LEKI DIAGNOSTYCZNE - lista leków stosowane w diagnostyce chorób

  Diagnostyka medyczna

  Diagnostyka jest nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych badań.  Jednym z głównych elementów procesu diagnozy jest wywiad lekarski inaczej nazywany badaniem podmiotowym.  Lekarz w rozmowie z pacjentem uzyskuje szczegółowe informacje na temat  powodu przybycia do lekarza, historii choroby. Zbiera także informacje dodatkowe na temat chorób występujących w rodzinie, (niektóre choroby mają podłoże genetyczne). Prawidłowe rozpoznanie choroby umożliwia ocenę stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W przypadku, gdy lekarz ma podejrzenie poważnego schorzenia może on zlecić dodatkowe badania np. badanie obrazowe, badania endoskopowe, badania tkanek, wydzielin. leki diagnostyczne

  Współczesna diagnostyka

  W zależności od potencjalnego schorzenia, we współczesnej stosowane są aktualnie rozmaite metody diagnostyczne, które cały czas są rozwijane i dopracowywane. Temat diagnostyki jest bardzo  szeroki, nie sposób omówić nawet połowy z metod diagnostycznych, które stosowane są w nowoczesnej medycynie.  Poniżej przytaczamy kilka przykładowych  metod diagnostycznych:
  w kardiologii:
  - Tomografia MRI służąca do dokładnego obrazowania naczyń i komór serca,  umożliwia ocenę grubości ścian serca; - Echokardiografia, - Koronarografia, metoda obrazowania naczyń wieńcowych za pomoc badania RTG, EKG (Mapa elektryczna potencjałów) – badanie stosowane w diagnozie skomplikowanych chorób serca.;
  w onkologii:
  - Wszelkie badania obrazowe - USG, RTG, MR i TK. - Cytopatologia (inaczej zwana cytologią) – badanie komórek, które mogą zawierać nowotwory,  badanie przeprowadza się na podstawie wymazu, za pomocą biopsji. - Histopatologia – analiza wycinków tkanek pod mikroskopem,  tkanka pobierana jest chirurgicznie lub za pomocą metod endoskopowych np. gastroskopia
  w alergologii:
  - Eozynofilia bezwzględna – badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie chorób alergicznych, a także pasożytniczych oraz stanów zapalnych dróg oddechowych - IgE całkowite – badanie polegające na oznaczeniu całkowitej IgE w surowicy krwi (stężenia swoistych przeciwciał tzw. immunoglobulin klasy E (IgE). Morfologia krwi – standardowe badanie diagnostyczne stosowane nie tylko w alergologii, pozwala zdiagnozować nieprawidłowości w zakresie ilości i jakości komórek krwi:

  Zapoznaj się z listą leków dermatologicznych

  Poniżej znajduje się wykaz leków diagnostycznych, leków stosowanych na etapie diagnozowania chorób.

  WSZYSTKO O LEKACH

  ZDROWA DIETA I ODCHUDZANIE

  jajka są zdrowe

  5 powodów, dla których warto jeść jajka

  Wokół tego, czy jajka są zdrowe, narosło mnóstwo mitów. Wbrew obiegowej opinii nie tylko nie szkodzą, ale i są super zdrowe. Oczywiście pod warunkiem,...

  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - RUCH TO ZDROWIE