LEKI DIAGNOSTYCZNE

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka jest nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych badań.  Jednym z głównych elementów procesu diagnozy jest wywiad lekarski inaczej nazywany badaniem podmiotowym.  Lekarz w rozmowie z pacjentem uzyskuje szczegółowe informacje na temat  powodu przybycia do lekarza, historii choroby. Zbiera także informacje dodatkowe na temat chorób występujących w rodzinie, (niektóre choroby mają podłoże genetyczne). Prawidłowe rozpoznanie choroby umożliwia ocenę stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W przypadku, gdy lekarz ma podejrzenie poważnego schorzenia może zlecić dodatkowe badania np. badanie obrazowe, badania endoskopowe, badania tkanek, wydzielin. Niektóre z nich wymagają zastosowania określonych leków diagnostycznych.

leki diagnostyczne

Współczesna diagnostyka

W zależności od potencjalnego schorzenia, we współczesnej diagnostyce stosowane są aktualnie rozmaite metody diagnostyczne, które cały czas są rozwijane i dopracowywane. Temat diagnostyki jest bardzo  szeroki, nie sposób omówić nawet połowy z metod diagnostycznych, które stosowane są w nowoczesnej medycynie.  Poniżej przytaczamy kilka przykładowych  metod diagnostycznych:

w kardiologii:
– Tomografia MRI służąca do dokładnego obrazowania naczyń i komór serca,  umożliwia ocenę grubości ścian serca;

– Echokardiografia,

– Koronarografia, metoda obrazowania naczyń wieńcowych za pomoc badania RTG,

EKG (Mapa elektryczna potencjałów) – badanie stosowane w diagnozie skomplikowanych chorób serca.;

w onkologii:
– Wszelkie badania obrazowe – USG, RTG, MR i TK.

– Cytopatologia (inaczej zwana cytologią) – badanie komórek, które mogą zawierać nowotwory,  badanie przeprowadza się na podstawie wymazu, za pomocą biopsji.

– Histopatologia – analiza wycinków tkanek pod mikroskopem,  tkanka pobierana jest chirurgicznie lub za pomocą metod endoskopowych np. gastroskopia

w alergologii:
– Eozynofilia bezwzględna – badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie chorób alergicznych, a także pasożytniczych oraz stanów zapalnych dróg oddechowych

– IgE całkowite – badanie polegające na oznaczeniu całkowitej IgE w surowicy krwi (stężenia swoistych przeciwciał tzw. immunoglobulin klasy E (IgE).

Morfologia krwi – standardowe badanie diagnostyczne stosowane nie tylko w alergologii, pozwala zdiagnozować nieprawidłowości w zakresie ilości i jakości komórek krwi:

Zapoznaj się z listą leków diagnostycznych i opiniami pacjentów

Poniżej znajduje się wykaz leków diagnostycznych, leków stosowanych na etapie diagnozowania chorób. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach stosowanych w diagnostyce. Sporządzona przez nas lista zawiera między innymi leki diagnostyczne przeznaczone do sporządzania preparatów radiofarmaceutycznych, środki kontrastowe stosowane podczas obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego, a także wyroby medyczne mogące być wykorzystywane pomocniczo w rozpoznawaniu chorób mózgu.

11C-CHOLINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek 11C-cholina jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodąpozytonowej tomografii emisyjnej (PET/TK lub PET/MR) i jest podawany przed badaniem. Substancja...

99mTc-TEKTROTYD

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony do badań diagnostycznych. Po podaniu dożylnym gromadzi się w miejscach występowania receptorów somatostatynowych. Umożliwia diagnostykę zmian patologicznych, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych (szczególnie podtyp 2 i w mniejszym stopniu podtyp 3 i 5).

ALERGENY DIAGNOSTYCZNE DO TESTÓW PUNKTOWYCH HAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Alergeny diagnostyczne do testów punktowych Hal jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Stosuje się go w celu ustalenia na jakie substancje wywołujące reakcje alergiczne (alergeny) pacjent jest uczulony....

ALYOSTAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe - alergeny diagnostyczne do testów skórnych punktowych. ALYOSTAL to roztwory testowe, które zawierają wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin); wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (z...

