Ikarium/Ikarium forte

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Ikarium/ Ikarium Forte zawiera peryndopryl, który hamuje działanie enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II (inhibitor konwertazy angiotensyny – inhibitor ACE). Angiotensyna II zwęża naczynia krwionośne powodując zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Lek Ikarium/ Ikarium Forte jest wskazany do stosowania w:
– leczeniu nadciśnienia tętniczego;
– leczeniu objawowej niewydolności serca;
– stabilnej chorobie wieńcowej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i (lub) z rewaskularyzacją wieńcową w wywiadzie.

REKLAMA

Skład

Substancja czynna: .

Substancją czynną leku jest peryndopryl z tert-butyloaminą. Jedna tabletka Ikarium zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą a jedna tabletka Ikarium Forte zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.

-Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nadciśnienie tętnicze
Lek Ikarium/ Ikarium Forte może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek), jak i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg (1 tabletka Ikarium lub ½ tabletki Ikarium Forte) na dobę, rano.
U pacjentów z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron, szczególnie w przypadku nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, niedoboru elektrolitów i wody, dekompensacji kardiologicznej, ciężkiego nadciśnienia tętniczego, zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 2 mg na dobę (½ tabletki Ikarium), pod ścisłą kontrolą lekarską.
Po miesiącu leczenia dawkę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę (2 tabletki Ikarium lub 1 tabletka Ikarium Forte).
Na początku leczenia Ikarium może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów przyjmujących jednocześnie leki moczopędne. Wskazana jest ostrożność ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia odwodnienia i (lub) niedoboru elektrolitów.
Istnieje możliwość, że lekarz przerwie stosowanie leków moczopędnych na 2 – 3 dni przed rozpoczęciem leczenia Ikarium.
W przypadku pacjentów, u których nie można przerwać leczenia diuretykami, terapię należy rozpocząć od dawki 2 mg (½ tabletki Ikarium).
U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg (½ tabletki Ikarium). Po miesiącu dawkę można zwiększyć do 4 mg (1 tabletka Ikarium lub ½ tabletki Ikarium Forte), a następnie do 8 mg (2 tabletki Ikarium lub 1 tabletka Ikarium Forte), jeśli jest to konieczne, w zależności od czynności nerek.

Objawowa niewydolność serca
Ikarium/ Ikarium Forte zazwyczaj stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Lekarz rozpocznie leczenie od dawki 2 mg (½ tabletki Ikarium) podawanej raz na dobę, rano. Dawkę można zwiększyć do 4 mg (1 tabletka Ikarium lub ½ tabletki Ikarium Forte) nie wcześniej niż po 2 tygodniach leczenia, jeżeli jest dobrze tolerowana.
Lekarz będzie monitorować ciśnienie tętnicze krwi oraz parametry czynności nerek i stężenie potasu w surowicy, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia Ikarium/ Ikarium Forte.

Stabilna choroba wieńcowa
Dawka początkowa leku wynosi 4 mg na dobę (1 tabletka Ikarium lub ½ Ikarium Forte), przez pierwsze dwa tygodnie, następnie dawkę należy zwiększyć do 8 mg raz na dobę (2 tabletki Ikarium lub 1 tabletka Ikarium Forte), w zależności od czynności nerek i jeśli dawka 4 mg (1 tabletka Ikarium lub ½ tabletki Ikarium Forte) była dobrze tolerowana. Lekarz będzie regularnie kontrolować czynność nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować lek w dawce początkowej 2 mg raz na dobę (½ tabletki Ikarium), przez pierwszy tydzień, następnie 4 mg raz na dobę (1 tabletka Ikarium lub ½ tabletki Ikarium Forte) przez kolejny tydzień. Następnie dawkę zwiększa się do 8 mg raz na dobę (2 tabletki Ikarium lub 1 tabletka Ikarium Forte), w zależności od czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby – patrz punkt 2 poniższej ulotki.

Stosowanie u dzieci – patrz punkt 2 poniższej ulotki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

REKLAMA

Przedawkowanie

Po przedawkowaniu mogą wystąpić następujące objawy: ciężkie niedociśnienie tętnicze; wstrząs (uczucie osłabienia, niepokój, bladość skóry, zimne poty, przyspieszony i płytki oddech, przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno, utrata przytomności); bradykardia (zbyt wolna czynność serca); zaburzenia elektrolitowe; niewydolność nerek; uczucie kołatania serca; tachykardia (znaczne przyspieszenie czynności serca); kaszel; zawroty głowy; hiperwentylacja (oddychanie zbyt szybkie i zbyt głębokie); niepokój.

W razie przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do szpitala.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Zaleca się przyjmować lek raz na dobę, rano, przed posiłkiem.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować Ikarium/ Ikarium Forte u kobiet w ciąży.

W przypadku ciąży lub planowania ciąży należy jak najszybciej zmienić sposób leczenia.

Nie należy stosować Ikarium/ Ikarium Forte podczas karmienia piersią.

REKLAMA

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

IKARIUM, 4 mg, tabletki - PDF - 277.42 KB

IKARIUM FORTE, 8 mg, tabletki - PDF - 277.45 KB

Opinie pacjentów - forum o lekach

Uwaga: Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane zgodnie z regulaminem serwisu.

Proszę wpisz swoją opinię!
Proszę, wpisz swoje imię lub pseudonim.