LEKI DIAGNOSTYCZNE - lista leków stosowane w diagnostyce chorób

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka jest nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych badań.  Jednym z głównych elementów procesu diagnozy jest wywiad lekarski inaczej nazywany badaniem podmiotowym.  Lekarz w rozmowie z pacjentem uzyskuje szczegółowe informacje na temat  powodu przybycia do lekarza, historii choroby. Zbiera także informacje dodatkowe na temat chorób występujących w rodzinie, (niektóre choroby mają podłoże genetyczne). Prawidłowe rozpoznanie choroby umożliwia ocenę stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W przypadku, gdy lekarz ma podejrzenie poważnego schorzenia może on zlecić dodatkowe badania np. badanie obrazowe, badania endoskopowe, badania tkanek, wydzielin. leki diagnostyczne

Współczesna diagnostyka

W zależności od potencjalnego schorzenia, we współczesnej diagnostyce stosowane są aktualnie rozmaite metody diagnostyczne, które cały czas są rozwijane i dopracowywane. Temat diagnostyki jest bardzo  szeroki, nie sposób omówić nawet połowy z metod diagnostycznych, które stosowane są w nowoczesnej medycynie.  Poniżej przytaczamy kilka przykładowych  metod diagnostycznych:
w kardiologii:
- Tomografia MRI służąca do dokładnego obrazowania naczyń i komór serca,  umożliwia ocenę grubości ścian serca; - Echokardiografia, - Koronarografia, metoda obrazowania naczyń wieńcowych za pomoc badania RTG, EKG (Mapa elektryczna potencjałów) – badanie stosowane w diagnozie skomplikowanych chorób serca.;
w onkologii:
- Wszelkie badania obrazowe - USG, RTG, MR i TK. - Cytopatologia (inaczej zwana cytologią) – badanie komórek, które mogą zawierać nowotwory,  badanie przeprowadza się na podstawie wymazu, za pomocą biopsji. - Histopatologia – analiza wycinków tkanek pod mikroskopem,  tkanka pobierana jest chirurgicznie lub za pomocą metod endoskopowych np. gastroskopia
w alergologii:
- Eozynofilia bezwzględna – badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie chorób alergicznych, a także pasożytniczych oraz stanów zapalnych dróg oddechowych - IgE całkowite – badanie polegające na oznaczeniu całkowitej IgE w surowicy krwi (stężenia swoistych przeciwciał tzw. immunoglobulin klasy E (IgE). Morfologia krwi – standardowe badanie diagnostyczne stosowane nie tylko w alergologii, pozwala zdiagnozować nieprawidłowości w zakresie ilości i jakości komórek krwi:

Zapoznaj się z listą leków diagnostycznych

Poniżej znajduje się wykaz leków diagnostycznych, leków stosowanych na etapie diagnozowania chorób. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach stosowanych w diagnostyce.

11C-CHOLINA

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek 11C-cholina jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach...

99mTc-TEKTROTYD

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA 99m Tc-Tektrotyd, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. Po podaniu dożylnym gromadzi się w miejscach występowania...

ALERGENY DIAGNOSTYCZNE DO TESTÓW PUNKTOWYCH HAL

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Alergeny diagnostyczne do testów punktowych Hal jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Stosuje się go w celu...

ALYOSTAL

Podmiot odpowiedzialny: STALLERGENES S.A.S. OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe - alergeny diagnostyczne do testów skórnych punktowych. ALYOSTAL to roztwory...

AMYVID

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Amyvid jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Amyvid zawiera substancję czynną florbetapir (18F). Amyvid jest podawany osobom z zaburzeniami...

ATROPINUM SULFURICUM WZF 1%

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania...

AXUMIN

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Axumin zawiera substancję czynną flucyklowinę (18F) i jest stosowany, aby lekarz...

BARIUM SULFURICUM MEDANA

Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma SA OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Zawiesina Barium sulfuricum Medana jest pozytywnym środkiem cieniującym wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego. Nie...

BISACODYL GSK

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Bisakodyl jest stosowany: • w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaparć, w tym zaparć...