AMYVID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Amyvid jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Amyvid zawiera substancję czynną florbetapir (18F). Amyvid jest podawany osobom z zaburzeniami pamięci, aby lekarz mógł wykonać rodzaj badania obrazowego...

ATROPINUM SULFURICUM WZF 1%

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, które znajdują...

AXUMIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Axumin zawiera substancję czynną flucyklowinę (18F) i jest stosowany, aby lekarz mógł wykonać specjalny rodzaj badania obrazowego zwany badaniem...

BARIUM SULFURICUM MEDANA

Pozytywny środek cieniujący wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego. Produkt nie powodujący zatruć, przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki radiologicznej. Badania radiologiczne przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego. Produkt wydalany jest w postaci niezmienionej z kałem.

BISACODYL GSK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bisakodyl jest stosowany: • w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaparć, w tym zaparć nawykowych i przewlekłych u pacjentów obłożnie chorych oraz u osób w podeszłym wieku, • w przygotowaniu do...

BOBOTIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon, związek zmniejszający napięcie powierzchniowe, ułatwiający wydalanie gazów. Symetykon zapobiega tworzeniu się większych konglomeratów gazowo-śluzowych powodujących bolesne wzdęcia. Wzdęcia te mogą powstawać między...

CLARISCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Clariscan zawiera substancję czynną kwas gadoterowy. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Clariscan stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu...

CUPRYMINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt Cuprymina nie jest lekiem i nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Cuprymina jest rodzajem produktu zwanym prekursorem radiofarmaceutycznym. Zawiera substancję czynną chlorek miedzi (64Cu). Miedź 64 jest promieniotwórczą...

CYCLOLUX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cyclolux jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI....

CYCLOLUX MULTIDOSE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cyclolux multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu z pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Cyclolux multidose stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas...

DATSCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Preparat DaTSCAN zawiera substancję czynną joflupan (123I), środek wykorzystywany pomocniczo w diagnostyce (rozpoznawaniu) chorób mózgu. Preparat należy do grupy substancji o niewielkiej radioaktywności, określanych jako radiofarmaceutyki. - Po podaniu...

DOTAGRAF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Dotagraf jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Dotagraf stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas...

DOTAGRAF MULTIDOSE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Dotagraf multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy on do grupy środków kontrastowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lek Dotagraf multidose stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów...

DOTAREM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DOTAREM jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI). DOTAREM stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie wzmocnienie kontrastu...

DOTAREM multidose

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DOTAREM multidose jest środkiem diagnostycznym. Należy do grupy środków kontrastowych stosowanych przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI). DOTAREM multidose stosowany jest w celu zwiększenia kontrastu obrazów uzyskiwanych podczas badań MRI. Takie...

DRYTEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Eluat otrzymywany z generatora Drytec (sodu technecjan (VII) , roztwór do wstrzykiwań, może być stosowany jako odczynnik do znakowania innych związków dostarczanych w...

ENDOLUCINBETA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA EndolucinBeta jest lekiem radiofarmaceutycznym, który nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Należy go stosować po wyznakowaniu nim innych leków (leków nośnikowych). EndolucinBeta to typ leku określany jako prekursor radiofarmaceutyku....

FDG POZYTON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o nazwie FDG POZYTON zawiera substancję radioaktywną, którą jest fludeoksyglukoza (18F) w postaci roztworu do wstrzykiwań. FDG POZYTON jest...

FDGTOMOSIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek o nazwie FDGtomosil zawiera substancję radioaktywną, którą jest Fludeoksyglukoza (18F) w postaci roztworu do wstrzykiwań. FDGtomosil jest stosowany do wykonania badania o nazwie pozytonowa...

FLUDEOKSYGLUKOZA EURO-PET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Jest to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w produkcie Fludeoksyglukoza Euro-PET jest fluorodeoksyglukoza (18F). Produkt jest przeznaczony do wykonywania obrazowych badań diagnostycznych częściciała pacjenta. Po wstrzyknięciu niewielkiej...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Jest to lek radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynna zawarta w leku Fludeoxyglucose (18F) Biont do wstrzykiwań jest przeznaczona do radiologicznego zobrazowania poszczególnych części ciała. Po podaniu niewielkiej ilości...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) MONROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest produktem radiofarmaceutycznym, przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną, zawartą w leku Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest fludeoksyglukoza (18F), która jest przeznaczona...

