PNEUMO 23

CO TO JEST I JAK DZIAŁA PNEUMO 23? – OPIS I WSKAZANIA

Grupa farmakoterapeutyczna: oczyszczone polisacharydowe pneumokokowe antygeny.

Szczepionka ta jest przeznaczona do stosowania w zapobieganiu pneumokokowemu zapaleniu płuc i innym poważnym zakażeniom pneumokokowym (takim jak posocznica lub zapalenie opon mózgowordzeniowych) wywoływanym przez serotypy pneumokoków (Streptococcus pneumoniae), które zawarte są w szczepionce. Szczepionka PNEUMO 23 jest zalecana osobom powyżej 2.roku życia z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zakażeń pneumokokowych lub związanych z nimi powikłań.

Osoby należące do grupy ryzyka, które powinny być zaszczepione są określone w oficjalnych zaleceniach.

Zgodnie z polskimi zaleceniami szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa jest zalecana:
– osobom w wieku powyżej 65 roku życia,
– dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii).

Ta szczepionka nie jest skuteczna w zapobieganiu zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok i innych częstych infekcji górnych dróg oddechowych.

SKŁAD PNEUMO 23, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

– Substancjami czynnymi szczepionki są:
Oczyszczone polisacharydy Streptococcus pneumoniae z następujących serotypów: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F,23F, 33F………….po 25 mikrogramów każdego z 23 serotypów

– Substancje pomocnicze to:
Roztwór buforowy zawierający fenol, sodu chlorek, disodufosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań

JAKIE JEST DAWKOWANIE PNEUMO 23? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Szczepionkę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkowanie
Pacjent otrzyma dawkę 0,5 ml we wstrzyknięciu jako pierwsze szczepienie (szczepienie podstawowe).

Dzieci i młodzież
Dawkowanie u dzieci i młodzieży jest takie samo, jak u dorosłych.

Sposób stosowania
Zalecane jest podanie domięśniowe (im.).
Podanie podskórne (sc.) może również być zastosowane.

Częstość podawania
Na podstawie aktualnej wiedzy, systematyczne szczepienie przypominające osób, które w przeszłości otrzymały pierwsze szczepienie (szczepienie podstawowe) nie jest zalecane.

Termin oraz konieczność szczepienia przypominającego powinna być ustalona zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Jeśli szczepienie przypominające jest konieczne, pacjent otrzyma dawkę 0,5 ml we wstrzyknięciu.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI PNEUMO 23, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Nie ma zastosowania.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak danych na temat stosowania Pneumo 23 z jedzeniem i piciem.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PNEUMO 23 W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża
– Nie ma odpowiednich badań dotyczących możliwego ryzyka wystąpienia wad rozwojowych u zwierząt.
– U ludzi, aktualnie nie ma wystarczająco istotnych danych pozwalających ocenić ryzyko wystąpienia wad rozwojowych lub uszkodzenia płodu, jeżeli ta szczepionka zostanie podana w okresie ciąży.

W celu zachowania ostrożności, należy unikać przepisywania tej szczepionki kobietom w ciąży z wyjątkiem sytuacji wysokiego ryzyka zakażenia.

Karmienie piersią
Ta szczepionka może być stosowana w okresie karmienia piersi.

ULOTKA LEKU PNEUMO 23 – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – PNEUMO 23 CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - PNEUMO 23 CENA, REFUNDACJA

PNEUMO 23 OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
(9 ocen, średnia: 6,00 na 10)
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here