BOBOTIC

Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma SA PORÓWNAJ CENY W APTEKACH ONLINE OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon, związek zmniejszający...

CLARISCAN

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Clariscan zawiera substancję czynną kwas gadoterowy. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego...

CUPRYMINA

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt Cuprymina nie jest lekiem i nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Cuprymina jest rodzajem produktu zwanym prekursorem radiofarmaceutycznym. Zawiera substancję...

CYCLOLUX

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Cyclolux jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux stosowany jest w...

CYCLOLUX MULTIDOSE

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Cyclolux multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux multidose stosowany...

DATSCAN

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Preparat DaTSCAN zawiera substancję czynną joflupan (123I), środek wykorzystywany pomocniczo w diagnostyce (rozpoznawaniu) chorób mózgu. Preparat należy do grupy substancji...

DOTAGRAF

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Dotagraf jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego...

DOTAGRAF MULTIDOSE

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Dotagraf multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu...

DOTAREM

Podmiot odpowiedzialny: GUERBET OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA DOTAREM jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI). DOTAREM...

DOTAREM multidose

Podmiot odpowiedzialny: GUERBET OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA DOTAREM multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego...

DRYTEC

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Eluat otrzymywany z generatora Drytec (sodu technecjan (VII) , roztwór do wstrzykiwań, może być stosowany...

ENDOLUCINBETA

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA EndolucinBeta jest lekiem radiofarmaceutycznym, który nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Należy go stosować po wyznakowaniu nim...

FDG POZYTON

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o nazwie FDG POZYTON zawiera substancję radioaktywną, którą jest fludeoksyglukoza (18F)...

FDGTOMOSIL

Podmiot odpowiedzialny: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o...

FLUDEOKSYGLUKOZA EURO-PET

Podmiot odpowiedzialny: Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w produkcie Fludeoksyglukoza...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Jest to lek radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynna zawarta w leku Fludeoxyglucose (18F) Biont do wstrzykiwań...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) MONROL

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest produktem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną, zawartą w leku Fludeoxyglucose...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV jest...

FLUORESCEINE SERB

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Co to jest lek Fluoresceine SERB 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym w...

FLUORESCEINE THEA

Podmiot odpowiedzialny: LABORATOIRES THÉA OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Co to jest lek Fluoresceine Thea 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym...

FLUORESCITE

Podmiot odpowiedzialny: Alcon Polska Sp. z o.o. OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Fluorescite 100 mg/ml jest roztworem barwnika, który podczas badania pozwala zobrazować naczynia krwionośne...

GADOPENTETATE DIMEGLUMINE SANOCHEMIA

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest produktem, który poprawia kontrast obrazu. Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest stosowany w rezonansie magnetycznym (ang....

GADOVIST 1,0

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Produkt Gadovist 1,0 jest produktem leczniczym (środkiem kontrastowym) do stosowania w...

GALLIAPHARM

Podmiot odpowiedzialny: Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA GalliaPharm jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym wyłącznie dla celów diagnostycznych. Produkt GalliaPharm nie jest przeznaczony...

GASTROGRAFIN

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Gastrografin jest środkiem kontrastowym stosowanym wyłącznie do diagnostyki w badaniach radiologicznych, w tym tomografii...

GLIOLAN

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Gliolan jest stosowany w celu uwidocznienia guzów mózgu, nazywanych glejakami złośliwymi, podczas resekcji guza. Gliolan zawiera kwas aminolewulinowy...

GLUNEKTIK

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek ten jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek GLUNEKTIK zawiera substancję radioaktywną, fludeoksyglukozę (18F), która umożliwia wykonywanie badań, z...

GLUSCAN

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku GLUSCAN jest fludeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia radiologiczne zobrazowanie...

GLUSCAN PL

Podmiot odpowiedzialny: Advanced Accelerator Applications SA (AAA)  OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt ten jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynną zawartą...

HELICOBACTER TEST INFAI

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Test INFAI Helicobacter przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Jest to test oddechowy dla młodzieży w wieku od...

