11C-cholina

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek 11C-cholina jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodąpozytonowej tomografii emisyjnej (PET/TK lub PET/MR) i jest podawany przed badaniem. Substancja czynna leku 11C-cholina umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru choliny, naturalnej substancji, przez zmienione narządy lub tkanki w badaniu PET/TK lub PET/MR. Badanie pomoże w podjęciu decyzji co do sposobu leczenia stwierdzonej lub podejrzewanej choroby Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? … Czytaj dalej

99mTc-Tektrotyd

99m Tc-Tektrotyd, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. Po podaniu dożylnym gromadzi się w miejscach występowania receptorów somatostatynowych. Receptory te występują w organizmie ludzi zdrowych, natomiast ich nadmiar spotykany jest w różnych schorzeniach. Wykrycie miejsca nadmiernego występowania receptorów somatostatynowych może pomóc lekarzowi w wyborze najbardziej skutecznego sposobu postępowania leczniczego. Preparat 99m Tc-Tektrotyd jest radioaktywny, dlatego jego gromadzenie w narządach jest rejestrowane przez specjalne urządzenia detekcyjne, … Czytaj dalej

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL

Lek Alergeny diagnostyczne do testów punktowych Hal jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Stosuje się go w celu ustalenia na jakie substancje wywołujące reakcje alergiczne (alergeny) pacjent jest uczulony. Alergeny diagnostyczne do testów punktowych Hal zawiera alergeny takie jak pyłki traw, pyłki drzew, pyłki chwastów, roztocza, grzyby pleśniowe, naskórek zwierząt i alergeny pokarmowe. Krople roztworu alergenu są nanoszone na skórę, po czym skóra jest nakłuwana. U pacjentów alergicznych wywołuje to zaczerwienienie … Czytaj dalej

Alyostal

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe – alergeny diagnostyczne do testów skórnych punktowych. ALYOSTAL to roztwory testowe, które zawierają wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin); wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (z sierści, nabłonków, piór); wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego; wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych; wyciągi alergenowe pokarmowe oraz mieszanki wyciągów alergenowych (wg wykazu umieszczonego w załączniku nr 1). Aktywność odpowiedniego alergenu w roztworze podana jest na etykiecie w jednostkach IR/ml lub IC/ml. Wskazania … Czytaj dalej

Amyvid

Amyvid jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Amyvid zawiera substancję czynną florbetapir (18F). Amyvid jest podawany osobom z zaburzeniami pamięci, aby lekarz mógł wykonać rodzaj badania obrazowego mózgu, nazywany PET. Badanie obrazowe PET z zastosowaniem produktu Amyvid wraz z innymi badaniami czynnościowymi mózgu może pomóc lekarzowi w stwierdzeniu czy występują złogi β-amyloidu w mózgu pacjenta. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych. Należy omówić wyniki badań … Czytaj dalej

Anexate

Lek Anexate stosuje się w celu całkowitego lub częściowego zniesienia powodowanego przez benzodiazepiny snu i ogólnego znieczulenia, stosowanego w związku z pewnymi rodzajami badań diagnostycznych lub zabiegów operacyjnych. Lek bywa także stosowany w intensywnej terapii u pacjentów wymagających wspomagania oddychania poprzez zastosowanie respiratora. Zniesienie działania benzodiazepin poprawia stan świadomości pacjentów i ułatwia powrót do niezależnego, samodzielnego oddychania. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest flumazenil. Ponadto … Czytaj dalej

Atropinum Sulfuricum WZF 1%

Atropinum Sulfuricum WZF

Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, które znajdują się w różnych odległościach). Lek stosuje się: – w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz przy badaniu refrakcji (wykonywanym w celu określenia wady wzroku) u małych dzieci; – w leczeniu zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego, w celu zapobiegania powikłaniom … Czytaj dalej

