ENCEPUR K

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o leku ENCEPUR K. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować lek ENCEPUR K oraz jakie jest zalecane dawkowanie tego leku. Ponadto w poniższym opisie zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami, wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Macie Państwo możliwość sprawdzenia listy leków zawierających takie same substancje czynne. Na końcu tej strony znajdują się opinie innych pacjentów stosujących lek ENCEPUR K. Państwo także możecie podzielić się własnymi doświadczeniami, do czego gorąco zachęcamy. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach.

Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku ENCEPUR K w formacie pdf. Ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu m.in.: interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności.

Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje m.in.: właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ENCEPUR K? – OPIS I WSKAZANIA

Encepur K jest szczepionką, która ma na celu czynne uodpornienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (kzm) u dzieci powyżej pierwszego roku życia. W przypadku dzieci poniżej drugiego roku życia, lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu szczepienia po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikających z zaszczepienia. U osób, w wieku 12 lat stosuje się szczepionkę dla dorosłych.

Wskazaniami do szczepienia objęte są dzieci przebywające czasowo lub stale na terenach gdzie występuje kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Chorobę wywołuje wirus przenoszony przez kleszcze.

SKŁAD ENCEPUR K, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną szczepionki jest inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23.
Jedna dawka szczepionki (0,25 ml) zawiera 0,75 mikrograma wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23, który jest wytwarzany w komórkach zarodków kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym ((0,15 – 0,2 mg Al3+).

Inne składniki szczepionki to: formaldehyd, sacharoza, roztwór buforowy: trój(hydroksymetylo)- aminometan, sodu chlorek, kwas solny do ustalenia pH i woda do wstrzykiwań.

JAKIE JEST DAWKOWANIE ENCEPUR K? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Szczepionkę Encepur K należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dawkowanie i sposób stosowania
Dawkowanie
Dzieci od pierwszego do jedenastego roku życia włącznie otrzymują taką samą dawkę szczepionki.

Szczepienie podstawowe:

Schemat standardowy
– pierwsza dawka 0,25 ml
– druga dawka 1-3 miesiące później 0,25 ml
– trzecia dawka 9-12 miesięcy po drugiej dawce 0,25 ml
Druga dawka może być podana po dwóch tygodniach po pierwszej dawce. Szczepienie według schematu standardowego jest zalecane w przypadku stałego ryzyka zakażenia.
Po podstawowym cyklu szczepienia, odporność utrzymuje się co najmniej 3 lata, a następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominającej. Uodpornienia można się spodziewać po dwóch tygodniach po drugiej dawce.
Jeżeli konieczne jest szybkie uodpornienie, należy postępować według schematu skróconego.
Schemat skrócony
– pierwsza dawka 0,25 ml
– druga dawka w 7 dniu 0,25 ml
– trzecia dawka w 21 dniu 0,25 ml
Skutku działania szczepionki (uodpornienia) można się spodziewać najwcześniej po 14 dniach po podaniu drugiej dawki szczepionki. tj. w 21 dniu. Po podstawowym cyklu szczepienia, odporność utrzymuje się co najmniej 12-18 miesięcy, następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominającej.
U dzieci z osłabieniem odporności należy skontrolować poziom swoistych przeciwciał po 30 – 60 dniach po drugiej dawce podanej według schematu standardowego oraz po trzeciej dawce szczepionki podanej według schematu skróconego. W razie potrzeby podaje się dodatkową dawkę szczepionki.

Szczepienie przypominające:

Po pełnym cyklu szczepienia, wykonanym według jednego z dwóch zalecanych schematów, jedna dawka (0,25 ml) Encepur K jest wystarczającą do podtrzymania odporności. U osób w wieku 12 lat i starszych należy stosować szczepionkę przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i dorosłych (np. Encepur Adults).

Na podstawie aktualnych wyników badania klinicznego dotyczącego utrzymywania się długoterminowej odporności, po szczepieniu podstawowym według schematu standardowego, zaleca się przestrzeganie czasu po jakim należy stosować dawki przypominające:

Pierwsza dawka przypominająca Kolejne dawki przypominające
Po 3 latach Co 5 lat

Na podstawie aktualnych wyników badania klinicznego dotyczącego utrzymywania się długoterminowej odporności, po szczepieniu podstawowym według schematu skróconego, zaleca się przestrzeganie czasu po jakim należy stosować dawki przypominające:
Pierwsza dawka przypominająca Kolejne dawki przypominające
Zalecana po 12-18 miesiącach Co 5 lat

Sposób stosowania
Przed użyciem wstrząsnąć.
Szczepionkę podaje się domięśniowo, najczęściej w ramię lub pośladek. W szczególnych przypadkach jak np. dzieciom ze skazą krwotoczną, można wstrzyknąć podskórnie.

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo!

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI ENCEPUR K, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Nie ma danych na temat przedawkowania.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane. Dowiedz się więcej na temat interakcji poszczególnych grup leków z alkoholem.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ENCEPUR K W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie dotyczy. Szczepionka Encepur K jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

ULOTKA LEKU ENCEPUR K – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – ENCEPUR K CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

OPINIE O ENCEPUR K - FORUM O LEKACH

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here