Spis leków zawierających substancję: Peryndopryl

Abapter

Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca. Zmniejsza również ryzyko zawał serca lub choroby niedokrwiennej serca. Zawiera peryndopryl, zaliczany do inhibitorów konwertazy angiotensynowej.

Amlessa

Amlessa to lek, który zawiera dwa składniki aktywne: amlodypinę i peryndopryl. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie mięśnia sercowego. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej. Jest dostępny na receptę.

Amlessini

Amlessini to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę. Jest to preparat złożony stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie serca.

Apo-Perindox

APO-PERINDOX to lek doustny w postaci tabletek, stosowany w leczeniu nadciśnienia, niewydolności serca, mający działanie profilaktyczne przy zawałach. Niewydolność serca (stan, kiedy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu).

Aramlessa

Aramlessa to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl oraz amlodypinę. Peryndopryl działa jako inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), natomiast amlodypina jest antagonistą wapnia, należącym do grupy leków dihydropirydynowych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej. Aramlessa jest dostępny na receptę.

Arifon Kombi

Arifon Kombi to lek w formie tabletek, który składa się z dwóch substancji aktywnych. Pierwsza z nich rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi, a druga działa moczopędnie, zmniejszając objętość krwi i tym samym obniżając ciśnienie krwi. Dzięki temu lek ten jest skuteczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Arifon Kombi jest dostępny na receptę.

Arplexam

Arplexam to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z trzech substancji czynnych: bisoprololu, peryndoprylu i amlodypiny. Każda z tych substancji działa na różne aspekty regulacji ciśnienia krwi, co pozwala na skuteczne kontrolowanie ciśnienia krwi u pacjenta. Wskazaniem do stosowania Arplexamu jest zapobieganie oraz leczenie nadciśnienia tętniczego.

Arprenessa

Arprenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują nadciśnienie tętnicze oraz stabilną chorobę wieńcową w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie.

Beatil

Lek Beatil jest produktem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl oraz amlodypinę. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia) oraz (lub) w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej

Cardipen

Cardipen to lek, który zawiera substancję czynną perindopril, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE). Działa poprzez zahamowanie wytwarzania przez organizm substancji zwiększających ciśnienie tętnicze, a także rozluźnia naczynia krwionośne i ułatwia sercu pompowanie krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego i leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Jest dostępny na receptę.

Co-Amlessa

Co-Amlessa to lek, który zawiera trzy składniki aktywne: amlodypinę, indapamid i peryndopryl. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). Wszystkie trzy substancje czynne pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek jest dostępny na receptę.

Co-Prenessa

Co-Prenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu, który rozszerza naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi, oraz indapamidu, który działa moczopędnie, zmniejszając objętość krwi i jej ciśnienie. W efekcie, Co-Prenessa obniża ciśnienie krwi, redukując ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca czy nerek. Jest dostępny na receptę.

Co-Presomyl

Co-Presomyl to lek przeciwnadciśnieniowy, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, zwiększającym ilość moczu wytwarzanego w nerkach. Te dwie substancje czynne współdziałają w obniżaniu i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Co-Presomyl Forte

Co-Presomyl Forte to doustny lek, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Te dwie substancje czynne współdziałają w obniżaniu i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Co-prestarium

Co-Prestarium to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne – amlodypinę i peryndopryl. Te substancje działają poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) oraz stabilnej choroby wieńcowej, co pomaga w redukcji ryzyka wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca czy nerek.

Co-Prestarium Initio

Co-Prestarium Initio to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę. Jest to preparat złożony, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi przez naczynia i obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych.

CoArprenessa

CoArprenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), które działają poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, ułatwiając sercu przepompowywanie przez nie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wydalanego przez nerki. Lek jest dostępny na receptę.

Davapamid

Davapamid to lek w formie tabletek, który zawiera dwie substancje czynne. Pierwsza substancja czynna rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając sercu pompowanie krwi i zmniejszając ciśnienie tętnicze. Druga substancja czynna zwiększa wydalanie moczu, co zmniejsza objętość krwi i jej ciśnienie. Lek jest dostępny na receptę.

Erbugen

Erbugen to doustny lek hipotensyjny, który skutecznie obniża ciśnienie tętnicze krwi. Działa na bazie peryndoprylu, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejszając opory przepływu krwi, ułatwiając sercu tłoczenie krwi i zmniejszając ciśnienie krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia oraz niewydolności serca. Jest dostępny na receptę.

