LEKI DIAGNOSTYCZNE - lista leków stosowane w diagnostyce chorób

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka jest nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych badań.  Jednym z głównych elementów procesu diagnozy jest wywiad lekarski inaczej nazywany badaniem podmiotowym.  Lekarz w rozmowie z pacjentem uzyskuje szczegółowe informacje na temat  powodu przybycia do lekarza, historii choroby. Zbiera także informacje dodatkowe na temat chorób występujących w rodzinie, (niektóre choroby mają podłoże genetyczne). Prawidłowe rozpoznanie choroby umożliwia ocenę stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W przypadku, gdy lekarz ma podejrzenie poważnego schorzenia może on zlecić dodatkowe badania np. badanie obrazowe, badania endoskopowe, badania tkanek, wydzielin. leki diagnostyczne

Współczesna diagnostyka

W zależności od potencjalnego schorzenia, we współczesnej diagnostyce stosowane są aktualnie rozmaite metody diagnostyczne, które cały czas są rozwijane i dopracowywane. Temat diagnostyki jest bardzo  szeroki, nie sposób omówić nawet połowy z metod diagnostycznych, które stosowane są w nowoczesnej medycynie.  Poniżej przytaczamy kilka przykładowych  metod diagnostycznych:
w kardiologii:
- Tomografia MRI służąca do dokładnego obrazowania naczyń i komór serca,  umożliwia ocenę grubości ścian serca; - Echokardiografia, - Koronarografia, metoda obrazowania naczyń wieńcowych za pomoc badania RTG, EKG (Mapa elektryczna potencjałów) – badanie stosowane w diagnozie skomplikowanych chorób serca.;
w onkologii:
- Wszelkie badania obrazowe - USG, RTG, MR i TK. - Cytopatologia (inaczej zwana cytologią) – badanie komórek, które mogą zawierać nowotwory,  badanie przeprowadza się na podstawie wymazu, za pomocą biopsji. - Histopatologia – analiza wycinków tkanek pod mikroskopem,  tkanka pobierana jest chirurgicznie lub za pomocą metod endoskopowych np. gastroskopia
w alergologii:
- Eozynofilia bezwzględna – badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie chorób alergicznych, a także pasożytniczych oraz stanów zapalnych dróg oddechowych - IgE całkowite – badanie polegające na oznaczeniu całkowitej IgE w surowicy krwi (stężenia swoistych przeciwciał tzw. immunoglobulin klasy E (IgE). Morfologia krwi – standardowe badanie diagnostyczne stosowane nie tylko w alergologii, pozwala zdiagnozować nieprawidłowości w zakresie ilości i jakości komórek krwi:

Zapoznaj się z listą leków diagnostycznych

Poniżej znajduje się wykaz leków diagnostycznych, leków stosowanych na etapie diagnozowania chorób. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach stosowanych w diagnostyce.

11C-CHOLINA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek 11C-cholina jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodąpozytonowej tomografii...

99mTc-TEKTROTYD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU 99m Tc-Tektrotyd, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. Po podaniu dożylnym gromadzi się w miejscach...

ALERGENY DIAGNOSTYCZNE DO TESTÓW PUNKTOWYCH HAL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Alergeny diagnostyczne do testów punktowych Hal jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Stosuje się go w celu ustalenia na...

ALYOSTAL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe - alergeny diagnostyczne do testów skórnych punktowych. ALYOSTAL to roztwory testowe, które zawierają wyciągi alergenowe...

AMYVID

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Amyvid jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Amyvid zawiera substancję czynną florbetapir (18F). Amyvid jest podawany osobom z...

ATROPINUM SULFURICUM WZF 1%

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność...

AXUMIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Axumin zawiera substancję czynną flucyklowinę (18F) i jest stosowany, aby...

BARIUM SULFURICUM MEDANA

Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma SA WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Zawiesina Barium sulfuricum Medana jest pozytywnym środkiem cieniującym wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego....

BISACODYL GSK

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Bisakodyl jest stosowany: • w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaparć, w tym zaparć...

BOBOTIC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon, związek zmniejszający napięcie powierzchniowe, ułatwiający wydalanie gazów. Symetykon zapobiega tworzeniu się większych konglomeratów...

CLARISCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Clariscan zawiera substancję czynną kwas gadoterowy. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu za pomocą rezonansu...

CUPRYMINA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt Cuprymina nie jest lekiem i nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Cuprymina jest rodzajem produktu zwanym prekursorem radiofarmaceutycznym. Zawiera...

