Act-HIB

Act-HiB to szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b. Szczepionka ta zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób takich jak sepsa, zapalenie opon mózgowych, zapalenie stawów, zapalenie tkanki łącznej u niemowląt od 2 miesiąca życia.

Adacel

Adacel to szczepionka stosowana w celu wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od 4 lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego. Szczepionka zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca. Jest dostępna na receptę.

ADACEL POLIO

Adacel Polio to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce, toksoid tężcowy, zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca oraz inaktywowany wirus polio. Jest stosowana w celu wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od 4 lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego. Lek jest dostępny na receptę.

Adjupanrix

Adjupanrix to szczepionka przeciw grypie, która jest dostępna na receptę. Jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych. Szczepionkę podaje się we wstrzyknięciu w mięsień naramienny lub uda. Po podaniu, układ immunologiczny osoby zaszczepionej wytwarza własną odporność przeciwko wirusowi grypy.

Aflunov

Aflunov to szczepionka przeciw grypie, która jest stosowana do immunizacji dorosłych i dzieci od wieku 6 miesięcy. Szczepionka jest stosowana do ochrony przed grypą, chorobą wywołaną różnymi szczepami wirusów grypy. Aflunov jest dostępny na receptę.

Agrippal

Agrippal to szczepionka przeciw grypie. Szczepionka ta pomaga chronić osoby dorosłe lub dzieci przed zachorowaniem na grypę, co jest szczególnie istotne u osób z dużym ryzykiem wystąpienia powikłań pogrypowych. Po podaniu szczepionki Agrippal układ immunologiczny (naturalny układ obronny organizmu) pacjenta wytworzy własną ochronę przed chorobą (przeciwciała). Szczepionka nie chroni przed zwykłym przeziębieniem, chociaż niektóre jego objawy są podobne do grypy.

Allergovit

Allergovit to lek stosowany w terapii alergenowej, który jest dostępny na receptę. Jest to szczepionka podskórna, która powinna być podawana wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny z doświadczeniem w leczeniu alergii. Lek jest dostosowywany indywidualnie do pacjenta, a stopień wrażliwości jest określany na podstawie szczegółowego wywiadu i diagnostyki. Wskazania do stosowania Allergovit obejmują różne rodzaje alergii, takie jak alergia na pyłki roślin.

Ambirix

Ambirix to szczepionka stosowana do ochrony przed wirusowymi zapaleniami wątroby typu A i B. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 1 do 15 lat. Szczepionka zawiera martwe wirusy, które pobudzają układ odpornościowy do produkcji przeciwciał, chroniących organizm przed infekcją. Ambirix jest dostępny na receptę.

Avaxim 160 U

Avaxim 160 U to szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A). Jest przeznaczona dla młodzieży od ukończenia 16. roku życia i dla dorosłych. Szczepionka ta nie chroni przed innymi odmianami wirusa wirusowego zapalenia wątroby. Jest dostępna na receptę.

BCG Szczepionka AJVaccines

BCG Szczepionka AJVaccines to szczepionka przeciwgruźlicza, która zawiera osłabione bakterie Mycobacterium bovis. Szczepionka ta jest stosowana do czynnego uodparniania przeciw gruźlicy. Po wstrzyknięciu, prątki BCG namnażają się w miejscu wstrzyknięcia, a także w okolicznych węzłach chłonnych, co prowadzi do powstania nadwrażliwości typu opóźnionego zwanej alergią tuberkulinową oraz wytworzenia odporności przeciwgruźliczej. Szczepionka ta jest dostępna na receptę.

BCG Szczepionka SSI

BCG Szczepionka SSI to szczepionka przeciw gruźlicy, która służy do czynnego uodparniania na tę chorobę. Szczepionka zawiera żywe, atenuowane bakterie Mycobacterium bovis. Po podaniu szczepionki, prątki BCG namnażają się w miejscu wstrzyknięcia oraz w okolicznych węzłach chłonnych, co prowadzi do wytworzenia odporności przeciwgruźliczej. Szczepionka jest dostępna na receptę.