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV jest fludeoksyglukoza (18F). Lek przeznaczony jest do wykonywania obrazowych badań diagnostycznych części...

FLUORESCEINE SERB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Fluoresceine SERB 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym w badaniach diagnostycznych. Fluoresceina nie jest stosowana w leczeniu,...

FLUORESCEINE THEA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest lek Fluoresceine Thea 10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym w badaniach diagnostycznych. Fluoresceina nie jest stosowana w leczeniu, ponieważ nie jest to...

FLUORESCITE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fluorescite 100 mg/ml jest roztworem barwnika, który podczas badania pozwala zobrazować naczynia krwionośne na tylnej ścianie gałki ocznej (zabieg ten zwany jest angiografią fluoresceinową). Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki....

FLUOROCHOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. FLUOROCHOL jest stosowany do celów diagnostycznych podczas procedury obrazowania medycznego zwanej pozytonową tomografią emisyjną (PET) i jest podawany przed...

FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki, stosowanym w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i podawanym przed takim badaniem. Substancja czynna leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK umożliwia...

GADOPENTETATE DIMEGLUMINE SANOCHEMIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest produktem, który poprawia kontrast obrazu. Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia jest stosowany w rezonansie magnetycznym (ang. magnetic resonance imaging – MRI). Jest on stosowany...

GADOVIST 1,0

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Produkt Gadovist 1,0 jest produktem leczniczym (środkiem kontrastowym) do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, do badania różnych części ciała, takich jak: mózg, kręgosłup,...

GALLIAPHARM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA GalliaPharm jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym wyłącznie dla celów diagnostycznych. Produkt GalliaPharm nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania. Produkt GalliaPharm jest generatorem radionuklidu germanu (68Ge) / galu (68Ga), urządzeniem stosowanym do uzyskiwania...

GASTROGRAFIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gastrografin jest środkiem kontrastowym stosowanym wyłącznie do diagnostyki w badaniach radiologicznych, w tym tomografii komputerowej, układu pokarmowego. Lek ma postać roztworu do picia lub do wlewu doodbytniczego. Ułatwia obrazowanie zwężenia,...

GLIOLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Gliolan jest stosowany w celu uwidocznienia guzów mózgu, nazywanych glejakami złośliwymi, podczas resekcji guza. Gliolan zawiera kwas aminolewulinowy (5-ALA). 5-ALA kumuluje się w większym stopniu w komórkach guza, w...

GLUNEKTIK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek GLUNEKTIK zawiera substancję radioaktywną, fludeoksyglukozę (18F), która umożliwia wykonywanie badań, z zakresu diagnostyki obrazowej, określonych części ciała. Po podaniu niewielkiej...

GLUSCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną zawartą w leku GLUSCAN jest fludeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia radiologiczne zobrazowanie poszczególnych części ciała. Po podaniu niewielkiej ilości leku GLUSCAN,...

GLUSCAN PL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt ten jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Substancja czynną zawartą w produkcie GLUSCAN PL jest fluorodeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia tworzenia zdjęć diagnostyki obrazowej określonych...

HELICOBACTER TEST INFAI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Test INFAI Helicobacter przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Jest to test oddechowy dla młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych do stwierdzenia w żołądku bakterii Helicobacter pylori. Dlaczego...

HEXVIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek ten stosowany jest do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego. Lek jest podawany przed badaniem z użyciem urządzenia zwanego cystoskopem do oglądania wnętrza pęcherza. Cystoskop umożliwia...

HIPURAN-131I DO WSTRZYKIWAŃ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hipuran-131I do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131 w czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie (beta minus o maksymalnej energii...

IASOCHOLINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek IASOcholine jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i jest...