CYCLOLUX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Cyclolux jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux stosowany jest...

CYCLOLUX MULTIDOSE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Cyclolux multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux multidose...

DATSCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Preparat DaTSCAN zawiera substancję czynną joflupan (123I), środek wykorzystywany pomocniczo w diagnostyce (rozpoznawaniu) chorób mózgu. Preparat należy do grupy...

DOTAGRAF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Dotagraf jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Dotagraf...

DOTAGRAF MULTIDOSE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Dotagraf multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek...

DOTAREM

Podmiot odpowiedzialny: GUERBET WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU DOTAREM jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI). DOTAREM...

DOTAREM multidose

Podmiot odpowiedzialny: GUERBET WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU DOTAREM multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego...

DRYTEC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Eluat otrzymywany z generatora Drytec (sodu technecjan (VII) , roztwór do wstrzykiwań, może być...

ENDOLUCINBETA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU EndolucinBeta jest lekiem radiofarmaceutycznym, który nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Należy go stosować po wyznakowaniu nim innych leków...

FDG POZYTON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o nazwie FDG POZYTON zawiera substancję radioaktywną, którą jest fludeoksyglukoza...

FDGTOMOSIL

Podmiot odpowiedzialny: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o...

FLUDEOKSYGLUKOZA EURO-PET

Podmiot odpowiedzialny: Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w produkcie Fludeoksyglukoza...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Jest to lek radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynna zawarta w leku Fludeoxyglucose (18F) Biont do wstrzykiwań jest przeznaczona...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) MONROL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest produktem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną, zawartą w leku...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV jest fludeoksyglukoza (18F)....

FLUORESCEINE SERB

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Co to jest lek Fluoresceine SERB 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym...

FLUORESCEINE THEA

Podmiot odpowiedzialny: LABORATOIRES THÉA WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Co to jest lek Fluoresceine Thea 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym...

FLUORESCITE

Podmiot odpowiedzialny: Alcon Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Fluorescite 100 mg/ml jest roztworem barwnika, który podczas badania pozwala zobrazować naczynia krwionośne...

FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki, stosowanym w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i podawanym...

GADOPENTETATE DIMEGLUMINE SANOCHEMIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest produktem, który poprawia kontrast obrazu. Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest stosowany w rezonansie magnetycznym...

GADOVIST 1,0

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Produkt Gadovist 1,0 jest produktem leczniczym (środkiem kontrastowym) do stosowania w...

GALLIAPHARM

Podmiot odpowiedzialny: Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU GalliaPharm jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym wyłącznie dla celów diagnostycznych. Produkt GalliaPharm nie jest przeznaczony...

GASTROGRAFIN

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Gastrografin jest środkiem kontrastowym stosowanym wyłącznie do diagnostyki w badaniach radiologicznych, w tym tomografii...

GLIOLAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Gliolan jest stosowany w celu uwidocznienia guzów mózgu, nazywanych glejakami złośliwymi, podczas resekcji guza. Gliolan zawiera kwas aminolewulinowy (5-ALA). 5-ALA...

GLUNEKTIK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek GLUNEKTIK zawiera substancję radioaktywną, fludeoksyglukozę (18F), która umożliwia wykonywanie badań,...

GLUSCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku GLUSCAN jest fludeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia radiologiczne...

GLUSCAN PL

Podmiot odpowiedzialny: Advanced Accelerator Applications SA (AAA)  WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt ten jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynną...

HELICOBACTER TEST INFAI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Test INFAI Helicobacter przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Jest to test oddechowy dla młodzieży w wieku od 12 lat...

HEXVIX

Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek ten stosowany jest do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego. Lek...

HIPURAN-131I DO WSTRZYKIWAŃ

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Hipuran-131I do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym,...

IASOCHOLINE

Podmiot odpowiedzialny: IASON GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do...

IASOFLU

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU IASOflu to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IASOflu stosowany jest w celach diagnostycznych podczas badań wykonywanych metodą emisyjnej tomografii...

IODOMET-123I

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IodoMet-123I jest sterylnym, bezbarwnym roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego. IodoMet-123I zawiera 3-jodo-α-metylo-L-tyrozynę i jest...

IOMERON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Iomeron jest sterylnym wodnym roztworem jomeprolu w zakresie stężeń od 200 do 400 mg...

JODEK SODU Na131I POLATOM – kapsułki do diagnostyki

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Jodek sodu Na13lI POLATOM, kapsułki do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera...