Bexsero

Bexsero to szczepionka przeciw meningokokom grupy B, która jest podawana dzieciom w wieku 2 miesięcy i starszym w celu ochrony przed chorobami wywoływanymi przez bakterie Neisseria meningitidis z grupy B. Bakterie te mogą wywoływać ciężkie, niekiedy zagrażające życiu zakażenia, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Szczepionka jest dostępna na receptę. Przy szczepieniu należy rozważyć wpływ chorób inwazyjnych w różnych grupach wiekowych oraz zróżnicowanie antygenowe szczepów z grupy B występujących w różnych obszarach geograficznych.

Biothrax

Biothrax to szczepionka stosowana w zapobieganiu zakażeniom bakterią Bacillus anthracis. Jest stosowana u osób dorosłych w celu zapobiegania wystąpieniu wąglika, który jest zakaźną chorobą bakteryjną wywołaną zakażeniem Bacillus anthracis i reakcją organizmu na tę infekcję. Szczepienie za pomocą BioThrax przygotowuje organizm do walki z infekcją, blokując toksyny wytwarzane podczas zakażenia. Biothrax jest dostępny na receptę.

Boostrix

Boostrix to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Jest przeznaczona dla dzieci powyżej 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Boostrix jest szczepionką przypominającą, nie podstawową. Szczepionka ta jest dostępna na receptę.

Boostrix Polio

Boostrix Polio to szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Jest przeznaczona do szczepienia przypominającego (tzw. booster) osób w wieku od 4 lat. Szczepionka nie jest wskazana do szczepienia podstawowego. Jest dostępna na receptę.

Celvapan

Celvapan to szczepionka przeciw grypie, która jest stosowana do immunizacji przeciw grypie pandemii u osób dorosłych i dzieci w wieku od 10 lat. Szczepionka ta jest produkowana przy użyciu technologii rekombinacyjnej, co oznacza, że nie zawiera jaj kurzych ani innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Celvapan jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to immunizacja przeciw grypie pandemii u osób dorosłych i dzieci w wieku od 10 lat.

Cervarix

Cervarix to szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), typy 16 i 18. Jest stosowana w profilaktyce zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepionka jest przeznaczona do stosowania u osób od ukończenia 9. roku życia. Cervarix jest dostępny na receptę.

Clodivac

Clodivac to szczepionka dostępna na receptę, która skutecznie chroni przed dwoma groźnymi chorobami: tężcem i błonicą. Szczepionka zawiera toksoidy tężcowy i błoniczy, które są niezakaźnymi składnikami pochodzącymi od bakterii. Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała, które chronią przed zachorowaniem. Clodivac jest wskazany do czynnego uodparniania dzieci, które ukończyły 7. rok życia, młodzieży i dorosłych przeciw tężcowi i błonicy.

Comirnaty

Comirnaty to szczepionka mRNA przeciw COVID-19, która została stworzona przez koncerny Pfizer i BioNTech. Szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Szczepionka jest dostępna na receptę. Wskazaniem do stosowania jest zapobieganie COVID-19.

COVID-19 Vaccine Janssen

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen, znana również jako szczepionka Johnson & Johnson, jest jednodawkowym środkiem przeciwko COVID-19. Szczepionka ta jest wektorowa i wykorzystuje adenowirusy do dostarczenia fragmentu kodu genetycznego wirusa SARS-CoV-2 do komórek organizmu, co prowadzi do wytworzenia białka charakterystycznego dla tego wirusa i stymuluje odpowiedź immunologiczną. Szczepionka jest przeznaczona dla osób dorosłych i jest dostępna na receptę. Wskazaniem do jej zastosowania jest czynne uodparnianie przeciwko chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

COVID-19 Vaccine Moderna

COVID-19 Vaccine Moderna to szczepionka stosowana w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Jest przeznaczona dla osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Szczepionka zawiera fragment kwasu rybonukleinowego mRNA, który koduje białko S, znajdujące się w osłonie koronawirusa SARS-CoV-2. Po podaniu preparatu, białko to jest wytwarzane w komórkach i wywołuje reakcję odpornościową organizmu. Szczepionka jest dostępna na receptę.

D – szczepionka błonicza adsorbowana

D – Szczepionka błonicza adsorbowana jest szczepionką, która chroni przed zachorowaniem na błonicę (dyfteryt) wywołaną przez maczugowce błonicy. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, który jest niezakaźnym składnikiem pochodzącym od bakterii. Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała, które zapobiegają chorobie. Wskazaniem do stosowania leku jest czynne uodpornienie dzieci przeciw błonicy ze wskazań epidemiologicznych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Lek jest dostępny na receptę.