Axumin

Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Axumin zawiera substancję czynną flucyklowinę (18F) i jest stosowany, aby lekarz mógł wykonać specjalny rodzaj badania obrazowego zwany badaniem PET. Jeśli pacjent był w przeszłości leczony z powodu raka prostaty i informacje z innych badań (np. stężenie swoistego antygenu prostaty, [ang. prostate specific antigen, PSA]) wskazują, że rak mógł powrócić, to badanie obrazowe PET z użyciem leku Axumin może pomóc … Czytaj dalej

Barium Sulfuricum Medana

Barium Sulfuricum Medana

Zawiesina Barium sulfuricum Medana jest pozytywnym środkiem cieniującym wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego. Nie rozpuszcza się w wodzie i nie wchłania się z przewodu pokarmowego. W odróżnieniu od rozpuszczalnych soli baru nie powoduje zatruć. Mechanizm działania wynika z jego zdolności do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Po podaniu środka cieniującego (doustnie lub we wlewie doodbytniczym) w badaniu rtg zostają uwidocznione rzeźba błony śluzowej i światło przewodu pokarmowego, co pozwala na wykrycie zmian … Czytaj dalej

Bisacodyl GSK

Bisakodyl jest stosowany: • w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaparć, w tym zaparć nawykowych i przewlekłych u pacjentów obłożnie chorych oraz u osób w podeszłym wieku, • w przygotowaniu do badań diagnostycznych, zabiegów chirurgicznych oraz położniczych i w okresie okołooperacyjnym. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 czopek zawiera 10 mg bisakodylu (Bisacodylum). Substancje pomocnicze to: Mikrowosk Tłuszcz stały Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Dorośli: 1 czopek (10 … Czytaj dalej

Bobotic

Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon, związek zmniejszający napięcie powierzchniowe, ułatwiający wydalanie gazów. Symetykon zapobiega tworzeniu się większych konglomeratów gazowo-śluzowych powodujących bolesne wzdęcia. Wzdęcia te mogą powstawać między innymi w wyniku: połykania powietrza podczas jedzenia, spożywania ciężko strawnych posiłków, zażywania leków zobojętniających sok żołądkowy (szczególnie zawierających węglany). Symetykon po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej. Wskazania do stosowania: – … Czytaj dalej

Clariscan

Lek Clariscan zawiera substancję czynną kwas gadoterowy. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Clariscan stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Dorośli, dzieci i młodzież (od 0 do18 lat): – MRI ośrodkowego układu nerwowego (OUN), obejmujące zmiany patologiczne w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego i otaczających tkanek. Dorośli, dzieci i młodzież (od 6 miesięcy do 18 lat): – MRI … Czytaj dalej

Cuprymina

Produkt Cuprymina nie jest lekiem i nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Cuprymina jest rodzajem produktu zwanym prekursorem radiofarmaceutycznym. Zawiera substancję czynną chlorek miedzi (64Cu). Miedź 64 jest promieniotwórczą postacią pierwiastka chemicznego miedzi emitującą promieniowanie potrzebne w pewnych zabiegach, które mogą być przeprowadzone u pacjenta. Produkt Cuprymina jest stosowany do znakowania radioizotopem, techniki, w której substancja jest oznaczana (znakowana) składnikiem radioaktywnym. Produkt Cuprymina jest stosowany do znakowania niektórych leków, które … Czytaj dalej

Cyclolux

Cyclolux jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu poprawia widoczność i określenie granic: – MRI ośrodkowego układu nerwowego (OUN), obejmujące zmiany patologiczne w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego i otaczających tkanek; – MRI całego ciała, obejmujące zmiany patologiczne w obrębie wątroby, nerek, trzustki, miednicy, płuc, serca, piersi … Czytaj dalej

Cyclolux multidose

Cyclolux multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux multidose stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu poprawia widoczność i określenie granic: – MRI ośrodkowego układu nerwowego (OUN), obejmujące zmiany patologiczne w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego i otaczających tkanek; – MRI całego ciała, obejmujące zmiany patologiczne w obrębie wątroby, nerek, trzustki, miednicy, płuc, … Czytaj dalej

