Abilify

Abilify to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest aripiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. Lek jest dostępny na receptę. Abilify jest również stosowany w terapii epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u dorosłych i młodzieży w wieku od 13 lat.

Abilify Maintena

Abilify Maintena to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano stabilizację choroby za pomocą doustnej postaci arypiprazolu. Lek jest dostępny na receptę.

Abilium

Abilium to lek zawierający substancję czynną aripiprazol, który jest neuroleptykiem zaliczanym do grupy „inne leki przeciwpsychotyczne”. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Alcreno

Alcreno to lek, którego substancją czynną jest kwetiapina, należąca do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu różnych chorób, takich jak schizofrenia, mania oraz depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek Alcreno jest dostępny na receptę.

Amipryd

Lek Amipryd zawiera substancję czynną amisulpryd, która ma działanie przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne. Jest wskazany do leczenia ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość i nieufność) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych. Lek jest dostępny na receptę.

Amisulpryd Apotex

Amisulpryd Apotex to lek przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych benzamidu. Wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminowymi podtypu D2/D3, do których wykazuje duże powinowactwo. Jest stosowany w ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (np.: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (np.: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), także u chorych z przewagą objawów negatywnych. Lek jest dostępny na receptę.

Amisulpryd Holsten

Amisulpryd Holsten to lek przeciwpsychotyczny i neuroleptyczny, który jest dostępny na receptę. Substancja czynna, amisulpryd, działa poprzez wybiórcze wiązanie się z receptorami dopaminergicznymi, co pomaga w łagodzeniu objawów schizofrenii. Lek jest stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi, takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, oraz objawami negatywnymi, takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne.

Anzorin

Anzorin to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie olanzapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, gdy pacjent widzi, słyszy lub odczuwa rzeczy nieistniejące. Anzorin jest również stosowany w leczeniu stanów chorobowych, w których pacjenci mają niezwykle dobre samopoczucie, rozpiera ich energia, potrzebują dużo mniej snu niż zwykle, mówią bardzo szybko i mają gonitwę myśli. Lek ten jest dostępny na receptę.

Apiprax

Apiprax to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest on stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia, którzy cierpią na chorobę charakteryzującą się halucynacjami, podejrzliwością, chaotycznym zachowaniem oraz otępieniem emocjonalnym. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Risperid

Apo-Risperid to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest rysperydon. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują również leczenie uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego oraz leczenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

ApoTiapina

ApoTiapina to lek w postaci tabletek powlekanych, który należy do grupy neuroleptyków, będących pochodnymi diazepiny. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera substancję czynną kwetiapina. Lek jest dostępny na receptę.

ApoTiapina PR

Lek stosowany w leczeniu depresji afektywnej dwubiegunowej, epizodów dużej depresji w zaburzeniu depresyjnym, manii oraz schizofrenii. Lek jest dostępny na receptę.

Apra

Apra to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Apra-swift

Apra-swift

Apra-swift to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu epizodów maniakalnych, z objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. Jest dostępny na receptę.

Aprizexen

Aprizexen to lek zawierający substancję czynną arypiprazol, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Aribit

Aribit

Aribit to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną aripiprazol. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat. Dawkowanie i sposób podania leku powinien zawsze określić lekarz. Lek ten jest refundowany dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

Aribit ODT

Aribit ODT to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Substancją czynną jest arypiprazol. Lek stosuje się w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Ponadto, jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.

Aricogan

Aricogan to lek na receptę, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Substancją czynną jest arypiprazol. Jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia, którzy cierpią na chorobę charakteryzującą się halucynacjami, urojeniami, podejrzliwością, dezorganizacją mowy i zachowania oraz brakiem emocjonalnej reaktywności. Wskazany jest w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu i zapobieganiu epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.

Aripilek

Aripilek to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych. Lek jest dostępny na receptę. Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza to laktoza jednowodna.

Aripiprazole +pharma

Aripiprazole +pharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Accord

Aripiprazole Accord to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest pochodną chinolinonu. Lek ten częściowo wiąże się z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A, stymulując przekazywanie określonych sygnałów – działa jako agonista. Skuteczność Aripiprazole Accord w leczeniu schizofrenii jest związana z tym mechanizmem działania. Lek jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie Aripiprazole Accord i u których występują głównie epizody maniakalne.