Dengvaxia

Dengvaxia to szczepionka przeciwko dengue, która jest stosowana do zapobiegania chorobie wywołanej przez wirusy dengue u osób w wieku od 9 do 45 lat, które wcześniej miały zakażenie wirusem dengue. Szczepionka jest podawana jako seria trzech iniekcji. Pierwsza dawka jest podawana, a następnie druga i trzecia dawka są podawane po 6 i 12 miesiącach. Dengvaxia jest dostępna na receptę.

Dt – szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana

Szczepionka Dt, czyli szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana, jest szczepionką skojarzoną przeciw błonicy i tężcowi. Jest stosowana w celu zapobiegania zachorowaniom poprzez uzyskanie swoistej odporności na wymienione choroby. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy i toksoid tężcowy, które są toksynami bakteryjnymi pozbawionymi właściwości toksycznych, ale nadal zdolnymi do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Szczepionka jest dostępna na receptę. Czynne uodpornienie przeciw błonicy i tężcowi jest uzyskiwane po wykonaniu szczepienia podstawowego, obejmującego 3 dawki i szczepienia przypominającego, obejmującego 1 dawkę.

DTP – Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana

Szczepionka DTP jest skojarzoną szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową, która wywołuje czynną odporność przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Substancjami czynnymi są: toksoid błoniczy (D), toksoid tężcowy (T) adsorbowane na wodorotlenku glinu oraz zawiesina inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis – pełnokomórkowy antygen krztuścowy (P). Szczepienie przeprowadza się o upływie miesiąca od zakończenia cyklu szczepienia pierwotnego w okresie pierwszych 6 miesięcy życia. Szczepionka jest dostępna na receptę. Wskazaniem do jej stosowania jest czynne uodpornienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci po ukończeniu 6. tygodnia życia do ukończenia 2. roku życia, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Dukoral

Dukoral to doustna szczepionka przeciw cholerze przeznaczona dla dzieci powyżej 2. roku życia i dorosłych. Zawiera inaktywowane szczepy Vibrio Cholerae. Zalecana jest osobom narażonym na zachorowanie, które udają się w tereny o podwyższonym ryzyku zakażenia. Dodatkowo chroni przed tzw. biegunką podróżnych. Jest dostępna na receptę.

Dultavax

Dultavax to szczepionka przeciw tężcowi i błonicy, która jest dostępna na receptę1. Jest to szczepionka skojarzona wskazana u osób dorosłych jako dawka przypominająca, po wcześniejszym szczepieniu przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis. Szczepionka ta jest przeznaczona dla osób dorosłych, ale w wyjątkowych przypadkach może być podana dzieciom po ukończeniu 6 roku życia i starszym jako dawka przypominająca.

Efluelda

Efluelda to czterowalentna szczepionka przeciw grypie, która została opracowana w celu ochrony osób w wieku 60 lat i starszych przed grypą. Szczepionka ta jest dostępna na receptę. Po podaniu szczepionki, układ odpornościowy organizmu wytwarza własną ochronę przed chorobą poprzez produkcję przeciwciał. Szczepionka Efluelda została opracowana w celu ochrony przed czterema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce.

Encepur Adults

Encepur Adults to szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Jest dostępna na receptę. Szczepionka zawiera całe cząsteczki wirusa wywołującego kleszczowe zapalenie mózgu, które zostały inaktywowane. Szczepionka ma za zadanie spowodować wystąpienie odpowiedzi immunologicznej, którą jest wytworzenie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zawartym w szczepionce. Preparat jest wskazany do czynnego uodpornienia przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u młodzieży po 12. roku życia i dorosłych.

Encepur K

Encepur K to szczepionka stosowana w celu uodpornienia przeciw chorobie przenoszonej przez kleszcze — kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Szczepionka przeznaczona jest dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. Wskazaniami do szczepienia są dzieci (do 11 roku życia) przebywające czasowo lub stale na terenach, gdzie występuje kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Engerix B

Engerix B to szczepionka stosowana w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B). Jest dostępna na receptę. Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności przez produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B. Stosuje się go u młodzieży od 16. roku życia i dorosłych. Szczepionka jest wskazana do czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniom spowodowanym przez wszystkie znane podtypy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

Euvax B

Euvax B to szczepionka stosowana w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B). Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności przez produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B. Szczepionka uodparnia na wszystkie podtypy wirusa zapalenia wątroby typu B. Jest dostępna na receptę. Wskazaniem do zastosowania szczepionki Euvax B jest uodpornienie na wirusa (jego wszystkie podtypy) wywołującego WZW typ B. Szczepionka ta może być stosowana u młodzieży powyżej 16 lat oraz u osób dorosłych.