IASOFLU

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA IASOflu to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IASOflu stosowany jest w celach diagnostycznych podczas badań wykonywanych metodą emisyjnej tomografii pozytonowej (czyli badań PET) i podawany jest przed rozpoczęciem...

IODOMET-123I

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IodoMet-123I jest sterylnym, bezbarwnym roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego. IodoMet-123I zawiera 3-jodo-α-metylo-L-tyrozynę i jest radiofarmaceutykiem stosowanym: 1. Diagnostyka guzów mózgu, w tym - w różnicowaniu...

IOMERON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Iomeron jest sterylnym wodnym roztworem jomeprolu w zakresie stężeń od 200 do 400 mg jodu/ml. Substancją czynną leku jest jomeprol - trójjodowy, niejonowy,...

JODEK SODU Na131I POLATOM – kapsułki do diagnostyki

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Jodek sodu Na13lI POLATOM, kapsułki do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat służy do podawania doustnego w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej w celach...

KLEAN-PREP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Klean-Prep zawiera makrogol 3350 i mieszaninę soli. Występuje w postaci proszku, z którego sporządza się roztwór do picia. Lek stosowany jest doustnie: - w celu oczyszczenia dolnego odcinka przewodu pokarmowego...

LEUKOSCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Przeciwciało jest naturalną substancją wytwarzaną przez organizm, która łączy się z obcymi substancjami pomagając usunąć je z organizmu pacjenta. Organizm ludzki produkuje wiele różnych rodzajów przeciwciał. LeukoScan (sulesomabu) jest...

LUMINITY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Luminity jest środkiem kontrastowym stosowanym w ultrasonografii, zawierającym mikrosfery gazowe (małe pęcherzyki) perflutrenu jako substancję czynną. Luminity służy wyłącznie do celów diagnostycznych. Jest to środek kontrastowy (produkt medyczny ułatwiający...

LUTAPOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA LutaPol jest produktem przeznaczonym wyłącznie do terapii. LutaPol to produkt radiofarmaceutyczny stosowany jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym który dociera do określonych komórek organizmu. Po dotarciu do celu,...

LYMPHOSEEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Oznacza to, że jest on stosowany u pacjentów z rakiem piersi, czerniakiem lub nowotworami jamy ustnej w celu uzyskania nowych informacji...

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca filtracji kapilarnej, tj. do naczyń włosowatych krążenia płucnego. Cząstki makroagregatów...

MAGNEVIST

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt Magnevist jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging - MRI) mózgu, kręgosłupa, naczyń i innych części ciała. Jest...

METAJODOBENZYLOGUANIDYNA-131I (MIBG-131I) DO DIAGNOSTYKI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat podawany jest dożylnie w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej w celach diagnostycznych. Jod ...

METOPIRONE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Metopirone zawiera 250 mg metyraponu. Metyrapon należy do grupy leków stosowanych w badaniach oceny czynności przysadki. Metyrapon jest stosowany w badaniu diagnostycznym w celu stwierdzenia, czy u...

MIBITEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. MIBITEC jest używany do badania czynności serca i przepływu krwi (perfuzji mięśnia sercowego) poprzez wykonywanie obrazów serca (scyntygrafia), na przykład w celu wykrycia...

MONFCH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA MonFCH jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. MonFCH jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i jest podawany przed badaniem. Substancja czynna produktu...

MULTIHANCE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA MultiHance jest specjalnym środkiem kontrastowym, który zawiera pierwiastek ziem rzadkich gadolin i którego działanie polega na poprawie jakości obrazowania mózgu, rdzenia kręgowego, piersi, wątroby i tętnic podczas badania...

NANOCOLL ZESTAW DO SPORZĄDZANIA RADIOFARMACEUTYKU

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po dożylnym podaniu produkt albuminy w formie nanokoloidu jest usuwany z krążenia przez układ siateczkowo-śródbłonkowy wątroby i śledziony oraz szpiku kostnego. Niewielka część radioaktywnego 99mTc...

NANOSCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego leku. NanoScan, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku to sterylny...

NEURACEQ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Neuraceq zawiera substancję czynną Florbetaben (18F). Neuraceq podawany jest osobom z problemami z pamięcią, dzięki czemu lekarze mogą przeprowadzić rodzaj obrazowania mózgu, zwany skanem...