KLEAN-PREP

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Klean-Prep zawiera makrogol 3350 i mieszaninę soli. Występuje w postaci proszku, z którego sporządza się roztwór do picia. Lek stosowany...

LEUKOSCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Przeciwciało jest naturalną substancją wytwarzaną przez organizm, która łączy się z obcymi substancjami pomagając usunąć je z organizmu pacjenta....

LUMINITY

LUMINITY WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Luminity jest środkiem kontrastowym stosowanym w ultrasonografii, zawierającym mikrosfery gazowe (małe pęcherzyki) perflutrenu jako substancję czynną. Luminity służy wyłącznie do...

LUTAPOL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU LutaPol jest produktem przeznaczonym wyłącznie do terapii. LutaPol to produkt radiofarmaceutyczny stosowany jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym który...

LYMPHOSEEK

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Oznacza to, że jest on stosowany u pacjentów z rakiem piersi, czerniakiem...

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca...

MAGNEVIST

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt Magnevist jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging -...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-131I (MIBG-131I) DO DIAGNOSTYKI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach...

METOPIRONE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Metopirone zawiera 250 mg metyraponu. Metyrapon należy do grupy leków stosowanych w badaniach oceny czynności przysadki. Metyrapon jest...

MIBITEC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. MIBITEC jest używany do badania czynności serca i przepływu krwi (perfuzji mięśnia sercowego) poprzez...

MONFCH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU MonFCH jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. MonFCH jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii...

MULTIHANCE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU MultiHance jest specjalnym środkiem kontrastowym, który zawiera pierwiastek ziem rzadkich gadolin i którego działanie polega na poprawie jakości obrazowania...

NANOCOLL ZESTAW DO SPORZĄDZANIA RADIOFARMACEUTYKU

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po dożylnym podaniu produkt albuminy w formie nanokoloidu jest usuwany z krążenia przez układ siateczkowo-śródbłonkowy wątroby...

NANOSCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania...

NEURACEQ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Neuraceq zawiera substancję czynną Florbetaben (18F). Neuraceq podawany jest osobom z problemami z pamięcią, dzięki...

NITIGRAF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Nitigraf jest radiologicznym środkiem kontrastowym, który może być stosowany w czasie badania radiologicznego: - naczyń...

OMNIPAQUE

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare A.S. WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Radiologiczny środek kontrastowy do podawania u dorosłych...

OMNISCAN

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare AS WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Omniscan jest niejonowym, paramagnetycznym środkiem kontrastowym, zawierającym...

OPTIMUM TABLETKI USPOKAJAJĄCE LABOFARM POWLEKANE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Działanie: Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie uspokajające i łagodzące stany napięcia nerwowego. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w przejściowych, łagodnych stanach...

OPTIRAY

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Optiray jest stosowany u osób dorosłych w różnych badaniach radiologicznych, w tym: - obrazowaniu naczyń krwionośnych, zarówno tętnic, jak...

OPTISON

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU OPTISON jest środkiem kontrastującym do badań USG (ultrasonograficznych) zwiększającym czytelność obrazów (skanów) serca podczas echokardiografii (obrazowania serca przy użyciu...

POLGENTEC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. POLGENTEC jest to generator radionuklidu, który służy do uzyskania eluatu (roztworu nadtechnecjanu sodu, Na99mTcO4,...

PRIMOVIST

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG   WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Primovist jest środkiem kontrastowym stosowanym w obrazowaniu wątroby metodą rezonansu...

PROHANCE

Podmiot odpowiedzialny: Bracco Imaging Deutschland GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną...

PYLOBACTELL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Pylobactell jest testem oddechowym. Wykorzystuje się go do oznaczenia obecności bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w jelicie (żołądku i...

RADIO-FLU

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Radio-Flu jest stosowany w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)....

RAPISCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Rapiscan zawiera substancję czynną regadenozon. Należy do grupy leków nazywanych „lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe”. Powoduje rozszerzenie tętnic sercowych...

RENOSCINT MAG 3

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Jest to preparat radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Renoscint MAG3 jest stosowany w czasie badania obrazowego w celu zbadania: •...

ROZTWORY DO TESTÓW PROWOKACYJNYCH ALLERGOPHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Testy prowokacyjne stosowane są pomocniczo w diagnostyce schorzeń alergicznych. Alergen zawarty w roztworze testowym reaguje ze...

ROZTWORY DO TESTÓW PUNKTOWYCH

Podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG   WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Roztwory do testów punktowych...