Fendrix

Fendrix to szczepionka na receptę, która zapobiega wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B. Jest stosowana u pacjentów, którzy mają problemy zdrowotne z nerkami, w tym u pacjentów hemodializowanych, u których aparat do dializy usuwa szkodliwe produkty przemiany materii z krwi. Szczepionka ta jest przeznaczona dla osób w wieku 15 lat oraz starszych. Fendrix powoduje powstawanie własnej odporności przez produkcję przeciwciał przeciw wirusowi, które będą chroniły osobę zaszczepioną przed chorobą.

Fluarix

Fluarix to szczepionka przeciw grypie, która jest dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Szczepionka zawiera inaktywowane wirusy grypy 4 szczepów, namnożone w zarodkach kurzych. Jest wskazana do czynnego uodpornienia dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia i dorosłych w celu zapobiegania zachorowaniu na grypę wywołaną przez 2 podtypy wirusa grypy A i 2 podtypy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce. Fluarix jest dostępny na receptę.

Fluarix Tetra

Fluarix Tetra to szczepionka przeciw grypie, która zawiera w składzie rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy. Jest przygotowana w formie zawiesiny do wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych. Szczepionka jest stosowana w celu zapobiegania grypie u dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży poniżej 18. roku życia. Jest dostępna na receptę.

Flucelvax Tetra

Flucelvax Tetra to szczepionka przeciw grypie, która jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci od 6 miesiąca życia. Szczepionka ta zawiera cztery inaktywowane szczepy wirusa grypy, zgodnie z rekomendacją WHO na dany sezon grypowy. Jest dostępna na receptę. Wskazaniem do stosowania Flucelvax Tetra jest profilaktyka grypy, zwłaszcza u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych.

Fluenz Tetra

Fluenz Tetra to szczepionka dostępna na receptę, która zapewnia ochronę przed czterema szczepami wirusa grypy. Jest stosowana u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat. Szczepionka ta jest podawana donosowo i działa poprzez wywołanie odpowiedzi immunologicznej, skierowanej przeciwko antygenom wirusa grypy zawartym w szczepionce. Po podaniu szczepionki układ odpornościowy pacjenta wytworzy własną ochronę przeciw wirusowi grypy.

Focetria

Focetria to szczepionka przeciw grypie, która jest dostępna na receptę. Szczepionka ta jest stosowana do immunizacji przeciwko grypie, szczególnie w sezonie grypowym. Niestety, nie mogłem znaleźć więcej szczegółów na temat wskazań dla tego leku. Zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia.

Foclivia

Foclivia to szczepionka przeciw grypie, dostępna na receptę. Jest przeznaczona do uodparniania przeciwko chorobom wywołanym przez wirusy grypy typu A i B zawarte w szczepionce. Szczepionka jest stosowana u dorosłych i dzieci w wieku od 9 lat. Szczepionka ta jest zalecana do stosowania zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi szczepień przeciw grypie.

FSME-Immun 0,25 ml Junior

FSME-Immun 0,25 ml Junior to szczepionka dostępna na receptę, przeznaczona do czynnego uodporniania dzieci w wieku od 1 do 15 lat przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionka zawiera inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu i jest podawana domięśniowo zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Szczepienie składa się z trzech dawek, które są podawane w określonym schemacie.

Wykaz produktów stosowanych w wykonywaniu szczepień. Przygotowana przez nas lista obejmuje między innymi szczepionki przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a także stosowane dla ochrony przed gruźlicą oraz COVID-19. W poniższym spisie można też znaleźć szczegółowe informacje na temat szczepionek na meningokoki, żółtaczkę, błonicę, tężec oraz chorobę Heinego-Medina. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o szczepionkach.

