowadzi do uszkodzenia nerwów.

Skład

– Substancją czynną leku jest teriflunomid. Każda tabletka zawiera 14 mg teriflunomidu.

– Pozostałe składniki to:
– Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa, talk, wapnia stearynian.
– Otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6 mP), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, indygokarmin, lak glinowy (E 132).

Dawkowanie

Stosowanie leku Bozilos będzie nadzorowane przez lekarza doświadczonego w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli
Zalecana dawka to jedna 14 mg tabletka na dobę.

Dzieci i młodzież (w wieku 10 lat i starsi) Dawka zależy od masy ciała:
– Dzieci o masie ciała większej niż 40 kg: jedna 14 mg tabletka na dobę.
– Dzieci o masie ciała mniejszej lub równej 40 kg: jedna 7 mg tabletka na dobę.

Lek Bozilos jest dostępny tylko w mocy 14 mg. Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie 7 mg teriflunomidu na dobę, należy podzielić tabletkę Bozilos na dwie połowy wzdłuż linii podziału i przyjąć jedną połowę tabletki, co odpowiada 7 mg. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem.

Dzieci i młodzież, którzy osiągną stabilną masę ciała powyżej 40 kg, zostaną poinformowani przez lekarza o zmianie dawki na jedną 14 mg tabletkę na dobę.

Droga i sposób podawania
Lek Bozilos jest podawany doustnie. Lek Bozilos przyjmuje się codziennie o dowolnej porze w postaci pojedynczej dawki dobowej.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Lek Bozilos można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłku.

Przedawkowanie

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bozilos należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić działania niepożądane podobne do tych opisanych w punkcie 4 poniżej.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Bozilos, jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy przypuszcza, że może być w ciąży. U pacjentek w ciąży lub tych, które zaszły w ciążę podczas przyjmowania leku Bozilos, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dziecka. Kobietom w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji, nie wolno przyjmować tego leku. Jeśli dziewczynka dostanie miesiączki podczas przyjmowania leku Bozilos, należy poinformować o tym lekarza, który udzieli specjalistycznej porady dotyczącej antykoncepcji i potencjalnych zagrożeń w przypadku zajścia w ciążę.

Jeśli kobieta planuje zajść w ciążę po zakończeniu stosowania leku Bozilos, powinna poinformować o tym lekarza, ponieważ przed próbą zajścia w ciążę należy koniecznie upewnić się, że lek ten nie znajduje się w organizmie. Eliminacja substancji czynnej może trwać do 2 lat. Okres ten można skrócić do kilku tygodni, przyjmując odpowiednie leki, które przyspieszają usuwanie leku Bozilos z organizmu. W obu przypadkach należy potwierdzić za pomocą badania krwi, że substancja czynna została w wystarczającym stopniu usunięta z organizmu. Lekarz powinien potwierdzić, że stężenie leku Bozilos we krwi jest wystarczająco małe, aby kobieta mogła zajść w ciążę.

Więcej informacji na temat badań laboratoryjnych można uzyskać od lekarza.

W przypadku podejrzenia, że kobieta zaszła w ciążę w trakcie przyjmowania leku Bozilos lub w ciągu dwóch lat po zakończeniu leczenia, należy przerwać stosowanie leku Bozilos i natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby przeprowadzić test ciążowy. Jeżeli test potwierdzi, że kobieta jest w ciąży, lekarz aby zmniejszyć ryzyko dla dziecka może zasugerować zastosowanie odpowiednich leków w celu szybkiego i wystarczającego usunięcia leku Bozilos z organizmu.

Antykoncepcja
W trakcie przyjmowania leku Bozilos i po jego zakończeniu kobieta powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Teriflunomid pozostaje we krwi przez długi czas po zakończeniu jego przyjmowania. Z tego powodu należy nadal stosować skuteczną metodę antykoncepcji po zakończeniu leczenia.
– Metodę tę należy stosować do czasu, gdy stężenie leku Bozilos we krwi będzie wystarczająco małe (sprawdzi to lekarz).
– Należy porozmawiać z lekarzem na temat najlepszej dla pacjentki metody antykoncepcji, a także w przypadku ewentualnej potrzeby zmiany metody antykoncepcji.

Nie należy przyjmować leku Bozilos podczas karmienia piersią, ponieważ teriflunomid przenika do mleka ludzkiego.

Ulotka Bozilos

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Bozilos (forum)

Stosujesz Bozilos? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Bozilos. Podziel się doświadczeniami na forum.