Bozilos

Bozilos to lek z grupy beta-adrenolityk贸w, kt贸ry jest stosowany w leczeniu r贸偶nych schorze艅 sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, niewydolno艣膰 serca, zaburzenia rytmu serca czy nadci艣nienie t臋tnicze. Dzia艂a poprzez hamowanie receptor贸w beta-adrenergicznych, co prowadzi do obni偶enia ci艣nienia krwi i spadku cz臋sto艣ci pracy serca. Lek jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Bozilos. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Bozilos i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Co to jest lek Bozilos
Lek Bozilos zawiera substancj臋 czynn膮 teriflunomid, kt贸ry jest lekiem immunomoduluj膮cym reguluj膮cym uk艂ad odporno艣ciowy, w celu ograniczenia jego ataku na uk艂ad nerwowy.

W jakim celu stosuje si臋 lek Bozilos
Lek Bozilos jest stosowany w leczeniu doros艂ych oraz dzieci i m艂odzie偶y (w wieku 10 lat i starszych) ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-ust臋puj膮cym.

Czym jest stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane jest przewlek艂膮 chorob膮, kt贸ra atakuje o艣rodkowy uk艂ad nerwowy. O艣rodkowy uk艂ad nerwowy sk艂ada si臋 z m贸zgu i rdzenia kr臋gowego. W stwardnieniu rozsianym stan zapalny niszczy ochronn膮 os艂onk臋 (nazywan膮 mielin膮) wok贸艂 nerw贸w w o艣rodkowym uk艂adzie nerwowym. Proces ten nazywa si臋 demielinizacj膮. Uniemo偶liwia to nerwom prawid艂owe funkcjonowanie.

U os贸b ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowym, wyst臋puj膮 powtarzaj膮ce si臋 ataki (rzuty) objaw贸w fizycznych spowodowane nieprawid艂owym funkcjonowaniem nerw贸w. Objawy te r贸偶ni膮 si臋 u poszczeg贸lnych pacjent贸w, ale zwykle obejmuj膮:
– trudno艣ci z chodzeniem,
– zaburzenia widzenia,
– problemy z utrzymaniem r贸wnowagi.

Objawy te mog膮 ca艂kowicie znikn膮膰 po ust膮pieniu rzutu, ale z czasem niekt贸re problemy mog膮 utrzymywa膰 si臋 pomi臋dzy rzutami. Mo偶e to spowodowa膰 niepe艂nosprawno艣膰 fizyczn膮 utrudniaj膮c膮 wykonywanie codziennych czynno艣ci.

Jak dzia艂a lek Bozilos
Lek Bozilos pomaga chroni膰 o艣rodkowy uk艂ad nerwowy przed dzia艂aniem uk艂adu odporno艣ciowego, ograniczaj膮c zwi臋kszenie liczby niekt贸rych bia艂ych krwinek (limfocyt贸w). Ogranicza to stan zapalny, kt贸ry u pacjent贸w ze stwardnieniem rozsianym prowadzi do uszkodzenia nerw贸w.

Kategorie powi膮zane:
Leki na choroby neurologiczne, Stwardnienie rozsiane (SM),

Reklama

Jaki jest sk艂ad Bozilos, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest teriflunomid. Ka偶da tabletka zawiera 14 mg teriflunomidu.

– Pozosta艂e sk艂adniki to:
– Rdze艅 tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa, talk, wapnia stearynian.
– Otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6 mP), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, indygokarmin, lak glinowy (E 132).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Bozilos 鈥 jak stosowa膰?

Stosowanie leku Bozilos b臋dzie nadzorowane przez lekarza do艣wiadczonego w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Ten lek nale偶y zawsze przyjmowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Doro艣li
Zalecana dawka to jedna 14 mg tabletka na dob臋.

Dzieci i m艂odzie偶 (w wieku 10 lat i starsi) Dawka zale偶y od masy cia艂a:
– Dzieci o masie cia艂a wi臋kszej ni偶 40 kg: jedna 14 mg tabletka na dob臋.
– Dzieci o masie cia艂a mniejszej lub r贸wnej 40 kg: jedna 7 mg tabletka na dob臋.

Lek Bozilos jest dost臋pny tylko w mocy 14 mg. Je艣li lekarz zaleci艂 przyjmowanie 7 mg teriflunomidu na dob臋, nale偶y podzieli膰 tabletk臋 Bozilos na dwie po艂owy wzd艂u偶 linii podzia艂u i przyj膮膰 jedn膮 po艂ow臋 tabletki, co odpowiada 7 mg. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y porozmawia膰 z lekarzem.