Zobacz także:

Szczepionki przeciw błonicy
Szczepionki przeciw durowi brzusznemu
Szczepionki przeciw grypie
Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19
Szczepionki przeciw krztuścowi
Szczepionki przeciw meningokokom
Szczepionki przeciw odrze
Szczepionki przeciw ospie wietrznej
Szczepionki przeciw pneumokokom
Szczepionki przeciw polio
Szczepionki przeciw rotawirusom
Szczepionki przeciw różyczce
Szczepionki przeciw śwince
Szczepionki przeciw tężcowi
Szczepionki przeciw wściekliźnie
Szczepionki przeciw WZW typu A

Czym są szczepionki?

Szczepionki to substancje zawierające antygeny, których zadaniem jest pobudzenie naszego organizmu do wytwarzania ochrony przeciw bakteriom i wirusom. Jest to możliwe dzięki imitacji naturalnej infekcji poprzez wytwarzanie przeciwciał umożliwiających rozwój choroby. Celem takiego działania jest nakłonienie układu odpornościowego do podjęcia swoistej walki przeciwko chorobie zakaźnej. Dzięki temu w przypadku ponownego kontaktu z patogenem organizm znacznie szybciej rozpozna zagrożenie i instynktownie rozpocznie obronę wytwarzając przeciwciała. Niewiele osób wie, że szczepionki wprowadza się do organizmu nie tylko poprzez zastrzyki (tj. drogą pozajelitową), ale także doustnie jak również donosowo.

Z czego są produkowane szczepionki?

Szczepionki produkuje się na bazie żywych lub nieżywych (inaktywowanych) drobnoustrojów oraz oczyszczonych antygenów. Do ich produkcji używa się również substancji stabilizujących i wzmacniających, a także środków konserwujących. Skuteczność szczepionek w głównej mierze zależy od zastosowanych antygenów i substancji pomocniczych, ale również od osoby, którą poddaje się szczepieniu (jej wieku, sprawności układu odpornościowego) i schematu szczepienia.

Główne rodzaje szczepionek:

  • szczepionki żywe – zawierające żywe drobnoustroje. Posiadają one patogen z obniżoną zdolnością do wywoływania chorób. Ich skuteczność wynika głównie ze zdolności namnażania się drobnoustrojów, np. szczepionki na odrę, ospę, świnkę, różyczkę
  • szczepionki inaktywowane – zawierające martwe drobnoustroje, które utraciły zdolności rozmnażania się na skutek zabicia ich za pomocą chemikaliów lub ogrzewania.
  • szczepionki zawierające toksyny pozbawione zjadliwości (anatoksyny) – np. szczepionka 5w1 przeciw tężcowi, błonicy, polio, krztuścowi.

Choroby, w których najczęściej stosuje się szczepionki:

Odra – choroba zakaźna wywoływana przez wirus odry zwanym paramyxowirusem. Jest silnie zaraźliwa, a do zakażenia nią najczęściej dochodzi drogą kropelkową. Jej główną cechą charakterystyczną jest gruboplamista wysypka, ale chorobie towarzyszy także gorączka, suchy kaszel oraz zapalenie spojówek. Szczepionka na odrę często jest podawana jako MMR, czyli jako szczepionka przeciw odrze, ospie oraz śwince,

Świnka – to choroba ogólnoustrojowa. Jej poprawną nazwą jest nagminne zapalenie przyusznic. Jest jedną z ostrych chorób wirusowych, która dotyczy głównie dzieci w wieku szkolnym, rzadziej chorują na nią dorośli. Główną drogą zakażenia świnką jest droga kropelkowa, ale zarazić można jest również poprzez współdzielenie naczyń z chorym. Charakterystycznym objawem dla nagminnego zapalenia przyusznic jest znaczne obrzmienie ślinianek, któremu towarzyszy ból związany z powstałym stanem zapalnym. Do częstych dolegliwości zaliczamy też lekko podwyższoną temperaturę oraz brak apetytu.

Różyczka – jest zakaźną chorobą wysypkową, która dotyka głównie dzieci. Materiałami zakaźnymi w przypadku różyczki jest krew, mocz i kał. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Cechą charakterystyczną choroby jest plamisto-grudkowa wysypka o różowym zabarwieniu. Wysypka jest obecna głównie na twarzy i szyi, ale także na całym ciele. Podczas choroby rzadko pojawia się gorączka, znacznie częściej występuje za to powiększenie węzłów chłonnych. Wyróżnia się także różyczkę wrodzoną, gdzie do zakażenia dochodzi poprzez łożysko w pierwszych tygodnia życia płodowego.

