Teriflunomide MSN

Teriflunomide MSN to lek przeciwcukrzycowy, kt贸ry jest stosowany jako uzupe艂nienie diety i aktywno艣ci fizycznej w leczeniu cukrzycy typu 2 u os贸b doros艂ych, w celu poprawy kontroli glikemii. Jest dost臋pny na recept臋. Wskazaniem do stosowania jest uzupe艂nienie diety oraz aktywno艣ci fizycznej w czasie cukrzycy typu 2 u os贸b od 18. roku 偶ycia w celu polepszenia kontroli glikemii. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Teriflunomide MSN. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Teriflunomide MSN i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Co to jest lek Teriflunomide MSN
Lek Teriflunomide MSN zawiera substancj臋 czynn膮 teriflunomid, kt贸ry jest 艣rodkiem immunomoduluj膮cym i reguluje dzia艂anie uk艂adu odporno艣ciowego, aby ograniczy膰 jego atak na uk艂ad nerwowy.

W jakim celu stosuje si臋 lek Teriflunomide MSN
Lek Teriflunomide MSN jest stosowany u doros艂ych oraz u dzieci i m艂odzie偶y (w wieku 10 lat i starszych) w leczeniu stwardnienia rozsianego (ang. multiple sclerosis, MS) o przebiegu rzutowo-ust臋puj膮cym.

Czym jest stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane jest przewlek艂膮 chorob膮, kt贸ra atakuje o艣rodkowy uk艂ad nerwowy (OUN). OUN sk艂ada si臋 z m贸zgu i rdzenia kr臋gowego. W stwardnieniu rozsianym, stan zapalany niszczy ochronn膮 os艂onk臋 (zwan膮 mielin膮) wok贸艂 nerw贸w w OUN. Ta utrata mieliny nazywana jest demielinizacj膮. Powoduje to, 偶e nerwy nie dzia艂aj膮 prawid艂owo.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowym, b臋d膮 mia艂y powtarzaj膮ce si臋 ataki (rzuty) objaw贸w fizycznych spowodowane nieprawid艂owym dzia艂aniem nerw贸w. Objawy te r贸偶ni膮 si臋 u poszczeg贸lnych pacjent贸w, ale zwykle obejmuj膮:
– trudno艣ci z chodzeniem,
– zaburzenia widzenia,
– problemy z utrzymaniem r贸wnowagi.
Objawy mog膮 ca艂kowicie znikn膮膰 po ust膮pieniu rzutu, ale z czasem niekt贸re problemy mog膮 utrzymywa膰 si臋 pomi臋dzy rzutami. Mo偶e to spowodowa膰 niepe艂nosprawno艣膰 fizyczn膮, kt贸ra mo偶e utrudnia膰 wykonywanie codziennych czynno艣ci.

Jak dzia艂a lek Teriflunomide MSN
Lek Teriflunomide MSN pomaga chroni膰 o艣rodkowy uk艂ad nerwowy przed dzia艂aniem uk艂adu odporno艣ciowego poprzez ograniczenie zwi臋kszania liczby niekt贸rych bia艂ych krwinek (limfocyt贸w). Ogranicza to stan zapalny, kt贸ry prowadzi do uszkodzenia nerw贸w w stwardnieniu rozsianym.

Kategorie powi膮zane:
Leki na choroby neurologiczne, Stwardnienie rozsiane (SM),

Reklama

Jaki jest sk艂ad Teriflunomide MSN, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest teriflunomid.
Ka偶da tabletka zawiera 14 mg teriflunomidu.

– Pozosta艂e sk艂adniki to:
Rdze艅 tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna, bezwodna.
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), 偶elaza tlenek 偶贸艂ty (E 172), makrogol 6000 i indygotyna, lak aluminiowy (E 132).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Teriflunomide MSN 鈥 jak stosowa膰?

Leczenie lekiem Teriflunomide MSN b臋dzie nadzorowane przez lekarza do艣wiadczonego w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem.

Doro艣li
Zalecana dawka to jedna 14 mg tabletka na dob臋.

Dzieci i m艂odzie偶 (w wieku 10 lat i starsi)
Dawka zale偶y od masy cia艂a:
– Dzieci o masie cia艂a wi臋kszej ni偶 40 kg: jedna 14 mg tabletka na dob臋.
– Dzieci o masie cia艂a mniejszej lub r贸wnej 40 kg: jedna 7 mg tabletka na dob臋.

Teriflunomid w dawce 14 mg jest nieodpowiedni dla dzieci i m艂odzie偶y o masie cia艂a 鈮 40 kg; inne leki s膮 dost臋pne w mniejszej mocy (jako tabletki powlekane o mocy 7 mg).