NITIGRAF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Nitigraf jest radiologicznym środkiem kontrastowym, który może być stosowany w czasie badania radiologicznego: - naczyń krwionośnych, - dróg moczowych, - stawów, - uszkodzonych kręgów szyjnych, - żeńskich narządów...

OMNIPAQUE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Radiologiczny środek kontrastowy do podawania u dorosłych pacjentów oraz dzieci w następujących zabiegach diagnostycznych: kardioangiografii, arteriografii, urografii, flebografii, tomografii komputerowej (u dorosłych). ...

OMNISCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Omniscan jest niejonowym, paramagnetycznym środkiem kontrastowym, zawierającym jako substancję czynną gadodiamid w dawce 287 mg/ml. Gadodiamid nie przechodzi przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg. Podanie preparatu...

OPTIMUM TABLETKI USPOKAJAJĄCE LABOFARM POWLEKANE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Działanie: Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie uspokajające i łagodzące stany napięcia nerwowego. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w przejściowych, łagodnych stanach napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu. Tradycyjny produkt...

OPTIRAY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Optiray jest stosowany u osób dorosłych w różnych badaniach radiologicznych, w tym: - obrazowaniu naczyń krwionośnych, zarówno tętnic, jak i żył - nerek - tomografii komputerowej Optiray jest...

OPTISON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA OPTISON jest środkiem kontrastującym do badań USG (ultrasonograficznych) zwiększającym czytelność obrazów (skanów) serca podczas echokardiografii (obrazowania serca przy użyciu fal ultradźwiękowych). OPTISON ułatwia uwidocznienie wewnętrznych ścian serca u...

POLGENTEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. POLGENTEC jest to generator radionuklidu, który służy do uzyskania eluatu (roztworu nadtechnecjanu sodu, Na99mTcO4, do wstrzykiwań) wykorzystywanego w badaniach diagnostycznych. Roztwór nadtechnecjanu sodu (Na99mTcO4)...

PRIMOVIST

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Primovist jest środkiem kontrastowym stosowanym w obrazowaniu wątroby metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Używa się go, aby umożliwić rozpoznanie i polepszyć wykrywalność zmian, które mogą występować...

PROHANCE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną leku ProHance jest gadoteridol - niejonowy paramagnetyczny środek kontrastowy stosowany w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Gadoteridol nie przechodzi przez...

PYLOBACTELL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pylobactell jest testem oddechowym. Wykorzystuje się go do oznaczenia obecności bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w jelicie (żołądku i przylegającym do niego fragmencie jelita). Bakteria ta może być...

RADIO-FLU

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek Radio-Flu jest stosowany w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Pozytonowa tomografia emisyjna jest techniką obrazowania stosowaną w medycynie...

RAPISCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Rapiscan zawiera substancję czynną regadenozon. Należy do grupy leków nazywanych „lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe”. Powoduje rozszerzenie tętnic sercowych i zwiększenie częstości akcji serca. Powoduje to większy przepływ...

RENOSCINT MAG 3

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Jest to preparat radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Renoscint MAG3 jest stosowany w czasie badania obrazowego w celu zbadania: • nerek, • wydalania moczu i • pęcherza moczowego. Produkt ma postać proszku....

ROZTWORY DO TESTÓW PROWOKACYJNYCH ALLERGOPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Testy prowokacyjne stosowane są pomocniczo w diagnostyce schorzeń alergicznych. Alergen zawarty w roztworze testowym reaguje ze swoistą alergenowo IgE w błonach śluzowych pacjenta. Reakcja ta...

ROZTWORY DO TESTÓW PUNKTOWYCH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Roztwory do testów punktowych stanowią roztwory alergenów oraz roztwory kontrolne przeznaczone do diagnostyki schorzeń alergicznych IgE-zależnych, takich jak alergiczny nieżyt nosa...

SCINTIMUN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt Scintimun zawiera przeciwciało (bezylezomab) skierowane przeciwko granulocytom, krwinkom białym uczestniczącym w reakcji zapalnej. Produkt Scintimun służy do przygotowania roztworu do wstrzykiwań bezylezomabu znakowanego radioaktywnym technetem (99mTc). Technet...