Datscan

Preparat DaTSCAN zawiera substancję czynną joflupan (123I), środek wykorzystywany pomocniczo w diagnostyce (rozpoznawaniu) chorób mózgu. Preparat należy do grupy substancji o niewielkiej radioaktywności, określanych jako radiofarmaceutyki. – Po podaniu dożylnym radiofarmaceutyk gromadzi się w określonych narządach lub obszarach organizmu przez krótki okres czasu. – Ze względu na to, że zawiera on niewielką ilość środka radioaktywnego, można go wykryć z zewnątrz ciała za pomocą specjalnych aparatów. – Zostanie wykonane specjalne prześwietlenie … Czytaj dalej

Dotagraf

Lek Dotagraf jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Dotagraf stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu poprawia widoczność i określenie granic: • w badaniu MRI ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym zaburzeń (zmian patologicznych) w mózgu, rdzeniu kręgowym i tkankach otaczających; • w diagnostyce MRI całego ciała, w tym zaburzeń (zmian patologicznych) … Czytaj dalej

Dotagraf multidose

Lek Dotagraf multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Dotagraf multidose stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu poprawia widoczność i określenie granic: • w badaniu MRI ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym zaburzeń (zmian patologicznych) w mózgu, rdzeniu kręgowym i tkankach otaczających; • w diagnostyce MRI całego ciała, w tym zaburzeń … Czytaj dalej

Dotarem

DOTAREM jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI). DOTAREM stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu poprawia widoczność i określenie granic:  zmian patologicznych w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego i okolicznych tkanek;  zmian patologicznych w obrębie wątroby, nerek, trzustki, miednicy, płuc, serca, piersi i układu mięśniowo-szkieletowego;  zmian patologicznych i zwężeń w tętnicach, zwłaszcza w … Czytaj dalej

Dotarem multidose

DOTAREM multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI). DOTAREM multidose stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu poprawia widoczność i określenie granic:  zmian patologicznych w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego i okolicznych tkanek;  zmian patologicznych w obrębie wątroby, nerek, trzustki, miednicy, płuc, serca, piersi i układu mięśniowo-szkieletowego;  zmian patologicznych i zwężeń w tętnicach, … Czytaj dalej

Drytec

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Eluat otrzymywany z generatora Drytec (sodu technecjan (VII) [Na 99mTcO4], roztwór do wstrzykiwań, może być stosowany jako odczynnik do znakowania innych związków dostarczanych w zestawach lub podawany bezpośrednio in vivo. Podany dożylnie, jałowy roztwór technecjanu (VII) sodu [Na 99mTcO4] jest stosowany u dorosłych i dzieci w następujących zabiegach diagnostycznych: a) scyntygrafia tarczycy: bezpośrednie obrazowanie oraz pomiar wychwytu znacznika przez tarczycę w celu uzyskania informacji … Czytaj dalej

EndolucinBeta

EndolucinBeta jest lekiem radiofarmaceutycznym, który nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Należy go stosować po wyznakowaniu nim innych leków (leków nośnikowych). EndolucinBeta to typ leku określany jako prekursor radiofarmaceutyku. Zawiera on substancję czynną, chlorek lutetu (177Lu), która emituje promieniowanie beta, zapewniając efekt miejscowego napromieniania. To napromienianie jest stosowane w leczeniu określonych chorób. Lek EndolucinBeta należy połączyć przed podaniem z lekiem nośnikowym w procesie określanym jako radioznakowanie. Następnie lek nośnikowy przenosi … Czytaj dalej

FCH

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek FCH jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/TK lub PET/MR) i jest podawany przed badaniem. Substancja czynna leku FCH umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru naturalnej substancji choliny, przez zmienione narządy lub tkanki w badaniu PET/TK lub PET/MR. Badanie pomoże w podjęciu decyzji co do sposobu leczenia stwierdzonej lub podejrzewanej choroby. Jaki jest skład , jakie substancje … Czytaj dalej