SCINTIMUN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt Scintimun zawiera przeciwciało (bezylezomab) skierowane przeciwko granulocytom, krwinkom białym uczestniczącym w reakcji zapalnej. Produkt Scintimun służy do przygotowania...

SIMETIKON HASCO

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Symetykon jest lekiem stosowanym przeciw wzdęciom i nadmiernemu gromadzeniu się gazów. Działa w żołądku i jelitach poprzez zmianę napięcia...

SOMAKIT TOC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Zawiera substancję czynną edotreotyd. Przed zastosowaniem proszek znajdujący się we...

SONOVUE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU SonoVue jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. SonoVue to środek cieniujący do badania ultrasonograficznego (USG). Zawiera maleńkie pęcherzyki wypełnione gazem...

STERIPET

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Ten lek jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do...

TECHIMMUNA

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po wyznakowaniu radionuklidem technetu-99m lek Techimmuna stosuje...

TECHNESCAN DMSA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan DMSA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: - nerek...

TECHNESCAN LYOMAA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Ten lek służy wyłącznie do celów diagnostycznych. Lek Technescan LyoMAA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: • płuc •...

TECHNESCAN PYP

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan PYP stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: - śledziony...

TROPICAMIDUM WZF

Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek zawiera tropikamid, który stosowany miejscowo do oka rozszerza źrenicę...

TRUE TEST

Podmiot odpowiedzialny: Mekos Laboratries ApS WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. TRUE Test jest stosowany do diagnostyki alergicznego...

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI

Podmiot odpowiedzialny: Statens Serum Institut WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Tuberculin PPD RT 23 SSI stosuje się w próbie skórnej w celu...

ULTRA-TECHNEKOW FM

Podmiot odpowiedzialny: Mallinckrodt Medical B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Ultra-Technekow FM jest stosowany do wykonywania badań...

ULTRAVIST

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Ultravist jest środkiem kontrastowym, przeznaczonym do stosowania w rentgenodiagnostyce. Lek Ultravist jest w postaci roztworu wodnego do wstrzykiwań. Wszystkie...

VENOMENHAL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU VENOMENHAL służy do diagnostyki (testy skórne) i immunoterapii swoistej (odczulanie) chorób alergicznych zależnych od swoistych immunoglobulin klasy E (IgE),...

VISIPAQUE

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare A.S. WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU Lek Visipaque jest stosowany do kardioangiografii, angiografii mózgowej (konwencjonalnej), arteriografii obwodowej (konwencjonalnej),...

VIZAMYL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU VIZAMYL zawiera substancję czynną: flutemetamol (18F) i jest stosowany do diagnostyki choroby Alzheimera i innych przyczyn utraty pamięci. VIZAMYL jest...

ZOBACZ TAKŻE:

AZS

Atopowe zapalenie skóry – czym jest i jak z nim walczyć?

Atopowe zapalenie skóry zaliczane jest do grona najpopularniejszych alergicznych chorób skóry. Charakterystycznym objawem tej dolegliwości jest uporczywy świąd, który najczęściej nasila się wieczorem oraz...
chondromalacja rzepki

Chondromalacja rzepki – jak ją rozpoznać i leczyć?

Mianem chondromalacji określa się rozmiękanie chrząstki stawowej. Zwykle występuje ona w obrębie stawu kolanowego i dotyczy rzepki oraz kłykci kości udowej. Najpowszechniejszym objawem jest...
starzy ludzie i ich choroby

Choroba zwyrodnieniowa stawów – popularna dolegliwość wśród osób w podeszłym wieku

Choroba zwyrodnieniowa stawów, nazywana także artrozą, zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej uciążliwych problemów medycznych pacjentów w wieku średnim i podeszłym. Stanowi ona efekt...
powieki choroby oczu

Choroby powiek – jakie schorzenia wyróżniamy?

Do najpopularniejszych chorób powiek zalicza się między innymi zapalenie brzegów powiek, gradówkę, jęczmień oraz niedrożność kanalików powiek. Czym objawia się każde z tych zaburzeń? Jakie...
lekarz ogląda płuca prześwietlenie

Choroby śródmiąższowe płuc

Choroby śródmiąższowe płuc stanowią zróżnicowaną grupę schorzeń układu oddechowego charakteryzujących się występowaniem patologicznych zmian w obrębie tkanki śródmiąższowej płuc, prowadząc niekiedy do włóknienia. Zmiany...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Zapoznaj się z Polityką prywatności oraz wykorzystania plików Cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close