SIMETIKON HASCO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Symetykon jest lekiem stosowanym przeciw wzdęciom i nadmiernemu gromadzeniu się gazów. Działa w żołądku i jelitach poprzez zmianę napięcia powierzchniowego na granicy faz między płynną zawartością przewodu pokarmowego...

SOMAKIT TOC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Zawiera substancję czynną edotreotyd. Przed zastosowaniem proszek znajdujący się we fiolce zostaje wymieszany z substancją radioaktywną o nazwie chlorek...

SONOVUE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA SonoVue jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. SonoVue to środek cieniujący do badania ultrasonograficznego (USG). Zawiera maleńkie pęcherzyki wypełnione gazem o nazwie sześciofluorek siarki. Jest to środek cieniujący, który pomaga...

STERIPET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Jest on używany tylko w celu rozpoznawania chorób. Substancja czynna zawarta w leku Steripet nazywa się fludeoksyglukoza. Lek...

TECHIMMUNA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po wyznakowaniu radionuklidem technetu-99m lek Techimmuna stosuje się do wykrywania i lokalizacji zmian zapalnych. Stosowanie leku Techimmuna, skutkuje narażeniem na niewielką dawkę promieniowania. Lekarz uznał,...

TECHNESCAN DMSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan DMSA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: - nerek Lek ten ma postać proszku. Po jego wyznakowaniu, przez...

TECHNESCAN LYOMAA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek służy wyłącznie do celów diagnostycznych. Lek Technescan LyoMAA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: • płuc • przepływu krwi przez żyły Lek ten ma postać proszku. Po...

TECHNESCAN PYP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan PYP stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: - śledziony - czynności serca, - przepływu krwi przez narządy -...

TROPICAMIDUM WZF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek zawiera tropikamid, który stosowany miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, które znajdują się w różnych odległościach). Lek...

TRUE TEST

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. TRUE Test jest stosowany do diagnostyki alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Kontaktowe zapalenie skóry jest reakcją skórną na działanie obcych substancji powodujących reakcję alergiczną. TRUE...

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tuberculin PPD RT 23 SSI stosuje się w próbie skórnej w celu zdiagnozowania, czy kiedykolwiek miało miejsce zakażenie bakteriami wywołującymi gruźlicę. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? 1 dawka (0,1...

ULTRA-TECHNEKOW FM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Ultra-Technekow FM jest stosowany do wykonywania badań różnych części ciała, takich jak: • tarczyca, • gruczoły ślinowe, • występowanie tkanki żołądka w lokalizacji...

ULTRAVIST

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ultravist jest środkiem kontrastowym, przeznaczonym do stosowania w rentgenodiagnostyce. Lek Ultravist jest w postaci roztworu wodnego do wstrzykiwań. Wszystkie środki kontrastowe stosowane w rentgenodiagnostyce, włącznie z lekiem Ultravist,...

V-PET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Lek V-PET jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/TK) i jest podawany przed badaniem. Substancja czynna...

VENOMENHAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA VENOMENHAL służy do diagnostyki (testy skórne) i immunoterapii swoistej (odczulanie) chorób alergicznych zależnych od swoistych immunoglobulin klasy E (IgE), stanowiących odpowiedź na jad owadów błonkoskrzydłych (osy lub pszczoły)....

VISIPAQUE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Visipaque jest stosowany do kardioangiografii, angiografii mózgowej (konwencjonalnej), arteriografii obwodowej (konwencjonalnej), angiografii brzusznej (i.a. DSA – dotętnicza cyfrowa angiografia subtrakcyjna), urografii, flebografii, w tomografii komputerowej wzmocnionej kontrastowo. Produkt...

VIZAMYL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA VIZAMYL zawiera substancję czynną: flutemetamol (18F) i jest stosowany do diagnostyki choroby Alzheimera i innych przyczyn utraty pamięci. VIZAMYL jest podawany osobom dorosłym z zaburzeniami pamięci, aby lekarz mógł...