Euvascor

Euvascor to lek zawierający dwie substancje czynne: atorwastatynę i peryndopryl z argininą. Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które są środkami regulującymi stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. Peryndopryl z argininą jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorem ACE – ang. Angiotensin Converting Enzyme) i działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Euvascor jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów już leczonych atorwastatyną i peryndoprylem z argininą w oddzielnych tabletkach – lekami, które są częścią leczenia mającego na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ikarium/Ikarium forte

Ikarium i Ikarium Forte to leki zawierające peryndopryl, które są dostępne na receptę. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i jest często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Wskazania do stosowania tych leków obejmują nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub cukrzycą. Pamiętaj, że zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Indix Combi

Indix Combi to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), a indapamid jest lekiem moczopędnym. Lek ten jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi). Indix Combi jest dostępny na receptę.

Lextril

Lextril to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną peryndopryl. Należy do grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE). Jego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co sprawia, że serce łatwiej pompuje krew do ciała. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca oraz w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych u pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie. Lek jest dostępny na receptę.

Noliprel

Noliprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, a indapamid jest lekiem moczopędnym. Noliprel jest dostępny na receptę.

Noliprel Bi-Forte

Noliprel Bi-Forte to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid. Peryndopryl to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), który rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, zwiększa w nieznacznym stopniu ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Noliprel Forte

Noliprel Forte to lek, który występuje w formie małych tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Jest to preparat złożony zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny (peryndopryl) oraz substancję o umiarkowanym działaniu moczopędnym (indapamid). Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Panoprist

Panoprist to innowacyjny lek, który łączy w sobie dwie substancje czynne – peryndopryl i indapamid. Jego zastosowanie polega na leczeniu nadciśnienia tętniczego, czyli wysokiego ciśnienia krwi. Peryndopryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), działa na rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do całego organizmu. Z kolei indapamid, będący lekiem moczopędnym, zwiększa ilość moczu wytwarzanego w nerkach, co pomaga w regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Parvaxor

Parvaxor to lek zawierający dwie substancje czynne: atorwastatynę i peryndopryl z argininą. Atorwastatyna jest lekiem z grupy statyn, które pomagają normalizować stężenie lipidów we krwi, natomiast peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych u pacjentów z chorobą wieńcową. Parvaxor jest dostępny na receptę.

Percarnil

Percarnil to lek złożony zawierający dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia). Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE. Lek jest dostępny na receptę.

Percarnil Plus

Percarnil Plus jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia). Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE. Jest dostępny na receptę.

Perindanor

Perindanor to lek, który zawiera substancję czynną peryndopryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Działanie leków z tej grupy polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Perindanor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu niewydolności serca. Jest to lek wydawany na podstawie recepty.

Perindopril

Perindopril to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia), w leczeniu objawowej niewydolności serca, a także w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Lek jest dostępny na receptę.

Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals

Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals to lek składający się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i amlodypiny. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej u osób dorosłych. Lek ten działa poprzez rozszerzanie i rozluźnianie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie mięśnia sercowego. Jest dostępny na receptę.

Perindopril + Indapamide Krka

Perindopril + Indapamide Krka to lek, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Lek ten jest zalecany w terapii nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Jest dostępny na receptę.

Perindopril Aurobindo

Perindopril Aurobindo to lek, który zawiera substancję czynną rozszerzającą naczynia krwionośne, zmniejszającą w ten sposób ciśnienie krwi, a także zmniejszającą opór jaki stawiają przepływającej krwi, przez co sercu łatwiej jest przepompowywać przez nie krew. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz stabilnej choroby wieńcowej u osób dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Perindopril Krka

Perindopril Krka to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną rozszerzającą naczynia krwionośne. Dzięki temu obniża ciśnienie krwi i zmniejsza opór, jaki stawia przepływającej krwi, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Jest dostępny na receptę.

Perindopril Medana

Perindopril/Amlodipine Krka to lek, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi i ułatwiając sercu pompowanie krwi. Amlodypina jest antagonistą wapnia, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne i zmniejszyć ciśnienie krwi. Lek jest zwykle przepisywany pacjentom, którzy już stosują peryndopryl i amlodypinę w oddzielnych tabletkach. Jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Perindopril Teva

Perindopril Teva to lek z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który działa na naczynia krwionośne, rozszerzając je i ułatwiając sercu pompowanie krwi. Jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia), w leczeniu niewydolności serca oraz w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niektórych incydentów sercowych, takich jak zawał serca. Lek jest dostępny na receptę.

Perindopril tosilate + Amlodipine Teva

Perindopril tosilate + Amlodipine Teva to lek składający się z dwóch substancji czynnych – peryndoprylu i amlodypiny. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej u pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę podczas jednoczesnego stosowania peryndoprylu i amlodypiny w takich samych dawkach. Lek jest dostępny na receptę.

Perindopril/Amlodipine Krka

Perindopril/Amlodipine Krka to lek, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi i ułatwiając sercu pompowanie krwi. Amlodypina jest antagonistą wapnia, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne i zmniejszyć ciśnienie krwi. Lek jest zwykle przepisywany pacjentom, którzy już stosują peryndopryl i amlodypinę w oddzielnych tabletkach. Jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.