Pentaxim

Pentaxim to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3) oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typ b. Szczepienie pierwotne obejmuje podanie 3 dawek w pierwszym roku życia (2., 3–4., 5–6. miesiąc życia) oraz dawkę uzupełniającą w 16–18. miesiącu życia. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

PENTAXIM (DTaP-IPV / Hib) pomaga chronić dzieci przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica i inne) u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia.

Szczepionka ta nie chroni przed zakażeniami wywołanymi przez inne typy Haemophilus influenzae i przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanymi przez inne drobnoustroje.

Skład

– Substancjami czynnymi szczepionki w jednej dawce (0,5 ml) po rekonstytucji są:
Toksoid błoniczy1 nie mniej niż 30 j.m.
Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 40 j.m.
Antygeny Bordetella pertussis:
– toksoid1 25 mikrogramów
– hemaglutynina włókienkowa1 25 mikrogramów
Wirus poliomyelitis typ 1, inaktywowany 40 jednostek antygenu D2
Wirus poliomyelitis typ 2, inaktywowany 8 jednostek antygenu D2
Wirus poliomyelitis typ 3, inaktywowany 32 jednostki antygenu D2
Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b 10 mikrogramów
skoniugowany z toksoidem tężcowym 18-30 mikrogramów
1 adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,3 miligrama Al3+
2 lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony za pomocą odpowiednich metod immunochemicznych

– Pozostałe składniki to: sacharoza, trometamol, podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej (złożone z aminokwasów, w tym fenyloalanina, soli mineralnych, witamin i innych składników takich jak glukoza), kwas octowy i (lub) sodu wodorotlenek do ustalenia pH, formaldehyd, fenoksyetanol i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Szczepionkę stosuje się u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia.
Szczepienie pierwotne: 3 wstrzyknięcia podane w odstępach 1 do 2 miesięcy.
Dawka uzupełniająca: 1 wstrzyknięcie po roku po trzeciej dawce szczepienia pierwotnego, zwykle pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych na temat stosowania Pentaxim z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Ulotka Pentaxim

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Pentaxim (forum)

Stosujesz Pentaxim? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

4 komentarze do “Pentaxim”

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Pentaxim. Podziel się doświadczeniami na forum.