HEXVIX

Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek ten stosowany jest do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego. Lek...

HIPURAN-131I DO WSTRZYKIWAŃ

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Hipuran-131I do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który...

IASOCHOLINE

Podmiot odpowiedzialny: IASON GmbH OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki....

IASOFLU

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA IASOflu to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IASOflu stosowany jest w celach diagnostycznych podczas badań wykonywanych metodą...

IODOMET-123I

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IodoMet-123I jest sterylnym, bezbarwnym roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego. IodoMet-123I zawiera 3-jodo-α-metylo-L-tyrozynę i jest radiofarmaceutykiem...

IOMERON

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Iomeron jest sterylnym wodnym roztworem jomeprolu w zakresie stężeń od 200 do...

JODEK SODU Na131I POLATOM – kapsułki do diagnostyki

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Jodek sodu Na13lI POLATOM, kapsułki do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera...

KLEAN-PREP

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Klean-Prep zawiera makrogol 3350 i mieszaninę soli. Występuje w postaci proszku, z którego sporządza się roztwór do...

LEUKOSCAN

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Przeciwciało jest naturalną substancją wytwarzaną przez organizm, która łączy się z obcymi substancjami pomagając usunąć je z organizmu pacjenta. Organizm...

LUMINITY

LUMINITY OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Luminity jest środkiem kontrastowym stosowanym w ultrasonografii, zawierającym mikrosfery gazowe (małe pęcherzyki) perflutrenu jako substancję czynną. Luminity służy wyłącznie do celów...

LUTAPOL

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA LutaPol jest produktem przeznaczonym wyłącznie do terapii. LutaPol to produkt radiofarmaceutyczny stosowany jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym który dociera...

LYMPHOSEEK

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Oznacza to, że jest on stosowany u pacjentów z rakiem piersi, czerniakiem lub...

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca filtracji...

MAGNEVIST

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt Magnevist jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging - MRI)...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-131I (MIBG-131I) DO DIAGNOSTYKI

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach o...

METOPIRONE

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Metopirone zawiera 250 mg metyraponu. Metyrapon należy do grupy leków stosowanych w badaniach oceny czynności przysadki. Metyrapon jest stosowany...

MIBITEC

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. MIBITEC jest używany do badania czynności serca i przepływu krwi (perfuzji mięśnia...

MONFCH

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA MonFCH jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. MonFCH jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej...

MULTIHANCE

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA MultiHance jest specjalnym środkiem kontrastowym, który zawiera pierwiastek ziem rzadkich gadolin i którego działanie polega na poprawie jakości obrazowania mózgu,...

NANOCOLL ZESTAW DO SPORZĄDZANIA RADIOFARMACEUTYKU

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po dożylnym podaniu produkt albuminy w formie nanokoloidu jest usuwany z krążenia przez układ siateczkowo-śródbłonkowy wątroby i...

NANOSCAN

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego...

NEURACEQ

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Neuraceq zawiera substancję czynną Florbetaben (18F). Neuraceq podawany jest osobom z problemami z...

NITIGRAF

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Nitigraf jest radiologicznym środkiem kontrastowym, który może być stosowany w czasie badania radiologicznego: - naczyń krwionośnych, -...

OMNIPAQUE

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare A.S. OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Radiologiczny środek kontrastowy do podawania u dorosłych...

OMNISCAN

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare AS OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Omniscan jest niejonowym, paramagnetycznym środkiem kontrastowym, zawierającym...

OPTIMUM TABLETKI USPOKAJAJĄCE LABOFARM POWLEKANE

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Działanie: Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie uspokajające i łagodzące stany napięcia nerwowego. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w przejściowych,...

OPTIRAY

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Optiray jest stosowany u osób dorosłych w różnych badaniach radiologicznych, w tym: - obrazowaniu naczyń krwionośnych, zarówno...

OPTISON

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA OPTISON jest środkiem kontrastującym do badań USG (ultrasonograficznych) zwiększającym czytelność obrazów (skanów) serca podczas echokardiografii (obrazowania serca...