Aripiprazole Amneal

Aripiprazole Amneal to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Lek ten jest częściowo agonistą receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A, co oznacza, że częściowo się z nimi wiąże i pobudza przekazywanie określonych sygnałów. Skuteczność arypiprazolu w leczeniu schizofrenii jest związana z tym mechanizmem działania. Lek jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Aripiprazole Amneal jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Apotex

Aripiprazole Apotex to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu epizodów maniakalnych u osób powyżej 13 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Eignapharma

Aripiprazole Eignapharma to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo agonistą receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Genthon

Aripiprazole Genthon to lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo wiązany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A, stymulując przekazywanie określonych sygnałów. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii. Lek ten jest również stosowany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I. Aripiprazole Genthon jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Mylan Pharma

Aripiprazole Mylan Pharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest on stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 13 lat i powyżej 15 lat chorujących na schizofrenię oraz epizody maniakalne o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Neuraxpharm

Aripiprazole Neuraxpharm to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo związany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15 roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie aripiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole NeuroPharma

Aripiprazole NeuroPharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu chorób psychicznych u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Orion

Aripiprazole Orion to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Lek jest również wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Aripiprazole Orion jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Pharmathen

Aripiprazole Pharmathen to lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo agonistą receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Sandoz

Aripiprazole Sandoz to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię oraz epizody maniakalne w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole STADA

Aripiprazole STADA to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię, chorobę charakteryzującą się objawami takimi jak halucynacje, urojenia, nadmierna podejrzliwość, niespójna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Lek jest również stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu epizodów maniakalnych. Aripiprazole STADA jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Symphar

Aripiprazole Symphar to lek przeciwpsychotyczny zawierający substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię, chorobę charakteryzującą się objawami takimi jak halucynacje, urojenia, nadmierna podejrzliwość, niespójna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Lek jest również stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu epizodów maniakalnych. Aripiprazole Symphar jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Teva

Aripiprazole Teva to lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo związany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie aripiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Zentiva

Aripiprazole Zentiva to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripsan

Aripsan to lek z grupy przeciwpsychotycznych, stosowany w leczeniu chorób psychicznych u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Choroby te charakteryzują się występowaniem objawów takich jak halucynacje, podejrzliwość, chaotyczna mowa i zachowanie, a także otępienie emocjonalne. Lek ten jest dostępny na receptę.

Arkolamyl

Arkolamyl to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu psychiatrycznym. Jest dostępny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Lek ten stosuje się w leczeniu schizofrenii, manii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Jest dostępny na receptę.

Arypiprazol Glenmark

Arypiprazol Glenmark to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Ponadto, jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aryzalera

Aryzalera to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Asduter

Asduter to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych. Asduter jest również wskazany do leczenia epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz do zapobiegania nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Jakimi lekami można leczyć schizofrenię?

Lista leków stosowanych w leczeniu schizofrenii.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się zniekształconym odbiorem bodźców zewnętrznych i postrzegania samego siebie. W zależności od jej przebiegu chory może być niezdolnym do jednomyślnej i konkretnej oceny własnej osoby, ale tez i innych wokół. Obserwuje się ją już w młodym wieku, choć zachorować może każdy, a w szczególności osoby uwarunkowane genetycznie. Choć badania nad tą chorobą wciąż trwają, to coraz to nowsze wyniki wykazują hiperaktywność dopaminergiczną w szlaku mezolimbicznym. W związku z tym leczenie polega na hamowaniu aktywności neuronów dopaminergicznych przy użyciu leków przeciwpsychotycznych.

Leki przeciwpsychotyczne

Inaczej nazywane neuroleptykami, to leki stosowane w zwalczaniu psychoz i schizofrenii. Blokują one działanie receptorów dopaminergicznych D2, dzięki czemu wydzielana w nich dopamina nie wykazuje działania, co w przypadku szlaku mezolimbicznego ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu psychoz. Niektóre neuroleptyki hamują również działanie receptorów serotoninowych 5-HT2A, niwelując tym samym urojenia i halucynacje.

Wyróżnia się leki przeciwpsychotyczne I i II generacji — te drugie nazywa się również atypowymi. Neuroleptyki atypowe działają dodatkowo na receptory serotoninowe. Jako leki na schizofrenię stosuje się głównie leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji (np. klozapina, asenapina, blonanseryna itp.). Są one lepsze od neuroleptyków pierwszej generacji, gdyż w sposób skuteczniejszy zmniejszają nasilenie objawów i dysfunkcji poznawczych, jednocześnie nie narażając pacjenta na wystąpienie objawów pozapiramidowych oraz hiperprolaktynemii, na które narażały właśnie typowe neuroleptyki przy dłuższym stosowaniu.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem