VERORAB

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur S.A.

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU VERORAB ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Szczepionka VERORAB jest wskazana w zapobieganiu wściekliźnie u dzieci i dorosłych. Może być stosowana przed i po ekspozycji, jako szczepienie pierwotne lub jako dawka przypominająca.

Zapobieganie wściekliźnie przed ekspozycją (szczepienie przed ekspozycją)
Szczepienie przed ekspozycją powinno być proponowane osobom z grup wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem wścieklizny. Powinni być szczepieni wszyscy, którzy są stale narażeni na zakażenie np. pracownicy laboratoriów z działu diagnostycznego, naukowo-badawczego i produkcyjnego wykonujący prace z wirusem wścieklizny. Odporność powinna być podtrzymywana poprzez stosowanie dawek przypominających (patrz „Dawkowanie”).

Szczepienie jest także zalecane dla poniżej wymienionych grup, biorąc pod uwagę częstość narażenia na ryzyko zakażenia:
–lekarze weterynarii i ich asystenci, opiekunowie zwierząt (łącznie z tymi, którzy mają kontakt z nietoperzami) oraz leśnicy (myśliwi) i preparatorzy zwierząt,
–osoby, mające kontakt z potencjalnie wściekłymi zwierzętami (takimi jak psy, koty, skunksy, szopy pracze, nietoperze),
–dorośli i dzieci przebywające lub podróżujące do obszarów, gdzie występuje zagrożenie zakażenia się wścieklizną.

Zapobieganie wściekliźnie po ekspozycji (szczepienie po ekspozycji)
W przypadku istnienia najmniejszego ryzyka zakażenia wścieklizną należy niezwłocznie wykonać szczepienie. Szczepienie musi być koniecznie wykonane w specjalistycznym ośrodku pod kontrolą lekarza. Leczenie po ekspozycji obejmuje miejscowe, nieswoiste leczenie rany, uodpornienie bierne za pomocą immunoglobulin przeciw wściekliźnie i szczepienie. Leczenie powinno być dostosowane do rodzaju kontaktu lub rany, stanu zwierzęcia oraz stanu uodpornienia pacjenta (patrz punkt „Dawkowanie”). Miejscowe leczenie rany musi być przeprowadzone we wszystkich przypadkach.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU VERORAB ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

Substancjami czynnymi szczepionki w jednej dawce (0,5 ml) po rekonstytucji są:
Wirus wścieklizny*, szczep Wistar Rabies PM/WI38 1503-3M (inaktywowany) nie mniej niż 2,5 j.m.**
* namnażany w komórkach VERO
** ilość oznaczana za pomocą testu NIH (National Institutes of Health test) zgodnie z międzynarodowym standardem.

Pozostałe składniki to:
Proszek: maltoza, albumina ludzka
Rozpuszczalnik: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU VERORAB? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Dawkowanie
Jedna dawka to 0,5 ml szczepionki podanej domięśniowo.
VERORAB może być podawany u dzieci i dorosłych w tych samych dawkach.

Tę szczepionkę zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Szczepienie przed ekspozycją

Szczepienie pierwotne
Podaje się po jednej dawce, po 0,5 ml szczepionki VERORAB w 0, 7 i 28 dniu (w sumie 3 dawki). Dawka wyznaczona na dzień 28 może być podana w 21 dniu.

Zaleca się dawki przypominające i regularne badania serologiczne w celu oceny statusu serokonwersji. Częstość podawania dawek przypominających i wykonywania badań serologicznych jest podana w Tabeli 1 w załączonej poniżej ulotce dla pacjenta.

Każda dawka przypominająca to podanie jednej dawki 0,5 ml.

U osób z zaburzoną odpornością, w okresie od 2 do 4 tygodni po szczepieniu powinno być przeprowadzone badanie serologiczne. Jeśli badanie wykaże poziom przeciwciał poniżej 0,5 j.m./ml, uzasadnione jest podanie dodatkowej dawki.

Sposób podawania
Szczepionka VERORAB jest podawana domięśniowo, najczęściej w przednio-boczną część uda do 12 miesiąca życia i w mięsień naramienny powyżej tego wieku.
Jeśli stosowane jest szczepienie według schematu Zagrzeb, w dniu 0 jedna dawka powinna być podana w każdy mięsień naramienny (lewy i prawy) a następnie jedna dawka w dniu 7 i dniu 21.
Szczepionki VERORAB nie wolno podawać w okolicę mięśni pośladkowych.
Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo.

Szczegółowe informacje na temat stosowania szczepionki, znajdują się w ulotce doączonej do w dolnej części strony.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

Brak informacji.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Brak odrnębnych zaleceń.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Ciąża
Jedno badanie toksyczności u zwierząt przeprowadzone z inną inaktywowaną szczepionką przeciw wściekliźnie VERORABVAX nie wykazało szkodliwego wpływu na płodność samic ani na rozwój płodu. Kliniczne zastosowanie szczepionek przeciw wściekliźnie (inaktywowany szczep „WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M) u niewielkiej liczby kobiet w ciąży nie wykazało zniekształcającego ani toksycznego działania na płód. Biorąc pod uwagę ciężki przebieg choroby, w przypadku wysokiego ryzyka zakażenia szczepienie w okresie ciąży, powinno być przeprowadzone zgodnie z zalecanym schematem szczepienia.

Karmienie piersią
Ta szczepionka może być stosowana w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tej szczepionki.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU VERORAB

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

VERORAB ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU VERORAB (pliki PDF lub DOC)


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - VERORAB CHPL (pliki PDF lub DOC)


CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 3627901.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O VERORAB - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here