Dzieci i m艂odzie偶, kt贸rzy osi膮gn膮 stabiln膮 mas臋 cia艂a powy偶ej 40 kg, zostan膮 poinformowani przez lekarza o zmianie dawki na jedn膮 14 mg tabletk臋 na dob臋.

Droga ispos贸b podawania
Lek Teriflunomide MSN jest podawany doustnie. Lek Teriflunomide MSN przyjmuje si臋 codziennie jako pojedyncz膮 dawk臋 o dowolnej porze dnia. Tabletk臋 nale偶y po艂kn膮膰 w ca艂o艣ci, popijaj膮c wod膮.
Lek Teriflunomide MSN mo偶na przyjmowa膰 z posi艂kiem lub niezale偶nie od posi艂ku.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

przypadku zastosowania wi臋kszej ni偶 zalecana dawki leku Teriflunomide MSN nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem. Mog膮 wyst膮pi膰 dzia艂ania niepo偶膮dane.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Teriflunomide MSN 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Teriflunomide MSN w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Nie nale偶y przyjmowa膰 leku Teriflunomide MSN, je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y. Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub zajdzie w ci膮偶臋 podczas przyjmowania leku Teriflunomide MSN, zwi臋ksza si臋 ryzyko wyst膮pienia wad wrodzonych u dziecka. Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno przyjmowa膰 tego leku bez stosowania skutecznych metod antykoncepcji. Je艣li dziewczynka dostanie miesi膮czki podczas przyjmowania leku Teriflunomide MSN, nale偶y poinformowa膰 o tym lekarza, kt贸ry udzieli specjalistycznej porady dotycz膮cej antykoncepcji i potencjalnych zagro偶e艅 w przypadku zaj艣cia w ci膮偶臋.

Nale偶y powiedzie膰 lekarzowi, je艣li pacjentka planuje zaj艣膰 w ci膮偶臋 po zaprzestaniu stosowania leku Teriflunomide MSN, poniewa偶 przed podj臋ciem pr贸by zaj艣cia w ci膮偶臋 nale偶y upewni膰 si臋, 偶e wi臋kszo艣膰 tego leku zosta艂a usuni臋ta z organizmu. Eliminacja substancji czynnej w spos贸b naturalny mo偶e trwa膰 do 2 lat. Czas ten mo偶na skr贸ci膰 do kilku tygodni, przyjmuj膮c odpowiednie leki, kt贸re przyspieszaj膮 usuwanie teriflunomidu z organizmu. W obu przypadkach nale偶y potwierdzi膰 badaniem krwi, 偶e substancja czynna zosta艂a w wystarczaj膮cym stopniu usuni臋ta z organizmu. Lekarz powinien potwierdzi膰, 偶e st臋偶enie teriflunomidu we krwi jest wystarczaj膮co ma艂e, aby kobieta mog艂a zaj艣膰 w ci膮偶臋.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bada艅 laboratoryjnych nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem.

Je艣li pacjentka podejrzewa, 偶e jest w ci膮偶y podczas przyjmowania leku Teriflunomide MSN lub w ci膮gu dw贸ch lat po zako艅czeniu leczenia, nale偶y przerwa膰 stosowanie leku Teriflunomide MSN i natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem, w celu wykonania testu ci膮偶owego. Je偶eli test potwierdzi, 偶e pacjentka jest w ci膮偶y, lekarz mo偶e zaleci膰 zastosowanie odpowiednich lek贸w w celu szybkiego i wystarczaj膮cego usuni臋cia teriflunomidu z organizmu, poniewa偶 mo偶e to zmniejszy膰 ryzyko dla dziecka.

Antykoncepcja
Nale偶y stosowa膰 skuteczn膮 metod臋 antykoncepcji podczas i po zako艅czeniu stosowania leku Teriflunomide MSN. Teriflunomid pozostaje we krwi przez d艂ugi czas po zako艅czeniu jego przyjmowania. Nale偶y kontynuowa膰 stosowanie skutecznej antykoncepcji po zaprzestaniu leczenia.
– Nale偶y to robi膰 do czasu, a偶 st臋偶enie teriflunomidu we krwi nie b臋dzie wystarczaj膮co niskie – lekarz to sprawdzi.
– Nale偶y porozmawia膰 z lekarzem na temat najlepszej dla pacjentki metody antykoncepcji i ewentualnej potrzebie zmiany metody antykoncepcji.
Nie nale偶y przyjmowa膰 leku Teriflunomide MSN podczas karmienia piersi膮, poniewa偶 teriflunomid przenika do mleka ludzkiego.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Teriflunomide MSN

MSN Labs Europe Limited

Ulotka Teriflunomide MSN 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Teriflunomide MSN w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Teriflunomide MSN

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Teriflunomide MSN? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Teriflunomide MSN. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.