Ospa – jest najbardziej zakaźną chorobą. Do zakażenia dochodzi droga kropelkową. Ospa wietrzna wywoływana jest przez wiarus VZV. Choroba ta najczęściej występuje zimą i wiosną. Głównym jej objawem jest charakterystyczna wysypka, początkowo przypominająca małe czerwone plamki, które przyjmują następnie postać grudek, a te z kolei zamieniają się w pęcherzyki wypełnione płynem. Najmniej przyjemnym symptomem ospy jest uporczywy świąd. Chorobie towarzyszy również wysoka gorączka. Po około dwóch tygodniach płyn w pęcherzykach robi się mętny, a krostki przysychając zamieniają się w strupki i odpadają.
Tężec – jest ostrą chorobą zakaźną, nie jest jednak zaraźliwa. Występuje ona w następstwie zranienia lub skaleczenia się. Otwarta ran umożliwia bakterii dostanie się do organizmu. To choroba niezwykle groźna dla zdrowia i życia. Do jej objawów w pierwszej postaci (tzw. postać miejscowa) przede wszystkim zaliczamy ból w okolicy rany, sztywność i skurcze mięśni w obrębie zakażenia, drętwienie czy mrowienie. Typowym dla tej choroby jest uczucie szczękościsku powodowane przez silne skurcze mięśni. W wyniku rozwoju choroby dochodzi nawet do bezdechu.

WZW typu A (wirusowe zapalenie wątroby) – choroba inaczej zwana żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk. Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, najczęściej na skutek spożycia pokarmu, który został przygotowany po uprzednim skorzystaniu z toalety z pominięciem umycia rąk. Zakażenie może mieć również miejsce podczas kontaktu seksualnego z innym zakażonym lub poprzez zjedzenie surowej ryby, której środowisko wodne było zakażone czy też spożycie zanieczyszczonej wody pitnej. Typowe symptomy choroby są podobne do objawów towarzyszących grypie z jednoczesnym zażółceniem skóry i białek gałek ocznych jak również zaciemnionym stolcem i moczem.

WZW typu B (wirusowe zapalenie wątroby) – choroba wywoływana zakażeniem wirusem HBV. Do zakażenia tego typu żółtaczką dochodzi najczęściej poprzez kontakt z krwią osoby zakażonej lub też w trakcie odbywania kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia. Wyróżnia się również zakażenie okołoporodowe czyli takie, w którym chora matka zaraża swoje potomstwo. Dla zakażenia wystarczające są już śladowe ilości krwi, które są niewidoczne gołym okiem. Oprócz typowych objawów choroby przypominających objawy grypy, chorobie towarzyszy zażółcenie białek ocznych, mocz o barwie piwa i jasny odbarwiony stolec.

HPV – choroby wywoływane przez wirus brodawczaka ludzkiego to przede wszystkim zmiany przedrakowe w obrębie narządów płciowych, z których może rozwinąć się rak szyjki macicy. Szczepionki na HPV chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa, a co najważniejsze, są bezpieczne oraz dobrze tolerowane przez organizm,

Rotawirus – choroba wirusowa, na której zakażenie najbardziej narażone są dzieci miedzy 6 miesiącem a 2 rokiem życia. Jest chorobą wyjątkowo zaraźliwą i nie wymaga bezpośredniego kontaktu z zarażona osobą. Typowe objawy dla zakażenia rotawirusem to biegunka, wymioty i gorączka. Niestety z uwagi na symptomy choroby rotawirus może doprowadzić do odwodnienia i bardzo często dla małych dzieci kończy się leczeniem szpitalnym.

Pneumokoki – choroby wywoływane przez tego typu bakterie to przede wszystkim zapalenie górnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych, a także poważniejsze schorzenia, spośród których można wymienić zapalenie płuc oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wyróżnia się ok. 90 odmian pneumokoków, a szczepionki są w stanie uodpornić organizm na większość z nich.

COVID-19 – szczepionki na koronawirusa są stosukowo świeżym tematem, przeciwko COVID-19 możemy aktualnie zaszczepić się czterema preparatami. Do wyboru mamy dwie szczepionki mRNA – jedną wyprodukowaną przez Pfizer/BioNTech, drugą przez Modernę oraz dwie szczepionki wektorowe – AstraZeneca i Johnson & Johnson.