Adacel

Adacel to szczepionka stosowana w celu wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od 4 lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego. Szczepionka zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca. Jest dostępna na receptę.

ADACEL POLIO

Adacel Polio to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce, toksoid tężcowy, zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca oraz inaktywowany wirus polio. Jest stosowana w celu wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od 4 lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego. Lek jest dostępny na receptę.

Boostrix

Boostrix to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Jest przeznaczona dla dzieci powyżej 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Boostrix jest szczepionką przypominającą, nie podstawową. Szczepionka ta jest dostępna na receptę.

Boostrix Polio

Boostrix Polio to szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Jest przeznaczona do szczepienia przypominającego (tzw. booster) osób w wieku od 4 lat. Szczepionka nie jest wskazana do szczepienia podstawowego. Jest dostępna na receptę.

Clodivac

Clodivac to szczepionka dostępna na receptę, która skutecznie chroni przed dwoma groźnymi chorobami: tężcem i błonicą. Szczepionka zawiera toksoidy tężcowy i błoniczy, które są niezakaźnymi składnikami pochodzącymi od bakterii. Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała, które chronią przed zachorowaniem. Clodivac jest wskazany do czynnego uodparniania dzieci, które ukończyły 7. rok życia, młodzieży i dorosłych przeciw tężcowi i błonicy.

Dultavax

Dultavax to szczepionka przeciw tężcowi i błonicy, która jest dostępna na receptę1. Jest to szczepionka skojarzona wskazana u osób dorosłych jako dawka przypominająca, po wcześniejszym szczepieniu przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis. Szczepionka ta jest przeznaczona dla osób dorosłych, ale w wyjątkowych przypadkach może być podana dzieciom po ukończeniu 6 roku życia i starszym jako dawka przypominająca.

Hexacima

Hexacima to szczepionka złożona, która zawiera szczepy bakterii oraz wirusów uczących organizm odporności na krztusiec, błonicę, tężec, wirusowe zapalenie typu B, poliomyelitis oraz Haemophilus influenzae typu B. Stosuje się ją u dzieci w wieku od sześciu tygodni do dwóch lat. Szczepionkę Hexacima stosuje się w podaniu domięśniowym – dziecko jest szczepione w ramię lub górną część nogi. Jest dostępna na receptę.

Infanrix hexa

Infanrix hexa to skojarzona szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania sześciu chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b. Szczepionka jest przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego niemowląt i dzieci. Jest dostępna na receptę.

Infanrix-DTPa

Infanrix-DTPa to szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania trzem chorobom: błonicy, tężcowi i krztuścowi. Szczepionka jest przeznaczona do uodparniania podstawowego przeciwko tym chorobom u dzieci od 2 miesiąca życia, a także jako dawka przypominająca u dzieci w szóstym roku życia. Składniki aktywne szczepionki to substancje niezakaźne wytworzone przez bakterie wywołujące błonicę i tężec oraz oczyszczone białka bakterii wywołującej krztusiec. Infanrix-DTPa jest dostępny na receptę.

Infanrix-IPV

Infanrix-IPV to szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny krztuśca oraz inaktywowany wirus polio. Jest zalecana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia. Lek ten jest dostępny na receptę.

Infanrix-IPV + Hib

Infanrix-IPV + Hib to szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny krztuśca, inaktywowany wirus polio oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typu b. Jest zalecana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia. Lek ten jest dostępny na receptę.

Pentaxim

Pentaxim to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3) oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typ b. Szczepienie pierwotne obejmuje podanie 3 dawek w pierwszym roku życia (2., 3–4., 5–6. miesiąc życia) oraz dawkę uzupełniającą w 16–18. miesiącu życia. Lek jest dostępny na receptę.

Tdap Szczepionka

Tdap Szczepionka to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkowe antygeny krztuśca. Preparat zawiera substancję toksoid błoniczy, szczepionkę przeciw krztuścowi (bezkomórkową) oraz toksoid tężcowy. Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi typu Tdap. Szczepionka Tdap zawiera zatem toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca w postaci toksoidu krztuścowego. Jest dostępna na receptę.

Tdap Szczepionka SSI

Tdap Szczepionka SSI to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca w postaci toksoidu krztuścowego. Szczepionka jest wskazana do szczepienia przypominającego przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi u osób w wieku od czterech lat. Tdap Szczepionka SSI jest dostępna na receptę.

Tetraxim

Tetraxim to szczepionka stosowana do ochrony przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis. Jest przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dla niemowląt i dzieci od ukończenia 2. miesiąca życia. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową) oraz inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3). Tetraxim jest dostępny na receptę.

Tripacel

Tripacel to szczepionka skojarzona stosowana w zakażeniach o właściwościach przeciwinfekcyjnych oraz uodparniających. Jest stosowana w celu uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Szczepienie podstawowe i szczepienie przypominające przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi jest wskazane u dzieci w wieku od ukończenia 2. miesiąca życia do ukończenia 7. roku życia. Tripacel jest dostępny na receptę.

Lista szczepionek przeciw błonicy.

Zobacz także:

Szczepionki przeciw durowi brzusznemu
Szczepionki przeciw grypie
Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19
Szczepionki przeciw krztuścowi
Szczepionki przeciw meningokokom
Szczepionki przeciw odrze
Szczepionki przeciw ospie wietrznej
Szczepionki przeciw pneumokokom
Szczepionki przeciw polio
Szczepionki przeciw rotawirusom
Szczepionki przeciw różyczce
Szczepionki przeciw śwince
Szczepionki przeciw tężcowi
Szczepionki przeciw wściekliźnie
Szczepionki przeciw WZW typu A
Wszystkie rodzaje szczepionek

Błonica

Błonica jest to choroba zakaźna, która charakteryzuje się tym, że najczęściej występuje u dzieci, wywoływana jest przez maczugowiec błonicy. Do głównego czynnika powodującego chorobę zalicza się wytwarzany przez niektóre szczepy tych bakterii jak: toksyna błonicza. Źródłem zakażenia może być wyłącznie człowiek chory, ozdrowieniec, ale również nosiciel. Każde zachorowanie na błonicę może przebiegać w sposób toksyczny, bądź rozwinąć się wtórnie w sposób nietokstyczny.

Błonica – objawy

Do objawów błonicy zalicza się przede wszystkim:

 • ból gardła
 • wymioty
 • nudności
 • problemy z przełykaniem
 • obrzęk gruczołów
 • uczucie zmęczenia
 • dreszcze
 • podwyższona temperatura ciała
 • obrzęk szyi
 • trudności z oddychaniem
 • niewyraźna mowa
 • przyśpieszona akcja serca
 • głuche tony serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • obrzęk węzłów chłonnych
 • mdły zapach z ust
 • świst krtaniowy

W przypadku nie leczenia tej choroby może dojść do poważnych powikłań, do których można zaliczyć nawet uszkodzenia nerek, bądź wątroby.

Metody leczenia

Jeżeli chodzi o metody leczenia w przypadku zachorowania na błonicę to najważniejsze jest odpowiednio wczesne podanie antybiotyków oraz antidotum. Podawane antybiotyki są w głównej mierze na bazie penicyliny. Aczkolwiek może zdarzyć się również taka sytuacja, że zostaną zablokowane drogi oddechowe. Wtedy u osoby chorej musi zostać jak najszybciej wykonany zabieg tracheotomii. Zabieg ten polega na nacięciu krtani, jak również na wprowadzeniu do niej rurki, której zadaniem jest pomoc choremu w oddychaniu.