POLGENTEC

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. POLGENTEC jest to generator radionuklidu, który służy do uzyskania eluatu (roztworu nadtechnecjanu...

PRIMOVIST

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG   OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Primovist jest środkiem kontrastowym stosowanym w obrazowaniu wątroby metodą rezonansu magnetycznego...

PROHANCE

Podmiot odpowiedzialny: Bracco Imaging Deutschland GmbH OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną leku...

PYLOBACTELL

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Pylobactell jest testem oddechowym. Wykorzystuje się go do oznaczenia obecności bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w jelicie...

RADIO-FLU

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Radio-Flu jest stosowany w badaniach metodą pozytonowej tomografii...

RAPISCAN

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Rapiscan zawiera substancję czynną regadenozon. Należy do grupy leków nazywanych „lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe”. Powoduje rozszerzenie...

ROZTWORY DO TESTÓW PROWOKACYJNYCH ALLERGOPHARMA

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Testy prowokacyjne stosowane są pomocniczo w diagnostyce schorzeń alergicznych. Alergen zawarty w roztworze testowym reaguje ze swoistą...

ROZTWORY DO TESTÓW PUNKTOWYCH

Podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG   OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Roztwory do testów punktowych stanowią...

SCINTIMUN

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt Scintimun zawiera przeciwciało (bezylezomab) skierowane przeciwko granulocytom, krwinkom białym uczestniczącym w reakcji zapalnej. Produkt Scintimun służy...

SIMETIKON HASCO

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Symetykon jest lekiem stosowanym przeciw wzdęciom i nadmiernemu gromadzeniu się gazów. Działa w żołądku i jelitach poprzez zmianę napięcia powierzchniowego...

SOMAKIT TOC

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Zawiera substancję czynną edotreotyd. Przed zastosowaniem proszek znajdujący...

SONOVUE

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA SonoVue jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. SonoVue to środek cieniujący do badania ultrasonograficznego (USG). Zawiera maleńkie pęcherzyki...

STERIPET

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare Limited OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Ten lek jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Jest...

TECHIMMUNA

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po wyznakowaniu radionuklidem technetu-99m lek Techimmuna stosuje się...

TECHNESCAN DMSA

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan DMSA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania:...

TECHNESCAN LYOMAA

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Ten lek służy wyłącznie do celów diagnostycznych. Lek Technescan LyoMAA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu...

TECHNESCAN PYP

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan PYP stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania:...

TROPICAMIDUM WZF

Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek zawiera tropikamid, który stosowany miejscowo do oka rozszerza źrenicę i...

TRUE TEST

Podmiot odpowiedzialny: Mekos Laboratries ApS OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. TRUE Test jest stosowany do diagnostyki alergicznego kontaktowego...

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI

Podmiot odpowiedzialny: Statens Serum Institut OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Tuberculin PPD RT 23 SSI stosuje się w próbie skórnej w celu zdiagnozowania,...

ULTRA-TECHNEKOW FM

Podmiot odpowiedzialny: Mallinckrodt Medical B.V. OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Ultra-Technekow FM jest stosowany do wykonywania badań...

ULTRAVIST

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Ultravist jest środkiem kontrastowym, przeznaczonym do stosowania w rentgenodiagnostyce. Lek Ultravist jest w postaci roztworu wodnego...

VENOMENHAL

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA VENOMENHAL służy do diagnostyki (testy skórne) i immunoterapii swoistej (odczulanie) chorób alergicznych zależnych od swoistych immunoglobulin klasy...

VISIPAQUE

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare A.S. OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA Lek Visipaque jest stosowany do kardioangiografii, angiografii mózgowej (konwencjonalnej), arteriografii obwodowej (konwencjonalnej), angiografii...

VIZAMYL

Typ preparatu: Produkt leczniczy OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA VIZAMYL zawiera substancję czynną: flutemetamol (18F) i jest stosowany do diagnostyki choroby Alzheimera i innych przyczyn utraty...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Zapoznaj się z Polityką prywatności oraz wykorzystania plików Cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close