FDG Pozyton

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o nazwie FDG POZYTON zawiera substancję radioaktywną, którą jest fludeoksyglukoza (18F) w postaci roztworu do wstrzykiwań. FDG POZYTON jest stosowany do wykonania badania o nazwie pozytonowa tomografia emisyjna (ang. Positron Emission Tomography – PET) w celu radiologicznego zobrazowania poszczególnych części ciała. FDG POZYTON, po podaniu dożylnym umożliwi uzyskanie obrazów, na podstawie których lekarz uzyska więcej informacji o chorobie oraz jej stanie zaawansowania. Jaki … Czytaj dalej

Fdgtomosil

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o nazwie FDGtomosil zawiera substancję radioaktywną, którą jest Fludeoksyglukoza (18F) w postaci roztworu do wstrzykiwań. FDGtomosil jest stosowany do wykonania badania o nazwie pozytonowa tomografia emisyjna (ang. Positro Emission Tomography – PET) w celu radiologicznego zobrazowania poszczególnych części ciała. FDGtomosil, po podaniu dożylnym umożliwi uzyskanie obrazów, na podstawie których lekarz uzyska więcej informacji o chorobie oraz jej stanie zaawansowania. Jaki jest skład , … Czytaj dalej

Fludeoksyglukoza Euro-PET

Jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w produkcie Fludeoksyglukoza Euro-PET jest fluorodeoksyglukoza (18F). Produkt jest przeznaczony do wykonywania obrazowych badań diagnostycznych częściciała pacjenta. Po wstrzyknięciu niewielkiej ilości produktu Fludeoksyglukoza Euro-PET obrazy uzyskane podczas badania za pomocą specjalnego aparatu pozwalają lekarzowi na zapisanie obrazów i zlokalizowanie choroby lub określenie jej progresji. Stosowanie produktu Fludeoksyglukoza Euro-PET powoduje narażenie na małe dawki promieniowania. Lekarz prowadzący oraz lekarz medycyny … Czytaj dalej

Fludeoxyglucose (18F) Biont

Jest to lek radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynna zawarta w leku Fludeoxyglucose (18F) Biont do wstrzykiwań jest przeznaczona do radiologicznego zobrazowania poszczególnych części ciała. Po podaniu niewielkiej ilości leku Fludeoxyglucose (18F) Biont do wstrzykiwań do żyły, odpowiedni aparat umożliwi lekarzowi wykonanie obrazów i określenie umiejscowienia lub stopnia rozwoju choroby. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest Fluorodeoksyglukoza (18F). – 1 ml zawiera 200 – … Czytaj dalej

Fludeoxyglucose (18F) Monrol

Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest produktem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną, zawartą w leku Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest fludeoksyglukoza (18F), która jest przeznaczona do wykonywania radiograficznych obrazów określonych części organizmu. Po podaniu niewielkiej ilości leku Fludeoxyglucose (18F) Monrol do żyły, odpowiedni skaner umożliwi lekarzowi wykonanie obrazów i określenie umiejscowienia lub rozwoju choroby. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną produktu leczniczego jest fludeoksyglukoza (18F). 1 ml … Czytaj dalej

Fludeoxyglucose (18F) Synektik

Fludeoxyglucose (18F) Synektik jest produktem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną, zawartą w leku Fludeoxyglucose (18F) Synektik jest fludeoksyglukoza (18F), która jest przeznaczona do wykonywania radiograficznych obrazów określonych części organizmu. Po podaniu niewielkiej ilości leku Fludeoxyglucose (18F) Synektik do żyły, odpowiedni skaner umożliwi lekarzowi wykonanie obrazów i określenie umiejscowienia lub rozwoju choroby. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną produktu leczniczego jest fludeoksyglukoza (18F). 1 ml … Czytaj dalej

