Leki na dysleksję

Lista leków stosowanych w leczeniu dysleksji.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym jest dysleksja?

Dysleksja rozwojowa to specyficzne zaburzenie, które charakteryzuje się trudnością w czytaniu i pisaniu u osób o prawidłowym rozwoju umysłowym. Ta definicja jest mocno zawężona, ponieważ problemy dotyczą także obszarów: mowy, pamięci, motoryki oraz rysunku.

Terapia odbywa się na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, które mają na celu niesienie pomocy uczniom z różnymi zaburzeniami i odchyleniami, a także z dysleksją rozwojową. Głównym celem przeprowadzanych przez specjalistów zajęć, jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności, które przerastają dziecko, a także pomoc w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Dzięki specjalnie opracowanym zadaniom, usprawniane są funkcje: spostrzegania wzrokowego, słuchowe, motoryczne, orientacji przestrzennej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ważne jest także wsparcie psychoterapeutyczne, mające na celu zmotywowanie dziecka do pracy, wykazanie zrozumienia i zaakceptowania oraz maksymalne eliminowanie stresu wynikającego z doświadczanych trudności.

Czy dysleksję da się wyleczyć?

Oprócz terapii, w którą powinni być zaangażowani nie tylko specjaliści, ale także nauczyciele i rodzice, stosowane są środki farmakologiczne. Do leków wykorzystywanych w leczeniu dysleksji zaliczamy Piracetam Mylan – wpływa on na komórki nerwowe oraz poprawia przepływ krwi w mózgu. Środek ten stosowany jest jako wsparcie terapii logopedycznej – wpływa pozytywnie na szybkość czytania i pisania, poprawia zdolności werbalne oraz wspomaga pamięć. Do innych leków przepisywanych na receptę zaliczyć można także Medikinet i Concerta- działają one stymulująco na układ nerwowy.

Pomocna okazuje się również suplementacja środkami, które w swoim składzie zawierają kwasy omega-3, witaminy z grupy B, lecytynę sojową oraz wyciąg z miłorzębu japońskiego.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem