Avaxim 160 U

Działanie i wskazania

Ten produkt leczniczy to szczepionka w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml, w pudełku po 1.

Szczepionka jest wskazana do czynnego uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A) u młodzieży od 16. roku życia i u dorosłych. Nie chroni ona przed zakażeniem wywołanym przez inne typy wirusa zapalenia wątroby ani przed innymi znanymi drobnoustrojami wywołującymi choroby wątroby. Szczepionka powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami

Avaxim 160 U cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Avaxim 160 U:

  • cena leku Avaxim 160 U (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Avaxim 160 U z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Avaxim 160 U - cena leku.

Skład

Substancją czynną szczepionki jest:
wirus zapalenia wątroby typu A, szczep GBM* (inaktywowany**) 160 jednostek antygenowych***
* namnażany w ludzkich komórkach diploidalnych MRC-5
** adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,3 mg Al3+
***jednostki antygenu oznaczone w oparciu o własny standard.

Substancje pomocnicze to:
Fenoksyetanol, formaldehyd i podłoże 199 Hanksa (zawierające przede wszystkim mieszaninę aminokwasów, soli mineralnych, witamin, wodę do wstrzykiwań), kwas solny lub sodu wodorotlenek w celu ustalenia pH.

Zobacz listę preparatów zawierających:

Dawkowanie

Dawkowanie
Zalecane dawkowanie: 0,5 ml u osób od 16. roku życia.
Pierwotną ochronę uzyskuje się po podaniu jednej dawki szczepionki.
W celu uzyskania długotrwałej ochrony druga dawka (uzupełniająca) powinna być podana najlepiej pomiędzy 6 i 12 miesiącem od pierwszego szczepienia, ale może być podana do 36 miesięcy po pierwszym szczepieniu.

Szczepionka ta może być także podawana jako dawka uzupełniająca szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A u osób, które otrzymały pierwsze szczepienie szczepionką skojarzoną przeciw durowi brzusznemu (oczyszczony polisacharyd Vi) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowaną) od 6 do 36 miesięcy wcześniej.

Sposób podawania
Zaleca się podawanie tej szczepionki domięśniowo (im.) w celu zminimalizowania miejscowych działań niepożądanych. Miejscem zalecanym do podawania szczepionki jest mięsień naramienny.
Nie wstrzykiwać donaczyniowo. Przed wstrzyknięciem należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym. Szczepionki nie należy podawać w mięsień pośladkowy ze względu na obecność różnej ilość tkanki tłuszczowej ani podawać śródskórnie, ponieważ te drogi podania mogą wpłynąć na uzyskanie
mniejszej odpowiedzi immunologicznej.

W wyjątkowych przypadkach szczepionka może być podawana podskórnie u pacjentów z trombocytopenią (niewystarczająca ilość płytek krwi, które mają istotne znaczenie w krzepnięciu krwi) lub u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia.

Szczepionki nie wolno mieszać w jednej strzykawce z innymi szczepionkami.

Wstrząsnąć przed użyciem, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie jest znany wpływ działania szczepionki na rozwój płodu. Tak jak w przypadku innych inaktywowanych szczepionek wirusowych nie powinny wystąpić żadne działania niekorzystnie wpływające na płód. Niemniej jednak szczepionka nie jest zalecana kobietom w ciąży.

Podobnie jak w przypadku innych leków, przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu kobiety w ciąży lub karmiącej piersią należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Nie zaleca się stosowania szczepionki w czasie karmienia piersią, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących podawania jej kobietom karmiącym.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Avaxim 160 U - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here