Fludeoxyglucose (18F) UJV

Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV jest fludeoksyglukoza (18F). Lek przeznaczony jest do wykonywania obrazowych badań diagnostycznych części ciała pacjenta. Po wstrzyknięciu niewielkiej ilości leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV obrazy uzyskane w trakcie badania za pomocą specjalnej kamery pomogą lekarzowi zlokalizować chorobę lub ocenić jej postęp. Stosowanie leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV powoduje narażenie na małe dawki promieniowania. Lekarz prowadzący oraz … Czytaj dalej

Fluoresceine SERB

Co to jest lek Fluoresceine SERB 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym w badaniach diagnostycznych. Fluoresceina nie jest stosowana w leczeniu, ponieważ nie jest to substancja czynna farmakologicznie. Zastosowanie leku Fluoresceine SERB Fluoresceina jest stosowana do wykonania angiografii fluoresceinowej. Badanie to polega na wykonaniu fotografii naczyń krwionośnych dna oka. Badanie to jest niezbędne do potwierdzenia rozpoznania przez lekarza, dostarczenia właściwych wytycznych do leczenia oraz utrzymywania … Czytaj dalej

Fluoresceine Thea

Co to jest lek Fluoresceine Thea 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym w badaniach diagnostycznych. Fluoresceina nie jest stosowana w leczeniu, ponieważ nie jest to substancja czynna farmakologicznie. Zastosowanie leku Fluoresceine Thea Fluoresceina jest stosowana do wykonania angiografii fluoresceinowej. Badanie to polega na wykonaniu fotografii naczyń krwionośnych dna oka. Badanie to jest niezbędne do potwierdzenia rozpoznania przez lekarza, dostarczenia właściwych wytycznych do leczenia oraz utrzymywania … Czytaj dalej

Fluorescite

Fluorescite 100 mg/ml jest roztworem barwnika, który podczas badania pozwala zobrazować naczynia krwionośne na tylnej ścianie gałki ocznej (zabieg ten zwany jest angiografią fluoresceinową). Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Nie jest stosowany do leczenia żadnej choroby. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 ml roztworu zawiera 100 mg fluoresceiny w postaci 113,2 mg sodu fluoresceiny. Jedna fiolka o objętości 5 ml zawiera 500 mg fluoresceiny w postaci 566 mg … Czytaj dalej

Fluorochol

Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. FLUOROCHOL jest stosowany do celów diagnostycznych podczas procedury obrazowania medycznego zwanej pozytonową tomografią emisyjną (PET) i jest podawany przed takim badaniem. Po wstrzyknięciu niewielkiej ilości leku FLUOROCHOL obrazy uzyskane podczas badania za pomocą specjalnego aparatu pozwalają lekarzowi na zlokalizowanie choroby lub określenie jej progresji. Stosowanie leku FLUOROCHOL wiąże się z narażeniem na niewielką dawkę promieniowania jonizującego. Lekarz prowadzący oraz lekarz medycyny … Czytaj dalej

Fluorocholine (18F) Synektik

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki, stosowanym w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i podawanym przed takim badaniem. Substancja czynna leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru naturalnej substancji, choliny, przez specyficzne narządy lub tkanki, co jest wykrywane następnie w badaniu PET i ukazywane w postaci obrazu. Pozytonowa tomografia emisyjna jest techniką obrazowania stosowaną w medycynie nuklearnej, w której uzyskuje się obrazy przekroju poprzecznego żywych … Czytaj dalej

Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia

Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest produktem, który poprawia kontrast obrazu. Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest stosowany w rezonansie magnetycznym (ang. magnetic resonance imaging – MRI). Jest on stosowany podczas rezonansu magnetycznego czaszki (głowy), kręgosłupa i całego ciała, w tym głowy i szyi, klatki piersiowej, w tym serca i piersi u kobiet, brzucha, w tym trzustki i wątroby, nerek, miednicy, w tym gruczołu krokowego, pęcherza i macicy, mięśni … Czytaj dalej