Dzieci i m艂odzie偶, kt贸rzy osi膮gn膮 stabiln膮 mas臋 cia艂a powy偶ej 40 kg, zostan膮 poinformowani przez lekarza o zmianie dawki na jedn膮 14 mg tabletk臋 na dob臋.

Droga i spos贸b podawania
Lek Bozilos jest podawany doustnie. Lek Bozilos przyjmuje si臋 codziennie o dowolnej porze w postaci pojedynczej dawki dobowej.
Tabletki nale偶y po艂yka膰 w ca艂o艣ci, popijaj膮c wod膮.
Lek Bozilos mo偶na przyjmowa膰 z jedzeniem lub niezale偶nie od posi艂ku.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W przypadku zastosowania wi臋kszej ni偶 zalecana dawki leku Bozilos nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem. Mog膮 wyst膮pi膰 dzia艂ania niepo偶膮dane podobne do tych opisanych w punkcie 4 poni偶ej.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Bozilos 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Bozilos w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Nie nale偶y przyjmowa膰 leku Bozilos, je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub gdy przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y. U pacjentek w ci膮偶y lub tych, kt贸re zasz艂y w ci膮偶臋 podczas przyjmowania leku Bozilos, istnieje zwi臋kszone ryzyko wyst膮pienia wad wrodzonych u dziecka. Kobietom w wieku rozrodczym, kt贸re nie stosuj膮 skutecznych metod antykoncepcji, nie wolno przyjmowa膰 tego leku. Je艣li dziewczynka dostanie miesi膮czki podczas przyjmowania leku Bozilos, nale偶y poinformowa膰 o tym lekarza, kt贸ry udzieli specjalistycznej porady dotycz膮cej antykoncepcji i potencjalnych zagro偶e艅 w przypadku zaj艣cia w ci膮偶臋.

Je艣li kobieta planuje zaj艣膰 w ci膮偶臋 po zako艅czeniu stosowania leku Bozilos, powinna poinformowa膰 o tym lekarza, poniewa偶 przed pr贸b膮 zaj艣cia w ci膮偶臋 nale偶y koniecznie upewni膰 si臋, 偶e lek ten nie znajduje si臋 w organizmie. Eliminacja substancji czynnej mo偶e trwa膰 do 2 lat. Okres ten mo偶na skr贸ci膰 do kilku tygodni, przyjmuj膮c odpowiednie leki, kt贸re przyspieszaj膮 usuwanie leku Bozilos z organizmu. W obu przypadkach nale偶y potwierdzi膰 za pomoc膮 badania krwi, 偶e substancja czynna zosta艂a w wystarczaj膮cym stopniu usuni臋ta z organizmu. Lekarz powinien potwierdzi膰, 偶e st臋偶enie leku Bozilos we krwi jest wystarczaj膮co ma艂e, aby kobieta mog艂a zaj艣膰 w ci膮偶臋.

Wi臋cej informacji na temat bada艅 laboratoryjnych mo偶na uzyska膰 od lekarza.

W przypadku podejrzenia, 偶e kobieta zasz艂a w ci膮偶臋 w trakcie przyjmowania leku Bozilos lub w ci膮gu dw贸ch lat po zako艅czeniu leczenia, nale偶y przerwa膰 stosowanie leku Bozilos i natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem, aby przeprowadzi膰 test ci膮偶owy. Je偶eli test potwierdzi, 偶e kobieta jest w ci膮偶y, lekarz aby zmniejszy膰 ryzyko dla dziecka mo偶e zasugerowa膰 zastosowanie odpowiednich lek贸w w celu szybkiego i wystarczaj膮cego usuni臋cia leku Bozilos z organizmu.

Antykoncepcja
W trakcie przyjmowania leku Bozilos i po jego zako艅czeniu kobieta powinna stosowa膰 skuteczn膮 metod臋 antykoncepcji. Teriflunomid pozostaje we krwi przez d艂ugi czas po zako艅czeniu jego przyjmowania. Z tego powodu nale偶y nadal stosowa膰 skuteczn膮 metod臋 antykoncepcji po zako艅czeniu leczenia.
– Metod臋 t臋 nale偶y stosowa膰 do czasu, gdy st臋偶enie leku Bozilos we krwi b臋dzie wystarczaj膮co ma艂e (sprawdzi to lekarz).
– Nale偶y porozmawia膰 z lekarzem na temat najlepszej dla pacjentki metody antykoncepcji, a tak偶e w przypadku ewentualnej potrzeby zmiany metody antykoncepcji.

Nie nale偶y przyjmowa膰 leku Bozilos podczas karmienia piersi膮, poniewa偶 teriflunomid przenika do mleka ludzkiego.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Bozilos

Egis Pharmaceuticals PLC

Ulotka Bozilos 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Bozilos w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Bozilos

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Bozilos? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Bozilos. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.