Gadovist 1,0

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Produkt Gadovist 1,0 jest produktem leczniczym (środkiem kontrastowym) do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, do badania różnych części ciała, takich jak: mózg, kręgosłup, głowa, szyja, klatka piersiowa, piersi, brzuch (w tym trzustka, wątroba i śledziona), miednica (w tym gruczoł krokowy, pęcherz moczowy, macica), przestrzeń nazywana zaotrzewnową w tylnej części jamy brzusznej (w tym nerki), kończyny (górne i dolne) i układ mięśniowoszkieletowy (mięśnie, kości … Czytaj dalej

Galliapharm

GalliaPharm jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym wyłącznie dla celów diagnostycznych. Produkt GalliaPharm nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Produkt GalliaPharm jest generatorem radionuklidu germanu (68Ge) / galu (68Ga), urządzeniem stosowanym do uzyskiwania roztworu chlorku galu (68Ga). Uzyskany roztwór chlorku galu (68Ga) jest stosowany do radioznakowania, techniki, w której substancja jest oznaczana (radioznakowana) radioaktywnym związkiem, w tym przypadku jest to 68Ga. Produkt GalliaPharm jest stosowany do znakowania określonych leków specjalnie opracowanych do … Czytaj dalej

Gastrografin

Gastrografin jest środkiem kontrastowym stosowanym wyłącznie do diagnostyki w badaniach radiologicznych, w tym tomografii komputerowej, układu pokarmowego. Lek ma postać roztworu do picia lub do wlewu doodbytniczego. Ułatwia obrazowanie zwężenia, nieszczelności, rozdęcia okrężnicy, ciał obcych, nowotworów itp. Gastrografin jest często stosowany, gdy wlew lub papka barytu nie mogą być zastosowane. Czasami lek stosuje się razem z barytem w celu zwiększenia skuteczność diagnostycznej. Gastrografin może też być stosowany w leczeniu smółkowej … Czytaj dalej

Gliolan

Gliolan jest stosowany w celu uwidocznienia guzów mózgu, nazywanych glejakami złośliwymi, podczas resekcji guza. Gliolan zawiera kwas aminolewulinowy (5-ALA). 5-ALA kumuluje się w większym stopniu w komórkach guza, w których zostaje przekształcony w inny podobny związek chemiczny. Po ekspozycji guza na niebieskie światło nowy związek chemiczny emituje światło czerwono-fioletowe, umożliwiając lepsze rozróżnienie tkanki zdrowej i tkanki guza. Pomaga to chirurgowi w usunięciu, guza oszczędzając jednocześnie zdrową tkankę. Jaki jest skład … Czytaj dalej

Glunektik

Lek ten jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek GLUNEKTIK zawiera substancję radioaktywną, fludeoksyglukozę (18F), która umożliwia wykonywanie badań, z zakresu diagnostyki obrazowej, określonych części ciała. Po podaniu niewielkiej ilości leku GLUNEKTIK lekarz wykona zdjęcia specjalnym aparatem (tomografem), na podstawie którego oceni stan pacjenta i postępy w leczeniu choroby Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną jest fludeoksyglukoza (18F). Aktywność 1 mL roztworu do wstrzykiwań fludeoksyglukozy (18F) … Czytaj dalej

Gluscan

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku GLUSCAN jest fludeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia radiologiczne zobrazowanie poszczególnych części ciała. Po podaniu niewielkiej ilości leku GLUSCAN, lekarz wykona zdjęcia specjalnym aparatem, na podstawie których można określić umiejscowienie i stopień rozwój choroby. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest fludeoksyglukoza (18F). 1 mL roztworu do wstrzyknięć zawiera fludeoksyglukozę (18F) o aktywności 600 MBq … Czytaj dalej

Gluscan PL

Produkt ten jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynną zawartą w produkcie GLUSCAN PL jest fluorodeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia tworzenia zdjęć diagnostyki obrazowej określonych części ciała. Po podaniu niewielkiej ilości produktu GLUSCAN PL, lekarz wykona zdjęcia specjalnym aparatem, na podstawie których można stwierdzić lokalizację i rozwój choroby. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną produktu jest fluorodeoksyglukoza (18F). 1 ml roztworu do wstrzyknięć zawiera fluorodeoksyglukozę (18F) … Czytaj dalej

Helicobacter Test INFAI

Test INFAI Helicobacter przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Jest to test oddechowy dla młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych do stwierdzenia w żołądku bakterii Helicobacter pylori. Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter? W celu stwierdzenia możliwości żołądkowego zakażenia bakterią Helicobacter pylori lekarz może zlecić wykonanie Testu INFAI Helicobacter. Badanie wykonuje się z dwóch powodów: – Lekarz chce potwierdzić, czy dolegliwości pacjenta mogą wynikać z zakażenia bakterią Helicobacter pylori, … Czytaj dalej

Hexvix

Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek ten stosowany jest do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego. Lek jest podawany przed badaniem z użyciem urządzenia zwanego cystoskopem do oglądania wnętrza pęcherza. Cystoskop umożliwia zobaczenie możliwych guzów, dzięki czemu można usunąć nieprawidłowe komórki, które świecą w niebieskim oświetleniu po podaniu leku Hexvix. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera?  Substancją czynną produktu jest aminolewulinian heksylu.  Płyn stosowany do rozpuszczenia proszku Hexvix zawiera … Czytaj dalej

Hipuran-131I do wstrzykiwań

Hipuran-131I do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131 w czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie (beta minus o maksymalnej energii 606 keV i kwanty promieniowania gamma o energiach 248 keV, 364 keV, 637 keV i 723 keV), które mogą być rejestrowane. Czas połowicznego rozpadu jodu-131 jest bardzo krótki i wynosi 8,04 dnia, co wpływa istotnie na bezpieczeństwo jego stosowania. Hipuran-131I do wstrzykiwań (orto-jodohipuran-131I sodowy) jest … Czytaj dalej

Iasocholine

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek IASOcholine jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i jest podawany przed badaniem. Substancja czynna leku IASOcholine umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru naturalnej substancji, choliny przez specyficzne narządy lub tkanki, jest wykrywana w badaniu PET i pokazywana w postaci obrazu. Pozytonowa tomografia emisyjna jest techniką obrazowania stosowaną w medycynie nuklearnej, w której uzyskuje się obrazy przekroju … Czytaj dalej

Iasoflu

IASOflu to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IASOflu stosowany jest w celach diagnostycznych podczas badań wykonywanych metodą emisyjnej tomografii pozytonowej (czyli badań PET) i podawany jest przed rozpoczęciem takiego badania. Zawarta w IASOflu substancja promieniotwórcza (umożliwiająca uwidocznienie metabolizmu kostnego) jest wykrywana w takcie badania PET i uwidoczniona zostaje na uzyskanych w wyniku tego badania obrazach. Emisyjna tomografia pozytonowa to metoda obrazowania stosowana w medycynie nuklearnej polegająca na uzyskaniu obrazów … Czytaj dalej

IodoMet-123I

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IodoMet-123I jest sterylnym, bezbarwnym roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego. IodoMet-123I zawiera 3-[123I]jodo-α-metylo-L-tyrozynę i jest radiofarmaceutykiem stosowanym: 1. Diagnostyka guzów mózgu, w tym – w różnicowaniu rozrostu nowotworowego od zmian o innym charakterze – w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu – w ocenie masy resztkowej, – w planowaniu zabiegu chirurgicznego, – w planowaniu i monitorowaniu radioterapii, – przy wyborze optymalnego miejsca do pobrania materiału podczas biopsji stereotaktycznej, … Czytaj dalej

Ioflupane (123I) ROTOP

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do stosowania w diagnostyce. Lek Ioflupane (123I) ROTOP zawiera substancję czynną joflupan (123I), stosowaną w celu ułatwienia zdiagnozowania (rozpoznania) pewnych chorób mózgu. Lek należy do grupy substancji o niewielkiej radioaktywności, określanych jako radiofarmaceutyki. • Po wstrzyknięciu radiofarmaceutyk ten gromadzi się w określonych narządach lub obszarach organizmu na krótki czas. • Ponieważ zawiera on niewielką ilość substancji radioaktywnej, można go wykryć z zewnątrz ciała … Czytaj dalej

Kupuj leki najtaniej - porównaj ceny

Produkty stosowane w diagnostyce

Powyżej znajduje się spis leków wykorzystywanych na etapie diagnozowania chorób. porządzona przez nas lista zawiera między innymi leki diagnostyczne przeznaczone do sporządzania preparatów radiofarmaceutycznych, środki kontrastowe stosowane podczas obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego.

Spis leków diagnostycznych zawiera także wyroby medyczne mogące być wykorzystywane pomocniczo w rozpoznawaniu chorób mózgu. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach stosowanych w diagnostyce.

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka jest nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych badań.  Jednym z głównych elementów procesu diagnozy jest wywiad lekarski inaczej nazywany badaniem podmiotowym.  Lekarz w rozmowie z pacjentem uzyskuje szczegółowe informacje na temat  powodu przybycia do lekarza, historii choroby. Zbiera także informacje dodatkowe na temat chorób występujących w rodzinie, (niektóre choroby mają podłoże genetyczne). Prawidłowe rozpoznanie choroby umożliwia ocenę stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia np. produktem / preparatem radiofarmaceutycznym.

W przypadku, gdy lekarz ma podejrzenie poważnego schorzenia może zlecić dodatkowe badania np. badanie obrazowe, badania endoskopowe, badania tkanek, wydzielin. Niektóre z nich wymagają zastosowania określonych leków diagnostycznych.

Współczesna diagnostyka

W zależności od potencjalnego schorzenia, we współczesnej diagnostyce stosowane są aktualnie rozmaite metody diagnostyczne, które cały czas są rozwijane i dopracowywane. Temat diagnostyki jest bardzo  szeroki, nie sposób omówić nawet połowy z metod diagnostycznych, które stosowane są w nowoczesnej medycynie.  Powyżej przytaczamy kilka przykładowych  metod diagnostycznych:

w kardiologii:
– Tomografia MRI służąca do dokładnego obrazowania naczyń i komór serca,  umożliwia ocenę grubości ścian serca;

– Echokardiografia,

– Koronarografia, metoda obrazowania naczyń wieńcowych za pomoc badania RTG,

– EKG (Mapa elektryczna potencjałów) – badanie stosowane w diagnozie skomplikowanych chorób serca.;

w onkologii:
– Wszelkie badania obrazowe – USG, RTG, MR i TK.

– Cytopatologia (inaczej zwana cytologią) – badanie komórek, które mogą zawierać nowotwory,  badanie przeprowadza się na podstawie wymazu, za pomocą biopsji.

– Histopatologia – analiza wycinków tkanek pod mikroskopem,  tkanka pobierana jest chirurgicznie lub za pomocą metod endoskopowych np. gastroskopia

w alergologii:
– Eozynofilia bezwzględna – badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie chorób alergicznych, a także pasożytniczych oraz stanów zapalnych dróg oddechowych

– IgE całkowite – badanie polegające na oznaczeniu całkowitej IgE w surowicy krwi (stężenia swoistych przeciwciał tzw. immunoglobulin klasy E (IgE).

Morfologia krwi – standardowe badanie diagnostyczne stosowane nie tylko w alergologii, pozwala zdiagnozować nieprawidłowości w zakresie ilości i jakości komórek krwi.